Domů     Proč Pražané nenáviděli Svatého Vojtěcha?
Proč Pražané nenáviděli Svatého Vojtěcha?
17.11.2019

Na východočeském libickém hradišti doznívá 28. září 995 řinčení zbraní. Slyšíme křik, pláč a sténání umírajících. Bojovníci po sobě zanechávají mrtvá těla synů knížete Slavníka.

Když se to dozví jejich bratr Vojtěch, je mu jasné, že už pro něho není v Čechách místo…

Když se Boleslavovi II. (932 – 999) v roce 984 přestane dařit ve výbojné politice a ztrácí jedno území za druhým, spory mezi ním a Vojtěchem Slavníkem (asi 956 – 997) se vyostřují.

Biskupova popularita na knížecím dvoře klesá.

„Nepochybně musel cítit značné zklamání, že ve svých očích neuspěl ani jako duchovní pastýř jemu svěřeného stáda, ani jako prostředník, mající zmírňovat konflikty mezi pražskými Přemyslovci a libickými Slavníkovci,“ píše archivář Tomáš Sekyrka.

Po smrti matky už ho k Čechám nic nepoutá, a proto složí funkci biskupa. Počátkem roku 989 oznamuje své rozhodnutí v Římě papeži Janu XV. († 996).

Jeho věrným společníkem na cestě je bratr Radim, se kterým zakotví v aventinském klášteře svatého Bonifáce a Alexia. Dva roky, jež tu stráví, jsou pro něho zásadním životním zlomem.

„Změnily jej ze syna charvátského knížete Slavníka ve Vojtěcha – Adalberta, mnicha a především člověka, jemuž jsou cizí malé i velké zájmy politického světa.

S jistou nadsázkou by se dalo říci, že se právě tam a tehdy stal světoobčanem a Evropanem,“ myslí si historik Rostislav Nový.

Boleslav II. ztrácí ve vojenském poli pevnou půdu pod nohama, což se podepíše i na jeho vztazích s druhým pražským biskupem Vojtěchem.
Boleslav II. ztrácí ve vojenském poli pevnou půdu pod nohama, což se podepíše i na jeho vztazích s druhým pražským biskupem Vojtěchem.

Císařův kamarád

Když v srpnu 992 zemře míšenský biskup Volkold, který spravoval i Prahu, dorazí do kláštera Boleslavovo poselstvo a vyruší meditujícího Vojtěcha z klidu.

Kníže ústy vychovatele Radly a svého bratra Kristiána slibuje, že bude dodržovat křesťanské zásady a prosí Vojtěcha o návrat. Biskup si vymůže, aby panovník respektoval jeho pravomoci a zřídil benediktinský klášter.

Během cesty do Čech se ještě stihne zastavit v Německu. V Cáchách se setkává s budoucím císařem Otou III. (980 – 1002):

„…tehdy vzniklo mezi nimi přátelství nad pomyšlení vřelé, které pro Otu bylo prožitkem duševním přímo osudového významu a trvalo až za hrob Vojtěchův a do smrti císařovy,“ zmiňuje se historik Rudolf Holinka.

Břevnovský klášter, první mužský klášter u nás, zakládají Vojtěch a Boleslav II. společně.
Břevnovský klášter, první mužský klášter u nás, zakládají Vojtěch a Boleslav II. společně.

Boleslav míní své sliby vážně a skutečně se snaží.

Vydává edikt, podle kterého „ukládá řečenému biskupovi, aby podle kanonických ustanovení rozloučil ta manželství, o nichž zjistí, že byla proti svatému zákonu uzavřena mezi příbuznými.“ Dává mu i svolení stavět kostely a vybírat desátky.

Hlavu české církve vítají i samotní Pražané: „…vyšli mu vstříc lidé každého věku i pohlaví a přijali ho s nesmírnou radostí.

Podávali mu ruce a slibovali, že chtějí zcela polepšit svůj život, neboť se radují z jeho návratu.“ Adalbert věří, že všechno bude dobré a 14. ledna 993 se raduje z vysvěcení prvního mužského kláštera na českém území založeného v pražském Břevnově.

Svatý Vojtěch chce po Boleslavovi II., aby neprodával křesťanské zajatce do otroctví. Oba muži se v lecčems neshodli...
Svatý Vojtěch chce po Boleslavovi II., aby neprodával křesťanské zajatce do otroctví. Oba muži se v lecčems neshodli…

Pomstíme se tvé rodině!

Jenže nadšení Pražanů brzy vyprchá. Polopohanské město si nenechá vnutit křesťanské zásady a Vojtěch zažívá už druhé, ale o to trpčí zklamání.

Poslední kapkou, kdy pohár jeho trpělivosti přeteče, je aféra ženy urozeného muže, obviněné v roce 994 z cizoložství s knězem.

„Když podle barbarského zvyku rodiče pohaněného manžela žádali, aby byla sťata, ona letíc jako vítr utíkala, až hlasem i během dostihla vytouženého biskupa,“ líčí legendy. Vojtěch se jí podle práva církevního azylu ujme a ukryje ji před mstiteli v klášteře sv.

Jiří. Od obyvatel se za to dočká výhrůžek: „…nebude-li nám ta cizoložnice rychle vydána, máme tvé bratry a na jejich ženách, potomcích a majetku pomstíme tu špatnost.“

V 2. polovině roku 994 opět opouští Prahu, „… vida, že stádo jemu svěřené se žene stále do záhuby a že ho nemůže obrátit na správnou cestu, obávaje se, že i on sám zahyne s hynoucím lidem…“

Znovu se usazuje v aventinském klášteře, a zatímco sepisuje život sv. Alexia, v Čechách spěje nepřátelství mezi Přemyslovci a Slavníkovci k tragédii.

Německý císař Ota III. žádá v roce 995 křesťanské slovanské panovníky o vojenskou pomoc proti slovanským kmenům Luticů a Oboritů, se kterými má problémy na dolním toku Labe.

Magdeburského tažení se účastní i Slavníkovec Soběslav a stěžuje si císaři na knížete, který mu provádí „bez slitování mnoho zlého, co si jinak nezasloužil.“

Socha svatého Vojtěcha jako součást pomníku svatého Václava na pražském Václavském náměstí. Pražané svého biskupa moc v lásce neměli, protože je kritizoval.
Socha svatého Vojtěcha jako součást pomníku svatého Václava na pražském Václavském náměstí. Pražané svého biskupa moc v lásce neměli, protože je kritizoval.

Nechceme tě!

Podle Brunovy legendy dostali čtyři Slavníkovci, kteří zůstali doma „od knížete přísahu a záruky bezpečnosti až do návratu nejstaršího bratra.“ Boleslav své slovo ale poruší a už 27. září 995 pošle na Libici bojovníky.

Nepomůže ani žádost, aby mohli světit svátek sv. Václava. „Je-li vaším svatým Václav, naším je Boleslav,“ křičí pyšně obléhatelé.

„Hrad zapálili, ulice krví zkropili a obtíženi krvavým lupem a krutou kořistí, vesele se vrátili domů,“ líčí kronikář Kosmas (asi 1045 – 1125). Vojtěchovi bratři umírají.

V květnu roku 996 na římské synodě (církevní sněm biskupů – pozn. red.) žádá mohučský arcibiskup Willigis (asi 940 – 1125) Vojtěcha, aby se vrátil:

„…je hříšné…, aby jediná církev pražská byla jako vdova připravena o svého pastýře.“ Vojtěch, ač nerad, opouští klášter. Papež souhlasí s tím, že pokud ho v Čechách odmítnou, může odejít na misijní cestu do Pobaltí.

Odpověď Čechů je naštěstí přesně taková, po jaké touží: „Vůbec tě nechceme a není pro tebe místo u tvého lidu, pro tebe, který chceš krutě pomstít zavražděné bratry.“

Foto: wikipedia.org
reklama
Související články
Historie
Děsirée Clary dostala jako náplast na zklamání švédskou korunu
Dává jí úkol, který splnit nemůže. Donutit rodiče, aby jí hned povolili se vdávat. Taková opovážlivost! To si nemůže dovolit. Je jasné, že tohle znamená jediné: definitivní konec. Bernardine Eugénie Désirée Clary (1777–1860) z francouzského Marseille se v roce 1793 náhodně seznámí s Josephem Bonapartem. Setkává se i s jeho rodinou, zamiluje se do Josefova bratra Napoleona (1769–1821) a […]
Historie
Příchod Slovanů k nám: Dorazili do Čech z bělorusko-ukrajinského pomezí?
Langobardi v 5. století proti proudu Labe projdou Čechami a zastaví se na Moravě. Roku 568 odsud odejdou a dorazí až do severní Itálie. A co je pro nás nejvýznamnější? Kolem roku 500 už v Čechách sídlí Slované! Je jich málo a doklady o nich jsou řídké. Za nejstarší nejspíše můžeme považovat zmínku byzantského dějepisce Prokopia (*490), […]
Historie
Smrt: Nečisté věci se musejí spálit a bez výbavy na onen svět nepůjdeš
Lidé se do chalupy přicházejí rozloučit se svým sousedem hospodářem. Chvíli postojí, pokřižují se a tiše odejdou. Smrti se nebojí, považují ji za součást života… V Legendě o Ostojovi, sedlákovi žijícím u nás ve 12. století, líčí současný historik Zdeněk Smetánka jeho smrt. Tělo mrtvého sedláka leží na slaměné podestýlce uprostřed jizby v chalupě. „Důkaz, proč neležel […]
Historie
4 nejstarší sportovní trofeje: Na jachtařské zápolení dohlíží samotná královna!
V kalendáři bychom sice nalistovali konec března, na fotbalovém stadionu poblíž Glasgow však vládne studený vítr. I tak diváci oděni v oblecích zvědavě sledují, jak skupinka fotbalistů křepčí a hrdě mává nablýskaným pohárem – kdyby jen věděli, že zrovna drží v rukou jednu z nejstarších trofejí sportovního světa. Carlisle Bells Rok:1599 Sport: Dostihy Ještě z […]
reklama
lifestyle
Dlouhodobé sezení zabíjí častěji než kouření či obezita. Braňte se!
Schválně si některý den změřte, kolik hodin během něj prosedíte. A to nejen v práci, ale i cestou do a z ní či večer na gauči před televizí. Výsledek může být překvapivý – až 14 či 15 hodin denně! Co takové dlouhé sezení udělá s vaším tělem? Kouření, alkohol, drogy, nadměrné slunění, špatná strava a přejídání jsou zničující, […]
Životní styl Františka Josefa I.: Ve spěchu mu stačil k jídlu párek
Vybíravý v jídle rakousko-uherský císař František Josef I. rozhodně není. Druhou snídani v čase běžného oběda si sní přímo ve své pracovně. Sloužící mu ji naservíruje na tácu k vedlejšímu stolku. A co si dá nejraději? V oblibě má císař František Josef I. (1830–1916) kousek hovězího nebo přírodní řízek, který někdy vystřídá třeba guláš. Pokud spěchá, spokojí se s párkem. […]
Národní sport USA: Baseball Američanům pomáhal zapomenout na válku
Baseball je synonymem USA. Kdy a kde se poprvé hrál? Odpověď na tuto otázku je složitější. Pálkovací sporty mají velmi dlouhou historii, v nějaké formě se hrály už ve starověkém Egyptě.   O podobné hře existují zprávy také ze středověku, a to například z Anglie ve 14. století. Vznik moderního baseballu se přisuzuje americkému důstojníkovi a pozdějšímu […]
Jak zmírnit bolest? Jednou z cest je cvičení
Že cvičení a vůbec pohyb jsou pro lidský organismus prospěšné, není žádným objevem. Nejde přitom jen o fyzickou a psychickou kondici. Cvičení posiluje srdce a cévy, zvyšuje srdeční výkon a zlepšuje krevní oběh, má pozitivní vliv na metabolismus i na imunitní systém. Poslední výzkumy ukazují, že lidé, kteří cvičí, jsou i odolnější vůči bolesti.   […]
reklama
historie
George Washington: Životní družku našel ve vdově se dvěma dětmi
Štěstěna rozhodně provází mladého amerického zeměměřiče George Washingtona během jeho vojenské kariéry. V letech 1753–1758 bojuje po boku Britů s Francouzi. Není zraněn navzdory tomu, že jednou nachází ve svém vojenském kabátci dokonce čtyři díry po kulkách. Vojenský postup George Washingtona (1732–1799) však stagnuje, a proto se v prosinci 1758 rozhodne s armádou skončit. Už dlouhou dobu, zhruba […]
Proč zakázali konšelé katům na svatého Martina koledovat?
Svatý Martin má 11. listopadu přijet na bílém koni, což značí začátek zimy. Letos už je sněhové nadílky až až. Kdo vlastně ale svatý Martin je? Pojďme se trochu podrobněji podívat na jeho osud. V římské provincii Horní Panonie (v dnešním Maďarsku) přichází v roce 316 na svět Martin Tourský († 397). Podle legendy se později setkává v Amiensu […]
Co se skrývalo v urnách? Nejenom popel, ale i korálky
Nejstarší pohřební urny pocházejí z Blízkého východu z období asi 3000 př. n. l., ve střední Evropě se první schránky na popel vyskytují o 1000–1500 let později. Hlouček Slovanů se shromáždí do kruhu v poli. Muž v jejich středu začíná vyhrabávat díru. Když dosáhne hloubky zhruba půl metru, přestane. Vedle stojící žena mu podá předmět zabalený v plátně. […]
Proč křesťané odmítali spalovat své mrtvé?
Smuteční průvod pomalým krokem za zpěvu smutečních písní míří na hřbitov. Tam už je připravena navršená hranice. Oblečeného nebožtíka na ni položí. Příbuzní zažehnou oheň. „Po spálení hranice a těla buď hned, nebo na druhý den sebrali pozůstalí popel s opálenými zbytky kostí, zbraní, šperků buď prostě na hromádku, nebo jej vsypali do popelnice, kterou […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Vyhynutí dinosaurů má jasného viníka
21stoleti.cz
Vyhynutí dinosaurů má jasného viníka
Vyhynutí obřích druhohorních plazů je spojováno s dopadem asteroidu zvaného Chicxulub, který vyvolal celou škálu potenciálně smrtících důsledků. Který z nich byl skutečným viníkem vyhynutí dinosaurů?
Pátrání po MH370 ukončeno: Dostalo se ztracené letadlo do jiné dimenze?
enigmaplus.cz
Pátrání po MH370 ukončeno: Dostalo se ztracené letadlo do jiné dimenze?
Vyšetřování kauzy zmizelého letadla malajsijských aerolinií z letu číslo MH370 definitivně skončilo. A to bez jakéhokoli výsledku. Proč se letadlo asi po hodině letu odklonilo od plánované trasy? Kam
Proč se krtkům v zimě zmenšuje hlava?
epochalnisvet.cz
Proč se krtkům v zimě zmenšuje hlava?
„Zmenši tělo, budeš míň hladovět!“ Pod tímto heslem se snaží přečkat zimu krtci. Zimní spánek si totiž nemohou dovolit, brání tomu jejich metabolismus, který patří mezi vůbec nejaktivnější mezi savci.
Svátečně rozzářené okno
panidomu.cz
Svátečně rozzářené okno
Plný parapet drobných vánočních dekorací, bezpečné svícny, umělý sníh, světýlka, samolepky, spreje a šablony… Okno zkrátka o Vánocích nemůže zůstat prázdné! Tu kouzelnou a neopakovatelnou atmosféru milují především ženy. Však se na to všelijaké zdobení těší celý rok a nedají se odradit, ani když je partner zapřísáhlý nepřítel vánočních svátků a bručoun, který by nejraději
Ovesné perníčky s arašídovým máslem
tisicereceptu.cz
Ovesné perníčky s arašídovým máslem
Zdravější varianta oblíbených vánočních perníčků. Mouku nahradí jemné ovesné vločky a klasický cukr vyměňte za hnědý kokosový. Budete překvapeni, jak skvěle chutná kombinace arašídového másla a perník
Zřícenina Andělská Hora: Nejkrásnější ruina Českého království
epochanacestach.cz
Zřícenina Andělská Hora: Nejkrásnější ruina Českého království
Hrad opředený mnoha pověstmi, sídlo mocných mužů i samotného panovníka i přírodní jeviště jednoho z nejslavnějších českých filmů. To všechno je Andělská Hora, romantická zřícenina na Karlovarsku. Podle pověsti založil hrad Andělská Hora krutý muž jménem Ursinus, který do českých zemí unesl krásnou Alvínu, dceru anglického krále Tristana. Alvína byla laskavá jako anděl, ale trpěla pod
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Třetí ročník Czech National Spirits Competition vyhodnocen
iluxus.cz
Třetí ročník Czech National Spirits Competition vyhodnocen
Slavnostní galavečer vyhlášení výsledků mezinárodní soutěže o nejlepší destilát a likér Czech National Spirits Competition 2023 proběhl v reprezentativních prostorech Strahovského kláštera v sobotu 2.
Umí být jeden druhému oporou
nasehvezdy.cz
Umí být jeden druhému oporou
V letošním roce oslavil oblíbený moderátor a herec Jan Kraus (70) jubilejní sedmdesáté narozeniny. Žádné velké oslavy se ovšem nekonaly, jelikož je moderátor jednoduše nemá v oblibě. Pokud tak na n
Akce Poklad: Skrývá vrch Myslivna archivy gestapa a zlato?
enigmaplus.cz
Akce Poklad: Skrývá vrch Myslivna archivy gestapa a zlato?
U výběžku české hranice s Rakouskem se nachází lokalita, kam mají být na přelomu let 1944 a 1945 nacisty sváženy záhadné bedny. Co odhalilo poválečné pátrání?   [gallery ids="134665,134666,
Kamarádka se mi moc protiví!
skutecnepribehy.cz
Kamarádka se mi moc protiví!
Moje kamarádka ze školy to uměla vždy roztočit, což jsem jí vždy trochu záviděla. Ve společnosti na sebe strhne veškerou pozornost. Už od školy jsem s ní vždy ráda chodila na pařby a později už jen na fajn večery, kolikrát jen ve dvou. Sice na sebe strhávala vždy pozornost všech mužů okolo, ale příliš mi to nevadilo.
Podivný mikro-spánek tučňáků uzdičkových
21stoleti.cz
Podivný mikro-spánek tučňáků uzdičkových
Péče o mládě vyžaduje po rodičích tučňácích velké oběti. Jeden, sedící na vejcích, musí být stále ve střehu, aby ho ochránil před predátory, zatímco druhý rodič loví kořist. Jak to ustát bez dostatečn