Domů     Konec templářů: Neposlušné bratry natahovali na skřipec a pálili ohněm
Konec templářů: Neposlušné bratry natahovali na skřipec a pálili ohněm

Proces s řádem templářů je na podzim roku 1307 v plném proudu. Francouzský král Filip IV. Sličný řádí. „Budu prověřovat obvinění templářů. Věřím, že jsou neodůvodněná,“ rozhodne papež Klement V. a v prosinci 1307 vysílá do Paříže dva kardinály.

Velmistr řádu templářů Jakub de Molay (kolem r. 1243–1314) a řada dalších templářů odvolává své vynucené přiznání. Svatá otec Klement V. (1264–1314) nařizuje zastavit činnost inkvizice. „Shromážděte důkazy a všechny spisy.

Proces musí vést nezávislá papežská komise,“ přikazuje. Francouzský král Filip IV. Sličný (1268–1314) ale neposlechne. Místo toho nechává šířit pomluvy, které papeže viní z korupce a ochrany kacířů.

Na květen 1308 také svolá do Paříže generální stavy. Zástupci šlechty, duchovenstva a měšťanů na jednání odhlasují, že stojí za svým králem. Ten následně vyráží do Poitiers, kde chce papeže přinutit, aby přistoupil na jeho požadavky.

„Všechno musí proběhnout legálně,“ trvá ale na svém Klement. Francouzský panovník proto zajistí, aby se před Svatým otcem k vině přiznalo 72 templářů. Jejich vystoupení Klementa přesvědčí.

Svolí, aby vyšetřování měla kromě papežské komise na starosti i francouzská inkvizice.

Takto zřejmě vypadal templářský rytíř. FOTO: JoJan/Creative Commons/CC BY 3.0
Takto zřejmě vypadal templářský rytíř. FOTO: JoJan/Creative Commons/CC BY 3.0

Měli plivat na kříž

Světlo světa spatří 12. srpna 1308 papežovo nařízení Faciens misericordiam, 127 obvinění proti templářům. Mezi ta nejdůležitější patří, že „při obřadu přijímání řád vyžadoval po svých nových členech, aby zapřeli Krista“.

Současně také „učil, že Ježíš nebyl opravdový bůh, ale falešný prorok, netrpěl na kříži, nezemřel kvůli spasení lidstva, ale kvůli svým vlastním hříchům“ a stejně, že „při obřadu bylo kandidátovi přikázáno, aby poplival kříž“.

V Paříži probíhá v listopadu 1309 první sezení papežské komise. Filip potvrzuje osm vysoce postavených duchovních, které do tribunálu jmenoval sám papež. Rytíři mají smůlu, nedostanou žádnou příležitost k obhajobě. Králi brzy dojde, že je to chyba.

Potřebuje přece udržet zdání, že vše probíhá zcela v souladu se zákonem. Proto se rozhodne, že jim příště možnost k obhajobě poskytne. Templářů se nebojí. Vůbec si nepřipouští, že by dokázali vyvrátit své těžké zločiny.

Ilustrace ze středověkého rukopisu (kolem roku 1350), narážející na obvinění templářů ze sodomie. FOTO: Neznámý autor/Creative Commons/Public domain
Ilustrace ze středověkého rukopisu (kolem roku 1350), narážející na obvinění templářů ze sodomie. FOTO: Neznámý autor/Creative Commons/Public domain

Se svědky se roztrhne pytel

Druhé jednání tribunálu začíná 3. února 1310. 15 templářů prohlašuje, že jsou nevinní. Díky jejich odvaze se s dalšími svědky roztrhne pytel. O slovo se hlásí 597 bratří, kteří chtějí všechna obvinění vyvrátit.

28. března téhož roku se řád dohodne na tom, že ho budou zastupovat čtyři mluvčí.

„Stíhání templářů je uspěchané, nepřátelské a protiprávní… Zato plné hrozných škod, nejhrubšího násilí a nesnesitelných chyb!“ vystoupí 7. dubna jeden z nich, Pierre de Bologna. Zdůrazňuje, že věznění a mučení vylučuje svobodné rozhodování.

A připomíná staletí dobrých služeb, které řád církvi prokázal. Plamenná obhajoba de Bologny 11.–12. května 1310 celou situaci zvrátí. Zdá se, že templáři přece jen budou osvobozeni. Filipovy plány se začínají bortit, a proto musí změnit dosavadní taktiku.

Pomůže mu souhra náhod. Novým arcibiskupem v oblasti Sens, pod níž spadá i Paříž, se stává nevlastní bratr jednoho jeho oblíbeného úředníka. Král tak konečně zase může jednat.

Zatímco papežská komise bude rozhodovat o řádu jako celku, senský arcibiskup bude soudit jednotlivé templáře, na což má podle církevních regulí plné právo. Arcibiskup neztrácí čas. 11. května 1310 začíná v Paříži na jeho popud církevní sněm.

Následujícího dne je 54 templářů, kteří vypovídali ve prospěch řádu, odsouzeno na smrt. Všichni skončí na hranici za městem. Filip dosáhl svého. Odvážlivcům, kteří až dosud měli chuť vystoupit na obranu templářů, zpráva o krutém trestu sebere veškerou odvahu.

Záznamy o průběhu procesu z 13.listopadu 1307. FOTO: Archives nationales/Creative Commons/Public domain
Záznamy o průběhu procesu z 13.listopadu 1307. FOTO: Archives nationales/Creative Commons/Public domain

Nechá rozhodnout koncil

Papežská komise začíná 3. listopadu 1310 znovu jednat. V atmosféře strachu má už jen málokterý templář chuť na vlastní obhajobu, většina raději znovu přiznává vinu.

„Jako by se najednou snažili jeden druhého trumfnout v detailech svého rouhačského přijímání do řádu. Zevrubně líčili kříže, na které plivali,“ líčí současná americká historička Sharan Newmanová.

V červnu 1311 dostává papež na stůl spis, shrnující výsledky vyšetřování. Je na něm, aby řekl, co s řádem bude dál. Jenže Svatý otec odmítá na svá bedra přijmout tak těžké břímě. Ví, že je v pasti. Pokud templáře osvobodí, popudí si proti sobě krále Filipa.

V opačném případě získá nepřátele v církevní opozici. Nakonec najde elegantní řešení – o celé věci musí rozhodnout církev jako celek na koncilu, který bude svolán do Vienne u Lyonu.

Upalování templářů na středověké iluminaci. FOTO: AnonymousUnknown author/Creative Commons/Public domain
Upalování templářů na středověké iluminaci. FOTO: AnonymousUnknown author/Creative Commons/Public domain

Musí se rozhodnout

Vienne se ocitá v obležení Filipova vojska. Francouzský král chce mít jistotu, že koncil, začínající 16. října 1311, dojde ke správnému rozhodnutí… Velká část hodnostářů si však vinou templářů vůbec není jistá. Čas běží a osudu řádu stále není rozhodnuto.

V březnu 1312 proto král Filip posílá papeži dopis. Za zdvořilou žádostí se skrývá další nátlak: „Tak velká nespravedlnost vůči Kristu nemůže zůstat nepotrestána.

My pokorně a oddaně prosíme Vaši Svátost, aby výše jmenovaný řád byl zničen.“ Klement nemá na vybranou. 22. března představí koncilu bulu Vox in excelso. Podle ní důkazy jednoznačně nehovoří pro zrušení řádu.

Jenže soudní proces templáře natolik zkompromitoval, že se zapomnělo i na jejich úspěchy při dobývání Svaté země. A právě to prý dává papeži oprávnění ke zrušení řádu jako nepotřebného. Templáři, které soud zprostil viny, mají být penzionováni.

Bratři, kteří se přiznali, za trest vstoupí do kláštera, kde budou činit pokání.

S krutým trestem nepočítali

O velmistru Jakubovi a jeho nejbližších však chce papež rozhodnout sám. O jejich osudu jedná až do března 1314 skupina vybraných kardinálů. Jakub a další tři rytíři se ke všemu přiznají a jsou odsouzeni k doživotnímu žaláři. S tím ale nikdo z nich nepočítal.

A zřejmě proto svoje doznání znovu odvolají. Král Filip zuří. Aniž by čekal na názor církve, rozhodne se velmistra a jeho druhy upálit.

„Je-li náš řád nevinný, ať je papež do čtyřiceti dnů a král do jednoho roku povolán před Boží soud, kde budou pykat za své zločiny,“ pronese Jakub krátce před smrtí. Den poté, 18. března 1314 je na ostrůvku na dohled pařížské katedrály Notre-Dame upálen. Klement V. i Filip IV. Sličný umírají ještě téhož roku…

Foto: Creative Commons, Úvodní fotografie: Workshop of Virgil Master/Creative Commons/Public domain
reklama
Související články
Historie
Síla páry: Od Heronovy koule až po lokomotivu
S párou si lidé pohrávali už ve starověku. Řecký matematik Heron Alexandrijský (asi 10–75 n. l.) jako první sestrojil mechanismus, který využíval její sílu. Nazve ho Aeolipile, čili Míč boha větrů Aiola. Funguje na principu, kdy je do koule přiváděna horká pára a tryskami usměrněná vychází ven. Díky působení zákona hybnosti se taková koule roztočí. […]
Historie
Tichý souhlas s hákovým křížem: 3 slavné osobnosti s nacistickým škraloupem
Na stole leží několik popsaných papírů, kousek vedle tužka a kalamář s inkoustem. Luxusně vypadající lampička osvětluje zbytek pokoje a na jednom z konferenčních stolků trůní fotka Henryho Forda. Takovou ozdobu by v Hitlerově pracovně čekal málokdo, i když… Zrůdná ideologie opanuje Německo v roce 1933, kdy se Adolf Hitler (1889-1945) ujímá kancléřského úřadu. Některým […]
Historie
Čistota v minulosti: Ludvík XIV. se myl v pálence
Hygiena v minulosti netvořila vždy samozřejmou součást každodenních rituálů. Některé národy a civilizace si na ni potrpěly už ve starověku, jiné nikoliv. Jak tomu bylo třeba ve středověku? Skvělou ukázkou starověké hygieny je i palác v Knossu. V letech 2000–1200 př. n. l. v něm nechybí důmyslný systém na odvod vody z královniny koupelny a přístavku. V něm stojí zařízení podobné […]
Historie
Bitva u Sedanu: Z francouzské porážky se raduje celá Evropa
Nad pevností Sedan se třepotá bílý prapor. Píše se 1. září 1870 a Francie se právě vzdává německé armádě. Její porážka změní politickou mapu kontinentální Evropy. Od této chvíle už nehraje prim země galského kohouta a do popředí se naopak dere sílící Prusko… S příchodem nového dne, 1. září ve čtyři hodiny ráno, se začíná u […]
reklama
zajímavosti
3 typicky francouzské věcí, které nejsou francouzské
Co může být víc Francouzského než chlapík, který sedí pod obrazem Mony Lisy a hraje na akordeon. Snad jen chlapík, který končí pod gilotinou, protože má nejen pruhované triko, ale také modrou krev. Mona Lisa Původ: Itálie Každý, kdo zamíří do Paříže, chce vidět alespoň dva hlavní symboly města a možná celé Francie. Eiffelovku a […]
Den díkůvzdání není jediný: 5 svátků bohaté úrody
Když je úroda pod střechou, je čas slavit a vzdávat díky. Někde se oslavy podobají našim dožínkám, jinde jsou zvyky naprosto odlišné. Víte, kde nechávají překypět hrnec s rýží, proč krocan dostává milost a kdo bydlí v přístřešcích z listí? Milost pro krůtu Název: Den díkůvzdání Země: USA Jedním z nejznámějších svátků je Den díkůvzdání, […]
Chcete Nobelovku? Tak si ji kupte!
Ohromující objev, fenomenální literární dílo, průkopnická práce na poli míru či lékařství. To nejsou zrovna snadné podmínky pro získání Nobelovy ceny. Naštěstí existuje alternativa i pro ty, kdo se s nimi nechtějí namáhat. Stačí pár přebytečných milionů a prestižní zlatá medaile s portrétem Alfreda Nobela je vaše. Švédský vědec a průmyslník Alfred Nobel (1833–1896) by […]
Černá smrt: Morová rána přinesla nejen chaos, ale také pokrok
Pandemie bubonického moru, které se říká černá smrt, se z jižního Ruska rozšířila do Evropy v roce 1346, aby končila v roce 1353 opět v Rusku. Během pandemie černé smrti zemřelo 30 až 40 % populace, dle některých odhadů až 60 % populace, což by znamenalo 50 milionů lidí. Ani „černá smrt“ ale nebyla černobílá.   Morová rána měla […]
reklama
věda a technika
Za tajemstvími Mléčné dráhy: Desetiletí mise Gaia
O každém balíčku dat, který tato evropská observatoř odhalí, se mezi astrofyziky mluví jako o „zlatém dolu“ nebo „tsunami“. Nijak nepřehánějí. Gaia už 10 let revolucionizuje vše, co víme o Mléčné dráze. Její úkol se pomalu blíží do finále. Co nás tento hvězdný kartograf naučil o naší galaxii?   Gaia je astrometrická mise. Zabývá se […]
5 Překvapivě dobrých rodičů v živočišné říši
Když se řekne matka, většina lidí si vybaví krásnou sympatickou ženu, která se usmívá na své malé děťátko. Jistě je to představa správná, avšak nejen mezi lidmi se najdou dobré a obětavé mámy… 1. Slíďáci Slíďáci, nebo též vlčí pavouci, by na žebříčku popularity mezi lidmi asi nestáli příliš vysoko. Jedná se o velmi početnou […]
Učit se, jíst i vraždit: Co všechno dokážeme ve spánku?
Když spíme, většinou jen ležíme v posteli a oddáváme se snění. Není to ale ztráta času, když by se při tom dala stihnout i řada jiných věcí? Na noc se naše tělo samozřejmě nevypíná, pouze přejde do režimu spánku. Svaly jsou odpojeny, buňky se soustředí na regeneraci, mozek omezí kontakt se světem a třídí staré […]
Vyrobil vynálezce Josef Božek první českou protézu?
Krvavá řež je 27. srpna 1813 u Drážďan v plném proudu. Řecký kníže Alexandros Ypsilanti bojuje v protinapoleonské koalici jako lev. Stačí ale jeden výbuch a z jeho pravé ruky je pahýl. Válečný invalida si nestýská. Nemůže bojovat? Baví tedy společnost, kamkoli přijde. A zanedlouho funkční pravačkou opět pozvedne sklenku oblíbeného vína… „Osvojíte-li si hodinářské […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Vilémovický tis: Svědek tisícileté historie stále roste
epochanacestach.cz
Vilémovický tis: Svědek tisícileté historie stále roste
Tis obecný nebo také tis červený je už od středověku významný strom. Má totiž kvalitní, tvrdé a přitom pružné dřevo, takže si ho oblíbili nejrůznější řemeslníci v čele s výrobci luků. A tak tisy mizely z krajiny a narazit dnes na opravdu hodně starý tis je vzácnost. Ovšem někdy takové štěstí přece jen máme. Zámek ve Vilémovicích na
Šest prstů? Celkem běžná věc!
epochalnisvet.cz
Šest prstů? Celkem běžná věc!
Napočítat na prstech ruky do dvanácti? Ukázat někomu hned čtyři vztyčené prostředníčky současně? Zavázat si jednou rukou tkaničky u bot? Žádný problém pro ty, kterým příroda nadělila prsty navíc. &
Pekelné údolí: Skutečně stavěl místní most samotný čert?
enigmaplus.cz
Pekelné údolí: Skutečně stavěl místní most samotný čert?
Nedaleko majestátní zříceniny hradu Chojnik na polské straně Krkonoš najdeme místo zvané Pekelné údolí. Dnes již nikdo přesně neví, který z jeho pánů chtěl kdysi postavit kamenný most, spojující hrad
Skvělý jahodový tvarožník
tisicereceptu.cz
Skvělý jahodový tvarožník
Tvarožník je tuzemskou obdobou italského tiramisu. Ingredience 400 g jahod 120 g piškotů 350 g zakysané smetany 400 g plnotučného tvarohu 2 vanilkové cukry 3 lžíce moučkového cukru 2 lžíce
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Jeho děti se s ní nebaví
nasehvezdy.cz
Jeho děti se s ní nebaví
S překvapivým přiznáním přišla zpěvačka Dara Rolins (50)! Ačkoli s bývalým fotbalistou Pavlem Nedvědem (51) randí už více než dva roky, ještě nepoznala jeho děti. Ivana s Pavlem už jsou dospělí a 
Umělá inteligence by mohla rozpoznávat vysoké riziko rakoviny plic u nekuřáků 
21stoleti.cz
Umělá inteligence by mohla rozpoznávat vysoké riziko rakoviny plic u nekuřáků 
Výzkumníci z Centra výzkumu kardiovaskulárních zobrazovacích metod (Massachusetts General Hospital a Harvard Medical School) oznámili vývoj modelu hlubokého učení, který může pomoci identifikovat neku
Finty pro pěkné obočí
panidomu.cz
Finty pro pěkné obočí
Aby vám to slušelo, k tomu stačí upravit obočí, nanést řasenku a možná ještě rtěnku, a to v tomto pořadí. Bez obočí to totiž nefunguje, přitom právě s ním je nejvíc starostí. Vytrhat, nebo dokreslit? To bývá zásadní otázka, neboť málokdo má chloupky v obočí rostlé „tak akorát“. Kromě vrozených předpokladů je pro hustotu porostu
Zpátky do minulosti: Jak to bylo s poltergeisty
enigmaplus.cz
Zpátky do minulosti: Jak to bylo s poltergeisty
Paranormální jev, ve kterém se v lidských příbytcích zdánlivě samovolně pohybují, rozbíjejí se či dokonce vybuchují předměty. Selhává elektronika, svědci slyší zvláštní neidentifikovatelné zvuky, jako
Vyprosila jsem si na panence Marii zázrak zázraků
skutecnepribehy.cz
Vyprosila jsem si na panence Marii zázrak zázraků
Padal těžký sníh a blížil se advent, Terezčin už druhý. Splnil se mi sen, chtěla jsem být šťastná, ale cosi mi v tom bránilo. Připadalo mi, že máma neumí odpouštět. Přitom byla silně věřící. Ale nesmiřitelná. „Nesmí mi přes práh,“ sípala. „Už nikdy.“ Smířila jsem se s tím. Byla jsem vzorná dcera, s rodiči jsem se nikdy nedohadovala, brala
Kristián Hynek otevřel showroom Zahálka pro nejnáročnější cyklisty
iluxus.cz
Kristián Hynek otevřel showroom Zahálka pro nejnáročnější cyklisty
Kristiána Hynka není třeba milovníkům horské cyklistiky dlouze představovat. Vicemistr světa v maratonu na horských kolech vyměnil závodní kariéru za nespočet aktivit v cyklo branži. Jak sám říká, jde
Bioinženýství přeměňuje odpad na látky s vyšší hodnotou, třeba bioplasty
21stoleti.cz
Bioinženýství přeměňuje odpad na látky s vyšší hodnotou, třeba bioplasty
Stejně jako člověk šlechtil tisíce let odolnější a výnosnější odrůdy pšenice, vědci v laboratořích dnes „domestikují“ a „šlechtí“ bakterie a kvasinky pro efektivnější produkci léčiv, biopaliv nebo nov