Domů     Vysoko v horách: Ohromující schopnosti dávných Inků
Vysoko v horách: Ohromující schopnosti dávných Inků

Neví, co je kolo. Nemají klasické písmo. V jejich říši nefunguje obchod. Přesto jsou Inkové etnikem superlativů, které v mnoha dovednostech předčí generace, přicházející po nich.

Jejich budovy odolávají zemětřesení, systém cest se vyrovná římskému a dokážou pěstovat plodiny způsobem, který se dlouho nedaří napodobit. A hlavně: obejdou se bez peněz!

Organizovaná společnost s přísnými zákony a vymezením tříd ovládne rozsáhlou oblast od oceánu až k Andám, tedy území dnešních států Peru, Kolumbie, Chile, Ekvádoru, Bolívie a Argentiny a v 15. a 16. století vybuduje silnou a bohatou říši, na jejímž území neexistuje obchodování, to probíhá pouze s cizinci.

O distribuci všeho, co lidé potřebují, se stará stát pomocí velkých skladišť. Za to mu občané odvedou místo daní určité množství práce a všichni jsou spokojeni. Inspirativní ekonomický model není však jediné, co dodnes na Incké říši fascinuje…

Stará dobrá ruční práce

Španělští dobyvatelé jsou ohromeni při pohledu na visuté mosty přes rokliny, kaňony a soutěsky. Tyto průkopnické stavby přitom hrají významnou roli v sociální oblasti a také jsou klíčové pro organizaci a správu státu. Mosty mají zajímavou konstrukci.

Podlahu a zábradlí tvoří pletená lana a rohože z přírodních vláken a někdy i vláken lamí vlny, mezi hlavními podlahovými lany a zábradlími vedou svislé vazby z téhož materiálu. Kamenné opěry pak ukotvují lana na obou stranách mostu.

Jediný zbývající visutý most svého druhu se dnes nachází v provincii Canas v peruánské regionu Cuzco na jihovýchodě And. Půl tisíciletí dlouhou tradici udržují členové místní komunity, kteří každoročně staví nový most. Jsou ve svém počínání tak zdatní, že přestavba mostu trvá pouhé 3 dny.

Lanový most přes řeku Apurímac v Peru každoročně přestavují členové místní komunity podle dávných postupů.
Lanový most přes řeku Apurímac v Peru každoročně přestavují členové místní komunity podle dávných postupů.

Zdatní zemědělci

V Andách, které jsou jedny z nejvyšších a nejstrmějších hor na světě, dokážou Inkové pěstovat odolné druhy plodin, jako jsou brambory, quinoa anebo třeba kukuřice. Mnohé z nich si dokonce sami vyšlechtí.

Aby jejich zemědělství vzkvétalo, vytvoří důmyslný zavlažovací systém, jehož kanály se plazí po svazích hor. A také v nich vytvářejí terasy pro pěstování. Terasovitá pole nejenom, že rozšíří plochu pro výsadbu, ale mají také několik dalších výhod.

Kamenné opěrné zdi se během dne zahřívají a v chladných nocích pak uvolňují teplo do půdy. Terasy jsou rovněž mimořádně účinné při uchování vody ze zavlažovacích kanálů anebo dešťových srážek. Podle vědců dokázaly udržet vlhkost i několik měsíců.

Znamení na obloze

Astronomie hraje v incké kultuře důležitou roli, zejména pokud jde o zemědělství. Nejdůležitější pro organizování různých událostí jsou pohyby a určitá postavení Slunce, Měsíce a hvězd.

Inkové také budují na speciálně vybraných místech sloupy, mezi kterými je vidět pohyb Slunce. Podle toho je možná přesná časová kontrola a plánování toho, které plodiny a v jaké nadmořské výšce je třeba vysadit.

Provádějí rovněž rituály k poctě Slunce, aby jim sluneční bohové ukázali správné místo pro výsadbu plodin. Věří také, že planeta Venuše je služebnicí Slunce a je jí nařízeno, aby ho následovala anebo naopak předešla, ale aby mu vždy zůstala nablízku.

Inkové ji dokážou velmi dobře rozpoznat, ať už se objevuje jako ranní nebo večerní hvězda. Staví rovněž observatoře, aby zachytili první a poslední sluneční paprsky řadou speciálně umístěných oken.

Pěstování plodin na terasovitých polích podle metody Inků se dlouho nedařilo napodobit.
Pěstování plodin na terasovitých polích podle metody Inků se dlouho nedařilo napodobit.

Bez spojovacího materiálu

Jedním z nejpůsobivějších odkazů Inků je jejich jedinečný způsob výstavby budov, který obvykle nevyžaduje maltu. Obrovské kamenné bloky jsou dobývány a nahrubo opracovány již v lomu a poté jsou přemisťovány pomocí lan, klád a tyčí.

Následně se jejich tvar doladí v místě stavby bronzovými nebo měděnými nástroji. Jejich opracování je tak přesné, že už většinou není třeba používat spojovací materiál.

Inkové totiž vyvinou důmyslný stavební systém, který obsahuje řadu do sebe zapadajících úhlů.

V Sacsayhuamánu na okraji jihoperuánského města Cuzco, které kdysi bylo hlavním městem Incké říše, jsou kameny se 13 úhly, zatímco Machu Picchu se může pochlubit i kameny s 32 úhly.

Stěny inckých budov jsou také většinou mírně nakloněny dovnitř a mají zaoblené hrany. Nakonec jsou kamenné bloky vyleštěny brusnými kameny a pískem.

Předpokládá se, že právě tento konstrukční systém umožní obydlím Inků přežít zemětřesení, která jsou v této zeměpisné oblasti častá, protože vzájemné spojení kamenů dovoluje během otřesů pohyb a po skončení zemětřesení se kameny pevně usadí zpět na své místo.

Incké stavby se vyznačují důmyslným systémem do sebe zapadajících úhlů.
Incké stavby se vyznačují důmyslným systémem do sebe zapadajících úhlů.

Horami i pobřežím

Délka propracovaného systému cest, který rozvinou a využívají Inkové, je dnes odhadována až na 40 000 kilometrů a jeho kvalita snese srovnání s římským.

Výchozím bodem a hlavním uzlem je incké hlavní město Cuzco, ze které vycházejí čtyři primární komunikace do 4 hlavních oblastí říše. Všechny cesty nejsou zpevněné, v některých místech jsou pokryty travnatým kobercem, pískem nebo dokonce rostlinnými vlákny.

Šířka silnic se nejčastěji pohybuje od 1 do 4 metrů, některé významné komunikace jsou i širší, než 10 metrů. Maximální zaznamenaná šířka silnice na severním pobřeží je 35 metrů, zatímco na jižním pobřeží je to 8,5 metru.

V blízkosti městských a správních center mnohdy existují 2 či 3 cesty, vybudované paralelně. Část silniční sítě byla postavena kulturami, které předcházejí Inckou říši, například kultura Wari na území dnešního Peru a kultura Tiwanaku v Bolívii.

Podle některých historiků jsou silnice jedním z faktorů, které umožnily expanzi Incké říše.

Domnívají se, že využívání silničního systému bylo vyhrazeno především státní správě a armádě, kdy prvořadými uživateli jsou vojáci, státní úředníci a karavany lam se zbožím.

Kvalita a propracovanost systému silnic z doby Incké říše snese srovnání s římskými cestami.
Kvalita a propracovanost systému silnic z doby Incké říše snese srovnání s římskými cestami.
Foto: www.themodernsurvivalist.com, www.howitworksdaily.com, www.tcsworldtravel.com, www.planetjanettravels.com, www.elcato.org
reklama
Související články
Historie
Premiér, který prosadil válku, skončil rukou atentátníka
Hrabě Karl von Stürgkh, politik z doby Rakouska-Uherska, působil nějaký čas v úřadu premiéra. Jeho konec ale nebyl zrovna nejšťastnější. Vrah si na něj počíhal při obědě. Karl von Stürgkh (1859–1916) pochází ze štýrské šlechtické rodiny, povýšené v roce 1721 do hraběcího stavu. V roce 1891 je zvolen do císařské rady. Později, v letech 1909–1911, působí jako ministr školství rakouské […]
Historie
Bylo tu, není tu: Jak nacisté zplundrovali Evropu?
Na nehybná nahá lidská těla dopadají sněhové vločky. Ledabyle zaparkovaný valník je plný vyhublých mrtvých. Až jejich fotografie obletí svět, mnoho lidí se stále bude zdráhat uvěřit, jaká zvěrstva byl s to nacistický režim spáchat. Krvavá mašinerie koncentračních táborů má pro třetí říši finanční bonusy – vždyť jen v Osvětimi si nakrade na 8 tun […]
Historie
Ve vzduchu je cítit konflikt. Čím Římané rozčilovali Germány?
Císař Octavianus Augustus má plnou hlavu plánů. V Germánii, kde Římané po přelomu letopočtu dosáhli řady vojenských úspěchů, by rád rozšířil svůj vliv. V nejlepším případě by pak z území na pravém břehu řeky Rýna udělal další říšskou provincii. Tím, kdo se o to má pokusit, se stává Publius Quintilius Varus (46 př. n. l.–9 n. l.), od […]
Historie
Masakr římských legií se odehrál v dolnosaském pohoří
„Vare, Vare, vrať mi mé legie,“ volá zoufale císař Octavianus Augustus, když do Říma dorazí zprávy o kruté porážce římských legií v Teutoburském lese roku 9 n. l. Bije přitom hlavou o zeď. „Roztrhl si roucho a hluboce truchlil. Po několik měsíců si neholil vlasy a nestříhal vousy,“ líčí císařův stav historik Suetonius. Krutý debakl přiměje […]
reklama
historie
Ztracení princové uprostřed války růží: Skončí jejich životy v obávaném Toweru?
Venku panuje parno, dělníci v blízkosti Westminsterského opatství ale musí pokračovat v práci. Jeden z nich narazí na zvláštní dřevěnou bednu, která se nachází v třímetrové hloubce. Nález v sobě neukrývá zlato, ale kosti a možná pěkně cenné! Nový anglický panovník Karel III. (*1948) si získává obdiv historiků, povolí jim totiž přístup do královské krypty. […]
Krušný osud knížete Jaromíra: Probodnut při velké potřebě!
Promrzlý Přemyslovec Jaromír (?–1035) sedí v místnůstce, o které se bude jednou říkat, že „i císař pán tam musí chodit pěšky.“ Je mu kolem 60 let, místo očí zejí dva důlky, jako malého ho vykastrují a projde si dlouhým vězněním…   Na jeden lidský život až příliš krutostí. Ta nejhorší ho teprve čeká. Knížecího trůnu […]
Z nerozlučných přátel rivalové: Čím Strauss převálcoval Lannera?
Johann Strauss a Josef Lanner jsou každý jiný. Johann je melancholik se sklonem ke smutným náladám, zatímco Josef se rád baví ve společnosti. Možná právě proto se skvěle doplňují a orchestru se daří. Johann Strauss starší (1804–1849) doplní v roce 1819 trio houslisty Josefa Lannera (1801–1843). Dá se říci, že spolu s bratry Karlem a Janem Drahánkovými tvoří […]
Král valčíků se málem stal knihařem
Malý Johann Strauss starší (1804–1849) fascinovaně hledí na housle, jež svírá v ruce romský hudebník, hrající v jejich hospodě U Dobrého pastýře na vídeňské periferii v Leopoldstadtu. Kapely tu muzicírují den co den, někdy třeba jenom za porci guláše. Právě ony vytvářejí atmosféru vídeňských krčem. K Pastýři chodí řada spisovatelů i skladatel Wenzel Müller (1767–1835) se svým textařem. […]
záhady a tajemství
Záhady kolem krále Artuše: Kým vlastně byl, kde ležel bájný hrad Camelot a kde se vzala kouzelník Merlin?
„Zítra nás čeká boj,“ prohlašuje Artuš a přehlédne svoje rytíře. Usedá s nimi u kulatého stolu, kde nikdo nemůže být v čele. Kde se jejich legendární setkání mohla odehrávat? A jak to bylo se samtoným Artušem? Po téměř čtyřech staletích vlády Římanů nad Anglií zůstává na ostrovech spousta římských staveb včetně amfiteátrů. Jeden z nich se nachází […]
Posvátný oltář na hoře Ebal: Je dobývání Kanaánu Izraelity jenom mýtus?
„Až tedy přejdete Jordán, postavíte na hoře Ébalu ony kameny, jak vám dnes přikazuji, a obílíš je vápnem. Vybuduješ tam oltář Hospodinu, svému Bohu, oltář z kamenů, ale nebudeš je opracovávat železem,“ přikazuje Mojžíš (1394/1393–1274/1273 př. n. l.) vojevůdci Jozuovi (†1245 př. n. l.). Ten poslechne a skutečně oltář vybuduje a provádí na něm oběti Hospodinu. […]
Tajemný Ötzi: Z Itala kočovným zemědělcem?
Byl urostlý, svalnatý, měl dlouhé vlasy a tmavou pleť… I přestože se kvůli „zubu času“  poněkud scvrkl a i jeho kštice vzala za své, patří k nejatraktivnějším vědeckým artefaktům. Řeč je o nejslavnější evropské mumii, jejíž tělo odkryl ledovec v Ötztalských Alpách 19. září 1991. Ötzi, jak se ledovému muži dnes přezdívá, přitom nebyl žádným […]
Louis Le Prince: Vynálezce filmu zmizel beze stopy
Vynalezne film dlouho před Edisonem i bratry Lumiérovými. Dva dny předtím, než ho může představit světu, záhadně zmizí. Jak a proč dodnes zůstává záhadou. Francouzský vynálezce Louis Aimé Augustin Prince (1841-??) je sice označován za „skutečného otce kinematografie“, přesto je pro mnohé zcela neznámý. Jak je to možné? Fotí královnu K zachyceným obrázkům má blízko […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Francouzské pekařství PAUL oslaví Mezinárodní den kávy netradiční specialitou
iluxus.cz
Francouzské pekařství PAUL oslaví Mezinárodní den kávy netradiční specialitou
Mezinárodní den kávy je oslavou lahodně hořkého nápoje, bez kterého si většina z nás nedokáže nebo spíš nechce svůj den ani představit. To dobře ví ve francouzských pekařstvích PAUL, kde pro zákazníky
Indiány děsí Seskveč, zbytek USA Bigfoot: Obývá lesy Severní Ameriky lidoopí kryptid?
enigmaplus.cz
Indiány děsí Seskveč, zbytek USA Bigfoot: Obývá lesy Severní Ameriky lidoopí kryptid?
Hranici mezi uvěřitelným a neuvěřitelným často určuje jedna zásadní věc: důkaz, o němž se můžeme přesvědčit na vlastní oči. Proto vám ENIGMA v tomto seriálu představuje nejzáhadnější jevy a události,
Čočková pomazánka s mletou paprikou
tisicereceptu.cz
Čočková pomazánka s mletou paprikou
Nejlépe chutná na čerstvém chlebu, ale při oslavách do ní můžete namáčet na silnější proužky nakrájenou mrkev nebo řapíkatý celer. Suroviny 200 g žluté nebo červené čočky 200 ml vody 2 stroužk
Co s tanečníkem tolik skrývají?
nasehvezdy.cz
Co s tanečníkem tolik skrývají?
Vletošním ročníku StarDance má herečka Ivana Chýlková (59) nespornou výhodu. Jejím tanečním partnerem je bývalý porotce Jan Tománek (51), kterému po pár týdnech tréninků neřekne jinak než Honzíčku.
Klimatické změny jsou problémem i pro stabilitu budov
21stoleti.cz
Klimatické změny jsou problémem i pro stabilitu budov
Extrémní jevy v počasí, bleskové povodně, zvyšující se teplota i hladina oceánů, ztráta biodevirzity, migrace lidí, to vše jsou na první pohled viditelné změny, ke kterým vede globální oteplování. Kli
České Lurdy: Docházelo v nich k zázračnému uzdravování?
epochalnisvet.cz
České Lurdy: Docházelo v nich k zázračnému uzdravování?
K potemnělému svatostánku se blíží další poutníci. Od úst jim přitom stoupají obláčky páry. V kalendáři je totiž 13. leden a venku mrzne, jako když praští. Ve čtyři hodiny ráno je přesto bazilika v se
Skrývá okolí zámku Konopiště otisk tragického osudu statečného německého vojáka?
enigmaplus.cz
Skrývá okolí zámku Konopiště otisk tragického osudu statečného německého vojáka?
Čtyřicet kilometrů jihovýchodně od Prahy, nedaleko města Benešov ve Středočeském kraji, najdeme Konopiště, zámek v historizujícím stylu. Je známo, že ve starobylých sídlech lze objevit nemalé množství
Dávný slib jsme si nakonec splnili
skutecnepribehy.cz
Dávný slib jsme si nakonec splnili
To, co začalo nevinným dětským slibem, se po letech ukázalo jako ten nejlepší nápad. Museli jsme si na sebe ale počkat. S Václavem jsme se dlouhé roky míjeli. Slíbili jsme si kdysi, mohlo nám být tak šest let, že se jednou vezmeme a budeme mít velkou rodinu. Ale víte, jak to s dětskými láskami bývá. Jak šel život
SKOČTE SI DO PARDUBIC
epochanacestach.cz
SKOČTE SI DO PARDUBIC
Podzimní městské slavnosti nabízejí bohatý program: Spanilá jízda kočárů, vystoupení zpěvačky Moniky Absolonové, staročeské tržiště, Pigy a Lily, kapela Electrophonix, HORSE SHOW,  Saxana dětem, Ivana Korolová s kapelou, Oldtimer Corso veteráni, T.J. Sokol Pardubice, Šlapeto, PM Stars, Dny medu, lampionový průvod, Běh Univerzity Pardubice, ELÁN KontraBand, Vinařský minifestival, poutové atrakce, Laserová a světelná show. http://pardubice.eu/podzimni-mestske-slavnosti-6-7-10-2023
Co si dal trilobit ke své poslední večeři?
21stoleti.cz
Co si dal trilobit ke své poslední večeři?
Paleontologové z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy s kolegy popsali v jednom z nejprestižnějších vědeckých časopisů trilobita starého 465 milionů let se zachovaným obsahem trávicí soustavy. Ta
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
rezidenceonline.cz
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
Nádherný byt s desítkou rozmanitých luxusních pokojů představuje esenci dokonalého souznění orientální atmosféry se soudobou precizností, tak typickou pro nábytek a doplňky společnosti Covet House, je
4 talenty kakaa
panidomu.cz
4 talenty kakaa
Je běžně v regálech – balíček nepřichuceného kakaového prášku. Stejného, kterého si staří Aztékové a Mayové vysoce cenili pro jeho mimořádné účinky. Některé jsou spíš bájné, ale další už věda potvrdila. * Proti stárnutí Za stárnutí víc než plynutí času může klesající schopnost buněk bránit se poškození, které jim způsobují agresivní volné radikály. Ty jsou