Skip to content

Středověcí mniši se koupali jen třikrát do roka!

Urozený mladý muž obývá klášterní celu novice. Rodina ho jako nemanželského syna předurčila za řádového mnicha, ale on by raději dokázal své schopnosti v boji. „Nemohu se přece oddat víře, když sám nevěřím,“ říká si zoufale. Z kláštera ale odejít nemůže.

Středověké mnišské řády mají už od dob svého vzniku skutečně tvrdý režim. Biskup Augustin z Hippa (354 – 430) se začátkem 5. století snaží přimět kněze ke společnému životu. Chce, aby žili kanonickým životem (podle určitých pravidel – kánonů), ale bere v úvahu jejich další činnost.

Zakládá vlastně kanonické řeholnictví (řád, kde mají mniši kněžské svěcení). Roku 397 sepisuje pravidla pro soužití. Předepisuje jim chudobu, četbu a mlčenlivost. Později jsou nejdůležitější povinností mnichů společné bohoslužby v kostele, ty zahrnují denně až osm obřadů.

Začínají už v noci a končí se západem slunce.

Zakladatel mnišského řádu Augustiniánů, Augustin z Hippa, se snaží kněze přimět ke společnému životu.
Zakladatel mnišského řádu Augustiniánů, Augustin z Hippa, se snaží kněze přimět ke společnému životu.

Prohřešky se trestají bičem

Spát se chodí se soumrakem. Kromě modliteb má duchovnímu vytržení pomáhat i umrtvování těla nepohodlnými šaty, zimou a vlhkem cely. Augustiniánská řeholní pravidla nabádají hlavně ke studiu. Tvrdí, že lenost se má potírat jedině myšlením pohrouženým do četby a meditace, ne rukama.

Prohřešky proti klášternímu životu se trestají zpíváním žalmů vkleče nebo ranami bičem v kapitule.

Augustiniánská knihovna v klášteře v polské Zaháni. Řádové regule mnichům přikazovaly trávit zde spoustu času.
Augustiniánská knihovna v klášteře v polské Zaháni. Řádové regule mnichům přikazovaly trávit zde spoustu času.

Rybí lahůdka jako postní jídlo

Stravování obnáší hlavně zeleninu, ovšem někdy mniši nedostanou ani tu. Tresty za různé hříchy mohou znamenat i delší nedostatek jídla. Neposlušného řeholníka představení kláštera zavřou do jeho cely o chlebu a vodě klidně i na několik dnů nebo týdnů.

Omezení v jídle přichází i v době půstu, kdy je oblíbený například losos.

Augustin čte. Právě četbu, ale také chudobu a mlčenlivost, si určuje jako hlavní pravidla pro život v klášterech.
Augustin čte. Právě četbu, ale také chudobu a mlčenlivost, si určuje jako hlavní pravidla pro život v klášterech.

Břitvu do ruky nedostanou

Mniši se smějí koupat třikrát do roka před vánočními, velikonočními a svatodušními (slaví se 50 dnů po Velikonocích – pozn. red.) svátky. V jedné místnosti se vysvléknou a odejdou do druhé, kde jejich nahotu před ostatními zakrývají prkna a závěsy.

Běžné není ani holení, někde je proto břitva po většinu roku pod zámkem. Do ruky ji dostanou jenom v době určitých svátků. Aby se ale holení obešlo bez zranění, objednávají kláštery často holiče zvenku.

Foto: wikimedia.org
Právě v prodeji
Sdílej!
Komentáře
Další články z rubriky Historie
Zobrazit více …