Domů     Král světa Kýros II.: Mocného Peršana pokořila až žena
Král světa Kýros II.: Mocného Peršana pokořila až žena
12.6.2019

„To dítě nesmí přežít!“ vynáší ortel smrti nad svým právě narozeným vnukem médský král Astyages. Podle věštby ho má chlapec jednoho dne svrhnout z trůnu, a to mocný panovník nepřipustí. Svého věrného sluhu pověřuje, aby novorozeně zabil.

Harpagus, určený k vražednému úkolu, to však při pohledu do nevinných dětských očí nedokáže.

Místo toho dítě odnáší do hor v naději, že tam zemře samo. Naštěstí nemluvně nacházejí pastevci a ujímají se ho. Tak spřádá legendy kolem původu velkého perského krále Kýra II. (asi 600/576–530 př. n.

l.) řecký dějepisec Herodotos (asi 484–430/420 př. n. l.). Ne náhodou Peršanův osud připomíná příběh bájného Oidipa – starověk si takto zkrátka představuje zrod velkého hrdiny. Když je chlapci deset let, je zřejmé, že nemůže být pastevcovým vlastním synem.

Astyages nařizuje Harpagovi, aby malého Kýra zavraždil.
Astyages nařizuje Harpagovi, aby malého Kýra zavraždil.

Astyages (vláda přibližně v letech 585–550 př. n. l.) se o něm dozvídá a Harpagus musí na kobereček. Přiznává se. Král ho za trest donutí sníst jeho vlastního syna, opečeného a naporcovaného. K samotnému Kýrovi je mnohem shovívavější.

Dovolí mu vrátit se ke svým biologickým rodičům. Jeho otec Kambýsés I. (vláda přibližně v letech 600–559 př. n. l.) z dynastie Achaimenovců panuje jako vazal Médů v království Anšan, což je základ budoucí Perské říše.

Bylo prozíravé použít v bitvě u Thymbry velbloudy.
Bylo prozíravé použít v bitvě u Thymbry velbloudy.

Věštba se naplnila

Kýros se zřejmě nejprve stává spoluvládcem svého otce. Po jeho smrti se moci ujímá sám a prvním, na koho si vyšlápne, je Médská říše krále Astyagese (rozkládala se na severozápadě dnešního Íránu).

Má k tomu šikovného pomocníka Harpaguse, kterého žene touha po pomstě. Oba muži společně podněcují Astyagesovy poddané, aby proti králi povstali. Vzhledem k jeho krutosti to není zase až takový problém. Dobýt médskou metropoli Ekbatanu v roce 549 př. n. l.

je pak pro Kýra skoro hračka. Astyages je svržen z trůnu a Peršan vyplení královskou pokladnici. Zároveň učiní první krok k tomu, aby sjednotil rozdrobené kmeny Peršanů z různých měst v jeden stát.

Harpagus zůstal Kýrovi věrně po boku.
Harpagus zůstal Kýrovi věrně po boku.

Velbloudi jako zbraň

Krátce poté, co Kýros zdolá říši Médů, musí řešit problémy s Lýdií – královstvím rozkládajícím se v Malé Asii na území dnešního západního a středního Turecka. „Pane, použij do prvních řad svého vojska velbloudy,“ radí tehdy Kýrovi chytře Harpagus.

V bitvě u Thymbry (v blízkosti legendární Troje) se v roce 547 př. n. l. ukáže, jak prozíravý to je tah. Pach velbloudů totiž plaší lýdské koně. Králi Kroisovi se nedaří držet své řady a drtivě prohrává. Kýros II. však nad protivníkem ukáže velkorysost.

Podle Herodota dává lýdskému králi život a přijímá ho do svých služeb jako rádce. Po Lýdii si Kýros podmaňuje i řecká města na západním pobřeží dnešního Turecka. Stále ale nemá dost. Svou pozornost obrací na východ k Novobabylonské říši.

Královna Tomyris si podle legendy nechala přinést Kýrovu hlavu. Pomstila tak smrt vlastního syna.
Královna Tomyris si podle legendy nechala přinést Kýrovu hlavu. Pomstila tak smrt vlastního syna.

Oklame říční proud

Bez větších potíží vstupují Peršané v říjnu 539 př. n. l. do slavného Babylonu a opět k tomu využívají důmyslný tah.

Odvádějí řeku Eufrat, která město přirozeně chrání před útoky nepřátel, do umělého kanálu, takže vodní hladina v ní klesá do výše mužských stehen. Kýrova armáda tak může v noci zaútočit ze směru, s nímž v Babylonu nikdo nepočítal.

Kýrovy armády si dále podmaňují střední Asii a Kavkaz. Podle některých starověkých historiků panovník podniká i úspěšné tažení do Indie.

„Já jsem Kýros, král světové říše, velký král, mocný král, král Babylonu, král Sumeru a Akkadu, král čtyř částí světa,“ prohlašuje o sobě hrdě. Vojenské tažení proti Massagetům, žijícím na území dnešního Kazachstánu, se mu však stává osudným.

Král umírá podle Herodota „v té nejlítější bitvě, jakou starověký svět zažil“. Je to o to potupnější, že porážku mocnému Peršanovi uštědří žena – královna Tomyris.

wikipedia.org
reklama
Související články
Historie
Děsirée Clary dostala jako náplast na zklamání švédskou korunu
Dává jí úkol, který splnit nemůže. Donutit rodiče, aby jí hned povolili se vdávat. Taková opovážlivost! To si nemůže dovolit. Je jasné, že tohle znamená jediné: definitivní konec. Bernardine Eugénie Désirée Clary (1777–1860) z francouzského Marseille se v roce 1793 náhodně seznámí s Josephem Bonapartem. Setkává se i s jeho rodinou, zamiluje se do Josefova bratra Napoleona (1769–1821) a […]
Historie
Příchod Slovanů k nám: Dorazili do Čech z bělorusko-ukrajinského pomezí?
Langobardi v 5. století proti proudu Labe projdou Čechami a zastaví se na Moravě. Roku 568 odsud odejdou a dorazí až do severní Itálie. A co je pro nás nejvýznamnější? Kolem roku 500 už v Čechách sídlí Slované! Je jich málo a doklady o nich jsou řídké. Za nejstarší nejspíše můžeme považovat zmínku byzantského dějepisce Prokopia (*490), […]
Historie
Smrt: Nečisté věci se musejí spálit a bez výbavy na onen svět nepůjdeš
Lidé se do chalupy přicházejí rozloučit se svým sousedem hospodářem. Chvíli postojí, pokřižují se a tiše odejdou. Smrti se nebojí, považují ji za součást života… V Legendě o Ostojovi, sedlákovi žijícím u nás ve 12. století, líčí současný historik Zdeněk Smetánka jeho smrt. Tělo mrtvého sedláka leží na slaměné podestýlce uprostřed jizby v chalupě. „Důkaz, proč neležel […]
Historie
4 nejstarší sportovní trofeje: Na jachtařské zápolení dohlíží samotná královna!
V kalendáři bychom sice nalistovali konec března, na fotbalovém stadionu poblíž Glasgow však vládne studený vítr. I tak diváci oděni v oblecích zvědavě sledují, jak skupinka fotbalistů křepčí a hrdě mává nablýskaným pohárem – kdyby jen věděli, že zrovna drží v rukou jednu z nejstarších trofejí sportovního světa. Carlisle Bells Rok:1599 Sport: Dostihy Ještě z […]
reklama
zajímavosti
Superhrdinové filmovým fenoménem
Filmoví kritici prskají, nemohou však popřít, že největším fenoménem současnosti jsou filmy o superhrdinech. Iron-Man, Spider-Man, Kapitán Amerika a Hulk jsou dnes slavnější než Beatles. Vyprodávají kina, vydělávají miliardy, jejich cesta na vrchol je však dlouhá a ne vždy jednoduchá. Pojďte si ji s Epochou prolétnout a ještě si zasoutěžit o vskutku superhrdinské ceny. Superman […]
Islandští Vikingové rozhodovali v parlamentu už v 10. století
Island má svoje kouzlo. Trochu tajuplná země. Skandinávská země prodchnutá mytologií. Činné sopky, které v návštěvnících dodnes budí pokoru a mají nesporný vliv na počasí. Kdy došlo k osídlení ostrova? Pravděpodobně kolem roku 1159 př. n. l. vybouchla na Islandu sopka Hekla, která je stará asi 6600 let. Už tehdy způsobila změny klimatu. V Irsku a Skotsku zmizely […]
Svět v číslech: Pohádkové adventní trhy
K adventu neodmyslitelně patří také trhy. Někde sázejí na klasiku, jinde zvolí originálnější pojetí. Ale každé místo a akce má své neopakovatelné kouzlo. 1298 Vánoční trhy se konají už od pozdního středověku v německy mluvících částech Evropy a v mnoha částech bývalé Svaté říše římské. Zřejmě nejstarší zmínka pochází z roku 1298 a týká se […]
Bramborový salát: Pochoutka mladší, než si myslíte
Těžko si bez něj představit štědrovečerní tabuli. To už se častěji mění kapr za kuřecí řízek, než že by na talíři chyběl bramborový salát. Nejlepší je samozřejmě ten od maminky nebo babičky. Někde se recepty dědí stejně jako ty nejblyštivější šperky. Než se dostane až na náš stůl, musí ujít strastiplnou a občas ne úplně […]
reklama
záhady a tajemství
Kdo objevil Velikonoční ostrov?
Do všudypřítomného štěbetání ptáků v subtropickém pralese se prvně ozvou lidské hlasy. A tak, zatímco u nás vládne přemyslovský kníže Spytihněv I. (asi 875–915), začíná kolem roku 1200 daleko v Pacifiku pozvolná kolonizace ostrůvku o rozloze 163 km².   Připomíná ráj na zemi. Stabilní klima, teplota slabě nad 20 stupňů Celsia, o chlup méně srážek, […]
Záhadní jezuité v Čechách: Nelegální majetek se v Klementinu nenašel, ale provázela je špatná pověst
Muž v černém hábitu zaklepe na dveře malého zednického domku kousek od Vltavy. Když se z nitra ozve rozpačitá pobídka ke vstupu, vezme za kliku. Cizinec sáhne do kapsy, vytáhne z ní kovově lesklý peníz a přisune ho zedníkovi před oči. „Nechtěl bys další?“ zeptá se. Když zedník kývne, muž ho pobídne, aby si vzal své nástroje a […]
Tajemné megality: Dávné stavby sloužily k obřadům i věštění
Megalitických staveb zhotovených z hrubě opracovaných kamenů se po světě vyskytuje spousta. Jde o první částečně zachovalé budovy pocházející z období paleolitu (do 11 000 př. n. l.), neolitu (do 5200 př. n. l.), a starší doby bronzové (do 1550 př. n. l.). Za úplně nejstarší se považuje maltský, pocházející z období cca 6500 let př. n. l. […]
Mytologický zrod run: O jejich šíření se měl postarat Bůh Ódin
„Tu se mi dobře začalo dařit, magické jsem moudrosti nabyl, slovo za slovem hledalo slovo,“ popisuje Ódinův stav vytržení Starší Edda, sbírka severských mytologických a hrdinských písní, jejíž opis objevili roku 1645 v islandské vesnici Skálholt. Kdy a kde tyto písně vznikly, ale není jasné. Autorem některých veršů, zvaných Výroky Vysokého (Hávamál), je však údajně sám […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Vyhynutí dinosaurů má jasného viníka
21stoleti.cz
Vyhynutí dinosaurů má jasného viníka
Vyhynutí obřích druhohorních plazů je spojováno s dopadem asteroidu zvaného Chicxulub, který vyvolal celou škálu potenciálně smrtících důsledků. Který z nich byl skutečným viníkem vyhynutí dinosaurů?
Pátrání po MH370 ukončeno: Dostalo se ztracené letadlo do jiné dimenze?
enigmaplus.cz
Pátrání po MH370 ukončeno: Dostalo se ztracené letadlo do jiné dimenze?
Vyšetřování kauzy zmizelého letadla malajsijských aerolinií z letu číslo MH370 definitivně skončilo. A to bez jakéhokoli výsledku. Proč se letadlo asi po hodině letu odklonilo od plánované trasy? Kam
Proč se krtkům v zimě zmenšuje hlava?
epochalnisvet.cz
Proč se krtkům v zimě zmenšuje hlava?
„Zmenši tělo, budeš míň hladovět!“ Pod tímto heslem se snaží přečkat zimu krtci. Zimní spánek si totiž nemohou dovolit, brání tomu jejich metabolismus, který patří mezi vůbec nejaktivnější mezi savci.
Svátečně rozzářené okno
panidomu.cz
Svátečně rozzářené okno
Plný parapet drobných vánočních dekorací, bezpečné svícny, umělý sníh, světýlka, samolepky, spreje a šablony… Okno zkrátka o Vánocích nemůže zůstat prázdné! Tu kouzelnou a neopakovatelnou atmosféru milují především ženy. Však se na to všelijaké zdobení těší celý rok a nedají se odradit, ani když je partner zapřísáhlý nepřítel vánočních svátků a bručoun, který by nejraději
Ovesné perníčky s arašídovým máslem
tisicereceptu.cz
Ovesné perníčky s arašídovým máslem
Zdravější varianta oblíbených vánočních perníčků. Mouku nahradí jemné ovesné vločky a klasický cukr vyměňte za hnědý kokosový. Budete překvapeni, jak skvěle chutná kombinace arašídového másla a perník
Zřícenina Andělská Hora: Nejkrásnější ruina Českého království
epochanacestach.cz
Zřícenina Andělská Hora: Nejkrásnější ruina Českého království
Hrad opředený mnoha pověstmi, sídlo mocných mužů i samotného panovníka i přírodní jeviště jednoho z nejslavnějších českých filmů. To všechno je Andělská Hora, romantická zřícenina na Karlovarsku. Podle pověsti založil hrad Andělská Hora krutý muž jménem Ursinus, který do českých zemí unesl krásnou Alvínu, dceru anglického krále Tristana. Alvína byla laskavá jako anděl, ale trpěla pod
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Třetí ročník Czech National Spirits Competition vyhodnocen
iluxus.cz
Třetí ročník Czech National Spirits Competition vyhodnocen
Slavnostní galavečer vyhlášení výsledků mezinárodní soutěže o nejlepší destilát a likér Czech National Spirits Competition 2023 proběhl v reprezentativních prostorech Strahovského kláštera v sobotu 2.
Umí být jeden druhému oporou
nasehvezdy.cz
Umí být jeden druhému oporou
V letošním roce oslavil oblíbený moderátor a herec Jan Kraus (70) jubilejní sedmdesáté narozeniny. Žádné velké oslavy se ovšem nekonaly, jelikož je moderátor jednoduše nemá v oblibě. Pokud tak na n
Akce Poklad: Skrývá vrch Myslivna archivy gestapa a zlato?
enigmaplus.cz
Akce Poklad: Skrývá vrch Myslivna archivy gestapa a zlato?
U výběžku české hranice s Rakouskem se nachází lokalita, kam mají být na přelomu let 1944 a 1945 nacisty sváženy záhadné bedny. Co odhalilo poválečné pátrání?   [gallery ids="134665,134666,
Kamarádka se mi moc protiví!
skutecnepribehy.cz
Kamarádka se mi moc protiví!
Moje kamarádka ze školy to uměla vždy roztočit, což jsem jí vždy trochu záviděla. Ve společnosti na sebe strhne veškerou pozornost. Už od školy jsem s ní vždy ráda chodila na pařby a později už jen na fajn večery, kolikrát jen ve dvou. Sice na sebe strhávala vždy pozornost všech mužů okolo, ale příliš mi to nevadilo.
Podivný mikro-spánek tučňáků uzdičkových
21stoleti.cz
Podivný mikro-spánek tučňáků uzdičkových
Péče o mládě vyžaduje po rodičích tučňácích velké oběti. Jeden, sedící na vejcích, musí být stále ve střehu, aby ho ochránil před predátory, zatímco druhý rodič loví kořist. Jak to ustát bez dostatečn