Domů     Tajemství románových hrdinů: Tři mušketýři se ve skutečnosti nikdy nepotkali
Tajemství románových hrdinů: Tři mušketýři se ve skutečnosti nikdy nepotkali

„Ti, kteří doufají nalézt v knize pravdivou historii budou vskutku uvedeni v omyl,“ zuří Francouz Pierre Quarré, hrabě d´Aligny, když v roce 1700 listuje novým spisem, který líčí život jeho souputníka v boji, hraběte d´Artagnana.

Autora obratem označí za lháře.

Podle Quarrého by francouzský spisovatel Gatien de Courtilz de Sandras (1644–1712) za svůj 1500stránkový výtvor s názvem

„Paměti pana d´Artagnana, kapitánporučíka první kompanie Královských mušketýrů, obsahující věci zvláštní a tajné, jež se sběhly za vlády Ludvíka Velikého,“ zasluhoval „exemplární potrestání za to, že muži tak velkého významu přisuzuje všechna romaneskní dobrodružství.“

Jeho příběhy jsou prý „zhusta nehodné i mužů veskrze obyčejných.“ Quarré si zakládá na neposkvrněné památce svého velitele, kterého před 27 lety viděl umírat u dnešního nizozemského Maastrichtu.

Kde se Courtilz setkal s postavou Charlese de Batze-Castlemora, francouzského hraběte d´Artagnana (1611–1673), jehož nikdy nepoznal, a přesto detailně popisuje jeho život?

Sám rád vynáší na veřejnost pikantnosti z okolí francouzského krále Ludvíka XIV. (1638–1715). Za „odměnu“ proto dostává v roce 1693 šest let vězení v obávané pevnosti Bastila.

Jako její správci se během Courtilzova pobytu vystřídají dva francouzští mušketýři, kteří s d´Artagnanem sloužili: Françoise de Montlezun de Besmaux (asi 1620–1697) a Bénigne d´Auvergne de Saint-Mars (1626–1708). Právě oni jsou pro něj zdrojem informací.

Po více než 140 letech se s jeho knihou díky profesorovi historie Augustu Maquetovi (18131888) setká i francouzský spisovatel Alexandre Dumas starší (1802–1870) a přetvoří ji do románu Tři mušketýři.

Ten ale má se skutečným d´Artagnanovým příběhem málo společného…

D'Artagnanovo rodiště, zámek de Castelmore v Lupiacu. FOTO: No machine-readable author provided. Jibi44 assumed (based on copyright claims)/Creative Commons/ CC BY-SA 3.0
D’Artagnanovo rodiště, zámek de Castelmore v Lupiacu. FOTO: No machine-readable author provided. Jibi44 assumed (based on copyright claims)/Creative Commons/ CC BY-SA 3.0

Mládí zahalené tajemstvím

Mýtus: „Z očí mu padaly slzy jako hrachy, když se vydával na cestu vyzbrojen třemi otcovskými dary, to jest patnácti tolary, koněm a listem pro pana de Tréville,“ popisuje Charlesovo rozloučení s domovem Dumas.

Děj prvního dílu románu se odehrává v letech 1625–1628. Realita vypadá jinak.

O d´ Artagnanově odchodu z domova historikové neví nic, poprvé se s jeho jménem setkáváme až 10. března 1633. Francouzský král Ludvík XIII. (1601–1643) v Écouenu (nyní severní předměstí Paříže) právě sleduje přehlídku svých jízdních mušketýrů. Na seznamu účastníků najdeme i jméno Charles d´Artagnan.

Současný český historik Jiří Kovařík (*1950) uvádí, že se k mušketýrům mohl dostat „jedině jako voják-šlechtic, který už předtím sloužil ve Francouzských gardách, měl za sebou nějaký boj a upozornil na sebe.“ Snad upoutal pozornost někdy v letech 1625–1633.

D'Artagnan a Aramis. FOTO: Photobucket/Creative Commons/Public domain
D’Artagnan a Aramis. FOTO: Photobucket/Creative Commons/Public domain

Hledá přímluvu u mocných

Mýtus: „Pan de Tréville očekává pana d´Artagnana,“ oznamuje lokaj. Mladý Gaskoněc (pochází z oblasti v jihozápadní Francii) vzápětí projde předpokojem a vstoupí ke kapitánovi mušketýrů.

Ve skutečnosti by sotva hledal podporu u Jeana Armanda du Peyrer de Trévilleho (1598–1672). Ten totiž jednotce ještě nerozkazuje (Ludvík XIII. ho jmenuje jejím velitelem až 3. října 1634).

Přímluvu najde spíše u někoho z otcových známých v královských službách. Mohl to být diplomat Antoine III. de Gramont, hrabě de Guiche (1604–1678).

D'Artagnan a Athos. FOTO: Photobucket/Creative Commons/Public domain
D’Artagnan a Athos. FOTO: Photobucket/Creative Commons/Public domain

Kde se vzali tři přátelé?

Mýtus: Charles s přáteli Athosem, Porthosem a Aramisem společně slouží u mušketýrů. Údajně se s nimi setkává hned při svém přijetí u pana de Tréville. V realitě v sice všichni tři d´Artagnanovi kamarádi mají své reálné vzory.

V řadách mušketýrů je opravdu najdeme, nikdy ovšem nebyli pohromadě.

O Armandovi d´Athosovi (asi 1615–1643) existuje zmínka z roku 1640. Porthos se ve skutečnosti jmenuje Isaac de Portau (1617–1712) a jeho pozměněné jméno Portaut objevíme v sestavách vojenského ležení před Perpignanem a Lyonem.

Pro Aramise se stává předobrazem Henri d´Aramitz (asi 1620–1665/1674).

Bílá místa v životě

Mýtus: Známým příběhem z Dumasovy knihy je obléhání západofrancouzského přístavu La Rochelle a vyprávění o diamantových přívěscích, které francouzská královna Anna Rakouská (1601–1666) daruje z lásky anglickému vévodovi z Buckinghamu Georgi Villiersovi (1592–1628).

Armand Jean du Plessis, kardinál Richelieu (1585–1642) se svými intrikami snaží Annu zničit a d´Artagnan musí diamanty doručit zpátky do Anglie. Historka je smyšlená.

Těžko se mohl dostat do užšího styku s kardinálem Richelieuem, protože až do roku 1646 o něm ztrácíme zprávy. Není ale vyloučeno, že si první bojové ostruhy vydobyl v letech 1627 – 1628 při dobývání hugenotské bašty La Rochelle.

„Důstojnický patent dosud neměl, nanejvýš poddůstojnickou hodnost, nebo byl šlechticem ve službách někoho z mocných, Mazarina (kardinála), případně někoho z velmožů…“ snaží se Kovařík doplnit mezery v jeho životě z let 1633–1646.

Foto: Creative Commons, Úvodní fotografie: Jules Huyot/Creative Commons/Public domain
reklama
Související články
Záhady a tajemství
Posvátný oltář na hoře Ebal: Je dobývání Kanaánu Izraelity jenom mýtus?
„Až tedy přejdete Jordán, postavíte na hoře Ébalu ony kameny, jak vám dnes přikazuji, a obílíš je vápnem. Vybuduješ tam oltář Hospodinu, svému Bohu, oltář z kamenů, ale nebudeš je opracovávat železem,“ přikazuje Mojžíš (1394/1393–1274/1273 př. n. l.) vojevůdci Jozuovi (†1245 př. n. l.). Ten poslechne a skutečně oltář vybuduje a provádí na něm oběti Hospodinu. […]
Záhady a tajemství
Tajemný Ötzi: Z Itala kočovným zemědělcem?
Byl urostlý, svalnatý, měl dlouhé vlasy a tmavou pleť… I přestože se kvůli „zubu času“  poněkud scvrkl a i jeho kštice vzala za své, patří k nejatraktivnějším vědeckým artefaktům. Řeč je o nejslavnější evropské mumii, jejíž tělo odkryl ledovec v Ötztalských Alpách 19. září 1991. Ötzi, jak se ledovému muži dnes přezdívá, přitom nebyl žádným […]
Záhady a tajemství
Louis Le Prince: Vynálezce filmu zmizel beze stopy
Vynalezne film dlouho před Edisonem i bratry Lumiérovými. Dva dny předtím, než ho může představit světu, záhadně zmizí. Jak a proč dodnes zůstává záhadou. Francouzský vynálezce Louis Aimé Augustin Prince (1841-??) je sice označován za „skutečného otce kinematografie“, přesto je pro mnohé zcela neznámý. Jak je to možné? Fotí královnu K zachyceným obrázkům má blízko […]
Záhady a tajemství
Záhady Velikonočního ostrova: Umíme hýbat sochami, víme, jak dostaly čepice, ale co písmo?
Velikonoční ostrov je stále plný záhad, a proto se téměř nepřetržitě ocitá v ohnisku zájmu vědců. Ti se snaží odpovědět na spoustu otázek. Některé už se jim povedlo odhalit, jiné na svoje rozluštění dosud trpělivě čekají. Kdo byli dávní stavitelé majestátních soch? Tento oříšek rozlouskl současný švédský genetik Pontus Skoglund, když zkoumal DNA potomků původních ostrovanů […]
reklama
zajímavosti
Zápas století: Šachy, které rozhodují o politice
Na první pohled jsou to jen dva muži, sedící nad 64 černobílými čtvercovými poli. Jenže v sázce je mnohem víc. Nejde jen o to, kdo bude nejlepší šachista světa. Je to souboj mezi demokracií a komunismem. Mezi Spojenými státy americkými a Sovětským svazem. S trochou nadsázky jde o nejslavnější bitvu studené války. Proti sobě se […]
Boříme mýty o antikoncepci: Zabrání citron či kojení početí?
Je kolébkou medicíny civilizace Řecka a Říma ve 4. století před naším letopočtem? Zčásti. Teprve v druhé polovině 19. století se ukáže, jak vyspělá je medicína ve Starém Egyptě.   Německý egyptolog Georg Ebers (1837–1898) kupuje roku 1873 papyrus, který ponese jeho jméno. A hlavně – až jej přeloží, zboří zažité představy o egyptské kultuře. […]
Zuby moudrosti: Proč se nám proříznou až v dospělosti?
Teplota, bolest, otoky. V horším případě i cysty nebo dokonce zlomenina zánětem oslabené čelisti. Všechny tyhle lahůdky nás mohou potkat, pokud se dens serotinus neboli třetí stoličky rozhodnou vydrat ven. Tenhle proces začíná v dospělosti a může trvat roky. Vědci přišli na to, proč si u lidí dávají zuby moudrosti tak na čas.     […]
Kult známého světce: Komunistům se svatý Václav nelíbil
Už od konce 10. století se v českých zemích začíná šířit kult svatého Václava (asi 907–935). Nejdříve se český kníže stal symbolem panovnické dynastie a poté i patronem národa. Velký význam získává svatováclavský svátek za první republiky, ale nejde to jednoduše. První republika se totiž hodně orientuje směrem na husitské tradice a svatý Václav tak zůstává […]
zajímavosti
Proč se říká: Svině a perly, roh hojnosti a máj podzimu
V každodenním životě se setkáváme s mnoha rčeními, příslovími i pranostikami. Některá mají hodně zajímavé pozadí. V této rubrice se jim podíváme na zoubek a vysvětlíme si, co vlastně znamenají i jak vznikly. Pýcha se nevyplácí, to je známá věc. Podíváme se, co se může stát lidem, kteří nosí nos nahoru. Zjistíme i to, odkud […]
Ochrana nohou před chladem: Propagovali ponožky kazatelé?
Nutnost ochránit si nohy před zimou je stará prakticky jako lidstvo samo. Už naši dávní předkové si prostě nohy v botách něčím ovinuli a bojovali tak proti chladu. Kusy látky, zvířecí chlupy, to jsou předchůdkyně dnešních ponožek a punčoch. Staří Římané už navlékají na nohy první opravdové ponožky – ty pletené se u nich objevují už […]
Náboženská mše: Proč kněží střídají barvy roucha?
Mše má pro nevěřícího laika punc tajemna. Jaké předměty se při ní používají a jaký mají význam? Zklidněme se a nahlédněme do klidu a ticha katolického kostela. Právě přichází kněz a obřad začíbá.  Misál je průvodcem bohoslužbou. V katolické církvi se stává nejpoužívanější knihou, již zavádí už papež Pavel III. (1468–1549) při reformách na Tridentském koncilu […]
Vrať se! Příběh bumerangu
Věci vyhazujeme proto, že se jich chceme zbavit, nikoliv aby se nám vrátily zpět. Existuje ale výjimka – už tisíce let lidé s nadějí na návrat vyhazují bumerang! Když najdou archeologové v 80. letech 20. století v jeskyni Obłazowa v Polsku asi 60 cm dlouhý kus mamutího klu, něco se jim na něm nezdá. Je […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Jak vybrat a využít chytrou technologii na zápěstí
panidomu.cz
Jak vybrat a využít chytrou technologii na zápěstí
Také jste si všimli, že stále více lidí nosí na zápěstí chytré hodinky nebo fitness náramek? Pokud byste se i vy rádi nechali pohltit tímto trendem, ale nevíte, k čemu jsou taková zařízení dobrá a jak vybírat, jste na správné adrese. S obojím vám totiž poradíme. Jak vybrat chytré zařízení na zápěstí? Při výběru chytrého zařízení na
Čočková pomazánka s mletou paprikou
tisicereceptu.cz
Čočková pomazánka s mletou paprikou
Nejlépe chutná na čerstvém chlebu, ale při oslavách do ní můžete namáčet na silnější proužky nakrájenou mrkev nebo řapíkatý celer. Suroviny 200 g žluté nebo červené čočky 200 ml vody 2 stroužk
Prokletí zámku Miramare: Jeho vlastníci neumírají doma v posteli!
enigmaplus.cz
Prokletí zámku Miramare: Jeho vlastníci neumírají doma v posteli!
Italský Terst je považován za jedno z hlavních evropských měst okultismu. Vděčí za to dlouhé zednářské tradici i spiritualitě, která je pečlivě ukrytá za fasádou oficiální historie. Řada míst v Terstu
Kapsle se vzorky z asteroidu úspěšně přistála v Utahu
21stoleti.cz
Kapsle se vzorky z asteroidu úspěšně přistála v Utahu
Sonda OSIRIX-REx se na svou pouť vydala v září 2016. Jejím primárním cílem byla planetka Bennu patřící do Apollonovy skupiny. Zde měla sonda získat vzorky, naložit je do speciální kapsle a tu pak dopr
JOSEFÍNSKÉ SLAVNOSTI 2023
epochanacestach.cz
JOSEFÍNSKÉ SLAVNOSTI 2023
S podtitulem pocta Marii Terezii a pevnosti samotné připomíná akce založení pevnosti Terezín 10. října 1780. Již tradičně jsou situovány především do období 18. století. Jejich cílem je připomenout jedinečnou terezínskou pevnost a události, která předcházeli její výstavbě. Jde o jedny z největších slavností zaměřených na toto období v Evropě. Každoročně je navštěvují z Čech,
Duch psa běhal domem
skutecnepribehy.cz
Duch psa běhal domem
Jela jsem s přítelem na návštěvu k jeho pratetě. Petr mě varoval, že je teta trochu šílená, protože tvrdí, že po nocích v jejím domě běhá černý pes. Před lety jsem zažila něco hodně zvláštního. S přítelem jsme navštívili jeho tetu z pátého kolene. Petr mi dopředu říkal, že je teta trochu vyšinutá, tak ať její slova neberu vážně. Tvrdila
Oceán na Europě obsahuje uhlík
21stoleti.cz
Oceán na Europě obsahuje uhlík
Jupiterův měsíc Europa přitahuje zájem odborné veřejnosti jako magnet. Důvod je jasný. Měření ukázala, že pod ledovým povrchem se ukrývá oceán tekuté a teplé vody. A mnozí vědci nevylučují, že v této
Pocházel první mistr světa v šachu z Prahy?
epochalnisvet.cz
Pocházel první mistr světa v šachu z Prahy?
Rodina chudého pražského krejčího Josefa Steinitze žije na okraji židovského ghetta a v květnu 1836 do ní přibude další z mnoha dětí. Wilhelm přichází na svět s tělesnou vadou, v důsledku níž bude po
Podaří se mu teď vysekat z dluhů?
nasehvezdy.cz
Podaří se mu teď vysekat z dluhů?
Populární Marek Taclík (50) si snad už oddychne. Pokud soud vydá konečné rozhodnutí, zavře za jeho dluhy dveře. V roce 2018 vyhlásil osobní bankrot poté, co měl nepravidelné příjmy a nebyl schopen
Babí léto v Hliněné Baště
iluxus.cz
Babí léto v Hliněné Baště
Každé roční období přináší návštěvníkům průhonické restaurace Hliněná Bašta jinak chuťově zabarvené dobroty. Proto netřeba „smutnit“, že léto tak rychle uteklo, neboť poklidné posezení na romantické t
Zřícenina Lichnice: Obchází tu duch krvavé Milady?
enigmaplus.cz
Zřícenina Lichnice: Obchází tu duch krvavé Milady?
Vyrazit za středověkou atmosférou je v České republice poměrně snadné. Není však moc hradů a jejich zřícenin, které by člověka vtáhly do minulosti takovým způsobem, jako to umí východočeská Lichnice.
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
rezidenceonline.cz
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
Nádherný byt s desítkou rozmanitých luxusních pokojů představuje esenci dokonalého souznění orientální atmosféry se soudobou precizností, tak typickou pro nábytek a doplňky společnosti Covet House, je