Domů     Vzpoura vězňů v Sobiboru: Jak vězni zničili vyhlazovací tábor
Vzpoura vězňů v Sobiboru: Jak vězni zničili vyhlazovací tábor
7.5.2018

V meziválečném období zabírala malopolská vrchovina střed polské republiky. Nyní se nachází na samém východě Polska u hranic s Běloruskem a Ukrajinou.

V tomto tak trochu bohem zapomenutém kraji plném lesů a bažin se nacházelo jedno z hrůzyplných míst, která vyklíčila ze zrůdného nacistického uvažování. Vyhlazovací tábor Sobibor.

Výstavba tábora byla zahájenu v březnu 1942. Již koncem dubna do Sobiboru dorazily první židovské transporty. Zprvu převážně z Polska, ale později i z dalších částí Evropy. I zde, podobně jako v Treblince a Belzecu, bylo hlavním účelem tábora vraždění.

Naživu bývali prozatím ponechávali jen ti, kdo se měli starat o chod tábora. Přebývalo zde asi 600 lidí, původem z Polska, Československa, Německa, Sovětského svazu, Nizozemska a Francie.

Rekonstrukce tábora v Sobiboru.
Rekonstrukce tábora v Sobiboru.

Myšlenka vzpoury začala v hlavách vězňů klíčit ze stejného důvodu, jako v lidech, kteří se svým trýznitelům postavili v Treblince.

Počátkem roku 1943 získali lidé v Sobiboru pocit, že dny tábora se chýlí ke konci a společně s tím se odpočítávají i jejich poslední chvíle. Zpočátku mlhavé plány povstání začaly postupně nabývat prvních jasných kontur.

Jedním z katalyzátorů následujících událostí byla vražda 600 vězňů z Belzecu. To byli poslední přeživší vězni z tohoto tábora, kteří byli převezeni právě do Sobiboru. Při třídění oblečení po mrtvých sobiborští Židé objevili tajný lístek s tímto zněním:

„Pracovali jsme rok v Belzeci. Nevím, kam nás teď vezou. Říkají, že do Německa. V nákladních vagónech jsou jídelní stoly. Dostali jsme chleba na tři dny, konzervy a kořalku. Jestli je tohle všechno lež, pak vězte, že i vás čeká smrt. Nevěřte Němcům. Pomstěte naši krev!“

Mezi sobiborskými vězni poté začaly vznikat různé plány, na jejichž konci měla čekat svoboda. Část vězňů z jedné části tábora se dokonce pustila do kopání tunelu.

Byla to práce obtížná, protože vyhlazovací tábor v Sobiboru byl obklopen nejen ostnatými dráty, ale i vodním příkopem a jako jediný ze všech zařízení svého druhu také minovým polem. Nacisté však tunel objevili a jako odvetu nechali postřílet 150 vězňů.

Zlom pro sobiborské hnutí odporu nastal 23. září 1943. Ten den do tábora dorazila skupina sovětských zajatců židovského původu, mezi kterými byl i nadporučík Alexander Pečerskij.

Ten si záhy získal mezi spoluvězni uznání pro svoje statečné a hrdé chování. Pečerskij, který stále nosil uniformu Rudé armády, byl zařazen do severního tábora, aby vykopal tři pařezy.

SS dozorce Karl Frenzel měl špatnou náladu a jeden z holandských židů byl příliš slabý, aby sekal, a tak ho Frenzel začal bít bičem. Pečerskij přestal sekat a pozoroval mrskání opíraje se o sekeru.

Kápo Porzyczky překládal, když se Frenzel zeptal Pečerského, jestli se mu nelíbí to, co právě vidí. Pečerskij se ani nenahrbil ani neroztřásl ani nepřikrčil strachy, nýbrž odpověděl „Ano Oberscharführere“.

Frenzel řekl Pečerskému, že má 5 minut na to, aby rozsekl velký pařez ve dví. Pokud to stihne, dostane balíček cigaret, pokud ne, čeká ho 25 ran bičem. Pečerskij rozpoltil pařez za čtyři a půl minuty a Frenzel vytáhl balík cigaret.

Pečerskij odpověděl, že nekouří a začal znovu sekat pařezy. Frenzel se vrátil za 20 minut s čerstvým chlebem a máslem a nabídl je Pečerskému. Ten odpověděl, že příděly v táboře jsou více než dostatečné a že nemá hlad. Frenzel se otočil a odešel.

„Tato epizoda se večer rozšířila po celém táboře a polští židé se rozhodli seznámit Pečerského s myšlenkou útěku,“ vzpomínal jeden z organizátorů povstání Leon Feldhendler.

Poslední cesta, kterou šli odsouzenci na smrt.
Poslední cesta, kterou šli odsouzenci na smrt.

Pro sobiborské vězně bylo povzbuzením, že se v táboře v září 1943 objevili sovětští vojáci se svými bojovými zkušenostmi. Šance na únik se tak zvýšily. I sovětští vojáci odsud hodlali zmizet, zvláště když se dozvěděli, k čemu vlastně sobiborský tábor slouží.

Záhy sobiborská odbojová organizace Pečerského a jeho spolubojovníky seznámila s plánem útěku.

„Nám se snad může podařit utéct. Ale, co se stane s ostatními? Všichni budou ihned vyřízeni. Jestli máme v úmyslu uprchnout, pak musíme utéci všichni společně,“ odvětil Pečerský. A měl pravdu.

Dosavadních útěků ze Sobiboru nebylo mnoho, a ty, které se uskutečnily, nacisté tvrdě trestali. Nejen, že popravili dopadené vězně, ale k nim přidali ještě řadu dalších, kteří s útěkem neměli nic společného.

To bylo jasné i vězňům, kteří v táboře byli už nějakou dobu. „Máš pravdu, ale nesmíme dlouho otálet. Zima se blíží. Kroky nechávají otisky ve sněhu a zůstávat v zimě v lesích je vůbec těžké,“ odpověděl jeden z nich Pečerskému.

Tak se zrodil zárodek plánu, který se měl stát jednou z nejslavnějších kapitol židovského odboje proti nacistům.

Vůdčími postavami plánu se stali Pečerskij a Leon Feldhendler. Aby jejich schůzky nebyly strážím nápadné, Pečerskij předstíral vztah s osmnáctiletou Lukou, která do Sobiboru dorazila v jednom z transportů z Nizozemska.

Pečerskij a jeho lidé dodali odbojovému výboru bojové zkušenosti, kdežto lidé jako Leon Feldhendler detailně znali chod tábora. Každá strana tak přinesla to, co té druhé scházelo.

Prvním plánem bylo oživení nápadu s tunelem, který měl vést pod minovými poli do vzdálenosti 35 metrů. Mezi sovětskými zajatci byl horník Boris Cibulskij, který měl podzemní práce vést.

Tunel se skutečně začal kopat, avšak do jeho budování zasáhla nevyzpytatelná příroda. Začátkem října se nad Sobiborem přehnaly silné deště, voda do tunelu prosákla a zcela jej zničila. Bylo třeba najít jinou možnost, jak z tábora smrti utéci.

Sám Pečerskij se k tunelu stavěl dosti rezervovaně již před jeho zaplavením, protože si byl vědom, že 600 lidí z tábora bude tímto podzemním koridorem utíkat jen velmi pomalu.

Alexander Pečerskij se svou vnučkou.
Alexander Pečerskij se svou vnučkou.

Nakonec v hlavách odbojářů zvítězila myšlenka ozbrojeného povstání. Řemeslníci v dílnách, kteří vykonávali nejrůznější práce pro esesmany, dostali za úkol připravit ostré nože. Jimi měli být postupně likvidovaní příslušníci SS i ukrajinští strážní.

11. a 12. říjná získal rozvrh povstání jasné kontury. V jeho první fázi, která měla proběhnout v čase mezi půl čtvrtou a půl pátou, měli být neslyšně pomocí seker a nožů zlikvidováni esesmani, kteří budou nalákáni do dílen. Po půl páté povstalci vydají signál a vězni z tábora utečou.

I v Sobiboru vězňům nahrála skutečnost, že osazenstvo personálu SS bylo oslabeno, když někteří jeho členové odjeli na dovolenou. Ukrajinští strážní navíc od Němců nedostávali příliš střeliva, protože se před tím několikrát stalo, že zběhli k partyzánům.

Problémem však bylo minové pole. To mělo být eliminováno tak, že se do jeho prostor budou házet kameny, které způsobí explozi, čímž by se cesta pročistila. Pečerskij se však klonil raději k tomu, aby vězni z tábora vypochodovali hlavní branou. Tento nápad byl nakonec vybrán jako plán A, úprk přes miny měl být v záloze.

Akce měla být zahájena 13. října. Ke smůle povstalců však do tábora přijela skupina esesmanů z nedalekého pracovního tábora. Ta se v Sobiboru zdržela až do pozdního odpoledne, tudíž povstání muselo být o den odloženo.

Celý další den byl pro zasvěcené vězně plný nervozity, avšak stráže ani SS si ničeho nevšimly.

Tichá likvidace esesmanů započala přesně v půl čtvrté. Prvním mrtvým byl Scharführer Wolf, kterému sekeru do hlavy vrazil horník Cibulskij. Zabití příslušníků SS rovněž vězňům umožnilo vyzbrojit se střelnými zbraněmi.

Zprávy o probíhajícím povstání se začaly šířit i mezi vězni, kteří o něm dosud nevěděli. To Pečerského zneklidňovalo, protože zprávu o něm hodlal vyhlásit až po večerním apelu v pět hodin.

Některá těla esesmanů se nepodařilo dostatečně ukrýt, další členy SS se pak zabít nepodařilo. Přesto akce pokračovala. Avšak obavy povstalců se naplnily. Jeden z esesmanů objevil mrtvé tělo soukmenovce a začal střílet na vězně.

Pečerskij již na nic nečekal a vykřikl smluvený signál: „Hurá, vzpoura začala!“

Památník obětem sobiborského tábora.
Památník obětem sobiborského tábora.

V tu chvíli tábor ovládl nepopsatelný zmatek. Plán vyjít hlavní branou, tak padl. Stráže začaly po vězních střílet, ti, kteří byli ozbrojeni, palbu opětovali. Povstalci začali přestřihávat ploty, ovšem v nastalém chaosu kameny na likvidaci min nikdo nepoužil.

A tak první vlnu uprchlíků, která utíkala ke 200 metrů vzdálenému lesu, nemilosrdně kosily nášlapné nálože. Vojáci z Pečerského jednotky odhadli, že pole za domem velitele tábora bude čisté. Tento předpoklad se ukázal jako správný, a vojáci tak mohli také tábor opustit.

Tábor byl zcela paralyzován, padla na něj tma, vězňové navíc odpojili přívod elektrického proudu. Povstání přežilo pouze pět esesmanů, jeden byl zraněný a dva se raději schovali do svých skrýší. Zbylí dva se snažili dostat děj v táboře pod kontrolu.

Ukrajince a zbylé vězně uzamkli v jednom z baráků, posléze se jim také podařilo obnovit telefonní spojení. S jeho pomocí si v osm večer přivolali ze 40 kilometrů vzdáleného Chelma posily. Tou dobou asi 300 lidí ze 600 vězňů v hlavním táboře už utíkalo nočním lesem.

Kontrolu nad táborem získali nacisté až ráno druhý den. Ihned nechali popravit 150 lidí, kterým se utéci nepodařilo. Zároveň začalo rozsáhlé pátrání po uprchlících, do kterého se zapojila i Luftwaffe.

Uprchlíci většinou během noci získali slušný náskok, avšak našli se i tací, kteří během bloudění ve tmě ztratili směr a ráno zjistili, že jsou sobiborskému táboru stále na dohled.

SS, wehrmacht i policie pátraly po povstalcích až do 21. října. Během té doby se jim podařilo dopadnout a zavraždit asi sto lidí. Dalších 200 však prozatím uniklo svému na první pohled neodvratnému osudu.

Mnozí hledali úkryt u místních lidí či se vraceli do svých rodišť. Nemálo z nich však bylo zabito Poláky, mezi kterými se šířily pověsti, že uprchlí vězni s sebou vzali i spoustu zlata.

Po uprchlících stříleli i příslušníci polské odbojové organizace Armija Krajowa. „Zabíjeli nás nejen Němci, ale také Poláci, Ukrajinci, partyzáni, obzvláště muži z Armije krajové, bandy, sedláci…

Nejednou jsme uvažovali o sebevraždě poté, co jsme viděli, že celý svět stojí proti nám,“ napsal jeden z utečenců Dov Freiberg.

Neblahý osud potkal jednoho z vůdců povstání Leona Feldhendlera. Ten byl zabit Poláky v Lublinu 6. dubna 1945. Pečerskij se svými vojáky překročil řeku Bug a přidal se k partyzánům. Po jeho přítelkyni Luce se slehla zem.

Šéf tábora Gustav Wagner po válce zmizel v Brazílii. Zde byl odhalen až koncem 70. let a o jeho vydání požádalo Německo, Polsko, Rakousko a Izrael. Brazilské soudy jej však nevydaly ani do jedné ze zmíněných zemí. „Neměl jsem žádné pocity.

Bylo to prostě zaměstnání,“ odpověděl Wagner na otázku, co cítil během sobiborských zločinů. V roce 1980 byl Wagner objeven mrtvý s nožem v hrudi. Vyšetřování bylo uzavřeno jako sebevražda.

Kdo měl z uprchlíků štěstí, dostal se do velkých měst, kde si opatřil árijské průkazy. Mnozí se také přidávali k partyzánským židovským jednotkám.

A byť antisemitismus, strach z nacistů a také chamtivost byly faktory, které ve většině polské obyvatelstvo vedlo k tomu, že uprchlým vězňům většinou nepomáhalo, našli se i tací, kteří umožnili lidem, kteří na vlastní kůži zažili hrůzy Sobiboru, přežít. Konce války se nakonec dočkalo nejméně 53 z nich.

Foto: Pinterest, Historic Heroines, Youtube, Het Parool. Článek vznikl ve spolupráci s časopisem 21. století.
reklama
Související články
Historie
Síla páry: Od Heronovy koule až po lokomotivu
S párou si lidé pohrávali už ve starověku. Řecký matematik Heron Alexandrijský (asi 10–75 n. l.) jako první sestrojil mechanismus, který využíval její sílu. Nazve ho Aeolipile, čili Míč boha větrů Aiola. Funguje na principu, kdy je do koule přiváděna horká pára a tryskami usměrněná vychází ven. Díky působení zákona hybnosti se taková koule roztočí. […]
Historie
Tichý souhlas s hákovým křížem: 3 slavné osobnosti s nacistickým škraloupem
Na stole leží několik popsaných papírů, kousek vedle tužka a kalamář s inkoustem. Luxusně vypadající lampička osvětluje zbytek pokoje a na jednom z konferenčních stolků trůní fotka Henryho Forda. Takovou ozdobu by v Hitlerově pracovně čekal málokdo, i když… Zrůdná ideologie opanuje Německo v roce 1933, kdy se Adolf Hitler (1889-1945) ujímá kancléřského úřadu. Některým […]
Historie
Čistota v minulosti: Ludvík XIV. se myl v pálence
Hygiena v minulosti netvořila vždy samozřejmou součást každodenních rituálů. Některé národy a civilizace si na ni potrpěly už ve starověku, jiné nikoliv. Jak tomu bylo třeba ve středověku? Skvělou ukázkou starověké hygieny je i palác v Knossu. V letech 2000–1200 př. n. l. v něm nechybí důmyslný systém na odvod vody z královniny koupelny a přístavku. V něm stojí zařízení podobné […]
Historie
Bitva u Sedanu: Z francouzské porážky se raduje celá Evropa
Nad pevností Sedan se třepotá bílý prapor. Píše se 1. září 1870 a Francie se právě vzdává německé armádě. Její porážka změní politickou mapu kontinentální Evropy. Od této chvíle už nehraje prim země galského kohouta a do popředí se naopak dere sílící Prusko… S příchodem nového dne, 1. září ve čtyři hodiny ráno, se začíná u […]
reklama
zajímavosti
Den díkůvzdání není jediný: 5 svátků bohaté úrody
Když je úroda pod střechou, je čas slavit a vzdávat díky. Někde se oslavy podobají našim dožínkám, jinde jsou zvyky naprosto odlišné. Víte, kde nechávají překypět hrnec s rýží, proč krocan dostává milost a kdo bydlí v přístřešcích z listí? Milost pro krůtu Název: Den díkůvzdání Země: USA Jedním z nejznámějších svátků je Den díkůvzdání, […]
Chcete Nobelovku? Tak si ji kupte!
Ohromující objev, fenomenální literární dílo, průkopnická práce na poli míru či lékařství. To nejsou zrovna snadné podmínky pro získání Nobelovy ceny. Naštěstí existuje alternativa i pro ty, kdo se s nimi nechtějí namáhat. Stačí pár přebytečných milionů a prestižní zlatá medaile s portrétem Alfreda Nobela je vaše. Švédský vědec a průmyslník Alfred Nobel (1833–1896) by […]
Černá smrt: Morová rána přinesla nejen chaos, ale také pokrok
Pandemie bubonického moru, které se říká černá smrt, se z jižního Ruska rozšířila do Evropy v roce 1346, aby končila v roce 1353 opět v Rusku. Během pandemie černé smrti zemřelo 30 až 40 % populace, dle některých odhadů až 60 % populace, což by znamenalo 50 milionů lidí. Ani „černá smrt“ ale nebyla černobílá.   Morová rána měla […]
Chcete být milionářem? Legendární soutěž stvoří boháče i podvodníky
„Takže chcete béčko? A jste si jistý? Nemůže to být třeba áčko?“ pozvedává Vladimír Čech své husté obočí. „Jsem si jistý. Dejte bé,“ kývne soutěžící naproti němu. Snaha ho zviklat tentokrát moderátorovi nevyšla. Třeba příště. Je to tehdy velká událost, když v roce 2000 do České republiky dorazí soutěž Chcete být milionářem? s hlavní výhrou […]
reklama
věda a technika
5 Překvapivě dobrých rodičů v živočišné říši
Když se řekne matka, většina lidí si vybaví krásnou sympatickou ženu, která se usmívá na své malé děťátko. Jistě je to představa správná, avšak nejen mezi lidmi se najdou dobré a obětavé mámy… 1. Slíďáci Slíďáci, nebo též vlčí pavouci, by na žebříčku popularity mezi lidmi asi nestáli příliš vysoko. Jedná se o velmi početnou […]
Učit se, jíst i vraždit: Co všechno dokážeme ve spánku?
Když spíme, většinou jen ležíme v posteli a oddáváme se snění. Není to ale ztráta času, když by se při tom dala stihnout i řada jiných věcí? Na noc se naše tělo samozřejmě nevypíná, pouze přejde do režimu spánku. Svaly jsou odpojeny, buňky se soustředí na regeneraci, mozek omezí kontakt se světem a třídí staré […]
Vyrobil vynálezce Josef Božek první českou protézu?
Krvavá řež je 27. srpna 1813 u Drážďan v plném proudu. Řecký kníže Alexandros Ypsilanti bojuje v protinapoleonské koalici jako lev. Stačí ale jeden výbuch a z jeho pravé ruky je pahýl. Válečný invalida si nestýská. Nemůže bojovat? Baví tedy společnost, kamkoli přijde. A zanedlouho funkční pravačkou opět pozvedne sklenku oblíbeného vína… „Osvojíte-li si hodinářské […]
Senzory, čipy a náplasti: Medicína budoucnosti?
V budoucnu bude lékařská péče založená zejména na datech a technických inovacích, což umožní její přizpůsobení potřebám jednotlivého pacienta. Chytré hodinky a náramky jsou dnes běžnou součástí outfitu. Počet těchto zařízení připojených k internetu prudce roste a očekává se, že do roku 2050 přesáhne 100 miliard.   Nositelná zařízení svým uživatelům umožňují monitorovat tepovou frekvenci, krevní […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Nepřátelé v naší hlavě: Jak si stojí současná medicína?
21stoleti.cz
Nepřátelé v naší hlavě: Jak si stojí současná medicína?
Ačkoli jsou pro širokou veřejnost stále velkou neznámou, pro lékaře to platí přesně naopak. Počet agresivních nádorů mozku se totiž meziročně zvyšuje. Jen každým rokem si v České republice tuto diagnó
Skrývá, že je těhotná?
nasehvezdy.cz
Skrývá, že je těhotná?
Ještě nedávno to vypadalo, že intenzivně probíhají svatební přípravy. Jenže teď nám anonymní zdroj poskytl informace, že je krásná herečka ze seriálu Zlatá labuť Marta Dancingerové (32) v očekávání.
Delikatesy země galského kohouta
panidomu.cz
Delikatesy země galského kohouta
Francouzská kuchyně má skvělou pověst. Ale nejde jen o takzvanou vysokou gastronomii. Jídla mohou být i docela jednoduchá. Pojďte s námi některá vyzkoušet. Nejlepší cibulačka (4 porce) 1 kg cibule, 60 g másla, 2 lžíce oleje, 2 lžíce mouky, 125 ml suchého bílého vína, 1,25 l hovězího vývaru, 1 bobkový list, 2 lžičky tymiánových lístků, mořská
Nedostavěný chrám v Panenském Týnci
epochanacestach.cz
Nedostavěný chrám v Panenském Týnci
Chrám na křižovatce pozitivní energie… Stavba gotického chrámu nikdy nebyla dokončena, přesto působí monumentálně a patří k nejvzácnějším památkám. A navíc stojí na místě, které svou pozitivní energií dokáže léčit. Když se český rytíř Plichta ze Žerotína v roce 1316 rozhodl v Panenském Týnci vybudovat gotický chrám, rozhodně netušil, že jeho stavba zůstane navěky nedokončena. Nejprve na místě nechal
Japonsko děsí démonická ženská bytost: Co je zač tajemná Hačišakusama?
enigmaplus.cz
Japonsko děsí démonická ženská bytost: Co je zač tajemná Hačišakusama?
Malý chlapec leží v posteli, v prvním patře rodinného domku. Třese se strachy, protože ve tmě za oknem vidí hlavu vychrtlé ženy, jak na něj v úsměvu cení zuby! Nevznáší se ve vzduchu, ta strašlivá pos
Originální dárek na poslední chvíli
iluxus.cz
Originální dárek na poslední chvíli
Anela, česká značka vysoce kvalitní přírodní kosmetiky, vychází zákazníkům vstříc po celý rok. Před Vánoci nabízí dárkové balíčky určené ke komplexní péčí o pleť, celé tělo nebo o miminko. [caption
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Na lavičce v parku jsem si povídala s duchem
skutecnepribehy.cz
Na lavičce v parku jsem si povídala s duchem
S kamarádkou jsme si v našem parku povídaly o vnucích a přípravách Vánoc. Najednou si k nám přisedla cizí žena. Kamarádka ji ale neviděla. Já i můj muž jsme byli vždycky aktivní, hodně jsme cestovali a vedli k takovému životu i naše děti. Když jsme nastoupili do důchodu, snažili jsme se dál alespoň trochu sportovat. Manžel ale před pěti lety zemřel na mrtvičku a já
Dorothy Eady: Dívka, která si vzpomněla na minulý život?
enigmaplus.cz
Dorothy Eady: Dívka, která si vzpomněla na minulý život?
Malá Dorothy se s rodiči prochází po britském muzeu v jeho egyptské části. Z ničeho nic se zastaví u obrazu chrámu faraona Sethiho I. a začne volat: „Tady je můj domov!“ Diví se také, že na fotografii
Skvělý jahodový tvarožník
tisicereceptu.cz
Skvělý jahodový tvarožník
Tvarožník je tuzemskou obdobou italského tiramisu. Ingredience 400 g jahod 120 g piškotů 350 g zakysané smetany 400 g plnotučného tvarohu 2 vanilkové cukry 3 lžíce moučkového cukru 2 lžíce
Dlouhodobou medikací s chatrnému zdraví?
21stoleti.cz
Dlouhodobou medikací s chatrnému zdraví?
Od náhodného objevení penicilinu v roce 1928, jsou léčiva považována za zázrak, který uleví prakticky od jakéhokoli problému. Při nesprávném užívání ale mohou na dalších pár zadělat. Známe to nejsp
Prchal skutečný Baron Prášil před fanoušky?
epochalnisvet.cz
Prchal skutečný Baron Prášil před fanoušky?
Nenápadná německá obec Bodenwerder na počátku 18. století nebyla ničím víc než zapadlou vískou. Když tu na jaře roku 1720 v rodině podplukovníka kavalérie přichází na svět další z osmi dětí, nikdo dva