Domů     První český král dostal korunu za věrnost
První český král dostal korunu za věrnost
22.11.2021

Dav lidí se nedočkavě tlačí u dveří baziliky svatého Víta. Každý by nejraději byl uvnitř a viděl blyštící se korunu na hlavě prvního českého krále. Dovnitř se ale dostane jenom hrstka vyvolených.

Třebaže většina poutníků nakonec nevidí nic, všichni provolávají panovníkovi slávu…

Přemyslovský kníže Vratislav II. (kolem r. 1033–1092) se stává horlivým spojencem římského krále Jindřicha IV. (1050–1106), což se ukáže jako skutečně mistrovský tah.

K jejich prvnímu setkání dochází v Kolíně nad Rýnem už roku 1063. Koňská kopyta víří písek, občas se ozývá ržání. Muži se nervozitou potí. Jakmile na ně přichází řada, chápou se těžkých mečů a vstupují na kolbiště.

Sotva 13letý chlapec Jindřich tehdy s úžasem sleduje, jak o 17 let starší rytíř Vratislav s přehledem poráží na turnaji saského vévodu Ordulfa (asi 1022–1072). Mezi muži se nejspíš už v té době rodí vzájemné sympatie.

Pozornost budoucího říšského vládce upoutá zejména statečnost českého knížete. O 12 let později se oficiálně stávají spojenci a přáteli zároveň.

Korunovační průvod Vratislava a jeho choti Svatavy. FOTO: Karel Svoboda/Creative Commons/Public domain
Korunovační průvod Vratislava a jeho choti Svatavy. FOTO: Karel Svoboda/Creative Commons/Public domain

Ukořistí kopí

Český kníže roku 1075 vyráží s Jindřichem IV. proti Sasům, později do Míšně a nakonec v roce 1077 do Švábska. Investice, které do vojenského tažení se svým spojencem vkládá, se mu brzy vrátí. Jindřich ocení, že věrný Vratislav stojí vždy na jeho straně.

Společně se pomstí švábskému vévodovi Rudolfovi z Rheinfeldenu (asi 1025–1080). Ten se nechal zvolit římským protikrálem v době, kdy papež Řehoř VII. (†1085) uvalil na Jindřicha klatbu.

České vojsko v lednu 1080 v Durynsku připraví nepříteli horké chvilky. I když Jindřich v bitvě nakonec prohrává, o Vratislavových mužích ve zbroji se vyslovuje uznale: „Jsou to udatní bojovníci.“ Knížeti jako dar přenechává tzv.

Kopí osudu (kopí, jímž podle legendy měl římský voják Longinus probodnout bok ukřižovaného Ježíše Krista), které Češi ukořistili v nepřátelském táboře. A nebude to zdaleka jediná odměna…

Vratislav II. vyniká loajalitou. FOTO: Anonymní freska ze znojemské kaple 1134/Creative Commons/Public Domain
Vratislav II. vyniká loajalitou. FOTO: Anonymní freska ze znojemské kaple 1134/Creative Commons/Public Domain

Rozhodnutí nejlepších mužů

Rudolf Švábský umírá. V roce 1081 se Vratislav opět ukáže jako loajální spojenec, když Jindřicha doprovází na tažení do Milána. Římský král roku 1084 získává i císařskou korunu.

Papež Řehoř VII., se kterým měl neustále nějaké spory, prchá z Říma a Jindřichem nově dosazený Svatý otec Klement III. (asi 1029–1100) už ví, co se sluší a patří.

„Českému knížeti Vratislavovi náleží za jeho pomoc královský titul,“ netají se svými úmysly novopečený císař, když v dubnu 1085 zasedá na říšském sněmu v německé Mohuči.

„V tomto shromáždění týž císař se souhlasem a schválením nejlepších mužů své říše, vévodů, markrabí, dvořanů a biskupů, učinil knížete českého Vratislava vládcem jak Čech, tak i Polska,“ popisuje události náš první známý kronikář Kosmas (asi 1045–1125).

V případě Polska jde ale o formalitu. Skutečným vládcem se Vratislav stává jenom v českých zemích. Třebaže královský titul získává jenom on, a ne jeho dědicové, země na tom i tak vydělá.

Za Vratislavovu věrnost totiž římský císař Čechům odpouští i pravidelné placení tributů, poplatků říši.

S Jindřichem IV. českého panovníka pojí přátelství. FOTO: Eduard Ihlée/Creative Commons/Public domain
S Jindřichem IV. českého panovníka pojí přátelství. FOTO: Eduard Ihlée/Creative Commons/Public domain

Bazilika plná květin

Chystá se slavnostní akt, kdy si český kníže poprvé nasadí na hlavu královskou korunu. Bazilika svatého Víta na Pražském hradě vypadá opravdu honosně. Všude je spousta květin.

„Mezitím Egilbert, arcibiskup trevírský, jsa poslušen císařova rozkazu, přijel do hlavního sídla Prahy,“ líčí Kosmas. Všechno vyvrcholí 15. června 1086. Před bazilikou svatého Víta na Pražském hradě stojí davy lidí. Někteří sem přišli až zdaleka.

Korunovaci prvního českého krále si přece nemohou nechat ujít!

Slavnostně oděný Vratislav už vchází dovnitř… Trevírský arcibiskup Egilbert (†1101) ve zlatém ornátu u oltáře, „Při slavné mši svaté pomazal Vratislava, oděného královskými odznaky, na krále a vložil korunu na hlavu jeho i na hlavu jeho manželky Svatavy, oblečené v královské roucho,“ popisuje další události Kosmas.

Korunovační ceremoniál se řídí říšskou dvorskou tradicí. Kolem se to jenom hemží duchovními a dvořany ve slavnostních oděvech. Nadšeně třikrát volají:

„Vratislavu, králi českému i polskému, vznešenému a mírumilovnému, od Boha korunovanému, život, zdraví a vítězství!“ Všichni se radují. Stoly se při následné hostině prohýbají pod množstvím jídla a pitím.

Teprve třetí den může arcibiskup Egilbert po skončení všech oslav odcestovat domů. Ani on nepřichází zkrátka. S sebou si do německého Trevíru veze „nesmírný náklad zlata a stříbra hodný královské vznešenosti“ a spoustu dalších darů.

Záhada jednoho roku

Celou první českou korunovaci ale doprovází záhada kolem roku jejího konání. Někteří historikové totiž uvádějí jako její datum 15. červen 1085, jiní stejné datum, ale o rok později. Kde je pravda?

„Vratislavův královský titul, přislíbený Jindřichem IV. za poskytnutou podporu nejspíše v roce 1080, mu byl udělen symbolicky roku 1085 v Mohuči a skutečně v Praze o rok později (1086),“ objasňuje český historik Rostislav Nový (1932–1996).

Takové vysvětlení se nabízí, protože například Kosmas popisuje sněm v Mohuči v dubnu 1085, ovšem u slavnostního obřadu už zmiňuje rok 1086… Další otázkou zůstává, jak vlastně vypadal diadém, který trevírský arcibiskup posadil Vratislavovi na hlavu.

Bohužel přesně nevíme. Obrázek koruny se ovšem nachází na Vratislavových denárech, které nechává razit, a také na obraze ze znojemské rotundy svaté Kateřiny. Koruna na nich vypadá jako čelenka se čtyřmi vztyčenými křížky nebo liliemi.

Její tvůrce se zřejmě snažil o co největší podobu s římskoněmeckou císařskou korunou, která zdobila hlavu Oty I. Velikého (912–973).

„Další součástí nových insignií bylo žezlo, užíval se nepochybně slavnostní plášť a před vládcem bylo neseno kopí sv. Mořice (Kopí osudu – pozn. red.),“ doplňuje současný český historik Vratislav Vaníček.

Foto: Creative Commons, Úvodní fotografie: Josef Mathauser/Creative Commons/Public domain
Související články
Historie
Zápasníka Milona z Krotonu roztrhali hladoví vlci
Filozof a matematik Pythagoras (asi 570–495 př. n. l.) se mezi lety 540–530 př. n. l. usazuje v Krotonu v jihoitalské Kalábrii a shromažďuje tu okruh svých žáků. Patří mezi ně i atlet Milon z Krotonu. „Čerpal od Pythagora nejenom filozofická poučení, ale i vědecká zdůvodnění tréninkových zásad a zápasnických chvatů,“ uvádí sportovní novinář Václav […]
Historie
Nehoda, nebo sebevražda? Jak zemřel Miroslav Tyrš?
Polední slunce nemilostivě pálí. Rolník pohledem přejede zčásti zorané pole a vydá se osvěžit k řece. Ötztalská Acha je tu pořádně divoká. Ve středu proudu, zaklíněné o kameny, omílá voda znetvořené lidské tělo bez nohy.   Národní obrozenec, historik umění, univerzitní pedagog, jeden ze zakladatelů Sokola, člen poroty pro výběr sochařské výzdoby Národního divadla… Ten […]
Historie
Jiří z Poděbrad: Jediný král nepocházející z královské dynastie
Husitský král či král dvojího lidu. Tyto přezdívky si vyslouží jediný český král, který nepochází z panovnické dynastie, ale z domácí šlechty. Jiří z Kunštátu a Poděbrad, kališník, který se po celou dobu své vlády snaží o pokojné soužití kališnické většiny s katolickou menšinou. Proč se mu to nedaří? Zikmund Lucemburský (1368–1437) po sobě nezanechává žádného mužského potomka. […]
Historie
Vzdorokrál Karel Albrecht s podporou Čechů usiloval o trůn
Jako „zimní král“ se do historie českých zemí zapisuje Fridrich Falcký. Málokdo však ví, že Čechy mají i svého druhého „zimního krále“. Je jím Karel Albrecht, který se nechává prohlásit českým vzdorokrálem Karlem III., ačkoliv trůn právoplatně patří Marii Terezii… Roku 1713 se Karel VI. (1685–1740), císař Svaté říše římské a král španělský, český a uherský, […]
reklama
lifestyle
„Úsměvné“ přešlapy slavných lidí z dob, kdy byli ještě mladí
Dnes jsou z nich nezpochybnitelné špičky ve svých oborech. Jsou vážení a uznávaní. Je až s podivem, že se tak nějak pozapomnělo na jejich hříchy z mladických let. A pozor, čistý štít nemá ani boháč a mecenáš v jedné osobě Bill Gates! Caron Butler – špičkový basketbalista Bývalý profesionální hráč americké NBA a současný trenér […]
Nezdravé jídlo: Zastavme trend doby!
Vaření je někdy věda, ale ne zas taková věda, abychom si nedávali pozor na nezdravé potraviny. Víte, co všechno vám může udělat takový populární Big Mac, pokud si ho budete dávat příliš často? A tušili jste, že na každých 100 000 obyvatel je 45 lidí s mrtvicí kvůli umělým sladidlům? Přepálený tuk může začít u […]
Prepeři: Jak se zachránit v době krize
Městem začínají znít sirény a lidé propadají panice. V televizním vysílání je ohlášen začátek jaderné války mezi mocnostmi. Naprostá většina obyvatelstva na tento, byť velmi nepravděpodobný, scénář není připravena. Najdou se však tací, kteří chtějí přežít za každou cenu a na podobné události se dlouhá léta připravují. Preperství nebo také survivalismus má své počátky ve […]
Jak se vyhnout úrazům při sportování?
Ročně si Češi přivodí téměř dva miliony úrazů, každý pátý se přitom stane při sportu. Zejména v letních měsících se ordinace lékařů plní lidmi, kteří si přivodili zranění při typicky letních sportech, jakými jsou cyklistika, in-line bruslení a běh, u dětí pak ještě skákání na trampolíně. Jak jim předejít? Podle Českého statistického úřadu se sportu pravidelně […]
záhady a tajemství
Záhadná Sfinga: Opravdu ji vytvořili lidé?
Je přes dvacet metrů vysoká, ale výška není to hlavní, co na ní lidi dodnes fascinuje. Mnohem více je přitahuje záhadný vzhled Sfingy a její původ, opředený tajemstvím. Možná je však zcela jiný, než jak ho líčí většina teorií a lidé se na vzniku egyptské ikony podepsali jen nepatrně! I když jsou pyramidy v Gíze […]
Sardinské nuragy: K čemu asi jsou?
Od 18. století př. n. l. do 2. století n. l. existuje na Sardinii takzvaná Nuragská kultura. Jméno dostane po nurazích, kamenných věžích ve tvaru komolého kužele. Zarážející je hlavně jejich počet. Na Sardinii jich je přes 6500! Kromě nuragů za sebou civilizace zanechá i náboženské komplexy s posvátnými nádržemi k uctívání kultu vody, sochy, ale […]
Stál na Rhodosu rozkročený gigant? Ale kdeže…
Pyramidy v Gíze, visuté zahrady, Diova socha, Artemidin chrám, Mauzoleum v Halikarnassu a… Kolos Rhódský! Sedmička divů starověkého světa, z nichž se dochoval jediný: Pyramidy. A stejně jako u Semiramidiných zahrad, i u kolosu se dodnes spekuluje, zda vůbec existoval.   Líčen je ale tak často a v mnohých detailech, že by bylo s podivem, […]
Tajemství Mallorcy a Menorcy: Mají starověký telegraf?
Doba bronzová a železná je v plném proudu a na dnes turisticky oblíbených ostrovech Mallorca a Menorca drží otěže moci společnost, kterou dnes nazýváme Talajotickou kulturou.   Zhruba mezi 1. a 2. tisíciletím před Kristem se pustí do budování talajotů, megalitických památek, o jejichž účelu se dnes můžeme jen dohadovat. Předcházejí jim takzvané tumuly, které […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
3 kněžny-světice: Manžely si držely od těla a nechaly se bít zpovědníkem
historyplus.cz
3 kněžny-světice: Manžely si držely od těla a nechaly se bít zpovědníkem
Provdali ji sotva ve třech letech, zhruba ve třiceti už byla vdovou. Na muže haličská královna Salomena, jediná dcera polského knížete Leška Bílého, poté úplně zanevřela. Je rozhodnutá – složí slib čistoty a již nikdy se tělesně nesblíží s žádným mužem. To je ve středověku ve vznešených rodinách, kde sňatky slouží jako prostředek diplomacie i
Návrat do Ulice! Mizí Brodská před mužem?
nasehvezdy.cz
Návrat do Ulice! Mizí Brodská před mužem?
Příjemné překvapení pro své fanoušky přichystala herečka Tereza Brodská (56), která se po letech vrací do seriálu Ulice! Bok po boku se svou seriálovou dcerou Patricií Pagáčovou (35) znovu obnoví př
PORT 1560: Letní oáza plná zážitků a odpočinku
epochanacestach.cz
PORT 1560: Letní oáza plná zážitků a odpočinku
S příchodem léta se krumlovské centrum Port 1560 stává ideálním místem pro všechny, kteří touží po spojení kultury, gastronomie, dobrého piva a relaxace. Tento jedinečný areál nabízí návštěvníkům širokou škálu aktivit a zážitků, které si mohou užít také v nádherném prostředí prostorné zahrady z 16. století. Zábava a relax pod širým nebem Port 1560 se pyšní
Místo, kde se schovával jeden z největších filmových drsňáků
rezidenceonline.cz
Místo, kde se schovával jeden z největších filmových drsňáků
Když se herec Steve McQueen v 70. letech mnulého století přestěhoval do Malibu, nebylo to zrovna kvůli zdejším úžasným možnostem surfování. Jedna z nejúspěšnějších a nejlépe placených filmových hvězd své generace tu totiž hledala především soukromí a ústraní. Dokonalé útočiště našel známý chlapák v rezidenci usazené vysoko na útesu nad pobřežím Tichého oceánu, nacházející se
Borůvkové lívance, jak je má rád zpěvák Justin Timberlake
tisicereceptu.cz
Borůvkové lívance, jak je má rád zpěvák Justin Timberlake
Někdo to rád sladké – a tenhle známý zpěvák a herec velmi rád posnídá lívanečky s borůvkami. O linii se bát nemusí, protože se mj. věnuje například golfu. Potřebujete 200 g hladké mouky 2 lžíce
Kuriózní genetické mutace: Dávají supersílu i přitažlivost
21stoleti.cz
Kuriózní genetické mutace: Dávají supersílu i přitažlivost
Každý z nás je nositelem přibližně 4 milionů genetických variant. Ale jen málokomu se povede vyhrát v genetické loterii něco opravdu cenného, jako třeba barevnější vidění světa, nádherné řasy nebo sil
Couplii… a žili spolu šťastně až do smrti
panidomu.cz
Couplii… a žili spolu šťastně až do smrti
Trvalý vztah, v němž překonáme všechny krize a spokojeně spolu zestárneme, představuje stále jednu z nejvyšších životních hodnot. Nehledě na to, kolik nám je a v jak technologicky vyspělé době žijeme, pořád věříme, že nejlepší konec příběhu dvou zamilovaných lidí je „a žili spolu šťastně až do smrti“. Ve skutečnosti se téměř každé druhé české manželství
Využijte cukrovou pastu pro sametově hladké nohy
nejsemsama.cz
Využijte cukrovou pastu pro sametově hladké nohy
Léto velí mít hladkou pokožku bez chloupků. Epilace sice není právě příjemná, ale s trochou šikovnosti ji jistě zvládnete. Vážně chcete zkusit epilaci cukrovou pastou? Nebo jste ji už zkusila a máte s ní špatnou zkušenost? Nezatracujte ji. Cukrovou pastu si můžete připravit doma. Přírodní a šetrná Cukrová pasta se k odstranění chloupků používala už ve starém Egyptě. Dnes
KLENOTA přichází s limitovanou edicí šperků s morganitem v barvě roku
iluxus.cz
KLENOTA přichází s limitovanou edicí šperků s morganitem v barvě roku
V oblasti módy se barvy neustále mění a vyvíjejí, přičemž každá sezóna přináší nové odstíny a kombinace, které zaujmou a inspirují. Pro rok 2024 vyhlásila společnost Pantone Color Institut barvou roku
Hledání pokladu z Dubového ostrova pokračuje: Byla nalezena jeho část?
enigmaplus.cz
Hledání pokladu z Dubového ostrova pokračuje: Byla nalezena jeho část?
Nepředstavitelné sumy peněz i lidské životy – to vše pohltila tzv. jáma pokladů na ostrůvku nedaleko kanadské provincie Nové Skotsko. Hledači pokladů totiž prahnou po zdejším tajemství ukrytém hluboko
Jestli má holku, tak snad ani nechci žít…
skutecnepribehy.cz
Jestli má holku, tak snad ani nechci žít…
Byla to láska z pionýrského tábora. Jardovi bylo devatenáct let a dělal vedoucího malým klukům. Byli z něj úplně paf a já taky. Zamilovala jsem se do něj na pionýrském táboře. Všechny holky to věděly, protože neumím udržet tajemství, všechno na sebe vykecám. Jsem odjakživa taková, máma byla to samé v bledě modrém. Byla jsem v oddíle nejstarších, patnáctiletých holek. Jardovi
Rekordman v Bílém domě: Národní hrdina vydržel ve funkci pouhý měsíc
epochalnisvet.cz
Rekordman v Bílém domě: Národní hrdina vydržel ve funkci pouhý měsíc
William Henry Harrison sice původně studoval medicínu, v roce 1791 se ale rozhodne vstoupit do americké armády, která je zrovna plně zaneprázdněna boji proti indiánům.   O tři roky později se účastní slavné bitvy u Fallen Timbers, v níž vojáci USA triumfují. Když si v roce 1795 bere za ženu Annu Tuthill Symmesovou (1775–1864), zastává