Domů     První křesťané v Čechách: Přijali novou víru jen z vypočítavosti?
První křesťané v Čechách: Přijali novou víru jen z vypočítavosti?

Pramínek svěcené vody dopadá na hlavu dospělého muže. „Už aby ty hlouposti skončily,“ říká si dotyčný v duchu, ale přesto dál trpělivě naslouchá latinským slovům. „Co by člověk neudělal pro mír v zemi,“ ušklíbne se nenápadně pod vousy.

Za chvíli bude mít křest za sebou. Pak už ho snad nechají na pokoji…

Muž se nenápadně rozhlédne po dalších 13 členech své družiny. I oni mají sklopené hlavy a myslí si svoje. Píše se 13. leden 845. 14 „duces Boemanorum“ – českých knížat – se v bavorském Řezně právě stalo křesťany.

Nová víra jim ale vůbec nic neříká, stejně zůstanou věrní svým pohanským zvykům. Hlavou se jim honí myšlenky na jejich vlastní rituály plné modliteb doprovázených zvedáním rukou. „Kam se tihle hlupáci hrabou se svojí svěcenou vodou.

Kdo ví, jestli to všechno vůbec má nějaký smysl. To my si jinak umíme pojistit přízeň bohů,“ šeptají si nenápadně, když je němečtí dvořané neslyší. 14 knížat už se těší, jak se po návratu domů zúčastní obřadů, při nichž poteče krev.

Stránka z fuldských análů informující o křtu. FOTO: Ruodolf from Fulda/Creative Commona/Public domain
Stránka z fuldských análů informující o křtu. FOTO: Ruodolf from Fulda/Creative Commona/Public domain

Bohové si libují v krvi

Jejich slovanští bohové na usmířenou většinou přijímají skot nebo ovce, někdy i drobnější zvířata jako kohouty a slepice, výjimkou ovšem nejsou ani lidské oběti!

Arabský cestovatel Omar Ibn Rusta  († po roce 913) zaznamenává, že zvířata i lidi slovanští pohané při obřadech zabíjeli pověšením za oprátku na břevno. Oprátka oběť škrtila tak dlouho, dokud naposledy nevydechla.

Často se ale používaly i rituální nože, protože bohové si prý libují v krvi. Kněz podle Rusty ochutnával krev obětí, aby se přiblížil božskému osvícení. A lidé neradi opouštějí pohanské praktiky, které uspokojují jejich pudy…

Východofranckého krále Ludvíka II. Němce žádají česká knížata o křest. FOTO: Wikimedia Commons/Creative Commons/CC BY-SA 4.0
Východofranckého krále Ludvíka II. Němce žádají česká knížata o křest. FOTO: Wikimedia Commons/Creative Commons/CC BY-SA 4.0

Usmiřují si krále

Jenom hrozící válka donutí česká knížata, aby požádala východofranckého krále Ludvíka II. Němce (kolem r. 805–876), zda jim dovolí přijmout křest. Vycítí, že se k nim Ludvík chystá na válečnou výpravu a chtějí zabránit útoku na své území.

Tuší, že jako křesťané mu budou mnohem bližší. „Podstoupíme-li ten podivný rituál, snad odvrátíme jeho zlé úmysly a zajistíme si mír,“ předpokládají naivně. Král jim skutečně vyhoví a nechává je na sněmu v Řezně pokřtít.

„Poněvadž se tak stalo v lednu, kdy se podle soudobých zvyklostí křty tehdy neudělovaly, podnět k cestě jistě nedal nějaký misionář,“ poukazuje současný historik Jiří Sláma, že jejich výprava jednoznačně měla jasné politické cíle.

Kníže Rostislav požádá o pomoc papeže. FOTO: unknowb/Creative Commons/Public domain
Kníže Rostislav požádá o pomoc papeže. FOTO: unknowb/Creative Commons/Public domain

Záhada 14 vznešených mužů

Záhadou ovšem dodnes zůstává, odkud oněch 14 knížat vlastně přišlo. „Nelze říci, o která česká území šlo.

Zdá se být nejpravděpodobnější, že šlo o slovanské osídlení jižně od Šumavy,“ pátrá po jejich původu církevní historik Václav Medek (1922–1982).

S dnešním českým územím tak nemuseli mít vůbec nic společného, protože Slované tehdy žili i v dnešním Bavorsku. Navíc se o 14 knížatech zmiňují jenom Fuldské letopisy, anály popisující dějiny východofrancké říše.

„Kosmas ani jiné domácí prameny o řezenském křtu nic nevědí,“ dodává Medek. Přitom právě první český kronikář Kosmas (asi 1045–1125) neopominul nic, co se kdy na našem území šustlo…

Cyril a Metoděj. FOTO: Jan Matejko/Creative Commons/Public domain
Cyril a Metoděj. FOTO: Jan Matejko/Creative Commons/Public domain

Rostislav volá o pomoc

Vychytralá knížata si každopádně myslí, že situaci zvládnou bez boje, ale ošklivě se spletou. Ludvík roku 846 stejně vtrhne na území Čech (je ovšem čistě hypotetické, že se na něm oněch 14 knížat skutečně nacházelo) a míří dál na Velkou Moravu.

Zde vládcem ustanovuje knížete Rostislava († po r. 870). Nový vládce Velké Moravy si však závislost na německém panovníkovi nenechá dlouho líbit. Chce samostatný stát, proto francké kněze i s jejich vírou vyhání ze země.

„Vytvořte z Moravy samostatnou církevní provincii a pošlete nám biskupa,“ žádá o pomoc římského papeže Mikuláše I. (†867). Ten si ale nechce rozhádat mocného spojence Ludvíka a Rostislava odmítne.

Další poselstvo proto velkomoravský kníže vysílá k východořímskému císaři Michalovi III. (840–867), který využije nabízené příležitosti, jak rozšířit svůj vliv a na Velkou Moravu posílá v roce 863 misionáře, soluňské bratry Konstantina (827–869) a Metoděje (813–885).

Foto: Creative Commons, Úvodní fotografie: Matěj Orlický/Creative Commons/CC BY-SA 3.0
reklama
Související články
Historie
Z nerozlučných přátel rivalové: Čím Strauss převálcoval Lannera?
Johann Strauss a Josef Lanner jsou každý jiný. Johann je melancholik se sklonem ke smutným náladám, zatímco Josef se rád baví ve společnosti. Možná právě proto se skvěle doplňují a orchestru se daří. Johann Strauss starší (1804–1849) doplní v roce 1819 trio houslisty Josefa Lannera (1801–1843). Dá se říci, že spolu s bratry Karlem a Janem Drahánkovými tvoří […]
Historie
Král valčíků se málem stal knihařem
Malý Johann Strauss starší (1804–1849) fascinovaně hledí na housle, jež svírá v ruce romský hudebník, hrající v jejich hospodě U Dobrého pastýře na vídeňské periferii v Leopoldstadtu. Kapely tu muzicírují den co den, někdy třeba jenom za porci guláše. Právě ony vytvářejí atmosféru vídeňských krčem. K Pastýři chodí řada spisovatelů i skladatel Wenzel Müller (1767–1835) se svým textařem. […]
Historie
Práva Židů u nás: Jejich postavení zlepšil reformní císař Josef II.
O vydání prvních privilegií Židům žijícím u nás se postaral Václav I. (1205–1253), jejich znění ale bohužel neznáme. Postavení Židů pak v letech 1254–1262 upravuje jeho syn Přemysl Otakar II. (kolem R. 1233–1278) ve spise Statuta Iudaeorum. Stávají se královským majetkem, protože získávají postavení služebníků královské komory. Útok na ně se tak v podstatě rovná útoku přímo […]
Historie
Konec templářů: Neposlušné bratry natahovali na skřipec a pálili ohněm
Proces s řádem templářů je na podzim roku 1307 v plném proudu. Francouzský král Filip IV. Sličný řádí. „Budu prověřovat obvinění templářů. Věřím, že jsou neodůvodněná,“ rozhodne papež Klement V. a v prosinci 1307 vysílá do Paříže dva kardinály. Velmistr řádu templářů Jakub de Molay (kolem r. 1243–1314) a řada dalších templářů odvolává své vynucené přiznání. Svatá otec […]
reklama
zajímavosti
Mravenci: Skrytí vládci světa
Na světě žije odhadem 14 000 druhů mravenců, přičemž jejichž celkový počet se počítá na triliony. Tento všudypřítomný hmyz se rozšířil po všech kontinentech s výjimkou zamrzlé Antarktidy, což představuje neuvěřitelný evoluční úspěch. Čím to, že zrovna mravenci jsou natolik úspěšní?   Německý výzkumný tým z univerzity ve Würzburgu odhadl, že celkový počet mravenců překračuje […]
Rozšíření kávy: Vojáci vyráběli mlýnky z munice
Město Mokha (v dnešním Jemenu) na břehu Rudého moře se v 16. století stává centrem obchodu s kávou. Zdejší vládci ale touží mít v pěstování kávovníku světový monopol, a proto zakazují vývoz sazenic. Teprve roku 1618 se jednomu holandskému obchodníkovi podaří propašovat několik keřů kávovníku ze země. Benátčané se o omamném nápoji údajně doslechli poprvé […]
Zápas století: Šachy, které rozhodují o politice
Na první pohled jsou to jen dva muži, sedící nad 64 černobílými čtvercovými poli. Jenže v sázce je mnohem víc. Nejde jen o to, kdo bude nejlepší šachista světa. Je to souboj mezi demokracií a komunismem. Mezi Spojenými státy americkými a Sovětským svazem. S trochou nadsázky jde o nejslavnější bitvu studené války. Proti sobě se […]
Boříme mýty o antikoncepci: Zabrání citron či kojení početí?
Je kolébkou medicíny civilizace Řecka a Říma ve 4. století před naším letopočtem? Zčásti. Teprve v druhé polovině 19. století se ukáže, jak vyspělá je medicína ve Starém Egyptě.   Německý egyptolog Georg Ebers (1837–1898) kupuje roku 1873 papyrus, který ponese jeho jméno. A hlavně – až jej přeloží, zboří zažité představy o egyptské kultuře. […]
historie
Pomohlo Čingischánovi v budování ohromné říše počasí?
Čingischánova armáda dobývá nová území. Dostává se do Gruzie, Ruska a na Krym a jeho říše se tak rozkládá od Černého moře až k Tichému oceánu. Osudným se obávanému Mongolovi nakonec v roce 1227 stává pád z koně v průběhu tažení proti severočínské dynastii Ťin. Poté umírá. Jak vlastně dokázal mongolský vládce Čingischán (1162–1227) vybudovat tak obrovskou říši? Bylo […]
Horor za bílého dne: Jatka přeživších z lodi Batavia
Je to skalisko, nebo jde jen o odlesky měsíce na vlnách moře? Zatímco muž ve vraním hnízdě pod vrcholkem hlavního stěžně vidí nebezpečí, kapitán se přikloní k druhé variantě. Téměř 57metrovou plachetnicí Batavia otřese náraz. Poklady naložené v podpalubí nervózně zacinkají. Ani hlavní aktéři v tu chvíli netuší, v jaké hrůzy se zvrhnou následující dva […]
Mongolský vládce miloval ženy a syrové maso
Válečná vítězství si mongolský vládce užívá plnými doušky.  „Shromážděte všechny ženy z města,“ nařídí vždy po úspěšném tažení svého vojska. Mezi nimi si pak vybírá ty nejhezčí, které mu mají být po vůli. Čingischánovi nestačí, že má kromě Burtaj ještě tři další oficiální manželky. Milenky si Čingischán (1162–1227) volí především z žen a dcer vysoce postavených mužů, […]
Jak Marie Terezie pomáhala svobodným matkám?
Za porod nemanželského dítěte čeká ženy v habsburské monarchii během první poloviny 18. století smrt. Ještě v roce 1743 se mohou podle platného zákona dočkat stětí hlavy. Ovšem Marie Terezie tuto praxi změní. Ačkoliv je Marie Terezie (1717–1780) velmi silně věřící katolička a katolíci považují početí a porod nemanželského dítěte za hřích, panovnice chápe, že […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Neštovice s námi ještě neskončily
21stoleti.cz
Neštovice s námi ještě neskončily
Že jsou vymýcené? To je relativní už jen s ohledem na tající věčně zmrzlou půdu, která může vydat kdejaké překvapení. Pravé neštovice navíc mají několik blízkých příbuzných a loňský poplach kolem těch
Záhadné zmizení Karlie Gusé
enigmaplus.cz
Záhadné zmizení Karlie Gusé
Šestnáctiletá Američanka Karlie Gusé se ztratila již před více než třemi lety. Pátrání nepřineslo téměř žádné výsledky a okolnosti jejího zmizení tak dodnes zůstávají záhadou. Co se stalo na party, kt
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
rezidenceonline.cz
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
Nádherný byt s desítkou rozmanitých luxusních pokojů představuje esenci dokonalého souznění orientální atmosféry se soudobou precizností, tak typickou pro nábytek a doplňky společnosti Covet House, je
Brit Dental Stick: zdraví i mlsání pro domácí mazlíčky v jednom
iluxus.cz
Brit Dental Stick: zdraví i mlsání pro domácí mazlíčky v jednom
Každodenní užití tyčinek Brit Dental Stick podporuje zdraví psích zubů, a to díky mechanickému čištění a působení známých bylin. Pomáhá také odstraňovat zubní plak, čímž působí preventivně proti tvorb
Pyramidy v Gíze: Záhadné větrací šachty jsou „výtahy ke hvězdám“
enigmaplus.cz
Pyramidy v Gíze: Záhadné větrací šachty jsou „výtahy ke hvězdám“
V egyptské archeologické lokalitě Gíza se nacházejí tři hlavní pyramidy – Cheopsova, Rachefova a Menkaureova. Jedná se o skutečné divy lidské civilizace. Ačkoli se o ně vědci a badatelé zajímají již c
Byl v Polsku odkryt masový hrob upírů?
epochalnisvet.cz
Byl v Polsku odkryt masový hrob upírů?
Ostatky 450 osob nesoucí znaky protiupírských zásahů byly před nedávnem odkryty v obci Luzino na severu Polska. Mrtví jsou pohřbeni s useknutou hlavou položenou mezi nohama a zatěžkaní kameny, aby nem
Mají pro sebe slabost
nasehvezdy.cz
Mají pro sebe slabost
Pohledný herec ze seriálu Eliška a Damián Robert Urban (37) je evidentně zamilovaný do své krásné kolegyně Emmy Smetany (35). Začalo to tím, že o ní řekl, že je „jedna z jeho nej“, a díval se na ni
JOSEFÍNSKÉ SLAVNOSTI 2023
epochanacestach.cz
JOSEFÍNSKÉ SLAVNOSTI 2023
S podtitulem pocta Marii Terezii a pevnosti samotné připomíná akce založení pevnosti Terezín 10. října 1780. Již tradičně jsou situovány především do období 18. století. Jejich cílem je připomenout jedinečnou terezínskou pevnost a události, která předcházeli její výstavbě. Jde o jedny z největších slavností zaměřených na toto období v Evropě. Každoročně je navštěvují z Čech,
Artemis II: Přepíše „bohyně“ historii lidstva?
21stoleti.cz
Artemis II: Přepíše „bohyně“ historii lidstva?
Dostat člověka na Měsíc, to je oč tu běží… A dlouho připravovaná mise Artemis II. má NASA tento sen znovu splnit. To ale není to jediné, čím se program hodlá zapsat do dějin. Od chvíle kdy noha Nei
Čočková pomazánka s mletou paprikou
tisicereceptu.cz
Čočková pomazánka s mletou paprikou
Nejlépe chutná na čerstvém chlebu, ale při oslavách do ní můžete namáčet na silnější proužky nakrájenou mrkev nebo řapíkatý celer. Suroviny 200 g žluté nebo červené čočky 200 ml vody 2 stroužk
Víte, jak jste staří?
panidomu.cz
Víte, jak jste staří?
Možná nevěřícně kroutíte hlavou. Každý přece ví, jak starý je. Omyl. Biologický věk se – podle odborníků – může značně lišit od data v rodném listě. Proč někdo stárne, jak se zdá, rychleji a někoho máte touhu zeptat se, kde koupil elixír mládí? To je právě otázka biologického věku. Věku, který dokáže určit skutečné stáří
Co předpověděla drsná věštba?
skutecnepribehy.cz
Co předpověděla drsná věštba?
Na magii jsem nikdy moc nevěřila, jednou mě za jistým šamanem vzala kamarádka. Kdyby tenkrát tušila, co karty prozradí o nás dvou! S Danielou jsme se poznaly, když mně bylo 23 let, jí o dva roky méně. Byly jsme nejmladší kolegyně, což nás spojilo dohromady. Kdybych měla vypsat nějaké rozdíly, tak bych řekla, že já jsem