Domů     Stal se předlohou bájného krále Artuše římský legionář?
Stal se předlohou bájného krále Artuše římský legionář?

Udatní bojovníci rozpačitě pozorují kámen, do kterého je zabodnutý meč. „Kdo tento meč vytáhne, bude králem Anglie podle práva i rodem.“ Nedokážou to ale ani ti nejsilnější. Nakonec přichází dvacetiletý Artuš. Meč Excalibur vyjme z kamene s naprostou lehkostí.

Králi Utheru Pendragonovi, zamilovanému do Igraine, manželky cornwallského vévody pomůže kouzelník Merlin. „Propůjčím vám vévodovu podobu výměnou za to, co z toho vztahu vznikne,“ slíbí Utherovi.

Mytický panovník se setká se svou láskou a zplodí s ní syna, který podle dohody náleží Merlinovi. Tak začíná známá legenda o bájném anglickém králi Artušovi. Kdo je ale jeho skutečným předobrazem? Historikové si s tím lámou hlavu už léta.

Jako první se o statečném Artušovi zmiňuje anglický kronikář Gildas (asi 500–570) ve svém díle „De excidio et conquestu Britanniae“, tedy „Vyvrácení a dobytí Británie“ ze 6. století.

Někdy kolem roku 540 při sepisování svého textu tvrdí, že Artuš přišel na svět roku 452. Jenže… Letopisec Gildas neuvádí ani slovo o králi. Mluví o vojákovi. Bojoval prý po boku králů, ale králem, ba ani šlechticem nebyl.

Naznačuje ovšem, že v římské hierarchii mohli jeho rodiče patřit mezi vysoce postavené osoby. Velení armády mu bylo svěřeno jenom díky vynikajícím vojenským schopnostem, ale nestál za ním vznešený původ.

Bájný Artuš. Jak vlastně legenda o něm vznikla a kým byl ve skutečnosti.
Bájný Artuš. Jak vlastně legenda o něm vznikla a kým byl ve skutečnosti.

Odkud pocházel?

Gildas o něm říká, že je „posledním Římanem v Británii.“ Římané se přitom z ostrovů stáhli roku 410. Snad tedy patřil mezi jejich potomky. Další zpráva o Artušovi pochází až z roku 829 z kroniky velšského mnicha Nennia.

Vypráví o válečníkovi, který zvítězil ve dvanácti bitvách. Co ale o Artušově kariéře vykládají pověsti? Chlapec prý vyrůstá jako páže pod kouzelníkovým dohledem. Po Utherově smrti se ale říše bortí, a tak Merlin svolá všechny ke kameni se zabodnutým mečem.

O Artušovi se ale pak dalších 600 let mluví stále jako o vojákovi. Šlechtice z něj udělá až anglický kněz Geoffrey z Monmouthu (1090/1100–1155) ve svých Dějinách britských králů.

Teprve anglický kněz Geoffrey z Monmouthu udělá z Artuše hrdinu.
Teprve anglický kněz Geoffrey z Monmouthu udělá z Artuše hrdinu.

Sám zabije 940 nepřátel

Statečný Artuš podle legend vzdoruje čarodějnici Morganě. Kdo má být touto čarodějnicí ve skutečnosti? Anglosaská invaze, kterou zastaví na počátku 6. století. Ovšem Sasové nedají svoji kůži levně. Vyrážejí do Somersetu pod velením válečníka Aelleho.

Roku 518 před nimi Artuš stane na Badonském vrchu. „Bitva u Badonu, v níž Artuš nesl na svých ramenou tři dny a tři noci kříž za Pána Ježíše Krista a v níž Britové zvítězili,“ líčí událost dobové Velikonoční anály.

Porážka nepřátel se přisuzuje právě Artušově statečnosti. Postupně se stává větším a větším hrdinou. Sám prý zabije 940 Sasů.

Archeologické výzkumy z 20. století potvrzují, že se u Badonu skutečně na počátku 6. století odehrála bitva.

Jedině Artuš dokáže vytáhnout meč z kamene a stane se tak králem Anglie.
Jedině Artuš dokáže vytáhnout meč z kamene a stane se tak králem Anglie.

Ukrývá se v hoře

Jaký konec přichystaly bájnému královi legendy? Ve válce se svým synovcem Mordredem utrpí zranění. Tři královny ho potom v černé bárce odvážejí na bájný ostrov Avalon, kde nakonec umírá. Kde ale Avalon leží?

Jako ostrov se často označuje opatství Glastonbury, které opravdu v 6. století tvořilo ostrov v močálu. „Je to tak nerozumné, jako kopat Artušovi hrob,“ říká ale velšské rčení. Velšané totiž dlouho věří, že Artuš nebyl pohřben a stále žije.

Vrátí se jednoho dne, až bude Britům nejhůř a povede je do velké bitvy. Se svými rytíři odpočívá v duté hoře, kde čeká na svoji příležitost. Příběh se nápadně podobá vyprávění o našich blanických rytířích. A co realita?

Podle Gildase Artuš umírá roku 537 v bitvě u Camlann, tvrzi nacházející se u Hadriánova valu. „Našli jsme Artušův hrob,“ prohlašují roku 1191 mniši z glastonburského opatství.

„Když kopali mezi dvěma kamennými pyramidami, odhalili prastarý kovový kříž s nápisem Rex Arturius,“ píše současný britský autor Simon Cox. Ve zbytcích vykotlaného dubu našli ostatky vysokého muže a ženy. Kosti se ale ztratily při zániku kláštera v 16. století.

Otázka Artušova původu a jeho života proto nedá lidem spát ani po dalších 400 letech.

Kemp Malone si myslí, že bájný král byl ve skutečnosti římský legionář.
Kemp Malone si myslí, že bájný král byl ve skutečnosti římský legionář.

Návrat k poslednímu Římanovi

S revoluční teorií přichází roku 1925 americký historik Kemp Malone (1889–1971). „Králem Artušem je římský velitel legií Lucius Artorius Castus,“ prohlašuje. V osobě velitele Lucia Artoria Casta (2. polovina 2. století n. l.

– 1. polovina 3. století n. l.), který v Británii za nadvlády Římanů opravdu plnil vojenské úkoly, se vrací ke Gildasovu „poslednímu Římanovi“. Za pravdu mu pak dává i současný britský historik John Matthews.

Háček je ale v tom, že Artorius žil o 300 let předtím, než došlo k saské invazi do Británie. Roku 2009 byl u jihochorvatské obce Podstrana objeven Artoriův hrob. Latinské nápisy na sarkofágu a pamětní desce napovídají o jeho vojenském působení.

Jako velitel se účastnil řady bojů, v Británii zřejmě setrvával s legií VI Victrix, která tam působila v letech 122–197.

Foto: wikimeidia.org, pixabay.com, publicdomanipictures,net
Související články
Historie
Theagenes získal rekord v počtu vítězství mezi starořeckými atlety
Klučinovi jménem Theagenes z Thasu, ostrova v Egejském moři, se líbí socha stojící na agoře v jeho rodišti. „Chci ji mít doma,“ rozhodne se a odnese si ji. Okamžitě ale vypukne pátrání, kam artefakt zmizel. Záhy se zjistí, že ho má Theagenes. Městská rada diskutuje, co s mladičkým zlodějem udělat. Většina radních by ho poslala na […]
Historie
Zápasníka Milona z Krotonu roztrhali hladoví vlci
Filozof a matematik Pythagoras (asi 570–495 př. n. l.) se mezi lety 540–530 př. n. l. usazuje v Krotonu v jihoitalské Kalábrii a shromažďuje tu okruh svých žáků. Patří mezi ně i atlet Milon z Krotonu. „Čerpal od Pythagora nejenom filozofická poučení, ale i vědecká zdůvodnění tréninkových zásad a zápasnických chvatů,“ uvádí sportovní novinář Václav […]
Historie
Nehoda, nebo sebevražda? Jak zemřel Miroslav Tyrš?
Polední slunce nemilostivě pálí. Rolník pohledem přejede zčásti zorané pole a vydá se osvěžit k řece. Ötztalská Acha je tu pořádně divoká. Ve středu proudu, zaklíněné o kameny, omílá voda znetvořené lidské tělo bez nohy.   Národní obrozenec, historik umění, univerzitní pedagog, jeden ze zakladatelů Sokola, člen poroty pro výběr sochařské výzdoby Národního divadla… Ten […]
Historie
Jiří z Poděbrad: Jediný král nepocházející z královské dynastie
Husitský král či král dvojího lidu. Tyto přezdívky si vyslouží jediný český král, který nepochází z panovnické dynastie, ale z domácí šlechty. Jiří z Kunštátu a Poděbrad, kališník, který se po celou dobu své vlády snaží o pokojné soužití kališnické většiny s katolickou menšinou. Proč se mu to nedaří? Zikmund Lucemburský (1368–1437) po sobě nezanechává žádného mužského potomka. […]
reklama
věda a technika
Nevyzpytatelný hluk: Trhá ušní bubínky, poškozuje orgány a umí i zabít!
Láva prýští do neuvěřitelné výšky, rozzuřená sopka vychrlí do ovzduší tuny prachu a na několik let ochladí planetu. Její dunění slyší desítky tisíc lidí a pro třicet z nich jde o poslední zvuky jejich životů. Řev je totiž daleko za únosnou mezí. Snad v každé učebnici přírodopisu stojí, že člověk vnímá zvuk v intervalu od 16 do 20 000 […]
Kyselina chlorovodíková: Potřebná i nebezpečná
Mnozí z nás zřejmě vůbec nepřemýšlejí o tom, jak prudce jedovatá látka vzniká uprostřed jejich útrob, v žaludku. Žlázy, které se nacházejí v jeho stěně, denně vyprodukují 1,5 – 2 litry žaludeční šťávy, jež ve velkém množství obsahuje skutečně prudce jedovatou kyselinu chlorovodíkovou a rovněž i látky, které dokážou strávit bílkoviny a tuky. Silná žíravina […]
Jak nejlépe zabezpečit dům? Bezpečnostní fólie, kování, zámky i kliky!
Věděli jste, že k 80 % vloupání dojde přes okna nebo balkonové dveře? Patří totiž k nejslabším článkům zabezpečení domu či bytu. Okno bez bezpečnostních prvků otevře zloděj během 10 sekund, a to tak neslyšně, že vás neprobudí, ani když spíte ve vedlejší místnosti. Jak zlodějům znesnadnit práci a cítit se doma opravdu v bezpečí? Okna patří k nejzranitelnějším […]
Stavba bez starostí a komplikací
Kde jsou ty doby, kdy majiteli pozemku stačilo nakoupit stavební materiál a mohl si postavit dům podle svého vkusu a svých potřeb. Dnes jsou stavebníci svázáni množstvím předpisů a nařízení, v nichž je složité se vyznat. Stále více lidí tak využívá služeb specializovaných firem, které se v džungli zákonů dokonale orientují. Abychom se vůbec mohli odvážit do […]
historie
Vzdorokrál Karel Albrecht s podporou Čechů usiloval o trůn
Jako „zimní král“ se do historie českých zemí zapisuje Fridrich Falcký. Málokdo však ví, že Čechy mají i svého druhého „zimního krále“. Je jím Karel Albrecht, který se nechává prohlásit českým vzdorokrálem Karlem III., ačkoliv trůn právoplatně patří Marii Terezii… Roku 1713 se Karel VI. (1685–1740), císař Svaté říše římské a král španělský, český a uherský, […]
Horská dráha: Už Kateřina Veliká zbožňuje klouzání!
Některé se řítí rychlostí přes 200 km/hod. Jiné sviští ve výšce 139 metrů. Občas se ocitnete hlavou dolů. Ruská carevna by zírala, kdyby viděla, co vzešlo z její kratochvíle. Horské dráhy patří k nevyhledávanějším atrakcím zábavních parků po celém světě. Protože kdo by si nechtěl užít adrenalinovou jízdu a zažít chvíle čisté euforie. Zábava pro […]
Sardinské nuragy: K čemu asi jsou?
Od 18. století př. n. l. do 2. století n. l. existuje na Sardinii takzvaná Nuragská kultura. Jméno dostane po nurazích, kamenných věžích ve tvaru komolého kužele. Zarážející je hlavně jejich počet. Na Sardinii jich je přes 6500! Kromě nuragů za sebou civilizace zanechá i náboženské komplexy s posvátnými nádržemi k uctívání kultu vody, sochy, ale […]
Slavný Bedřich Hrozný získal profesuru až na třetí pokus
V červnu 1905 se Bedřich Hrozný stává docentem a do světa velké vědy se uvede přednáškou O babylónském eposu o stvoření světa. Finančně mu to ale nic nepřinese. Bádáním ani přednáškovou činností se Bedřich Hrozný (1879‒1952) neuživí. Naštěstí stále pracuje jako univerzitní knihovník, a proto může požádat o ruku svoji vyvolenou Vlastu Procházkovou (1888‒1959), aniž […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Randová se strachuje o své blízké
nasehvezdy.cz
Randová se strachuje o své blízké
Hvězda seriálu Ulice je prostě smolařka v lásce. Ač Martina Randová (52) vypadá rok od roku stále lépe, toho pravého pořád ne a ne najít. Ještě před dvěma lety otevřeně říkala, že je přesvědčená o
Pozorování UFO nad Argentinou: Podobnost s Roswellem čistě náhodná?
epochalnisvet.cz
Pozorování UFO nad Argentinou: Podobnost s Roswellem čistě náhodná?
Záhada jednoho z nejzvučnějších případů UFO v Argentině, pokřtěného tiskem jako argentinský případ Roswell, dodnes přetrvává v paměti nejen argentinských ufologů. Podobnost s legendárním případem v Novém Mexiku z roku 1947 je skutečně až zarážející…   Je právě 17. srpna 1995 a Antonio Galvagno si za jasného dne se svou ženou dopřává oběd, když asi v
Splynutí organismů spustilo překotný rozvoj života na Zemi
21stoleti.cz
Splynutí organismů spustilo překotný rozvoj života na Zemi
Soužití dvou organismů, kdy jeden žije uvnitř těla druhého, se označuje jako endosymbióza. Pokud dojde k jejich splynutí, změní se jednodušší organismus v organelu druhého. Za celou historii naší plan
Hrad Svojanov: Působí zde snad dodnes jakési dávné prokletí?
enigmaplus.cz
Hrad Svojanov: Působí zde snad dodnes jakési dávné prokletí?
Hrad Svojanov patří mezi naše nejtajemnější hrady. Koluje o něm celá řada záhadných legend a pověstí. Pravděpodobně nejznámější z nich jsou pověsti o tragických osudech místních žen jménem Kateřina
Správná péče o vlasy se vyplatí
panidomu.cz
Správná péče o vlasy se vyplatí
Je dobré se k vlasům chovat tak, aby vám zanedbání později nevrátily. Pomůže tomu vhodný šampon a dobrá strava. Sice už je po zimě, ale naše vlasy kvůli mrazu a větru možná ztratily potřebnou hydrataci, lámou se a třepí. Jejich dlouhodobou kondici ovlivňuje i kouření, nedostatečný pitný režim a strava. Dejte vlasům hydrataci Začít můžete
Victorinox s damaškovým nožem pro 2024
iluxus.cz
Victorinox s damaškovým nožem pro 2024
Letošní limitovaná edice Damast je fascinujícím spojením nože Victorinox Farmer X, oblíbených střenek Alox v syté tmavě hnědé barvě a elegantní čepele Damasteel®. Jmenuje se Farmer X Alox Damast a je
Láska v duchu feng-šuej
nejsemsama.cz
Láska v duchu feng-šuej
Jste už dlouho sama a nedaří se vám potkat vhodného partnera? Zkuste to podle moudrého učení feng-šuej, které vám může pomoci nejen tipy, jak udělat domov kouzelnějším, ale také jak potkat pana Božského. Když to v dávných dobách nešlo jinak, lidé se uchylovali k milostné magii. A dělají to i dnes. Existují metody, jak přivábit
Krátil vůdce amerických nacistů daně?
historyplus.cz
Krátil vůdce amerických nacistů daně?
„Heil Hitler!“ ozývají se 20. února 1939 halasné výkřiky z davu shromážděného v newyorské hale Madison Square Garden. Paže účastníků švihají nahoru v nacistickém pozdravu. Na 22 000 Němců, naturalizovaných v USA, protestuje proti židovskému spiknutí…   Na shromáždění, konaném u příležitosti blížícího se výročí narození prvního amerického prezidenta George Washingtona (1732‒1799), se vedle sebe objevuje jeho
Matka mi pořád mluví do života
skutecnepribehy.cz
Matka mi pořád mluví do života
Asi nejsem jediná, koho to potkalo. Ale až příliš pozdě jsem zjistila, že mi moje matka řídí život a já tak žiju ten její, nikoliv svůj. Moje máma byla doma vždy generál a táta byl typický podpantoflák… Máma ho jen úkolovala a on ani neodporoval. Rozhodovala o všem Když jsem byla trošku starší, dali mě na výběrovou školu s rozšířenou
Turistická stezka Silesianka: Nejkrásnější pohled na Euroregion Silesia
epochanacestach.cz
Turistická stezka Silesianka: Nejkrásnější pohled na Euroregion Silesia
Který výhled na česko-polské pohraničí, označované jako Euroregion Silesia, je ten nejkrásnější? Na tuto otázku nemusíme odpovídat teoreticky, ale můžeme v praxi vyzkoušet turistickou stezku Silesianka. Nachází se nedaleko od hradu Štramberk v okrese Nový Jičín. Provede nás k celkem 34 vyhlídkovým objektům na obou stranách hranice – 23 na české straně, 11 na polské. Na trase jsou
Jídelna s vytříbeným vkusem
rezidenceonline.cz
Jídelna s vytříbeným vkusem
Místo pro stolování je velmi často součástí multifunkční společenské zóny, proto na ni svým stylem obvykle navazuje. Shoduje se zejména materiálově, výsledná kompozice mnohdy poslouží i jako přirozený prostorový předěl. Vybavení prostoru, souvisejícího s konzumací jídla, se odvíjí od dané dispozice a její velikosti, odpovídat by mělo rovněž počtu členů domácnosti. Odráží určitě i to,
Těstoviny s houbami, kuřetem a slaninou
tisicereceptu.cz
Těstoviny s houbami, kuřetem a slaninou
Houby a těstoviny k sobě pasují jako rajče a bazalka! Takhle je nejraději vaříme my. Ingredience na 4 porce 1 balení oblíbených těstovin 100 g čerstvých hub 1 šalotka 5 snítek tymiánu 300 ml