Domů     Zabil Oldřich II. z Rožmberka jedem hofmistra českého krále?
Zabil Oldřich II. z Rožmberka jedem hofmistra českého krále?
13.11.2019

Trváme na svém, českým arcibiskupem bude Jan Rokycana,“ prohlásí roku 1436 plešatý mužík s kulatým dobromyslným obličejem. Ačkoli zjev Hynce Ptáčka z Pirkštejna budí úsměvy, sotva promluví, šíří kolem sebe obrovské charisma. Mazanému kališníkovi se zatajeným dechem naslouchají i zapřisáhlí katolíci.

„Raději chtěl být první mezi kacíři, než prostřední mezi katolíky,“ přesně vystihuje ve 40. letech 15. století povahu Hynce (literatura ale často používá tvar Hynek) Ptáčka z Pirkštejna (1404 – 1444) italský diplomat Aeneas Silvius Piccolomini (1405 – 1464), pozdější papež Pius II. V římsko-německém císaři Zikmundovi Lucemburském (1368 – 1437) vzbuzuje respekt a k jednacímu stolu si s ním sednou i papežští úředníci.

Nechybí mu ani potřebná autorita ke zkrocení vzpurných Čechů, se kterými po skončených husitských bouřích nechce raději celá Evropa nic mít…

Holohlavý šlechtic malé obtloustlé postavy, sídlící na rodovém hradě Pirkštejn v Ratajích nad Sázavou, upoutává pozornost už v polovině 30. let 15. století při jednáních mezi kališníky a katolíky.

Je trpělivý a své nepřátele obalamutí úsměvem, který z jeho tváře zmizí jenom výjimečně. Ideální vůdce a vyjednavač.

„Na jedné straně se tajně dohadoval s papežskými legáty, na druhé straně přes Zikmundův odpor tvrdě požadoval pro husitského kněze Jana Rokycanu (1396 – 1471) stolec pražského arcibiskupa,“ chválí jeho diplomatickou obratnost spisovatel Jan Bauer.

Zikmund Lucemburský si Hynka oblíbí, ale nakonec se jejich cesty rozejdou.
Zikmund Lucemburský si Hynka oblíbí, ale nakonec se jejich cesty rozejdou.

Trochu hořký úspěch

„Přijímáme vás za českého krále. Považujeme ovšem za samozřejmé, že české korunovační klenoty budou v krátké době převezeny zpět do země,“ prohlašuje za kališníky husitský diplomat Jan Velvar (†1451).

Unavený císař Zikmund Lucemburský může oslavit své poněkud hořké vítězství. 20. července 1346 stvrzuje českým stavům jejich privilegia.

Slib navrácení klenotů z Prešpurku (dnešní Bratislava) splní a zástupci českého panstva a měst mu na oplátku přísahají věrnost. Teď už se může konečně bez obav vydat do Prahy a vládnout zemi.

Pirkštejn se Zikmundovi zřejmě zalíbí, protože ho jmenuje nejvyšším hofmistrem a zemským soudcem. „Mohlo by se zdát, že pobyt v Zikmundově blízkosti přinášel Ptáčkovi jen a jen výhody.

Lucemburk však měl pro své kališnické dvořany přichystány i úkoly velice nepříjemné. Právě oni se měli významně podílet na pacifikaci posledních otevřených odpůrců jeho vlády z řad husitů,“ vysvětluje současný český historik Martin Šandera.

Ani takové požadavky ale úlisného diplomata nezaskočí. Podaří se mu vyjednat klid s vůdcem radikálních táboritů Bedřichem ze Strážnice, a když u Hradce Králové, poslední husitské bašty, neuspěje s vojáky, podplatí zdejšího hejtmana, aby sám udělal převrat.

Zbytek Pirkštejna, někdejšího sídla prohnaného kališnického diplomata Hynka.
Zbytek Pirkštejna, někdejšího sídla prohnaného kališnického diplomata Hynka.

Čekání na královu smrt

Zbývá už jenom neposlušný Jan Roháč z Dubé (1380 – 1437), který se usadil na svém hrádku Sion u Kutné Hory. Začátkem května 1437 proti němu vyráží ozbrojené oddíly.

Podle nové teorie historiků ale před hrad jenom postaví prak (dobývací stroj na vrhání – pozn. red.) a dál nedělají nic. Oba soupeři vyčkávají. Obléhatel na oko žádá Zikmunda o podporu.

„Ptáček psal Zikmundovi dopisy, ve kterých si stěžoval, že na dobytí hradu má malé vojsko a odpor obránců je velký,“ líčí kronikář Bohuslav Ryšánek ze vsi Chlístovic nedaleko Sionu.

Hynek nechce Jana zničit a věří, že nemocný (zřejmě rakovina nebo gangréna) 69letý panovník každou chvíli zemře…

Proti Albrechtovi II. Habsburskému (1397 – 1439), uchazeči o český trůn, totiž nejvyšší hofmistr chce postavit jeho tchýni, Zikmundovu ženu Barboru Celskou (1390/1395 – 1451) a jako vládce prosadit polské Jagellonce.

Barbora už se vidí jako manželka polského krále Vladislava III. (1424 – 1444). „Přes Roháčova přítele polského šlechtice Vyška Račinského asi docházelo k domluvám mezi Ptáčkem a polskou stranou právě na Sioně,“ domnívá se Ryšánek. Proto možná chtěli „obléhání“ co nejvíce zdržet.

Katolík Albrecht II. Habsburský je v kališnických kruzích považován za velké zlo.
Katolík Albrecht II. Habsburský je v kališnických kruzích považován za velké zlo.

Lži o krutých bojích

Jenže když se dlouho nic neděje, Zikmund se rozzlobí a na Sion posílá vojsko uherského šlechtice Michala Országa, milence své ženy. Předstírání končí, teď se opravdu bojuje!

Špatně opevněný hrádek bez vlastní studny a zásobovacích komor podlehne 6. září 1437. Líčení krutého obléhání trvajícího čtyři měsíce, které svým čtenářům nabídl Piccolomini a po něm český kronikář Václav Hájek z Libočan (†1553) je naprostá lež.

„Žádný zuřivý několikaměsíční (obléhání mělo trvat 16 týdnů – pozn. red.) zápas se tu prostě nekonal,“ míní Šandera. Na hradě se „podle počtu dochovaných koulí mohlo střílet maximálně den či dva,“ tvrdí přesvědčivě.

Osudnou chybu císař udělá, když po porážce hradu nechá Roháče popravit a nedopřeje mu ani čestnou smrt katovým mečem, na níž má jako šlechtic nárok. Nařídí ho oběsit jako nejsprostšího zločince. Rozčilená šlechta Zikmundovi okamžitě vyhlašuje nepřátelství.

„Také nejvyšší Hofmistr Hynce Ptáček se se Zikmundem rozešel. Ovšem neučinil tak hřmotně a okázale jako jiní kališníci. To nebyl jeho styl,“ vysvětluje Bauer. Panovník utíká z rozbouřené Prahy, kde si katolíci se stoupenci kalicha vyřizují účty. Do Prešpurku ale dojet nestihne a 9. prosince 1437 umírá ve Znojmě.

Zikmund Lucemburský dostane vztek. Obléhání podle jeho názoru trvá příliš dlouho.
Zikmund Lucemburský dostane vztek. Obléhání podle jeho názoru trvá příliš dlouho.

Zlý sen má podobu Habsburka

„Ne, tisíckrát ne,“ odbudou kališníci Albrechta, zvaného „kladivo na kacíře“ i s jeho nároky na uprázdněný český trůn. Považují ho za zlý sen.

Sejdou se v Mělníku a domluví se, že by jako svého vládce nejraději uvítali Kazimíra IV. Jagellonského (1427 – 1492), bratra polského krále Vladislava III.

Zemský sněm ale Habsburka 27. prosince 1437 nakonec zvolí. Nenáviděný panovník naštěstí nevydrží dlouho. Už 28. října 1439 ho zastihne smrt v bolestech při úplavici. Ptáčkova diplomacie slaví další úspěch.

Znepřátelení katolíci a husité se znovu setkávají u jednoho stolu a 29. ledna 1440 podepisují tzv. mírný list, ve kterém stanoví budoucí podobu volby krále. Toho má vybrat sbor 46 volitelů (18 pánů, 14 rytířů a 14 měšťanů).

Moc v zemi si rozdělují různé šlechtické skupiny pomocí tzv. landfrýdů (krajské sněmy pánů, rytířů a královských měst, jejichž členy jsou katolíci i kališníci). Sjezd landfrýdů s hejtmanem tvoří zemskou vládu.

V čele spolku čtyř východočeských landfrýdů (hradecký, chrudimský, čáslavský a kouřimský) stojí od března 1440 schopný Hynek. Přezdívají mu proto východočeský král.

Nad budoucím českým králem Jiřím z Poděbrad drží Hynek svoji ochrannou ruku.
Nad budoucím českým králem Jiřím z Poděbrad drží Hynek svoji ochrannou ruku.

Jde o čiré spekulace 

V září 1444 se vydává na Dobříš jednat s Oldřichem II. z Rožmberka (1403 – 1462).

„Na cestě se roznemohl půldruhé míle od Rataj, nemoha dále jeti, i vrátil se jest a v tom umřel,“ líčí Přibík z Klenové, který ho měl v cíli cesty přivítat.

Přestože dějepisci označují jako příčinu jeho smrti mrtvici, není vyloučeno, že všechno bylo jinak… Krátce před svým odjezdem totiž dostává od přátel varování, že setkání s vlivným katolíkem Oldřichem by mohlo být nebezpečné.

Rožmberkovi je Pirkštejnův vliv trnem v oku, navíc si rád zahrává s jedy a zkoumá jejich působení… Nabízí se proto hypotéza, že ho otrávil.

„Bez odborného prozkoumání Ptáčkových ostatků by jakékoli tvrzení v tomto ohledu bylo jen čirou spekulací,“ mírní ale bujnou fantazii Šandera.

„Náhlé skonání náčelníka takového, jakým byl pan Hynce Ptáček z Pirkštejna, bylo by způsobilo ještě větší žal v národě, kdyby ztráta jím povstalá nedala se hned nahraditi vůdcem neméně schopným, ale ještě ráznějším,“ píše Piccolomini.

Mužem, kterého má na mysli, není nikdo jiný než budoucí český král Jiřík z Poděbrad (1420 – 1471), který nastupuje na Ptáčkovo místo.

Není v politice žádným nováčkem, už ve svých sedmnácti letech sedával v lavici zemského soudu, ve dvaceti se stal hejtmanem boleslavského kraje a Hynek nad ním stále držel ochrannou ruku.

Foto: wikipedia.org
Související články
Historie
Slavný Bedřich Hrozný získal profesuru až na třetí pokus
V červnu 1905 se Bedřich Hrozný stává docentem a do světa velké vědy se uvede přednáškou O babylónském eposu o stvoření světa. Finančně mu to ale nic nepřinese. Bádáním ani přednáškovou činností se Bedřich Hrozný (1879‒1952) neuživí. Naštěstí stále pracuje jako univerzitní knihovník, a proto může požádat o ruku svoji vyvolenou Vlastu Procházkovou (1888‒1959), aniž […]
Historie
Starořecký běžec Koroibos vyzrál na boha
Slunce pálí a nebe je bez mráčku. Vyvolávač ve městě Olympii na západě Peloponéského poloostrova vyzývá závodníky, aby se dostavili na startovní čáru, vymezenou pruhem kamenných desek. Místní aristokrat jménem Koroibos z Elidy se mezi mládeží ze vznešených rodin rozhodně neztratí. Na své vypracované a sluncem osmahlé tělo může být pyšný. Stadion se závodní dráhou o […]
Historie
Starověké olympijské hry: Na přehlídku naháčů ženy nesměly
Davy lidí se tísní v řecké Olympii. Každý chce vidět svého favorita. Kohosi tam vykuřují – za chvíli bude dotyčný obětovat bohům, a tak musí projít touto očistou. Zeus, Hestia i další bohové dostanou, co jim náleží, aby sportovní slavnost nic nenarušilo. Přichází na řadu shromáždění v búleuterionu, řídícím domě her, jakési radnici. Závodníci tu […]
Historie
Proč Klement Gottwald zkazil slavnému vědci pohřeb?
„Tatínek byl sice velice přísný, než to vedlo nás jen k nejpřesnějšímu konání povinností za všech okolností,“ vzpomíná prvorozený Bedřich Hrozný na otce. Matku pak líčí jako ženu „neskonalé dobroty a nejúplnějšího porozumění pro mé snahy“. „Zapíšu se i na filozofii,“ rozhodne se maturant Bedřich Hrozný roku 1897 ve Vídni. Rychle ale zjistí, že stihnout […]
reklama
záhady a tajemství
Stál na Rhodosu rozkročený gigant? Ale kdeže…
Pyramidy v Gíze, visuté zahrady, Diova socha, Artemidin chrám, Mauzoleum v Halikarnassu a… Kolos Rhódský! Sedmička divů starověkého světa, z nichž se dochoval jediný: Pyramidy. A stejně jako u Semiramidiných zahrad, i u kolosu se dodnes spekuluje, zda vůbec existoval.   Líčen je ale tak často a v mnohých detailech, že by bylo s podivem, […]
Tajemství Mallorcy a Menorcy: Mají starověký telegraf?
Doba bronzová a železná je v plném proudu a na dnes turisticky oblíbených ostrovech Mallorca a Menorca drží otěže moci společnost, kterou dnes nazýváme Talajotickou kulturou.   Zhruba mezi 1. a 2. tisíciletím před Kristem se pustí do budování talajotů, megalitických památek, o jejichž účelu se dnes můžeme jen dohadovat. Předcházejí jim takzvané tumuly, které […]
Skutečně skrývají ruiny polského hradu ďáblem střežený poklad?
Starobylý polský hrad Liwa prý ukrývá poklad, který se kdysi dávno vydal Jasiek, chlapec z Liwy, do této zříceniny hledat. Cennosti údajně v kobkách hradu skryla královna Bona, když v roce 1556 opouštěla Polsko. Jak známo, zemřela pak v Itálii na otravu. Poklad existuje! Lidé raději nechávali její poklady na pokoji, neboť se obávali ďábelských […]
Zuzana Dřízhalová: Odmalička si představovala, že bude slavnou herečkou
Je to talent od dětských krůčků. Zpívá, vystupuje s Bambini di Praga a sní o herectví. Překvapivě ale málem končí jako odborník na chemii. Náhoda tomu chce, že se vydá na DAMU. Zákeřná choroba jí chce ale překazit plány. Dvakrát ji porazí a zakládá úspěšnou pacientskou organizaci. Třetí kolo boje je ale fatální.   Zuzana […]
historie
Josef II. a Leopold II.: Bratři odlišní ve vládnutí spojení bratrskou láskou
Leopold II. v roce 1790 jen nerad opouští prosluněné Toskánsko. Zvykl si tady, stará se tu o otcovo dílo, porozuměním a cílenými reformami zlepšuje místním život a ti ho za to milují a obdivují. V Říši, a hlavně v Uhrách je to jiné a vladař bude muset sáhnout k mnoha kompromisům, aby krizi posledních několika měsíců […]
Swingový kmotr s božským hlasem
Geniální hudebník Frank Sinatra prožívá život, podobající se jízdě na horské dráze. Na ní nechybí setkání s mafií, divoká manželství, psychické problémy, únos syna nebo pobyt ve vězení za pletky s vdanou ženou. Hudební legenda, jež ovlivnila generace hudebníků napříč 20. stoletím. Tak si svět pamatuje synka sicilského hasiče, herce a zpěváka Franka Sinatru (1915–1998) […]
Boxer Kleomedes proměnil školu v ring a zabil 60 dětí
Finálový boxerský zápas 71. olympijských her v roce 496 př. n. l. má šťávu. Kleomedes z Astypalaie, ostrova v Egejském moři, se statečně pere s Ikkem z Epidauru. Udeří ho. Ikkos padne k zemi. Rozhodčí už chtějí přisoudit vítězství Kleomedovi, jenže Ikkos stále nevstává. Jdou se proto podívat, co se děje.  „Je mrtvý,“ volají vyděšeně, když […]
Rok 1848 přinesl Čechům místo výhod pevnou ruku Františka Josefa I.
Křivolaké uličky Starého Města ozařují plynové lampy, kočičí hlavy se lesknou kapkami, které zde zanechává tající sníh. Teplé světlo petrolejových lamp se line z otevřeného průchodu a vývěsní štít hlásá, že právě tady se nachází vyhlášený hostinec „U Broučků“. Hovor se ale tentokrát nestáčí k pomluvám sousedů, ale k událostem v daleké cizině. „Už se to mele i v Paříži. […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Pilaf s rajčaty
tisicereceptu.cz
Pilaf s rajčaty
Pilaf je pokrm z rýže, do něhož lze použít různé druhy masa i zeleniny. Skvěle chutná i s indiánskou rýží. Ingredience na 4 porce 400 g jasmínové rýže 2 cibule 2 konzervy loupaných rajčat oli
Tajemství kamenných bran v Saúdské Arábii: Šlo o vstupy do pekla?
enigmaplus.cz
Tajemství kamenných bran v Saúdské Arábii: Šlo o vstupy do pekla?
V posledních letech se ukazuje, že naše planeta stále ukrývá mnohá tajemství. Před časem například vyšlo najevo, že v poušti na území Saúdské Arábie leží stovky záhadných kamenných útvarů z dávné minu
Přemožené kočky decimují australskou faunu
21stoleti.cz
Přemožené kočky decimují australskou faunu
Pro řadu lidí je symbolem roztomilosti. Ale i to předoucí klubíčko pořád zůstává šelmou. A to takovou, že dokáže rozvrátit celé ekosystémy. Kočka domácí, domestikovaná forma kočky plavé, člověka dopr
Otec atomové bomby přitahoval ženy jako magnet
historyplus.cz
Otec atomové bomby přitahoval ženy jako magnet
Profesor americké literatury John Tatlock se už drahnou dobu marně snaží dozvonit na svoji dceru Jean. Renomovaná psychiatrička po dlouhá léta udržuje komplikovaný vztah se světově proslulým fyzikem Robertem Oppenheimerem. Protože trpí depresemi, vleze její otec záhy do bytu oknem. Bojí se, že by si Jean mohla sáhnout na život… Pouštní krajinu Nového Mexika ozáří
Jak na to: Nalíčené oči i k vodě
nejsemsama.cz
Jak na to: Nalíčené oči i k vodě
Velmi svůdné a času, horku a vodě odolávající líčení vykouzlíte pomocí konturovací tužky. Jdeme na to! Připravte si podklad. Na pohyblivé oční víčko naneste bázi pro oční stíny, můžete také použít trochu korektoru nebo béžový oční stín. Díky tomu se vytvořené líčení ani nehne. Použijte konturovací tužku Čím ostřejší tužka, tím lépe se s ní pracuje. Barvu si
Kdo postavil jávský chrám Borobudur?
epochalnisvet.cz
Kdo postavil jávský chrám Borobudur?
Byl vztyčen uprostřed džungle na ostrově Jáva, a to zhruba před 1200 lety. Kým, to dodnes zůstává záhadou. V době, kdy kamenný skvost Borobudur vznikl, zde totiž žila kultura, která i velké stavby pokrývala jen palmovými listy… Několik dlouhých staletí je Borobudur zcela zapomenutý a skrytý lidským očím. Chátrající kamenný kolos vyrve ze spárů bující
Uteče jí Jeřábek za mladší ženou?
nasehvezdy.cz
Uteče jí Jeřábek za mladší ženou?
Sblížící se padesátkou má herec Tomáš Jeřábek (49) ze seriálu Jedna rodina obavy, že už nikdy nesbalí žádnou mladou kočku. Že by to ještě na poslední chvíli zkusil? Toho se bojí hlavně jeho žena Ha
Benátská! S Impulsem oslaví svojí třetí dekádu třemi velkými S: Scooter, Suzi Quatro & Slade
epochanacestach.cz
Benátská! S Impulsem oslaví svojí třetí dekádu třemi velkými S: Scooter, Suzi Quatro & Slade
Poslední červencový víkend je pro milovníky hudby již neodmyslitelně spjatý s festivalem Benátská! s Impulsem. Ten se od svého vzniku, kdy měl pódium sestavené z lešení a aparaturu přivázanou ke stožárům veřejného osvětlení, etabloval mezi tuzemskou špičku. Letos slaví 30 let. Mezi gratulanty nebudou chybět ani zahraniční ikony Scooter, Suzi Quatro a Slade, kteří mají
Vždycky můžete začít milovat
skutecnepribehy.cz
Vždycky můžete začít milovat
Miluji milostné příběhy. Vždy mi připadaly vzrušující. Proč? Možná jsem sama žila nudný život. Do jisté doby. Je to vlastně smutné, když překročíte padesátku, máte pocit, že roky žijete vedle nesprávného muže a čekáte na rozuzlení, které se děje v telenovelách. Na dnešní poměry jsem se vdávala brzy. Podle zvyklostí za minulého režimu. Bylo mi 25 let,
Moderní obývací pokoj
rezidenceonline.cz
Moderní obývací pokoj
Text: Alena Müllerová Foto: Archiv firem
Nový Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+: více agility pro závodní tratě
iluxus.cz
Nový Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+: více agility pro závodní tratě
Společnost Mercedes-AMG představila na automobilové slavnosti Goodwood Festival of Speed nejnovější přírůstek do rodiny supersportovních vozů AMG GT – nový Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+. Novinka se z
Batikovaná trička jsou zase v módě. Jak si je vyrobit?
panidomu.cz
Batikovaná trička jsou zase v módě. Jak si je vyrobit?
Moderní vzor a ještě batikovaný. Jak si jej vyrobit? Triko nejprve vhodným způsobem poskládáte, sklady převážete provázkem, polijete textilními barvami a pak zafixujete. A to je celé. S příčným pruhem Pomůcky: provázek (gumičky), injekční stříkačka (nebo nosatá láhev), molitanový štětec, mikrotenový sáček, krejčovská křída barevná, zakrývací folie Pomocná chemie: krystalická soda, chlorový čistič, sirnatan sodný