Domů     Soud s velkopirátem rozdělil i Spojence
Soud s velkopirátem rozdělil i Spojence
26.12.2022

V soudní síni to vře. Veškerá pozornost je upřená na obžalovaného muže. „Je to velkopirát a chceme jeho hlavu,“ ozývají se sovětští žalobci. Američané jsou umírněnější. „Věci jako on dělal za války každý velitel,“ říkají. Je admirál Dönitz, o kterém je řeč, jen voják plnící rozkazy?

Ačkoli si své působení v německé armádě za druhé světové války Karl Dönitz (1891–1980) přece jen odskáče, může hovořit o štěstí. Mnoho z jeho žalobců si pro něj totiž přeje mnohem horší osud. Jeho osoba dodnes rozděluje společnost.

Zatímco pro někoho je admirál Dönitz ztělesněním poctivého muže, který bez ptaní plní své povinnosti, pro někoho je jen dalším člověkem, který má vinu na válečné mašinerii.

Voják míří za mříže

Před soudem v Norimberku postupně končí všichni, o nichž se Spojenci domnívají, že se podíleli na nacistickém zlu během války. Nevyhne se tomu ani admirál Karl Dönitz, muž, který vede úspěšně německé ponorky v boji proti spojeneckým lodím.

Soud s ním vyvolá značné kontroverze. Spojenci se totiž nejsou s to dohodnout, jak velká vina skutečně padá na admirálovu hlavu. Nejčerněji to vidí Sověti.

Kromě jiného totiž nemohou Dönitzovi odpustit, že během vyjednávání o ukončení války dialogy úmyslně protahuje, aby mohl evakuovat co nejvíce obyvatel Východního Pruska, které se nachází v budoucí sovětské okupační zóně.

K tomu má admirál pověření od Hitlera (1889–1945), který je toho času již po smrti a který mu svou funkci říšského kancléře odkáže ve své závěti. „Je to velkopirát a chceme okamžitě jeho hlavu,“ zazní soudní síní z úst sovětských žalobců. S tím však nesouhlasí ani Britové, ani Američané.

Za první světové války sloužil Dönitz na ponorce U-39. FOTO: uboat / Creative Commons / volné dílo
Za první světové války sloužil Dönitz na ponorce U-39. FOTO: uboat / Creative Commons / volné dílo

Spojenci sami mají máslo na hlavě

Přítomní Američané trefně podotknou, že Dönitzova vina není zdaleka tak velká, jak se mu představitelé Sovětského svazu snaží přiřknout. Jak britské, tak americké námořnictvo samo během války ponorky využívá a neváhá je využít k útokům na Němce.

Z toho důvodu nelze říci, že by se v porovnání s nimi admirál dopouštěl něčeho nemorálního.

Pokud jde o rozkaz nezachraňovat trosečníky ze zničených nepřátelských lodí, který měl admirál během války vydat, přiznávají se Američané, že se k vydání podobné směrnice také uchýlili a že nejméně jednou došlo dokonce k likvidaci přeživších na mořské hladině.

Kromě toho neexistuje jediný důkaz, že by byl Dönitz přesvědčeným nacistou. Na základě těchto a dalších argumentů nakonec odchází admirál Karl Dönitz ze soudní síně s trestem deseti let vězení, který si odpyká ve špandavské věznici v Německu.

„Rozsudek pokládám za typickou ukázku amerického smyslu pro humor,“ nechá se slyšet před nástupem k výkonu trestu. Za mřížemi se chová příkladně, velkou část svého trestu stráví zahradničením na pozemcích věznice a dosahuje nemalých úspěchů v pěstování rajčat.

Trápí ho také to, že jeho sbírku vzácných koberců mu v době jeho nepřítomnosti ukradne jakýsi britský důstojník.

Stáří stráví na svobodě

V roce 1956 je Karl Dönitz propuštěn z vězení, a tak se vrací k manželce Inge, se kterou stráví dalších šest let. Poté ovdoví a sám se přestěhuje do malého domku v Aumühle u Hamburku. Postupem času je stále více mrzutý a podrážděný.

Určitou roli v tom bezesporu hraje také to, že se jeho zdravotní stav stále zhoršuje a na sklonku života je Dönitz prakticky hluchý a slepý. Přestože se z něj stane starý mrzout, nadále pravidelně navštěvuje místní kostel.

Na samotu si stěžovat nemůže, protože jej pravidelně navštěvují jeho bývalí důstojníci, kteří si ho nesmírně váží především pro jeho smysl pro povinnost a poctivou vojenskou službu.

S obdivem vzpomínají také na jeho schopnost motivovat je k obrovským výkonům, které by kdokoli jiný považoval za naprostou sebevraždu. Mnohým přiroste k srdci natolik, že mu láskyplně přezdívají „Táta“. Karl Dönitz zemře 24. prosince 1980 na infarkt myokardu.

Na jeho pohřeb přijede velké množství bývalých důstojníků, a to i z řad těch, kteří za druhé světové války bojují na druhé straně barikády. Obřad proběhne bez vojenských poct a z obavy o možné konflikty je důstojníkům zakázáno, aby dorazili v uniformách.

Řada z nich však rozkaz neuposlechne a svým oděvem vzdají Dönitzovi poslední hold. „Vše, co jsem dělal, dělal jsem co nejlidštěji,“ zní jedna z posledních vět, kterou si admirál zapsal do svého deníku. A právě na tuto větu nejspíš všichni smuteční hosté myslí nejvíc.

Spartánská výchova pana Dönitze

Mnoho lidí zná Karla Dönitze především jako vojáka a admirála, který si jde tvrdě za svým. Kým však skutečně je a co jej na životní dráze nejvíce ovlivní? Nejvíce stop bychom pravděpodobně nalezli již v jeho dětství.

Malý Karl se narodí do středostavovské rodiny v malé obci nedaleko Berlína. Jeho matka si jej však příliš dlouho neužije, protože zanedlouho po porodu umírá.

Na Karla a jeho staršího bratra Fridricha tak zůstane jejich otec Emil Dönitz úplně sám. A to se ve výchově obou chlapců velmi výrazně projeví.

Pan Dönitz starší totiž nade všechno obdivuje pruské vojenské zásady a sní o starých dobrých časech, kdy na muže ještě bývalo spolehnutí, byli tvrdí a vždy dostáli svému slovu. Nebo alespoň tak si to představuje.

Pro jeho syny to znamená, že se je otec neustále bude snažit zocelit, naučit je typicky mužským dovednostem a v neposlední řadě také vojenské disciplíně a absolutní spolehlivosti. Karl otce bezmezně obdivuje a celý život si ho velmi váží.

Není proto divu, že se vydá v jeho šlépějích a chce být jako on. A protože ženská ruka v jeho životě chybí, neumí příliš projevovat emoce. Navenek se proto již v mládí jeví jako tvrdý chlapík, kterého není radno rozzlobit.

Dönitz vystoupal v kariérním žebříčku až k setkání s Hitlerem. FOTO: Bundesarchiv Bild / Creative Commons / CC BY-SA 3.0 de
Dönitz vystoupal v kariérním žebříčku až k setkání s Hitlerem. FOTO: Bundesarchiv Bild / Creative Commons / CC BY-SA 3.0 de

Kadet z řad plebsu mezi šlechtici

Mladý Karl je velmi svědomitý student, a proto ho vyučující v obecné škole doporučí ke studiu na prestižním výmarském gymnáziu. K přijímacím zkouškám je však třeba, aby se naučil latinsky. Většina mladých chlapců by to nejspíš vzdala, ne tak ale Karl.

Celé léto se poctivě učí, a dokonce kvůli tomu nejede na tradiční rodinnou dovolenou na ostrov Baltrum v Severním moři, kam každoročně jezdí s otcem a bratrem jachtařit.

Společně zde také pozorují manévry císařského námořnictva, a tak je velmi pravděpodobné, že se Karlova láska k lodím a moři zrodí právě zde. Poté, co je na školu přijat a studium ukončí s výborným prospěchem, nastoupí k císařskému válečnému námořnictvu.

Je zde jeden z mála, kdo nepochází z urozené rodiny. Taková situace je velmi ojedinělá. Kdykoli se však v historii objeví kadeti z řad „lidu“, jedná se často o natolik silné osobnosti, že o nich svět ještě uslyší. V případě Dönitze juniora tomu není jinak.

Důstojníci si jej velmi brzy oblíbí, je totiž velmi snaživý a zapálený, možná až příliš.

„Dönitz je okouzlující, skvělý a kurážný důstojník s vynikajícími charakterovými vlastnostmi a nadprůměrným nadáním,“ stojí v jednom z hodnocení, které sepsal některý z Dönitzových nadřízených.

Poprvé do akce

Předtím než začne první světová válka, vybere si Dönitze na svou loď Breslau admirál Von Loewenfeldt (1879–1946).  Pod jeho velením Karl Dönitz absolvuje několik vojenských akcí na pobřeží Albánie během balkánských válek.

Protože se těchto manévrů účastnily také zahraniční vojenské jednotky, seznámí se mladý Dönitz i s několika britskými důstojníky a na palubě křižníku se zamiluje do britské zdravotní sestřičky.

Když jí daruje tabulku čokolády, jde se ihned velícímu důstojníkovi udat za styk s nepřítelem. Nadřízeného jeho nadměrná horlivost velice pobaví, tato historka však velmi přesně vystihuje Dönitzovu povahu.

Když Velká válka vypukne, nemá Středomořská divize, které je křižník Breslau součástí, sebemenší šanci proti britsko-francouzské převaze. Když je plavidlo poškozeno, Karla Dönitze to nezastaví.

Podstoupí letecký kurz a podnikne několik velmi úspěšných průzkumných letů na palubě hydroplánu. Někdy v tuto dobu se Dönitz ožení, a protože je jeho manželka Irma z urozené rodiny, konečně se může bez obav pohybovat v lepší společnosti.

Premiéra v ponorce

Před koncem války se Dönitz poohlíží po dalším uplatnění, až nakonec nastoupí jako strážní důstojník na U39, jedno z plavidel nejúspěšnějšího ponorkáře Walthera Forstmana (1883–1973).

Protože se osvědčí, je mu brzy svěřeno samostatné velení, nejdřív na menší ponorce UC25 a poté na UB68. Bohužel pro něj je však ponorka potopena a on s posádkou dokonce načas padne do zajetí.

Výčitky svědomí a pocit selhání z této události jej velmi pravděpodobně zatvrdí na zbytek života. Z Dönitze se stane uzavřený, přísný muž. Že má skutečně srdce, se prokáže jen v jeho denících.

Do těch zapisuje pozoruhodné detaily ze svých plaveb, všelijaká zamyšlení a velmi poetické popisy přírodních krás, které na svých cestách potkává. Literární talent je něco, co Dönitz nesporně má. Velmi často mu to také pomůže vybruslit z mnoha prekérních životních situací.

Dönitz je pohřbem v Aumühle východně od Hamburku. FOTO: Udo Grimberg / Creative Commons / CC BY-SA 3.0 de
Dönitz je pohřbem v Aumühle východně od Hamburku. FOTO: Udo Grimberg / Creative Commons / CC BY-SA 3.0 de

Teorie vlčích smeček

V meziválečné době se Dönitz věnuje rozvíjení teorie vlčích smeček. To v praxi znamená bojovou techniku ponorek, při které ponorky přes den sledují své budoucí cíle a v noci na ně podnikají jednotlivé a zdánlivě nahodilé nájezdy, které však mají jediný cíl.

Rozhodit nepřítele a donutit jej udělat chybu. Když je jasné, že druhá světová válka je na spadnutí, dostane Dönitz na starost vypracování strategie pro ponorkovou válku.

Dojde k závěru, že aby porazil Británii, potřebuje 300 ponorek (později se však ukáže, že je jich zapotřebí mnohem více). Na začátku války jich však má k dispozici pouze 57. Hned po prvních pár dnech je potopena britská loď Athenia.

Během války o Atlantik ztratí Dönitz 785 ponorek a zlikviduje tisíce spojeneckých lodí. V roce 1942 je situace Spojenců kritická, pak ale dojde k obratu. Prolomí kód Enigma a zdokonalí detekci ponorek. Stav věci se tak začíná velmi rychle měnit.

Německo sice dokáže vyprodukovat až 40 ponorek měsíčně, kvalita posádek ale stále klesá. Muži umírají a noví nestihnou podstoupit dostatečný výcvik.

Muž s tvrdým srdcem

Jak válka postupuje a situace se pro Německo zhoršuje, je Dönitz stále zatvrzelejší a zasmušilejší. Válka mu vezme oba syny a on stále častěji utíká k myšlenkám na totální válku. Jeho rozkazy jsou stále drsnější.

Jak již bylo zmíněno, svým mužům například zakáže zachraňovat trosečníky z potopených nepřátelských lodí a brát je do zajetí. Svůj rozkaz formuluje natolik šalamounsky, že si jej někteří vykládají jako přímý rozkaz k likvidaci takových nešťastníků.

I přesto však Dönitzovi nejde nic vytknout a on má nadále ruce čisté. Kromě toho si vyžádá tisíce vězňů, aby pro něj otročili v nelidských podmínkách.

To všechno jsou nejspíše důvody, proč jeho soud vyvolá takovou lavinu nenávisti a hněvu padajícího na jeho hlavu. Kromě toho musí protrpět ponižující tělesnou prohlídku, než jej do norimberské soudní síně přivedou.

I tak má stále hlavu hrdě vztyčenou a vše přijímá bez mrknutí oka, jako ostatně po celý život. Nakolik je viníkem válečného zla, nebo prostě jen člověkem, který v těžkých časech dělá svoji práci, jak nejlépe umí, je otázka, kterou se zabývají historici dodnes.

Foto: UK Government / Creative Commons / volné dílo, uboat / Creative Commons / volné dílo, Bundesarchiv Bild / Creative Commons / CC BY-SA 3.0 de, Udo Grimberg / Creative Commons / CC BY-SA 3.0 de
reklama
Související články
Historie
Čistota v minulosti: Ludvík XIV. se myl v pálence
Hygiena v minulosti netvořila vždy samozřejmou součást každodenních rituálů. Některé národy a civilizace si na ni potrpěly už ve starověku, jiné nikoliv. Jak tomu bylo třeba ve středověku? Skvělou ukázkou starověké hygieny je i palác v Knossu. V letech 2000–1200 př. n. l. v něm nechybí důmyslný systém na odvod vody z královniny koupelny a přístavku. V něm stojí zařízení podobné […]
Historie
Bitva u Sedanu: Z francouzské porážky se raduje celá Evropa
Nad pevností Sedan se třepotá bílý prapor. Píše se 1. září 1870 a Francie se právě vzdává německé armádě. Její porážka změní politickou mapu kontinentální Evropy. Od této chvíle už nehraje prim země galského kohouta a do popředí se naopak dere sílící Prusko… S příchodem nového dne, 1. září ve čtyři hodiny ráno, se začíná u […]
Historie
Bageta a croissant: Francouzské mňamky, které nejsou francouzské
Pokud byste měli vyjmenovat jídla typická pro Francii, určitě by mezi nimi nechyběla bageta a croissant. Jenže ani jedno jedno z těch dvou není tak úplně francouzské. Bageta Někdy až metr dlouhé pečivo z bílé mouky je symbolem Francie stejně jako třeba Eiffelovka. Prezident Emmanuel Macron (*1977) ji považuje za národní poklad a chce ji […]
Historie
Záhadný a nakažlivý Syndrom K zachraňoval Židy před nacisty
Ačkoliv Itálii nezasáhl holokaust tak silně jako jiné evropské země, i zdejší Židé se na konci druhé světové války ocitli v ohrožení života. Aby je zachránili, přišli lékaři z římské nemocnice Fatebenefratelli s geniálním plánem – neexistující nemocí, které se nacisté báli a která lékařům pomohla ukrýt za zdmi nemocničního zařízení až stovky Židů… Situace židovských obyvatel v Itálii, […]
reklama
historie
Firmy za 2. světové války: Hugo Boss šije pro Hitlerjungend, Allianz pojistí osvětimský koncentrační tábor
Jejich značka je symbolem kvalitní produkce. Spojuje je nelehká doba 2. světové války. Zatímco někteří jsou nacistům na ruku, jiní se snaží ze všeho elegantně vybruslit. Uniformy pro SS, hnědé košile pro SA nebo stejnokroje pro Hitlerjugend se ve 30. letech minulého století šijí v továrně člena NSDAP, módního návrháře a podnikatele Huga Bosse (1885–1948). Zaměstnává […]
Syfilis: Damoklův meč (nejen) šlechty
Dalo by se říci, že se Amerika Evropanům za jejich činy krutě pomstila. Podle jedné z teorií zavlekla vracející se posádka Kryštofa Kolumba do Evropy smrtící pohlavně přenosnou chorobu – obávaný syfilis. Šíření onemocnění bylo kladeno za vinu vojskům krále Karla VIII. (1470–1498) táhnoucím roku 1494 do Itálie. Tato vojska obsadila Neapol, ale v roce […]
Slavní průmyslníci: Kteří padli do náruče nacistům?
Budují velké firmy. Někteří usilují o světový mír, aby se vzápětí skamarádili s německými nacisty, jiní jdou Hitlerovi nebo Mussolinimu vstříc rovnou. Tresty se jim přitom většinou vyhnou. Z malé dílny na jemnou mechaniku, založené roku 1886 ve Stuttgartu, vybuduje německý podnikatel Robert Bosch (1861–1942) obří podnik. Po první světové válce se však soustředí i na politiku […]
Strmá kariéra Jiřího z Poděbrad: Hejtman se vyšvihl až do čela státu
Husitští radikálové v květnu 1434 utrpí porážku a nastává doba politických jednání. Jeden systém končí, další je teprve v plenkách. Stabilitu státu v této chvíli zajišťují takzvané landfrýdy, které si dělí moc v zemi. Tvoří je krajské sněmy pánů, rytířů a královských měst, jejichž členy jsou katolíci i kališníci. Sjezd landfrýdů v čele s hejtmanem tvoří zemskou vládu. Ostřílený politik Hynce […]
reklama
věda a technika
Senzory, čipy a náplasti: Medicína budoucnosti?
V budoucnu bude lékařská péče založená zejména na datech a technických inovacích, což umožní její přizpůsobení potřebám jednotlivého pacienta. Chytré hodinky a náramky jsou dnes běžnou součástí outfitu. Počet těchto zařízení připojených k internetu prudce roste a očekává se, že do roku 2050 přesáhne 100 miliard.   Nositelná zařízení svým uživatelům umožňují monitorovat tepovou frekvenci, krevní […]
Nanovlákna: Materiál budoucnosti
Jedním z nejmodernější a nejperspektivnějších druhů umělých vláken dneška jsou nanovlákna, na jejichž výrobě se podílí i Česká republika. Jedná se o vlákna s průměrem menším než 100 nanometrů, což je tisíckrát méně než tloušťka lidského vlasu.   Nanovlákno je očima neviditelné a je tak malé a lehké, že jeden gram nanovláken by obtočil Zemi kolem rovníku. […]
Česko, kolébka umělých vláken
K odívání využívalo lidstvo po dlouhá tisíciletí to, co jim nabízela příroda. S bouřlivým rozvojem techniky a chemických výzkumů se na počátku 20. století objevila vlákna umělá. Svůj podíl na tom měli i Češi.   Prvním komerčně úspěšným syntetickým vláknem byl nylon americké společnosti DuPont, aby nesmrtelnou slávu získal v dámských punčochách neboli „nylonkách“, které byly předvedeny […]
Očkovací debakl „flugate“: Zatěžkávací zkouška pro test LAL
V únoru 1976 se na americkém území objevily první případy prasečí chřipky H1N1. Federální vláda USA okamžitě nařídila farmaceutickým firmám začít vyrábět vakcíny ve velkém. Pod heslem naočkovat „každého muže, ženu a dítě“ do začátku chřipkové sezóny byla spuštěna masivní očkovací kampaň. Necelé dva týdny od jejího zahájení se začaly množit případy horečky, paralýzy a […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Černá smrt: Jak El Niño pomohlo rozsévat mor?
21stoleti.cz
Černá smrt: Jak El Niño pomohlo rozsévat mor?
Choroby jako je malárie, cholera, mor a influenza patří z historického úhlu pohledu mezi čtyři největší epidemiologické zabijáky. Právě podmínky doprovázející horkou fázi ENSO mimořádně nahrávají jeji
Zářivě bílá: Jak původně vypadaly egyptské pyramidy?
epochalnisvet.cz
Zářivě bílá: Jak původně vypadaly egyptské pyramidy?
Jsou důkazem lidské vynalézavosti a umu. Stojí už tisíce let a stále budí obdiv i řadu otázek. Jednou z nich je ta, jak vlastně pyramidy vypadaly v době svého postavení. O které rozdíly oproti dnešku
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Skvělý jahodový tvarožník
tisicereceptu.cz
Skvělý jahodový tvarožník
Tvarožník je tuzemskou obdobou italského tiramisu. Ingredience 400 g jahod 120 g piškotů 350 g zakysané smetany 400 g plnotučného tvarohu 2 vanilkové cukry 3 lžíce moučkového cukru 2 lžíce
Zakázaná horoucí láska
skutecnepribehy.cz
Zakázaná horoucí láska
Věděli jsme, že jsme pro sebe stvoření. Kdo by však čekal, že nás dožene osud a provalí se nevěra mého otce? Zamilovala jsem se do svého sourozence! S Davidem jsme se znali od plenek. Celý život jsme vyrůstali vedle sebe coby sousedé. Byli jsme nejlepší přátelé na život a na smrt a neudělali bychom bez
VIPLUXURY: Druhý život luxusního zboží
iluxus.cz
VIPLUXURY: Druhý život luxusního zboží
Exkluzivní bazar VIPLuxury byl založen už v roce 2017, a od té doby zprostředkovává prodej nákupu luxusního zboží světových značek. Postupem času se z jednoho obchodu staly hned tři, přičemž dva bazar
Svatý Jan pod Skalou: Dochází zde k zázračným uzdravením?
enigmaplus.cz
Svatý Jan pod Skalou: Dochází zde k zázračným uzdravením?
Na planetě je mnoho míst, která fascinují zároveň vědce i záhadology. My se vydáme do blízkosti tajemné jeskyně ve středočeské obci Svatý Jan pod Skalou, ve které měl v  minulosti žít poustevník svatý
Jak Darwinova evoluční teorie rozdělila svět…
21stoleti.cz
Jak Darwinova evoluční teorie rozdělila svět…
Psal se listopad 1859, když se na pultech objevila na pohled nevinná publikace s názvem „O původu druhů“. Netrvalo však dlouho, a pro svůj obsah rozdělila vědeckou obec na dva nesmiřitelné tábory, kte
4x Moravskoslezský kraj dětem
epochanacestach.cz
4x Moravskoslezský kraj dětem
Moravskoslezský kraj je krajem Beskyd, skvělého jídla a pití, ale nezapomíná se zde samozřejmě ani na dětičky. Kam je zde můžete vzít na parádní rodinný výlet? Malá ZOO V místech, kde kdysi stávala konírna Larischů, se nachází menší zookoutek Karviná-Fryštát (viz úvodní foto). Konkrétně ji naleznete v zámeckém parku Boženy Němcové. Obora se vzácnými dřevinami
Balanční deska pro rovnováhu
panidomu.cz
Balanční deska pro rovnováhu
Nemáte čas se pravidelně hýbat? Zkuste balanční desku. Cvičení na ní je zábavné a nevyžaduje mnoho místa v bytě. Pomůže zlepšit nejen stabilitu, ale i koordinaci svalů, zpevnit zejména ty ve středu těla, na které zapomínáme. A právě tyhle svaly jsou důležité při jakémkoliv sportu, ale také při problémech s páteří či klouby. Cvičení pomáhá
Samuraj Masakado: Jeho duch prý stále ovlivňuje dění v Tokiu
enigmaplus.cz
Samuraj Masakado: Jeho duch prý stále ovlivňuje dění v Tokiu
V dlouhé historii japonského hlavního města se údajně některé události nestaly nahodile, ale ovlivnil je duch legendárního samuraje z klanu Taira. Byl jím Masakado, jehož činy se výrazně zapsaly do dě
Proč tají nového přítele?
nasehvezdy.cz
Proč tají nového přítele?
O novém příteli mluví modelka a vítězka Miss Word 2006 Taťána Kuchařová (35) celou dobu v hádankách. Od loňského podzimu po troškách prozrazuje, že je po rozvodu s hudebníkem Ondřejem Brzobohatým (