Domů     Nepravé Hankovy rukopisy: Definitivní tečku za diskusí udělala až kriminalistická analýza
Nepravé Hankovy rukopisy: Definitivní tečku za diskusí udělala až kriminalistická analýza

25. a 26. srpna 1859 proti sobě stojí v pražské soudní síni dva muži. Začíná historicky první tiskový spor v Praze. Žalobcem je Václav Hanka, objevitel dvou rukopisů Královedvorského a Zelenohorského, obviněným David Kuh, redaktor deníku Tagesbote aus Böhmen. Jsou nesmiřitelnými nepřáteli.

Praha si nenechá ujít jejich soudní při. Lavice pro přihlížející jsou už po deváté hodině ráno zaplněny. Je tu asi sedmdesát lidí, kteří napjatě pozorují, co se bude dít. Atmosféra by se dala doslova krájet.

Knihovníkovi Českého muzea (dnešní Národní muzeum) Václavu Hankovi (1791–1861) je tehdy skoro 70 let a má

„vážný pohled vědce, s trochu přimhouřenýma očima člověka, uvyklého hledět zblízka do papírů.“ Podle tehdejší módy nosí kabátec na zapínání ve dvou řadách a v očích má výraz smutku. Cítí se hrozně, někdo si dovolil zpochybnit jeho úžasné nálezy!

Celý život se přece snažil dokázat, že české literární památky pocházejí ze stejné doby jako německé…

Josef Dobrovský si nebere servítky. Nalezená díla považuje za mazanici lidí, kteří nic pořádně neumějí.
Josef Dobrovský si nebere servítky. Nalezená díla považuje za mazanici lidí, kteří nic pořádně neumějí.

Neumělá mazanice

Královédvorský rukopis objevený 16. září 1817 ve věžní kobce kostela sv. Jana Křitele ve Dvoře Králové nad Labem, který vyhlíží jakoby pocházel už ze 13. století, způsobí v Praze senzaci. Nikdo ani na vteřinu nevěří, že by nemusel být pravý.

Zato u textu ze Zelené Hory u Nepomuku nalezeného téhož roku se hned po nálezu objeví řada pochybovačů. „Taková neumělá mazanice si vůbec nezaslouží naši pozornost,“ odsoudí nález rozčileně jazykovědec Josef Dobrovský (1753–1829).

Místo originálu se mu totiž nejdřív dostane do ruky jenom napodobenina, což ovšem netuší. Ani originál ho ale později nepřesvědčí o pravosti. Dobrovského všichni uctívají, proto si s ohledem na něho neodváží vydat rukopis v Čechách.

Vychází nejdříve v Polsku a Rusku.

Dobrovského útoky po jeho smrti vyvracejí v roce 1840 historik František Palacký (1798-1876) s jazykovědcem Pavlem Josefem Šafaříkem (1795–1861) spisem Die ältesten Denkmäler der böhmischen Sprache. Popisují v něm chemický a mikroskopický rozbor Augusta Cordy.

Zelenohorský rukopis vzbuzuje od začátku podezření, zdali nejde o falzum.
Zelenohorský rukopis vzbuzuje od začátku podezření, zdali nejde o falzum.

Policie protestuje

První velké utkání o Královedvorský rukopis se rozpoutává už po odhalení sochy mýtického pěvce Záboje na náměstí ve Dvoře Králové 29. září 1857. I když se slavnost proběhne v klidu, stejně se informace o ní dostanou do Nejvyššího policejního úřadu ve Vídni.

Pražskému policejnímu řediteli Antonu Päumannovi se nelíbí všechno české. Rukopis je podle něj škodlivý a vzbuzuje českou nenávist k Němcům! Zahajuje proto tažení na odhalení rukopisného podvodu a jde na něj diplomaticky.

„Účast tajné policie by byla v této věci ke škodě. Nejlepší způsob, jak vytvořit pochybnosti, bude propašovat články zaměřené proti rukopisům do čtených novin, zejména zahraničních.“ uvědomuje si.

Päumannův návrh ale odmítá na radu referenta podplukovníka Schmidta velitel rakouského četnictva Johann Kempen (1793–1863). Päumann je sice roztrpčený z odmítnutí plánu, ale dál pátrá po důkazech, že rukopisy jsou podvodem.

Nakonec mu ale nahraje náhoda. Jeho plán uskuteční někdo jiný.

Historik František palacký věří, že Hankovy nálezy jsou pravé.
Historik František palacký věří, že Hankovy nálezy jsou pravé.

Staročeská písařská škola

V říjnu roku 1858 publikuje deník Tagesbote aus Böhmen sérii anonymních textů pod názvem Literärische Lügen und paleographische Vahrheiten. „Jde o falzum, jehož autorem je Václav Hanka,“ napadají články rukopisy.

Ironická slova, „že domnělá staročeská škola písařská existovala až v 19. století, kdy působil v Čechách asi nějaký literární Cagliostro,“ jsou přímým útokem na vědce Hanku, který prý byl asi „ve velmi úzkém a důvěrném styku s touto písařskou školou, když roku 1848 „objevil“ Libušino proroctví.“ „Nestydatost, jak si vůbec mohou něco takového dovolit?“, zuří Hanka při setkání s Františkem Palackým, který mu poradí:

„Zažalujte autora pro urážku na cti!.“ Otevřená výpad v novinách působí rozruch nejenom v Čechách a v Rakousku, ale i v Rusku, Polsku a na jihu Evropy.

Palacký reaguje rozhořčeně na „nečistý duch německých novin, jež se snaží prohlásiti všecky prastaré květy české literatury za padělek.“ Nevěřil by prý Hankovi, ani kdyby se sám přihlásil jako falzifikátor, protože v Čechách není nikdo schopný takové dílo napsat.

Deník Tagesbote rediguje David Kuh, který odpovídá na jeho připomínky velmi ostře. Hanka na něho podává žalobu.

Novinář David Kuh skončí kvůli urážce na cti u soudu a spor prohrává.
Novinář David Kuh skončí kvůli urážce na cti u soudu a spor prohrává.

Odvolává se k ministrovi

Kuh se hájí osobně, ale proti nabroušeným Čechům nemá šanci. Je stejně odsouzen na dva měsíce vězení, první a třetí pátek v měsíci se musí postít, propadne jeho kauce 100 zlatých a uhradí soudní výlohy.

Redaktor se ale odvolává do Vídně k ministru spravedlnosti Nadasdymu a je v roce 1860 osvobozen. Kdo ale články skutečně psal, nikdo neví.

Pravda se zjistí teprve v roce 1913, kdy v květnu umírá ředitel univerzitní knihovny Antonín Zeidler (*1822). Podivín si své autorství střeží celý život, a vymíní si, že se o něm smí lidé dozvědět až po jeho smrti.

Nové útoky probíhají až po smrti zapáleného obhájce obou textů Františka Palackého, kdy se střetnou jazykovědci Antonín Vašek (1829–1880), který vydává spis Filologický důkaz, že rukopis Kralovodvorský a Zelenohorský, též zlomek Evangelia sv.

Jana jsou podvržená díla Václava Hanky s jejich obránci brněnským archivářem Vincencem Brandlem a folklórním znalcem F. Bartošem.

Ke skutečné odborné válce ale dojde v okamžiku, kdy se do sporu v roce 1886 zapojí i profesor Tomáš Garrigue Masaryk (1850–1937), který nachází důkazy v různých vědních oborech.

Největší zásluhy ale má v této oblasti i jazykovědec Jan Gebauer (1838–1907). Upozorňuje na používání slovních spojení, která jsou stejná jako v Hankou používané gramatice, což uvádí jako nejdůležitější potvrzení podvrhu.

Do rukopisných sporů se jako jazykovědec zapojuje i Tomáš Garrigue Masaryk.
Do rukopisných sporů se jako jazykovědec zapojuje i Tomáš Garrigue Masaryk.

Kriminalisté udělají jasno

Univerzitní profesoři Antonín Bělohoubek a Vojtěch Šafařík (syn P. J. Šafaříka) mají na starosti chemické zkoumání, které potvrzuje stáří rukopisů.

Gebauer ale zpochybní jejich závěry, v jejich zprávě totiž byla nalezena berlínská modř v písmenu N. Ta se tam ale objevila teprve při pozdějším restaurování.

Hádky mají nacionální příchuť, které se brání historik Jaroslav Goll (1846–1929) a volá po seriózní vědecké analýze.

Všichni, ať už zastávají stanovisko pro nebo proti pravosti, mají pocit, že svoji věc ubránili, Na dlouhou dobu stále není jasno. Že jde o padělky, potvrzuje až analýza Kriminalistického ústavu v Praze z roku 1967.

Foto: wikipedia.org
reklama
Související články
Věda a technika
Cesta k proslulým motorkám začala u ručních granátů
Jak se zrodila Jawa? Každý si pod tímto slovem představí motocykly, ale tak jednoduché to nebylo. Možná vás tolik nepřekvapí, že na začátku byla zbrojní výroba. Podnikatel František Janeček (1878–1941) vyrábí v roce 1922 ve své pražské zbrojovce ruční granáty. Autorem jejich konstrukce je přitom on sám. Kromě toho se soustředí také na produkci kulometů. Brzy […]
Věda a technika
Měsíc: Ráj pro těžaře!
Dlouhou dobu byl Měsíc pro lidstvo jen na míle vzdálenou stříbrnou koulí na obloze. Jenže pak Neil Armstrong 21. července 1969 udělá „malý krok pro člověka, ale velký skok pro lidstvo“ a od té chvíle začne být tato jediná známá přirozená družice Země vcelku lákavou destinací. K tomu, aby se na Měsíc přestěhoval člověk natrvalo, vede […]
Věda a technika
Podzimní rovnodennost: Nejmagičtější okamžik roku!
Poznačte si datum 23. září, čas 8:50. Tehdy dojte k výjimečné chvíli! Slunce se dostane do takové pozice vůči Zemi, že severní i jižní polokouli bude osvěcovat naprosto stejně. Den i noc také obdaří stejnou dobou vlády. Spravedlivý den se jmenuje… podzimní rovnodennost! Když strážce podsvětí Hádes unese krásnou Persefonu, její matka Déméter to neunese. […]
Věda a technika
Zabijáci plazí říše: 5 nejjedovatějších hadů světa
Jací hadi jsou nejjedovatější – a jak je možné, že mají na svědomí relativně málo životů? Co se děje s člověkem po uštknutí? A vážně dokáže had jediným kousancem zabít slona?   Zmije paví: Největší zabiják lidí? Na iráckou část Arabské pouště padla noc. Čtveřice mužů se vrací domů, na hlavách mají tradiční kostkovanou tkaninu […]
reklama
lifestyle
Premiéry hudebních kusů napomáhaly k revoluci a způsobovaly skandály
Římské divadlo Teatro Argentina uvádí 20. února 1816 premiéru opery Lazebník sevillský od italského skladatele Gioacchina Rossiniho. Během představení však spousta diváků syčí a píská, čímž dává najevo svoji nespokojenost. Úspěchu se Rossini dočká až později. Když v roce 1814 pobývá německý hudební skladatel Carl Maria von Weber v českých lázních Libverda, nedaleká rokle ho prý inspiruje […]
Hudební géniové: Citliví, závistiví i toporní
Třebaže je rakouský skladatel Franz Schubert (1797–1828) neuvěřitelně pracovitý, nikdy se mu nepodaří se finančně zajistit. Po celý život musí proto spoléhat na pomoc svých příbuzných, přátel a obdivovatelů. Se Schubertovým dílem se začíná veřejnost seznamovat teprve v posledních letech jeho krátkého života. Francouz Hector Berlioz (1803–1869) ve své umělecké tvorbě dokonale vystihuje pojem romantický umělec. […]
Protančíme noc! Královský tanec trvá celou věčnost, valčík pohoršuje
Komteska skrz zdobenou škrabošku znuděně pokukuje po královském páru. Přemýšlí, kolik peněz musely stát královniny šperky. Na pohyb se příliš nesoustředí. Její tanečník se jí dvakrát nezamlouvá, ale tenhle večer s ním musí vydržet. Bohužel jde zrovna o nejdelší tanec plesové historie – 16 figur se střídá v nekonečném reji více jak hodinu!     […]
Počátky líčení: Líbit se chtěly už starověké Egypťanky, zlatou éru přinesla renesance
Zelenočerně nalíčené oči dominují tvářím Egypťanek. Na plochu celého horního očního víčka si nanášejí zelený malachitový prášek, tedy uhličitan měďnatý. Kolem oka vytvářejí silné linky černidlem, které se skládá z rozdrceného uhličitanu olovnatého spojeného s dalšími přísadami kvůli roztírání. Stejné černidlo používají i na řasy a obočí. Líčení, jež vypadá hodně výrazně, má i svůj praktický význam. […]
svět zločinu
Zabijáci sexuálních otrokyň: Manželé loví a vraždí dívky
Inteligentní a talentované Charlene Williamsové se změní život poté, co potká o deset let staršího Geralda Gallega. Vezme si ho za muže a dvojice spolu zažívá spoustu dobrodružství. To se nese v duchu těch nejodpornějších zločinů.  Ani jeden z jejích rodičů není žádný hlupák. Charlene Williamsová, později Gallegová, se narodí 10. října 1956 v kalifornském […]
Vrazi, kteří se stali inspirací pro filmové trháky
Krimi je jedním z nejoblíbenějších žánrů, které sledujeme na televizních obrazovkách. Kteří vrazi se stali pro filmaře těmi nejinspirativnějšími? Bruno Lüdke Počet obětí: údajně nejméně 51 Kde působil: Köpenick, Německo Čím se vyznačoval: Žádnou z vražd mu nedokázali. Jak skončil: Odsouzen k pokusům v nacistickém blázinci.   Silný kalibr i pro nacistické zabijáky Noc, ve které přišel ďábel […]
Nejslavnější česká bratrovražda. Ale kdy se stala?
Měla to být oslava, při které v Boleslavi zasednou za masivními stoly dva bratři: kníže Václav (asi 907–935/929) a Boleslav (asi 915–967/972), který si později získá přízvisko Ukrutný. Svátek svatých Kosmy a Damiána však naservíruje krvavou dohru. Nejznámější vraždu české historie.     Co o ní lze s jistotou říct? Téměř nic – snad kromě […]
Psychopat Manson: Založí sektu zabijáků
Potomek alkoholičky a kriminálnice Charles Manson (†83) se již jako třináctiletý vydá na cestu zločinu. Je zapleten do krádeží aut, loupežných přepadení, kuplířství i falšování šeků. Když jej v roce 1967 naposledy propouštějí z vězení, žádá, ať ho tam nechají. Kéž by ho vyslyšeli. Manson za mřížemi strávil podstatný kus svého dosavadního života, a tak […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Čočková pomazánka s mletou paprikou
tisicereceptu.cz
Čočková pomazánka s mletou paprikou
Nejlépe chutná na čerstvém chlebu, ale při oslavách do ní můžete namáčet na silnější proužky nakrájenou mrkev nebo řapíkatý celer. Suroviny 200 g žluté nebo červené čočky 200 ml vody 2 stroužk
České Lurdy: Docházelo v nich k zázračnému uzdravování?
epochalnisvet.cz
České Lurdy: Docházelo v nich k zázračnému uzdravování?
K potemnělému svatostánku se blíží další poutníci. Od úst jim přitom stoupají obláčky páry. V kalendáři je totiž 13. leden a venku mrzne, jako když praští. Ve čtyři hodiny ráno je přesto bazilika v se
Pardubický kraj: Tipy na výlety pro všechny!
epochanacestach.cz
Pardubický kraj: Tipy na výlety pro všechny!
Pokud by vás náhodou v tomto krásném kraji nezlákal hrad na Kunětické hoře (viz úvodní foto), máme tu pro vás řadu dalších tipů! Jako první tip na výlet je tento – zkuste navštívit nový židovský hřbitov v Pardubicích.  Je součástí Centrálního hřbitova, který naleznete v ulici K Židovskému hřbitovu. Ačkoli k založení došlo již roku 1883, je
Co si dal trilobit ke své poslední večeři?
21stoleti.cz
Co si dal trilobit ke své poslední večeři?
Paleontologové z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy s kolegy popsali v jednom z nejprestižnějších vědeckých časopisů trilobita starého 465 milionů let se zachovaným obsahem trávicí soustavy. Ta
Záhadné kubánské útoky opět v akci: Neznámá zbraň udeřila přímo v Bílém domě!
enigmaplus.cz
Záhadné kubánské útoky opět v akci: Neznámá zbraň udeřila přímo v Bílém domě!
Federální úřady vyšetřují nové případy tzv. havanského syndromu. Záhadné onemocnění způsobuje řadu závažných příznaků včetně poškození mozku. Má se za to, že jej způsobuje dosud neznámá zřejmě akustic
Horor na irském venkově: Ďábla odhalili, když hráli karty!
enigmaplus.cz
Horor na irském venkově: Ďábla odhalili, když hráli karty!
Říká se, že ten, kdo chce neznámého člověka správně odhadnout, podívá  se mu na boty. Jejich kvalita, čistota o každém mnohé napovídá. Zároveň si můžete i zkontrolovat, zda před vámi náhodou nestojí-n
Emirates slaví Mezinárodní den kávy
iluxus.cz
Emirates slaví Mezinárodní den kávy
Mezinárodnímu dni kávy, který připadá na 1. října věnuje velkou pozornost i společnost Emirates. Na palubách svých letadel i v saloncích Emirates vytvořila širokou nabídku kvalitních káv, jíž se každo
Orly bělohlavé zabíjí sinice, jejichž toxin by však mohl léčit lidi
21stoleti.cz
Orly bělohlavé zabíjí sinice, jejichž toxin by však mohl léčit lidi
Už v 90. letech 20. století docházelo ke zpočátku nepochopitelným úhynům orlů bělohlavých v blízkosti vodních nádrží na jihovýchodě Spojených států. Příčinou jejich smrti byla vakuolární myelinopatie,
4 talenty kakaa
panidomu.cz
4 talenty kakaa
Je běžně v regálech – balíček nepřichuceného kakaového prášku. Stejného, kterého si staří Aztékové a Mayové vysoce cenili pro jeho mimořádné účinky. Některé jsou spíš bájné, ale další už věda potvrdila. * Proti stárnutí Za stárnutí víc než plynutí času může klesající schopnost buněk bránit se poškození, které jim způsobují agresivní volné radikály. Ty jsou
Vyhlédla si snad za Forejta náhradu?
nasehvezdy.cz
Vyhlédla si snad za Forejta náhradu?
Rozchod na spadnutí. Alespoň tak se mluví o vztahu EVY BUREŠOVÉ (30) a PŘEMKA FOREJTA (36). Říká se, že je za tím její nevěra! Hvězda seriálu ZOO si podle všeho velmi přeje svatbu. Eva Burešová (30)
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
rezidenceonline.cz
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
Nádherný byt s desítkou rozmanitých luxusních pokojů představuje esenci dokonalého souznění orientální atmosféry se soudobou precizností, tak typickou pro nábytek a doplňky společnosti Covet House, je
Za všechno může sestřin manžel
skutecnepribehy.cz
Za všechno může sestřin manžel
I když nás od sebe se sestrou dělí dva roky, bylo to jako nic a spíš nás všichni brali za dvojčata. Když jsme se před pěti lety přestaly vídat, těžce jsem to nesla. Za náš rozkol může Alžbětin manžel Honza. Je to nepříjemný chlap, který se ke mně nikdy nechoval hezky. Po jeho poslední eskapádě, která nás