Domů     Počátky dolování a ražby: Začali v Kutné Hoře těžit stříbro už Slavníkovci?
Počátky dolování a ražby: Začali v Kutné Hoře těžit stříbro už Slavníkovci?

Muž na tržišti si prohlédne nabízené slípky. „Koupím jich deset,“ přikývne spokojeně. Vytáhne napěchovaný kožený váček a prodávajícímu z něj vloží do dlaně jeden lesklý malínský denár. Obě strany jsou s obchodem spokojené.

Stříbrné denáry slavníkovského knížete Soběslava (†1004) i jeho mladšího bratra Vojtěcha (956‒997) patří už v polovině 80. let 10. století k uznávané tvrdé měně i na středoevropské mezinárodní scéně.

„Díky českým denárům z konce 10. století víme, že Soběslav Slavníkovec ovládal minimálně dvě hradiště, opisy Soběslavových mincí dokládají jejich ražbu na Libici (LIVBVZ) a v Malíně (MALIN CIVITAS),“ píše současný archeolog Michal Lutovský.

Krátký meč na Soběslavově minci a slovo dux, kníže, stejně jako jeho obraz s korunou na hlavě na jiné ražbě, napovídají, že ambice hlavy slavníkovského rodu sahají výš než jenom k ovládání hradiště v Libici nad Cidlinou a jeho východočeského okolí.

„To jim nedaruju,“ rozčílí se přemyslovský kníže Boleslav II. (920‒999), když mince spatří. Vzkaz na stříbrňáku pochopí jednoznačně jako výzvu k měření sil.

Soběslavovy denáry patřily ke středoevropské tvrdé měně. FOTO: Dominik Matus/Creative Commons/CC BY-SA 4.0
Soběslavovy denáry patřily ke středoevropské tvrdé měně. FOTO: Dominik Matus/Creative Commons/CC BY-SA 4.0

Pláště nemají kapsy

Boleslavovi II. leží v žaludku, že Slavníkovci konkurují pražské přemyslovské mincovně, a to nejenom na Libici, ale i ve svém druhém hradišti na kopci u Malína, severovýchodním předměstí dnešní Kutné Hory.

O přesném datu jeho vzniku nevíme nic, ale Slavníkovci kolem něj vybudují mohutné hradby právě kvůli ochraně preghausu, tedy mincovny, kde se v letech 981‒995 razí jejich denáry. Pregéř, tedy razič, se po příchodu do práce posadí na stolici ke štoku.

„Nemáš náhodou kapsy?“ vykřikne na něj ostře dozorce.  Svoji otázku musí zopakovat, kvůli úderům kladiv je pregéř nahluchlý. Vzápětí už ho dozorce šacuje. Naštěstí pro raziče se podezření nepotvrdí.

Pokud by na plášti měl kapsu, znamenalo by to pro něj okamžitý vyhazov. Malínští pregéři musí chodit do práce v šatech bez kapes z jednoduchého důvodu: Aby nemohli ukrást stříbro k ražbě nebo hotové mince. Kvalita vyrobených denárů se přísně kontroluje.

Raziči musejí splnit limit v počtu zhotovených minci a zmetky se do výsledků nepočítají.

Příkop bývalého libického hradiště. Slavníkovci odsud ovládali okolí. FOTO: Zp/Creative Commons/CC BY-SA 3.0
Příkop bývalého libického hradiště. Slavníkovci odsud ovládali okolí. FOTO: Zp/Creative Commons/CC BY-SA 3.0

Kontrolují obchodní cesty

Proč hradiště s mincovnou vzniklo právě u Malína? Dějepisci uvádějí tři možnosti. První, že se Slavníkovci snažili o kontrolu obchodních stezek v okolí. Jedna ze dvou hlavních obchodních cest z Čech na Moravu vede právě kolem Malína. Jde o tzv.

Haberskou cestu, která se za Malínem napojuje na další, ještě významnější Trstenickou stezku, která přes Čechy a Moravu míří na polský Krakov a dál směrem na Kyjevskou Rus. Druhou možností je snaha vybudovat zde správní centrum této oblasti.

Do třetice mohly hrát hlavní roli i zdejší bohaté zdroje stříbra.

Dějepisci ale nejvíce sázejí na slavníkovský pokus o co největší kontrolu kupeckých cest, protože už v 10. století na našem území čile kvete mezinárodní obchod a mladý přemyslovský stát z něj utěšeně bohatne. Důležitá je ale také ochrana cest.

„Ovládnutí klíčových lokalit na trase obchodních magistrál, tj. větších sídlišť, křižovatek, ale také brodů a průsmyků, mělo proto vysokou prioritu a Malín takovou lokalitou bezesporu byl,“ uvádí současný historik Filip Velímský.

Vojenská ochrana cest a bezpečí kupců projíždějících zemí, kterou ovládá, jsou pro vládnoucího knížete Soběslava nesmírně důležité. I když na obojí musí obětovat část svých zisků, všechno se mu bohatě vrátí.

Slavníkovec Vojtěch také razí svoje mince. FOTO: Zairon/Creative Commons/CC BY-SA 3.0
Slavníkovec Vojtěch také razí svoje mince. FOTO: Zairon/Creative Commons/CC BY-SA 3.0

Ražba natruc

Podle Velímského není jasné, jestli Slavníkovci v Malíně vybírají poplatky za ochranu na pocestných a obchodníků cestách a razí mince jenom jako Přemyslovci dosazení správci, nebo jestli mají stejné pravomoci jako pražský přemyslovský kníže.

Domnívá se ale také, že malínská ražba mohla probíhat i přímo Přemyslovcům natruc. Původně přátelské vztahy mezi oběma rody se pokazí po smrti Střezislavy (†987), vdovy po knížeti Slavníkovi (†981), otci Soběslava a Vojtěcha.

„Psal se rok 987. Slavníkovci již před tímto datem uchvátili mincovní regál a ražbou mince začali konkurovat Přemyslovcům,“ píše Lutovský. Přemyslovcům se to pochopitelně vůbec nelíbí. Vtrhnou do Malína a hradiště si nakonec podmaní.

Je jasné, že Slavníkovci tentokrát prohráli. Svoji kůži ale Soběslav nedá lacino. „Jako znak hrdého, ale marného vzdoru použil libický kníže Soběslav nově raženou minci s výhrůžným motivem ruky s dýkou a střemhlav letícím orlem.

Opis na minci – DUX (kníže) – pak jasně předvedl zhrzené, ale přesto stále uplatňované ambice,“ popisuje Lutovský jeho pomstu. Soběslav i tímto krokem podepíše svému rodu ortel. Když v roce 995 se svým vojskem odjede za hranice, Přemyslovci využijí situace. Vtrhnou na Libici, hradiště vypálí a jeho obyvatele povraždí.

Slavníkovské hradiště v Malíně u Kutné Hory už dávno překryla moderní zástavba. FOTO: MartinVeselka/Creative Commons/CC BY-SA 4.0
Slavníkovské hradiště v Malíně u Kutné Hory už dávno překryla moderní zástavba. FOTO: MartinVeselka/Creative Commons/CC BY-SA 4.0

Chybějící doklady

Otazníky ale dosud visí i nad tím, kde brali Slavníkovci stříbro pro ražbu malínských a libických mincí.

Geologové, odborníci na mince i horníci i historikové se už desítky let přou o to, jestli mohli rudu v Malíně skutečně těžit a zpracovávat už v 10. století.

Archeologické výzkumy těžby a dalšího zpracování stříbra na Kutnohorsku ovšem zatím neukazují, že by se počátky hornictví spadaly už do tohoto období.

„Nejstarší doklady těžby a zpracování kovů v okolí Malína, které máme k dispozici, pocházejí teprve z druhé poloviny 13. století z prostoru pozdně hradištní až vrcholně středověké osady v poloze Ratajka,“ tvrdí Velímský.

K objevení kutnohorského ložiska stříbra došlo v letech 1253‒1276, nejslavnější éra těžby nastává v období vlády českého krále Václava II. (1271–1305)

Zisk z obchodu

Důkazy pro těžbu v okolí Malína už v 10. století skutečně zatím chybějí, přesto ji ale i někteří odborníci berou za hotovou věc.

„Některé hypotézy (o prvních českých mincích – pozn. red.) časem natolik zdomácněly, že se s nimi začalo pracovat jako s ověřenými fakty,“ potvrzuje současný numismatik Zdeněk Petráň.

„Jednou z takových hypotéz je názor, že podstatným zdrojem stříbra pro mincování Slavníkovců a snad i Přemyslovců bylo v 10. století stříbro těžené z nabohacených oxidických a cementačních zón rudných žil,“ píše současný geolog Milan Holub.

Jinými slovy mohli těžit jedině ryzí kov z oxidačního pásma ložisek. Holub i Petráň upozorňují na nedostatek historických pramenů z tohoto období. Hypotézy by podle nich rozhodně neměly nahrazovat fakta.

Pokud ale Slavníkovci v Malíně rudu netěžili, kde ji mohli získávat? Jednou z variant jsou právě obchodní tepny, které se rod snaží ovládnout.

„Je možné, že právě stříbro získané prostřednictvím obchodu bylo hlavním zdrojem drahého kovu pro přemyslovské a slavníkovské mincovnictví,“ vysvětluje Velímský.

Foto: Creative Commons, Úvodní fotografie: Zp, CC BY-SA 3.0/Creative Commons/Public Domain
reklama
Související články
Historie
George Washington: Životní družku našel ve vdově se dvěma dětmi
Štěstěna rozhodně provází mladého amerického zeměměřiče George Washingtona během jeho vojenské kariéry. V letech 1753–1758 bojuje po boku Britů s Francouzi. Není zraněn navzdory tomu, že jednou nachází ve svém vojenském kabátci dokonce čtyři díry po kulkách. Vojenský postup George Washingtona (1732–1799) však stagnuje, a proto se v prosinci 1758 rozhodne s armádou skončit. Už dlouhou dobu, zhruba […]
Historie
Proč zakázali konšelé katům na svatého Martina koledovat?
Svatý Martin má 11. listopadu přijet na bílém koni, což značí začátek zimy. Letos už je sněhové nadílky až až. Kdo vlastně ale svatý Martin je? Pojďme se trochu podrobněji podívat na jeho osud. V římské provincii Horní Panonie (v dnešním Maďarsku) přichází v roce 316 na svět Martin Tourský († 397). Podle legendy se později setkává v Amiensu […]
Historie
Co se skrývalo v urnách? Nejenom popel, ale i korálky
Nejstarší pohřební urny pocházejí z Blízkého východu z období asi 3000 př. n. l., ve střední Evropě se první schránky na popel vyskytují o 1000–1500 let později. Hlouček Slovanů se shromáždí do kruhu v poli. Muž v jejich středu začíná vyhrabávat díru. Když dosáhne hloubky zhruba půl metru, přestane. Vedle stojící žena mu podá předmět zabalený v plátně. […]
Historie
Proč křesťané odmítali spalovat své mrtvé?
Smuteční průvod pomalým krokem za zpěvu smutečních písní míří na hřbitov. Tam už je připravena navršená hranice. Oblečeného nebožtíka na ni položí. Příbuzní zažehnou oheň. „Po spálení hranice a těla buď hned, nebo na druhý den sebrali pozůstalí popel s opálenými zbytky kostí, zbraní, šperků buď prostě na hromádku, nebo jej vsypali do popelnice, kterou […]
reklama
svět zločinu
Postaršímu miliardáři zmizí žena před nosem
V zasněžených ulicích východního Osla se zvedá vítr. Vhání chodcům do očí bílý poprašek. Zavane až k okraji bytových domů, kde stojí vila jednoho z nejbohatších Norů. Tom Hagen (69) si nepotrpí na přehnanou okázalost. Odmala je mu vtloukáno do hlavy, aby se svými úspěchy příliš nechlubil. Jeho dům je sice velký, ale jednoduchý. Ve svém věku už […]
Vůdkyně kultu ubije oběti paličkami
V 90. letech minulého století má japonská žena jménem Sačiko Etoová (65) mnoho následovníků. Stojí v čele kultu, jenž uctívá její mystické síly. Podle jejích stoupenců dokáže z lidí vymítat ďábla. Nepoužívá při tom modlitby a symboly, ale speciální bubenické paličky. Sačiko paličkami sví zákazníky bije, dokud z nich všechno zlo nevyžene. V lednu 1995 však její praktiky definitivně […]
Albert Fish: 120 dní Sodomy je proti němu čajíček…
Britská spisovatelka a muzikanta Charlotte Greigová (1954–2014) považuje za hlavní zdroj inspirace pro Hannibala Lectera amerického natěrače a neuvěřitelně perverzního sadistického vraha Hamiltona Howarda „Alberta“ Fishe (1870–1936). U Fishe není kanibalismus žádná výjimka. „Měl jsem předek těla s kousky, které mám nejradši. Jeho ptáčka, varlata a roztomilý, pěkně baculatý zadeček, abych si ho mohl upéct […]
Čtyřnásobný vrah Robert Maudsley: Na svobodě vraždí jen jednou
Britskému sériovému zabijákovi Robertu Johnu Maudsleymu (*1953) se přezdívá skutečný Hannibal Lecter. Je nadprůměrně inteligentní, miluje klasickou hudbu, a když se zeptáte jeho známých, vylíčí vám ho všichni jako vtipného a zdvořilého společníka, který byl vždy každému nápomocen.   Přesto svůj život zřejmě již dožije ve speciální cele o rozměrech 5,5 × 4,5 metru. V […]
reklama
lifestyle
Životní styl Františka Josefa I.: Ve spěchu mu stačil k jídlu párek
Vybíravý v jídle rakousko-uherský císař František Josef I. rozhodně není. Druhou snídani v čase běžného oběda si sní přímo ve své pracovně. Sloužící mu ji naservíruje na tácu k vedlejšímu stolku. A co si dá nejraději? V oblibě má císař František Josef I. (1830–1916) kousek hovězího nebo přírodní řízek, který někdy vystřídá třeba guláš. Pokud spěchá, spokojí se s párkem. […]
Národní sport USA: Baseball Američanům pomáhal zapomenout na válku
Baseball je synonymem USA. Kdy a kde se poprvé hrál? Odpověď na tuto otázku je složitější. Pálkovací sporty mají velmi dlouhou historii, v nějaké formě se hrály už ve starověkém Egyptě.   O podobné hře existují zprávy také ze středověku, a to například z Anglie ve 14. století. Vznik moderního baseballu se přisuzuje americkému důstojníkovi a pozdějšímu […]
Jak zmírnit bolest? Jednou z cest je cvičení
Že cvičení a vůbec pohyb jsou pro lidský organismus prospěšné, není žádným objevem. Nejde přitom jen o fyzickou a psychickou kondici. Cvičení posiluje srdce a cévy, zvyšuje srdeční výkon a zlepšuje krevní oběh, má pozitivní vliv na metabolismus i na imunitní systém. Poslední výzkumy ukazují, že lidé, kteří cvičí, jsou i odolnější vůči bolesti.   […]
Sezóna rýmiček je tu: Jaká jsou dvě nejlepší přírodní antibiotika?
Vynález antibiotik je jedním z nejzásadnějších objevů medicíny, který denně zachraňuje mnoho životů. V současnosti ale skloňujeme dva problémy: antibiotickou rezistenci a pravidelný nedostatek předepsaných léků v lékárně. Při méně závažných problémech mohou ale antibiotika částečně zastoupit i volně dostupné potraviny s prokazatelnými antibakteriálními účinky. Které to jsou?   Na léčbu ran a kožních problémů […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Kamenné koule ze slovenského lomu. Vznikly nadpřirozenou cestou?
enigmaplus.cz
Kamenné koule ze slovenského lomu. Vznikly nadpřirozenou cestou?
Prakticky každý nadšenec do záhad a tajemných koutů přírody zná kounovské řady nebo čertovu brázdu. Jenže i u našich východních sousedů lze najít pozoruhodná místa, ke kterým se váže nějaké tajemství.
Suzuki představuje zcela nový Swift
iluxus.cz
Suzuki představuje zcela nový Swift
Suzuki představuje zcela nový Swift v jeho již čtvrté novodobé globální generaci. Ikonický model značky Suzuki se vyvinul v chytrý kompaktní vůz s ostrým designem, nejpokročilejšími bezpečnostními fun
Děsivá předpověď Isaaca Newtona: Skončí svět v roce 2060?
enigmaplus.cz
Děsivá předpověď Isaaca Newtona: Skončí svět v roce 2060?
Zákon všeobecné gravitace, zákony pohybu a mnoho dalších nejen fyzikálních objevů, to je monumentální odkaz, který po sobě zanechal Sir Isaac Newton. Zabýval se ale i nadpřirozenem a v jeho textech se
Jak se moje máma bála, že zůstanu na ocet
skutecnepribehy.cz
Jak se moje máma bála, že zůstanu na ocet
Bylo mi pětadvacet a moje máma se proměnila v dohazovačku. Naháněla mi ženichy ze všech stran. Její intriky mi ale přinesly jen samou ostudu. Když jsem byla mladá, nebylo zvykem, aby byla holka na vesnici ještě v pětadvaceti svobodná. A přesně to jsem byla já, neprovdaná, a navíc nezadaná. Pro moji mámu katastrofa. Propadla panice, že zůstanu na ocet, a došla
Být pouze sami se sebou…
panidomu.cz
Být pouze sami se sebou…
Umíte jen tak sedět, vypnout myšlenky a jen „být“? I když se to na první pohled nezdá, je to docela těžké, ale pro duševní rovnováhu nesmírně důležité. Neustálý tok informací, pracovní vytížení, lidé kolem nás, povinnosti, koníčky, zábava… To všechno nás neustále obklopuje a zahlcuje naše vědomí. Myšlenky pracují na plné obrátky a soustředí nás
Továrna na bílkoviny v buňce šlape jako hodinky
21stoleti.cz
Továrna na bílkoviny v buňce šlape jako hodinky
Užíváte si poklidný večer při dobrém jídle. Vaše tělo ale volno nemá, čeká ho práce s trávením. Mozek už nařídil výrobu bílkovin, které slouží jako trávicí enzymy. Pokyn doputoval i k buňce slinivky,
Ukrajinský boršč s hovězím masem
tisicereceptu.cz
Ukrajinský boršč s hovězím masem
Věděli jste, že skvělý boršč je ve skutečnosti nikoliv ruskou, ale ukrajinskou specialitou! Je dokonce zapsán jako dědictví UNESCO. Můžete si jej připravit třeba tímto způsobem. Suroviny 200 g z
Nová éra kosmických stanic: Starlab a Evropa si potřásly rukou
21stoleti.cz
Nová éra kosmických stanic: Starlab a Evropa si potřásly rukou
Mezinárodní vesmírná stanice stárne, k odchodu na odpočinek jí zbývá několik posledních let. Svět tak přijde o unikátní laboratoř, která nemá na Zemi/orbitě obdoby. Není ale všem dnům mikrogravitačníh
Za krásami Švýcarska: Poznejte zemi hor, sýrů a čokolády
epochanacestach.cz
Za krásami Švýcarska: Poznejte zemi hor, sýrů a čokolády
Která místa navštívit ve Švýcarsku? Není nic snazšího než si přečíst naše doporučení. Máte chuť na pravý alpský sýr z horských pastvin? Jste na správném místě. Jenom je lepší si ho koupit na trhu. A čokoláda hořká i mléčná také patří k této zvláštní horské zemi. Můžete se i projet čokoládovým expresem až do firmy
Vášnivý románek s kolegou?
nasehvezdy.cz
Vášnivý románek s kolegou?
Pohledná herečka ze seriálu Ulice Kristýna Hrušínská (38) je sice vdaná za režiséra Matěje Balcara (32), ovšem už delší dobu se povídá, že mají velkou krizi. Právě to byl nejspíš důvod, proč se ta
Vražedná mlha si vyžádala 12 000 obětí
epochalnisvet.cz
Vražedná mlha si vyžádala 12 000 obětí
Zima roku 1952 je neobvykle tuhá. Lidé v Londýně jsou nuceni neustále topit, uhelné elektrárny jednou naplno, před pár dny navíc proběhla výměna elektrických tramvají za dieselové autobusy. Ráno 5. pr