Domů     Videohry a vzdělávání: Překlenutí mezery mezi zábavou a učením
Videohry a vzdělávání: Překlenutí mezery mezi zábavou a učením
komerční sdělení

Videohry často vnímáme pouze jako zdroj zábavy, avšak výzkum provedený na Harvard Graduate School of Education odhaluje jejich daleko širší potenciál.

Tyto studie ukazují, že videohry mohou sloužit jako významný nástroj pro vzdělávání a rozvoj kognitivních schopností.

Skrze složité problémy, které hráčům kladou, podporu týmové práce a prostředí, jež umožňuje experimentování bez strachu z chyb, se videohry stávají učebním nástrojem, jež rozvíjí kritické myšlení, řešení problémů, paměť, pozornost a sociální dovednosti.

Výzkum zdůrazňuje, že dobré videohry stimulují zvědavost a motivují k učení prostřednictvím aktivního zapojení a odměn, čímž podporují strategické myšlení, plánování, komunikaci a spolupráci.

Integrace videoher do vzdělávacího procesu, zaměřená na podporu konkrétních vzdělávacích cílů, může vést k lepšímu akademickému výkonu a zvýšit motivaci studentů k učení.

Tento přístup překonává tradiční hranice mezi učením a hraním, otevírá nové cesty pro pedagogický přístup a naznačuje klíčovou roli videoher v moderních vzdělávacích metodách.

Jak videohry podporují kognitivní vývoj

Výzkum National Institutes of Health (NIH) odhaluje, že hraní videoher může pozitivně ovlivnit kognitivní výkon dětí.

Analýza dat zahrnující téměř 2 000 dětí ukázala, že ti, kteří pravidelně hrají videohry, vykazují lepší výsledky v oblastech jako jsou pozornost, paměť a problémové řešení.

Tento nález podporuje myšlenku, že videohry nejsou jen prostředkem zábavy, ale mohou také sloužit jako efektivní nástroj pro rozvoj důležitých kognitivních dovedností.

Díky dynamickému a interaktivnímu prostředí, které videohry nabízejí, mohou děti získávat nové informace a dovednosti způsobem, který je pro ně přirozený a motivující.

To otevírá nové možnosti pro vzdělávací systémy, aby začlenily videohry jako doplňkovou metodu učení, která podporuje tradiční vzdělávací přístupy a poskytuje dětem další způsoby, jak rozvíjet své schopnosti a přizpůsobit se rychle měnícímu se světu.

Úvod do vzdělávacího potenciálu videoher

Studie publikovaná v časopisu SAGEpub zdůrazňuje rostoucí přijetí videoher jako výukového nástroje mezi učiteli ve Spojených státech.

Z výzkumu vyplývá, že 74% dotazovaných učitelů na základních a středních školách využívá videohry k podpoře výuky, což naznačuje významný posun v přístupu k vzdělávání.

Tato integrace videoher do školního prostředí je motivována jejich schopností zvýšit angažovanost a motivaci studentů, stejně jako posílit učební výsledky prostřednictvím praktického a interaktivního učení.

Učitelé využívají videohry k výuce široké škály předmětů, od matematiky a vědy po historii a jazyky, což ukazuje na univerzálnost a flexibilitu videoher jako edukačních nástrojů.

Tato data podtrhují potenciál videoher revolučně změnit tradiční vzdělávací metody a nabídnout studentům nové a vzrušující způsoby, jak se učit a rozvíjet.

Výzvy a překážky ve vzdělávání prostřednictvím videoher

Přestože integrace videoher do vzdělávacího procesu nabízí řadu výhod, setkává se také s výzvami a překážkami.

Jednou z hlavních výzev je nalezení správné rovnováhy mezi vzdělávacím obsahem a zábavným aspektem hry, aby se zajistilo, že hraní her skutečně podporuje učební cíle, aniž by odvádělo pozornost od výuky.

Dalším důležitým faktorem je etická stránka využívání videoher ve vzdělávání, která zahrnuje otázky týkající se obsahu her, vystavení dětí reklamě a potenciálnímu závislostnímu chování.

Kromě toho existují praktické překážky, jako je nedostatek technologických zdrojů v některých školních zařízeních a potřeba odborného výcviku pro učitele, aby mohli videohry efektivně začleňovat do svých výukových plánů.

V kontextu těchto výzev je důležité zmínit, že videohry, jako je Rainbow Six Siege, nabízejí nejen výjimečný zábavní obsah, ale také mohou sloužit jako nástroje pro rozvoj strategického myšlení a týmové práce.

Pro ty, kteří mají zájem prohloubit své dovednosti nebo zažít hru na vyšší úrovni, možnost koupit Rainbow 6 účty představuje atraktivní cestu k získání přístupu k pokročilým herním prostředkům a komunitě.

Budoucí trendy a výzkum v oblasti videoher a vzdělávání

Budoucnost využití videoher ve vzdělávání vypadá slibně, s technologickým pokrokem a inovacemi otevírajícími nové cesty pro integraci herního učení do školních osnov.

Jak ukazuje výzkum Harvard Graduate School of Education a American Psychological Association, důraz na další studie a rozvoj vzdělávacích her je klíčový pro rozšiřování jejich pozitivního vlivu na akademické a sociální dovednosti studentů.

Představivost a kreativita, které hry podporují, mohou vést k novým metodám učení, které jsou přizpůsobené individuálním potřebám studentů a podporují aktivní zapojení a motivaci k učení.

S rostoucím počtem výzkumů podporujících efektivitu videoher ve vzdělávání se očekává, že školy a vzdělávací instituce budou stále více experimentovat s herními technologiemi, jako jsou virtuální a rozšířená realita, které nabízejí ještě ponořivější a interaktivnější učební zážitky.

Tyto technologie mají potenciál revolučně změnit vzdělávací prostředí, poskytovat studentům přístup k rozmanitým a bohatým učebním zdrojům a připravit je na budoucnost v digitálně propojeném světě.

Foto: Unsplush
Související články
Věda a technika
Neštovice: Postrach, který věda zahnala
Amerika je pro kolonizaci zemí zaslíbenou. Stačí přesvědčit původní obyvatelstvo, aby vycouvalo. Přesvědčovacích prostředků mají Evropané celou řadu. Pušky, děla, a také neštovice. Neštovice jsou nemocí, která významným způsobem mění dějiny Kolem roku 400 př.nl zasáhne Athény epidemie, s největší pravděpodobností neštovic. Vyhubí čtvrtinu populace a mezi obětmi je i nejvýznamnější z vůdců – Periklés (500–429 […]
Věda a technika
Co jste netušili o výtazích?
Kabinka visí na kovovém laně, připevněném na kladce. Můžete si nastoupit! A kdy pojedeme nahoru? Až někdo ručně navine lano na dřevěný buben! Tak nějak funguje první známý výtah na světě… Autorem pradědečka výtahů je řecký matematik Archimédes (asi 287-212 př. n. l.) a sestaví ho okolo roku 236 před Kristem. Podobné používají i Římané, […]
Věda a technika
Víme, jak vznikl náš Měsíc?
Nové planety se rodí různými způsoby. Jedním z nich, kterým vznikla i naše sluneční soustava, je takzvaná akrece neboli „narůstání“. V tomto případě se oblak plynu s drobnou příměsí prachu díky vnějšímu impulzu, kterým může být například výbuch nedaleké hvězdy, začne hroutit do podoby disku. Jedná se v podstatě o gravitační proces. V centru disku […]
Věda a technika
Rekordmani mezi rostlinami: Fascinující nej rostlinné říše
Znáte je? Nejmenší a největší rostliny světa, rostliny s nejdelšími listy, největšími květy či nejdelším jehličím, nebo třeba nejstarší rostlinu, jejíž věk je téměř pět tisíc let?  Představujeme vám rekordmany z říše rostlin, seznamte se. Obrovsky rozmanitý svět rostlin nás obklopuje v každém koutu světa. Rostliny nám i zvířatům poskytují potravu a kyslík, bez kterého […]
reklama
záhady a tajemství
Po stopách Stonehenge: Začne to jednoduchým valem…
Vítejte v anglickém Amesbury. Protéká tudy slavná řeka Avona a ke Stonehenge to máme jen 3 kilometry. Právě tady je roku 2003 objeven hrob významného muže, který umírá kolem roku 2300 př. n. l. Hned dostává přezdívku Král Stonehenge. Vyloďovaly se právě v Amesbury některé z monolitů na stavbu kamenného unikátu? Ne. Řeka Avona je […]
Starověké Mohendžodaro: Nejluxusnější město světa
Davy skandují, peří létá. Kohoutí zápasy mají rituální charakter. Právě odtud, ze starověké Kukkutarmy, v překladu Kohoutího města, se rozšíří domestifikovaná drůbež do světa. Ale pozor: Zde je posvátná a nejí se!   Ve 2. tisíciletí před Kristem tu může žít až 100 000 obyvatel, což z „Kohoutova“ dělá metropoli světového významu. A živo tu […]
Vnuknutí svaté Anny: Skutečně vyléčila slepého rolníka?
V naší republice se nachází celá řada poutních míst, která měla být svědkem mnoha zázračných vyléčení. Jedno z nich najdeme rovněž v blízkosti Prahy, přibližně jeden kilometr od obce Strančice. Vnuknutí svaté Anny Roku 1820 měl prý jakýsi velice zbožný rolník, jenž byl postižen slepotou, vnuknutí od svaté Anny, aby šel do lesa Jedlovce, kde […]
Evropský unikát? Neolitické srdce Orknejí!
Starší než Stonehenge a pyramidy v Gíze, zachovalá div ne jako Vesuvem pohřbené Pompeje. Tak se často hovoří o unikátní kamenné neolitické osadě Skara Brae na západním pobřeží orknejského ostrova Mainland.   Žije se tu zhruba mezi lety 3180 př. n. l. až 2500 př. n. l. A nejde o žádné chatrče. Desítka kamenných seskupených […]
reklama
záhady a tajemství
Tajemství smrti Jamese Deana
Patřil jim svět, jenže pak jejich život náhle ukončila dopravní nehoda. Ať už za ní stálo nezvládnutí řízení kvůli sjetým pneumatikám, mrtvice za volantem nebo srážka s autobusem, tyto hvězdy filmového a hudebního nebe zaplatily za osudovou chybu nejvyšší cenu. Čí život vyhasl na silnici a proč? Maminka mu umírá na rakovinu, když je mu pouhých […]
Stendhalův syndrom: Jak se projevuje nemoc z umění?
Do Florencie jezdí lidé z celého světa za úžasnými uměleckými díly a kulturními zážitky. Na některé ovšem prožitek krásna dolehne tak silně, až skončí s kombinací nepříjemných příznaků v péči lékařů. Co podivný stav způsobuje? Zrychlený tep, pocení, závratě, úzkost, bludy, mdloby, a někdy i panický záchvat. To jsou náhlé symptomy, se kterými se lidé dostávají do nemocnice Santa Maria […]
Ruiny hradu Buben: Časová smyčka dávných tragických událostí?
Zříceninu hradu Buben najdeme na Plzeňsku, na skalnaté ostrožně nad soutokem Plešnického potoka a řeky Mže. První písemná zmínka o historii nevelkého hradu pochází z roku 1349. Jeho původní jméno bylo Hrádek a dnešní jméno získal až po svých prvních majitelích, Bubnech z Hrádku. K této zřícenině se váže celá řada pověstí, z nichž nejděsivější […]
Starobylé menhiry, nezodpovězené historické otazníky
Starobylé menhiry mají mít magické vlastnosti i léčivou sílu. Podle některých hypotéz není navíc ani rozmístění těchto kamenů v krajině zcela náhodné a má svá specifická pravidla. Když údajně například v okolí Prahy uděláme pomyslnou spojnici mezi jednotlivými dochovanými menhiry, uvidíme prý skutečně zajímavé geometrické obrazce… Aura plná tajemství Stejně jako u nás, rovněž také […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Vášnivý drink
tisicereceptu.cz
Vášnivý drink
Vyjádřit lásku lze mnoha způsoby. A k těm nejstylovějším patří koktejl plný neodolatelné chuti. Připravte si drink Red Valentine s rumovou lahůdkou Diplomático a prožijte se svým milovaným protějškem
Mrtví s olověnou maskou: Co zabilo dva podivínské elektrikáře?
enigmaplus.cz
Mrtví s olověnou maskou: Co zabilo dva podivínské elektrikáře?
Na kopci Morro do Vintém v Brazílii byli nalezeni dva mrtví muži. Co je zabilo, nebylo jasné. Jejich obličeje byly zakryty olověnými maskami a u sebe měli jen papír popsaný čísly a lísteček s instrukc
Udělali Taxisové z císaře dlužníka?
historyplus.cz
Udělali Taxisové z císaře dlužníka?
Císař Matyáš je rudý zlostí. Bohatství státní kasy povážlivě klesá a jemu je jasné, kdo v tom má prsty. „Ti proklatí Taxisové,“ praští rukou do stolu. Právě oni se totiž starají o provoz poštovních linek, výdaje na jejich údržbu ale neplatí. Do kapsy jim plynou jen tučné zisky! Počátky výměny informací sahají hluboko do historie. Stálé
Straka zlodějka mi přinesla vzácný náramek
skutecnepribehy.cz
Straka zlodějka mi přinesla vzácný náramek
Seděla jsem na terase a byla bezradná. V tom přiletěla až ke mně straka, která upustila svůj lup a zmizela… Nad mou hlavou proletěl velký pták, zakroužil nad terasou a pak přistál na stromě. Seděla jsem tam smutně a kouřila cigaretu za cigaretou. Přišla jsem o místo, byla už tři měsíce na podpoře a manžel byl v částečném
Zámek Bečov nad Teplou a Relikviář svatého Maura: Dlouhá cesta k původní kráse
epochanacestach.cz
Zámek Bečov nad Teplou a Relikviář svatého Maura: Dlouhá cesta k původní kráse
Hned po korunovačních klenotech je relikviář svatého Maura považován za nejcennější movitou památku v České republice. A to se přitom zdálo, že tenhle románský skvost už je pro další generace nenávratně ztracen. Všechno začalo na počátku 13. století ve Francii. Biskup Gérard de Rumigny, působící v severofrancouzském městě Cambrai, byl neúnavný v hledání svatých relikvií. Nashromáždil jich hned
V Indii byly objeveny pozůstatky hada, který mohl být nejdelším na světě
21stoleti.cz
V Indii byly objeveny pozůstatky hada, který mohl být nejdelším na světě
Za hadího rekordmana byl dosud považován Titanoboa cerrejonensis, jehož pozůstatky byly objeveny v roce 2002 v severovýchodní Kolumbii. Žil zhruba před 60 miliony let a dle odhadů mohl měřit kolem 13
Krize mezi Benešovou a Matonohou snad nekončí?
nasehvezdy.cz
Krize mezi Benešovou a Matonohou snad nekončí?
Už dlouho se povídá, že manželství herečky Lucie Benešové (49) a herce Tomáše Matonohy (53) balancuje na hraně rozchodu. Herečka si nedávno vyrazila na dovolenou do luxusních lázní, kdo si ale mysle
Křehký koláč s mřížkou
panidomu.cz
Křehký koláč s mřížkou
Tento koláč vypadá dokonale, ale i tak chutná. Do tvarohu můžete zamíchat dvě lžíce máku nebo do něj vmíchat ovoce. Zdobit můžete také čerstvým ovocem, třeba jahodami. Ingredience na 1 formu Na těsto 300 g hladké mouky 150 g másla 1 vejce 1 žloutek 1 lžička nastrouhané citronové kůry 100 g moučkového cukru 1 lžička prášku do pečiva
Superleggera 80: Jachta inspirovaná klasickými sporťáky
epochalnisvet.cz
Superleggera 80: Jachta inspirovaná klasickými sporťáky
Nizozemská loděnice Oceanco stojí za celou řadou oslňujících lodí. Nyní odhalila novou superjachtu ze série Simply Custom, která vznikla ve spolupráci s italským návrhářským studiem HotLab. Novinka pokřtěná Superleggera 80 se vyznačuje exteriérem inspirovaným sportovními vozy z 60. let a opulentním interiérem připomínajícím luxusní penthouse.   Může se zdát trochu nepatřičné pojmenovat ohromující trup osmdesátimetrové
Kincugi: japonské umění slepovaných talířů v restauraci The Artisan
iluxus.cz
Kincugi: japonské umění slepovaných talířů v restauraci The Artisan
Moderní česká restaurace The Artisan spojuje gastronomický zážitek s uměleckým dotekem prostřednictvím japonské techniky Kincugi. Výborné pokrmy si teď hosté mohou vychutnat i přímo z originálních tal
Jak se žilo kdysi – Česká republika
nejsemsama.cz
Jak se žilo kdysi – Česká republika
Toužíte se projít po živém muzeu, kde na vás dýchne duch dávné doby? Vyrazte do skanzenu! V Čechách i na Moravě jich najdete několik a mnohé z nich jsou unikátní. Obvykle bývá v místě připraven doprovodný program, který dokreslí atmosféru místa a přinese vám neobyčejné zážitky. Muzeum lidových staveb Kouřim Stavitelské památky z území středních, východních a severních Čech najdete v Kouřimi