Skip to content

Církev v ohrožení: Naplňují se varování papeže Pia XII.?

Málokdy se museli křesťané, a nejen oni, potýkat s takovými nebezpečími, jaké představoval nacismus či komunismus. Přesto se Svatý otec Pius XII. obával, že nastanou ještě horší časy. Co ho k tomu vedlo?

A proč je považován za jednoho z nejkontroverznějších papežů 20. století?

Postoj papeže Pia XII. (v úřadě 1939 – 1958) k nacistickému Německu dodnes vyvolává bouřlivé reakce. Odpůrci Piovi vyčítají, že mlčky přihlížel vyvražďování Židů, a někteří ho dokonce označují za „Hitlerova papeže“. Naopak příznivci hlavy katolické církve zdůrazňují, že Svatý otec vydal tajný příkaz, aby kláštery Židům poskytovaly útočiště a že díky skrytým snahám Vatikánů byly zachráněny desítky tisíc příslušníků Hitlerem nenáviděného národa.

V těchto diskuzích zcela zanikají jiné papežovy aktivity a výroky. Některé z nich mají přitom přesah i do dnešních časů. Měl tento kontroverzní papež prorocký dar?

Hitler a papež
Vysloužil si Pius XII. nálepku Hitlerova papeže oprávněně?

Proroctví, nebo kritika tehdejších poměrů?

Pius XII. podobně jako jeho předchůdci údajně prožívá prorockých vizí několik. Zřejmě nejčastěji jsou citována jeho slova o budoucnosti církve: „Přijde den, kdy civilizovaný svět zapře svého Boha, kdy církev bude pochybovat, jako pochyboval Petr.

Bude v pokušení věřit, že se člověk stal Bohem.“ Vztahuje se snad papežův výrok ke krizi současné církve? Není snad současné úsilí vědy o prodloužení lidského života, zastavení procesu stárnutí nebo ovládnutí počasí vyjádřením domněnky, že člověk může dokázat totéž co Bůh?

Opravdu lze tvrzení Jeho Svatosti vykládat jako prorockou vizi? Vždyť ani v době vlády Pia XII. se církev nenacházela zrovna v utěšeném stavu. Jisté je, že papež neměl obavy pouze o budoucnost křesťanství v komunistických zemích, neboť hned úvodem říká: „Komunismus je pouze nejviditelnějším nástrojem podvracení církve a Božího působení.

“ Obával se Pius XII. stejně jako jeho předchůdci, že také liberalismus přinese všeobecný úpadek morálních a duchovních hodnot? O papežově životě byl natočen například film Pod římským nebem, na nějž můžete vidět upoutávku:

Foto: https://cs.wikipedia.org, https://www.youtube.com
Právě v prodeji
Sdílej!
Komentáře
Další články z rubriky Záhady a tajemství
Zobrazit více …

Nenechte si ujít další zajímavé články