Domů     Božská mana: Jídlo, které nasytilo miliony
Božská mana: Jídlo, které nasytilo miliony
12.1.2023

Statisíce osvobozených Židů pochodují z Egypta pouštěmi Sinajského poloostrova a hledají zemi zaslíbenou. Docházejí jim veškeré zásoby, začínají hladovět. V tom jim Bůh přichystá další zkoušku.

Sesílá jim zázračnou pochutinu jménem mana, která je živí další čtyři desítky let – musejí ale dodržet jistá pravidla. Můžeme si její chuť dopřát i dnes?

Desátá egyptská rána přesvědčí i neoblomné Egypťany, Židé musí pryč ze země! A to se vším všudy. Každý příslušník izraelského národa je dokonce tak trochu „uplacen“, jen aby odešel.

Na jednoho muže připadne bohatství, které odváží devadesát oslíků, alespoň tak odchod líčí židovské midraše. Na poušť se vydá na 600 000 dospělých mužů, a to nesmíme zapomenout na ženy a děti. Celé procesí tak může čítat až dva miliony lidí!

Zpočátku jsou poutníci nadšení a plni očekávání, zle ale začíná být ve chvíli, kdy si faraon uvědomí, že ztrácí otroky potřebné na práci, a za Židy vyjede s válečnými vozy. Útoku uniknou s pomocí Boží, když Mojžíš nechává rozestoupit moře.

Poté si ale nutně pokládají otázku, zda a jak dlouho přežijí. Co budou jíst?

Božský pokrm padal z nebes a bylo třeba ho jen sesbírat. FOTO: thejewishmuseum / Creative Commons / volné dílo
Božský pokrm padal z nebes a bylo třeba ho jen sesbírat. FOTO: thejewishmuseum / Creative Commons / volné dílo

Stesk po jídle z Egypta

Tóra nabízí celkem věrohodný obrázek putování. Zmiňuje, že ne všichni Židé byli o správnosti úprku z Egypta přesvědčeni. Poutníci prý vzpomínají na „plné egyptské hrnce“ jídla.

Podobná prohlášení jsou slyšet častěji a častěji, třicet dní vydrží Židům zásoby jídla. Pak přicházejí tři dny naprostého hladovění. Objevují se nářky, pláč a zoufalství. Když už je nejhůř, Bůh slibuje, že sešle jakousi nebeskou manu.

Ta začne skutečně padat v měsíci ijaru (období zhruba mezi dubnem a květnem) a má zajistit obživu po celou dobu pouštního putování. Má to jeden háček. Jde o zkoušku – dokážou Židé dodržet zásady sběru many a nebudou ji hromadit?

Nebeské jídlo padá každý den, kromě soboty. Židovský talmud upřesňuje, že kolem tábora den co den spadne na 60 loktů (asi 30 metrů) many. Ta je jak zdola, tak shora pokrytá rosou.

Chutná jako chléb i mléko

A jak si zázračný pokrm mana představit? „Byla jako semeno koriandru a barvou připomínala vonnou pryskyřici.

Lid ji vycházel sbírat, potom ji mleli ručním mlýnkem nebo drtili v moždíři, vařili v hrnci nebo z ní pekli chlebové placky,“ detailně popisuje Čtvrtá kniha Mojžíšova. Pokrm byl zřejmě bílý a „chutnal jako medový koláč“.

Podle jiných výkladů to není pravda, mana prý chutná podle věku konzumenta od mléka přes chléb až po med. Tělo si s jídlem poradí efektivně – 100 procent many zužitkovává, není třeba cokoli vylučovat!

Problém nastává jedině v případě, že si někdo nasbírá víc many, hned druhý den se mu totiž zkazí a napadnou ji červi. Víc jídla se může sbírat pouze v pátek, jelikož v sobotu mana nepadá.

Odolný tamaryšek

Jméno nebeské živiny je odvozeno z hebrejského „Man Hu?“, což můžeme prostě přeložit jako „Co je to?“. V našem případě je to skutečně nomen omen, protože nikdo pořádně neví, o co jde! Přesto se badatelé a znalci Písma stále pídí po podstatě tohoto pokrmu.

Přírodovědec Emanuel Opravil míní, že nejpravděpodobněji jde o mízu z tamaryšku. „Za onu manu pokládáme spíš ztuhlé kapky šťávy tamaryšku galského manodárného,“ tvrdí vědec.

Tamaryšek připadá v úvahu zejména proto, že jde o keř či menší strom, který velmi dobře snáší nedostatek vody a vysoké teploty. Jsou to tedy ony kapičky? „Malá kulatá věc, tak malá jako mráz na zemi,“ stojí v Exodu a teorii o tamaryšku tak nevylučuje.

Mohl posvátnou manu dodat tamaryšek? FOTO: Michael Baranovsky / Creative Commons / CC BY-SA 3.0
Mohl posvátnou manu dodat tamaryšek? FOTO: Michael Baranovsky / Creative Commons / CC BY-SA 3.0

Jídlo pro dva miliony

Jak by ale pouhý extrakt ze stromů mohl uživit dva miliony lidí? Tamaryšek navíc v oblasti Sinaje kvete pouze od poloviny května do konce července v období dešťů, a to v malém množství. Nebeská mana padala každý den celých 40 let!

Znalec Bible Alfred Ederheim dodává, že celý Sinajský poloostrov by sotva mohl vyprodukovat více než asi 315 kilo tamaryškové mízy za sezonu. V úvahu připadají další dvě možnosti.

Manou je možná některý druh jedlého lišejníku nebo extrakt vylučovaný typem hmyzu, který žije v oblasti Sinaje na stromech. Lišejník misnička jedlá roste v pouštích severní Afriky na skalách a kůře stromů, navíc se dodnes používá k přípravě pečiva!

Protože nasáváním vody rychle zvětšuje svůj objem, s manou je často ztotožňován.

Zbytky jsou v arše úmluvy

Kde je háček? Lišejník roste pomalu a je málo pravděpodobné, že by „odpadával“ každý den. Navíc Starý zákon praví: „Toho dne, kdy jedli z úrody země, také ustala mana.

Synové Izraele již pak žádnou manu neměli, ale toho roku začali jíst ze sklizně kanaánské země.“ Po přejití pouště a usídlení se v Izraeli tak podle Bible mana zcela mizí. Jen jeden hrnec je možná k dostání.

Má být v bájné arše úmluvy, kterou s sebou Židé z Egypta přinesli. Lišejníky však v oblasti najdeme dodnes. Jde tedy o produkt vyměšování hmyzu, který před dávnými časy vyhynul?

Zase ti mimozemšťané?

Zcela alternativní výklad božského pokrmu nabízejí texty Zoharu. Sbírka duchovních komentářů a interpretací Tóry je ústředním bodem mystické kabalistické víry. Manou prý bylo označení samotného Boha, který měl Židy živit.

Druhý výklad jde ještě dál, když připouští, že nešlo o božskou postavu, ale o zázračný a záhadný přístroj, který pochutinu nějakým  neznámým způsobem vytváří. Kde by ale Židé k takovému zázračnému stroji přišli?

Ukradli ho od Egypťanů před jejich odchodem do pouště? Kontroverznější vykladači textů připouštějí, že strojem obdarovali Židy mimozemšťané. Šlo tak o jakési humanitární gesto, přece je nenechají hladovět na poušti!

Autoři knihy Přístroj mana předpokládají, že existoval stroj vyrábějící řasy pomocí jaderného reaktoru. FOTO: amazon / Creative Commons / volné dílo
Autoři knihy Přístroj mana předpokládají, že existoval stroj vyrábějící řasy pomocí jaderného reaktoru. FOTO: amazon / Creative Commons / volné dílo

Stroj poháněný jádrem

Vědci George Seassoon a Rodney Dale vydávají v roce 1978 knihu Přístroj Mana, která se výklady ze Zoharu inspiruje. Vycházejí z teze, že Izraelci skutečně cestovali s tajným strojem, který produkoval jídlo.

Říkají, že v arše úmluvy byl umístěn malý jaderný reaktor, jenž napájel stroj „manu“, který pokrm pravděpodobně z kultury zelených řas rodu Chlorella vyráběl. Ať tak či onak, odpověď, stejně jako Archa, je prozatím ztracená kdesi v daleké historii.

Celý příběh o pouštním putování je navíc naplněn zázraky a záhadami. Už samotný fakt, že Židé šli z Egypta přes Sinajský poloostrov do Izraele neuvěřitelných 40 let, vzbuzuje otazníky. Točili se snad nehostinnou krajinou stále dokola? A proč nezvolili možná bezpečnější pobřežní cestu?

Marketingová inspirace

Teorie anglických vědců o bájném stroji na výrobu pokrmu není až tak scestná. Před pár lety došlo na českém trhu k uvedení několika potravinových produktů, které název biblického produktu převzaly. Využití názvu v marketingové strategii se přímo nabízelo.

Produkt o sobě tvrdí, že jde o zcela vyváženou a dostatečnou formu potravy, což božská mana zřejmě byla, když 40 let živila takovou masu lidí. Ledaže by šlo skutečně o Boží zázrak, který nemá s přírodou a technologiemi vůbec nic společného.

Foto: thebiblerevival / Creative Commons / volné dílo, thejewishmuseum / Creative Commons / volné dílo, Michael Baranovsky / Creative Commons / CC BY-SA 3.0, amazon / Creative Commons / volné dílo
reklama
Související články
Záhady a tajemství
Kdo objevil Velikonoční ostrov?
Do všudypřítomného štěbetání ptáků v subtropickém pralese se prvně ozvou lidské hlasy. A tak, zatímco u nás vládne přemyslovský kníže Spytihněv I. (asi 875–915), začíná kolem roku 1200 daleko v Pacifiku pozvolná kolonizace ostrůvku o rozloze 163 km².   Připomíná ráj na zemi. Stabilní klima, teplota slabě nad 20 stupňů Celsia, o chlup méně srážek, […]
Záhady a tajemství
Záhadní jezuité v Čechách: Nelegální majetek se v Klementinu nenašel, ale provázela je špatná pověst
Muž v černém hábitu zaklepe na dveře malého zednického domku kousek od Vltavy. Když se z nitra ozve rozpačitá pobídka ke vstupu, vezme za kliku. Cizinec sáhne do kapsy, vytáhne z ní kovově lesklý peníz a přisune ho zedníkovi před oči. „Nechtěl bys další?“ zeptá se. Když zedník kývne, muž ho pobídne, aby si vzal své nástroje a […]
Záhady a tajemství
Tajemné megality: Dávné stavby sloužily k obřadům i věštění
Megalitických staveb zhotovených z hrubě opracovaných kamenů se po světě vyskytuje spousta. Jde o první částečně zachovalé budovy pocházející z období paleolitu (do 11 000 př. n. l.), neolitu (do 5200 př. n. l.), a starší doby bronzové (do 1550 př. n. l.). Za úplně nejstarší se považuje maltský, pocházející z období cca 6500 let př. n. l. […]
Záhady a tajemství
Mytologický zrod run: O jejich šíření se měl postarat Bůh Ódin
„Tu se mi dobře začalo dařit, magické jsem moudrosti nabyl, slovo za slovem hledalo slovo,“ popisuje Ódinův stav vytržení Starší Edda, sbírka severských mytologických a hrdinských písní, jejíž opis objevili roku 1645 v islandské vesnici Skálholt. Kdy a kde tyto písně vznikly, ale není jasné. Autorem některých veršů, zvaných Výroky Vysokého (Hávamál), je však údajně sám […]
reklama
záhady a tajemství
Jeskyně tajemné vědmy: Nejstarší turistická atrakce v Anglii
Pavel Beneš Předpověděla požár Londýna, auta i konec světa. Vypadala prý tak, jak si představujete klasickou čarodějnici a v Anglii je slavnější než Sybila. Kdo vlastně věštkyně známá jako Matka Shiptonová byla a co opravdu řekla, sice není známo, není to však překážkou k tomu, aby se nestala legendou. Kdejaký věštec se ohání jejím věštbami […]
Vážně to byl Hiram Bingham, kdo objevil Machu Picchu? A co Vilcabambu?
Zapomenuté, pohlcené pralesem po pádu slavné incké říše. Vážně o Machu Picchu nikdo nevěděl? Hiram Bingham zvědavě stoupá do prudkého svahu za 11letým kečuánským chlapcem Pablitem Alvarezem…   Místní o památce nad jejich hlavami celou dobu vědí, jen nemají důvod ani způsob, jak to vytrubovat do světa. Je 24. července 1911 a Hiram se stává […]
Tajemství Hitlerova obřího soukromého majetku: Neplatil daně
Velká část Hitlerova finančního úspěchu spočívá v tom, že si jako spolupracovníka vybral Hjalmara Schachta. Bankéř si vydobyl výbornou pověst už v roce 1923, kdy se podílel na nahrazení znehodnocené měny tzv. rentovou markou Němcům v té době chyběly zásoby zlata, proto byla měna kryta průmyslovým a zemědělským pozemkovým vlastnictvím. Hjalmar Schacht (1877‒1970) se poprvé setkává s Hitlerem […]
Kdy a kde se narodil Jiří z Poděbrad? Historikové tápou
Datum narození Jiřího z Poděbrad je pro historiky trochu záhadou. A to přesto Daniel Adam z Veleslavína v roce 1578 ve svém kalendáriu tvrdí, že se prý Jiříkův „křik novorozence ozval v 17 hodin a 24 minut“. Nezmiňuje ale, který den Jiří z Poděbrad (1420–1471) přišel na svět, ani kde tak přesný časový údaj vlastně našel… Zřejmě ho převzal […]
reklama
záhady a tajemství
Přepište učebnice: Kdy se začalo stavět Machu Picchu?
Určit století, kdy začne v horském sedle bujet stavební ruch, zase tak těžké není. Ale kdy přesně během 13. století se tak začne dít? O tom máme jasněji teprve druhým rokem!   V českých krajích je s příchodem jara založeno město Tábor, aby se o něj už 30. června strhla bitva a o necelý měsíc […]
8 x archeologické záhady Česka: Rozluštíme tajemství starobylých nálezů?
Přímo v centru města Plzně se prý kdysi odehrává podivuhodný příběh. Jeho hrdinou má být pohanský kníže Hýkal, který nejspíš dává této oblasti i její jméno – Hýkalka. Plzeň: Bronzový štít z Jíkalky Jíkalka, či Hýkalka? To je však později zřejmě zkomoleno na čtvrť Jíkalku. Šlechtic je zde údajně po své smrti pohřben v plné zbroji. […]
Nepopravitelný Joseph Samuel: Kat z něj bude mít žaludeční vředy
Joseph Samuel (1780–1806) se zhluboka nadechuje. Bude trvat ještě několik dní, než si zvykne na kymácení lodi. Jeho a dalších 296 lidí čeká dlouhá cesta do trestanecké kolonie na druhé straně planety – Austrálie. Samuel je zlodějíček, roku 1795 ho chytnou a o 6 let později pošlou přes oceán. Jakmile se všechny tři lodi ukážou […]
Záhada transmutace zlata: Na kloub se jí pokoušel přijít i Isaac Newton
Alchymie měla už ve 12. století žně prakticky po celé Evropě. Přeměna olova nebo jiných poměrně snadno dostupných kovů ve zlato, ale výroba elixíru mládí nebo kamene mudrců patřila k mocným lákadlům. Této disciplíně se věnovali jak seriózní vědci, tak různí podvodníci. Všechno špatné je ale k něčemu dobré. Alchymie, která neztratila svoji popularitu ještě v 17. […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Kamenné koule ze slovenského lomu. Vznikly nadpřirozenou cestou?
enigmaplus.cz
Kamenné koule ze slovenského lomu. Vznikly nadpřirozenou cestou?
Prakticky každý nadšenec do záhad a tajemných koutů přírody zná kounovské řady nebo čertovu brázdu. Jenže i u našich východních sousedů lze najít pozoruhodná místa, ke kterým se váže nějaké tajemství.
Suzuki představuje zcela nový Swift
iluxus.cz
Suzuki představuje zcela nový Swift
Suzuki představuje zcela nový Swift v jeho již čtvrté novodobé globální generaci. Ikonický model značky Suzuki se vyvinul v chytrý kompaktní vůz s ostrým designem, nejpokročilejšími bezpečnostními fun
Děsivá předpověď Isaaca Newtona: Skončí svět v roce 2060?
enigmaplus.cz
Děsivá předpověď Isaaca Newtona: Skončí svět v roce 2060?
Zákon všeobecné gravitace, zákony pohybu a mnoho dalších nejen fyzikálních objevů, to je monumentální odkaz, který po sobě zanechal Sir Isaac Newton. Zabýval se ale i nadpřirozenem a v jeho textech se
Jak se moje máma bála, že zůstanu na ocet
skutecnepribehy.cz
Jak se moje máma bála, že zůstanu na ocet
Bylo mi pětadvacet a moje máma se proměnila v dohazovačku. Naháněla mi ženichy ze všech stran. Její intriky mi ale přinesly jen samou ostudu. Když jsem byla mladá, nebylo zvykem, aby byla holka na vesnici ještě v pětadvaceti svobodná. A přesně to jsem byla já, neprovdaná, a navíc nezadaná. Pro moji mámu katastrofa. Propadla panice, že zůstanu na ocet, a došla
Být pouze sami se sebou…
panidomu.cz
Být pouze sami se sebou…
Umíte jen tak sedět, vypnout myšlenky a jen „být“? I když se to na první pohled nezdá, je to docela těžké, ale pro duševní rovnováhu nesmírně důležité. Neustálý tok informací, pracovní vytížení, lidé kolem nás, povinnosti, koníčky, zábava… To všechno nás neustále obklopuje a zahlcuje naše vědomí. Myšlenky pracují na plné obrátky a soustředí nás
Továrna na bílkoviny v buňce šlape jako hodinky
21stoleti.cz
Továrna na bílkoviny v buňce šlape jako hodinky
Užíváte si poklidný večer při dobrém jídle. Vaše tělo ale volno nemá, čeká ho práce s trávením. Mozek už nařídil výrobu bílkovin, které slouží jako trávicí enzymy. Pokyn doputoval i k buňce slinivky,
Ukrajinský boršč s hovězím masem
tisicereceptu.cz
Ukrajinský boršč s hovězím masem
Věděli jste, že skvělý boršč je ve skutečnosti nikoliv ruskou, ale ukrajinskou specialitou! Je dokonce zapsán jako dědictví UNESCO. Můžete si jej připravit třeba tímto způsobem. Suroviny 200 g z
Nová éra kosmických stanic: Starlab a Evropa si potřásly rukou
21stoleti.cz
Nová éra kosmických stanic: Starlab a Evropa si potřásly rukou
Mezinárodní vesmírná stanice stárne, k odchodu na odpočinek jí zbývá několik posledních let. Svět tak přijde o unikátní laboratoř, která nemá na Zemi/orbitě obdoby. Není ale všem dnům mikrogravitačníh
Za krásami Švýcarska: Poznejte zemi hor, sýrů a čokolády
epochanacestach.cz
Za krásami Švýcarska: Poznejte zemi hor, sýrů a čokolády
Která místa navštívit ve Švýcarsku? Není nic snazšího než si přečíst naše doporučení. Máte chuť na pravý alpský sýr z horských pastvin? Jste na správném místě. Jenom je lepší si ho koupit na trhu. A čokoláda hořká i mléčná také patří k této zvláštní horské zemi. Můžete se i projet čokoládovým expresem až do firmy
Vášnivý románek s kolegou?
nasehvezdy.cz
Vášnivý románek s kolegou?
Pohledná herečka ze seriálu Ulice Kristýna Hrušínská (38) je sice vdaná za režiséra Matěje Balcara (32), ovšem už delší dobu se povídá, že mají velkou krizi. Právě to byl nejspíš důvod, proč se ta
Vražedná mlha si vyžádala 12 000 obětí
epochalnisvet.cz
Vražedná mlha si vyžádala 12 000 obětí
Zima roku 1952 je neobvykle tuhá. Lidé v Londýně jsou nuceni neustále topit, uhelné elektrárny jednou naplno, před pár dny navíc proběhla výměna elektrických tramvají za dieselové autobusy. Ráno 5. pr