Domů     Staroměstská exekuce roku 1621: 28. český pán se popravil sám
Staroměstská exekuce roku 1621: 28. český pán se popravil sám

Matka s malým synkem se prochází po Koňském trhu (dnešní Václavské náměstí). Kluk ukáže na hnijící uťatou hlavu a ruku, které trčí přibité na šibenici. „Co to je?“ vykřikne zvědavě. „Fuj, nevšímej si toho. To je pro výstrahu,“ okřikne ho matka a rychle ho odvádí pryč.

Ostatky pražského měšťana Martina Fruweina (?–1621) se tu objevily včera, 9. června 1621. Rozkládající se části těla Pražany okamžitě přesvědčí, že rozsudky nad rebely ze stavovského povstání v letech 1618–1620 budou kruté.

43 jeho hlavních strůjců zatknou už 20. února 1621.

Většinu z nich uvězní v Bílé věži Pražského hradu. Zemský místodržitel Karel I. z Lichtenštejna (1569–1627) vynese 31 rozsudků smrti (28 poprava mečem, 3 na šibenici). Habsburský císař Ferdinand II. (1578–1637) jich potvrdí 29.

Karel I. z Lichtenštejna
Karel I. z Lichtenštejna

Nepostradatelný člen vlády

Mezi odsouzenými nechybí ani právník Fruwein. Pochází z Kowarů ve Slezsku (dnes patří Polsku) a na Starém Městě pražském se usazuje roku 1597. Jako schopný advokát brzy získává výbornou pověst i peníze. Působí i ve službách Petra Voka z Rožmberka (1539–1611).

Zapojuje se do Jednoty bratrské a v roce 1609 už patří k jednomu z jejích nejdůležitějších členů. Po vyhození místodržících Slavaty a Martinice z okna 23. května 1618 se stává jedním z členů direktoria – nové stavovské vlády. Z jeho pera později pochází naprostá většina právnických dokumentů stavů.

Nově zvolený král Fridrich Falcký (1596–1632) ho za odměnu za jeho služby povyšuje do rytířského stavu. Martin získává přídomek z Podolí a stává se hofrychtéřem (dvorským sudím – pozn. red.) nad královskými a věnnými městy. Z výhod svého postavení se ale moc dlouho netěší.

Petr Vok z Rožmberka
Petr Vok z Rožmberka

Rebela umučí téměř k smrti

Po bitvě na Bílé Hoře na podzim roku 1620 drancují vítězní císařští vojáci pražské Staré Město. Vtrhnou i do Fruweinova domu a vykradou ho. Důstojník císařské armády, hrabě ze Sulzu, se v domě chce ubytovat a žádá velké peníze. „Dáš-li, necháme tě na pokoji,“ slibuje.

Ale právník nedá. „Chopte se ho,“ vykřikne potom hrabě a rozdivočelí vojáci se na Martina vrhnou a bijí ho. Požitek jim působí zvláště kruté mučení, které si pro něj připraví.

„… pálili mu přirození pochodněmi a ztýrali ho tak, že se až do své smrti pořádně neuzdravil,“ vypráví Vladimír Šindelář (*1959) současný český badatel, zabývající se dějinami hrdelního práva.

Fridrich Falcký
Fridrich Falcký

Využije nepozornosti stráže

Vězení, do kterého se později Fruwein dostane, snáší jenom s největším vypětím sil. Má i výčitky svědomí, že svým jednáním během povstání přivedl hodně lidí do problémů.

Věže pražských kostelů právě odbíjejí čtvrtou hodinu odpolední 7. června 1621, když za ním do cely zamíří vězeňský správce.

Má za úkol odvést ho do mučírny k výslechu. „Potřebuji si odskočit. Už to nevydržím,“ žádá Martin strážce, aby mohl odejít na toaletu. „Nevymýšlej si!,“ odbude ho nejdřív správce, ale pak přece jenom povolí.

Fruwein odchází a využívá chvilkové nepozornosti ostrahy na chodbě. Vyběhne do podkroví Bílé věže Pražského hradu.

Rozsudek vykonají na mrtvém

Vzápětí vzduchem proletí lidské tělo a dopadne do Jeleního příkopu. Fruwein je mrtvý. Soud ani teď neprojeví shovívavost. „Ortel bude vykonán na mrtvém těle,“ rozhodne nekompromisně.

Časně ráno 9. června 1621 přijíždí k zahradní zdi u Bruské brány (dnešní Písecká) povoz.

Z něj vyskakuje pražský kat Jan Mydlář (1572–1664) se svými pacholky. Vytáhnou pytel a společně přelézají zeď. Mrtvolu strčí do vaku a odvezou na Bílou Horu.

Jan Jesenius
Jan Jesenius

Odsouzence čekalo vytržení jazyka

Na dějišti tragické bitvy Mydlář mrtvému Fruweinovi utne hlavu. Jeho pacholci potom pokračují v díle a tělo rozčtvrtí.„Jeho hlava pak byla přibita na šibenici na Koňském trhu (dnešním Václavském náměstí – pozn. red.),“ uvádí český spisovatel Vladimír Liška. K ní přibyla ještě pravá ruka.

Zbylé části těla napíchli na kůly a rozvěsili před městskými branami.

Kdyby Martin nespáchal sebevraždu, ještě před popravou by ho čekala stejná mučící „lahůdka“, jaká potkala dalšího z odsouzenců, lékaře Jana Jesenia (1566–1621), a sice vyříznutí jazyka, kterým prý „nejvíce zhřešili v poradách a různých poselstvích,“ jak píše český historik Josef Petráň (*1930).

Foto: wikipedia.org
reklama
Související články
Historie
Josef II. svoji druhou ženu ponižoval
Po smrti své milované první ženy musí Josef II. do chomoutu. Matka Marie Terezie mu dá na výběr ze dvou urozených nevěst. Kunhutu Saskou a Marii Josefu Bavorskou. Josef II., který od roku 1764 spoluvládne se svou matkou, si ale klade podmínku. „Chci obě princezny předem vidět,“ prohlásí Josef II. (1741–1790) neoblomně. V té době je […]
Historie
Přehnaný tisk bankovek: Proč se Rakousko a Francie potýkaly s hyperinflací?
Papírové bankovky se u nás poprvé objevují v roce 1762 za vlády rakouské panovnice Marie Terezie (1717–1780). Ta provádí reformu celého peněžního systému, jejíž součástí se stává také vydání tzv. bankocetlí. Za jejich emisí stojí Vídeňská městská banka. Marie Terezie s jejich pomocí financuje výdaje v průběhu sedmileté války (v letech 1756–1763) a také umořuje státní dluh. Současně […]
Historie
Proč císař Josef II. pracoval 18 hodin denně?
Ztratil už druhou manželku, tentokrát Marii Josefu Bavorskou. Jeho matka, Marie Terezie na něj opět naléhá, aby si opět našel novou nevěstu. Tentokrát má smůlu. Nic na světě ho k tomu nedonutí. Josef II. (1741–1790) zůstává neoblomný. Zatouží však po milence a vybere si kněžnu Eleonoru Liechtensteinovou (1745–1812). Ta ale jeho pokusy navázat milostný vztah odmítne. […]
Historie
Marie Terezie založí ministerstvo zahraničí a nechá vytvořit slabikář
„Každému, komu udělila audienci, také pozorně naslouchala a v rámci možností vyhověla jeho prosbě,“ uvádí současný rakouský historik Frank Huss. Umění jednat s lidmi ovládá Marie naprosto dokonale.  „K nám Čechům neměla tato královna jaktěživa nejmenší náchylnost a lásku. Od doby, co se v Praze dala honosně korunovat (12. května 1743 – pozn. red.), až do své […]
reklama
zajímavosti
Tádž Mahal: Památník nehynoucí lásky
Když mughalskému panovníkovi zemře milovaná manželka, rozhodne se postavit monumentální mauzoleum. Dodnes patří mezi nejobdivovanější a nejnavštěvovanější světové památky a objevuje se i v řadě filmů. 1632 V tomto roce začíná stavba tohoto nádherného monumentu. Jde o mauzoleum, které nechává postavit mughalský císař Šáhdžahán (1592-1666) na památku jeho milované manželky Mumtaz Mahal (1593-1631). Ta umírá […]
I delfíní matky „šišlají“ na mláďata
Původ lidské řeči je stále ještě záhadou. Záchytné body hledají vědci v komunikaci zvířat, zvláště u pěvců. Ale zdá se, že mnohem blíže k nám budou mít delfíni.   Každé novorozeně se musí co nejrychleji nadechnout, jak lidské, tak zvířecí. Malí delfíni, kteří přicházejí na svět pod vodou, to ale mají složitější. I když vynořit […]
Plzeňské pivo si oblíbil i František Palacký
Co si vybavíte, když se řekne Plzeň? Jednoznačně pivo. Dějiny piva se v tomhle městě táhnou zpátky v čase až do roku 1292, kdy král Václav II. poskytl 260 plzeňským měšťanům právo várečné. Nejslavnější pivařská kapitola ale začíná v 19. století. Obyvatelé Plzně si v roce 1839 zakládají Měšťanský pivovar. Bavorský sládek Josef Groll v něm první pivo uvaří […]
První obchodní styky dávných obyvatel Čech: Frčely hlavně korálky
České země jako izolovaná kotlina skrytá za horami a v lesích? Taková představa je skutečně velice naivní. Obchodní styky s okolím se zde pěstovaly už v dobách před naším letopočtem. Ačkoliv by to mnozí vás jistě neřekli, už tehdy prodej a koupě čile kvetla. Na našem území se obchodovalo už dávno před příchodem Slovanů, kteří do české kotliny […]
záhady a tajemství
Tajemství jantarové komnaty: Převážel ji Wilhelm Gustloff?
36 hodin. Tak krátká doba stačí v září 1941 nacistům na demontáž jantarového skvostu umístěného v Kateřinském paláci v Carském Selu, dnešním Puškinu. Vejde se do 27 beden. Co s nimi? Putují do Královce. Už v tu chvíli mizí florentská mozaika. A bude hůř…     Královec se v srpnu 1944 ocitá pod palbou. Šest […]
Záhady kolem krále Artuše: Kým vlastně byl, kde ležel bájný hrad Camelot a kde se vzala kouzelník Merlin?
„Zítra nás čeká boj,“ prohlašuje Artuš a přehlédne svoje rytíře. Usedá s nimi u kulatého stolu, kde nikdo nemůže být v čele. Kde se jejich legendární setkání mohla odehrávat? A jak to bylo se samtoným Artušem? Po téměř čtyřech staletích vlády Římanů nad Anglií zůstává na ostrovech spousta římských staveb včetně amfiteátrů. Jeden z nich se nachází […]
Posvátný oltář na hoře Ebal: Je dobývání Kanaánu Izraelity jenom mýtus?
„Až tedy přejdete Jordán, postavíte na hoře Ébalu ony kameny, jak vám dnes přikazuji, a obílíš je vápnem. Vybuduješ tam oltář Hospodinu, svému Bohu, oltář z kamenů, ale nebudeš je opracovávat železem,“ přikazuje Mojžíš (1394/1393–1274/1273 př. n. l.) vojevůdci Jozuovi (†1245 př. n. l.). Ten poslechne a skutečně oltář vybuduje a provádí na něm oběti Hospodinu. […]
Tajemný Ötzi: Z Itala kočovným zemědělcem?
Byl urostlý, svalnatý, měl dlouhé vlasy a tmavou pleť… I přestože se kvůli „zubu času“  poněkud scvrkl a i jeho kštice vzala za své, patří k nejatraktivnějším vědeckým artefaktům. Řeč je o nejslavnější evropské mumii, jejíž tělo odkryl ledovec v Ötztalských Alpách 19. září 1991. Ötzi, jak se ledovému muži dnes přezdívá, přitom nebyl žádným […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Jeskyně Lovelock: Žili zde kdysi obři?
enigmaplus.cz
Jeskyně Lovelock: Žili zde kdysi obři?
Na planetě je mnoho míst, která fascinují zároveň vědce i záhadology, a ENIGMA vám představuje ty nejzajímavější z nich. V tomto článku se vydáme do nitra tajemné jeskyně Lovelock v americkém státě Ne
Oceněný seriál Had, známý jako Serpent, v říjnu na EPIC DRAMA
epochalnisvet.cz
Oceněný seriál Had, známý jako Serpent, v říjnu na EPIC DRAMA
Již tento týden uvidí diváci vysoce ceněný seriál Had, který poprvé v češtině uvede Epic Drama.  Napínavé osmidílné kriminální drama bude na kanálu vysíláno od 6. ledna, vždy v pátek ve 21:00.
Role náhradní mámy už má po krk?
nasehvezdy.cz
Role náhradní mámy už má po krk?
Když si herečka Agáta Kryštůfková (30) ze seriálu Táta v nesnázích našla partnera Tomáše Havlínka (31), měl už dceru Juditu (4) ve střídavé péči s herečkou Beátou Kaňokovou (34). A tak se musela ry
Prokletá anglická dálnice: Může za zdejší nehody znesvěcení dávného pohřebiště?
enigmaplus.cz
Prokletá anglická dálnice: Může za zdejší nehody znesvěcení dávného pohřebiště?
Britský mystik Mike Brooker se ponoří do transu. Seance je nezvyklá tím, že probíhá u dálničního tahu M6, který proslul nevysvětlitelnými nehodami, mizením aut a oslepující mlhou. Brooker během ní při
Oceněný seriál Had, známý jako Serpent, v říjnu na EPIC DRAMA
21stoleti.cz
Oceněný seriál Had, známý jako Serpent, v říjnu na EPIC DRAMA
Již tento týden uvidí diváci vysoce ceněný seriál Had, který poprvé v češtině uvede Epic Drama.  Napínavé osmidílné kriminální drama bude na kanálu vysíláno od 6. ledna, vždy v pátek ve 21:00.  Seriál
PINKASOVA SYNAGOGA: Bývala hlavní stavbou pražského ghetta
epochanacestach.cz
PINKASOVA SYNAGOGA: Bývala hlavní stavbou pražského ghetta
Pinkasova synagoga je druhá nejstarší dochovaná synagoga v Praze a svým významem i architektonickou hodnotou představovala na dlouhou dobu hlavní stavbu pražského ghetta. Jako vzácná relikvie byl v Pinkasově synagoze po staletí chován praporec a roucho mesianistického mučedníka Šeloma Molcha, upáleného v Mantově roku 1532. Do své původní podoby byla synagoga obnovena v letech 1950–54. Památník obětí šoa
Zélandie, osmý světadíl, odhaluje tajemství svého vzniku i dobu potopení
21stoleti.cz
Zélandie, osmý světadíl, odhaluje tajemství svého vzniku i dobu potopení
Nový Zéland tvoří nejvyšší místo ponořené Zélandie, která formální status kontinentu získala v roce 2017. V letošním roce se vědcům podařilo dokončit její podrobné mapování i objasnit, jak vznikla a k
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
rezidenceonline.cz
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
Nádherný byt s desítkou rozmanitých luxusních pokojů představuje esenci dokonalého souznění orientální atmosféry se soudobou precizností, tak typickou pro nábytek a doplňky společnosti Covet House, je
Čočková pomazánka s mletou paprikou
tisicereceptu.cz
Čočková pomazánka s mletou paprikou
Nejlépe chutná na čerstvém chlebu, ale při oslavách do ní můžete namáčet na silnější proužky nakrájenou mrkev nebo řapíkatý celer. Suroviny 200 g žluté nebo červené čočky 200 ml vody 2 stroužk
Synchronicita napoví a poradí
panidomu.cz
Synchronicita napoví a poradí
Nic není náhoda a vše přichází v pravý čas… také o tom je synchronicita. Co to je a jak se ji naučit více vnímat a využívat? Synchronicita je něco, co je tady, a je podle psychologů dokázáno, že tento jev opravdu existuje. Můžeme ji volně přeložit jako „pozoruhodné shody náhod“. Je pouze na nás naučit
Čeští umělečtí skláři nadchli italské Benátky
iluxus.cz
Čeští umělečtí skláři nadchli italské Benátky
Sedmý ročník mezinárodního festivalu sklářského umění Venice Glass Week patřil i českým sklářům. Svá umělecká díla zde v rámci výstavy CZECH GLASS | FRAGILE představili Dana Zámečníková, Alena Matějka
Pomstila jsem se, abych mohla odpustit
skutecnepribehy.cz
Pomstila jsem se, abych mohla odpustit
Můj manžel nepatřil nikdy mezi věrné muže. Dlouho jsem se tím trápila, až jsem mu začala nevěru oplácet. Sice o tom stále neví, ale já se od té doby cítím mnohem lépe. Po šestnácti letech manželství jsem zjistila, že mi je manžel nevěrný. Zahýbal mi od samého začátku, věděli to všichni, jen já asi měla na