Skip to content

Lidé se sčítají kvůli daním už od starověku!

Sčítací komisař si pečlivě poznamenává počet lidí, žijící v domečku. „Běda jestli jste někoho zatajili!“ pohrozí hospodáři prstem. „Ošidili byste stát na daních, a to je zločin,“ dodá přísně. Hospodář ho raději provede po celém stavení, aby viděl, že on dbá všech zákonů.

Už Babylóňané v roce 3800 př. n. l. sčítají nejenom obyvatele, ale také dobytek a zjišťují i další zajímavé údaje o tehdejších domácnostech. Například množství vyrobeného másla, mléka a medu, ale také vypěstované zeleniny.

Přitom se babylonské sčítání lidu už tehdy koná přibližně každých šest až sedm let.

Plán starověkého sídla Babylon. Neprovádí se zde jenom evidence lidí, ale také dobytka.
Plán starověkého sídla Babylon. Neprovádí se zde jenom evidence lidí, ale také dobytka.

Peršané přidělí poplatníkům pozemky

Jedno z nejstarších sčítání lidu probíhá také v armádě Perské říše v letech 500–499 př. n. l. a úkolem je zjistit počet osob, kterým se přidělí pozemky, a budou z nich platit daně. Právě počet osob, jež budou řádnými plátci daní je i v dalších stoletích a říších tím pravým důvodem, proč součty provádět.

Marie s Josefem se také hlásí ke sčítání lidu. Předstupují před místodržícího Quirinia.
Marie s Josefem se také hlásí ke sčítání lidu. Předstupují před místodržícího Quirinia.

Nestarší předpisy provádění záznamů

Podkladem pro daňovou politiku státu se sčítání lidu stává také v Maurijské říši. Jeho podrobná pravidla stanovil maurijský ministr Čanaka (350–283 př. n. l.) ve svém díle Artašástra. To obsahuje první předpisy, jak správně zaznamenávat populaci i údaje o zemědělské produkci.

Čína v době vlády dynastie Chan. Tehdy pobíhala sčítání lidu a došlo k úbytku obyvatelstva vlivem stěhování.
Čína v době vlády dynastie Chan. Tehdy pobíhala sčítání lidu a došlo k úbytku obyvatelstva vlivem stěhování.

Za úbytek může stěhování

Další doklad o sčítání lidu pochází z Bible. Marie s Josefem se vydávají z Nazaretu do Betléma a hlásí se zde ke sčítání před římským místodržícím Publiem Supliciem Quriniem (51 př. n. l.–21 n. l.). První dochovaný soupis o součtu obyvatel přitom pochází z Číny z roku 2 n. l.

, kdy zde vládla dynastie Chan. Odborníci se shodují, že je přesný, když říká, že v Číně tehdy žije 59,6 milionů obyvatel. V roce 140 n. l. už jich ale je „pouhých“ 48 milionů. Za úbytek může stěhování.

Foto: wikimedia.org
Právě v prodeji
Sdílej!
Komentáře
Další články z rubriky Impéria
Zobrazit více …

Nenechte si ujít další zajímavé články