Domů     Smrtící potopa: Kam se poděla Noemova archa?
Smrtící potopa: Kam se poděla Noemova archa?
16.11.2022

Z nebes se valí proudy vody. Země už ji nestačí vstřebávat. „Musíme si pospíšit, jinak se všichni utopíme,“ křičí na Noema jeho syn Jáfet, zatímco se oba muži snaží urychleně nalodit zástupce všech druhů zvířat na světě.

V roce 1840 se po prudkém zemětřesení na Araratu utrhne několik sněžných lavin.

„Bude potřeba postavit ochranné hráze,“ rozhodnou úřady a zanedlouho je na horu vyslána družina dělníků, aby tak odvrátila případné neštěstí, které by mohlo potkat několik obydlených osad ležících těsně pod horou. Jasný úkol se promění v dobrodružnou výpravu.

Jedna skupina dělníků totiž učiní nečekaný objev. „Jak se to sem mohlo dostat,“ kroutí dělníci hlavou nad podivnou dřevěnou konstrukcí vystupující z ledovce. A nedochází jim, že to, co právě našli, je dost možná příď jednoho konkrétního, velmi starého, korábu!

Potopa světa je často zobrazovaným biblickým motivem. FOTO: Gustave Doré / Creative Commons / volné dílo
Potopa světa je často zobrazovaným biblickým motivem. FOTO: Gustave Doré / Creative Commons / volné dílo

Lidstvo téměř smete z povrchu

Dny lidského pokolení na zemi jsou sečteny. Pohár Boží trpělivosti se zkaženými a špatnými lidmi právě přetekl.

„Země je plná násilí smrtelníků a já je všechny zničím,“ hovoří Bůh podle Starého zákona k Noemovi a přikáže mu, aby zhotovil koráb z cypřišového dřeva, propletl jej rákosím a zvenčí i zevnitř jej vymazal smolou.

Je ochotný s otcem tří synů uzavřít smlouvu na život a na smrt.

„Ty, tvoji synové, tvá žena i ženy tvých synů, vy všichni vejdete do korábu,“ dává Bůh Noemovi jasný příkaz a ještě mu nařídí, aby spolu s rodinou naložil po páru od každého druhu zvířectva a „všech druhů zemské havěti“.

Na stavbu kolosální archy má Noe a synové pouhých sedm dní, pak totiž podle Božího příslibu zničí zemi 40 dní a 40 nocí trvající déšť.

Archa míří k Araratu

Noe skutečně udělá vše tak, jak mu Bůh přikáže. Zvířectvo i rodinu stihne naložit jen tak tak. Po nekonečně dlouhých dnech a nocích v bouřících vlnách, kdy se víra ve vysvobození z cypřišové pevnosti pomalu vytrácí, svitne naděje.

Déšť i silný bouřlivý vítr se uklidní. Noe plný očekávání po několikáté vyšle holubici. Ta se skutečně vrátí se snítkou olivovníku! Archa zamíří k suchému místu, podle biblického příběhu k pohoří Ararat, a její rozliční pasažéři začnou znovu zabydlovat zemi. Noema s rodinou čeká nelehký úkol – naplnit zem novým lidským pokolením.

Jediná potopa?

Bible popisuje potopu světa poměrně detailně. O kolik metrů by se ale musela zvednout hladina vody, aby úplně pokryla zemský povrch a kam by se posléze všechna voda zase vsákla?

Navíc shodných příběhů o potopě světa existuje hned několik a hlavní aktéři jsou vylíčeni velmi podobně. Potopu kromě Noema a jeho rodiny totiž zažil mnohem dřív ještě jistý Utanapištim.

„Praotec všech lidí, který jako jediný se svou rodinou přežil světovou potopu, kterou na lidské pokolení seslali bohové jako trest,“ podařilo se ve druhé polovině 19. století přeložit z hliněných tabulek nadšenci do archeologie a bývalému rytci bankovek Georgovi Smithovi (1840–1876).

Na popud Smithova překladu vystoupí v roce 1902 i německý profesor Friedrich Delitzsch.

„Bible není nejstarší knihou světa, ale předcházela jí literatura z epochy mnohem dávnější,“ šokuje na jedné ze svých přednášek a vyvolá obrovskou vlnu pobouření. Může být tedy příběh o potopě ohlasem pradávné historické katastrofy?

Noemova archa měla zachránit vše živé před vyhynutím. FOTO: Armagnac-commons / Creative Commons / CC BY 3.0
Noemova archa měla zachránit vše živé před vyhynutím. FOTO: Armagnac-commons / Creative Commons / CC BY 3.0

Koráb nalezen

I když se legendy o celosvětové potopě nachází snad na všech kontinentech, archeologické vykopávky na Předním východě potvrzují, že potopa světa musela proběhnout velmi daleko před rokem 4000 let před Kristem!

Navzdory množství příběhů je však nalezen jen jeden koráb, který by pomohl odkrýt záhadu dávného boje lidstva na život a na smrt! Má jím být právě útvar, který nalezne skupina dělníků v horách v oblasti Araratu.

O několik desetiletí později vystoupí na Ararat britský vědec a politik James Bryce (1838–1922). I ten údajně spatří zbytky archy.

„Mezi kusy lávy byl i kus dřeva asi metr dlouhý a přes dvanáct centimetrů silný,“ líčí vzrušeně, co se mu podařilo v horách objevit.

Poutníci mají jasno už dávno

Podle pramenů má Noe se svým plavidlem skutečně zakotvit v horách na východě Turecka, nedaleko hranic s Íránem. To dobře vědí i následující generace a místo je velmi dobře známo poutníkům, kteří se u něj pravidelně zastavují.

Ve velmi těsné blízkosti má stát dokonce i klášter. Ovšem procesí poutníků a existence kláštera doplatí na nepřízeň osudu. V roce 776 je klášter zničen, pravděpodobně se ztratil v plamenech.

Od té doby se zprávy o arše značně ztenčí a plavidlo trpělivě čeká, až bude znovu objeveno.

Podivný útvar ve vojenském prostoru

I přes informace z 19. století má čas archy teprve přijít. Roku 1959 identifikuje turecký kapitán Ilhan Durupinar při pravidelné prohlídce leteckých snímků jistý útvar. „Nepochybuji o tom, že se jedná o loď.

Během celé mé kariéry jsem na stereografii neviděl předmět jako je tento,“ vyjádří se k útvaru na snímku Dr. Brandenburger ze státní univerzity Ohio.

Konečně v roce 1977 se k nálezu dostane i americký badatel Ronald Eldon Wyatt (1933–1999) a jakmile získá potřebná povolení, pouští se do podrobných výzkumů domnělé Noemovy archy.

Hovoří nálezy jasně?

Za použití detektorů kovů a nejmodernější techniky získají vědci nesporné důkazy o tom, že zvláštní útvar bohatě obrostlý trávou představuje pozůstatky ohromné konstrukce, která byla vytvořena lidskou rukou.

Kromě zkamenělého dřeva badatelé narazí i na kovovou podpěru a nedaleko narazí i na 13 balvanů ve tvaru trojúhelníku s vyvrtaným otvorem. „Takové se v dávných dobách používaly ke kotvení plavidel.

Osm z nich navíc pokrývají přímo nápisy zmiňující se o Noemově arše,“ vysvětluje český záhadolog Arnošt Vašíček (*1953).

Naloďování do archy na ilustraci amerického malíře 19. století Edwarda Hickse FOTO: berkeley / Creative Commons / volné dílo
Naloďování do archy na ilustraci amerického malíře 19. století Edwarda Hickse FOTO: berkeley / Creative Commons / volné dílo

Turecká vláda souhlasí

„Tato formace, loď ve východním Turecku, jsou ve skutečnosti pozůstatky Noemovy archy,“ nepochybuje Wyatt. Wayettově tvrzení přispívá i fakt, že nalezený útvar má přesné rozměry odpovídající těm biblickým!

„Bude 300 loktů dlouhá, 50 loktů široká a 30 loktů vysoká,“ dává Bůh podle První knihy Mojžíšovy Noemovi velmi přesné instrukce. A skutečně domnělý koráb nalezený v Turecku rozměry biblické archy splňuje do puntíku.

Přes veškeré nálezy a výsledky bádání se k tvrzení o nalezené Noemově arše někteří vědci staví velmi rezervovaně až odmítavě. Přesto se turecká vládní komise přikloní k tvrzení badatele Wyatta a založí v místě nálezu přírodní rezervaci Noemovy archy.

Biblické matení

I když nálezy hovoří nesporně, vznáší se kolem Noemova plavidla stále spousta otazníků. Bůh sice Noemovi dá přesné rozměry plavidla, ovšem Bible ono plavidlo vlastně lodí ani nenazývá.

„V hebrejském textu je použit výraz tébá, který je patrně cizího původu,“ upřesňuje religionista a badatel Zdeněk Krušina (*1963).

Navíc v hebrejštině je slovo Ararat shodné s výrazem Urartu, což je výraz pro starověké arménské království rozkládající se na náhorní plošině mezi Malou Asií, Kavkazem a Mezopotámií. Ve středu království se rozlévalo Vanské jezero, ve východní části Turecka.

Mohl se po jeho hladině plavit Noemův koráb? Velké otázky taktéž vyvolává biblická představa potopy. V hebrejském písmu je sice potopa zmiňována, ale pro tu, co má smést z povrchu země celé lidstvo, se používá jiný výraz.

A co všechny ty příběhy dávných civilizací, které popisovaly zničující potopu daleko před Mojžíšem?

Foto: Francis Danby / Creative Commons / volné dílo, Gustave Doré / Creative Commons / volné dílo, Armagnac-commons / Creative Commons / CC BY 3.0, berkeley / Creative Commons / volné dílo
Související články
Záhady a tajemství
Zločin, rebelie a role zlodějů: Jan Révai mezi žoldnéři a gangstery
Jan Révai si po zkušenostech z vězení zahraje hned několik postav spojených s kriminálním prostředím. V hongkongském akčním filmu Hun shen shin dan hraje parťáka hlavního hrdiny, který se v Praze utká s žoldnéři o vzácný diamant. V muzikálu Rebelové je zase jedním z vojáků utíkajících před vstupem vojsk Varšavské dohody do Československa, kteří nakonec […]
Záhady a tajemství
Tajemná mystika koruny českých králů: Navždy patří svatému Václavovi
České korunovační klenoty jsou bezesporu naším národním symbolem. Největší pozornost však právem vzbuzuje koruna svatého Václava. Tu nechal v roce 1346 zhotovit Karel IV. pro svoji korunovaci českým králem, jež proběhla roku 1347. Karel IV. (1316-1378), jenž se také zabýval mystikou, zasvětil korunu svatému Václavovi, patronu české země. Koruna tak byla v podstatě určena přímo […]
Záhady a tajemství
Strašidelný pařížský hřbitov: Bloudí zde upírka či Bílá paní?
Père Lachaise, největší pařížský hřbitov, je prý doslova protkaný duchy a jinými tajemnými přízraky, které zde údajně často vídají i strážci hřbitova. Nelze kupříkladu přehlédnout gigantický náhrobek, jenž patřil baronce Stroganovové, manželce hraběte Demidoffa. Baronka byla vyhoštěna do Paříže a odloučena od svého manžela. Zemřela ve věku 40 let jako velmi bohatá žena. Říká se, […]
Záhady a tajemství
Tragédie nad mraky: Let kapely Lynyrd Skynyrd, který změnil rockovou historii
Když osud vzal cestou, která měla vést k hudbě, životy hudebníků se změnily v okamžiku. Příběh pádu letadla, který zastavil srdce jižanského rocku a zanechal svět v šoku. Máme nějaký problém s palivem            Tihle hoši byli od začátku průšviháři. Když už založí kapelu, tak hned několikrát změní její název. Z One percent se přes Noble Five […]
reklama
věda a technika
Není akné jako akné: Zpozorněte zejména v létě
Kromě běžného akné, které se vyskytuje především v době puberty v důsledku prudkých hormonálních změn, existuje však též takzvané kosmetické akné, které vzniká v důsledku používání některých mastných krémů. Často se tak děje ve snaze zamaskovat již vzniklé vřídky. Stejně tak, jako některé kosmetické prostředky mohou situaci s akné zhoršit, existují pak samozřejmě i takové, […]
6 nejbizarnějších vozidel
Kabina, sedačky, volant a nejčastěji 4 kola. Auta či vozidla však nemusejí vypadat vždy takto! Jaké nejbláznivější nápady vznikly v hlavách designérů a techniků, ale nakonec se neujaly? 1/ Přidat kola! OctoAuto (1911) Na počátku 20. století jsou silnice samá díra. Auto se špatně ovládá a kola dostávají zabrat! „Čtyři jsou málo,“ domnívá se americký […]
Zázračné helium: Proč nám mění hlas?
Zatmění Slunce roku 1868. Událost, kterou si nemůže žádný hvězdář nechat ujít. Francouzský astronom Pierre Janssen (1824–1907) není výjimkou. Jako první si všimne žluté spektrální linie. Neznámý prvek dostane jméno po bohu Slunce, Héliovi. Potrvá ještě 27 let, než skotský chemik William Ramsay (1852–1916) izoluje plynné helium na Zemi. Dost by se podivil, jak se […]
Pozor na ně! 3 nejjedovatější rostliny u nás
Skočec obecný (Ricinus communis) je oblíbená okrasná rostlina. Jeho semena obsahují prudký jed ricin a alkaloid ricinin. Smrtelná dávka pro dospělého člověka je 15 až 20 semen, pro dítě pouhých 3 až 5. Pokud semena sníte, zprvu budete mít příznaky podobné chřipce. Poté dojde k poškození sleziny, ledvin a jater. Zubatá vám zaklepe na dveře […]
záhady a tajemství
Čarodějnictví a magie: Co na to věda?
Čarodějnictví a magie se lidé báli odedávna. Možná zde svou roli sehrávala i pověrčivost a určité nesmiřitelné pojetí smrti či existence druhého břehu. Duše zemřelých se často stávaly objektem jakéhosi pověrečného strachu… Například staří Mezopotámci dokonce věřili, že pokud nebude duch zemřelého na onom světě spokojený, může nám ublížit nebo dokonce rovněž i zabíjet. Zejména […]
Dolores O ´Riordan: Byla smrt slavné zpěvačky opravdu jen náhoda?
Kdo by neznal hity jako Zombie, Dreams nebo Linger? Věděli jste, že slavná písničkářka Dolores O ´Riordan vystupovala nejprve po hospodách? Poté potkala irské „Brusinky“ a nastartovala slavnou kariéru. Když ale před čtyřmi lety náhle umírá, mezi lidmi se říká, že to není jen tak. Může za to psychika, cizí zavinění, nebo je za vším […]
Kdo tě zabil, božská Marilyn?
Narodila se jako Norma Jean Mortenson, ale svět dobyla už jako Marilyn Monroe. Objevila se na titulní stránce prvního vydání Playboye. Bulvární listy živila svými nekonečnými románky s mocnými muži. A ve svých 36 letech zemřela. Jak? To se dosud nepodařilo uspokojivě vysvětlit.   Pro její dětství se nejlépe hodí slova „psí život“. Její biologická matka […]
Heath Ledger: Šlo o sebevraždu, nebo nešťastnou náhodu?
Australský herec se proslavil především rolí homosexuála ve snímku Zkrocená hora. Než do kin přišel film Temný rytíř, ve kterém fenomenálně ztvárnil padoucha Jokera, za což posmrtně získal Oscara, byl ve svých 28 letech nalezen mrtvý ve svém domě. Co stálo za jeho smrtí?   Ve tři čtvrtě na tři odpoledne dne 22. ledna 2008 […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Řecký salát „trošku jinak“
tisicereceptu.cz
Řecký salát „trošku jinak“
Tohle jsou všechny chutě léta. Olivy můžete nakombinovat i zelené. Místo sýra můžete udělat i variantu s tuňákem. Ingredience na 4 porce 200 g listového salátu 100 g černých oliv 150 g balkáns
Teď jsem šťastnou babičkou
skutecnepribehy.cz
Teď jsem šťastnou babičkou
Doktoři mi říkali, že nikdy nebudu máma. O to větší radost jsem měla, když mi gynekolog pověděl, že jsem ve třetím měsíci těhotenství. Bylo červencové ráno a já po dlouhé těžké noci svírala vytoužené novorozeňátko. Zdravá holčička s dolíčky na tvářích. Slzy mi radostí stékaly z očí. Pět krásných let jsme si s dcerkou užívali. Měli jsme to, o
Potrestal král významného měšťana neprávem?
historyplus.cz
Potrestal král významného měšťana neprávem?
Protestuje, že se ničím neprovinil, odmítá obvinění ze zrady. Zbytečně, Ferdinand I. se rozhodl, že udělá ze svého věrného služebníka obětního beránka! Krále neobměkčí ani Jakubův věk – 70letého starce vydá katovi…   Vzpoura českých stavů proti králi Ferdinandovi I. (1503–1564) skončila v roce 1547 debaklem. Habsburk si svůj triumf náležitě vychutná. Tvrdě potrestá hlavně
Když vás straší fóbie
panidomu.cz
Když vás straší fóbie
Může se to stát každému a není to žádná ostuda. Vždyť některou z mnoha fóbií prý trpí až deset procent z nás. Poprvé se často objeví v dětství a je následkem nějakého traumatického zážitku, třeba zranění. Často na nás své strachy přenesou rodiče, typicky strach ze zvířat nebo z odběru krve. Tyhle fóbie časem většinou
Místo veselky smutný rozchod mezi Sedláčkovou a Töpferem?
nasehvezdy.cz
Místo veselky smutný rozchod mezi Sedláčkovou a Töpferem?
Hvězda seriálu Zlatá labuť Jitka Sedláčková (63) už několik let tvoří pár se starším restauratérem Pavlem Töpferem (76). Bratra herce Tomáše Töpfera (73) dlouho vykreslovala jako svého pana Božského
Konec světa, který nepřišel
enigmaplus.cz
Konec světa, který nepřišel
Astronomické znalosti starých Mayů ohromují i dnešní vědce, stejně jako mayský kalendář, který přesně předvídá pohyby Slunce, planet, zatmění a další jevy. Tento kalendář ale končí. Znají Mayové konec
Lososová pomazánka
nejsemsama.cz
Lososová pomazánka
Ryby by se v jídelníčku měly objevovat alespoň dvakrát týdně, ať už v podobě pomazánky, zavináčů, nebo pečeného kusu masa. Ingredience: 100 g uzeného lososa 400 g Lučiny nebo jiného krémového sýra 2 šalotky (1 červená cibule) hrst klíčků (ředkvička, řeřicha) hrst nasekané čerstvé petrželky sůl pepř Postup: Zeleninu jemně nastrouháme nebo použijeme robota. Vymačkáme přebytečnou šťávu a smícháme
Monolity Pumapunku: Přesnost, která udivuje dodnes
epochalnisvet.cz
Monolity Pumapunku: Přesnost, která udivuje dodnes
V departementu La Paz najdete jednu z nejvýznamnějších archeologických lokalit Bolívie. Bývalé andské město Tiwanaku. Necelý kilometr od něj leží nejzáhadnější část – Pumapunku, v překladu Brána pumy.   Západobolivijský chrámový komplex objeví již španělští dobyvatelé. „Na jedné z plošin se tyčí mohutná brána a cosi jako okno,“ popíše nám, zřejmě jako první, jezuitský misionář Bernabé Cobo (1582–1657).
SIN Studio Gallery, nová galerie na Jungmannově náměstí v Praze, přivítala první návštěvníky
iluxus.cz
SIN Studio Gallery, nová galerie na Jungmannově náměstí v Praze, přivítala první návštěvníky
SIN Studio Gallery, známá svou jedinečnou sklářskou technologií Vitrum Vivum, přivítala návštěvníky ve své nově otevřené galerii na Jungmannově náměstí. Tato nová pobočka, která spojuje tradiční sklář
Jedovatí ohniví červi, kteří jedovatí nejsou
21stoleti.cz
Jedovatí ohniví červi, kteří jedovatí nejsou
Ta zpráva mohla vyděsit tisíce lidí, kteří zamíří v létě na Jadran. Kvůli oteplování moře se u pobřeží Černé Hory, zejména v moři u pláží v okolí Budvy, objevili mnohoštětinatci známí jako ohniví červ
Cesta za pivem Karlovarským krajem
epochanacestach.cz
Cesta za pivem Karlovarským krajem
Každý správný výlet by měl být spojený s ochutnávkou místních specialit. Pokud už vás lázeňské oplatky ničím nepřekvapí, je na čase začít objevovat chutě piv z Karlovarského kraje. Existuje zde lokálních pivovarů hned několik a je na nich krásné to, že je každý jiný. Kamkoli zavítáte, vždy vás překvapí něco nového. V Karlovarském kraji se vaří
Kvalita a design pro zdravý spánek
rezidenceonline.cz
Kvalita a design pro zdravý spánek
Noční odpočinek regeneruje tělo i mysl, zlepšuje paměť, podporuje imunitu a přispívá k lepší náladě. Kvalita spánku tedy ovlivňuje nejen zdraví, ale i produktivitu, kreativitu a sociální vztahy každého člověka. Základem každé ložnice je kvalitní a dobře umístěná postel. Její pozice by měla umožňovat pohodlný přístup z obou stran lůžka, což zamezí rušení partnera při