Domů     Dvojí tvář krále Jiřího? Královrah, nebo diplomat?
Dvojí tvář krále Jiřího? Královrah, nebo diplomat?

Narodil se jako Jiřík z Kunštátu a Poděbrad a neměl vůbec předpoklady na to, aby se stal králem. Nepocházel z žádného významného rodu, ale přesto vládl českým zemím. Jak se dostal k trůnu a jak málo stačilo, aby založil středověkou Evropskou unii?

Také místo narození je dosud zahaleno tajemstvím. Spatřil světlo světa v Poděbradech nebo na Bouzově, kde jeho otec v mladých letech rovněž pobýval? Nebo snad k porodu došlo v Hořovicích, kam údajně svou lásku Viktorín ukryl před hrůzami husitských válek?

Nebo snad mají pravdu ti, kteří za místo Jiříkova narození označují Kunštát nebo Litici?

Bitva u Lipan
Bitva u Lipan

Bojoval ve čtrnácti letech u Lipan?

Abychom nemuseli bourat známou jezdeckou sochu českého krále před zámkem v Poděbradech, připusťme, že se narodil zde a jméno získal dědičně po pradědovi Bočkovi I. z Kunštátu, který se jako první označoval za pána z Kunštátu a na Poděbradech.

A posuňme se o pěkných pár let dál. Pokud je pravda, že se objevil na straně umírněných kališníků a katolíků v bitvě u Lipan, pak své válečnické ostruhy získával už od čtrnácti let. Neobešlo se to každopádně bez následků.

Někdy v době dospívání utrpěl těžké pohmoždění hlavy, které navždy zdeformovalo jeho tvář.

Z hejtmana hlavou českých kališníků

Obraťme pár listů v kalendáři. To Jiřího z Poděbrad potkáváme jako hejtmana Boleslavského kraje. Poté, co v roce 1444 zemřel jeho přítel Hynek Ptáček z Pirkenštejna, převzal po něm velení panského seskupení. Fakticky se stal hlavou v táboře kališníků.

Když hrozilo, že se mu postaví katolická opozice, vyrazil směrem na Prahu. V roce 1448 se metropole nad Vltavou také zmocnil.

Jiřík to hrál na více stran.
Jiřík to hrál na více stran.

České království vzkřísím já!

Jenže, řečeno lidovou mluvou, Jiřík z Poděbrad to po zbytek života hrál na několik stran. Byl to on, kdo v roce 1452 poslal na smetiště dějin tábority jako politické a náboženské seskupení. To když dobyl jejich baštu Tábor.

Současně vyhlásil svůj první velký politický program. Oznámil svůj záměr sjednotit České království, brutálně rozvrácené husitskou revolucí. A prohlásil se za správce tohoto nově vzkříšeného království.

Tyto dosud nevídané aktivity ale nebyly zrovna všem po chuti. Ve vzduchu visela revoluce, když se Jiří z Poděbrad ukázal jako osvícený diplomat. Vzal z polštářku královskou korunu a posadil ji na hlavu Ladislavu Pohrobkovi (1440–1457).

Tehdy třináctiletý vladař ale kvůli svému mládí potřeboval zástupce. Bylo jasné, kdo se jím stane – přece velký diplomat Jiří z Poděbrad.

Ladislav Pohrobek
Ladislav Pohrobek

Nestačil se oženit, zemřel

Neuběhlo ani pět let a cestu na český trůn měl Jiřík zase o něco volnější. Sedmnáctiletý král Ladislav Pohrobek totiž zcela nečekaně zemřel – pár dnů před svým velkým dnem, svatbou s dcerou francouzského krále Karla VII. Magdalenou.

Pár dnů poté, co zavítal do Prahy, kterou si zvolil jako budoucí místo své vlády. Náhlý skon Ladislava Pohrobka vyvolal spoustu dohadů a podezření. Vždyť mladík zemřel pouhé tři dny poté, co ulehl na lože.

Napomohl snad někdo tomu, aby se ona postel změnila ve smrtelnou? A někteří šli ještě dál. Ukázali na Jiřího z Poděbrad a vyřkli děsivé obvinění: Je kralovrah!

Jed byl mezi vrahy v módě

Vše vypadalo tak logicky. Mladý král chtěl převzít trůn a vypadal na to, že na něm pobude ještě dlouho po Jiříkově smrti. A rychle působící jed byl mezi zájemci o trůny docela populární. A co ty hematomy na nebožtíkově těle?

Možnost morové nákazy tehdejší ranhojiči vyloučili. Zbývalo tak jediné vysvětlení: Řádil tu vrah a použil jed. Jiřího z Poděbrad definitivně zbavily podezření až moderní medicínské výzkumy.

Teprve v roce 1985 dospěl přední antropolog MUDr. Emanuel Vlček po výzkumu kosterních pozůstatků předčasně zesnulého krále beze všech pochybností k závěru, že příčinou smrti byla vzácná forma leukémie.

Po smrti Ladislava Pohrobka zvolil český sněm za krále právě Jiříka z Poděbrad.
Po smrti Ladislava Pohrobka zvolil český sněm za krále právě Jiříka z Poděbrad.

Bitva o trůn

Král zemřel, ať žije král. Jenže kdo to bude? Císař Fridrich III. Habsburský? Nebo se snad trůnu ujme další zahraniční zájemce, polský král Kazimír IV. Jagellonský? Nakonec se ukázalo, že nejlepší karty drží Jiří z Poděbrad.

Šikovně využil situace, kdy si česká kališnická šlechta přála mít na trůnu svého krále. A ty, kteří ještě váhali, buď podmázl, případně se zachoval v duchu hesla: „Slibem nezarmoutíš.“ Výsledek?

Dne 2. března 1458 se ze Staroměstské radnice v Praze rozjeli poslové se zprávou, že český sněm zvolil za svého krále Jiřího z Kunštátu a Poděbrad. Sen čerstvě zvoleného vládce se právě splnil.

Umělecká představa podoby Jiřího z Poděbrad
Umělecká představa podoby Jiřího z Poděbrad

Tajný slib papežským legátům

Určitě i proto, že „husitský král“ dostal hlas i od zástupců katolického panstva. Ti, kdo tenkrát kroutili nevěřícně hlavou, určitě netušili, že za tím patrně stojí Jiříkovy čilé kontakty se Svatým stolcem.

Jen pár hodin před svou korunovací neváhal ve vší tajnosti slíbit papežským legátům, že zůstane věrný papeži a bude krutě stíhat všechny kacíře. Když to prasklo, ukázalo se, že každý si pod tímto slibem představuje něco úplně jiného.

Zatímco papež a jeho lidé si tento krok vykládali jako jednoznačné „ne!“ nenáviděnému kalichu, sám Jiří z Poděbrad to viděl jinak. Oněmi kacíři podle něj byli příslušníci vznikající jednoty bratrské, proti níž také vzápětí velmi tvrdě zasáhl.

Jan Rokycana
Jan Rokycana

Smír s papežem netrval dlouho

Co se papeže týče, měl klid. Pravda, ne dlouho. Brzy začal Pius II. nepříjemně tvrdošíjně trvat na tom, že sliby by se měly plnit. Přesněji řečeno, že by bylo záhodno, aby konečně zakročil proti dlouholetým nepřátelům římské církve – husitům.

Když místo toho vyslal český král do Říma poselstvo s požadavkem, aby Svatý otec zlegalizoval přijímání podobojí a současně jmenoval Jiříkova přítele Jana Rokycanu pražským arcibiskupem, praskly papeži nervy.

Hlava církve hodila supliku s oběma požadavky do krbu. Zamítá se! A současně papež naznačil, že všichni kališníci, husitského krále nevyjímaje, jsou od tohoto okamžiku kacíři. A jestli se Jiřík trochu nesrovná, pošle na něj křížovou výpravu.

Český vládce neviditelnou depeši pochopil dobře. A rozhodl se pro plán „B“.

Pokus sjednotit Evropu dopadl neúspěšně

Bylo mu jasné, že válka s Římem je na spadnutí, a tak se pokusil na svou stranu získat evropské katolické vládce.

Dnes bychom možná řekli, že se už tenkrát pokusil založit EU!  Na radu svého poradce Antonia Mariniho se v květnu 1462 rozhodl založit Všeobecnou mírovou organizaci. A poslal Mariniho, aby se vydal jejich společnou vizi šířit po celé Evropě.

Myšlenka o vytvoření o sjednocení středověké Evropy ale nakonec skončila neúspěšně.

Jiřík mohl spojit celou Evropu. Pokus se ale nevydařil.
Jiřík mohl spojit celou Evropu. Pokus se ale nevydařil.

Český vřed na těle křesťanstva

Král Jiří se tím ale nenechal odradit. Když navíc z Říma dorazilo hodnocení našeho království jako českého vředu na těle křesťanstva, rozhodl se pro propagační akci.

Výprava pod vedením jeho švagra Jaroslava Lva z Rožmitálu od listopadu 1965 postupně putovala Evropou a rozvážela nákladné dary významným panovníkům. Husitský král to bral jako jednu z posledních šancí, jak zlepšit pověst Čechů v zahraničí. Ale to už bylo pozdě.

Formálně přišel o majetek i trůn

Papež Pius II. poprvé povolal Jiříka z Poděbrad před církevní soud už v roce 1464. O dva roky později na vzdorného krále, coby kacíře, uvalil klatbu a vyhlásil proti němu křížovou výpravu. Znamenalo to ovšem i necírkevní následky.

Husitský král byl tímto formálně zbaven nejenom majetku, ale také svého vysněného trůnu. Kruh se začal nepříjemně stahovat. Vojsko, sestavené ve znamení kříže a vedené uherským králem a bývalým Jiříkovým zetěm Matyášem Korvínem, se blížilo.

V bitvě u Vilémova sice křižáci prohráli, Matyáš byl zajat a slíbil, že od dalších válečných choutek upustí. Jenže hned, jak ho propustili, se roku 1469 nechal v Olomouci katolickou šlechtou zvolit za českého krále. Jeho právo na trůn vzápětí uznali i zástupci zemí Koruny české.

Setkání Jiřího z Poděbrad s Matyášem Korvínem
Setkání Jiřího z Poděbrad s Matyášem Korvínem

Tlustého krále neunesly nohy

Nebyla to poslední zrada, kterou Jiřík z Poděbrad zažil. O tu se postaralo jeho vlastní tělo. Králi totiž vždycky chutnalo, a ne náhodou si vysloužil posměšnou přezdívku „tlustý král“. Na konci života ho neunesly jeho vlastní nohy.

Ještě stačil dojít k rakvi svého celoživotního přítele Jana Rokycany, usednout do čela stolu na svatbě svého nejmladšího syna Hynka a nabídnout českou korunu polským Jagelloncům. A to bylo všechno. Slova jednoho z jeho nepřátel, pana Zdeňka Konopišťského:

„Odvolaný král již vajec červených jísti nebude“ (volně přeloženo „už Velikonoce neoslaví“) se ukázala jako prorocká. S příchodem jara si pro krále, jenž vládl už jen kališníkům, došla kmotra s kosou.

Zastihla ho 22. března 1471 v 10 hodin dopoledne přímo na královském stolci. „Král umírá, sedě na stolci,“ zaznamenali tehdejší kronikáři.

Vždyť ještě včera úřadoval…

Zpráva o králově smrti přišla nečekaně. Přetřásala se možnost, že ho kdosi otrávil. Ohledávači jeho těla sice svedli jeho skon na vodnatelnost, tedy na selhání ledvin. Jenže milovníci konspiračních teorií věděli své.

Vždyť ještě den před svým skonem král úřadoval. A těšil se dobrému zdraví. Málokdo z Jiříkových blízkých si dokázal připustit, že ho zabila obezita.

Pohřbili ho mezi nejslavnější krále

Královo tělo bylo na dva dny vystaveno v Králově dvoře na Starém Městě pražském. Jeho srdce a vnitřnosti byly podle očitých svědků vloženy do zlaté schrány a umístěny do ještě čerstvého hrobu arcibiskupa Rokycany v Týnském chrámu.

Tělo pak bylo uloženo na místo nejsvětější – do královské hrobky v chrámu svatého Víta, mezi nejslavnější panovníky zemí Českých.

Foto: Wikipedia.org
reklama
Související články
Historie
Síla páry: Od Heronovy koule až po lokomotivu
S párou si lidé pohrávali už ve starověku. Řecký matematik Heron Alexandrijský (asi 10–75 n. l.) jako první sestrojil mechanismus, který využíval její sílu. Nazve ho Aeolipile, čili Míč boha větrů Aiola. Funguje na principu, kdy je do koule přiváděna horká pára a tryskami usměrněná vychází ven. Díky působení zákona hybnosti se taková koule roztočí. […]
Historie
Tichý souhlas s hákovým křížem: 3 slavné osobnosti s nacistickým škraloupem
Na stole leží několik popsaných papírů, kousek vedle tužka a kalamář s inkoustem. Luxusně vypadající lampička osvětluje zbytek pokoje a na jednom z konferenčních stolků trůní fotka Henryho Forda. Takovou ozdobu by v Hitlerově pracovně čekal málokdo, i když… Zrůdná ideologie opanuje Německo v roce 1933, kdy se Adolf Hitler (1889-1945) ujímá kancléřského úřadu. Některým […]
Historie
Čistota v minulosti: Ludvík XIV. se myl v pálence
Hygiena v minulosti netvořila vždy samozřejmou součást každodenních rituálů. Některé národy a civilizace si na ni potrpěly už ve starověku, jiné nikoliv. Jak tomu bylo třeba ve středověku? Skvělou ukázkou starověké hygieny je i palác v Knossu. V letech 2000–1200 př. n. l. v něm nechybí důmyslný systém na odvod vody z královniny koupelny a přístavku. V něm stojí zařízení podobné […]
Historie
Bitva u Sedanu: Z francouzské porážky se raduje celá Evropa
Nad pevností Sedan se třepotá bílý prapor. Píše se 1. září 1870 a Francie se právě vzdává německé armádě. Její porážka změní politickou mapu kontinentální Evropy. Od této chvíle už nehraje prim země galského kohouta a do popředí se naopak dere sílící Prusko… S příchodem nového dne, 1. září ve čtyři hodiny ráno, se začíná u […]
reklama
zajímavosti
3 typicky francouzské věcí, které nejsou francouzské
Co může být víc Francouzského než chlapík, který sedí pod obrazem Mony Lisy a hraje na akordeon. Snad jen chlapík, který končí pod gilotinou, protože má nejen pruhované triko, ale také modrou krev. Mona Lisa Původ: Itálie Každý, kdo zamíří do Paříže, chce vidět alespoň dva hlavní symboly města a možná celé Francie. Eiffelovku a […]
Den díkůvzdání není jediný: 5 svátků bohaté úrody
Když je úroda pod střechou, je čas slavit a vzdávat díky. Někde se oslavy podobají našim dožínkám, jinde jsou zvyky naprosto odlišné. Víte, kde nechávají překypět hrnec s rýží, proč krocan dostává milost a kdo bydlí v přístřešcích z listí? Milost pro krůtu Název: Den díkůvzdání Země: USA Jedním z nejznámějších svátků je Den díkůvzdání, […]
Chcete Nobelovku? Tak si ji kupte!
Ohromující objev, fenomenální literární dílo, průkopnická práce na poli míru či lékařství. To nejsou zrovna snadné podmínky pro získání Nobelovy ceny. Naštěstí existuje alternativa i pro ty, kdo se s nimi nechtějí namáhat. Stačí pár přebytečných milionů a prestižní zlatá medaile s portrétem Alfreda Nobela je vaše. Švédský vědec a průmyslník Alfred Nobel (1833–1896) by […]
Černá smrt: Morová rána přinesla nejen chaos, ale také pokrok
Pandemie bubonického moru, které se říká černá smrt, se z jižního Ruska rozšířila do Evropy v roce 1346, aby končila v roce 1353 opět v Rusku. Během pandemie černé smrti zemřelo 30 až 40 % populace, dle některých odhadů až 60 % populace, což by znamenalo 50 milionů lidí. Ani „černá smrt“ ale nebyla černobílá.   Morová rána měla […]
reklama
historie
Bageta a croissant: Francouzské mňamky, které nejsou francouzské
Pokud byste měli vyjmenovat jídla typická pro Francii, určitě by mezi nimi nechyběla bageta a croissant. Jenže ani jedno jedno z těch dvou není tak úplně francouzské. Bageta Někdy až metr dlouhé pečivo z bílé mouky je symbolem Francie stejně jako třeba Eiffelovka. Prezident Emmanuel Macron (*1977) ji považuje za národní poklad a chce ji […]
Záhadný a nakažlivý Syndrom K zachraňoval Židy před nacisty
Ačkoliv Itálii nezasáhl holokaust tak silně jako jiné evropské země, i zdejší Židé se na konci druhé světové války ocitli v ohrožení života. Aby je zachránili, přišli lékaři z římské nemocnice Fatebenefratelli s geniálním plánem – neexistující nemocí, které se nacisté báli a která lékařům pomohla ukrýt za zdmi nemocničního zařízení až stovky Židů… Situace židovských obyvatel v Itálii, […]
Firmy za 2. světové války: Hugo Boss šije pro Hitlerjungend, Allianz pojistí osvětimský koncentrační tábor
Jejich značka je symbolem kvalitní produkce. Spojuje je nelehká doba 2. světové války. Zatímco někteří jsou nacistům na ruku, jiní se snaží ze všeho elegantně vybruslit. Uniformy pro SS, hnědé košile pro SA nebo stejnokroje pro Hitlerjugend se ve 30. letech minulého století šijí v továrně člena NSDAP, módního návrháře a podnikatele Huga Bosse (1885–1948). Zaměstnává […]
Syfilis: Damoklův meč (nejen) šlechty
Dalo by se říci, že se Amerika Evropanům za jejich činy krutě pomstila. Podle jedné z teorií zavlekla vracející se posádka Kryštofa Kolumba do Evropy smrtící pohlavně přenosnou chorobu – obávaný syfilis. Šíření onemocnění bylo kladeno za vinu vojskům krále Karla VIII. (1470–1498) táhnoucím roku 1494 do Itálie. Tato vojska obsadila Neapol, ale v roce […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Vilémovický tis: Svědek tisícileté historie stále roste
epochanacestach.cz
Vilémovický tis: Svědek tisícileté historie stále roste
Tis obecný nebo také tis červený je už od středověku významný strom. Má totiž kvalitní, tvrdé a přitom pružné dřevo, takže si ho oblíbili nejrůznější řemeslníci v čele s výrobci luků. A tak tisy mizely z krajiny a narazit dnes na opravdu hodně starý tis je vzácnost. Ovšem někdy takové štěstí přece jen máme. Zámek ve Vilémovicích na
Šest prstů? Celkem běžná věc!
epochalnisvet.cz
Šest prstů? Celkem běžná věc!
Napočítat na prstech ruky do dvanácti? Ukázat někomu hned čtyři vztyčené prostředníčky současně? Zavázat si jednou rukou tkaničky u bot? Žádný problém pro ty, kterým příroda nadělila prsty navíc. &
Pekelné údolí: Skutečně stavěl místní most samotný čert?
enigmaplus.cz
Pekelné údolí: Skutečně stavěl místní most samotný čert?
Nedaleko majestátní zříceniny hradu Chojnik na polské straně Krkonoš najdeme místo zvané Pekelné údolí. Dnes již nikdo přesně neví, který z jeho pánů chtěl kdysi postavit kamenný most, spojující hrad
Skvělý jahodový tvarožník
tisicereceptu.cz
Skvělý jahodový tvarožník
Tvarožník je tuzemskou obdobou italského tiramisu. Ingredience 400 g jahod 120 g piškotů 350 g zakysané smetany 400 g plnotučného tvarohu 2 vanilkové cukry 3 lžíce moučkového cukru 2 lžíce
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Jeho děti se s ní nebaví
nasehvezdy.cz
Jeho děti se s ní nebaví
S překvapivým přiznáním přišla zpěvačka Dara Rolins (50)! Ačkoli s bývalým fotbalistou Pavlem Nedvědem (51) randí už více než dva roky, ještě nepoznala jeho děti. Ivana s Pavlem už jsou dospělí a 
Umělá inteligence by mohla rozpoznávat vysoké riziko rakoviny plic u nekuřáků 
21stoleti.cz
Umělá inteligence by mohla rozpoznávat vysoké riziko rakoviny plic u nekuřáků 
Výzkumníci z Centra výzkumu kardiovaskulárních zobrazovacích metod (Massachusetts General Hospital a Harvard Medical School) oznámili vývoj modelu hlubokého učení, který může pomoci identifikovat neku
Finty pro pěkné obočí
panidomu.cz
Finty pro pěkné obočí
Aby vám to slušelo, k tomu stačí upravit obočí, nanést řasenku a možná ještě rtěnku, a to v tomto pořadí. Bez obočí to totiž nefunguje, přitom právě s ním je nejvíc starostí. Vytrhat, nebo dokreslit? To bývá zásadní otázka, neboť málokdo má chloupky v obočí rostlé „tak akorát“. Kromě vrozených předpokladů je pro hustotu porostu
Zpátky do minulosti: Jak to bylo s poltergeisty
enigmaplus.cz
Zpátky do minulosti: Jak to bylo s poltergeisty
Paranormální jev, ve kterém se v lidských příbytcích zdánlivě samovolně pohybují, rozbíjejí se či dokonce vybuchují předměty. Selhává elektronika, svědci slyší zvláštní neidentifikovatelné zvuky, jako
Vyprosila jsem si na panence Marii zázrak zázraků
skutecnepribehy.cz
Vyprosila jsem si na panence Marii zázrak zázraků
Padal těžký sníh a blížil se advent, Terezčin už druhý. Splnil se mi sen, chtěla jsem být šťastná, ale cosi mi v tom bránilo. Připadalo mi, že máma neumí odpouštět. Přitom byla silně věřící. Ale nesmiřitelná. „Nesmí mi přes práh,“ sípala. „Už nikdy.“ Smířila jsem se s tím. Byla jsem vzorná dcera, s rodiči jsem se nikdy nedohadovala, brala
Kristián Hynek otevřel showroom Zahálka pro nejnáročnější cyklisty
iluxus.cz
Kristián Hynek otevřel showroom Zahálka pro nejnáročnější cyklisty
Kristiána Hynka není třeba milovníkům horské cyklistiky dlouze představovat. Vicemistr světa v maratonu na horských kolech vyměnil závodní kariéru za nespočet aktivit v cyklo branži. Jak sám říká, jde
Bioinženýství přeměňuje odpad na látky s vyšší hodnotou, třeba bioplasty
21stoleti.cz
Bioinženýství přeměňuje odpad na látky s vyšší hodnotou, třeba bioplasty
Stejně jako člověk šlechtil tisíce let odolnější a výnosnější odrůdy pšenice, vědci v laboratořích dnes „domestikují“ a „šlechtí“ bakterie a kvasinky pro efektivnější produkci léčiv, biopaliv nebo nov