Domů     Přínos, nebo pohroma? Husity ve vypálení sv. Víta zastaví na poslední chvíli!
Přínos, nebo pohroma? Husity ve vypálení sv. Víta zastaví na poslední chvíli!
12.12.2019

Pražští konšelé s hrůzou v očích sledují, jak husitští zbrojnoši ukládají otepi slámy k trámům katedrály sv. Víta. „To bude pěkně hořet,“ pochvalují si ozbrojenci a vzájemně si zažehávají louče. Tak takhle tedy ne!

Radním se podaří předákovi husitů domluvit a ten své žháře odvolá. Mnoho dalších sakrálních staveb ale takové štěstí nemá.

„To je modlářství, pryč s tím!“ pomyslí si voják a z mramorového podstavce strhne sochu Krista, která se v tu ránu roztříští o kamennou zem. S uměním to jde za husitů od desíti k pěti.

Sami prakticky žádné netvoří a to původní (zpravidla katolické) likvidují stejně jako oddíly křižáků – platí, že cokoliv má na sobě kříž, to schytá ránu palcátem.

Houfné ničení uměleckých děl se někdy uvádí jako jasný důkaz toho, že husité byli prachsprostými barbary. Podle jiných názorů šlo o vedlejší škody, které byly v boji za „vyšší myšlenku“ přípustné.

Jako hrdinné představitele českého národního uvědomění je viděl například obrozenecký historik František Palacký (1798–1876) a své si na husitství našli i marxisté. Především na něm vyzdvihovali „třídní rovnost“ panující v táboře kališníků.

Skutečně bylo husitství zářivým vrcholem českých dějin, jak věřil Palacký, nebo šlo o propast v už tak temném údolí středověku?

Reakce na násilnou smrt českého reformního kazatele Jana Husa zažehla kališnické hnutí.
Reakce na násilnou smrt českého reformního kazatele Jana Husa zažehla kališnické hnutí.

Jako býci

Jakmile se po první pražské defenestraci v červenci 1419 husité ujmou kontroly nad větší částí pražských měst (Prahu tenkrát tvořila čtyři samostatná města), okamžitě se pustí do nespoutaného plundrování.

„Houfy chudiny se vrhají na pražské kostely a kláštery. Faráři a mniši v panickém strachu prchají.

Dav ničí varhany, obrazy svatých, ornáty kněží, ostatní nenáviděné symboly falešné víry a rozmařilosti církevních představitelů,“ uvádí český publicista Petr Hořejš. Okázalá výzdoba na husity zkrátka působí jako červený hadr na býka.

Katedrále svatého Víta nebylo v době husitství ani sto let. Jubilea se málem nedočkala.
Katedrále svatého Víta nebylo v době husitství ani sto let. Jubilea se málem nedočkala.

Zkáza pro radost

Na mále má i Svatovítská katedrála. Tu se pražským radním podaří zachránit na poslední chvíli.

„Nakonec to skončilo jen rozbitím několika soch a shozením plastiky Krista sedícího na oslíku z věže… Prostí lidé ničili zkrátka i proto, že jim beztrestná destrukce dělala radost,“ píše český historik Petr Čornej (*1951).

Nejsilnější vlna husitského obrazoborectví proběhne mezi lety 1419 až 1421. Za tu dobu lehne popelem nejen množství pražských kostelů, jako například novoměstský kostel sv. Kateřiny Alexandrijské nebo malostranský kostel sv.

Tomáše, ale částečně nebo zcela jsou poničeny i stavby v dalších regionech, do nichž se kalich rozlije.

V roce 1420 husité vypálí klášter Nepomuk na Plzeňsku, Zbraslavský klášter (kde mimo jiné zneuctí ostatky krále Václava IV.) a o rok později plamenům jejich loučí padne za oběť i Podlažický klášter na Pardubicku.

Jan Žižka z Trocnova vedl husity až do roku 1424, kdy zemřel během obležení hradu u Přibyslavi.
Jan Žižka z Trocnova vedl husity až do roku 1424, kdy zemřel během obležení hradu u Přibyslavi.

Praha šlape na brzdu

V plamenech skončí i neznámý počet rukopisů a knih. Typickým příkladem je útok Pražanů na pevnost Nový Hrádek u Kunratic na přelomu roku 1421, jejíž knižní fond husité buďto spálí nebo rozkradou…

„Kláštery byly centrem středověké vzdělanosti… Vlastnily vzácné knihy a zároveň sloužily jako archivy… Husitští radikálové tak napáchali obrazoborectvím nenahraditelné kulturní škody,“ uvádí český autor Vladimír Liška (*1955).

Ne všichni kališníci ale nad ničením cenných děl a památek jásají. Od radikálů vedených Janem Žižkou (asi 1360–1424) se tak zanedlouho odštěpí frakce umírněných, k jejichž proudu se po smrti radikálního kazatele Jana Želivského (1380–1422) přihlásí i Praha.

Vyznavači kalicha si při svých „spanilých rejsách“ počínali velmi bezohledně.
Vyznavači kalicha si při svých „spanilých rejsách“ počínali velmi bezohledně.

Hrozil rozpad království

Odklon pražských husitů od jádra hnutí znamená důležitý předěl. Vnitřní rozkol vyvrcholí roku 1434 bitvou u Lipan, v níž umírnění porazí radikály. Válčením ale zásadně utrpí místní kultura.

Pouhé tři generace po tom, co císař a král Karel IV. (1316–1378) nastartoval obrodu, už české země zase připomínají spáleniště – vesnice se vylidnily, v krajině stojí nedostavěná nebo pobořená torza chrámů.

Kvůli husitským válkám se zbrzdí příchod novověku a málem to odnese i soudržnost země. Nad tím, co se z husitství stalo si posteskl i kališnický kazatel Jakoubek ze Stříbra (asi 1375–1429):

„Začali rozumně a pěkně tu válku pro krev Kristovu a již pak na konci stálo lakomství, lakota a ukrutenství, nenávist a krádeže. Nejprve trpěli sedláčkové, ale již celé království trpí.“

Foto: wikimedia.com, soni.blogspot.com, deviantart.com, sbirky.ngprague.cz
reklama
Související články
Historie
Krušný osud knížete Jaromíra: Probodnut při velké potřebě!
Promrzlý Přemyslovec Jaromír (?–1035) sedí v místnůstce, o které se bude jednou říkat, že „i císař pán tam musí chodit pěšky.“ Je mu kolem 60 let, místo očí zejí dva důlky, jako malého ho vykastrují a projde si dlouhým vězněním…   Na jeden lidský život až příliš krutostí. Ta nejhorší ho teprve čeká. Knížecího trůnu […]
Historie
Z nerozlučných přátel rivalové: Čím Strauss převálcoval Lannera?
Johann Strauss a Josef Lanner jsou každý jiný. Johann je melancholik se sklonem ke smutným náladám, zatímco Josef se rád baví ve společnosti. Možná právě proto se skvěle doplňují a orchestru se daří. Johann Strauss starší (1804–1849) doplní v roce 1819 trio houslisty Josefa Lannera (1801–1843). Dá se říci, že spolu s bratry Karlem a Janem Drahánkovými tvoří […]
Historie
Král valčíků se málem stal knihařem
Malý Johann Strauss starší (1804–1849) fascinovaně hledí na housle, jež svírá v ruce romský hudebník, hrající v jejich hospodě U Dobrého pastýře na vídeňské periferii v Leopoldstadtu. Kapely tu muzicírují den co den, někdy třeba jenom za porci guláše. Právě ony vytvářejí atmosféru vídeňských krčem. K Pastýři chodí řada spisovatelů i skladatel Wenzel Müller (1767–1835) se svým textařem. […]
Historie
Práva Židů u nás: Jejich postavení zlepšil reformní císař Josef II.
O vydání prvních privilegií Židům žijícím u nás se postaral Václav I. (1205–1253), jejich znění ale bohužel neznáme. Postavení Židů pak v letech 1254–1262 upravuje jeho syn Přemysl Otakar II. (kolem R. 1233–1278) ve spise Statuta Iudaeorum. Stávají se královským majetkem, protože získávají postavení služebníků královské komory. Útok na ně se tak v podstatě rovná útoku přímo […]
reklama
zajímavosti
Neuvěřitelné bylinky Česka a Slovenska: Kokoška pastuší tobolka
V naší přírodě se nachází více jak 280 druhů léčivých rostlin. Nazýváme je bylinami a staly se zdrojem léčivých tzv. biologicky aktivních látek. Patří mezi ně i kokoška pastuší tobolka. I v jejím případě ale platí osvědčené rčení, „všeho s mírou“.     Pokud byste chtěli kokošku pastuší tobolku (Capsella bursa-pastoris) vyzkoušet vnitřně, s množstvím to určitě […]
Mravenci: Skrytí vládci světa
Na světě žije odhadem 14 000 druhů mravenců, přičemž jejichž celkový počet se počítá na triliony. Tento všudypřítomný hmyz se rozšířil po všech kontinentech s výjimkou zamrzlé Antarktidy, což představuje neuvěřitelný evoluční úspěch. Čím to, že zrovna mravenci jsou natolik úspěšní?   Německý výzkumný tým z univerzity ve Würzburgu odhadl, že celkový počet mravenců překračuje […]
Rozšíření kávy: Vojáci vyráběli mlýnky z munice
Město Mokha (v dnešním Jemenu) na břehu Rudého moře se v 16. století stává centrem obchodu s kávou. Zdejší vládci ale touží mít v pěstování kávovníku světový monopol, a proto zakazují vývoz sazenic. Teprve roku 1618 se jednomu holandskému obchodníkovi podaří propašovat několik keřů kávovníku ze země. Benátčané se o omamném nápoji údajně doslechli poprvé […]
Zápas století: Šachy, které rozhodují o politice
Na první pohled jsou to jen dva muži, sedící nad 64 černobílými čtvercovými poli. Jenže v sázce je mnohem víc. Nejde jen o to, kdo bude nejlepší šachista světa. Je to souboj mezi demokracií a komunismem. Mezi Spojenými státy americkými a Sovětským svazem. S trochou nadsázky jde o nejslavnější bitvu studené války. Proti sobě se […]
historie
Konec templářů: Neposlušné bratry natahovali na skřipec a pálili ohněm
Proces s řádem templářů je na podzim roku 1307 v plném proudu. Francouzský král Filip IV. Sličný řádí. „Budu prověřovat obvinění templářů. Věřím, že jsou neodůvodněná,“ rozhodne papež Klement V. a v prosinci 1307 vysílá do Paříže dva kardinály. Velmistr řádu templářů Jakub de Molay (kolem r. 1243–1314) a řada dalších templářů odvolává své vynucené přiznání. Svatá otec […]
Pomohlo Čingischánovi v budování ohromné říše počasí?
Čingischánova armáda dobývá nová území. Dostává se do Gruzie, Ruska a na Krym a jeho říše se tak rozkládá od Černého moře až k Tichému oceánu. Osudným se obávanému Mongolovi nakonec v roce 1227 stává pád z koně v průběhu tažení proti severočínské dynastii Ťin. Poté umírá. Jak vlastně dokázal mongolský vládce Čingischán (1162–1227) vybudovat tak obrovskou říši? Bylo […]
Horor za bílého dne: Jatka přeživších z lodi Batavia
Je to skalisko, nebo jde jen o odlesky měsíce na vlnách moře? Zatímco muž ve vraním hnízdě pod vrcholkem hlavního stěžně vidí nebezpečí, kapitán se přikloní k druhé variantě. Téměř 57metrovou plachetnicí Batavia otřese náraz. Poklady naložené v podpalubí nervózně zacinkají. Ani hlavní aktéři v tu chvíli netuší, v jaké hrůzy se zvrhnou následující dva […]
Mongolský vládce miloval ženy a syrové maso
Válečná vítězství si mongolský vládce užívá plnými doušky.  „Shromážděte všechny ženy z města,“ nařídí vždy po úspěšném tažení svého vojska. Mezi nimi si pak vybírá ty nejhezčí, které mu mají být po vůli. Čingischánovi nestačí, že má kromě Burtaj ještě tři další oficiální manželky. Milenky si Čingischán (1162–1227) volí především z žen a dcer vysoce postavených mužů, […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Aby dobře kynulo
panidomu.cz
Aby dobře kynulo
Existuje spousta prostředků, které kynutí pomohou či nakypří těsto. Někdy jsme ovšem na rozpacích, jaký vybrat. Použít můžeme prášek do pečiva, jedlou sodu, vinný kámen nebo droždí, a to jak sušené, tak čerstvé. Droždí Potřebujeme je do všech kynutých těst. V těch nám různé kypřicí prášky moc nepomohou. Droždí totiž zachovává v kynutých těstech šťavnatost a jemnost,
Čočková pomazánka s mletou paprikou
tisicereceptu.cz
Čočková pomazánka s mletou paprikou
Nejlépe chutná na čerstvém chlebu, ale při oslavách do ní můžete namáčet na silnější proužky nakrájenou mrkev nebo řapíkatý celer. Suroviny 200 g žluté nebo červené čočky 200 ml vody 2 stroužk
Strašidelné jevy na zámku Lemberk: Neobjasnil je ani tým záhadologů!
enigmaplus.cz
Strašidelné jevy na zámku Lemberk: Neobjasnil je ani tým záhadologů!
Barokní zámek Lemberk, který najdeme nedaleko Jablonného v Podještědí, patří mezi velmi tajemná a mystická místa. Předchůdcem dnešního zámku byl středověký hrad, založený v polovině 13. století Havlem
Zrádný „alzheimer“: Začíná vše už v děloze?
epochalnisvet.cz
Zrádný „alzheimer“: Začíná vše už v děloze?
Jako jedno z prvních vás připraví o schopnost se dorozumět, posléze také o orientační smysl, a nakonec o vlastní „já“. Ačkoli účinný lék stále neexistuje, vědci nepřestávají pátrat   Což
Čínští vědci geneticky upravili bource morušového, aby produkoval materiál budoucnosti
21stoleti.cz
Čínští vědci geneticky upravili bource morušového, aby produkoval materiál budoucnosti
O pavoučím hedvábí, což je proteinové vlákno z výměšků pavouků rodu Argiope a Nephila, se jako o materiálu budoucnosti hovoří již dlouho. Zhotovení textilie z něj je však extrémně nákladné a zdlouhavé
V Zambii byla objevena 476 tisíc let stará dřevěná konstrukce. Kdo je jejím autorem?
21stoleti.cz
V Zambii byla objevena 476 tisíc let stará dřevěná konstrukce. Kdo je jejím autorem?
Již v roce 2019 objevil tým archeologů z Velké Británie v africké Zambii zachovalou dřevěnou konstrukci. Její analýza ukázala, že je téměř půl milionu let stará a jedná se tak o nejstarší dosud naleze
Už nemám síly, musela jsem překonat svou hrdost
skutecnepribehy.cz
Už nemám síly, musela jsem překonat svou hrdost
Pořád jsem si to nechtěla připustit a jakoukoli pomoc odmítala, ale teď už nemohu dál. Moje nezlomná hrdost se mi málem vymstila. Vždycky jsem byla přesvědčená o tom, že se dokážu o sebe postarat. Celý život jsem na tom poctivě pracovala. Nikdy jsem nelenošila. Dovedla jsem se postarat o domácnost, pět dětí, manžela i hospodářství. Jeden čas jsem měla u sebe
Snaží se utajit rozchod s partnerem?
nasehvezdy.cz
Snaží se utajit rozchod s partnerem?
Herečke ze seriálu Ordinace v růžové zahradě 2 Lucie Zedníčková (54) v posledních třech letech tvořila pár se sympatickým zvukařem a osvětlovačem Miroslavem Ollém. K nám do redakce se ovšem dostaly i
Věčné ohně planety Země: Záhadné plameny jsou místy legend i zázraků!
enigmaplus.cz
Věčné ohně planety Země: Záhadné plameny jsou místy legend i zázraků!
Na světě jich najdeme stovky, hoří na povrchu i pod ním, mnohdy už tisíce let. Většinou je pohání podzemní uhlí, plyny či ropa, ale ne všude je to tak jednoduché. Pro některé věčné ohně nemá vysvětlen
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
rezidenceonline.cz
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
Nádherný byt s desítkou rozmanitých luxusních pokojů představuje esenci dokonalého souznění orientální atmosféry se soudobou precizností, tak typickou pro nábytek a doplňky společnosti Covet House, je
Domácí pasta na terase
iluxus.cz
Domácí pasta na terase
Terasa U Prince disponuje jedním z 15. nejkrásnějších výhledů na celém světě. Pražský klenot na Staroměstském náměstí prolíná historii s novodobou gastronomií. Díky vyhřívání a zastřešení terasy je zd
JOSEFÍNSKÉ SLAVNOSTI 2023
epochanacestach.cz
JOSEFÍNSKÉ SLAVNOSTI 2023
S podtitulem pocta Marii Terezii a pevnosti samotné připomíná akce založení pevnosti Terezín 10. října 1780. Již tradičně jsou situovány především do období 18. století. Jejich cílem je připomenout jedinečnou terezínskou pevnost a události, která předcházeli její výstavbě. Jde o jedny z největších slavností zaměřených na toto období v Evropě. Každoročně je navštěvují z Čech,