Domů     Proč Ladislava Pohrobka korunovali uherským králem bez svatoštěpánské koruny?
Proč Ladislava Pohrobka korunovali uherským králem bez svatoštěpánské koruny?

Ani ne po skončení šestinedělí vezme 27. března 1440 královna Alžběty Lucemburské malého Ladislava Pohrobka do hradní kaple v Komárnu. Po boku má neustále svého příbuzného, hraběte Oldřicha II. Celjského, a objevují se i další šlechtici.

„Přišel i jeden český pán, který se jmenoval Šmykovský.

Když v kolébce uviděl mladého krále, přešel k ní, poklekl a pozvedl dva prsty pravé ruky a přísahal, že bude věrně stát při mladém králi a jeho matce,“ vypráví Helena Kottanerová (asi 1400–po r.

1470), Alžbětina dvorní dáma, která pro jejího syna Ladislava Pohrobka ukradla uherskou korunu. Královna Alžběty Lucemburské (1409–1442).  čeká delegaci uherských pánů, kteří se vrátili z polských námluv.

Během jednání na hradě obě strany přednesou svoje návrhy. Magnáti nechtějí novorozence za krále. „I kdybyste měla desetiletého syna, i tak bychom ho nepřijali za svého pána, protože by nás nemohl vést proti Turkům,“ prohlašují. Královna se jde poradit, co podniknout dál…

Alžběta chce prosadit synovu korunovaci uherským pánům navzdory. FOTO: Josef Kriehuber/Creative Commons/Public domain
Alžběta chce prosadit synovu korunovaci uherským pánům navzdory. FOTO: Josef Kriehuber/Creative Commons/Public domain

Odpůrci ve vězení

Rádci nabádají Alžbětu, aby své hlavní odpůrce nechala uvěznit. Poslechne je. Vězni poté žádají, aby za nimi přišel do žaláře Oldřich II. Celjský (1406-1456).

„Ať dá malého Ladislava korunovat, potom ho nikdo nepřipraví o jeho říši,“ vzkážou jí po něm. Nikdo netuší, že Alžběta má korunu u sebe. Královnini odpůrci předpokládají, že klenot ve Visegrádu hlídá jejich stoupenec, bán Ladislav z Gorjan.

Když Oldřich tlumočí návrh Alžbětě, ta souhlasí. Na oko pošle svého kancléře Matěje za Ladislavem z Gorjan s žádostí o vydání koruny. „Rád to udělám, ale vzkažte své paní, ať propustí vězně,“ odpovídá bán. Co teď?

Vždyť se zjistí, že korunu má ona! Alžběta se proto opět obrací na svoji důvěrnici: „Kottannerová, co mi poradíte? Bán Ladislav svolil, že mi korunu vydá. Jak teď zařídit, aby se vrátila do Visegrádu?“ Helena se rozčílí. Takový nápad jí mohl našeptat jedině ďábel!

Legendy vyprávějí, že k ohnutí křížku došlo právě během krádeže. FOTO: Johannes Maximilian/Creative Commons/GFDL 1.2
Legendy vyprávějí, že k ohnutí křížku došlo právě během krádeže. FOTO: Johannes Maximilian/Creative Commons/GFDL 1.2

Rychlá improvizace

„Paní, na to zapomeňte, to nikdy neudělám a už nikdy nebudu takto riskovat svůj život…  Vrátit se dá kdykoli, ale z toho, kdo je dnes váš přítel, se může brzy stát nepřítel,“ rozmlouvá Alžbětě nápad na vrácení koruny.

Královna už neřekne ani slovo. „Kdyby byla koruna ještě ve Visegrádu, jistě by se dostala do rukou toho Poláka,“ nedělá si iluze dvorní dáma o postupu uherských magnátů. Krátce poté opravdu dostanou zprávu, že polský král je na cestě a brzy dorazí do Budína.

Je třeba jednat. Potají připravit Ladislavovu korunovaci. Posel, který měl přivézt látku na korunovační roucho, se ale nevrací, a proto nezbývá než improvizovat.

„Měli jsme pěkné mešní roucho, kdysi to byl plášť císaře Zikmunda, červeno-zlatý, protkávaný stříbrnými vzory,“ vysvětluje Kottanerová.

Považuje za symbolické, že chlapec bude korunován v plášti svého mocného děda Zikmunda Lucemburského (1368–1437).

„Ušila jsem tedy v malém všechno potřebné, albu, humerál, štolu, manipulus, rukavičky a botky,“ popisuje jednotlivé části korunovačního oděvu. Dvorní dáma pilně pracuje za zamčenými dveřmi, aby nedošlo k prozrazení celé akce.

Zikmund Lucemburský, Ladislavův dědeček. Vnuk má být korunován v jeho plášti. FOTO. Formerly attributed to Pisanello/Creative Commons/Public domain
Zikmund Lucemburský, Ladislavův dědeček. Vnuk má být korunován v jeho plášti. FOTO. Formerly attributed to Pisanello/Creative Commons/Public domain

Nebezpečná cesta

Když je všechno hotovo, Alžběta pošle svého kancléře Matěje za bánem Ladislavem, aby ji doprovodil do Stoličného Bělehradu ke korunovaci jejího syna. Prozradí, že má svatoštěpánskou korunu u sebe, což Ladislava rozzuří a on odmítne dorazit.

Královna Alžběta navzdory tomu shromáždí své dvořany a pošle žádost ostřihomskému arcibiskupovi, aby se dostavil ke korunovaci aspoň on.

Po poledni 12. května 1440 vyráží korunovační průvod do Stoličného Bělehradu, tradičního korunovačního města uherských králů. Připojí se k němu i palatin Vavřinec Hédervári. Všichni nastoupí na velkou pramici.

Loď vyčnívá nad hladinu řeky Dunaj sotva na dlaň a nebezpečně se pohupuje. Když se k tomu přidruží i silný vítr, jedná se o nebezpečnou plavbu. Naštěstí se šťastně dostanou na druhý břeh. Mladého krále v kolébce nesou po vylodění čtyři rytíři v brnění.

Kojenec ale vytrvale pláče a Heleně nezbude, než ho vzít do náruče. „Byl tam jeden oddaný rytíř jménem Hans Pielacher, ten mě osobně převedl přes močál,“ vzpomíná na krušnou cestu a dodává, že přespali v Taty.

Ladislav jako mladík s korunou. Při korunovaci se ale musel obejít bez ní. FOTO: László magyar király/Creative Commons/Public Domain
Ladislav jako mladík s korunou. Při korunovaci se ale musel obejít bez ní. FOTO: László magyar király/Creative Commons/Public Domain

Vítání krále

Druhý den ráno vyráží Helena s malým Ladislavem dříve, královna zůstane vzadu, protože si chce promluvit s palatinem. Ten je v Uhrách po panovníkovi tradičně druhým nejdůležitějším mužem a nyní se hodlá od jejího průvodu oddělit.

Má v úmyslu vrátit se do Budína a čekat na polského krále, to jí ale samozřejmě neprozradí… Tentokrát korunovační výprava přenocuje v malém loveckém dvorci a vydá se na další cestu.

Kousek před Stoličným Bělehradem jí vyjíždí naproti vévoda Mikuláš z Hlohovce asi s pětistovkou koní. Když průvod vstoupí do města, doprovází ho kruh rytířů v brnění. Ráno 15. května 1440 Helena vstává brzy.

Vykoupe a obleče malého krále a potom průvod zamíří do kostela. „Před začátkem mše jsem musela mladého krále zvednout, aby jeho milost biřmovali,“ líčí dvorní dáma. Mikuláš ho potom pasuje na rytíře.

Arcibiskup pomaže dítě na krále, oblečou mu zlaté roucho a vloží korunu na hlavu. Po celou dobu obřadu ho Kottannerová drží na rukou.

Ještě nemají vyhráno

Do ceremoniálu se ale vloudí jedna chybička. Nikde není zlatá přikrývka, na které má král sedět při předčítání korunovační přísahy. Kottannerová proto duchapřítomně vezme deku z Ladislavovy kolébky.

„Vznešený mladý král se ale z korunovace moc netěšil, protože celou dobu plakal tak silně, že ho bylo slyšet v celém kostele,“ vzpomíná Helena. Po skončení mše se přesouvají ještě do kostela svatého Petra, kde ho posadí na stolec uherských králů, jak je zvykem.

Po skončení obřadu dorazí poslové se zprávou, že polský král je v Pešti a chce překročit Dunaj a vtrhnout do Budína. Kottannerová večer poklekne před královnou a připomene jí svoje zásluhy. Vždyť všechno až dosud šlo podle plánu. „Vstaňte.

Jestli Bůh dá a všechno se podaří a bude klid, povýším celý váš rod,“ slíbí jí Alžběta. Vyhráno ale ještě není…

Úkryt v kolébce

Vavřinec Hédervári vpouští polského krále do budínského hradu. Alžběta žádá svoji dvorní dámu o radu, kam by měla odvést malého krále a kde ukrýt svatoštěpánskou korunu. Vždyť je všude tolik nepřátel! „Milostivá paní, zahrabeme ji na zahradě.

I kdyby město padlo, najdeme způsob, jak se přes zdi dostat do zahrady,“ napadne Helenu, protože rozhovor probíhá na zahradě proboštství ve Stoličném Bělehradě. Nakonec se ale rozhodnou korunu ukrýt do kolébky s malým Ladislavem.

Toho po poradě se svými věrnými královna posílá do Šoproně. Vytvoří mu dvůr, který se skládá ze tří oddaných šlechticů, dvou komorníků a čtyř žen včetně Heleny.

Obřad bez klenotu

Cesta není příliš bezpečná. Vyhnou se vesnici, která patří palatinovi. Poprvé nocují v Óváru, podruhé v Nezideru. Když konečně dorazí do Šoproně, lidé jim ale vyjdou vstříc s oltářní svátostí a zvony vyzvánějí na jejich počest.

Vše provází vytrvalý déšť a v noci přijde povodeň, jakou zdejší obyvatelé léta nepamatují. Mladý král celou noc propláče. Brzy poslové hlásí, že polský král zajal Oldřicha II. Celjského.

Později se také zmocní ostřihomského arcibiskupa i bána Ladislava z Gorjan. Chce, aby mu pomohli stát se uherským králem. „Domníval se, že svatá koruna je ještě ve Visegrádu, protože pečetě byly na dveřích a zámek také,“ vypráví Kottannerová.

17. července 1440 se nakonec Vladislav nechává korunovat uherským králem, ovšem bez svatoštěpánské koruny. V Uhrách vypuká občanská válka mezi ním a Alžbětinými stoupenci.

Foto: Creative Commons, Úvodní fotografie: Zairon/Creative Commons/CC BY-SA 3.0
reklama
Související články
Historie
George Washington: Životní družku našel ve vdově se dvěma dětmi
Štěstěna rozhodně provází mladého amerického zeměměřiče George Washingtona během jeho vojenské kariéry. V letech 1753–1758 bojuje po boku Britů s Francouzi. Není zraněn navzdory tomu, že jednou nachází ve svém vojenském kabátci dokonce čtyři díry po kulkách. Vojenský postup George Washingtona (1732–1799) však stagnuje, a proto se v prosinci 1758 rozhodne s armádou skončit. Už dlouhou dobu, zhruba […]
Historie
Proč zakázali konšelé katům na svatého Martina koledovat?
Svatý Martin má 11. listopadu přijet na bílém koni, což značí začátek zimy. Letos už je sněhové nadílky až až. Kdo vlastně ale svatý Martin je? Pojďme se trochu podrobněji podívat na jeho osud. V římské provincii Horní Panonie (v dnešním Maďarsku) přichází v roce 316 na svět Martin Tourský († 397). Podle legendy se později setkává v Amiensu […]
Historie
Co se skrývalo v urnách? Nejenom popel, ale i korálky
Nejstarší pohřební urny pocházejí z Blízkého východu z období asi 3000 př. n. l., ve střední Evropě se první schránky na popel vyskytují o 1000–1500 let později. Hlouček Slovanů se shromáždí do kruhu v poli. Muž v jejich středu začíná vyhrabávat díru. Když dosáhne hloubky zhruba půl metru, přestane. Vedle stojící žena mu podá předmět zabalený v plátně. […]
Historie
Proč křesťané odmítali spalovat své mrtvé?
Smuteční průvod pomalým krokem za zpěvu smutečních písní míří na hřbitov. Tam už je připravena navršená hranice. Oblečeného nebožtíka na ni položí. Příbuzní zažehnou oheň. „Po spálení hranice a těla buď hned, nebo na druhý den sebrali pozůstalí popel s opálenými zbytky kostí, zbraní, šperků buď prostě na hromádku, nebo jej vsypali do popelnice, kterou […]
reklama
lifestyle
Životní styl Františka Josefa I.: Ve spěchu mu stačil k jídlu párek
Vybíravý v jídle rakousko-uherský císař František Josef I. rozhodně není. Druhou snídani v čase běžného oběda si sní přímo ve své pracovně. Sloužící mu ji naservíruje na tácu k vedlejšímu stolku. A co si dá nejraději? V oblibě má císař František Josef I. (1830–1916) kousek hovězího nebo přírodní řízek, který někdy vystřídá třeba guláš. Pokud spěchá, spokojí se s párkem. […]
Národní sport USA: Baseball Američanům pomáhal zapomenout na válku
Baseball je synonymem USA. Kdy a kde se poprvé hrál? Odpověď na tuto otázku je složitější. Pálkovací sporty mají velmi dlouhou historii, v nějaké formě se hrály už ve starověkém Egyptě.   O podobné hře existují zprávy také ze středověku, a to například z Anglie ve 14. století. Vznik moderního baseballu se přisuzuje americkému důstojníkovi a pozdějšímu […]
Jak zmírnit bolest? Jednou z cest je cvičení
Že cvičení a vůbec pohyb jsou pro lidský organismus prospěšné, není žádným objevem. Nejde přitom jen o fyzickou a psychickou kondici. Cvičení posiluje srdce a cévy, zvyšuje srdeční výkon a zlepšuje krevní oběh, má pozitivní vliv na metabolismus i na imunitní systém. Poslední výzkumy ukazují, že lidé, kteří cvičí, jsou i odolnější vůči bolesti.   […]
Sezóna rýmiček je tu: Jaká jsou dvě nejlepší přírodní antibiotika?
Vynález antibiotik je jedním z nejzásadnějších objevů medicíny, který denně zachraňuje mnoho životů. V současnosti ale skloňujeme dva problémy: antibiotickou rezistenci a pravidelný nedostatek předepsaných léků v lékárně. Při méně závažných problémech mohou ale antibiotika částečně zastoupit i volně dostupné potraviny s prokazatelnými antibakteriálními účinky. Které to jsou?   Na léčbu ran a kožních problémů […]
reklama
lifestyle
Krvavá tečka za Opus 40: Tvůrce skončí na dně vlastního lomu
Uznávaný znalec architektury Brendan Gill (1914–1997) bloumá po kamenných stupních a chodníčcích. U vztyčeného monolitu se zastaví a rozhlíží. „Tohle je jedno z největších a nejkouzelnějších děl celého kontinentu,“ utrousí fascinovaně.   Vydejte se s EPOCHOUplus.cz na území newyorského města Saugerties, kde navštívíme unikátní stavbu sochaře a herce Harveyho Fitea (1903—1976). Na úctyhodné ploše 26 […]
3 typicky francouzské věcí, které nejsou francouzské
Co může být víc Francouzského než chlapík, který sedí pod obrazem Mony Lisy a hraje na akordeon. Snad jen chlapík, který končí pod gilotinou, protože má nejen pruhované triko, ale také modrou krev. Mona Lisa Původ: Itálie Každý, kdo zamíří do Paříže, chce vidět alespoň dva hlavní symboly města a možná celé Francie. Eiffelovku a […]
Tajemství gastronomie: Jak se zrodilo carpaccio, sendvič a pizza Margherita?
Co je vlastně carpaccio? Dnes tak můžeme v podstatě nazvat všechno, co nakrájíme na tenké plátky a za syrova podáváme ochucené nebo se studenou omáčkou. Od hovězího masa se název s časem posune i na ryby – konkrétně lososa a tuňáka – a dokonce i na ovoce či zeleninu. Majonézy často nahradí olivový olej nebo […]
Diktát životního stylu: Délku špičky bot určuje král
Boty na tzv. platformě nejsou výstřelkem 20. století. Poprvé se objevily už na konci středověku. Říkalo se jim „chopine“ střevíce s vysokou podrážkou a staly se velmi populárními. Na rozdíl od běžných bot totiž chránily před bahnem a mokrem. První platformy mají korkovou nebo dřevěnou podrážku a vrchní část ze sametu. Jejich výrobě už na […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Čokoláda pro chuť i zdraví
panidomu.cz
Čokoláda pro chuť i zdraví
Tahle nebeská pochoutka obsahuje kakaové boby, které v sobě mají velké množství flavonoidů, látek, jež tělo zbavují škodlivin a také regenerují a zpevňují cévy. To samozřejmě není hlavní a jediný důvod, proč saháme po tmavě hnědé, tenké a omamně vonící tabulce, abychom z ní s jemným křupnutím odloupli čtvereček a téměř rituálním způsobem si ho
Že by vznikl milostný trojúhelník?
nasehvezdy.cz
Že by vznikl milostný trojúhelník?
Nestárnoucí herečka ze seriálu Slunečná Eva Decastelo (45) bezmezně miluje fotografa Tomáše Třeštíka (45). Jenže ten ještě ani zdaleka nemá vyřešenou svou minulost, a to v mnoha ohledech. Nejenom
V jednoduchosti je krása: Dveře IDEA od JAP FUTURE
iluxus.cz
V jednoduchosti je krása: Dveře IDEA od JAP FUTURE
Minimalismus už není jako dříve jen doménou umění, filozofie nebo architektury, ale stal se z něj vyhledávaný životní styl. Interiér a design jsou další oblasti, do kterých minimalismus postupně proni
Zachránil mě před neštěstím skutečný čert?
skutecnepribehy.cz
Zachránil mě před neštěstím skutečný čert?
Ze spaní mě probudilo děsivé stvoření. Mělo rohy a ocas. Místo do pekla mě vyvedlo ven z domu. Najednou se ozvala rána jako z děla. Bylo to tehdy v předvánočním čase, kdy chodí čert a Mikuláš. Byla jsem ještě malá holčička. Tenkrát mě hlídala babička, která bydlela v malém domku, kolem kterého pobíhalo všelijaké zvířectvo – husy, slepice, kočky i starý pes
Květiny ve folkloru a mytologii
21stoleti.cz
Květiny ve folkloru a mytologii
Květiny nás provází už od nepaměti, život bez nich si většinou nedovedeme představit. Jsou zdrojem radosti, využíváme je jako prostředek, kterým vylíčíme radost i smutek, slouží i jako omluvenka. Kde
Skvělý jahodový tvarožník
tisicereceptu.cz
Skvělý jahodový tvarožník
Tvarožník je tuzemskou obdobou italského tiramisu. Ingredience 400 g jahod 120 g piškotů 350 g zakysané smetany 400 g plnotučného tvarohu 2 vanilkové cukry 3 lžíce moučkového cukru 2 lžíce
Kyberzločincům naletí i technologicky zběhlí lidé
epochalnisvet.cz
Kyberzločincům naletí i technologicky zběhlí lidé
Pozor, s Ježíškem letos chodí kyberzločinci. Jen v prvním letošním pololetí provedli podle dat z bank přes 31 tisíc útoků, z nichž bylo nahlášeno více než 10 tisíc na policii. Policejní statistiky hov
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Případ Shanti Devi: Vzpomněla si na svou smrt při porodu?
enigmaplus.cz
Případ Shanti Devi: Vzpomněla si na svou smrt při porodu?
Zatímco některé případy reinkarnace doplácejí na nedostatek důkazů a svědectví, u jiných takový problém rozhodně nehrozí. To je i případ indické dívky jménem Shanti Devi. Děvčátka, které si údajně vzp
Za krásami Švýcarska: Poznejte zemi hor, sýrů a čokolády
epochanacestach.cz
Za krásami Švýcarska: Poznejte zemi hor, sýrů a čokolády
Která místa navštívit ve Švýcarsku? Není nic snazšího než si přečíst naše doporučení. Máte chuť na pravý alpský sýr z horských pastvin? Jste na správném místě. Jenom je lepší si ho koupit na trhu. A čokoláda hořká i mléčná také patří k této zvláštní horské zemi. Můžete se i projet čokoládovým expresem až do firmy
Léčivý tichý zvon sv. Mury: Přinesli ho na Zemi andělé?
enigmaplus.cz
Léčivý tichý zvon sv. Mury: Přinesli ho na Zemi andělé?
S jasně zelenými stébly trávy na irských lukách si pohrává vítr. Čechrá listy v korunách stromů a také vlasy dlouhé fronty čekajících lidí. Většina z nich je bledá, nemocná, a sem tam si všimnete i tě
Slimule americká: Ryba s nemrznoucí krví
21stoleti.cz
Slimule americká: Ryba s nemrznoucí krví
Tato více než metr dlouhá ryba se pohybuje u mořského dna, kde je vystavena chladu. Jako obranu si vyvinula krevní protein, který působí jako nemrznoucí směs. Ten došel komerčního využití. Slimule