Domů     Přemysl Otakar I. získal dědičný královský titul díky intrikám
Přemysl Otakar I. získal dědičný královský titul díky intrikám

Když je Přemysl Otakar I. v roce 1198 Filipem Švábským korunován českým králem, už se obejde bez podpory rodu Wettinů. To se promítne i do jeho vztahu s manželkou Adlétou, která z jejich kruhu pochází. Dřívější vášnivá láska vyhasne. Přemysl se rozhodne, že následníka mu povije jedině královská dcera.

Přemysl Otakar I. (1155/1167–1230) si vybere Konstancii Uherskou (1180–1240), která je dcerou uherského krále Bély III. (asi 1148–1196). Na pořad dne se dostává rozvod, který se táhne.

Svatba s Konstancií proběhne v roce 1199. Syn dostává natruc jméno Vratislav (1200–1201?), stejné jako Přemyslův potomek z prvního manželství. To je pro prvorozeného Vratislava (před r. 1181–po r.

1225) i jeho matku Adlétu velká pohana. Jasně dává najevo, že s nimi už nepočítá. Na evropském poli zatím probíhají strkanice o korunu císaře Svaté říše římské.

Zasahuje do nich i papež Inocenc III. (asi 1161–1216), a to ve prospěch Oty IV. Brunšvického (1175/1176–1218) z rodu Welfů. Snaží se přimět Přemysla, aby i on přešel na jeho stranu. Použije mazaný trik.

Uvádí, že korunu získal od muže, který mu ji udělit nemohl, sám ji totiž ještě neměl.

Filip Švábský (1177–1208) se totiž o trůn přihlásil po smrti svého staršího bratra Jindřicha VI. Štaufského (1165–1197), jehož syn Fridrich (1194–1250) byl v době otcova skonu teprve tříletý.

Ovšem jeho odpůrci preferují Otu IV. Během roku 1198 jsou zvoleni i korunováni oba králové. Inocenc III. nepovažuje Štaufa za legitimního, jeho souhlas nemá. Podporuje Otu IV. a tato skutečnost má ryze prozaický důvod.

Pevně věří, že se Welfům nepovede sjednotit části Německa se sicilským královstvím – tento krok by mohl ohrožovat Papežský stát, a tedy i jeho samotného.

Filip Švábský nechává Přemysla Otakara I. korunovat českým králem. FOTO: Neznámý autor/Creative Commons/Public domain
Filip Švábský nechává Přemysla Otakara I. korunovat českým králem. FOTO: Neznámý autor/Creative Commons/Public domain

Posvěcení z Říma

Svatý otec hledá proto hledá podporu pro svého favorita a Přemyslovi slíbí, že ho jako krále uzná papežská kurie i Ota IV. coby nově zvolený císař. Český král se chytí.

Dva předešlí čeští králové, Vratislav II. (asi 1033–1092) a jeho otec Vladislav II. posvěcení papeže neměli, on by byl první, komu by se této cti dostalo! Inocenc III. má navíc na Přemysla i další páku: Jeho nedořešený rozvod s Adlétou.

Z vícera důvodů se tak Přemysl v roce 1203 přesouvá do tábora stoupenců Oty IV. Brunšvického. Odměna na sebe nenechá dlouho čekat.

Ota mu potvrdí královský titul a korunu mu položí na hlavu papežský legát, který tak posvětí, že český král má souhlas a podporu Říma. Přesunem ke konkurenci Přemysl pořádně naštve Filipa Švábského. Ten zareaguje po svém:

Pohrozí Čechům řinčením zbraní a jejich země uděluje v léno Děpoltovi III. (1170/1180–1223) také z rodu Přemyslovců. Přemysl se zalekne. Filipově přesile teď čelit nedokáže, proto raději přechází zpátky do původního tábora.

Jenže smírné řešení mu pořádně zhořkne. Wettinové ústy Adlétina bratra Dětřicha (1162–1221) žádají:

„Nechť Přemysl opustí Konstancii a vrátí se k Adlétě a jejich dětem a přizná jim jejich práva.“ Wettinům musí složit slib, ve kterém se vrací zpátky k Adlétě. Jenže Konstancie mezitím otěhotní a přivede na svět syna Václava I. (1205–1253). Adléta je zavržena a má smůlu.

Přemyslovou manželkou se stává Konstancie Uherská. FOTO: Landgrafenpslater of 13th century/Creative Commons/Public domain
Přemyslovou manželkou se stává Konstancie Uherská. FOTO: Landgrafenpslater of 13th century/Creative Commons/Public domain

Odměna od mladíka

Sotva se ale rok s rokem sejde, situace vypadá úplně odlišně. Přemysl hlásí návrat do lůna štaufské skupiny.

Jenže 21. června 1208 je ale Filip úkladně zavražděn během veselky svojí neteře Beatrix II. Burgundské (1193‒1231) s Otou VII. z Andechsu (†1234). Po něm už se vlády nad celou Římskou říší ujme Ota IV. Brunšvický.

Příliš velká moc mu ale zřejmě stoupne do hlavy. Odmítne respektovat zájmy toho, kdo mu v minulosti velice významně pomohl – Svatého otce. Inocenc III. ihned Otu zavrhne a pro co největší ponížení ještě vyobcuje ze své církve.

Mezitím dospěl syn dávno zesnulého římského císaře Jindřicha VI. Z tříletého chlapečka Fridricha se vyklubal osmnáctiletý junák schopný převzít vládu. V září přijíždí od Basileje, kde se už srocují davy na jeho uvítanou.

Mezi největšími horlivci, kteří touží vyjádřit mu svoji přízeň, nechybí ani Přemysl. A odměna přichází velice záhy v podobě Zlaté buly sicilské, která českým králům pro další staletí zajistí dědičně panovnický titul.

Foto: Creative Commons, Úvodní fotografie: User:Acoma/Creative Commons/Public domain
reklama
Související články
Historie
Pomohlo Čingischánovi v budování ohromné říše počasí?
Čingischánova armáda dobývá nová území. Dostává se do Gruzie, Ruska a na Krym a jeho říše se tak rozkládá od Černého moře až k Tichému oceánu. Osudným se obávanému Mongolovi nakonec v roce 1227 stává pád z koně v průběhu tažení proti severočínské dynastii Ťin. Poté umírá. Jak vlastně dokázal mongolský vládce Čingischán (1162–1227) vybudovat tak obrovskou říši? Bylo […]
Historie
Horor za bílého dne: Jatka přeživších z lodi Batavia
Je to skalisko, nebo jde jen o odlesky měsíce na vlnách moře? Zatímco muž ve vraním hnízdě pod vrcholkem hlavního stěžně vidí nebezpečí, kapitán se přikloní k druhé variantě. Téměř 57metrovou plachetnicí Batavia otřese náraz. Poklady naložené v podpalubí nervózně zacinkají. Ani hlavní aktéři v tu chvíli netuší, v jaké hrůzy se zvrhnou následující dva […]
Historie
Mongolský vládce miloval ženy a syrové maso
Válečná vítězství si mongolský vládce užívá plnými doušky.  „Shromážděte všechny ženy z města,“ nařídí vždy po úspěšném tažení svého vojska. Mezi nimi si pak vybírá ty nejhezčí, které mu mají být po vůli. Čingischánovi nestačí, že má kromě Burtaj ještě tři další oficiální manželky. Milenky si Čingischán (1162–1227) volí především z žen a dcer vysoce postavených mužů, […]
Historie
Jak Marie Terezie pomáhala svobodným matkám?
Za porod nemanželského dítěte čeká ženy v habsburské monarchii během první poloviny 18. století smrt. Ještě v roce 1743 se mohou podle platného zákona dočkat stětí hlavy. Ovšem Marie Terezie tuto praxi změní. Ačkoliv je Marie Terezie (1717–1780) velmi silně věřící katolička a katolíci považují početí a porod nemanželského dítěte za hřích, panovnice chápe, že […]
reklama
záhady a tajemství
Posvátný oltář na hoře Ebal: Je dobývání Kanaánu Izraelity jenom mýtus?
„Až tedy přejdete Jordán, postavíte na hoře Ébalu ony kameny, jak vám dnes přikazuji, a obílíš je vápnem. Vybuduješ tam oltář Hospodinu, svému Bohu, oltář z kamenů, ale nebudeš je opracovávat železem,“ přikazuje Mojžíš (1394/1393–1274/1273 př. n. l.) vojevůdci Jozuovi (†1245 př. n. l.). Ten poslechne a skutečně oltář vybuduje a provádí na něm oběti Hospodinu. […]
Tajemný Ötzi: Z Itala kočovným zemědělcem?
Byl urostlý, svalnatý, měl dlouhé vlasy a tmavou pleť… I přestože se kvůli „zubu času“  poněkud scvrkl a i jeho kštice vzala za své, patří k nejatraktivnějším vědeckým artefaktům. Řeč je o nejslavnější evropské mumii, jejíž tělo odkryl ledovec v Ötztalských Alpách 19. září 1991. Ötzi, jak se ledovému muži dnes přezdívá, přitom nebyl žádným […]
Louis Le Prince: Vynálezce filmu zmizel beze stopy
Vynalezne film dlouho před Edisonem i bratry Lumiérovými. Dva dny předtím, než ho může představit světu, záhadně zmizí. Jak a proč dodnes zůstává záhadou. Francouzský vynálezce Louis Aimé Augustin Prince (1841-??) je sice označován za „skutečného otce kinematografie“, přesto je pro mnohé zcela neznámý. Jak je to možné? Fotí královnu K zachyceným obrázkům má blízko […]
Záhady Velikonočního ostrova: Umíme hýbat sochami, víme, jak dostaly čepice, ale co písmo?
Velikonoční ostrov je stále plný záhad, a proto se téměř nepřetržitě ocitá v ohnisku zájmu vědců. Ti se snaží odpovědět na spoustu otázek. Některé už se jim povedlo odhalit, jiné na svoje rozluštění dosud trpělivě čekají. Kdo byli dávní stavitelé majestátních soch? Tento oříšek rozlouskl současný švédský genetik Pontus Skoglund, když zkoumal DNA potomků původních ostrovanů […]
věda a technika
Slavná busta Nefertiti: Seznam nálezů usvědčil Borchardta z podvodu
Německý archeolog Ludwig Borchardt bere do ruky ušpiněný vápencový předmět. Chvíli přemýšlí. Potom dílko strčí do krabice se štukovými nálezy. V hlavě se mu rodí plán, jak si s ním trochu pohrát. Když se řekne Nefertiti (14. století př. n. l.), každý si vybaví slavnou bustu s vysokým modrým kloboukem znázorňující egyptskou královnu z doby 18. dynastie […]
Opioidová krize v USA
Spojené státy americké se od 90. let minulého století potýkají s rozsáhlou opioidovou krizí, aktuálně probíhá už její čtvrtá vlna. Podle odborníků souvisí tato krize se strukturou amerického zdravotnického systému, ve kterém je předepisování léků upřednostňováno před dražšími terapiemi.   Profesorka Judith Feinbergová z West Virginia University k tomu podotýká: „Většina pojištění, zvláště pro chudé lidi, nezaplatí v USA […]
Zuby moudrosti: Proč se nám proříznou až v dospělosti?
Teplota, bolest, otoky. V horším případě i cysty nebo dokonce zlomenina zánětem oslabené čelisti. Všechny tyhle lahůdky nás mohou potkat, pokud se dens serotinus neboli třetí stoličky rozhodnou vydrat ven. Tenhle proces začíná v dospělosti a může trvat roky. Vědci přišli na to, proč si u lidí dávají zuby moudrosti tak na čas.     […]
Zbraň proti depresím se špatnou pověstí
Říká se jim něžně houbičky a někteří lidé je vyhledávají kvůli jejich halucinogenním účinkům. Nové výzkumy ovšem ukazují, že lysohlávky v sobě skrývají zajímavé možnosti týkající se léčby duševních problémů. Ne všechny lysohlávky patří mezi halucinogenní houby, ale ty, které ano, obsahují ve velké míře dvě látky: psilocin a také psilocybin. Psilocybin je jedním z […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Jak vybrat a využít chytrou technologii na zápěstí
panidomu.cz
Jak vybrat a využít chytrou technologii na zápěstí
Také jste si všimli, že stále více lidí nosí na zápěstí chytré hodinky nebo fitness náramek? Pokud byste se i vy rádi nechali pohltit tímto trendem, ale nevíte, k čemu jsou taková zařízení dobrá a jak vybírat, jste na správné adrese. S obojím vám totiž poradíme. Jak vybrat chytré zařízení na zápěstí? Při výběru chytrého zařízení na
Čočková pomazánka s mletou paprikou
tisicereceptu.cz
Čočková pomazánka s mletou paprikou
Nejlépe chutná na čerstvém chlebu, ale při oslavách do ní můžete namáčet na silnější proužky nakrájenou mrkev nebo řapíkatý celer. Suroviny 200 g žluté nebo červené čočky 200 ml vody 2 stroužk
Prokletí zámku Miramare: Jeho vlastníci neumírají doma v posteli!
enigmaplus.cz
Prokletí zámku Miramare: Jeho vlastníci neumírají doma v posteli!
Italský Terst je považován za jedno z hlavních evropských měst okultismu. Vděčí za to dlouhé zednářské tradici i spiritualitě, která je pečlivě ukrytá za fasádou oficiální historie. Řada míst v Terstu
Kapsle se vzorky z asteroidu úspěšně přistála v Utahu
21stoleti.cz
Kapsle se vzorky z asteroidu úspěšně přistála v Utahu
Sonda OSIRIX-REx se na svou pouť vydala v září 2016. Jejím primárním cílem byla planetka Bennu patřící do Apollonovy skupiny. Zde měla sonda získat vzorky, naložit je do speciální kapsle a tu pak dopr
JOSEFÍNSKÉ SLAVNOSTI 2023
epochanacestach.cz
JOSEFÍNSKÉ SLAVNOSTI 2023
S podtitulem pocta Marii Terezii a pevnosti samotné připomíná akce založení pevnosti Terezín 10. října 1780. Již tradičně jsou situovány především do období 18. století. Jejich cílem je připomenout jedinečnou terezínskou pevnost a události, která předcházeli její výstavbě. Jde o jedny z největších slavností zaměřených na toto období v Evropě. Každoročně je navštěvují z Čech,
Duch psa běhal domem
skutecnepribehy.cz
Duch psa běhal domem
Jela jsem s přítelem na návštěvu k jeho pratetě. Petr mě varoval, že je teta trochu šílená, protože tvrdí, že po nocích v jejím domě běhá černý pes. Před lety jsem zažila něco hodně zvláštního. S přítelem jsme navštívili jeho tetu z pátého kolene. Petr mi dopředu říkal, že je teta trochu vyšinutá, tak ať její slova neberu vážně. Tvrdila
Oceán na Europě obsahuje uhlík
21stoleti.cz
Oceán na Europě obsahuje uhlík
Jupiterův měsíc Europa přitahuje zájem odborné veřejnosti jako magnet. Důvod je jasný. Měření ukázala, že pod ledovým povrchem se ukrývá oceán tekuté a teplé vody. A mnozí vědci nevylučují, že v této
Pocházel první mistr světa v šachu z Prahy?
epochalnisvet.cz
Pocházel první mistr světa v šachu z Prahy?
Rodina chudého pražského krejčího Josefa Steinitze žije na okraji židovského ghetta a v květnu 1836 do ní přibude další z mnoha dětí. Wilhelm přichází na svět s tělesnou vadou, v důsledku níž bude po
Podaří se mu teď vysekat z dluhů?
nasehvezdy.cz
Podaří se mu teď vysekat z dluhů?
Populární Marek Taclík (50) si snad už oddychne. Pokud soud vydá konečné rozhodnutí, zavře za jeho dluhy dveře. V roce 2018 vyhlásil osobní bankrot poté, co měl nepravidelné příjmy a nebyl schopen
Babí léto v Hliněné Baště
iluxus.cz
Babí léto v Hliněné Baště
Každé roční období přináší návštěvníkům průhonické restaurace Hliněná Bašta jinak chuťově zabarvené dobroty. Proto netřeba „smutnit“, že léto tak rychle uteklo, neboť poklidné posezení na romantické t
Zřícenina Lichnice: Obchází tu duch krvavé Milady?
enigmaplus.cz
Zřícenina Lichnice: Obchází tu duch krvavé Milady?
Vyrazit za středověkou atmosférou je v České republice poměrně snadné. Není však moc hradů a jejich zřícenin, které by člověka vtáhly do minulosti takovým způsobem, jako to umí východočeská Lichnice.
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
rezidenceonline.cz
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
Nádherný byt s desítkou rozmanitých luxusních pokojů představuje esenci dokonalého souznění orientální atmosféry se soudobou precizností, tak typickou pro nábytek a doplňky společnosti Covet House, je