Domů     Trojský kůň Hitlera od Jihlavy
Trojský kůň Hitlera od Jihlavy
11.7.2023

Kdo by byl řekl, že si představitel „užitečné páté kolony“ Hitlera v Rakousku vybuduje v řadách nacistického vedení skutečný respekt. Dopomohou mu k němu kruté manažerské postupy v dobytém Polsku i jeho působení v Říšském komisariátu Nizozemsko.

A i když mu do hlavy sláva stoupne, situaci na bitevním poli vidí rozhodně reálněji než Hitler.

Ještě v roce 1936 je Rakousko svobodnou nezávislou zemí, která má jen pramálo společného s po moci lačnícím Německem, které zbrojí a indoktrinuje společnost na plné obrátky.

Že jde o zdánlivý klid před bouří, napovídá složení rakouské vládní elity, v níž figuruje relativně početná skupina nacistů. Mezi nimi vyniká  Arthur Seyss-Inquart (1892–1946), rodák z městyse Stonařov poblíž Jihlavy.

Ten zpočátku působí jako nestranický referent svazu Katolické akce, kde si nasadí masku přívětivého dobráka. Co na tom, že se kolem něj začínají srocovat tajní členové strany NSDAP, toho si přece nikdo nevšimne…

Rakušané jdou do ulic

Všímat by si však měli. Už na počátku roku 1938 je situace v ulicích rakouských měst o poznání jiná. Nálada v zemi se začíná podobat té německé.

„Prodělal jsem první pogrom ve Vídni – ze zvědavosti, žízni po vědění a taky zřejmě ze zcela  prostého živočišného neklidu jsem se odvážil na ulici a pozoroval reakci Vídeňanů, kteří jistě všichni nebyli nacisté. Slyšel jsem jen lhostejná klišé:

Když se kácí les, létají třísky! Nevinní holt musí trpět s vinnými. Nejdřív byli nahoře oni, teď jsme my – tak to zkrátka ve světě chodí. Ani to všechno nebylo míněno zle.

Je to prostě stanovisko průměrného člověka… O sviňárnách, kterých se dopouštěli horliví profesoři a docenti na univerzitách, když vytlačovali své židovské kolegy, o všech těch případech, o nichž až do detailu vím, chci raději zcela pomlčet,“ popíše rakouské nálady realisticky spisovatel Hermann Broch (1926–1951).

To už si na rozbouřenou alpskou zemičku brousí zuby Adolf Hitler (1889–1945). Ostatně jedním z jeho primárních cílů bylo soustředit všechny německy hovořící obyvatele střední Evropy pod svou nadvládu.

Po Hitlerově boku v roce 1938 FOTO: Bundesarchiv Bild / Creative Commons / CC BY-SA 3.0 de
Po Hitlerově boku v roce 1938 FOTO: Bundesarchiv Bild / Creative Commons / CC BY-SA 3.0 de

Němci na hranicích

V čele Rakouska stojí umírněný kancléř Kurt Schuschnigg (1897–1977), který se sice netěší příliš velké oblibě, pro mnohé je však právě on zárukou toho, že země zůstane svébytným státem na evropské mapě.

Situaci má změnit schůzka v německém Berchtesgadenu z 11. února 1938, kam si Hitler kancléře předvolá. S úsměvem, ale hlavně výhružkami podepřenými přítomností generality armády mu vnutí ultimátum o sedmi bodech, z nichž hned ten první zní:

„Rakouská spolková vláda se zavazuje, že jmenuje ihned dr. Arthura Seyss-Inquarta ministrem bezpečnosti s plnou a neomezenou policejní pravomocí.“

Vše je nakonec potupně schváleno, do ulic vyrážejí nacistické průvody a oslavy, které se postupně mění v nepokoje.

Kancléř se ještě zmůže na hrdinnou řeč o nezávislosti a nakonec vypíše na 13. března plebiscit, ve kterém se má stvrdit vůle občanů zachovat suverénní Rakousko. Průzkumy mu dávají osmdesátiprocentní šanci na úspěch!

Hitler zuří a tlačí na Rakušany, aby plebiscit okamžitě přeložili na neurčito. Zároveň pohrozí vysláním 200 000 vojáků na bavorsko-rakouské hranice.

Seyss-Inquart v roce 1940 FOTO: Bundesarchiv Bild / Creative Commons / CC BY-SA 3.0 de
Seyss-Inquart v roce 1940 FOTO: Bundesarchiv Bild / Creative Commons / CC BY-SA 3.0 de

Zmanipulovaný anšlus

Na scénu se opět vrátí Hitlerův pohůnek, nyní ministr Seyss-Inquart, který dostává pravidelnou várku instrukcí z Německa. Úkol je jasný: donutit kancléře odvolat plebiscit. To se ani ne po hodině od obdržení instrukce opravdu stává.

Plebiscit je z „technických důvodů“ zrušen. Za 15 minut přichází další požadavek: kancléř musí odstoupit! „Uplyne-li lhůta (dvouhodinová) bezvýsledně, vtrhne německé vojsko do Rakouska!“ tlumočí nátlak Seyss-Inquart.

Vláda výhrůžkám podléhá, Schuschnigg je odvolán a do čela loutkové prozatímní vlády je dosazen trojský kůň Seyss-Inquart, kterému telefonicky diktuje Herman Göring prohlášení nové vlády.

„Prozatímní rakouská vláda vidí svůj úkol v tom, aby v Rakousku zase obnovila klid a pořádek. (…) Prosí německou vládu, aby co nejrychleji vyslala německá vojska,“ zní první slova nového kancléře. To, co vejde do dějin jako anšlus Rakouska, se stává skutečností.

Němci vpadnou do země a kancléř 13. března vyhlásí zákon o připojení Rakouska k Německu. Stát se stává Východní markou, což občané potvrdí ve zmanipulovaném plebiscitu 99,7procentní většinou.

Potencionální odpůrce nacisté preventivně odvlečou do koncentračního tábora v Dachau.

S chutí do práce

Loutkový kancléř (jakožto zkušený právník) v okupované zemi ihned zavede norimberské zákony, Křišťálová noc z 9. na 10. listopadu dokonce překoná německý berlínský vzor – ve Vídni je zničeno na 40 synagog a pozatýkáno je 6500 Židů.

Hněv se následně obrátí i proti Romům, ti mají ideálně odejít na nucené práce, pak být sterilizovaní a nakonec zcela vysídlení.

Svými schopnostmi Hitlera mladý kancléř překvapí, proto se rozhodne, že je poznají i tisíce obětí v Polsku a poté od května 1940 také lidé v okupovaném Nizozemsku.

Hitler zdravící své vojáky. Foto: PX FUEL
Hitler zdravící své vojáky. Foto: PX FUEL

V Polsku se osvědčí

Hitler jej brzy odmění generálskou hodností SS-Obergrupenführer, navíc získá post ministra bez portfeje v Hitlerově vládě! Až poté je převelen do Polska.

Seyss-Inquart je odpovědný za ekonomické vysávání země, za zatýkání polské inteligence a za internaci Židů do ghett. Se vším si poradí bravurně, a proto není divu, že další trafiku získá v původně neutrálním Nizozemsku, kam Němci vtrhnou v roce 1940.

Klíčovým momentem je vybombardování strategického Rotterdamu, po němž 19. května 1940 Němci Nizozemsko zcela ovládnou. Hitler by ze země rád učinil součást Německa, podobně jako se jí stalo Rakousko, proto sáhne po osvědčeném Seyss-Inquartovi. Ten je jako říšský komisař přímo odpovědný Hitlerovi.

Židy nechte být!

Že Seyss-Inquart není žádný amatér, dokáže změnou strategie. Je si vědom toho, že společnost v Nizozemsku je naladěná zcela odlišně, než byla ta rakouská. Lidé tak zpočátku téměř nevnímají žádné změny, noviny dál vycházejí, odborové organizace fungují.

I ve svém květnovém projevu k nizozemskému národu mluví umírněně. Německá říše prý nehodlá vnucovat svou ideologii násilím. Nizozemci prý sami opustí „své falešné anglofilství a začnou se podílet na budování nové Evropy“.

Nacistům hraje do karet skutečnost, že i Nizozemci jsou před válkou dlouhodobě nespokojení s parlamentním handrkováním a touží po změně. Klid dodá  Seyss-Inquartovi čas na spřádání plánů k vyřešení nizozemské židovské otázky. A úkol to je vskutku těžký.

Židé jsou totiž v zemi běžnou součástí společnosti, neshlukují se do ghett a synagogu mají snad v každém větším městě. První represe proti nim proto vyvolají okamžité masivní protesty!

Tolerantním obyvatelům země tulipánů se nelíbí ani hromadné propouštění nizozemských učitelů a úředníků.

Symbol svastiky měl v minulosti zcela jiný význam. Foto: PX FUEL
Symbol svastiky měl v minulosti zcela jiný význam. Foto: PX FUEL

Vzpurný Amsterodam

Seyss-Inquart přesto dráždí hada bosou nohou. Zakáže Židům navštěvovat restaurace a veřejné podniky, židovské děti musejí pryč z běžných škol a od roku 1942 se musí každý Žid „pyšnit“ žlutou hvězdou.

V únoru 1941 navíc nařídí velkou zatýkací akci, po níž jsou stovky židovských mladíků odvedeny do Buchenwaldu a Mauthausenu.

Teror vzbudí nové protesty a stávky, z nichž největší se koná v Amsterodamu. To už ale  Seyss-Inquartovi dochází trpělivost a sahá k biči. Iniciátory stávek čeká poprava a město dostává milionovou pokutu a nového s nacisty spřízněného starostu navrch.

Na jiných frontách ale hlava podmaněného státu poněkud selhává. Například k úspěšné nacifikaci denního tisku vůbec nedojde, ukazuje se, že Nizozemci jsou pyšný a nepoddajný národ.

Hitler se proto opět vzteká. Seyss-Inquart alespoň pozatýká přední osobnosti veřejného života a zavře je do izolovaného kláštera jako rukojmí. Navíc se pustí do výstavby nových koncentračních táborů přímo na okupovaném území.

Hitler svým charismatem uhranul davy. Foto: PX FUEL
Hitler svým charismatem uhranul davy. Foto: PX FUEL

Život na vysoké noze

I když velká část vězňů a nepohodlných živlů míří transporty do Německa a Polska, umírá se i v Nizozemsku. Němci zde pochytají 74 procent židovského obyvatelstva země, což je největší procento hned po Polsku!

Proslulý je zejména tábor Schoorl hned vedle Amsterodamu či Amersfoort pověstný krutým zacházením s Židy i komunisty. Tábor Ommen u německých hranic je zase primárně určen pro asociální živly, podvodníky a bezdomovce.

Seyss-Inquart si za tuto píli vyslouží pochvalu od Hitlera i Heinricha Himmlera (1900–1945).

Téměř neomezená moc stoupá Seyss-Inquartovi do hlavy.

Začíná se obklopovat nesmírným luxusem, za sídlo si vybere palác Clingendael ze 17. století, kde v současnosti sídlí Institut mezinárodních vztahů.

Pohlavár má k dispozici několik finančních kont, které všechny vytuneluje! Berlín si toho všímá poprvé až v polovině roku 1944 a mhouří oči. Typické je pro  Seyss-Inquarta i rozkrádání obrazů vlámských mistrů z nizozemských sbírek.

Některé kousky si od něj následně objedná i vášnivý sběratel Göring. Když v roce 1945 Američané vstoupí do  Seyss-Inquartovy tajné skrýše poblíž Norimberku, objeví 5 milionů marek, které si „vydělal“ prodejem ukradených malířských pláten…

Hladomor v moderní zemi

Zatímco se topí v blahobytu, situace běžných Nizozemců je čím dál horší. Seyss-Inquart iniciuje zavedení přídělového systému a zemi hospodářsky vykořisťuje, výstavba západního Atlantického valu zkrátka něco stojí.

Ze země odčerpá na 500 000 Nizozemců na nucené práce do Říše, dobrovolně jich tam odejde jen nepatrný zlomek.

Zahraniční obchod, ze kterého země dlouhá desetiletí těží a v podstatě i žije, je zcela utlumen, což se projevuje nedostatkem základního zboží v obchodech.

Situace se vyhrotí v době takzvané hladové zimy 1944–1945, kdy vlivem podchlazení a hladovění umírá na 10 000 lidí, což je v moderní průmyslové zemi v polovině 20. století věc zcela nevídaná.

Seyss-Inquart v nové roli jako obžalovaný v Norimberku FOTO: ushmm / Creative Com.mons / volné dílo
Seyss-Inquart v nové roli jako obžalovaný v Norimberku FOTO: ushmm / Creative Com.mons / volné dílo

Šéf diplomacie. Ale jen nakrátko

První etapu nacistické nadvlády Nizozemci přežívají bez větších snah o revoltu a odboj, na což reaguje smířlivě také Seyss-Inquart, který se proto nezatěžuje hromadnými vraždami.

Situace se pomalu obrací na přelomu let 1943 a 1944, kdy se nizozemské území stále častěji stane místem náletů Spojenců. Nizozemci přistupují k sabotážním akcím, lidé hromadně utíkají za potravou na venkov.

Už v září 1944 vstupují první američtí vojáci na půdu pokořeného království, jeho osvobození ale není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Zuřivé boje probíhají zejména v městech na severu země. Seyss-Inquart už ví, že je zle.

Doslechne se i o sebevraždě Hitlera. Ten ve své závěti na dávného sluhu nezapomíná.

Jmenuje ho ministrem zahraničí ve vládě velkoadmirála Karla Dönitze!  Seyss-Inquart se tuto zprávu dozvídá ve chvíli, kdy Nizozemci vyjednávají o bezpodmínečné kapitulaci německých sil. Ta vejde v platnost 5. května 1945.

Seyss-Inquart na nic nečeká a vyslechne volání nového vůdce Dönitze. Prchá z Nizozemska, ale moc daleko se nedostává. Ještě před Hamburkem jeho vůz zastaví britsko-kanadská hlídka. Vlivného muže okamžitě poznají a zadrží.

V následném norimberském procesu si za zločiny v Rakousku, Polsku a Nizozemsku (kde hrůzovládu nacistů zaplatí životem 150 000 lidí) vyslouží trest smrti i přesto, že svou vinu svaluje na armádu a jednotky SS. Trest smrti oběšením je vykonán v roce 1946.

Foto: Nationaal Archief / Creative Commons / volné dílo, Bundesarchiv Bild / Creative Commons / CC BY-SA 3.0 de, ushmm / Creative Com.mons / volné dílo
reklama
Související články
Historie
Síla páry: Od Heronovy koule až po lokomotivu
S párou si lidé pohrávali už ve starověku. Řecký matematik Heron Alexandrijský (asi 10–75 n. l.) jako první sestrojil mechanismus, který využíval její sílu. Nazve ho Aeolipile, čili Míč boha větrů Aiola. Funguje na principu, kdy je do koule přiváděna horká pára a tryskami usměrněná vychází ven. Díky působení zákona hybnosti se taková koule roztočí. […]
Historie
Tichý souhlas s hákovým křížem: 3 slavné osobnosti s nacistickým škraloupem
Na stole leží několik popsaných papírů, kousek vedle tužka a kalamář s inkoustem. Luxusně vypadající lampička osvětluje zbytek pokoje a na jednom z konferenčních stolků trůní fotka Henryho Forda. Takovou ozdobu by v Hitlerově pracovně čekal málokdo, i když… Zrůdná ideologie opanuje Německo v roce 1933, kdy se Adolf Hitler (1889-1945) ujímá kancléřského úřadu. Některým […]
Historie
Čistota v minulosti: Ludvík XIV. se myl v pálence
Hygiena v minulosti netvořila vždy samozřejmou součást každodenních rituálů. Některé národy a civilizace si na ni potrpěly už ve starověku, jiné nikoliv. Jak tomu bylo třeba ve středověku? Skvělou ukázkou starověké hygieny je i palác v Knossu. V letech 2000–1200 př. n. l. v něm nechybí důmyslný systém na odvod vody z královniny koupelny a přístavku. V něm stojí zařízení podobné […]
Historie
Bitva u Sedanu: Z francouzské porážky se raduje celá Evropa
Nad pevností Sedan se třepotá bílý prapor. Píše se 1. září 1870 a Francie se právě vzdává německé armádě. Její porážka změní politickou mapu kontinentální Evropy. Od této chvíle už nehraje prim země galského kohouta a do popředí se naopak dere sílící Prusko… S příchodem nového dne, 1. září ve čtyři hodiny ráno, se začíná u […]
reklama
lifestyle
3 typicky francouzské věcí, které nejsou francouzské
Co může být víc Francouzského než chlapík, který sedí pod obrazem Mony Lisy a hraje na akordeon. Snad jen chlapík, který končí pod gilotinou, protože má nejen pruhované triko, ale také modrou krev. Mona Lisa Původ: Itálie Každý, kdo zamíří do Paříže, chce vidět alespoň dva hlavní symboly města a možná celé Francie. Eiffelovku a […]
Tajemství gastronomie: Jak se zrodilo carpaccio, sendvič a pizza Margherita?
Co je vlastně carpaccio? Dnes tak můžeme v podstatě nazvat všechno, co nakrájíme na tenké plátky a za syrova podáváme ochucené nebo se studenou omáčkou. Od hovězího masa se název s časem posune i na ryby – konkrétně lososa a tuňáka – a dokonce i na ovoce či zeleninu. Majonézy často nahradí olivový olej nebo […]
Diktát životního stylu: Délku špičky bot určuje král
Boty na tzv. platformě nejsou výstřelkem 20. století. Poprvé se objevily už na konci středověku. Říkalo se jim „chopine“ střevíce s vysokou podrážkou a staly se velmi populárními. Na rozdíl od běžných bot totiž chránily před bahnem a mokrem. První platformy mají korkovou nebo dřevěnou podrážku a vrchní část ze sametu. Jejich výrobě už na […]
Počátky toaletního papíru: Evropa ho dlouho považuje za luxus
První toaletní papír znali už Číňané od 6. stol. n. l. Pro jeho výrobu sloužil nejlevnější papír a rýžová sláma. Císařská dílna vyprodukovala ročně cca 750 000 listů. Na denní spotřebu tedy připadá 2056 listů. Většinu z nich patrně použily dámy, které tvořily větší část dvora. Ostatní národy se s mytím následujícím po tělesné potřebě vypořádávaly různě. Starověcí […]
reklama
historie
Bageta a croissant: Francouzské mňamky, které nejsou francouzské
Pokud byste měli vyjmenovat jídla typická pro Francii, určitě by mezi nimi nechyběla bageta a croissant. Jenže ani jedno jedno z těch dvou není tak úplně francouzské. Bageta Někdy až metr dlouhé pečivo z bílé mouky je symbolem Francie stejně jako třeba Eiffelovka. Prezident Emmanuel Macron (*1977) ji považuje za národní poklad a chce ji […]
Záhadný a nakažlivý Syndrom K zachraňoval Židy před nacisty
Ačkoliv Itálii nezasáhl holokaust tak silně jako jiné evropské země, i zdejší Židé se na konci druhé světové války ocitli v ohrožení života. Aby je zachránili, přišli lékaři z římské nemocnice Fatebenefratelli s geniálním plánem – neexistující nemocí, které se nacisté báli a která lékařům pomohla ukrýt za zdmi nemocničního zařízení až stovky Židů… Situace židovských obyvatel v Itálii, […]
Firmy za 2. světové války: Hugo Boss šije pro Hitlerjungend, Allianz pojistí osvětimský koncentrační tábor
Jejich značka je symbolem kvalitní produkce. Spojuje je nelehká doba 2. světové války. Zatímco někteří jsou nacistům na ruku, jiní se snaží ze všeho elegantně vybruslit. Uniformy pro SS, hnědé košile pro SA nebo stejnokroje pro Hitlerjugend se ve 30. letech minulého století šijí v továrně člena NSDAP, módního návrháře a podnikatele Huga Bosse (1885–1948). Zaměstnává […]
Syfilis: Damoklův meč (nejen) šlechty
Dalo by se říci, že se Amerika Evropanům za jejich činy krutě pomstila. Podle jedné z teorií zavlekla vracející se posádka Kryštofa Kolumba do Evropy smrtící pohlavně přenosnou chorobu – obávaný syfilis. Šíření onemocnění bylo kladeno za vinu vojskům krále Karla VIII. (1470–1498) táhnoucím roku 1494 do Itálie. Tato vojska obsadila Neapol, ale v roce […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Nepřátelé v naší hlavě: Jak si stojí současná medicína?
21stoleti.cz
Nepřátelé v naší hlavě: Jak si stojí současná medicína?
Ačkoli jsou pro širokou veřejnost stále velkou neznámou, pro lékaře to platí přesně naopak. Počet agresivních nádorů mozku se totiž meziročně zvyšuje. Jen každým rokem si v České republice tuto diagnó
Skrývá, že je těhotná?
nasehvezdy.cz
Skrývá, že je těhotná?
Ještě nedávno to vypadalo, že intenzivně probíhají svatební přípravy. Jenže teď nám anonymní zdroj poskytl informace, že je krásná herečka ze seriálu Zlatá labuť Marta Dancingerové (32) v očekávání.
Delikatesy země galského kohouta
panidomu.cz
Delikatesy země galského kohouta
Francouzská kuchyně má skvělou pověst. Ale nejde jen o takzvanou vysokou gastronomii. Jídla mohou být i docela jednoduchá. Pojďte s námi některá vyzkoušet. Nejlepší cibulačka (4 porce) 1 kg cibule, 60 g másla, 2 lžíce oleje, 2 lžíce mouky, 125 ml suchého bílého vína, 1,25 l hovězího vývaru, 1 bobkový list, 2 lžičky tymiánových lístků, mořská
Nedostavěný chrám v Panenském Týnci
epochanacestach.cz
Nedostavěný chrám v Panenském Týnci
Chrám na křižovatce pozitivní energie… Stavba gotického chrámu nikdy nebyla dokončena, přesto působí monumentálně a patří k nejvzácnějším památkám. A navíc stojí na místě, které svou pozitivní energií dokáže léčit. Když se český rytíř Plichta ze Žerotína v roce 1316 rozhodl v Panenském Týnci vybudovat gotický chrám, rozhodně netušil, že jeho stavba zůstane navěky nedokončena. Nejprve na místě nechal
Japonsko děsí démonická ženská bytost: Co je zač tajemná Hačišakusama?
enigmaplus.cz
Japonsko děsí démonická ženská bytost: Co je zač tajemná Hačišakusama?
Malý chlapec leží v posteli, v prvním patře rodinného domku. Třese se strachy, protože ve tmě za oknem vidí hlavu vychrtlé ženy, jak na něj v úsměvu cení zuby! Nevznáší se ve vzduchu, ta strašlivá pos
Originální dárek na poslední chvíli
iluxus.cz
Originální dárek na poslední chvíli
Anela, česká značka vysoce kvalitní přírodní kosmetiky, vychází zákazníkům vstříc po celý rok. Před Vánoci nabízí dárkové balíčky určené ke komplexní péčí o pleť, celé tělo nebo o miminko. [caption
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Na lavičce v parku jsem si povídala s duchem
skutecnepribehy.cz
Na lavičce v parku jsem si povídala s duchem
S kamarádkou jsme si v našem parku povídaly o vnucích a přípravách Vánoc. Najednou si k nám přisedla cizí žena. Kamarádka ji ale neviděla. Já i můj muž jsme byli vždycky aktivní, hodně jsme cestovali a vedli k takovému životu i naše děti. Když jsme nastoupili do důchodu, snažili jsme se dál alespoň trochu sportovat. Manžel ale před pěti lety zemřel na mrtvičku a já
Dorothy Eady: Dívka, která si vzpomněla na minulý život?
enigmaplus.cz
Dorothy Eady: Dívka, která si vzpomněla na minulý život?
Malá Dorothy se s rodiči prochází po britském muzeu v jeho egyptské části. Z ničeho nic se zastaví u obrazu chrámu faraona Sethiho I. a začne volat: „Tady je můj domov!“ Diví se také, že na fotografii
Skvělý jahodový tvarožník
tisicereceptu.cz
Skvělý jahodový tvarožník
Tvarožník je tuzemskou obdobou italského tiramisu. Ingredience 400 g jahod 120 g piškotů 350 g zakysané smetany 400 g plnotučného tvarohu 2 vanilkové cukry 3 lžíce moučkového cukru 2 lžíce
Dlouhodobou medikací s chatrnému zdraví?
21stoleti.cz
Dlouhodobou medikací s chatrnému zdraví?
Od náhodného objevení penicilinu v roce 1928, jsou léčiva považována za zázrak, který uleví prakticky od jakéhokoli problému. Při nesprávném užívání ale mohou na dalších pár zadělat. Známe to nejsp
Prchal skutečný Baron Prášil před fanoušky?
epochalnisvet.cz
Prchal skutečný Baron Prášil před fanoušky?
Nenápadná německá obec Bodenwerder na počátku 18. století nebyla ničím víc než zapadlou vískou. Když tu na jaře roku 1720 v rodině podplukovníka kavalérie přichází na svět další z osmi dětí, nikdo dva