Domů     Nevyřešená záhada: Jak zemřel zemský škůdce Jiří Kopidlanský?
Nevyřešená záhada: Jak zemřel zemský škůdce Jiří Kopidlanský?

„Peníze nebo život,“ ozve se z křoví podél cesty v hustém lese nedaleko Prahy. Vzápětí z větví vyskáče několik zarostlých loupežníků.

Obchodník sedící na kozlíku formanského vozu za chvíli ucítí pod krkem chladnou čepel nože a v ústech nasládlou chuť krve. Na cestách v českých zemích není vůbec bezpečno… 

Zatímco šlechta si na počátku 16. století žije dobře především díky tzv. Vladislavskému zřízení, které po roce 1500 omezuje moc krále i měst, o rytířích se to říci nedá.

Vůbec za těch časů mnozí z rytířského stavu se chtěli vyrovnat pánům a promrhali přitom celý svůj majetek a zchudli, dávali se pak na loupení a působili škody lidem z měst, kteří cestovali po zemi za svým obchodem,“ líčí letopisy.

Když se sněm usnese, že bude lupiče pronásledovat, svá slova stejně nikdy nedodrží. Na cestách se tak dál loupí a vraždí. 

„Odhlasovali si také, aby nikdo nechodil se zbraní nebo s ručnicí na ochranu svého majetku, a tím volněji pak mohli brát a loupit,“ dodávají letopisy o rozhodnutích sněmu, která stejně k ničemu nevedou.  

Z rytíře Kopidlanského se stane štvanec.
Z rytíře Kopidlanského se stane štvanec.

Rodinná odveta 

Praha, 3. října 1506, výroční svatováclavský trh.

Na Staroměstské radnici právě zvon odklimbal tzv. frýd (z německého friede mír – pozn. red.). „Zvonění ohlašovalo, že na tržišti začal veřejný obchod, a kdo by se od toho okamžiku dopustil výtržnosti nebo dokonce hrubého násilí, měl být podle zvyklosti potrestán na hrdle,“ 

vysvětluje současný český spisovatel Pavel Toufar.  „Zase nějaký hejsek, který se neumí chovat,“ naštve se purkmistr Daniel Rauš, když mu biřici přivedou zemanského synka Jana Kopidlanského, zatčeného za vraždu člověka na Staroměstském rynku.

Rauš ani nečeká, až se sejde městská rada. 

„Přijde o hlavu,“ odsoudí ho v přítomnosti tří dalších pánů a ještě týž večer nechává na náměstí stít. Jenže podle Vladislavského zemského zřízení urození lidé nespadají do pravomoci purkmistrů a městských konšelů. Rauš překročil svá práva… 

Zločince téměř nikdo nepronásleduje, a tak přepadají a loupí ve velkém.
Zločince téměř nikdo nepronásleduje, a tak přepadají a loupí ve velkém.

Přísahá na pomstu bratra 

Zástupci zemanů, rytířů i pánů se brání proti způsobu Janova odsouzení a rychlému trestu. Poprava přileje olej do ohně napětí mezi šlechtou a měšťany.

Krutě pomstím smrt svého bratra. Byla to sprostá vražda. Jak měšťané odvažují soudit činy šlechticů?,“ přísahá Janův bratr Jiří Kopidlanský (?

– asi 1510) a listinou z 18. července 1507 říká, že se „sám z Čech se vyhošťuje a stává se zemským opovědníkem (podle zákona je ten, kdo se prohlásí opovědníkem zemským škůdcem, jeho statek propadá králi a každý je povinen ho honit – pozn. red.)“. 

Shromáždí kolem sebe skupinu mladých zemanů zhnusených z poměrů v zemi. „Ještě v říjnu přepadl u Mnichova Hradiště staroměstské formany a „osekal“ svou první oběť Zikmunda Zálešáka,“ píše historik Jindřich Francek (*1943). 

Lupičům se často daří úspěšně unikat spravedlnosti a ještě se všem vysmát.
Lupičům se často daří úspěšně unikat spravedlnosti a ještě se všem vysmát.

Modrá krev stojí při lupičovi 

Loupí a vraždí na cestách každého, koho potká. Letopisci se ale shodují, že špinavou práci při přepadeních nedělal přímo on, měl na ni svého kata, muže s příznačným jménem Jiří Vražda. Ten se stal nejkrutějším členem bandy a přepadené připravoval o končetiny.

V červnu 1508 se banda vrhne na vozy Pražanů vracejících se z jarmarku v Boleslavi a Vražda některým měšťanům usekne ruce, nohy a nos.

Páni a rytíři se sice pak zavazují, že Kopidlanskému nebudou pomáhat, ovšem opak je pravdou. „Byl odsouzen nespravedlivě a neumožnili mu obhajobu,“ šíří se mezi nimi. 

Český král Vladislav II. Jagellonský vyslechne stížnost na loupežníka.
Český král Vladislav II. Jagellonský vyslechne stížnost na loupežníka.

Záhada kolem smrti a tajemný pohár 

Když si pražští měšťané stěžují na Kopidlanského u krále Vladislava Jagellonského (1456 – 1516), ten dá překvapivě za pravdu jemu. Jiří dokonce dostane glejt zaručující jeho bezpečnost při jednání s Pražany. Král vyzývá obě strany k dohodě.

K té nakonec dojde až v prosinci roku 1509. Kopidlanský pak vstupuje do služeb Zdeňka Dobrohosta z Ronšperka a stává se purkrabím na Starém Herštejně (hrad poblíž Domažlic). 

Herštejn ovšem v červenci 1510 dobude bojovník proti zemským škůdcům Zdeněk Lev z Rožmitálu (1470 – 1535) a Jiří podle slov kronikáře Šimona Plachého z Třebnice „potom jat jsa, konec života svého vzal“. Kdy, kde a jak umřel, je ale záhadou.

V drážďanském muzeu býval benátský pohár (dnes nezvěstný) s letopočtem 1511, podle jehož dekoru usoudil historik Jaroslav Prokop (*1939), že patřil Jiřímu. Ani ten ale světlo do okolností jeho smrti nevnesl. 

 

Foto: wikipedia.org, pinterest.com, rozhlas.cz
reklama
Související články
Záhady a tajemství
Posvátný oltář na hoře Ebal: Je dobývání Kanaánu Izraelity jenom mýtus?
„Až tedy přejdete Jordán, postavíte na hoře Ébalu ony kameny, jak vám dnes přikazuji, a obílíš je vápnem. Vybuduješ tam oltář Hospodinu, svému Bohu, oltář z kamenů, ale nebudeš je opracovávat železem,“ přikazuje Mojžíš (1394/1393–1274/1273 př. n. l.) vojevůdci Jozuovi (†1245 př. n. l.). Ten poslechne a skutečně oltář vybuduje a provádí na něm oběti Hospodinu. […]
Záhady a tajemství
Tajemný Ötzi: Z Itala kočovným zemědělcem?
Byl urostlý, svalnatý, měl dlouhé vlasy a tmavou pleť… I přestože se kvůli „zubu času“  poněkud scvrkl a i jeho kštice vzala za své, patří k nejatraktivnějším vědeckým artefaktům. Řeč je o nejslavnější evropské mumii, jejíž tělo odkryl ledovec v Ötztalských Alpách 19. září 1991. Ötzi, jak se ledovému muži dnes přezdívá, přitom nebyl žádným […]
Záhady a tajemství
Louis Le Prince: Vynálezce filmu zmizel beze stopy
Vynalezne film dlouho před Edisonem i bratry Lumiérovými. Dva dny předtím, než ho může představit světu, záhadně zmizí. Jak a proč dodnes zůstává záhadou. Francouzský vynálezce Louis Aimé Augustin Prince (1841-??) je sice označován za „skutečného otce kinematografie“, přesto je pro mnohé zcela neznámý. Jak je to možné? Fotí královnu K zachyceným obrázkům má blízko […]
Záhady a tajemství
Záhady Velikonočního ostrova: Umíme hýbat sochami, víme, jak dostaly čepice, ale co písmo?
Velikonoční ostrov je stále plný záhad, a proto se téměř nepřetržitě ocitá v ohnisku zájmu vědců. Ti se snaží odpovědět na spoustu otázek. Některé už se jim povedlo odhalit, jiné na svoje rozluštění dosud trpělivě čekají. Kdo byli dávní stavitelé majestátních soch? Tento oříšek rozlouskl současný švédský genetik Pontus Skoglund, když zkoumal DNA potomků původních ostrovanů […]
reklama
lifestyle
Komunisté oslavovali osvobození spartakiádou
Boj proti třídnímu nepříteli u nás v 50. letech 20. století vrcholí politickými procesy. „Nejdřív bylo třeba si vyřídit účty s předúnorovými politickými partnery komunistů… Pak přišli na řadu potenciální odpůrci nového režimu,“ píše publicista Pavel Tigrid (1917–2003). V rámci procesu s poslankyní za národně socialistickou stranu Miladou Horákovou (1901–1950) padnou v červnu 1950 čtyři rozsudky smrti. Jenže bezpečnostnímu […]
V 50. letech 20. století jste v Československu dostali první zaměstnání příkazem
Píše se polovina 50. let 20. století v Československu. Kdybyste v té době absolvovali školu, neměli byste si šanci vybírat, kam jít pracovat. Také o soukromém sektoru byste si tehdy mohli nechat jenom zdát. Všechno bylo totiž státní. Absolvent pedagogické fakulty si v červnu 1955 prohlédne svoji umístěnku. Sen o tom, že bude učit děti v rodném městě, […]
Život na vídeňském dvoře: Císař složil 230 hudebních skladeb
Císař Leopold I. se zaposlouchá do tónů skladby a nevnímá okolí. Sám hraje skvěle na cembalo, flétnu i další nástroje. Učí se hrát také u dvou varhaníků. „Jeho sluch byl tak ostrý, že mezi padesáti hudebníky rozeznal toho, kdo zahrál falešný tón,“ tvrdí o něm jeho životopisec Gottlieb Eucharist Rinck. Skládání hudby věnuje Leopold I. […]
Osmihodinová pracovní doba? Ještě v 18. století lidé makali dvojnásobný čas
Kdy byla v Československu uzákoněna osmihodinová pracovní doba a jak dlouho pracovali lidé dříve? Kdybyste se narodili v 18. století a přišli do práce v osm ráno, ve čtyři odpoledne byste si padla rozhodně užívat nemohli. Z pohledu dějin je pracovní doba trvající osm hodin moderní vymožeností. V minulosti byla pracovní doba mnohem delší. Začátkem 18. století není výjimkou, když […]
zajímavosti
Zápas století: Šachy, které rozhodují o politice
Na první pohled jsou to jen dva muži, sedící nad 64 černobílými čtvercovými poli. Jenže v sázce je mnohem víc. Nejde jen o to, kdo bude nejlepší šachista světa. Je to souboj mezi demokracií a komunismem. Mezi Spojenými státy americkými a Sovětským svazem. S trochou nadsázky jde o nejslavnější bitvu studené války. Proti sobě se […]
Boříme mýty o antikoncepci: Zabrání citron či kojení početí?
Je kolébkou medicíny civilizace Řecka a Říma ve 4. století před naším letopočtem? Zčásti. Teprve v druhé polovině 19. století se ukáže, jak vyspělá je medicína ve Starém Egyptě.   Německý egyptolog Georg Ebers (1837–1898) kupuje roku 1873 papyrus, který ponese jeho jméno. A hlavně – až jej přeloží, zboří zažité představy o egyptské kultuře. […]
Zuby moudrosti: Proč se nám proříznou až v dospělosti?
Teplota, bolest, otoky. V horším případě i cysty nebo dokonce zlomenina zánětem oslabené čelisti. Všechny tyhle lahůdky nás mohou potkat, pokud se dens serotinus neboli třetí stoličky rozhodnou vydrat ven. Tenhle proces začíná v dospělosti a může trvat roky. Vědci přišli na to, proč si u lidí dávají zuby moudrosti tak na čas.     […]
Kult známého světce: Komunistům se svatý Václav nelíbil
Už od konce 10. století se v českých zemích začíná šířit kult svatého Václava (asi 907–935). Nejdříve se český kníže stal symbolem panovnické dynastie a poté i patronem národa. Velký význam získává svatováclavský svátek za první republiky, ale nejde to jednoduše. První republika se totiž hodně orientuje směrem na husitské tradice a svatý Václav tak zůstává […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Jak vybrat a využít chytrou technologii na zápěstí
panidomu.cz
Jak vybrat a využít chytrou technologii na zápěstí
Také jste si všimli, že stále více lidí nosí na zápěstí chytré hodinky nebo fitness náramek? Pokud byste se i vy rádi nechali pohltit tímto trendem, ale nevíte, k čemu jsou taková zařízení dobrá a jak vybírat, jste na správné adrese. S obojím vám totiž poradíme. Jak vybrat chytré zařízení na zápěstí? Při výběru chytrého zařízení na
Čočková pomazánka s mletou paprikou
tisicereceptu.cz
Čočková pomazánka s mletou paprikou
Nejlépe chutná na čerstvém chlebu, ale při oslavách do ní můžete namáčet na silnější proužky nakrájenou mrkev nebo řapíkatý celer. Suroviny 200 g žluté nebo červené čočky 200 ml vody 2 stroužk
Prokletí zámku Miramare: Jeho vlastníci neumírají doma v posteli!
enigmaplus.cz
Prokletí zámku Miramare: Jeho vlastníci neumírají doma v posteli!
Italský Terst je považován za jedno z hlavních evropských měst okultismu. Vděčí za to dlouhé zednářské tradici i spiritualitě, která je pečlivě ukrytá za fasádou oficiální historie. Řada míst v Terstu
Kapsle se vzorky z asteroidu úspěšně přistála v Utahu
21stoleti.cz
Kapsle se vzorky z asteroidu úspěšně přistála v Utahu
Sonda OSIRIX-REx se na svou pouť vydala v září 2016. Jejím primárním cílem byla planetka Bennu patřící do Apollonovy skupiny. Zde měla sonda získat vzorky, naložit je do speciální kapsle a tu pak dopr
JOSEFÍNSKÉ SLAVNOSTI 2023
epochanacestach.cz
JOSEFÍNSKÉ SLAVNOSTI 2023
S podtitulem pocta Marii Terezii a pevnosti samotné připomíná akce založení pevnosti Terezín 10. října 1780. Již tradičně jsou situovány především do období 18. století. Jejich cílem je připomenout jedinečnou terezínskou pevnost a události, která předcházeli její výstavbě. Jde o jedny z největších slavností zaměřených na toto období v Evropě. Každoročně je navštěvují z Čech,
Duch psa běhal domem
skutecnepribehy.cz
Duch psa běhal domem
Jela jsem s přítelem na návštěvu k jeho pratetě. Petr mě varoval, že je teta trochu šílená, protože tvrdí, že po nocích v jejím domě běhá černý pes. Před lety jsem zažila něco hodně zvláštního. S přítelem jsme navštívili jeho tetu z pátého kolene. Petr mi dopředu říkal, že je teta trochu vyšinutá, tak ať její slova neberu vážně. Tvrdila
Oceán na Europě obsahuje uhlík
21stoleti.cz
Oceán na Europě obsahuje uhlík
Jupiterův měsíc Europa přitahuje zájem odborné veřejnosti jako magnet. Důvod je jasný. Měření ukázala, že pod ledovým povrchem se ukrývá oceán tekuté a teplé vody. A mnozí vědci nevylučují, že v této
Pocházel první mistr světa v šachu z Prahy?
epochalnisvet.cz
Pocházel první mistr světa v šachu z Prahy?
Rodina chudého pražského krejčího Josefa Steinitze žije na okraji židovského ghetta a v květnu 1836 do ní přibude další z mnoha dětí. Wilhelm přichází na svět s tělesnou vadou, v důsledku níž bude po
Podaří se mu teď vysekat z dluhů?
nasehvezdy.cz
Podaří se mu teď vysekat z dluhů?
Populární Marek Taclík (50) si snad už oddychne. Pokud soud vydá konečné rozhodnutí, zavře za jeho dluhy dveře. V roce 2018 vyhlásil osobní bankrot poté, co měl nepravidelné příjmy a nebyl schopen
Babí léto v Hliněné Baště
iluxus.cz
Babí léto v Hliněné Baště
Každé roční období přináší návštěvníkům průhonické restaurace Hliněná Bašta jinak chuťově zabarvené dobroty. Proto netřeba „smutnit“, že léto tak rychle uteklo, neboť poklidné posezení na romantické t
Zřícenina Lichnice: Obchází tu duch krvavé Milady?
enigmaplus.cz
Zřícenina Lichnice: Obchází tu duch krvavé Milady?
Vyrazit za středověkou atmosférou je v České republice poměrně snadné. Není však moc hradů a jejich zřícenin, které by člověka vtáhly do minulosti takovým způsobem, jako to umí východočeská Lichnice.
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
rezidenceonline.cz
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
Nádherný byt s desítkou rozmanitých luxusních pokojů představuje esenci dokonalého souznění orientální atmosféry se soudobou precizností, tak typickou pro nábytek a doplňky společnosti Covet House, je