Skip to content
reklama

9 nejsmrtelnějších nemocí: Zabijí 95 % nakažených

Na východě Konga se letos opět objevila ebola. Od začátku roku jí podlehlo přes 1800 lidí. Tato epidemie lidstvu připomněla, že stále existují nemoci, které lékaři neumějí uspokojivě vyléčit. Patří sem nejen krvácivá horečka, ale také neglerióza nebo vzteklina.

Úmrtnost na ně je extrémně vysoká. Které další nemoci nás mohou okamžitě zabít?

Nejčastěji se sice objevují v exotických zemích, ale občas pronikají i k nám. Například vůbec nejsmrtelnější onemocnění současnosti, tzv. prionová choroba (transmisivní spongiformní encefalopatie), se už několikrát objevila i v České republice.

Těchto 9 nemocí je nejvíce smrtících. Pokud se jimi člověk nakazí, má minimální šanci přežít. Naštěstí jejich vysoká úmrtnost často brání, aby nakazily velké množství lidí. Nemocní nestihnou nakazit další, než zemřou.

Ebola

O co jde: Představuje jednu z nejnebezpečnějších nákaz, s jakou se kdy lidstvo setkalo. Jeho původcem je filovirus ebola. Dosud největší epidemie této nemoci s největším počtem úmrtí propukla na přelomu let 2013 a 2014 v západní Africe.

Jak se projevuje: Prvními příznaky jsou únava, slabost, bolest hlavy, zimnice a horečka, bolest v krku. Zpočátku se tedy může zdát, že se jedná o obyčejnou chřipku. Mohou přidat zánět spojivek, vyrážka, bolesti břicha, zvracení a průjem.

Brzy se začíná projevovat krvácení podlitinami na kůži, zvracením krve a vytékáním krve z tělesných otvorů, jako jsou uši, oči a nos. Je utlumena funkce jater a ledvin, vzniká porucha srážení krve. V tomto důsledku odumírají některé orgány.

V konečném stádiu pacienti trpí velkými bolestmi a většina umírá.

Jméno ebola bylo převzato od řeky, která protéká oblastí, v níž propukla první epidemie této nemoci.

Jak se přenáší: Po nákaze virem se nemoc projeví nejčastěji za 2 až 21 dnů. Šíří se častěji přímým kontaktem – s krví nebo sekrety nemocného nebo nepřímo, přes předměty znečištěné sekrety či krví nakaženého člověka.

Nakazit se virem je možné i při pohlavním styku.

Léčba: Je velmi náročná, vědci teprve nedávno vyvinuli očkovací vakcínu.

Černé neštovice (pravé neštovice)

O co jde: Prudce nakažlivá choroba, způsobená virem z čeledi Poxviridae. Představovala jedno z nejnebezpečnějších onemocnění: jen během 20. století neštovice zahubily 300–500 milionů lidí, a ještě v roce 1967 onemocnělo 15 milionů lidí a 2 miliony jich zemřely.

Díky programu očkování byly pravé neštovice 8. 5. 1980 prohlášeny Světovou zdravotnickou organizací za zcela vymýcené

Jak se projevuje: Zpočátku se projevuje jako chřipka. Ve druhé fázi se objevují typické kožní projevy s hnisajícími vředy, které mohou zasáhnout i sliznice. Část pacientů umírá na otravu krve, oběhové či dechové selhání.

blank
Pravé neštovice usmrtily více lidí než všechny války na světě dohromady.

Jak se přenáší: Kapénkovou infekcí a vzduchem, vdechnutím kontaminovaného prachu, ale i nepřímo čerstvě znečištěnými předměty. Kdo přežil, byl většinou navždy poznamenán zjizvenou tváří nebo například slepotou.

Léčba: Díky celosvětovému očkovacímu programu byla nemoc vymýcena.

BAE: Balamutiová amébová encefalitida

O co jde: Tuto málo známou, ale smrtící nemoc označovanou zkratkou BAE přenáší volně žijící améba Balamuthia mandrillaris.

Jak se projevuje: Napadá mozek. Nastávají poruchy vědomí, bolesti hlavy, záchvaty, změny osobnosti. U části nemocných předcházejí příznakům postižení centrální nervové soustavy nehojící se kožní léze.

blank
Poprvé byla pozorovaná roku 1986 u samice opice mandrila v zoologické zahradě v San Diegu.

Jak se přenáší: Kůží nebo transplantovaným orgánem. Při experimentech se ukázalo, že se člověk může nakazit i přes čichovou sliznici.

Léčba: Moderní léčba nepomáhá.

Vzteklina

O co jde: V Evropě je prakticky nemocí minulosti, v Asii a Africe na ni ale stále ještě umírá více než 55 000 osob ročně. Jedná se o akutní nemoc centrálního nervového systému, která může postihnout všechny teplokrevné živočichy – a tedy i člověka.

Jak se projevuje: Zpočátku jde o neobvyklé brnění a pálení v místě poranění, typicky kousnutí od nakaženého zvířete. Nemoc se může rozvinout do dvou forem, rychlejší průběh se smrtí během několika dní má „hyperaktivní, zuřivá forma“ s absencí strachu. Druhá forma probíhá pomaleji a déle, smrt nastává ochrnutím svalů a nervového systému.

blank
Nemoc je doložená zhruba od roku 3000 př. n. l. Už ze starověkého Egypta pocházejí důkazy o této smrtelné chorobě v podobě fresek znázorňujících „vzteklé“ lidi a psy.

Jak se přenáší: Vzteklina se může přenášet jen slinami, jedinou možností přenosu je tedy pokousání. Protože ale mění zasažená zvířata na agresivní, je nákaza od infikovaného tvora velmi pravděpodobná.

Smrt nastává v kómatu za současné paralýzy všech svalů.

Léčba: Rozvinutá vzteklina s projevujícími se příznaky je prakticky neléčitelná. Proto je třeba urychleně vyhledat lékařskou pomoc hned po kousnutí či škrábnutí neznámým zvířetem. Člověk se snaží předcházet onemocnění likvidováním možných zdrojů nákazy, tedy hubením podezřelých zvířat a očkováním zvířat domácích i ve volné přírodě.

Po zavedení vakcinace lišek významně klesl počet tohoto onemocnění, které se v Česku podařilo vymýtit.

Požírač mozku: Primární amébová meningoencefalitida

O co jde: Jedná se o vzácný hnisavý zánět mozkových blan a mozku, který způsobuje volně žijící améba Naegleria fowleri – je to příbuzná améby způsobující výše popsanou Balamutiové amébovou encefalitidu.

Proto se této nemoci také říká neglerióza.

Jak se projevuje: Anglicky se jí říká „brain-eating amoeba“, tedy mozek požírající améba. Přesně tak totiž zabíjí, požírá mozkovou tkáň nakažených. Po inkubační době 2–6 dnů propukají náhle bolesti hlavy, zvracení a horečka.

blank
Od 60. let do začátku tohoto století se v České republice objevilo celkem 18 případů, což nás řadí za USA a Austrálii na třetí příčku v celosvětovém výskytu.

Jak se přenáší: Lidé se mohou nakazit tak, že jim tento prvok pronikne do těla obvykle nosní dutinou. Po proniknutí do těla prochází skrz sliznici a podél čichového nervu se dostává do mozku. Zde způsobují rozpad mozkových buněk a zánět, brzy nastává kóma a smrt

Léčba: Většina známých případů dosud skončila smrtí. V USA bylo v roce 2016 úspěšně léčeno několik pacientů novým lékem Impavido (miltefosin) od farmaceutické společnosti Profounda Inc., jedná se o antiparazitní lék.

Velmi důležitá je ale včasná diagnóza.

Nemoc zkamenělých lidí

O co jde: Tato nemoc je tak vzácná, že nemá ani české pojmenování, oficiálně se jmenuje Fibrodysplasia ossificans progressiva. Jedná se o genetické onemocnění pojivové tkáně.

Jak se projevuje: Pojivová tkáň (klouby, vazy, chrupavky) se mění v kostní. Klouby tuhnou a přestávají být pohyblivé. Při postižení žvýkacích svalů znamená v podstatě znemožnění příjmu potravy. Ztuhnutí páteře hrudního koše zase poškozují oběhové a plicní funkce.

Smrt nastává téměř vždy. Díky pokroku v medicíně se ale dnes pohybuje délka dožití kolem 40 let.

blank
Jedná se o velmi vzácnou nemoc, celosvětově existuje asi 700 zaznamenaných případů.

Jak se přenáší: Jde o genetické (vrozené) onemocnění.

Léčba: Nemoc nelze léčit, naopak, snahy o odstranění výrůstků mají za následek zvýšení růstu kosti.

Černá horečka kala azar (viscerální leishmanióza)

O co jde: Toto parazitické onemocnění způsobuje prvok z rodu Leishmania, žijící v tropických a subtropických oblastech.

Jak se projevuje: Parazit napadá imunitní systém, řadu vnitřních orgánů a kostní dřeň. Pokud se v těle zachytí, neexistuje už možnost, jak pacienta zachránit. Příznaky propuknutí nemoci jsou velmi nenápadné, projevují se podobně jako mnoho jiných nemocí, které jsou v těchto oblastech časté.

Později se objevují vředy na kůži, v ústech a v nose. Nemocný trpí horečkou. Neléčená černá horečka vede téměř vždy ke smrti hostitele.

blank
Vyskytuje ve 75 zemích, ohrožená populace čítá přibližně 200 milionů obyvatel.

Jak se přenáší: Prvoka přenáší komáři rodu Phlebotomus a Lutzomyia, kteří žijí především v lesnatých územích tropického a subtropického pásu.

Léčba: Proti této nemoci neexistuje očkování. Pokud není včas léčená, úmrtnost se pohybuje kolem 100 %. Léčí se tzv. pentavalentními antimoniáty, které se podávají formou nitrosvalových injekcí po dobu 30 dnů.

Antimoniáty jsou ale značně toxické a pro pacienty představují velké riziko.

Spavá nemoc

O co jde: Je to parazitické onemocnění lidí a zvířat způsobené parazitem druhu Trypanosoma brucei.

Jak se projevuje: V první fázi onemocnění se vyskytují horečky, bolesti hlavy, svědění a bolesti kloubů. Tyto počáteční příznaky se začnou projevovat 1-3 týdny po kousnutí. O několik týdnů nebo měsíců později se začne projevovat druhá fáze, a to zmateností, špatnou koordinací, násilným chováním, strnulostí a potížemi se spánkem.

Infekce zasahuje centrální nervovou soustavu a způsobuje závažné neurologické poruchy.

blank
Nemocní často nejsou schopni spát v noci, zato ve dne je spánek přemáhá. Podle tohoto příznaku dostala choroba své jméno.

Jak se přenáší: Kousnutím nakažené mouchy tse-tse. Tyto mouchy se vyskytují ve 36 zemích subsaharské Afriky.

Léčba: Do doby, než byla objevená léčba, byla africká spavá nemoc neboli odborně africká forma trypanosomiázy, v podstatě stoprocentně smrtelnou nemocí.

Prionové choroby

O co jde: Nejde o jedinou nemoc, ale o společné pojmenování pro choroby způsobené nahromaděním prionů v mozku. Prion je vadná forma tzv. prionové bílkoviny, která se zcela běžně vyskytuje v mozkové tkáni a pravděpodobně se spolupodílí na výkonnosti dlouhodobé paměti.

Priony vyvolávají v těle poruchy centrální nervové soustavy, úmrtnost je stoprocentní.

blank
U lidí se objevuje hned několik nemocí fungujících na tomto principu, například Creutzfeldtova-Jakobova choroba nebo choroba kuru.

Jak se projevuje: Zprvu poruchami zraku, obvyklé je zamlžené vidění. Přidává se dvojité vidění, a poruchy paměti. K příznakům patří vrávoravá chůze, závratě a pády, svalová slabost, třes. Souběžně se rozvíjejí i změny osobnosti a poruchy chování: deprese, apatie, plačtivost, halucinace, záchvaty strachu a křiku, rozbíjení věcí.

Následuje období rychle postupující demence. Nemocný je nakonec znehybněný, strnulý. Nereaguje na jakékoliv podněty, ačkoliv má otevřené oči. Osobnost i vyšší nervová činnost je vymizelá, zůstanou jen primitivní reflexy.

Následuje smrt.

Jak se přenáší: geneticky i infekčně (podobně jako virus)

Léčba: Všechna prionová onemocnění jsou nevyléčitelná a smrtelná.

Foto: Shutterstock.com, wikimedia.org
Právě v prodeji
reklama
Sdílej!
Komentáře
Další články z rubriky Zajímavosti
Zobrazit více …

Nenechte si ujít další zajímavé články

Našla americká armáda na Krétě tajné minojské technologie?
enigmaplus.cz

Našla americká armáda na...

Na starověké Krétě prý bylo na sto minojských měst a...
Seychely, malý velký ráj
epochanacestach.cz

Seychely, malý velký ráj

Někdy je dobré se zasnít...
Neuromodulační léčba je nadějí pro pacienty s chronickou bolestí
21stoleti.cz

Neuromodulační léčba je...

Ve světě je moc bolesti. Jak by ji mohlo být...
Rigatoni se slaninou
tisicereceptu.cz

Rigatoni se slaninou

Těstoviny se špenátem a slaninou...
Záhada římského „nerozbitného skla“
enigmaplus.cz

Záhada římského „nerozbitného...

Antický svět byl místem překotného rozvoje...
Perrelet opět partnerem Globe Soccer Awards v Dubaji
iluxus.cz

Perrelet opět partnerem...

Švýcarská hodinářská značka Perrelet se stala již...
Je čas zabezpečit chalupu
panidomu.cz

Je čas zabezpečit chalupu

Řada z nás své chaty a chalupy opouští s prvními...
Jaké Gottovo tajemství chce Dominika ještě odhalit?
nasehvezdy.cz

Jaké Gottovo tajemství chce...

Tohle se nikdo neměl...
Oslovil mě cizí muž, budoucí tchán
skutecnepribehy.cz

Oslovil mě cizí muž, budoucí...

Byl pochmurný podzim...
Bude se ještě někdy schopna zamilovat?
nasehvezdy.cz

Bude se ještě někdy schopna...

Když přišla ILONA...
Vědci se pokusili vychýlit trasu asteroidu. Dokáží ochránit Zemi před možnou kolizí?
epochalnisvet.cz

Vědci se pokusili vychýlit trasu...

Ničivá srážka s asteroidem je oblíbeným...
Dveře MASTER – co kus to originál
rezidenceonline.cz

Dveře MASTER – co kus to...

Jsou synonymem pro nadčasový minimalistický design, tak...