Domů     Marie Terezie: Odhalujeme tajemství slavné panovnice
Marie Terezie: Odhalujeme tajemství slavné panovnice
29.4.2024

Marie Terezie byla vládkyní, jež po sobě zanechala odkaz, který výrazně ovlivnil budoucnost nejen naší země. To, že zavedla například povinnou školní docházku, je všeobecně známo. Jaký byl ale osobní život této slavné panovnice?

Marie Terezie byla silnou osobností po všech stránkách. Jen málokdo po sobě zanechal takový odkaz. FOTO: Martin van Meytens – Buchscan/Creative Commons/Volné dílo
Marie Terezie byla silnou osobností po všech stránkách. Jen málokdo po sobě zanechal takový odkaz. FOTO: Martin van Meytens – Buchscan/Creative Commons/Volné dílo

V éře, kdy svět ovládali muži, byly ženy často odsouvány na okraj dějin. Ale jedna žena se odmítla podvolit osudu, odhodlaná změnit pravidla hry. Její jméno bylo Marie Terezie (1717–1780) a příběh, který za sebou zanechala, je výjimečný.

Vstoupila na scénu v období politického chaosu a nepochopení, kdy se zdálo, že osud habsburské monarchie visí na vlásku. Ale Marie Terezie odmítla být jen symbolickou figurou na trůnu. S odhodláním, sílou a vizí představila světu svůj vlastní příběh.

Je to příběh panovnice, která dokázala transformovat říši, přinést modernizaci a přetvořit společnost.

Marii Terezii vychovali jezuité

Marie Terezie, arcivévodkyně rakouská a královna uherská a česká, se narodila 13. května 1717 ve Vídni. Hned první den svého života byla pokřtěná jako Marie Terezie Valpurga Amálie Kristýna. Jejím otcem byl císař Svaté říše římské Karel VI.

(1685–1740). Měla staršího bratra Leopolda, který zemřel ve věku sedmi měsíců ještě před jejím narozením, a mladší sestry Marii Annu (1718–1744) a Marii Amálii (1724–1730).

Od dětství ji vychovávali jezuité, kteří ji učili především náboženství, ale také historii, jazykům, kreslení, hudbě a tanci.

Velmi přilnula ke své vychovatelce, kterou se v roce 1728 stala říšská hraběnka Karolina von Fuchs-Mollard (1675–1754), které se přezdívalo „liška“. Marie Terezie jí dokonce říkala „mami“.

Zůstala s ní až do její smrti v roce 1754 a dala ji pohřbít v rodinné Císařské hrobce, kde jinak leží jen členové habsburského rodu.

Veřejná vystoupení Marie Terezie

Už jako dívka byla Marie Terezie všestranně talentovaná. V sedmi letech společně se svou mladší sestrou Marií Annou tančila v opeře Euristeo. Ve třinácti letech veřejně zpívala v divadelní hře, a o dva roky později hrála v komedii Il cicisbeo consolato.

V roce 1733 spolu se svou sestrou zpívala při příležitosti otcových narozenin v opeře Il natale d’Augusto.

Mladá Marie Terezie. Na tomto portrétu je jí asi deset let. FOTO: Andreas Møller – Kunsthistorisches Museum Wien, Bilddatenbank/Creative Commons/Volné dílo
Mladá Marie Terezie. Na tomto portrétu je jí asi deset let. FOTO: Andreas Møller – Kunsthistorisches Museum Wien, Bilddatenbank/Creative Commons/Volné dílo

Svého manžela poznala už jako malá

Svého manžela, Františka Štěpána Lotrinského (1708–1765), poznala už ve věku šesti let, kdy přicestoval do Vídně z Nancy.

Byl jí sympatický od první chvíle, ale problém představoval jejich věkový rozdíl, protože František Štěpán byl o devět let starší, a tím pádem ho nebavilo si s malou Marií Terezií hrát.

Její otec, Karel VI., si ho ale hned oblíbil – nejspíš proto že v něm viděl syna, kterého sám neměl. Marie Terezie se do Františka Štěpána Lotrinského zamilovala a on ji 31. ledna 1736 požádal o ruku.

Jak vyžadovala tehdejší etiketa, v ten samý den od sebe byli odloučeni. Zatímco Marie Terezie zůstala ve Vídni, František Štěpán odjel do Prešpurku. Svatba se konala 12. února 1736 v Augustiniánském kostele ve Vídni. Své „ano“ si novomanželé řekli v latině.

Následující oslavy trvaly až do konce masopustu 14. února 1736. Měli spolu 16 dětí, ze kterých se deset dožilo dospělého věku.

Začátek vlády Marie Terezie byl bouřlivý

Protože Karel VI. neměl mužské potomky, byla Marie Terezie ztv. pragmatickou sankcí z roku 1713 ustanovena předpokládanou dědičkou habsburských zemí.

Po jeho smrti 20. října 1740 se Marie Terezie, tou dobou v pátém měsíci těhotenství, stala vládkyní habsburských zemí, rakouskou arcivévodkyní, vévodkyni lotrinskou a velkovévodkyni toskánskou.

Na začátku své vlády ale měla problémy jak s okolními zeměmi, tak s odporem uvnitř Rakouska, kde mnozí nepovažovali za vhodné, aby jim vládla žena. Vnitrostátní situace se ale během krátké doby uklidnila.

Války o rakouské dědictví

O to více problémů ale vyvolávali sousedé Rakouska. Jen po pouhých několika týdnech její vlády si Fridrich II.

(1712–1786), vládce Pruska, od Rakouska vyžádal celé Slezsko výměnou za dva miliony zlatých a příslib, že manžel Marie Terezie bude zvolen císařem. Fridrich II. čekal na reakci Marie Terezie měsíc a den, ale panovnice se ani neobtěžovala odpovědět.

Po této době pruská vojska postupně začala obsazovat celé Slezsko a začaly tzv. války o rakouské dědictví.

Celoživotní oponent Marie Terezie, Fridrich II. Antoine Pesne – Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg/Creative Commons/Volné dílo
Celoživotní oponent Marie Terezie, Fridrich II. Antoine Pesne – Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg/Creative Commons/Volné dílo

Dojemným projevem získala Uhry

První bitvu u Mollwitz Marie Terezie prohrála, což dodalo odvahu ostatním nepřátelským státům – Španělsku, Francii, Bavorsku a Sasku –, aby se s Pruskem proti ní spojily. Marie Terezie na to reagovala tím, že si zajistila podporu Uher.

Předstoupila před říšský sněm v černých šatech a půl ročním synkem v náručí a se slzami v očích Uhrům vysvětlovala, že je všemi opuštěná a zbývá jí pouze jejich podpora. Uherské šlechtice to dojalo a poslali jí peníze i vojáky.

Uhry také výměnou za větší samostatnost potvrdily pragmatickou sankci a postavily se na stranu Marie Terezie. Ta se poté stala královnou uherskou. Byla korunována 25. června roku 1741.

Korunovace českou královnou

V následujících válkách ztratila Marie Terezie země Koruny české, které pro sebe uchvátil Karel Albrecht (1697–1745), kurfiřt bavorský. Marie Terezie neochotně uzavřela s Pruskem mírovou dohodu a výměnou se vzdala Slezska.

Díky tomu se mohla soustředit na dobytí Čech, které bylo završeno 26. prosince 1742. Dne 12. května 1743 byla Marie Terezie korunována českou královnou.

Bitva u Prahy, 6. května 1757. FOTO: Neznámý autor/Creative Commons/Volné dílo
Bitva u Prahy, 6. května 1757. FOTO: Neznámý autor/Creative Commons/Volné dílo

Tereziánské reformy změnily budoucnost říše

Ve válkách o rakouské dědictví Marie Terezie ztratila Slezsko, což byla rána, se kterou se nehodlala smířit. Aby se ho mohla pokusit získat zpátky, potřebovala zmodernizovat armádu a získat peníze. Za tímto účelem zavedla reformy, později zvané tereziánské.

Změnila administrativní systém své říše s cílem zlepšit efektivitu státní správy. Rozdělila celé území na kraje, které byly spravovány zemskými hejtmany.

Tato decentralizace státní správy měla za cíl snížit byrokracii a umožnit rychlejší rozhodování na místní úrovni. Zavedla také nové daně a reformovala státní finance.

Jednou z klíčových reforem byl zemědělský patent, který byl povinný pro všechny zemědělce a zaručoval pravidelné příjmy pro státní pokladnu.

Spravedlnost a humanita

Vládkyně také zavedla jednotný trestní zákoník, který nahradil různorodé zákony v jednotlivých zemích monarchie. Tím se snažila zajistit rovnost před zákonem a odstranit korupci a zneužívání právního systému.

Vylepšila podmínky ve věznicích a odstranila některé kruté tresty, mj. pronásledování a mučení údajných čarodějnic, což přispělo k humanizaci trestního práva.

Zavedla regulaci pracovních podmínek a omezení nevolnictví, aby chránila práva a zlepšila situaci dělníků a chudých vrstev společnosti.

Dále podporovala zavádění moderních zemědělských technik a metod, aby zvýšila produktivitu zemědělství a pomohla rozvoji venkovského hospodářství. V modernizovaném zemědělství se jako nová plodina prosadily brambory.

První papírové bankovky

Marie Terezie zavedla i jednotnou měnu a první papírové bankovky – bankocetle. Byly sjednoceny i míry a váhy.

Nově vzniklo také číslování domů ve městech a vesnicích a zásady požární ochrany, jako stavba domu z nehořlavých materiálů nebo zvonička s nepřetržitou službou v každé vesnici. V roce 1773 se Marie Terezie rozhodla k velkému kroku a zrušila jezuitský řád.

To mělo omezit vliv katolické církve na politické a sociální záležitosti, a především na školství.

Marie Terezie s rodinou. Zcela vpravo je její syn a nástupce Josef II. FOTO: Friedrich Heinrich Füger/Creative Commons/Volné dílo
Marie Terezie s rodinou. Zcela vpravo je její syn a nástupce Josef II. FOTO: Friedrich Heinrich Füger/Creative Commons/Volné dílo

Všechny děti do školních lavic!

Nejznámější z tereziánskách reforem je zavedení vzdělávací povinnosti pro děti ve věku 6–12 let, což byl průlomový krok směrem k univerzálnímu vzdělání. Marie Terezie mu přikládala velký význam a rozhodla se investovat do rozvoje vzdělávacího systému.

Založila řadu škol a institucí a podporovala vzdělání ve své říši. Také podporovala vzdělání dívek, což bylo v té době neobvyklé. Tereziánské reformy, které byly ve své době velmi pokrokové a moderní, výrazně ovlivnily budoucnost habsburské monarchie.

Nešťastný konec života

I přes úspěšnou transformaci státu konec svého života Marie Terezie nedožila šťastně. Velice se trápila smrtí svého manžela a také stálými spory se synem Josefem II.

(1741–1790), který si místo hledání nevěsty užíval nevázaného života a lehkých žen. 8. listopadu 1780 se Marie Terezie nachladila na lovu bažantů a posléze 29. listopadu zemřela. Byla pohřbena v rodinné kryptě.

Po celém tehdejším Rakousku se konaly bohoslužby, a dokonce i její celoživotní nepřítel Fridrich II. jí vzdal čest. Jejím dědictvím bylo až na ztracené Slezsko jinak neporušené Rakousko a sedm potomků na sedmi evropských trůnech.

Foto: viz popisky
Související články
Historie
Elvis Presley: Legenda na pódiu i na plátně
Elvis Presley nebyl jen hudebníkem, ale také filmovou hvězdou. Jeho písně a filmy ovlivnily generace a jeho jméno se stalo synonymem pro rock’n’roll. Podívejme se na jeho hudební a filmovou kariéru.   Roky 1968 až 1977 1977 jsou považovány za hvězdné období jeho pěvecké dráhy. Tehdy nahrává největší hity své hudební kariéry. Elvis Presley jen […]
Historie
Odkud pocházeli Hunové a proč se vydali na západ?
V roce 375 našeho letopočtu se před Evropou objevila hrozivá síla – Hunové, kteří svou zuřivostí a brutálností otřásli civilizací a vyvolali strach v srdcích lidí mnoha národů. Vpád Hunů byl jedním z nejvýznamnějších a nejpozoruhodnějších vojenských událostí v historii starověkého světa. Útok Hunů na Evropu je jednou z velkých hádanek v historii západní civilizace. […]
Historie
Vražda Johna Lennona: Nejdřív si přišel pro podpis, pak na něj namířil zbraň!
Jedna z největších legend hudebního nebe se stala obětí chladnokrevné vraždy. Hudebníka a spoluzakladatele skupiny The Beatles Johna Lennona zastřelil jeho fanatický fanoušek Mark David Chapman. Dne 24. srpna 1981 za to byl odsouzen k doživotnímu vězení. Co ho vedlo k hrůznému činu? Osmého prosince 1980 má přes sebou John Lennon náročný den. V jeho newyorském bytě ve slavném […]
Historie
Dětství božské MM: Otec neznámý, matka v depresích
Gladys Bakerová zabouchne dveře a zamkne je. „Neboj se, neboj, budeme spolu,“ uklidňuje tříleté děvčátko schované ve velkém pytli. Je to únos se vším všudy. Dítko v pytli není nikým jiným, než budoucím filmovým idolem. Matka se ji právě pokouší získat od pěstounky Idy Bolenderové zpět do své péče… Ida si s chatrnými dveřmi za […]
reklama
zajímavosti
Hod tuňákem i extrémní žehlení. Představujeme nejšílenější sporty světa!
Fotbal, hokej, box nebo tenis jsou sporty, které všichni známe a čas od času se na některé možná i podíváme nebo se jim dokonce věnujeme. Prostě jde o aktivity, které nikoho asi nepřekvapí. Jenže svět je ve skutečnosti plný mnohem bizarnějších sportů, u kterých budete vrtět hlavou. Tady jsou některé z nich!   DÝŇOVÉ ZÁVODY Vzhůru […]
Kopřiva: Otravný plevel? Ne, úžasná rostlina!
Kopřivám se vyhýbáme z logických důvodů: nestojíme totiž o popálení. Zahrádkáři jim nemohou přijít na jméno, když se rozmůžou na zahrádce. A tak by se dalo pokračovat. Jenomže kopřivy mají co nabídnout. Využití nacházejí v kosmetice i farmacii a dokonce se uplatní také v kuchyni. Podle staré moudrosti má každé popálení kopřivou přinést odolnost vůči […]
4 Nejobávanější místa planety: sem vstoupí jen ti nejodvážnější!
Naše malá česká kotlina je v celosvětovém měřítku vlastně velmi příjemným a bezpečným místem pro život. Nemáme tu příliš lokalit, které by byly skutečně nebezpečné, či dokonce smrtící. Planeta Země nicméně takových míst nabízí spoustu. Na některé se vůbec nedostanete, jiné jsou sice přístupné, ale každý vám doporučí se jim vyhnout. Které lokality z celého světa lze […]
Smích střídá děs: Tři nejznámější klauni světa
Zatímco ráno obskakuje děti v nemocnici, tvoří zvířata z balonků a vypráví vtipy, večer jako by se po veselém chlapíkovi slehla zem. Obtloustlý muž svou oběť sváže, sundá kalhoty a znásilní. Druhý den si opět navlékne klaunské šaty a vyrazí bavit děti jako by se nechumelilo. Tulák, který dobyl svět Kdo: Emmett Kelly Zajímavost: Prorazí i v Hollywoodu […]
reklama
zajímavosti
Boříme mýty: Eva a Adam nekousli do jablka!
Proč dnes nežijeme v ráji? Protože Adama a Eva okusili jablko ze zakázaného stromu. A jak to víme? Píše se o tom v Bibli…. Omyl, v Bibli se o žádném jablku nepíše! Dle knihy Genesis ochutnají „peri“, což je v hebrejštině obecně plod. Podle časté teorie šlo o fíky, a právě listy fíkovníku se poté […]
Měsíc lidem skutečně prospívá…
Již římský císař Tiberius si údajně nechával stříhat vlasy jen v dorůstající fázi Měsíce. Předcházel tak prý vypadávání vlasů a urychloval jejich růst… Skutečně je náš souputník Měsíc pro život důležitý? Bohatší úroda Na základě „měsíční teorie“ je kupříkladu dřevo stromů kácených v zimě před úplňkem skutečně prokazatelně kvalitnější a výsev semen ve správné měsíční […]
Boříme mýty: Slunečnice se neotáčí za sluncem!
Pořád se to říká, všichni to známe…, ale pravda to rozhodně není! Jak tyto mylné představy vznikly a proč jim pořád tolik lidí věří? Bez čepice zaručeně prochladneme, moč dezinfikuje rány a po kávě hned poběžíme na záchod. Dětem nedávejte moc sladkostí, nebo se promění v divokou zvěř. Co z toho platí? Nic! Mýtus č. […]
Jak by měla vypadat kancelář budoucnosti?
Poslední globální kancelářská revoluce proběhla v sedmdesátých letech a zdá se, že nastává další. Je čas podívat se na nejnovější trendy, které se týkají práce mnoha kancelářských profesí. Těmi, které se věnují informačním technologiím počínaje, právníky, projektanty a redakcemi konče. Poslední globální kancelářská revoluce se sice rodí v Německu, ale do světa se jako novátorský koncept rozšíří […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Město bylo dějištěm čarodějnického procesu: Je utrpení nevinných příčinou zdejších paranormálních aktivit?|
enigmaplus.cz
Město bylo dějištěm čarodějnického procesu: Je utrpení nevinných příčinou zdejších paranormálních aktivit?|
Idstein je město v okrese Rheingau-Taunus v německé spolkové zemi Hesensko. V sedmnáctém století zde proběhl velký čarodějnický proces, který měl za následek desítky obětí. Až v roce 2014 byli poprave
Hrad Lipý: Vodní hrad, který přišel o vodu
epochanacestach.cz
Hrad Lipý: Vodní hrad, který přišel o vodu
Hrad přímo uprostřed města Česká Lípa býval kdysi od svého vzniku ve 13. století sevřen dvěma rameny řeky Ploučnice, a to ještě k jeho obraně přispívaly i okolní močály a bažiny. Lávka v oněch dobách sahala jen do půli řeky, pak už musela návštěva využít lodičku. Regulace řeky ve 20. století postupně odsoudila hrad k životu na suchu,
Herečku Kateřinu Brožovou čeká tvrdý soudní spor
nasehvezdy.cz
Herečku Kateřinu Brožovou čeká tvrdý soudní spor
Hvězda seriálu Ordinace v růžové zahradě Kateřina Brožová (56) přišla zkraje letošního roku o milovaného pejska Jordyho (†9). Když zrovna byla na dovolené na Maledivách, pejska nechala na hlídání v
Bez masa to nejde? Jde! Co radí vegetariáni?
panidomu.cz
Bez masa to nejde? Jde! Co radí vegetariáni?
Se sílícím trendem veganství a vegetariánství se stále častěji stává tématem, a to jak zastánců, tak i odpůrců jídelníčku bez masa, ústřední otázka: Jak důležité je vlastně maso pro naše zdraví? Žijeme v zemi s tradičně vysokou spotřebou masa. A také s tradičně vysokým výskytem rakoviny střeva a srdečně-cévními nemocemi jako nejčastější příčinou úmrtí, což
Toustový dort s okurkou
tisicereceptu.cz
Toustový dort s okurkou
Podávejte jej vychlazený. Třeba jako pohoštění pro milou návštěvu. Suroviny 12 plátků toustového chleba 5 velkých, natvrdo uvařených vajec 2 malá vařená slepičí nebo křepelčí vejce na ozdobu
Chlapec se smutnou tváří mě zachránil před nehodou
nejsemsama.cz
Chlapec se smutnou tváří mě zachránil před nehodou
Ten den jsem byl hodně unavený z práce a usínal za volantem. Najednou jsem nebyl v autě sám. Na zadním sedadle seděl kluk. Rozhodl jsem se sjet z hlavního silničního tahu mezi Hradcem a Pardubicemi a projet klidnou krajinou Polabí, zvlněnou jen sopečnou vyvřelinou kolem Kunětické hory. Blížil se podvečer. Mlžný opar se jako shluk průhledných mořských chaluh valil z polí přes
Spojenecká loď unikla Japoncům v převlečení za ostrov
historyplus.cz
Spojenecká loď unikla Japoncům v převlečení za ostrov
Japonský pilot má ze svého letounu obrovský rozhled. Pokud by se tu v nějaké zátočině schovávala spojenecká loď, není možné, že by ji nespatřil. Alespoň si to myslí. Bez povšimnutí přelétne i podivný malý ostrůvek při pobřeží Jávy. Netuší, že včera tu ještě nebyl. A třebaže se kus pevniny jako přebujelý ostrov jeví, ani zdaleka
Doplatila jsem na pomoc otci
skutecnepribehy.cz
Doplatila jsem na pomoc otci
Můj první muž byl omyl. Ostýchám se to přiznat jen proto, že máme děti. Musela jsem si ho vzít z vděku. On byl vyučený, já jsem měla vysokou školu. Nijak neopovrhuji lidmi s nižším vzděláním, leč s mužem jsme měli jiné zájmy, byli jsme jiné povahy. On byl výbušný, já klidná. Proč jsme se tedy brali, říkáte si?
Síla vlivu kultury: Dáváte přednost sobě, nebo ostatním?
21stoleti.cz
Síla vlivu kultury: Dáváte přednost sobě, nebo ostatním?
Když malé dítě nechce jíst neoblíbené jídlo, rodiče v České republice nejspíše řeknou: „Vzpomeň si na hladovějící děti v Africe a buď vděčný, že máš jiný osud než oni.“ V Japonsku se prý říká spíš
Tadej Pogačar uhranul celé Livigno
iluxus.cz
Tadej Pogačar uhranul celé Livigno
Vrcholným momentem 107. ročníku prestižního cyklistického závodu Gira d'Italia byla epická etapa, která se odehrála v italském Livignu. Tato sportovní událost, která se zapsala do paměti všech přítomn
Musely letušky na svatbu zapomenout?
epochalnisvet.cz
Musely letušky na svatbu zapomenout?
Chce létat. Pilotní licenci má, ale že by se usadila v kokpitu letadla, o tom si může nechat jen zdát. Americká společnost je ještě příliš konzervativní na to, aby tolerovala ženy-pilotky. Ellen Churchová se tak do letadla musí dostat jinak…   Vystudovala zdravotní školu. Ellen Churchová (1904–1965) nabízí své služby letecké společnosti Boeing Air Transport.
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř