Domů     Staré pověsti a skutečnost: Předlohou statečného Bruncvíka se stal říšský kníže
Staré pověsti a skutečnost: Předlohou statečného Bruncvíka se stal říšský kníže

Kdysi dávno vládne českým zemím bájný kníže Žibřid, který jim prý získá do znaku orlici. Jeho synovi Bruncvíkovi to ale nestačí. Chce, aby jeho rodná země měla ve svém znaku něco mnohem reprezentativnějšího. Vydává se proto na cesty, aby zemi zajistil důstojný symbol.  

Nejprve v lese narazí na lva bojujícího s drakem. Rozhodne se lvovi pomoci a drakovi setne hlavy. Lev se za odměnu stane jeho věrným společníkem.

Další putování Bruncvíka zavede do hradu, kde osvobodí dívku hlídanou hady a dalšími obludami, krásnou dceru krále Olibria. Je zraněn a vysvobozená dívka mu léčí rány. Její otec ale trvá na tom, že si Bruncvík musí jeho dceru vzít a zůstat na hradě.

On ale touží po svojí ženě Neomenii, kterou zanechal doma v Čechách. Ve sklepení hradu naštěstí narazí na zázračný meč, který na pokyn: „Hlavy dolů,“ sám setne hlavy nepřátelům.

Bruncvík pak meč použije proti dvořanům i králi s dcerou, aby se jim pomstil za to, že musel na hradě zůstat proti své vůli. Vrátí se domů i s mečem a mohutným lvem po boku. 

Jindřich Lev se svého času stává nejmocnějším knížetem Svaté říše římské.
Jindřich Lev se svého času stává nejmocnějším knížetem Svaté říše římské.

Narazí na tajemný meč 

Když ale vejde do Prahy, zjistí. že jeho žena Neomenie se právě vdává za jiného. Zamíchá se tedy do svatebního veselí a do číše, ze které pije Neomenia,  upustí svůj prsten. Manželka okamžitě pochopí, že se po sedmi letech vrátil z cest.

Bruncvíkovi už zbývá jenom vypořádat se s ženichem a jeho suitou, což se mu zdárně podaří. Všichni ho pak radostně vítají. Těšili se, že se jim kníže navrátil i že jim lva přinesl.

Veškeré zemi se stala radost, když kníže dal po všech městech volati a lva na branách malovati, též na zemské korouhvi, to lva bílého v červeném poli, vypráví Alois Jirásek (1851–1930) ve Starých pověstech českých legendu, jak prý české země přišly ke lvu svému znaku.

Zázračný meč pak prý Bruncvík nechává zazdít do Karlova mostu, aby ho odtud vykopl svým kopytem bělouš, na kterém pojede svatý Václav v čele blanických rytířů až bude zemi nejhůře  

Socha legendárního rytíře zdobí pražský Karlův most.
Socha legendárního rytíře zdobí pražský Karlův most.

Kolonizují nejdříve kláštery 

Příběh nemá se skutečností prakticky nic společného, má tedy alespoň jeho hlavní hradina Bruncvík nějakou reálnou předlohu?

Historikové v současnosti nepochybují, že ano.  Jde o Jindřicha Lva z Brunšviku (1129–1195), ve své době nejmocnějšího kníže Svaté říše římské, který ve 2. polovině 12. století ovládá území od Baltu až po Alpy a dnešní hranice Čech.

Legenda o Bruncvíkovi podle názoru dějepisců vzniká v době, kdy už němečtí přistěhovalci pomáhají osidlovat české území.  Kolonizace českého území nastává už na konci 12. století, kdy vše probíhá především v režii německých klášterů poblíž hranic s českými zeměmi, a to například Waldsassen v dnešním Bavorsku a Zwettl v současném Dolním Rakousku.

Vznikají nové vesnice právě z popudu opatů.

Nejstarším dokladem, který potvrzuje osidlování českého území Němci na popud klášterů a jejich obyvatel, je listina moravského markraběte Vladislava Jindřicha (1160/1165–1222) datovaná rokem 1213. Moravští johanité podle ní smějí zakládat vesnice tam, kde mají osidlovací práva Němci.  

V rodném Brunšviku stojí na jeho počest socha lva.
V rodném Brunšviku stojí na jeho počest socha lva.

Vyprávějí si svoje báje  

Hlavně ve 13. století potom zvou kolonisty i čeští panovníci, například český král Přemysl Otakar I. (1157/1167–1230). Čeští obyvatelé totiž dosud osidlovali hlavně nížiny kolem řek.

S životem v horských oblastech mají málo zkušeností kvůli nehostinným podmínkám. Král ale potřebuje osídlit celou zemi včetně příhraničních oblastí, aby zajistil jejich ochranu. Objevují se tak u nás kolonisté z Porýní, Bavorska, Saska nebo Horní Falce.

Samozřejmě si němečtí přistěhovalci, kteří přicházejí na naše území a budují si svoje vesnice a města, vyprávějí svoje vlastní příběhy a ty se postupně začnou prolínat s bájemi domorodých českých obyvatel.

Není proto divné, že českým hrdinou je ve skutečnosti německý říšský kníže.

Poprvé se zmínka o udatném bojovníkovi se lvem objevuje v Kronice o Bruncvíkovi ze 14. století, ale tehdy už se rozhodně pár desítek let vypráví mezi prostými lidmi.  Jirásek se ve své pověsti o Bruncvíkovi inspiruje rukopisem, který se zachoval v pražské univerzitní knihovně v Klementinu a pochází z 15. století.

Podle historika Jaroslava Kolára (1929–2013) je tahle varianta příběhu o Bruncvíkovi nejčastější. 

V Konstantinopoli jedná Brunšvik s byzantským císařem Manuelem Komnemem I.
V Konstantinopoli jedná Brunšvik s byzantským císařem Manuelem Komnemem I.

Socha jako na kaptolu  

Zpodobněním moci brunšvického knížete se stává lev.

Sám Jindřich ho nese ve svém jméně a aby potvrdil svoji autoritu, přikazuje roku 1166: „Odlijte sochu lva.“ Mohutné zvíře z bronzu potom nechává umístit ve svém rodném Brunšviku na náměstí před hradem a zdejší katedrálou.

Jde o obdivuhodné dílo vážící 880 kg a inspirované vlčicí na římském kapitolu. Hrdá hlava šelmy dosahuje výšky 1780 mm a od čumáku po ocas měří 2790 mm. Drží hned několik nej, je označována za největší a zároveň také dochovanou středověkou sochu severně od Alp.

Později vzniká také několik replik sochy. Právě tento lev zřejmě přiživil pověst o zvířeti, kterému kníže pomohl v boji a ono se mu za to odvděčilo věrným přátelstvím. Statečný Jindřich je považován za skutečného hrdinu.

Vypraví se dokonce v letech 1172-1173 do Konstantinopole, kde jedná s byzantským císařem Manuelem I. Komnenem (1118–1180).  

 

 

Foto: wikipedia.org
reklama
Související články
Záhady a tajemství
Kdo objevil Velikonoční ostrov?
Do všudypřítomného štěbetání ptáků v subtropickém pralese se prvně ozvou lidské hlasy. A tak, zatímco u nás vládne přemyslovský kníže Spytihněv I. (asi 875–915), začíná kolem roku 1200 daleko v Pacifiku pozvolná kolonizace ostrůvku o rozloze 163 km².   Připomíná ráj na zemi. Stabilní klima, teplota slabě nad 20 stupňů Celsia, o chlup méně srážek, […]
Záhady a tajemství
Záhadní jezuité v Čechách: Nelegální majetek se v Klementinu nenašel, ale provázela je špatná pověst
Muž v černém hábitu zaklepe na dveře malého zednického domku kousek od Vltavy. Když se z nitra ozve rozpačitá pobídka ke vstupu, vezme za kliku. Cizinec sáhne do kapsy, vytáhne z ní kovově lesklý peníz a přisune ho zedníkovi před oči. „Nechtěl bys další?“ zeptá se. Když zedník kývne, muž ho pobídne, aby si vzal své nástroje a […]
Záhady a tajemství
Tajemné megality: Dávné stavby sloužily k obřadům i věštění
Megalitických staveb zhotovených z hrubě opracovaných kamenů se po světě vyskytuje spousta. Jde o první částečně zachovalé budovy pocházející z období paleolitu (do 11 000 př. n. l.), neolitu (do 5200 př. n. l.), a starší doby bronzové (do 1550 př. n. l.). Za úplně nejstarší se považuje maltský, pocházející z období cca 6500 let př. n. l. […]
Záhady a tajemství
Mytologický zrod run: O jejich šíření se měl postarat Bůh Ódin
„Tu se mi dobře začalo dařit, magické jsem moudrosti nabyl, slovo za slovem hledalo slovo,“ popisuje Ódinův stav vytržení Starší Edda, sbírka severských mytologických a hrdinských písní, jejíž opis objevili roku 1645 v islandské vesnici Skálholt. Kdy a kde tyto písně vznikly, ale není jasné. Autorem některých veršů, zvaných Výroky Vysokého (Hávamál), je však údajně sám […]
reklama
záhady a tajemství
Jeskyně tajemné vědmy: Nejstarší turistická atrakce v Anglii
Pavel Beneš Předpověděla požár Londýna, auta i konec světa. Vypadala prý tak, jak si představujete klasickou čarodějnici a v Anglii je slavnější než Sybila. Kdo vlastně věštkyně známá jako Matka Shiptonová byla a co opravdu řekla, sice není známo, není to však překážkou k tomu, aby se nestala legendou. Kdejaký věštec se ohání jejím věštbami […]
Vážně to byl Hiram Bingham, kdo objevil Machu Picchu? A co Vilcabambu?
Zapomenuté, pohlcené pralesem po pádu slavné incké říše. Vážně o Machu Picchu nikdo nevěděl? Hiram Bingham zvědavě stoupá do prudkého svahu za 11letým kečuánským chlapcem Pablitem Alvarezem…   Místní o památce nad jejich hlavami celou dobu vědí, jen nemají důvod ani způsob, jak to vytrubovat do světa. Je 24. července 1911 a Hiram se stává […]
Tajemství Hitlerova obřího soukromého majetku: Neplatil daně
Velká část Hitlerova finančního úspěchu spočívá v tom, že si jako spolupracovníka vybral Hjalmara Schachta. Bankéř si vydobyl výbornou pověst už v roce 1923, kdy se podílel na nahrazení znehodnocené měny tzv. rentovou markou Němcům v té době chyběly zásoby zlata, proto byla měna kryta průmyslovým a zemědělským pozemkovým vlastnictvím. Hjalmar Schacht (1877‒1970) se poprvé setkává s Hitlerem […]
Kdy a kde se narodil Jiří z Poděbrad? Historikové tápou
Datum narození Jiřího z Poděbrad je pro historiky trochu záhadou. A to přesto Daniel Adam z Veleslavína v roce 1578 ve svém kalendáriu tvrdí, že se prý Jiříkův „křik novorozence ozval v 17 hodin a 24 minut“. Nezmiňuje ale, který den Jiří z Poděbrad (1420–1471) přišel na svět, ani kde tak přesný časový údaj vlastně našel… Zřejmě ho převzal […]
reklama
lifestyle
Stávaly se hřbitovy bydlištěm pro chudinu?
„Vyvarujte se pohanských obřadů nad mrtvými,“ nabádá v roce 739 papež Rehoř III. (690–741) křesťany. „Jste bezbožníci,“ vyčítá kněžím, kteří se účastní těchto pohřebních oslav. Zbytečně, stejně ho neposlouchají. Podobné rituály praktikují i slovanští muži ještě o dvě století později. Řinčí zbraněmi a zápasí mezi sebou. Kdyby se po okolí neozýval křik a zpěv, náhodný pocestný […]
Dlouhodobé sezení zabíjí častěji než kouření či obezita. Braňte se!
Schválně si některý den změřte, kolik hodin během něj prosedíte. A to nejen v práci, ale i cestou do a z ní či večer na gauči před televizí. Výsledek může být překvapivý – až 14 či 15 hodin denně! Co takové dlouhé sezení udělá s vaším tělem? Kouření, alkohol, drogy, nadměrné slunění, špatná strava a přejídání jsou zničující, […]
Životní styl Františka Josefa I.: Ve spěchu mu stačil k jídlu párek
Vybíravý v jídle rakousko-uherský císař František Josef I. rozhodně není. Druhou snídani v čase běžného oběda si sní přímo ve své pracovně. Sloužící mu ji naservíruje na tácu k vedlejšímu stolku. A co si dá nejraději? V oblibě má císař František Josef I. (1830–1916) kousek hovězího nebo přírodní řízek, který někdy vystřídá třeba guláš. Pokud spěchá, spokojí se s párkem. […]
Národní sport USA: Baseball Američanům pomáhal zapomenout na válku
Baseball je synonymem USA. Kdy a kde se poprvé hrál? Odpověď na tuto otázku je složitější. Pálkovací sporty mají velmi dlouhou historii, v nějaké formě se hrály už ve starověkém Egyptě.   O podobné hře existují zprávy také ze středověku, a to například z Anglie ve 14. století. Vznik moderního baseballu se přisuzuje americkému důstojníkovi a pozdějšímu […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Vyhynutí dinosaurů má jasného viníka
21stoleti.cz
Vyhynutí dinosaurů má jasného viníka
Vyhynutí obřích druhohorních plazů je spojováno s dopadem asteroidu zvaného Chicxulub, který vyvolal celou škálu potenciálně smrtících důsledků. Který z nich byl skutečným viníkem vyhynutí dinosaurů?
Pátrání po MH370 ukončeno: Dostalo se ztracené letadlo do jiné dimenze?
enigmaplus.cz
Pátrání po MH370 ukončeno: Dostalo se ztracené letadlo do jiné dimenze?
Vyšetřování kauzy zmizelého letadla malajsijských aerolinií z letu číslo MH370 definitivně skončilo. A to bez jakéhokoli výsledku. Proč se letadlo asi po hodině letu odklonilo od plánované trasy? Kam
Proč se krtkům v zimě zmenšuje hlava?
epochalnisvet.cz
Proč se krtkům v zimě zmenšuje hlava?
„Zmenši tělo, budeš míň hladovět!“ Pod tímto heslem se snaží přečkat zimu krtci. Zimní spánek si totiž nemohou dovolit, brání tomu jejich metabolismus, který patří mezi vůbec nejaktivnější mezi savci.
Svátečně rozzářené okno
panidomu.cz
Svátečně rozzářené okno
Plný parapet drobných vánočních dekorací, bezpečné svícny, umělý sníh, světýlka, samolepky, spreje a šablony… Okno zkrátka o Vánocích nemůže zůstat prázdné! Tu kouzelnou a neopakovatelnou atmosféru milují především ženy. Však se na to všelijaké zdobení těší celý rok a nedají se odradit, ani když je partner zapřísáhlý nepřítel vánočních svátků a bručoun, který by nejraději
Ovesné perníčky s arašídovým máslem
tisicereceptu.cz
Ovesné perníčky s arašídovým máslem
Zdravější varianta oblíbených vánočních perníčků. Mouku nahradí jemné ovesné vločky a klasický cukr vyměňte za hnědý kokosový. Budete překvapeni, jak skvěle chutná kombinace arašídového másla a perník
Zřícenina Andělská Hora: Nejkrásnější ruina Českého království
epochanacestach.cz
Zřícenina Andělská Hora: Nejkrásnější ruina Českého království
Hrad opředený mnoha pověstmi, sídlo mocných mužů i samotného panovníka i přírodní jeviště jednoho z nejslavnějších českých filmů. To všechno je Andělská Hora, romantická zřícenina na Karlovarsku. Podle pověsti založil hrad Andělská Hora krutý muž jménem Ursinus, který do českých zemí unesl krásnou Alvínu, dceru anglického krále Tristana. Alvína byla laskavá jako anděl, ale trpěla pod
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Třetí ročník Czech National Spirits Competition vyhodnocen
iluxus.cz
Třetí ročník Czech National Spirits Competition vyhodnocen
Slavnostní galavečer vyhlášení výsledků mezinárodní soutěže o nejlepší destilát a likér Czech National Spirits Competition 2023 proběhl v reprezentativních prostorech Strahovského kláštera v sobotu 2.
Umí být jeden druhému oporou
nasehvezdy.cz
Umí být jeden druhému oporou
V letošním roce oslavil oblíbený moderátor a herec Jan Kraus (70) jubilejní sedmdesáté narozeniny. Žádné velké oslavy se ovšem nekonaly, jelikož je moderátor jednoduše nemá v oblibě. Pokud tak na n
Akce Poklad: Skrývá vrch Myslivna archivy gestapa a zlato?
enigmaplus.cz
Akce Poklad: Skrývá vrch Myslivna archivy gestapa a zlato?
U výběžku české hranice s Rakouskem se nachází lokalita, kam mají být na přelomu let 1944 a 1945 nacisty sváženy záhadné bedny. Co odhalilo poválečné pátrání?   [gallery ids="134665,134666,
Kamarádka se mi moc protiví!
skutecnepribehy.cz
Kamarádka se mi moc protiví!
Moje kamarádka ze školy to uměla vždy roztočit, což jsem jí vždy trochu záviděla. Ve společnosti na sebe strhne veškerou pozornost. Už od školy jsem s ní vždy ráda chodila na pařby a později už jen na fajn večery, kolikrát jen ve dvou. Sice na sebe strhávala vždy pozornost všech mužů okolo, ale příliš mi to nevadilo.
Podivný mikro-spánek tučňáků uzdičkových
21stoleti.cz
Podivný mikro-spánek tučňáků uzdičkových
Péče o mládě vyžaduje po rodičích tučňácích velké oběti. Jeden, sedící na vejcích, musí být stále ve střehu, aby ho ochránil před predátory, zatímco druhý rodič loví kořist. Jak to ustát bez dostatečn