Domů     Ultimátum pro Rudolfa II.: Přijmeme ho za krále, ale musí vládnout z Prahy!
Ultimátum pro Rudolfa II.: Přijmeme ho za krále, ale musí vládnout z Prahy!
6.7.2024

Temné komnaty Pražského hradu jsou napěchovány vzácnými uměleckými kousky. Těžký samet zakrývá okna, pach plísně a zmaru dýchá ze všech koutů. Stárnoucí císař Rudolf II. (1552–1612), král český, chorvatský a uherský a arcikníže rakouský, sedí u okna a vzdychá.

Doléhají na něj těžké deprese, trpí bolestmi. Jen záře plamenů jej trošičku povzbudí.

Jenže plameny nehoří v krbu, ale venku. Záblesky probleskují skrz závěsy. Zvenčí se ozývá křik a rachocení střelby. Hřmění výstřelů z mušket je labutí písní stárnoucího monarchy.

Vpád pasovských v roce 1610 je posledním pokusem navrátit Rudolfovi všechnu moc, okleštěnou předchozími jednáními a prohrami. Jenže vojsko nedokáže překročit Vltavu a zvítězit. „Byl jsem Někdo!“ skuhrá císař. „Byl jsem největší ozdobou našeho století. A teď?

Teď jsem zrazený a opuštěný…“ Zatímco v pražských ulicích umírají lidé, císař se v mysli vrací do dob, kdy mu sluneční svit a hluk nevadily.

Rudolf II. se svými rodiči a sourozenci na obraze od Giuseppa Arcimbolda. FOTO: Kunsthistorisches Museum Wien / Creative Commons / volné dílo
Rudolf II. se svými rodiči a sourozenci na obraze od Giuseppa Arcimbolda. FOTO: Kunsthistorisches Museum Wien / Creative Commons / volné dílo

Cesta na jih

Je podzim roku 1563. Silnice jsou zablácené a vůz nehezky kodrcá. Rachocení kol a klapot kopyt přehlušuje všechny ostatní zvuky. Průvod není rozhodně malý, několik vozů, mnohem víc jezdců. Nějakých čtyři sta dvořanů se stará o pohodlí dvou chlapců.

Jedenáctiletý následník trůnu Rudolf a jeho o rok mladší bratr Arnošt (1553–1595) míří na jih. „Vánoce strávíme v Miláně,“ poučuje mladšího bratra Rudolf. „A pak do Janova a na lodích do Barcelony.

Konečně uvidíme moře.“ Ale Arnošt není z té představy nadšený. Spíš se mu stýská po rodičích. „Proč jsme vlastně museli odjet ode dvora?“

Ve jménu Boha

Ta odpověď je jednoduchá – politika. Vyhrocená politika ve vyhrocené době. Evropa se zmítá v náboženských nepokojích.

V roce 1555 je podepsán Augšpurský mír, který stanovuje pravidlo „koho země, toho víra“, ale spory mezi katolictvím a protestanstvím jsou stále silné. Válčí se ve jménu Boha, pro jeho slávu se prolévá křesťanská krev a snahu ke kompromisům projevu jen málokdo.

Jedním z těch tolerantnějších je i Rudolfův otec Maxmilián II. (1527–1576), který je sice katolík, ale díky evangelickým učitelům má pochopení o pro druhou stranu. Jenže toho se bojí jeho manželka. „Pošleš kluky do Španělska, aby se nenakazili protestantskou špínou!“

Alonso Sánchez Coello: Portrét mladého arcivévody Rudolfa. FOTO: Tomasso Brothers / Creative Commons / volné dílo
Alonso Sánchez Coello: Portrét mladého arcivévody Rudolfa. FOTO: Tomasso Brothers / Creative Commons / volné dílo

Ještě větší říše

Maxmilián dlouho odolává, ale nakonec podlehne důležitým argumentům. Španělsku vládne Filip II. (1527–1598), jeden z nejmocnějších Habsburků historie. Říká se, že nad jeho zemí slunce nezapadá. „Ale má jen jednoho syna. A ten je dementní.

Nikdy nebude následníkem,“ šeptá manželka Maxmiliánovi do ucha. Poměry na Iberském poloostrově dobře zná, vždyť Filip je její bratr.

„Ty myslíš, má paní, že by Rudolf mohl opět spojit habsburské majetky?“ Ta představa je víc než lákavá, a tak nakonec své syny na španělský dvůr vysílá.

Rudolfova sestra a budoucí španělská královna Anna na portrétu od Giuseppa Arcimbolda. FOTO: Kunsthistorisches Museum Wien / Creative Commons / volné dílo
Rudolfova sestra a budoucí španělská královna Anna na portrétu od Giuseppa Arcimbolda. FOTO: Kunsthistorisches Museum Wien / Creative Commons / volné dílo

Zlatá klec

Rudolf s Arnoštem si vydržují vlastní dvůr se stovkami sluhů. Účastní se dvorských slavností, několik hodin denně tráví v knihovně a studují nejenom jazyky, ale i historii a náboženství. Jenže ne všechno je tak prosluněné jako zahrady skvostných paláců.

Filip mladíky drží prakticky jako rukojmí a šušká se, že jeho styl zábavy je trošičku za hranou. Turnajové hry a další zápasy spíš z mladíků dělají spíše cvičené opičky než budoucí nejmocnější muže Evropy.

Termín jejich návratu je několikrát odložen, vždy pod nějakou důležitou záminkou. Nakonec se povede Maxmiliánovi vyměnit bratry za jejich sestru Annu (1549–1580), která se stane Filipovou manželkou a konečně mu porodí schopné syny. Filip už Rudolfa nepotřebuje a ten se může vrátit domů.

Budeš vládce

Hned po návratu do Vídně si ho zavolá otec. „Musíš se naučit vládnout,“ spustí hned. „Jsi můj nástupce a musíš se postarat o zemi.“ Zvlášť když dědičné habsburské země jsou tak komplikovaným soustátím.

Zejména české země, kde už od husitských válek nevládne z hlediska víry přílišný klid. A pak tu jsou i čeští stavové, kteří si během těch několika let praktického bezvládí navykli na velkou míru autonomie.

Takže Rudolf sice je následníkem, ale aby získal i českou korunu, musí to schválit i český sněm. A to je už pořádný oříšek.

Císařská koruna Rudolfa II. FOTO: Falk2 / Creative Commons / CC BY-SA 4.0
Císařská koruna Rudolfa II. FOTO: Falk2 / Creative Commons / CC BY-SA 4.0

Štěpánská koruna

Je chvilku poté, co se Rudolf vrátí do Vídně, umírá uherský král a Maxmiliánovi se celkem snadno podaří prosadit, aby na tamní trůn usedl Rudolf. To císaře povzbudí, aby co nejdřív začal jednat i s českými stavy.

Na rok 1573 nechá svolat do Prahy zemský sněm, ale na místo vyšle Rudolfa. „Musíš udělat dojem, synu,“ poučuje ho.

„Když si tě oblíbí, bude tvá cesta na trůn jednodušší.“ Budoucí vládce tak poprvé navštíví hlavní město zemí Koruny české s jeho paláci a kouzelnými uličkami. Oproti západním metropolím jde o zaplivané a zapomenuté městečko, ale své kouzlo rozhodně má.

Vždycky Praha

Když jednání započnou, čeští stavové nakonec vynesou svůj požadavek:

„Bylo by dobré, kdyby Jeho Milost arcikníže Rudolf přesídlil do Prahy, aby lépe mohl dohlížet na dění v zemi, nastolit pořádek a snáz řešit všechny problémy.“ Když tuto žádost přetlumočí po návratu do Vídně, otec mu přeloží, co to Češi vlastně chtějí:

„Chtějí tě mít pod kontrolou a ovládat tě, o nic jiného nejde. Zůstaneš ve Vídni.“ Rudolf ještě nenastoupí na trůn, a už v téhle chvíli má pocit, že ho chce mít každý pod kontrolou – česká šlechta, španělský král, vlastní otec…

Hoefnagel: Praha roku 1595. FOTO: Sokoljan / Creative Commons / CC BY-SA 3.0
Hoefnagel: Praha roku 1595. FOTO: Sokoljan / Creative Commons / CC BY-SA 3.0

Královský poker

Jenže Maxmilián musí Rudolfovo nástupnictví vyjednat, aby udržel říši pohromadě. Následující rok se do Prahy vydává už sám a v plánu má prosadit synovu korunovaci.

Ví, že to nebude levné a že musí vyjednávat – otázka je, o kolik bude muset ustoupit, aby dosáhl svého. Navíc v Čechách roste náboženské napětí. Nekatolíci touží mít více svobody, protože se jim ani za mák nelíbí výsledek augšpurského míru.

Není to snadná hra a Maxmilián ji nemá rozehranou vůbec dobře. Jednání začnou chladně a ve stejném duchu pak pokračují.

Kouzlo kompromisu

„Je potřeba zvýšit daně,“ zahájí promluvu císař. „Roste turecké nebezpečí a v Uhrách je potřeba posílit pevnosti. A taky chci korunovaci pro Rudolfa, jen tak mimochodem.“ Začne několik dní drsných hádek.

Císař naslouchá stížnostem a nářkům, nabízí kompromisy, které by jej nemusely bolet, ale nakonec se ukáže, že ustoupit musí. A v ten okamžik jednání naberou jasný směr – Rudolf bude králem výměnou za uznání České konfese.

Lucas van Valckenborch: Portrét Rudolfa II. (kolem 1580). FOTO: Martino Rota / Creative Commons / volné dílo
Lucas van Valckenborch: Portrét Rudolfa II. (kolem 1580). FOTO: Martino Rota / Creative Commons / volné dílo

Ve víře je síla tvá

Tento dokument má pětadvacet článků a docela dost stránek. Ani celý jeho název nepatří k nejkratším: Vyznání víry svaté křesťanské všech tří stavův království českého Tělo a Krev Krista Pána pod obojí přijímajících.

Obsahuje konkrétní pravidla, která legalizují některé protestantské církve. Díky dohodě s jednotou bratrskou jsou z textu odstraněny odsudky radikálnějších hnutí, a vzniká tak na svou dobu dokument velmi tolerantní a umožňující soužití více vyznání vedle sebe.

Katolíci a radikální staroutrakvisté jsou zděšeni, ale Maxmilián potřebuje vyjednávat.

Slibem nezarmoutíš

Maxmilián si text přečte a navenek nedá nic najevo. „Domluvíme se. Dostanu svoje daně a korunu pro Rudolfa a za to vám schválím tu Konfesi.“ Když ale císaři podsunou dokument k podpisu, odsune jej stranou.

„Mé slovo v téhle chvíli stačí, přece si nechceme pohněvat radikální katolíky. Podepíšu, až se situace uklidní.“ Stavům tohle slovo zatím stačí, ostatně nic víc v dané chvíli nemají šanci získat. Už jenom slovní slib je víc, než v co mohli kdy doufat.

A tak nakonec souhlasí a se skřípajícími zuby přikývnou. „A uděláme to radši hned,“ kuje Maxmilián železo, dokud je žhavé. „Co třeba… za tři týdny?“

Portrét Rudolfa II. od Hanse von Aachena. FOTO: Web Gallery of Art / Creative Commons / volné dílo
Portrét Rudolfa II. od Hanse von Aachena. FOTO: Web Gallery of Art / Creative Commons / volné dílo

S korunou na hlavě

Dvaadvacátého září léta páně 1575 se rozezní v Praze snad všechny zvony. Ve Svatovítském chrámu je narváno k prasknutí. Samá honorace, draze oblečení pánové a nejmocnější mužové země.

V chrámu jsou dokonce postavené dřevěné tribuny, ale stejně se tam všichni nevejdou a postávají před chrámem.

Jakmile skončí bohoslužba, je do chrámu přiveden Rudolf II. „Teď přísaha, pane,“ napoví mu Vilém z Rožmberka (1535–1592), nejvyšší purkrabí Království českého.

A nový král musí česky, tedy jazykem, kterým nemluví a který nezná, odříkat slavnostní přísahu. Teprve pak je mu na hlavu posazena svatováclavská koruna, kterou den předtím přiveze poselstvo z Karlštejna.

Josef Mathauser: Císař Rudolf II. návštěvou u archiváře Strady. FOTO: neznámý autor / Creative Commons / CC BY-SA 4.0
Josef Mathauser: Císař Rudolf II. návštěvou u archiváře Strady. FOTO: neznámý autor / Creative Commons / CC BY-SA 4.0

Novým králem

Pak před krále přestupují páni a rytíři a dotýkají se koruny a přísahají věrnost. Je to dlouhý zástup, ale před polednem je naštěstí konec ceremonií. Rudolf ještě pasuje čtyři rytíře a pak už je čas na hostinu.

Po hostině se všichni rozloučí a… a to je všechno. Rudolf se mračí. „Není to nějak ošizené?“ ptá se. Odpovědí je mu pokrčení ramen. Všem to přijde trošku zfušované. Jiné korunovace trvají třeba několik dní a provázejí je oslavy, turnaje a hry.

Tady nic, jen jeden den, který končí odpolední hostinou. Lidé jsou zklamaní a o korunovaci se mluví jako o ošizené. Maxmilián se ale necítí zklamán – jeho syn má na hlavě českou korunu a Česká konfese podepsaná není. A už nikdy nebude.

O rok později Maxmilián umírá. A Rudolf po prvních pár letech propadne nemoci, kterou současníci zvou „melancholií“, a z nadějného mladého krále se stane zahořklý muž, kterému se protiví vláda a sžírá jej deprese a pocit, že jej každý zradil…

Mrtvý Rudolf II. FOTO: neznámý autor / Creative Commons / volné dílo
Mrtvý Rudolf II. FOTO: neznámý autor / Creative Commons / volné dílo

Ikarův pád

Praha hoří, v ulicích zní střelba a stařičký Rudolf sedí u okna se zataženými závěsy, protože nemá rád světlo.

Jeho plány ztroskotaly, vpád pasovských vojsk nemůže zvrátit politickou situaci a ani se mu nepodaří pomstít se nenáviděnému bratru Matyášovi a zrádné šlechtě.

Rudolf je sužován nemocemi, trápí jej syfilis a černá mysl, která jej dokonce dožene k pokusu o sebevraždu. Nevěří nikomu – a nikdo proto vlastně nevěří ani jemu. Rudolf ještě má na hlavě korunu, ale fakticky mu už nepatří.

„Byl jsem Někdo!“ skuhrá a vzpomíná na svou korunovaci, ale není to nic jiného než nářek opuštěného a zbitého psa.

Foto: Viz popisky. Titulní foto: Web Gallery of Art / Creative Commons / volné dílo
Související články
Historie
Vytvořil kronikář Václav Hájek z Libočan spisek plný výmyslů?
Může se přeskočit vzteky. Oheň, který tancoval po malostranských střechách, sežehl na troud i jeho čerstvě vytištěné dílo. Pracoval na něm přitom tak dlouho. Kronika česká si bohužel najde svoje čtenáře až za další dva roky. Vrcholem kariéry Václava Hájka z Libočan (†1553) se v roce 1527 stává funkce děkana na Karlštejně a o šest později správcovství […]
Historie
Na dvoře českých králů nechyběla zábava. Smysl pro humor měl Václav II. i Jiří z Poděbrad
Historie není suchopárná. K životnímu stylu českých králů patří i rozptýlení. Nejenom důležitými politickými rozhodnutími živ je státník.   Velký smysl pro humor má i Přemyslovec Václav II. (1271‒1305). Jasně to dokazuje, když vydává žertovné privilegium písaři královské kuchyně Janu Vestfálskému. Uděluje mu: „Notářství o miskách a škopcích dřevěných spojené s desátkem z vyjedených mís a […]
Historie
Knoflík: Ozdoba i úkryt pro kontraband
Našim dávným předkům slouží dlouho hlavně jako ozdoba. Jednu dobu jsou knoflíky tak v módě, že jejich užívání musí zkrotit zákon. Během staletí se zalíbí pašerákům, politikům, sběratelům i budoucím nevěstám. A víte, kde byste měli hledat „hlavní město knoflíků“? Zapnout do dírky nebo provléct poutkem a je hotovo, o nic jiného přece nejde. Knoflíky […]
Historie
Theagenes získal rekord v počtu vítězství mezi starořeckými atlety
Klučinovi jménem Theagenes z Thasu, ostrova v Egejském moři, se líbí socha stojící na agoře v jeho rodišti. „Chci ji mít doma,“ rozhodne se a odnese si ji. Okamžitě ale vypukne pátrání, kam artefakt zmizel. Záhy se zjistí, že ho má Theagenes. Městská rada diskutuje, co s mladičkým zlodějem udělat. Většina radních by ho poslala na […]
reklama
svět zločinu
Nezaplacená přiznání Sophie Lorenové?
„Případ, který trval 40 let, skončil,“ poznamená v říjnu roku 2013 Giovanni Desideri, advokát italské herečky Sophie Lorenové. Nejvyšší odvolací soud potvrdil osvobozující rozsudek v její prospěch a jednou provždy z ní smyl cejch neplatičky daní. Daňové přiznání je pro většinu lidí obrovským postrachem. Rok co rok v březnu kvůli němu dlouhé noci nespí. Jak […]
Zpěvák Chris Brown: Skutečně ho terapie napravila?
Energický a úspěšný R&B zpěvák Chris Brown se do paměti těch, jimž jeho hudební styl nic moc neříká, vryje něčím zcela jiným. Čelí obvinění ze zmlácení své tehdejší partnerky, barbadoské zpěvačky Rihanny. Její fotografie plné modřin obletí svět. Málokdo ale tuší, že historie násilí, psaná samotným Chrisem Brownem (*1989), je mnohem delší. A možná že […]
John Lennon: Autogram těsně před smrtí
Od chvíle, kdy se v roce 1970 rozpadla legendární skupina Beatles, fanoušci po celé zeměkouli doufají, že se čtyři liverpoolští muzikanti dají znovu dohromady. Ta naděje vydrží deset let. Do chvíle, kdy už zůstanou jen tři. Kdo je na světě nejslavnější? Není snad na světě člověk, který by netušil, kdo je John Lennon. Sám kytarista, […]
Gianni Versace: Módní génius zastřelen na prahu své vily.
Pokud by člověk neznalý prostředí módního průmyslu měl jmenovat nějakého slavného návrháře, nejspíš by jako jedno z prvních jmen zaznělo právě toto: Gianni Versace, italský génius tohoto oboru, po jehož modelech toužily hollywoodské hvězdy, členové královských rodin i největší osobnosti hudebních pódií. Proč musel zemřít, to se vlastně nikdy uspokojivě nevysvětlilo. Zabiják stále nemá dost […]
lifestyle
James Brown: Všechny lapálie pěvecké legendy
Byl slavným zpěvákem, hudebním skladatelem i vydavatelem, jednou z nejzásadnějších postav soulové a funkové hudby a dodnes je obdivovanou veličinou. Blyštivou kariéru Jamese Browna ale nenasvítila pouze světla ramp, ale také majáčky policejních aut. Je první svátek vánoční roku 2006 a v nemocnici v Atlantě leží na smrt nemocný James Brown (1933–2006). Otočí se na svého manažera […]
Kobe Bryant: Tragický konec legendy na palubě helikoptéry
Dne 26. ledna 2020 svět ztratil nejen basketbalovou ikonu, ale i milovaného otce. Smrt Kobeho Bryanta a jeho dcery Gianny při pádu privátního vrtulníku Sikorsky S-76 otřásla fanoušky po celém světě. Jak tragédie postihla nejen sportovní svět, ale i miliony lidí, kteří obdivovali Kobeovu kariéru a lásku k jeho dceři.           […]
Bezpečně na jízdním kole!
Češi jsou národem rekreačních cyklistů. Pravidelně se ve volném čase věnuje jízdě na kole až 36 % obyvatel, zatímco jako dopravní prostředek k jízdě do práce, školy či obchodu ho využívá jen 4–8 % lidí. Častěji se u nás cyklistice věnují muži než ženy, i tak jde o nejoblíbenější sport, který Češi aktivně provozují. Jaká rizika […]
Jak snížit riziko při cestách do exotických destinací? Očkujte se!
Češi si k trávení své dovolené vybírají čím dál exotičtější země. Kromě obohacujícího zážitku si s sebou domů však mohou přivézt i nechtěný suvenýr – některou ze život ohrožujících nemocí, které se u nás nevyskytují, nebo zde již byly vymýceny. Jak tomu zabránit? Vedle úrazů, které jsou nejčastější zdravotní komplikací, postihující turisty na cestách, se jich velká […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Jídelna s vytříbeným vkusem
rezidenceonline.cz
Jídelna s vytříbeným vkusem
Místo pro stolování je velmi často součástí multifunkční společenské zóny, proto na ni svým stylem obvykle navazuje. Shoduje se zejména materiálově, výsledná kompozice mnohdy poslouží i jako přirozený prostorový předěl. Vybavení prostoru, souvisejícího s konzumací jídla, se odvíjí od dané dispozice a její velikosti, odpovídat by mělo rovněž počtu členů domácnosti. Odráží určitě i to,
Turistická stezka Silesianka: Nejkrásnější pohled na Euroregion Silesia
epochanacestach.cz
Turistická stezka Silesianka: Nejkrásnější pohled na Euroregion Silesia
Který výhled na česko-polské pohraničí, označované jako Euroregion Silesia, je ten nejkrásnější? Na tuto otázku nemusíme odpovídat teoreticky, ale můžeme v praxi vyzkoušet turistickou stezku Silesianka. Nachází se nedaleko od hradu Štramberk v okrese Nový Jičín. Provede nás k celkem 34 vyhlídkovým objektům na obou stranách hranice – 23 na české straně, 11 na polské. Na trase jsou
Velké odhalení? Kate Middleton se prý léčí v USA!
nasehvezdy.cz
Velké odhalení? Kate Middleton se prý léčí v USA!
Princezna z Walesu Kate Middleton  (42) podle spekulací čas od času podstupuje tajnou léčbu ve Spojených státech, konkrétně má létat do Houstonu. Alespoň takové informace kolují na sociálních sítíc
Zlověstná bažina: Bloudili u Klimšova bahna mrtví svatebčané?
enigmaplus.cz
Zlověstná bažina: Bloudili u Klimšova bahna mrtví svatebčané?
Starý kolomazník kráčí za soumraku mokřadem. V alkoholovém opojení ho napadne zvolat: „Hej, vy propadlí muzikanti, kdy vy mi zahrajete?“ V tu chvíli se z hlubin země ozve hudba. Vystrašený muž pus
Jak jsem ve starém domě vymyslela hororový příběh
nejsemsama.cz
Jak jsem ve starém domě vymyslela hororový příběh
Věřila jsem, že to bude ideální prostředí pro psaní. Takové strašidelné doupě se jen tak nevidí! Jenže v noci se ta barabizna probudila k životu a já byla strachy bez sebe. Opřela jsem se vší silou do dveří a vzala za kliku. Při prvním kroku jsem klopýtla přes práh a při pádu do temného prostoru se mi na tvář přilepila
Victorinox s damaškovým nožem pro 2024
iluxus.cz
Victorinox s damaškovým nožem pro 2024
Letošní limitovaná edice Damast je fascinujícím spojením nože Victorinox Farmer X, oblíbených střenek Alox v syté tmavě hnědé barvě a elegantní čepele Damasteel®. Jmenuje se Farmer X Alox Damast a je
Pozorování UFO nad Argentinou: Podobnost s Roswellem čistě náhodná?
epochalnisvet.cz
Pozorování UFO nad Argentinou: Podobnost s Roswellem čistě náhodná?
Záhada jednoho z nejzvučnějších případů UFO v Argentině, pokřtěného tiskem jako argentinský případ Roswell, dodnes přetrvává v paměti nejen argentinských ufologů. Podobnost s legendárním případem v Novém Mexiku z roku 1947 je skutečně až zarážející…   Je právě 17. srpna 1995 a Antonio Galvagno si za jasného dne se svou ženou dopřává oběd, když asi v
Pikantní kuřecí křidélka podle herečky Scarlett Johansson
tisicereceptu.cz
Pikantní kuřecí křidélka podle herečky Scarlett Johansson
Kuřecí křidélka jsou jednoduchá a chutná, to ví i tato krásná americká herečka. Vyzkoušejte třeba lehce pikantní marinádu s medem. Její chuť si zamilujete i vy. Potřebujete 0,5 kg kuřecích kříde
Mongolové se chytili do pastí vietnamského generála
historyplus.cz
Mongolové se chytili do pastí vietnamského generála
Mají velkou početní převahu. Hned třikrát Mongolové v průběhu let obsadí vietskou metropoli, jenže ani tento úspěch jim vytoužené vítězství nepřinese. Vietové invazím mocného souseda odolají. Hordy nepřátel vždycky přechytračí a zaženou je zpátky za hranice své země! Monarchie Dai Viet (na severu dnešního Vietnamu) ve 13. století vzkvétá. Země, ve které od roku 1225
Světem obchází epidemie vzteku
21stoleti.cz
Světem obchází epidemie vzteku
Někteří sociologové a psychologově tvrdí, že žijeme v éře postfaktické, tedy v době, kdy jsou fakta a racionalita upozaděny a prim hrají emoce. Že na tom něco je, ukazuje letmý pohled na sociální sítě
Správná péče o vlasy se vyplatí
panidomu.cz
Správná péče o vlasy se vyplatí
Je dobré se k vlasům chovat tak, aby vám zanedbání později nevrátily. Pomůže tomu vhodný šampon a dobrá strava. Sice už je po zimě, ale naše vlasy kvůli mrazu a větru možná ztratily potřebnou hydrataci, lámou se a třepí. Jejich dlouhodobou kondici ovlivňuje i kouření, nedostatečný pitný režim a strava. Dejte vlasům hydrataci Začít můžete
Stromy dávaly rodičům sílu
skutecnepribehy.cz
Stromy dávaly rodičům sílu
Rodiče ten kousek lesíku milovali. Ze stromů získávali sílu bojovat se svými zdravotními neduhy. Po jejich smrti les posmutněl. Maminka s tatínkem ten malý kousek přírody milovali a rádi vysedávali na svém oblíbeném místě pod modřínem. Vídala jsem je tam takto den co den. Drželi se vzájemně za ruce, měli zavřené oči a jen tak tiše seděli a odpočívali.