Skip to content

6 netušených zajímavostí o Bibli: Věděli jste, že…

Největší bestseller historie? Jednoznačně Bible. Nelze se tedy divit, že se ke knize knih váže spousta zajímavostí a kuriozit.

Nejmenší Bible na světě Pod pojmem Bible si člověk obvykle představí docela tlustou knihu. Nemusí tomu však být tak vždy. Vědci z Izraelského technologického institutu vytvořili nanobibli, která by téměř prošla i uchem jehly.

Izraelci se z pochopitelných věnovali jen Starému zákonu. Kniha v hebrejském jazyce obsahuje 308 428 slov a vešla se na čip velký jako hlavička od špendlíku. Miniaturní Bible byla vyrobena v rámci programu propagujícím nanotechnologie.

Bible na sluneční pohon V roce 2010 Haiti postihlo ničivé zemětřesení, které už tak jednu z nejchudších zemí světa zpustošilo ještě víc. Na západní část ostrova Hispaniola poté proudila humanitární pomoc z celého světa.

Jedna americká náboženská organizace poslala na Haiti speciální zásilku, která obsahovala 600 Biblí. Na tom by nebylo nic zvláštního, avšak v tomto případě šlo o speciální zařízení, které v kreolštině přednášelo biblické příběhy.

Naráz ji mohlo poslouchat až 300 lidí a zvláštní Bible získávala svou energii ze Slunce.

Otec vlasti Bibli uměl Nejstarším rukopisem na našem území je zlomek evangelia sv. Marka z 6. století s vlastnoručním přípisem Karla IV., který jej získal v říjnu 1354. Jsou to 2 listy pergamenu o rozměrech 305×255 mm.

V kronice Beneše Krabice je také zmíněna hluboká monarchova znalost Bible. Ve chvílích, kdy mu některý z dvořanů předčítal Písmo u jeho lůžka, měl ve zvyku čtoucího sám z paměti opravovat. Kronikář hovoří i o obdivu univerzitních mistrů k panovníkovým teologickým vědomostem.

Nejkradenější kniha světa Osmé přikázání podle judaismus a reformovaných křesťanských církví a zároveň sedmé přikázání dle katolické tradice hovoří jasně a nekompromisně: „Nepokradeš“. Morální kodex, jehož je toto přikázání součástí, obdržel Mojžíš v knize Exodus.

A tak není bez zajímavosti, že podle statistik světových knihoven je nejkradenější knihou právě Bible. O zvláštní primát se dělí s Guinessovou knihou rekordů.

Četl praotec Čech Bibli? Je zřejmé, že Bible v mnohých oblastech ovlivnila i českou literární historii. Podle mytologického líčení přivedl Čechy z dávné pravlasti Praotec Čech. V čele svého kmene, aby vyhledal zemi zaslíbenou, putoval přes řeky, hory a louky, až dorazil do krajiny nástrojem nedotčené.

Došel k hoře Říp uprostřed roviny, vylezl na vrchol a zaplesal: „To je ona, země zaslíbená, mlékem a strdím oplývající!“ Praotec se zřejmě nechal při svém proslovu inspirovat v Bibli, protože velmi podobný výrok pronesl Mojžíš na hoře Sinaj. A nebo, což je pravděpodobnější, tvůrci mýtu o praotci Čechovi byli s Biblí velice dobře obeznámeni.

Inaugurační pomůcka Bible bývá součástí ceremoniálu přísahy prezidenta Spojených států. Není to sice zákonem dáno, ale vzhledem k vysoké religiozitě Američanů, se tak stalo nepsanou tradicí. Přesto Chester A. Arthur v roce 1881 a Theodore Roosevelt roku 1901 na Bibli přísahat odmítli.

Barack Obama při inauguraci roku 2009 přísahal na stejnou bibli jako Abraham Lincoln, který zrušil otrokářství. Na Lincolnovu Bibli přísahal i při své letošní inauguraci Donald Trump, který si ještě přinesl i svůj vlastní výtisk Svatého Písma.

Foto: NBC, pinterest, recoveringgrace,, Medieval Histories, Pexels, nocamels
Právě v prodeji
Sdílej!
Komentáře
Další články z rubriky Zajímavosti
Zobrazit více …