Skip to content

Polský král zplodil přes 300 nelegitimních potomků!

Vysoký a urostlý August II. Silný bere do rukou podkovu. Soustředí se, zadrží na několik vteřin dech a potom ji jedním tahem rozlomí na dvě poloviny. „Zapište to,“ přikáže užaslým dvorským úředníkům, kteří jeho činu přihlížejí.

Saský kurfiřt a polský král August II. Silný (1670–1733) se chlubí nezvyklou fyzickou silou. Dokáže ji například tím, že 15. února 1711 holýma rukama zlomí koňskou podkovu. Tuto událost dokonce nechá slavnostně zaprotokolovat. Také je nezvykle vysoký.

Anna Constantia von Cosel jedna z úctyhodného množství panovníkových milenek.
Anna Constantia von Cosel je jednou z úctyhodného množství panovníkových milenek.

Získá polskou korunu

Protože je mladším synem svého otce, počítá s vojenskou kariérou. Jenže jeho starší bratr Jan Jiří IV. Saský umírá bez legitimního následníka, a tak August II. získává nejprve v roce 1694 saský trůn a nakonec je také o tři léta později v Krakově 15. září 1697 zvolen polským králem.

Vysoký a statný polský král August II. slaví u žen obrovské úspěchy.
Vysoký a statný polský král August II. slaví u žen obrovské úspěchy.

Nešťastné manželství z politických důvodů

Ohromné úspěchy slaví August II. u žen. Je nenasytným sukničkářem. Ožení se sice 20. ledna 1693 s Kristýnou Hohenzollernovou (1671–1727), ale jde čistě o politické manželství, které není šťastné. Manželé si příliš nerozumějí. Jejich jediným potomkem se stává syn Fridrich August (1696–1763).

Manželství s Kristýnou Hohenzollernovou je bohužel politicky vynucené a nešťastné.
Manželství s Kristýnou Hohenzollernovou je bohužel politicky vynucené a nešťastné.

Odhady počtu dětí se liší

Náručí Augusta II. projde spousta milenek, ať již dlouhodobých nebo využitých pro jednu příležitost. Mnohé z nich mu zplodí dítě, ovšem většinu z těchto dětí nikdy neuzná. Připisuje se mu až 354 nelegitimních potomků, ovšem některé prameny uvádějí i vyšší odhady (365–382).

Foto: wikimedia.org
Právě v prodeji
Sdílej!
Komentáře
Další články z rubriky Osobnosti
Zobrazit více …