Domů     Rozhodovala o mocných v Aténách při střepinovém soudu lůza?
Rozhodovala o mocných v Aténách při střepinovém soudu lůza?

40letý Athéňan rozpačitě obrátí v ruce ušmudlaný hliněný střep. Za chvíli na něj vyryje jedno jméno. Několika tahy ruky definitivně na dlouhých deset let rozhodne o osudu jiného člověka. Chvíli váhá, a nakonec střep odhodí na zem.

Odchází ze shromáždění a volit nepůjde. Je to pro něj příliš velká zodpovědnost.

Ostatní ale uvažují jinak. Už se těší, jak s pomocí svého hlasu ovlivní chod města. Na hliněný střep, což je ve starověkých Athénách nejlevnější a také nejdostupnější psací materiál, vyryjí jméno jednoho vlivného politika.

Nepopulárního muže, s jehož názory nesouhlasí, pošlou s požitkem na deset let do propadliště dějin…

Detail hlasovacího střepu z aténského muzea. FOTO: Giovanni Dall'Orto/Creative Commons/Attribution
Detail hlasovacího střepu z aténského muzea. FOTO: Giovanni Dall’Orto/Creative Commons/Attribution

Vítězství se musí zapít

Píše se nejspíš rok 487 př. n. l. a soud pomocí hliněných střepin se koná poprvé (některé prameny ovšem uvádějí, že toto datum je sporné). „Napíšu tam toho lumpa Hipparcha,“ svěřuje se jeden muž druhému těsně před hlasováním.

„Já také,“ přikývne hlavou jeho přítel. Oba pak jdou svorně odevzdat své hlasy.

Po proběhlém hlasování napjatě čekají, jestli se sešel potřebný počet 6000 hlasů, aby shromáždění bylo usnášeníschopné, a zda se jméno jejich kandidáta objevilo na střepech častěji než jiná jména.

Když se dozví, že jejich kandidát „zvítězil“ a zmizí na deset let do vyhnanství, zaradují se. „Jdeme se na to napít,“ prohlásí jeden z volitelů a oba zmizí v nejbližší krčmě. Do sebe pak obracejí jeden džbánek vína za druhým.

Aristeida chtějí odsoudit. FOTO: Charles Brocas/Creative Commons/Public domain
Aristeida chtějí odsoudit. FOTO: Charles Brocas/Creative Commons/Public domain

Vyhnanec se zničí sám

Než si budoucí vyhnanec sbalí svých pět švestek a odebere se pryč z města, pověří svého zástupce, aby po dobu jeho nepřítomnosti spravoval všechny jeho záležitosti. „Dohlédnete mi na můj majetek,“ přikazuje svému prostředníkovi.

„Pod trestem smrti se nesmíte vrátit do města,“ velí ovšem vyhnanci soudní rozhodnutí. Ačkoli návrat do Athén dříve, než po deseti letech ho může stát život, jinak ve své vážnosti nijak neutrpí.

Všichni ovšem sázejí na to, že exil nepopulárního politika úplně zničí. Městská správa je totiž postavená hlavně na osobních kontaktech, a kdo na tak dlouhou dobu zmizí z dohledu veřejnosti, jako by nikdy neexistoval.

Ostrakon s Aristeidovým jménem. FOTO: Giovanni Dall'Orto/Creative Commons/Attribution
Ostrakon s Aristeidovým jménem. FOTO: Giovanni Dall’Orto/Creative Commons/Attribution

Pojistka proti vlivným

Athénský politik Kleisthenes (kolem r. 570–507 př. n. l.) vytváří ve svých reformách pravidla pro střepinový soud (ostrakismus).

„Byl nejspíše zaměřen proti vůdcům příliš mocných a aristokratických klik a jeho smyslem bylo zabránit návratu starých občanských rozbrojů,“ vysvětluje německý historik Jochen Bleicken (1926–2005).

Cílem takového soudu je zajistit v obci klid, zabránit nastolení tyranie a okatě potrestat politiky, kteří příliš prosazují své zájmy na úkor zájmů většiny.

Střepinové hlasování se stává pojistkou proti zneužití moci… „Má se konat hlasování pomocí hliněných střepů?“ klade si athénské lidové shromáždění vždy na začátku druhé poloviny úředního roku (v 6. prytanii, toto období v kalendáři odpovídá našemu měsíci lednu).

Pokud většina zúčastněných odpoví „ano“, stanoví shromáždění datum hlasování na některé z příštích zasedání. Toho se musí zúčastnit minimálně 6000 athénských voličů, aby volba platila.

Volit mohou dospělí muži, kteří ukončili vojenský výcvik, a jejichž rodiče se mohou pochlubit athénským původem. Je jich v té době asi 30 000.

Odsouzence volají zpátky

Úplně jiný názor než athénský lid mají na střepinový soud samozřejmě vysoce postavení aristokraté. Rozčiluje je, že o jejich osudu má rozhodovat lůza.

V jejich kruzích se proto objevuje řada vtipů o střepinovém soudu… Jeden muž žádá vojevůdce a politika Aristeida (asi 530–468 př. n. l.), jehož jméno mnozí navrhují na odsouzení do vyhnanství, aby mu na střep vyryl jméno Aristeides.

Sám totiž neumí psát. „Ty Aristeida znáš? Víš, kdo to je a co dělá?“ zeptá se dotyčného skutečný Aristeides. Muž zavrtí hlavou a říká:

„Neznám, ale strašně mě štve, jak o něm všichni říkají, že je spravedlivý.“ Aristeides pak prý napsal své jméno na mužův střep a dál už k tomu nic neřekl. Vyhnance ale nakonec v roce 480 př. n. l.

povolávají zpátky do města, protože se neobejdou bez jeho vojenských schopností.

Foto: Creative Commons, Úvodní fotografie: Jerónimo Roure Pérez/Creative Commons/CC BY-SA 4.0
reklama
Související články
Historie
Děsirée Clary dostala jako náplast na zklamání švédskou korunu
Dává jí úkol, který splnit nemůže. Donutit rodiče, aby jí hned povolili se vdávat. Taková opovážlivost! To si nemůže dovolit. Je jasné, že tohle znamená jediné: definitivní konec. Bernardine Eugénie Désirée Clary (1777–1860) z francouzského Marseille se v roce 1793 náhodně seznámí s Josephem Bonapartem. Setkává se i s jeho rodinou, zamiluje se do Josefova bratra Napoleona (1769–1821) a […]
Historie
Příchod Slovanů k nám: Dorazili do Čech z bělorusko-ukrajinského pomezí?
Langobardi v 5. století proti proudu Labe projdou Čechami a zastaví se na Moravě. Roku 568 odsud odejdou a dorazí až do severní Itálie. A co je pro nás nejvýznamnější? Kolem roku 500 už v Čechách sídlí Slované! Je jich málo a doklady o nich jsou řídké. Za nejstarší nejspíše můžeme považovat zmínku byzantského dějepisce Prokopia (*490), […]
Historie
Smrt: Nečisté věci se musejí spálit a bez výbavy na onen svět nepůjdeš
Lidé se do chalupy přicházejí rozloučit se svým sousedem hospodářem. Chvíli postojí, pokřižují se a tiše odejdou. Smrti se nebojí, považují ji za součást života… V Legendě o Ostojovi, sedlákovi žijícím u nás ve 12. století, líčí současný historik Zdeněk Smetánka jeho smrt. Tělo mrtvého sedláka leží na slaměné podestýlce uprostřed jizby v chalupě. „Důkaz, proč neležel […]
Historie
4 nejstarší sportovní trofeje: Na jachtařské zápolení dohlíží samotná královna!
V kalendáři bychom sice nalistovali konec března, na fotbalovém stadionu poblíž Glasgow však vládne studený vítr. I tak diváci oděni v oblecích zvědavě sledují, jak skupinka fotbalistů křepčí a hrdě mává nablýskaným pohárem – kdyby jen věděli, že zrovna drží v rukou jednu z nejstarších trofejí sportovního světa. Carlisle Bells Rok:1599 Sport: Dostihy Ještě z […]
reklama
svět zločinu
Mlčení jehňátek Garyho Heidnika: Na dně temné jámy
Žena se brání marně. Volání o pomoc se doneslo jen ke krutém vězniteli. Hodí ji do mělké prohlubně, kterou zakryje dřevěnou deskou. Zbitá a téměř nahá leží na zmrzlé zemi a ztěžka dýchá. Myslí na rodinu. Na sváteční večeři, kterou nestihla koupit. A na to, že brzy zemře. Nelidská krutost. Tato dvě slova se v […]
Tragická dohra virtuální hádky: Komando popraví nevinného muže
Po zuby ozbrojení těžkooděnci vyskáčou z opancéřované dodávky s nápisem SWAT. Tohle jsou chvíle, pro které byli vycvičeni. Adrenalin je žene vpřed. Zbraně mají v dokonalém stavu a připravené rozsévat smrt. Ani na okamžik je nenapadne, že by mohli být na špatném místě. Celá planeta čeká na začátek nového roku. Do Silvestra, kdy na nebi […]
Postaršímu miliardáři zmizí žena před nosem
V zasněžených ulicích východního Osla se zvedá vítr. Vhání chodcům do očí bílý poprašek. Zavane až k okraji bytových domů, kde stojí vila jednoho z nejbohatších Norů. Tom Hagen (69) si nepotrpí na přehnanou okázalost. Odmala je mu vtloukáno do hlavy, aby se svými úspěchy příliš nechlubil. Jeho dům je sice velký, ale jednoduchý. Ve svém věku už […]
Vůdkyně kultu ubije oběti paličkami
V 90. letech minulého století má japonská žena jménem Sačiko Etoová (65) mnoho následovníků. Stojí v čele kultu, jenž uctívá její mystické síly. Podle jejích stoupenců dokáže z lidí vymítat ďábla. Nepoužívá při tom modlitby a symboly, ale speciální bubenické paličky. Sačiko paličkami sví zákazníky bije, dokud z nich všechno zlo nevyžene. V lednu 1995 však její praktiky definitivně […]
reklama
záhady a tajemství
Kdo objevil Velikonoční ostrov?
Do všudypřítomného štěbetání ptáků v subtropickém pralese se prvně ozvou lidské hlasy. A tak, zatímco u nás vládne přemyslovský kníže Spytihněv I. (asi 875–915), začíná kolem roku 1200 daleko v Pacifiku pozvolná kolonizace ostrůvku o rozloze 163 km².   Připomíná ráj na zemi. Stabilní klima, teplota slabě nad 20 stupňů Celsia, o chlup méně srážek, […]
Záhadní jezuité v Čechách: Nelegální majetek se v Klementinu nenašel, ale provázela je špatná pověst
Muž v černém hábitu zaklepe na dveře malého zednického domku kousek od Vltavy. Když se z nitra ozve rozpačitá pobídka ke vstupu, vezme za kliku. Cizinec sáhne do kapsy, vytáhne z ní kovově lesklý peníz a přisune ho zedníkovi před oči. „Nechtěl bys další?“ zeptá se. Když zedník kývne, muž ho pobídne, aby si vzal své nástroje a […]
Tajemné megality: Dávné stavby sloužily k obřadům i věštění
Megalitických staveb zhotovených z hrubě opracovaných kamenů se po světě vyskytuje spousta. Jde o první částečně zachovalé budovy pocházející z období paleolitu (do 11 000 př. n. l.), neolitu (do 5200 př. n. l.), a starší doby bronzové (do 1550 př. n. l.). Za úplně nejstarší se považuje maltský, pocházející z období cca 6500 let př. n. l. […]
Mytologický zrod run: O jejich šíření se měl postarat Bůh Ódin
„Tu se mi dobře začalo dařit, magické jsem moudrosti nabyl, slovo za slovem hledalo slovo,“ popisuje Ódinův stav vytržení Starší Edda, sbírka severských mytologických a hrdinských písní, jejíž opis objevili roku 1645 v islandské vesnici Skálholt. Kdy a kde tyto písně vznikly, ale není jasné. Autorem některých veršů, zvaných Výroky Vysokého (Hávamál), je však údajně sám […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Vyhynutí dinosaurů má jasného viníka
21stoleti.cz
Vyhynutí dinosaurů má jasného viníka
Vyhynutí obřích druhohorních plazů je spojováno s dopadem asteroidu zvaného Chicxulub, který vyvolal celou škálu potenciálně smrtících důsledků. Který z nich byl skutečným viníkem vyhynutí dinosaurů?
Pátrání po MH370 ukončeno: Dostalo se ztracené letadlo do jiné dimenze?
enigmaplus.cz
Pátrání po MH370 ukončeno: Dostalo se ztracené letadlo do jiné dimenze?
Vyšetřování kauzy zmizelého letadla malajsijských aerolinií z letu číslo MH370 definitivně skončilo. A to bez jakéhokoli výsledku. Proč se letadlo asi po hodině letu odklonilo od plánované trasy? Kam
Proč se krtkům v zimě zmenšuje hlava?
epochalnisvet.cz
Proč se krtkům v zimě zmenšuje hlava?
„Zmenši tělo, budeš míň hladovět!“ Pod tímto heslem se snaží přečkat zimu krtci. Zimní spánek si totiž nemohou dovolit, brání tomu jejich metabolismus, který patří mezi vůbec nejaktivnější mezi savci.
Svátečně rozzářené okno
panidomu.cz
Svátečně rozzářené okno
Plný parapet drobných vánočních dekorací, bezpečné svícny, umělý sníh, světýlka, samolepky, spreje a šablony… Okno zkrátka o Vánocích nemůže zůstat prázdné! Tu kouzelnou a neopakovatelnou atmosféru milují především ženy. Však se na to všelijaké zdobení těší celý rok a nedají se odradit, ani když je partner zapřísáhlý nepřítel vánočních svátků a bručoun, který by nejraději
Ovesné perníčky s arašídovým máslem
tisicereceptu.cz
Ovesné perníčky s arašídovým máslem
Zdravější varianta oblíbených vánočních perníčků. Mouku nahradí jemné ovesné vločky a klasický cukr vyměňte za hnědý kokosový. Budete překvapeni, jak skvěle chutná kombinace arašídového másla a perník
Zřícenina Andělská Hora: Nejkrásnější ruina Českého království
epochanacestach.cz
Zřícenina Andělská Hora: Nejkrásnější ruina Českého království
Hrad opředený mnoha pověstmi, sídlo mocných mužů i samotného panovníka i přírodní jeviště jednoho z nejslavnějších českých filmů. To všechno je Andělská Hora, romantická zřícenina na Karlovarsku. Podle pověsti založil hrad Andělská Hora krutý muž jménem Ursinus, který do českých zemí unesl krásnou Alvínu, dceru anglického krále Tristana. Alvína byla laskavá jako anděl, ale trpěla pod
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Třetí ročník Czech National Spirits Competition vyhodnocen
iluxus.cz
Třetí ročník Czech National Spirits Competition vyhodnocen
Slavnostní galavečer vyhlášení výsledků mezinárodní soutěže o nejlepší destilát a likér Czech National Spirits Competition 2023 proběhl v reprezentativních prostorech Strahovského kláštera v sobotu 2.
Umí být jeden druhému oporou
nasehvezdy.cz
Umí být jeden druhému oporou
V letošním roce oslavil oblíbený moderátor a herec Jan Kraus (70) jubilejní sedmdesáté narozeniny. Žádné velké oslavy se ovšem nekonaly, jelikož je moderátor jednoduše nemá v oblibě. Pokud tak na n
Akce Poklad: Skrývá vrch Myslivna archivy gestapa a zlato?
enigmaplus.cz
Akce Poklad: Skrývá vrch Myslivna archivy gestapa a zlato?
U výběžku české hranice s Rakouskem se nachází lokalita, kam mají být na přelomu let 1944 a 1945 nacisty sváženy záhadné bedny. Co odhalilo poválečné pátrání?   [gallery ids="134665,134666,
Kamarádka se mi moc protiví!
skutecnepribehy.cz
Kamarádka se mi moc protiví!
Moje kamarádka ze školy to uměla vždy roztočit, což jsem jí vždy trochu záviděla. Ve společnosti na sebe strhne veškerou pozornost. Už od školy jsem s ní vždy ráda chodila na pařby a později už jen na fajn večery, kolikrát jen ve dvou. Sice na sebe strhávala vždy pozornost všech mužů okolo, ale příliš mi to nevadilo.
Podivný mikro-spánek tučňáků uzdičkových
21stoleti.cz
Podivný mikro-spánek tučňáků uzdičkových
Péče o mládě vyžaduje po rodičích tučňácích velké oběti. Jeden, sedící na vejcích, musí být stále ve střehu, aby ho ochránil před predátory, zatímco druhý rodič loví kořist. Jak to ustát bez dostatečn