Domů     Válečná sekyra zakopána: Na co Boleslav II. nalákal domů svatého Vojtěcha?
Válečná sekyra zakopána: Na co Boleslav II. nalákal domů svatého Vojtěcha?

Češi si užívají rozkoše. Muži klidně svádějí ženy, které patří mezi jejich příbuzné. Kněží, místo co by byli vzorem ostatním, je v těch prostopášnostech ještě podporují. Politické napětí v zemi by se doslova dalo krájet.

Pražskému biskupovi právě došla trpělivost. Opustí ty bezbožníky!

Slavníkovec Vojtěch (asi 956–997) podle Canapariovy legendy:

Po všechny dny biskupského úřadu sloužil věrně a oddaně Pánu, a vštěpuje lidu křesťanský řád, vynaložil mnoho námahy, ale bez užitku.“ Jeho obětavá snaha přivést Čechy na správnou cestu se ukazuje jako marná.

Lid měl tvrdé šíje a stal se otrokem rozkoší, obcovali s příbuznými i s mnoha ženami beze všeho řádu, uvádí Brunova legenda.

Křesťanští otroci se tu prodávají Židům, nikdo nedodržuje půst a duchovní se bezostyšně žení.  „Za vaše nemravné životy vás stihne boží trest,“ varuje druhý pražský biskup.

Čím častěji ale Vojtěch poukazuje na zkaženou morálku obyvatel, tím větší nenávisti se od nich dočká. Zároveň ho ale trápí i politické poměry. Dobré vztahy mezi vládnoucími Přemyslovci a Slavníkovci se kazí už od poloviny 80. let 10. století.  

Kníže Boleslav II. velmi dobře chápe, že se musí s Vojtěchem usmířit.
Kníže Boleslav II. velmi dobře chápe, že se musí s Vojtěchem usmířit.

Útěk z Čech  

Přituhuje i v zahraniční politice.

Když český kníže Boleslav II. (asi 932–999) po smrti římského císaře Oty II. (955–983) podpoří roku 984 povstání bavorského vévody Jindřicha II. (951–995), dvůr maličkého císaře Oty III. (980–1002), za kterého vládne jeho matka Theofano (955/960–991), tím rozhodně nepotěší.

Pro Vojtěcha, kterého uvedl do úřadu Ota II. a světil ho mohučský arcibiskup Willigis (asi 940–1011), je přitom podpora ze strany říše nesmírně důležitá. Propadá zoufalství.

Marnost nad marnost,“ uvědomuje si hubené výsledky své činnosti a komplikovanou politickou situaci.

Nepochybně musel čelit značnému zklamání, že ve svých očích neuspěl ani jako duchovní pastýř jemu svěřeného stáda, ani jako prostředník mající zmírňovat konflikty mezi pražskými Přemyslovci a libickými Slavníkovci, píše současný historik Tomáš Sekyrka.

Ve 2. polovině roku 988 proto Vojtěch na svoji funkci rezignuje. Vydává se do Říma, kde na počátku roku 989 skládá svůj úřad do rukou papeže Jana XV. (†996). Útočiště pak nalézá postupně v několika klášterech.  

Obchod s otroky biskup velmi kritizuje.
Obchod s otroky biskup velmi kritizuje.

Poselstvo slaví úspěch 

Kníže se ocitá v nepříjemné situaci. Jeho prestiž klesá.je to za zemi, když z ní její duchovní pastýř utekl?“ zaznívá ze Svaté říše římské.

Po Vojtěchově odchodu dostává církevní správu pražské diecéze na starosti míšeňský biskup Volkold, který ale umírá 23. srpna 992. Po jeho smrti se úřadu musí někdo ujmout. Willigis velmi stojí o návrat Slavníkovce na pražský biskupský stolec.

Boleslav II. cítí, že je třeba jednat.  Na podzim roku 992 proto vyšle do Říma poselstvo, které má přivést biskupa zpátky. V jeho řadách nechybí Vojtěchův přítel a vychovatel Radla a mnich Kristián (†996), Boleslavův bratr.

Na nich dvou stojí úspěšnost mise. Radlovo přesvědčování, aby Vojtěch dokončil svoje poslání v Čechách, a Kristiánova pokora a slib, že se poměry zlepší, nakonec přiníšejí úspěch.  

Založení Břevnovského kláštera má být aktem usmíření.
Založení Břevnovského kláštera má být aktem usmíření.

Přátelství s císařem  

Biskup ale má dvě podmínky: „Budete respektovat moje pravomoci a v Praze bude založen benediktinský klášter. Poselstvo kývne a návratu už nic nebrání.

Domů se Vojtěch vydává na přelomu let 992/993. „Odešel s Kristiánem a Radlou nejdříve do Němec vyhledat mladého Otu III.  a projednat s Willigisem různé věci povahy církevní.

S budoucím císařem se setkal snad až v Cáchách a tehdy vzniklo mezi nimi přátelství nad pomyšlení vřelé,“ líčí historik Rudolf Holinka (1889–1953). Ota III. vidí ve Vojtěchovi svého duchovního rádce a setkání považuje za osudové.

Přízeň mu projevuje až do své smrti. Na konci roku 993 už je Vojtěch zpátky v Čechách. Přichází s ním 12 benediktinských mnichů. 

Svatý Vojtěch je zklamaný. Znovu proto odejde z Čech.
Svatý Vojtěch je zklamaný. Znovu proto odejde z Čech.

Optimismus netrvá dlouho 

Vstřícné gesto vůči biskupovi udělá sám Boleslav II., když vydává edikt, ve kterém „za přítomnosti všech předních mužů uložil řečenému biskupovi, aby podle kanonických ustanovení rozloučil ta manželství, o nichž zjistí, že byla proti svatému zákonu uzavřena mezi příbuznými.

Dal také svolení stavět na vhodných místech kostely a vybírat desátky.“ Češi Slavníkovce nadšeně vítají. „Když prošli celou cestu a dorazili do Prahy, vyšli mu vstříc lidé každého věku i pohlaví a přijali ho s nesmírnou radostí.

Podávali mu ruce a slibovali, že chtějí zcela polepšit svůj dřívější život, neboť se radují z jeho návratu, tvrdí Canapariova legenda. Staronový biskup opravdu věří v obrat k lepšímu. Splněna je i jedna z podmínek jeho návratu:

založení benediktinského kláštera v pražském Břevnově. K vysvěcení určitého provizoria dochází už 14. ledna 993. Pokud jde o nápravu poměrů v zemi, optimismus mu ale nevydrží dlouho.

Nezmění se téměř nic, a proto Vojtěch ve 2. polovině roku 994 znovu opouští Prahu.  

Foto: wikipedia.org
reklama
Související články
Historie
Děsirée Clary dostala jako náplast na zklamání švédskou korunu
Dává jí úkol, který splnit nemůže. Donutit rodiče, aby jí hned povolili se vdávat. Taková opovážlivost! To si nemůže dovolit. Je jasné, že tohle znamená jediné: definitivní konec. Bernardine Eugénie Désirée Clary (1777–1860) z francouzského Marseille se v roce 1793 náhodně seznámí s Josephem Bonapartem. Setkává se i s jeho rodinou, zamiluje se do Josefova bratra Napoleona (1769–1821) a […]
Historie
Příchod Slovanů k nám: Dorazili do Čech z bělorusko-ukrajinského pomezí?
Langobardi v 5. století proti proudu Labe projdou Čechami a zastaví se na Moravě. Roku 568 odsud odejdou a dorazí až do severní Itálie. A co je pro nás nejvýznamnější? Kolem roku 500 už v Čechách sídlí Slované! Je jich málo a doklady o nich jsou řídké. Za nejstarší nejspíše můžeme považovat zmínku byzantského dějepisce Prokopia (*490), […]
Historie
Smrt: Nečisté věci se musejí spálit a bez výbavy na onen svět nepůjdeš
Lidé se do chalupy přicházejí rozloučit se svým sousedem hospodářem. Chvíli postojí, pokřižují se a tiše odejdou. Smrti se nebojí, považují ji za součást života… V Legendě o Ostojovi, sedlákovi žijícím u nás ve 12. století, líčí současný historik Zdeněk Smetánka jeho smrt. Tělo mrtvého sedláka leží na slaměné podestýlce uprostřed jizby v chalupě. „Důkaz, proč neležel […]
Historie
4 nejstarší sportovní trofeje: Na jachtařské zápolení dohlíží samotná královna!
V kalendáři bychom sice nalistovali konec března, na fotbalovém stadionu poblíž Glasgow však vládne studený vítr. I tak diváci oděni v oblecích zvědavě sledují, jak skupinka fotbalistů křepčí a hrdě mává nablýskaným pohárem – kdyby jen věděli, že zrovna drží v rukou jednu z nejstarších trofejí sportovního světa. Carlisle Bells Rok:1599 Sport: Dostihy Ještě z […]
reklama
historie
George Washington: Životní družku našel ve vdově se dvěma dětmi
Štěstěna rozhodně provází mladého amerického zeměměřiče George Washingtona během jeho vojenské kariéry. V letech 1753–1758 bojuje po boku Britů s Francouzi. Není zraněn navzdory tomu, že jednou nachází ve svém vojenském kabátci dokonce čtyři díry po kulkách. Vojenský postup George Washingtona (1732–1799) však stagnuje, a proto se v prosinci 1758 rozhodne s armádou skončit. Už dlouhou dobu, zhruba […]
Proč zakázali konšelé katům na svatého Martina koledovat?
Svatý Martin má 11. listopadu přijet na bílém koni, což značí začátek zimy. Letos už je sněhové nadílky až až. Kdo vlastně ale svatý Martin je? Pojďme se trochu podrobněji podívat na jeho osud. V římské provincii Horní Panonie (v dnešním Maďarsku) přichází v roce 316 na svět Martin Tourský († 397). Podle legendy se později setkává v Amiensu […]
Co se skrývalo v urnách? Nejenom popel, ale i korálky
Nejstarší pohřební urny pocházejí z Blízkého východu z období asi 3000 př. n. l., ve střední Evropě se první schránky na popel vyskytují o 1000–1500 let později. Hlouček Slovanů se shromáždí do kruhu v poli. Muž v jejich středu začíná vyhrabávat díru. Když dosáhne hloubky zhruba půl metru, přestane. Vedle stojící žena mu podá předmět zabalený v plátně. […]
Proč křesťané odmítali spalovat své mrtvé?
Smuteční průvod pomalým krokem za zpěvu smutečních písní míří na hřbitov. Tam už je připravena navršená hranice. Oblečeného nebožtíka na ni položí. Příbuzní zažehnou oheň. „Po spálení hranice a těla buď hned, nebo na druhý den sebrali pozůstalí popel s opálenými zbytky kostí, zbraní, šperků buď prostě na hromádku, nebo jej vsypali do popelnice, kterou […]
reklama
svět zločinu
Mlčení jehňátek Garyho Heidnika: Na dně temné jámy
Žena se brání marně. Volání o pomoc se doneslo jen ke krutém vězniteli. Hodí ji do mělké prohlubně, kterou zakryje dřevěnou deskou. Zbitá a téměř nahá leží na zmrzlé zemi a ztěžka dýchá. Myslí na rodinu. Na sváteční večeři, kterou nestihla koupit. A na to, že brzy zemře. Nelidská krutost. Tato dvě slova se v […]
Tragická dohra virtuální hádky: Komando popraví nevinného muže
Po zuby ozbrojení těžkooděnci vyskáčou z opancéřované dodávky s nápisem SWAT. Tohle jsou chvíle, pro které byli vycvičeni. Adrenalin je žene vpřed. Zbraně mají v dokonalém stavu a připravené rozsévat smrt. Ani na okamžik je nenapadne, že by mohli být na špatném místě. Celá planeta čeká na začátek nového roku. Do Silvestra, kdy na nebi […]
Postaršímu miliardáři zmizí žena před nosem
V zasněžených ulicích východního Osla se zvedá vítr. Vhání chodcům do očí bílý poprašek. Zavane až k okraji bytových domů, kde stojí vila jednoho z nejbohatších Norů. Tom Hagen (69) si nepotrpí na přehnanou okázalost. Odmala je mu vtloukáno do hlavy, aby se svými úspěchy příliš nechlubil. Jeho dům je sice velký, ale jednoduchý. Ve svém věku už […]
Vůdkyně kultu ubije oběti paličkami
V 90. letech minulého století má japonská žena jménem Sačiko Etoová (65) mnoho následovníků. Stojí v čele kultu, jenž uctívá její mystické síly. Podle jejích stoupenců dokáže z lidí vymítat ďábla. Nepoužívá při tom modlitby a symboly, ale speciální bubenické paličky. Sačiko paličkami sví zákazníky bije, dokud z nich všechno zlo nevyžene. V lednu 1995 však její praktiky definitivně […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Vyhynutí dinosaurů má jasného viníka
21stoleti.cz
Vyhynutí dinosaurů má jasného viníka
Vyhynutí obřích druhohorních plazů je spojováno s dopadem asteroidu zvaného Chicxulub, který vyvolal celou škálu potenciálně smrtících důsledků. Který z nich byl skutečným viníkem vyhynutí dinosaurů?
Pátrání po MH370 ukončeno: Dostalo se ztracené letadlo do jiné dimenze?
enigmaplus.cz
Pátrání po MH370 ukončeno: Dostalo se ztracené letadlo do jiné dimenze?
Vyšetřování kauzy zmizelého letadla malajsijských aerolinií z letu číslo MH370 definitivně skončilo. A to bez jakéhokoli výsledku. Proč se letadlo asi po hodině letu odklonilo od plánované trasy? Kam
Proč se krtkům v zimě zmenšuje hlava?
epochalnisvet.cz
Proč se krtkům v zimě zmenšuje hlava?
„Zmenši tělo, budeš míň hladovět!“ Pod tímto heslem se snaží přečkat zimu krtci. Zimní spánek si totiž nemohou dovolit, brání tomu jejich metabolismus, který patří mezi vůbec nejaktivnější mezi savci.
Svátečně rozzářené okno
panidomu.cz
Svátečně rozzářené okno
Plný parapet drobných vánočních dekorací, bezpečné svícny, umělý sníh, světýlka, samolepky, spreje a šablony… Okno zkrátka o Vánocích nemůže zůstat prázdné! Tu kouzelnou a neopakovatelnou atmosféru milují především ženy. Však se na to všelijaké zdobení těší celý rok a nedají se odradit, ani když je partner zapřísáhlý nepřítel vánočních svátků a bručoun, který by nejraději
Ovesné perníčky s arašídovým máslem
tisicereceptu.cz
Ovesné perníčky s arašídovým máslem
Zdravější varianta oblíbených vánočních perníčků. Mouku nahradí jemné ovesné vločky a klasický cukr vyměňte za hnědý kokosový. Budete překvapeni, jak skvěle chutná kombinace arašídového másla a perník
Zřícenina Andělská Hora: Nejkrásnější ruina Českého království
epochanacestach.cz
Zřícenina Andělská Hora: Nejkrásnější ruina Českého království
Hrad opředený mnoha pověstmi, sídlo mocných mužů i samotného panovníka i přírodní jeviště jednoho z nejslavnějších českých filmů. To všechno je Andělská Hora, romantická zřícenina na Karlovarsku. Podle pověsti založil hrad Andělská Hora krutý muž jménem Ursinus, který do českých zemí unesl krásnou Alvínu, dceru anglického krále Tristana. Alvína byla laskavá jako anděl, ale trpěla pod
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Třetí ročník Czech National Spirits Competition vyhodnocen
iluxus.cz
Třetí ročník Czech National Spirits Competition vyhodnocen
Slavnostní galavečer vyhlášení výsledků mezinárodní soutěže o nejlepší destilát a likér Czech National Spirits Competition 2023 proběhl v reprezentativních prostorech Strahovského kláštera v sobotu 2.
Umí být jeden druhému oporou
nasehvezdy.cz
Umí být jeden druhému oporou
V letošním roce oslavil oblíbený moderátor a herec Jan Kraus (70) jubilejní sedmdesáté narozeniny. Žádné velké oslavy se ovšem nekonaly, jelikož je moderátor jednoduše nemá v oblibě. Pokud tak na n
Akce Poklad: Skrývá vrch Myslivna archivy gestapa a zlato?
enigmaplus.cz
Akce Poklad: Skrývá vrch Myslivna archivy gestapa a zlato?
U výběžku české hranice s Rakouskem se nachází lokalita, kam mají být na přelomu let 1944 a 1945 nacisty sváženy záhadné bedny. Co odhalilo poválečné pátrání?   [gallery ids="134665,134666,
Kamarádka se mi moc protiví!
skutecnepribehy.cz
Kamarádka se mi moc protiví!
Moje kamarádka ze školy to uměla vždy roztočit, což jsem jí vždy trochu záviděla. Ve společnosti na sebe strhne veškerou pozornost. Už od školy jsem s ní vždy ráda chodila na pařby a později už jen na fajn večery, kolikrát jen ve dvou. Sice na sebe strhávala vždy pozornost všech mužů okolo, ale příliš mi to nevadilo.
Podivný mikro-spánek tučňáků uzdičkových
21stoleti.cz
Podivný mikro-spánek tučňáků uzdičkových
Péče o mládě vyžaduje po rodičích tučňácích velké oběti. Jeden, sedící na vejcích, musí být stále ve střehu, aby ho ochránil před predátory, zatímco druhý rodič loví kořist. Jak to ustát bez dostatečn