Domů     Radikální adamité: Praktikovali volnou lásku i s dětmi?
Radikální adamité: Praktikovali volnou lásku i s dětmi?
3.2.2023

V roce 1421 vrcholí husitská revoluční vlna. Jedna početně malá větev husitů si kázání kněžích vyloží po svém, utrhne se a začne praktikovat divoký, sexuálně nespoutaný způsob života.

„Děvička nejmenší, kterůž k sobě přijali, musela porušena býti a s nimi smilniti!“ rozčiluje se nad chováním adamitů vojevůdce Jan Žižka.

Bude to právě husitský vojevůdce číslo jedna, Jan Žižka z Trocnova (1360–1424) kdo vzpurnou a radikální sektu zadupe do země.

Hlasatelé božího ráje ho rozzlobí nejen svým extremismem, ale také četnými přepadeními okolí Veselí nad Lužnicí, rabováním a vypalováním okolních vesnic. Kde se vůbec adamité vzali a co o nich můžeme skutečně s jistotou říct?

Jan Žižka se se sektou adamitů rozhodl vypořádat. FOTO: Mikoláš Aleš / Creative Commons / volné dílo
Jan Žižka se se sektou adamitů rozhodl vypořádat. FOTO: Mikoláš Aleš / Creative Commons / volné dílo

Dvě stě lidí pryč z Tábora

„Již v dubnu tohoto roku (1421) vyhnali táboři dvě stě osob pikartské sekty z hory Tábor. Když se dlouho potulovali po okolí, připadli někteří z nich, z těch dvou set vyhnaných, na nesmyslnou myšlenku odložit svůj oděv.

Namlouvali si, že jsou ve stavu nevinnosti.

Bratři spali se sestrami, aniž činili nějaký rozdíl,“ popisuje zprávy o vzniku adamitské sekty národní obrozenec Josef Dobrovský (1753–1829), jenž se odvolává na četné zdroje, včetně kroniky Václava Hájka z Libočan (??–1553).

Přiznává, že Hájkova kronika není zrovna nejdůvěryhodnějším zdrojem, a proto vychází i z dalších autorů a postupně sestavuje mozaiku obrazu adamitů.

Církevní tradice k ničemu

Podle něj adamité zavrhují knihy a Písmo svaté, protože se sami domnívají, že boží zákon se nenachází v žádných textech, ale v srdcích jich samotných.  „Otče náš, jenž jsi v nás, posvěť nás, buď vůle tvá, chléb náš dej nám všem,“ mají se modlit.

V tom se shodují s již zmíněnými pikarty, z nichž mají vzejít. Tito radikálové taktéž odmítají svaté texty a domnívají se, že všechny Bible budou zničeny, zákon boží je přece v srdcích všech, nebude třeba ani žádných kněží a učitelů!

Odmítání zavedených církevních svátků a tradic se má stát něčím samozřejmým, posty nenajde v životech věřících žádný prostor.

Francouzští albigenští

Pikarti a adamité nejsou zdaleka jedinými „inovátory“ již zavedených náboženských myšlenek, je o nich ale slyšet nejvíc, protože je s nimi spojován fakt, že chodili nazí a praktikovali zcela volnou lásku.

Už na začátku 13. století se však „proslaví“ tzv. albigenští z okolí města Albi ve Francii. Albigenští požadují okamžitou nápravu církve a obnovení apoštolské chudoby.

Člení se do jednotlivých komun, v nichž neexistuje soukromé vlastnictví majetku a „vše je všech“. I to je jedna z myšlenek, kterou se později inspirují táborští husité.

Beghardi vstupují do Čech

Podobně je na tom další skupina náboženských fanatiků, která si říká valdenští. Do jejich čela se dostává lyonský kupec Petr Valdes (asi 1140–1205) hlásající zbytečnost církve jako instituce i papeže jako její hlavy.

Slovo boží podle něj může hlásat úplně každý laik, což je další z myšlenek, kterou si vezmou do vínku táborští.

Radikální táborité se ale zrodí až s příchodem již zmíněných pikartů, kteří se podle českého autora Jana Bauera dostávají na naše území někdy na počátku husitské revoluce.

Podle Dobrovského šlo o zbloudilce jedné německé sekty, která si říkala beghardi. „V roce 1418 přišlo do Prahy asi čtyřicet mužů se svými ženami a dětmi.

Tvrdili, že prý byli pro boží zákon vyhnáni od svých církevních prelátů,“ dokládá kronikář Nového Města pražského Vavřinec z Březové (asi 1370–1437), jenž v té době žil.

U nás je největší svoboda

K nám se prý měli uchýlit proto, že se říkalo, že v Čechách je mnohem větší svoboda evangelické pravdy. Tito přesídlenci uznávají jakýchsi sedm bludných tezí.

„Polibek ženy, pokud k němu nevede přirozená náklonnost, je smrtelný hřích, ale když k tomu vede přirozená náklonnost, tu ani sám pohlavní akt není hříchem, zejména je-li člověk vzrušen,“ má znít poslední, sedmá teze.

Jinými slovy, v každém členovi sekty je obsažen duch boží, který umožňuje naprostou svobodu v jednání.

Zrod města díky radikálům

Směsice těchto myšlenek se ujme až v husitském Táboře a jeho okolí. Právě tady se zrodí radikální chiliasté, jež očekávají příchod tisícileté říše Kristovy.

Vede je zfanatizovaný kněz Petr Kániš, s jehož pomocí lehce dobudou celé Sezimovo Ústí, jež následně vypálí. Pak se odeberou na kopec u soutoku Lužnice a Tismenického potoka, kde v ruinách bývalé osady založí specifickou komunitu.

Horu, jak bylo v té době v oblibě, označí za Tábor. Příslušníci komunity se dobrovolně vzdávají soukromého majetku a vyčkávají příchodu samotného Krista. Utopické společnosti dají ráznou stopku čtyři hejtmani včetně Jana Žižky. V tento klíčový moment jsou všichni náboženští zbloudilci z Tábora vyhnáni.

Propadli šílenství?

„Bratři na Hradišti neboli na Táboře se rozpadli na dvě strany, na pikartskou a táborskou.

Strana lépe smýšlející vyhnala z hory Tábor přes dvě stě osob obojího pohlaví, které byly nakaženy pikartským kacířstvím,“ píše Vavřinec z Březové ve své Husitské kronice. Správně. Jsme na začátku, respektive u zrodu skutečných adamitů.

„Tito lidé se potulovali po kopcích a lesích a někteří z nich propadli šílenství, že odhazovali svůj oděv, muži i ženy, chodili zcela nazí a říkali, že jsou ve stavu nevinnosti,“ dodává kronikář detailně.

Adamité byli nakonec z Tábora vyhnáni. FOTO: Martin Zeiller / Creative Commons / volné dílo
Adamité byli nakonec z Tábora vyhnáni. FOTO: Martin Zeiller / Creative Commons / volné dílo

Dětské orgie nezůstanou bez trestu

Vyhnaní táborité sami sebe označovali za „bratrstvo svobodného ducha“ a je pravdou, že svobodného ducha praktikovali zejména při sexu. Jan Žižka byl přímo znechucen zprávami o tom, že do zvrácených praktik jsou běžně zahrnovány i děti.

Proto není divu, že bez větších rozpaků svolil k tomu, aby byl kněz Petr Kániš po dopadení co nejdříve upálen.

Adam přikáže nahotu

O adamitech, kteří se potulovali v kopcích a údajně se usídlili na ostrově na Lužnici, existují i zahraniční zdroje.

Po svém je vylíčil Enea Silvio Piccolomini (1405–1464), pozdější papež Pius II. „Pikard jakýsi z belgické Gallie, přešed Rýn, přišel přes Německo do Čech, a získav si důvěru jakýmsi šalbami, v krátce k sobě připoutal nemalý zástup mužů a žen, které nazval Adamity, poručiv jim, aby chodili nazí, a obsadil jakýsi ostrov v řece Lužnici,“ nabízí svou verzi v díle Historie česká, kde si o našem národu nebere servítky.  Dodává, že onen Pikard se nazývá božským Adamem.

Manželství v jeho komunitě byla sdílená se všemi členy. „Čtyřicet mužů z nich vyšlo z ostrova, a vnikajíce do sousedních vesnic, zabili tasenými meči přes dvě stě venkovských lidí, o nichž tvrdili, že jsou syny ďáblovými,“ líčí dále.

Tato verze je ve shodě s představou, že Janu Žižkovi v jistém okamžiku s adamity došla trpělivost a učinil s nimi rázný konec.

Konec sekty zachytil malíř František Ženíšek na svém obraze Záhuba Adamitů. FOTO: archiv.ucl,cas / Creative Commons / volné dílo
Konec sekty zachytil malíř František Ženíšek na svém obraze Záhuba Adamitů. FOTO: archiv.ucl,cas / Creative Commons / volné dílo

Byla jich jen hrstka?

Dá se ale všem zmíněným svědectví věřit? A skutečně adamité chodili běžně nazí? Kolik jich vlastně bylo? Na tyto otázky nenajdeme přesvědčivou a důkazy precizně podloženou odpověď.

Český odborník na období středověku Josef Macek (1922–1991) je opatrný.

„Je možné, že mezi těmito vyděděnci feudálního společenského řádu byli i lidé, zachvácení šílenými představami o vzájemném soužití, kteří v očekávání konce světa upadli do zvráceností a pohlavních orgií,“ domnívá se.

Josef Dobrovský zase tvrdí, že adamitů nebylo mnoho. „Ze dvou set pikartů vyhnaných z Tábora bylo zřejmě jen několik těch, kteří se snížili k tomuto zvířecímu způsobu života,“ míní. Jan Žižka, který se s nimi konečně vypořádá, prý nechá dva na živu.

To aby se přímo od nich dozvěděl o jejich smýšlení. A zkazky o naháčích? Buď můžeme věřit dobovým svědectvím, nebo střízlivějším odhadům, které počítají s „chozením na Adama“ pouze v letních měsících.

Foto: wellcomeimages / Creative Commons / volné dílo, Mikoláš Aleš / Creative Commons / volné dílo, archiv.ucl,cas / Creative Commons / volné dílo, Martin Zeiller / Creative Commons / volné dílo
reklama
Související články
Historie
George Washington: Životní družku našel ve vdově se dvěma dětmi
Štěstěna rozhodně provází mladého amerického zeměměřiče George Washingtona během jeho vojenské kariéry. V letech 1753–1758 bojuje po boku Britů s Francouzi. Není zraněn navzdory tomu, že jednou nachází ve svém vojenském kabátci dokonce čtyři díry po kulkách. Vojenský postup George Washingtona (1732–1799) však stagnuje, a proto se v prosinci 1758 rozhodne s armádou skončit. Už dlouhou dobu, zhruba […]
Historie
Proč zakázali konšelé katům na svatého Martina koledovat?
Svatý Martin má 11. listopadu přijet na bílém koni, což značí začátek zimy. Letos už je sněhové nadílky až až. Kdo vlastně ale svatý Martin je? Pojďme se trochu podrobněji podívat na jeho osud. V římské provincii Horní Panonie (v dnešním Maďarsku) přichází v roce 316 na svět Martin Tourský († 397). Podle legendy se později setkává v Amiensu […]
Historie
Co se skrývalo v urnách? Nejenom popel, ale i korálky
Nejstarší pohřební urny pocházejí z Blízkého východu z období asi 3000 př. n. l., ve střední Evropě se první schránky na popel vyskytují o 1000–1500 let později. Hlouček Slovanů se shromáždí do kruhu v poli. Muž v jejich středu začíná vyhrabávat díru. Když dosáhne hloubky zhruba půl metru, přestane. Vedle stojící žena mu podá předmět zabalený v plátně. […]
Historie
Proč křesťané odmítali spalovat své mrtvé?
Smuteční průvod pomalým krokem za zpěvu smutečních písní míří na hřbitov. Tam už je připravena navršená hranice. Oblečeného nebožtíka na ni položí. Příbuzní zažehnou oheň. „Po spálení hranice a těla buď hned, nebo na druhý den sebrali pozůstalí popel s opálenými zbytky kostí, zbraní, šperků buď prostě na hromádku, nebo jej vsypali do popelnice, kterou […]
reklama
historie
Češi štvali císaře písní Kde domov můj
Vládnutí své velké zemi František Josef I. chápe hlavně jako vyřizování spousty listin. Pevně věří, že právě tohle od něho očekávají jeho poddaní, kterých je celkem asi 50 milionů. Lidé se mu snaží projevovat loajalitu, a to platí dokonce i pro rebelantské Čechy. Například jen pár dní po nezdařeném atentátu na jeho osobu (proběhl 18. […]
Malárie a stavba Panamského průplavu
Jedna z nejvýznamnějších infekčních nemocí, která i dnes zabíjí až půl milionu lidí ročně, malárie ovlivnila i stavbu Panamského průplavu, jenž spojuje Atlantský a Tichý oceán. Jeho budování však neprobíhalo bez komplikací.   Kanál je dlouhý téměř 82 km, lodím jeho proplutí trvá 8 až 10 hodin. Jeho otevření významně zkrátilo lodní dopravu. Dříve musela loď […]
Čím pruský kancléř Otto von Bismarck rozzuřil Francouze?
Zklamání. I tak se dají popsat pocity Francouzů, když Rakousko prohraje v roce 1866 válku s Pruskem. Mnohem raději by byli, kdyby válečné štěstí stálo při Vídni. Pruské vítězství a rychlé uzavření míru mezi oběma zeměmi považují za vlastní selhání. Francouzský císař Napoleon III. (1808–1873) chtěl v tomto sporu hrát prostředníka. Počítal s tím, že si za tuto pomoc […]
Smrt miláčka davů: Mohl někdo tragické nehodě princezny Diany zabránit?
Ve výtahu vládne uvolněná atmosféra. Snědý muž prohodí k usměvavé ženě nevinný vtípek, ta se rozchichotá na celé kolo. Zatímco si užívají zdánlivého klidu, před hotelem panuje nevídaný chaos! Každý chce totiž objektivem zachytit Dianu a jejího egyptského milence! Pohřeb princezny Diany (1961-1997) se změní v celonárodní tryznu. „Sbohem, anglická růže,“ pěje zpoza klavíru uslzený Elton John […]
reklama
historie
Síla páry: Od Heronovy koule až po lokomotivu
S párou si lidé pohrávali už ve starověku. Řecký matematik Heron Alexandrijský (asi 10–75 n. l.) jako první sestrojil mechanismus, který využíval její sílu. Nazve ho Aeolipile, čili Míč boha větrů Aiola. Funguje na principu, kdy je do koule přiváděna horká pára a tryskami usměrněná vychází ven. Díky působení zákona hybnosti se taková koule roztočí. […]
Tichý souhlas s hákovým křížem: 3 slavné osobnosti s nacistickým škraloupem
Na stole leží několik popsaných papírů, kousek vedle tužka a kalamář s inkoustem. Luxusně vypadající lampička osvětluje zbytek pokoje a na jednom z konferenčních stolků trůní fotka Henryho Forda. Takovou ozdobu by v Hitlerově pracovně čekal málokdo, i když… Zrůdná ideologie opanuje Německo v roce 1933, kdy se Adolf Hitler (1889-1945) ujímá kancléřského úřadu. Některým […]
Čistota v minulosti: Ludvík XIV. se myl v pálence
Hygiena v minulosti netvořila vždy samozřejmou součást každodenních rituálů. Některé národy a civilizace si na ni potrpěly už ve starověku, jiné nikoliv. Jak tomu bylo třeba ve středověku? Skvělou ukázkou starověké hygieny je i palác v Knossu. V letech 2000–1200 př. n. l. v něm nechybí důmyslný systém na odvod vody z královniny koupelny a přístavku. V něm stojí zařízení podobné […]
Bitva u Sedanu: Z francouzské porážky se raduje celá Evropa
Nad pevností Sedan se třepotá bílý prapor. Píše se 1. září 1870 a Francie se právě vzdává německé armádě. Její porážka změní politickou mapu kontinentální Evropy. Od této chvíle už nehraje prim země galského kohouta a do popředí se naopak dere sílící Prusko… S příchodem nového dne, 1. září ve čtyři hodiny ráno, se začíná u […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Kamenné koule ze slovenského lomu. Vznikly nadpřirozenou cestou?
enigmaplus.cz
Kamenné koule ze slovenského lomu. Vznikly nadpřirozenou cestou?
Prakticky každý nadšenec do záhad a tajemných koutů přírody zná kounovské řady nebo čertovu brázdu. Jenže i u našich východních sousedů lze najít pozoruhodná místa, ke kterým se váže nějaké tajemství.
Suzuki představuje zcela nový Swift
iluxus.cz
Suzuki představuje zcela nový Swift
Suzuki představuje zcela nový Swift v jeho již čtvrté novodobé globální generaci. Ikonický model značky Suzuki se vyvinul v chytrý kompaktní vůz s ostrým designem, nejpokročilejšími bezpečnostními fun
Děsivá předpověď Isaaca Newtona: Skončí svět v roce 2060?
enigmaplus.cz
Děsivá předpověď Isaaca Newtona: Skončí svět v roce 2060?
Zákon všeobecné gravitace, zákony pohybu a mnoho dalších nejen fyzikálních objevů, to je monumentální odkaz, který po sobě zanechal Sir Isaac Newton. Zabýval se ale i nadpřirozenem a v jeho textech se
Jak se moje máma bála, že zůstanu na ocet
skutecnepribehy.cz
Jak se moje máma bála, že zůstanu na ocet
Bylo mi pětadvacet a moje máma se proměnila v dohazovačku. Naháněla mi ženichy ze všech stran. Její intriky mi ale přinesly jen samou ostudu. Když jsem byla mladá, nebylo zvykem, aby byla holka na vesnici ještě v pětadvaceti svobodná. A přesně to jsem byla já, neprovdaná, a navíc nezadaná. Pro moji mámu katastrofa. Propadla panice, že zůstanu na ocet, a došla
Být pouze sami se sebou…
panidomu.cz
Být pouze sami se sebou…
Umíte jen tak sedět, vypnout myšlenky a jen „být“? I když se to na první pohled nezdá, je to docela těžké, ale pro duševní rovnováhu nesmírně důležité. Neustálý tok informací, pracovní vytížení, lidé kolem nás, povinnosti, koníčky, zábava… To všechno nás neustále obklopuje a zahlcuje naše vědomí. Myšlenky pracují na plné obrátky a soustředí nás
Továrna na bílkoviny v buňce šlape jako hodinky
21stoleti.cz
Továrna na bílkoviny v buňce šlape jako hodinky
Užíváte si poklidný večer při dobrém jídle. Vaše tělo ale volno nemá, čeká ho práce s trávením. Mozek už nařídil výrobu bílkovin, které slouží jako trávicí enzymy. Pokyn doputoval i k buňce slinivky,
Ukrajinský boršč s hovězím masem
tisicereceptu.cz
Ukrajinský boršč s hovězím masem
Věděli jste, že skvělý boršč je ve skutečnosti nikoliv ruskou, ale ukrajinskou specialitou! Je dokonce zapsán jako dědictví UNESCO. Můžete si jej připravit třeba tímto způsobem. Suroviny 200 g z
Nová éra kosmických stanic: Starlab a Evropa si potřásly rukou
21stoleti.cz
Nová éra kosmických stanic: Starlab a Evropa si potřásly rukou
Mezinárodní vesmírná stanice stárne, k odchodu na odpočinek jí zbývá několik posledních let. Svět tak přijde o unikátní laboratoř, která nemá na Zemi/orbitě obdoby. Není ale všem dnům mikrogravitačníh
Za krásami Švýcarska: Poznejte zemi hor, sýrů a čokolády
epochanacestach.cz
Za krásami Švýcarska: Poznejte zemi hor, sýrů a čokolády
Která místa navštívit ve Švýcarsku? Není nic snazšího než si přečíst naše doporučení. Máte chuť na pravý alpský sýr z horských pastvin? Jste na správném místě. Jenom je lepší si ho koupit na trhu. A čokoláda hořká i mléčná také patří k této zvláštní horské zemi. Můžete se i projet čokoládovým expresem až do firmy
Vášnivý románek s kolegou?
nasehvezdy.cz
Vášnivý románek s kolegou?
Pohledná herečka ze seriálu Ulice Kristýna Hrušínská (38) je sice vdaná za režiséra Matěje Balcara (32), ovšem už delší dobu se povídá, že mají velkou krizi. Právě to byl nejspíš důvod, proč se ta
Vražedná mlha si vyžádala 12 000 obětí
epochalnisvet.cz
Vražedná mlha si vyžádala 12 000 obětí
Zima roku 1952 je neobvykle tuhá. Lidé v Londýně jsou nuceni neustále topit, uhelné elektrárny jednou naplno, před pár dny navíc proběhla výměna elektrických tramvají za dieselové autobusy. Ráno 5. pr