Domů     Poznejte 8 největších mořských obrů!
Poznejte 8 největších mořských obrů!
22.2.2021

Vládcem souše je co do velikosti slon, ovšem pod hladinou světových moří a oceánů se skrývají tvorové, kteří svými úctyhodnými rozměry strčí slona hravě do kapsy. Na jaké kolosy lze ve slaných vodách narazit?

Plejtvák obrovský

Hmotnost: 190 tun

Délka: 30,5 až 33,6 m

Rychlost pohybu: až 37 km/hod.

Dožití: 80 až 90 let

Kde žije: ve všech světových oceánech kromě Severního ledového, častěji na jižní polokouli

Plejtvák obrovský, také známý jako modrá velryba, je největším současně žijícím živočichem na naší planetě a z hlediska tělesné hmotnosti zřejmě i v historii.

Na délku ho předčili jen někteří druhohorní býložraví dinosauři a poté několik dnešních bezobratlých živočichů.

Překvapivé pak je, že tento mořský obr dokáže, díky proudnicovému tvaru těla a kůži snižující tření, plout rychlostí až 37 km/hod., takže patří k nejrychlejším tvorům mořských hlubin.

Jazyk plejtváka váží 4 tuny, tedy asi jako dospělý slon africký!
Jazyk plejtváka váží 4 tuny, tedy asi jako dospělý slon africký!

Gigant s obřím apetitem

Plejtvák se živí výlučně krilem, tvořeným drobnými korýši, kterých denně pozře na 40 milionů. Jeho denní porce tak váží 3 až 5 tun. Kvůli velké spotřebě musí podstupovat dlouhé cesty, nikdy však nepřekračuje rovník.

Mláďata těchto savců se živí mateřským mlékem, které obsahuje 50 % tuku. Vypijí ho až 230 litrů denně, takže v době odstavení ve věku osmi měsíců váží asi 23 tun.

Plejtváci mají vynikající sluch a stlačitelný hrudník, který jim umožňuje ponory do velkých hloubek. Nadechovaný vzduch využívají až třikrát účinněji než suchozemští savci.

Talířovka obrovská

Hmotnost: 90 kg

Délka: zvon 2,3 metru v průměru, chapadla až 37 m

Rychlost pohybu: až několik km za hodinu

Dožití: 1 rok

Kde žije: v subarktických vodách Severního ledového oceánu a severních částech Atlantiku a Pacifiku

Kvůli svému vzhledu nese tato medúza v angličtině jméno lví hříva, kterou skutečně připomíná. Menší jedinci mají světle oranžovou až žlutohnědou barvu, větší sytě purpurovou až temně fialovou. Jejich tělo tvoří z 94 až 97 % voda.

Ze zvonu o průměru přes 2 metry vyrůstá 8 chomáčů, z nichž každý obsahuje 150 chapadel, která jsou extrémně lepkavá.

Střetnutí člověka se žahadly talířovky působí bolest a zčervenání kůže, za normálních okolností není smrtící, ale může vést k srdeční zástavě u ohrožených jedinců. K deaktivaci žahavých látek poslouží ocet.

Díky délce chapadel až 37 metrů je považována za nejdelšího živočicha na světě.
Díky délce chapadel až 37 metrů je považována za nejdelšího živočicha na světě.

Jediná talířovka požahá až 150 lidí

V červenci roku 2010 došlo u amerického města Rye v New Hampshire k požahání 150 lidí, k čemuž stačily, vzhledem k její velikosti, ostatky jediné talířovky. Tyto medúzy se živí zooplanktonem, malými rybami či žebernatkami.

Ale pro krevety představují plovoucí oázy, poskytují jim totiž úkryt i potravu. Nepřáteli talířovek jsou naopak mořští ptáci či mořské želvy. Medúzy mohou díky mořským proudům cestovat i na velké vzdálenosti.

Vorvaň obrovský

Hmotnost: samci až 50 tun, samice 25 tun

Délka: rekord 25,6 m, průměrně 12–14 m samice a 16–18 m samci

Rychlost pohybu: průměrně 7,4 km/hod., maximálně až 37 km/hod.

Dožití: 80 let

Kde žije: hojní od arktických vod až k rovníku

Je to právě tato velryba, která je ztotožňována s biblickou mořskou příšerou Leviathanem a jež sehrála ústřední roli v románu Hermana Melvilla Bílá velryba.

Její anglický název sperm whale souvisí s mléčně bílou substancí v její hlavě zvanou, spermacet, která bývala dříve mylně zaměňována se spermatem. Funkce této látky není zcela objasněná.

Vědci se domnívají, že umožňuje zvířeti regulovat vztlak či napomáhá echolokaci, případně funguje jako beranidlo při soubojích samců.

Mozek vorvaně vážící až 9 kg je největším a nejtěžším mozkem na světě, v poměru k velikosti těla se však o velký mozek nejedná.
Mozek vorvaně vážící až 9 kg je největším a nejtěžším mozkem na světě, v poměru k velikosti těla se však o velký mozek nejedná.

Až kilové zuby si poradí i s krakaticí

Vorvani jsou nejhlouběji se potápějícími savci, klesají do hloubky přes 3200 metrů. Mají obrovskou hlavu, která tvoří až třetinu těla. Živí se především krakaticemi, kalamáry a jinými chobotnicemi, ale troufnou si i na některé druhy žraloků.

V dolní čelisti mají 20–26 párů kuželovitých zubů, z nichž každý váží téměř kilogram. Aby odolali přísavkám krakatic, jejích kůže dosahuje tloušťky 36 cm. Každý den pozřou 3 % své tělesné váhy.

Krakatice obrovská

Hmotnost: 275 kg u samice a 150 kg u samce

Délka: samice asi 13 m, samec průměrně 10 m, rekord údajně až 18,5 m

Rychlost pohybu: při úhybném manévru až 40 km/hod.

Dožití: zřejmě jen 5 let

Kde žije: ve všech světových oceánech v blízkosti kontinentálních a ostrovních svahů

Už od 18. století kolovaly mezi námořníky zvěsti o obří mořské příšeře s dlouhými chapadly a velkýma očima. Až roku 1857 spojil dánský přírodovědec Japetus Steenstrup tyto zkazky se skutečným živočichem, krakaticí obrovskou.

Tělo tohoto hlavonožce se skládá z trupu (pláště), osmi ramen a dvou dlouhých chapadel, nejdelších svého druhu. Právě díky nim dosahují krakatice délky až 13 metrů.

Krakatice spolu s kalmarem Hamiltonovým má největší oko v živočišné říši. S průměrem přes 30 cm je velké jako lidská hlava.
Krakatice spolu s kalmarem Hamiltonovým má největší oko v živočišné říši. S průměrem přes 30 cm je velké jako lidská hlava.

Sex jen jednou za život

Jejich ramena jsou pokrytá přísavkami, jež mají až 15 cm v průměru. Krakatice se pohybují v hloubkách od 200 do 1200 m a jsou to aktivní predátoři, loví hlubokomořské ryby a olihně.

Pohlavně dozrávají ve věku 2 až 3 let, ale žijí jen asi 5 let, takže se za život rozmnoží pouze jednou. Délka trupu tohoto živočicha nepřesahuje 2,25 m. Proto je dnes za největšího hlavonožce považován kalmar Hamiltonův s délkou pláště až 4 m. Největší ulovený jedinec měřil pak 10 m a vážil 450 kg.

Kosatka dravá

Hmotnost: 10 tun samci, 5 tun samice

Délka: 9 metrů samci, 8,5 metru samice

Rychlost pohybu: až 55 km/hod., průměrně 10–13 km/hod.

Dožití: samice obvykle 50, někdy až 90 let, samci průměrně 30, výjimečně 50 let

Kde žije: polární regiony – u pobřeží Aljašky, Islandu, Norska i Antarktidy

Impozantní kosatku dravou si nelze splést s jiným mořským tvorem. Má charakteristickou černou hřbetní ploutev, vysokou až 1,8 metru, a bílou hruď a boky, stejně jako bílou skvrnu nad a mezi očima.

Kosatky žijí ve skupinách, kde základem je mateřská linie sestávající z matky rodu a jejích potomků. Stejně jako delfíni jsou i kosatky velmi zpěvná zvířata. Jejich hvízdání a cvakání slouží ke komunikaci i echolokaci.

Člověku jsou kosatky známé už od pravěku, o čemž svědčí kresba na planině Nazca v dnešním Peru, pocházející z období kolem 200 let př. n. l. až 600 let n. l.
Člověku jsou kosatky známé už od pravěku, o čemž svědčí kresba na planině Nazca v dnešním Peru, pocházející z období kolem 200 let př. n. l. až 600 let n. l.

„Velryba zabiják“ není velryba

Anglické označení killer whale neboli „velryba zabiják“ je nesprávné. Správně by mělo znít zabiják velryb.

Kosatky totiž nejsou velryby, a navíc stojí na vrcholu potravního řetězce, takže požírají ryby, ptáky, želvy, tuleně, žraloky (bojí se jich i lidožraví žraloci bílí) a jiné kytovce, zejména běluhy a plejtváky. Lidi však napadá zřídka, většinou jen když si je splete s oblíbenou kořistí.

Žralok obrovský

Hmotnost: 20–30 tun

Délka: 8–10 metrů, někteří jedinci až 14 m

Rychlost pohybu: 5 km/hod.

Dožití: 80 až 130 let

Kde žije: moře a oceány tropického a subtropického pásma

Žralok obrovský je největším soudobým žralokem a zároveň největším žijícím obratlovcem, který nepatří mezi savce. Tato největší paryba světa má charakteristické zabarvení, světlé skvrny a pruhy na tmavém pozadí. Její kůže je přitom až 15 cm silná.

Žralok obrovský je vejcoživorodý, v jednom vrhu rodí samice i 300 mláďat o délce okolo půl metru. Reprodukce je tento žralok schopný až ve věku 25 let.

Na čelní straně hlavy má umístěnou relativně velkou tlamu, jež má až dva metry napříč a vešlo by se do ní pět lidí.
Na čelní straně hlavy má umístěnou relativně velkou tlamu, jež má až dva metry napříč a vešlo by se do ní pět lidí.

Za potravou i do chladných hloubek

Člověku není tento žralok nijak nebezpečný, živí se výhradně planktonem a malými rybami. Pokud nenajde dostatek potravy při hladině, potápí se do hloubky 250 až 500 metrů, kde může být teplota vody až o 20 °C nižší. Přesto v ní tento teplomilný žralok vydrží.

Při klesání ke dnu využije svého negativního vztlaku, díky čemuž se potápí rychleji a ušetří až 30 % energie. Tu přemění na teplo, což mu umožňuje zůstat v chladnějších vodách déle a přefiltrováním vody získat více potravy.

Manta obrovská

Hmotnost: kolem 1 350 kg

Délka: 3–5 metrů, rozpětí ploutví 7 až 9 metrů

Rychlost pohybu: 24 km/hod.

Dožití: 20–25 let

Kde žije: teplejší vody Atlantského, Indického i Tichého oceánu

Manta obrovská neboli rejnok manta je paryba, blízký příbuzný žraloků. Má chrupavčitou kostru a pohybuje se pomocí dvou silných ploutví, které jsou ohebné na obě strany. Díky tomu může maximalizovat sílu záběru a její pohyb v oceánu tak připomíná ptačí let. Dříve byla vyhledávaným cílem rybářů, dnes spíše amatérských potápěčů.

Oči manty jsou schopné dvojitého vidění, takže dokáže každým okem sledovat jiný objekt.
Oči manty jsou schopné dvojitého vidění, takže dokáže každým okem sledovat jiný objekt.

Námořníky přezdívaná „ďábelská ryba“

Mezi rybáři a námořníky kolovaly kdysi zvěsti, že manta umí vyskočit nad vodní hladinu, svými ploutvemi obejmout člověka a stáhnout ho pod ni, kde ho usmrtí. Manta se však živí výhradně planktonem, není tedy dravá.

Jediné nebezpečí, které od ní člověku hrozí, je silný úder ploutví při blízkém kontaktu. Vyskočit nad vodní hladinu však tato paryba skutečně dokáže, a to až do výšky dvou metrů. Zřejmě se tím zbavuje staré kůže a parazitů na těle.

Hlístoun červenohřívý

Hmotnost: 270 kg

Délka: 8 m, rekord 11 m

Rychlost pohybu: umí plavat i svisle

Dožití: není známo

Kde žije: ve všech oceánech, od tropických oblastí po mírné

Král sleďů, tuto přezdívku si vysloužil hlístoun červenohřívý od námořníků, kteří věřili, že vede sledě a lososy během jejich migrace. Jeho označení v mnoha jazycích znamená doslova mořský had.

Je to díky dlouhému zploštělému tělu, které může dosahovat délky až 11 metrů. Má vzhled monstra, velké vypoulené oči a jasně červenou hřbetní ploutví, ale ve skutečnosti je neškodný. Živí se krilem, malými rybami a olihněmi.

O hlístounech se traduje, že umějí předpovídat zemětřesení, často se totiž u břehu zjeví těsně před ním, nebo po něm. Jsou však jen citlivější vůči otřesům země než lidé.
O hlístounech se traduje, že umějí předpovídat zemětřesení, často se totiž u břehu zjeví těsně před ním, nebo po něm. Jsou však jen citlivější vůči otřesům země než lidé.

Umí předpovídat zemětřesení?

Jeho vnitřní orgány jsou soustředěny blízko hlavy, díky tomu přežije i ztrátu velké části ocasu. Na rozdíl od ostatních ryb postrádají hlístouni šupiny. Jejich kůže je sice přizpůsobená životu v hloubkách až 1000 metrů, snadno se však poškodí. Občas uvíznou v sítích rybářů, případně je vyplaví moře na břeh.

Foto: Shutterstock.com, Wikimedia Commons
Související články
Věda a technika
Neštovice: Postrach, který věda zahnala
Amerika je pro kolonizaci zemí zaslíbenou. Stačí přesvědčit původní obyvatelstvo, aby vycouvalo. Přesvědčovacích prostředků mají Evropané celou řadu. Pušky, děla, a také neštovice. Neštovice jsou nemocí, která významným způsobem mění dějiny Kolem roku 400 př.nl zasáhne Athény epidemie, s největší pravděpodobností neštovic. Vyhubí čtvrtinu populace a mezi obětmi je i nejvýznamnější z vůdců – Periklés (500–429 […]
Věda a technika
Co jste netušili o výtazích?
Kabinka visí na kovovém laně, připevněném na kladce. Můžete si nastoupit! A kdy pojedeme nahoru? Až někdo ručně navine lano na dřevěný buben! Tak nějak funguje první známý výtah na světě… Autorem pradědečka výtahů je řecký matematik Archimédes (asi 287-212 př. n. l.) a sestaví ho okolo roku 236 před Kristem. Podobné používají i Římané, […]
Věda a technika
Víme, jak vznikl náš Měsíc?
Nové planety se rodí různými způsoby. Jedním z nich, kterým vznikla i naše sluneční soustava, je takzvaná akrece neboli „narůstání“. V tomto případě se oblak plynu s drobnou příměsí prachu díky vnějšímu impulzu, kterým může být například výbuch nedaleké hvězdy, začne hroutit do podoby disku. Jedná se v podstatě o gravitační proces. V centru disku […]
Věda a technika
Rekordmani mezi rostlinami: Fascinující nej rostlinné říše
Znáte je? Nejmenší a největší rostliny světa, rostliny s nejdelšími listy, největšími květy či nejdelším jehličím, nebo třeba nejstarší rostlinu, jejíž věk je téměř pět tisíc let?  Představujeme vám rekordmany z říše rostlin, seznamte se. Obrovsky rozmanitý svět rostlin nás obklopuje v každém koutu světa. Rostliny nám i zvířatům poskytují potravu a kyslík, bez kterého […]
reklama
svět zločinu
Olga Hepnarová: Ukřivděná dívka zvolila jako zbraň náklaďák
Má kruhy po očima. Nespala dobře. V chodu ji udržuje hlavně napětí, které šponuje každý sval v jejím těle. V kabině tmavozelené Pragy RN se trochu uklidní. Tady se cítí dobře. S řadicí pákou a volantem to zkrátka umí. Je připravená vyrazit na krvavou misi s jediným cílem – zabíjet. V době, kdy se Olga Hepnarová poprvé rozkřičí […]
Robert Tempel si odseděl 20 let v kriminále, chce rekordní odškodné
Novináři doufají v podobnou „senzaci“, jakou bylo omilostnění Jiřího Kajínka. Seskupí se poblíž věznice a přemýšlejí. Co jim propuštěný muž řekne? Jak bude naladěný? Co bude mít na sobě? Jenže on to vezme bočním východem a nepozorovaně zmizí. On se dočkal. Tehdy 28letý Robert Tempel vyláká Lukáše S. (22) z Velkých Popovic a jeho společníka Michaela V. (25) […]
Místo špekáčků opékal orgány obětí
Právě zavraždil dva malé chlapce. To je pro něj ale teprve začátek. Nad jejich zkrvavenými mrtvolami onanuje. Následně z těl vyjme vnitřnosti, které si upeče na ohni a sní.  Hrdly. Tak se jmenuje vesnice v okrese Litoměřice, kde přijde na svět Josef Kulík (*1930).  Hochova životní cesta rozhodně není snadná. Je ještě malý, když mu umírá […]
Dívka, která nesměla vyslovit své jméno
Kalifornští manželé Phillip a Nancy Garridovi unášejí v roce 1991 jedenáctiletou blondýnku Jaycee Dugardovou. Vězní ji osmnáct let a Garrido s ní za tu dobu zplodí dvě děti, Angel a Starlet. Dívka si ke svým únoscům přesto vypěstuje podivný, ale láskyplný vztah. Je ráno desátého června roku 1991. Jedenáctiletá Jaycee Dugardová, oblečená do své oblíbené […]
reklama
svět zločinu
Jiří Dvořák: Pomstychtivý stařík útočil kyselinou, nastražil bombu a zastřelil úřednici
Na jedné straně je to inteligentní člověk. Na straně druhé jeho veškeré znalosti a zkušenosti přebíjejí emoce. Zloba, nenávist, touha po pomstě. A tak se jednoho dne vydá na vražednou výpravu. Má seznam smrti, který začne naplňovat.   Když se tento kluk narodí, dostává jméno a příjmení, které u nás má svého času kdekdo. Jmenuje […]
Utrpení v drápech Černého pantera
Ztichlým výstavným domem se uprostřed noci tiše plíží maskovaný muž. Přišel unést bohatou dědičku. Náhoda mu přihraje do cesty její dceru, a tak opouští vilu se zcela jinou kořistí, než pro kterou si přišel. Výkupné ale bude požadovat stejně. Do prvních deseti let věku je Donald Nappey jen jeden z tisíců obyčejných anglických kluků. Jenže […]
Vrah Martin Vlasák: Popravil dva lidi kvůli pár tisícovkám
Řidiči taxi je nezvykle horko. Zákazník, kterého veze, mu nahání husí kůži. Než se podívá do zpětného zrcátka, proletí mu hlavou projektil. Na místě umírá, vrah bere jeho vůz a jede za další obětí.  Za dvojnásobnou chladnokrevnou vraždu si Martin Vlasák od soudu odnese doživotní trest. Dodnes sedí ve věznici na Mírově. Patří mezi skoro […]
Gerald Murphy: Sexuální predátor uteče policii a vraždí!
Policisté vtrhnou do domu, kde je omámí štiplavý zápach. Mají pocit, že s případem budou rychle hotoví. Jenže je překvapí pachatel, který v ložnici stojí nad mrtvým dítětem s puškou v ruce a vyhrožuje, že dvě další vedle něj čeká stejný osud. Trvá to dlouhých 37 hodin, pak se ozve osudová rána… Je to přesně […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Inkontinence je stále tabu
panidomu.cz
Inkontinence je stále tabu
Problém, který zná asi většina z nás. Musíme si „nutně odskočit“, ale není kam. A pro někoho pak už může být pozdě. Samovolným únikem moči čili inkontinencí trpí až půl milionů Čechů. Za lékařem se ale stydí jít, přitom se dá hendikep dobře ovlivnit cvičením i léky. Podle statistik až 65 procent postižených nikdy se
Záhadné bažiny Manchac: Obývá je krutá čarodějnice?
enigmaplus.cz
Záhadné bažiny Manchac: Obývá je krutá čarodějnice?
Na přelomu 19. a 20. století má v oblasti bažiny Manchac v americkém státě Louisiana žít tajemná žena jménem Julie Brown. Je to prý čarodějnice, která umírá za záhadných okolností v roce 1915. Od té d
Se sestrou jsme byly jako oheň a voda
skutecnepribehy.cz
Se sestrou jsme byly jako oheň a voda
Mladší sestra byla krásná a zábavná, na rozdíl ode mě. Měla desítky nápadníků, zatímco o mě nikdo nestál a zdálo se, že se nevdám. Vše nasvědčovalo tomu, že zůstanu na ocet. Pomalu jsem se smiřovala s nepopulárním údělem staré panny, která bydlí s rodiči ve velkém bytě, s otcem hraje po večerech karty a s matkou kouká na seriály. Byla jsem nenápadná šedivá
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
S.A.R. Rescue-Timer Edition 1994: Výroční skvost od Mühle Glashütte
iluxus.cz
S.A.R. Rescue-Timer Edition 1994: Výroční skvost od Mühle Glashütte
Rodinná manufaktura Mühle Glashütte v roce 2024 slaví třicáté výročí výroby náramkových hodinek speciální edicí S.A.R. Rescue-Timer Edition 1994. Tento model, symbol robustnosti a spolehlivosti, mimoc
Kde stál kamenný stolec Přemyslovců?
historyplus.cz
Kde stál kamenný stolec Přemyslovců?
Vzduchem létají mince. Lidé se po nich nadšeně vrhají. „Podívej, mám už plnou hrst,“ chlubí se jeden druhému. Jde o to na chvíli odvést pozornost davu, aby neušlapal přemyslovského knížete Břetislava I., mířícího k posvátnému kameni.   „Pojal Břetislava, synovce, a vedl jej na stolec knížecí,“ píše kronikář Kosmas (asi 1045‒1125) o nastolení Břetislava I. (1002/1005‒1055)
Kuřecí paličky v ohnivé marinádě
tisicereceptu.cz
Kuřecí paličky v ohnivé marinádě
Správně dochucená marináda dokáže obyčejné jídlo vyšvihnout do nebeských výšin. Přesvědčte se sami. Suroviny 8–10 kuřecích paliček sůl, pepř 1 lžíce hořčice 1 lžíce kečupu 1 lžička pálivé ml
Babské rady na bolest v krku
nejsemsama.cz
Babské rady na bolest v krku
Bolesti v krku jsou jedním z příznaků nachlazení, začínající chřipky či bakteriální nebo virové infekce. Pokud jsou teprve v počátku, můžete se těchto potíží zbavit i přírodní cestou. Bolest v krku je velmi nepříjemná. Hrdlo může být zarudlé, oteklé, může v něm být pocit škrábání a pálení doprovázeného chrapotem či potížemi při polykání. Jak si ulevit od bolestí a ztlumit zánět v hrdle?
Utajili Jeřábek a Třešňáková rozvod a dál hrají divadlo pro okolí?
nasehvezdy.cz
Utajili Jeřábek a Třešňáková rozvod a dál hrají divadlo pro okolí?
Už nějaký čas se proslýchá, že manželství herce Tomáše Jeřábka (49) z Jedné rodiny a herečky Halky Třešňákové (52) je v troskách. Teď se k nám však donesly zvěsti, že už by měli mít dokonce po rozvo
Zradil prokletý diamant Habsburky?
epochalnisvet.cz
Zradil prokletý diamant Habsburky?
O luxusní šperky z aukční síně Christie´s je jako každoročně obrovský zájem. Tentokrát však doslova enormní. V katalogu se totiž vyjímá skutečný skvost – pod položkou číslo 710 je v něm zapsán „bezejmenný žlutý diamant o váze 81,56 karátu, zasazený mezi 15 malými brilianty“. Jeho vyvolávací cena činí 350 000 švýcarských franků.   Původ tohoto slavného diamantu
Zámek Bečov nad Teplou a Relikviář svatého Maura: Dlouhá cesta k původní kráse
epochanacestach.cz
Zámek Bečov nad Teplou a Relikviář svatého Maura: Dlouhá cesta k původní kráse
Hned po korunovačních klenotech je relikviář svatého Maura považován za nejcennější movitou památku v České republice. A to se přitom zdálo, že tenhle románský skvost už je pro další generace nenávratně ztracen. Všechno začalo na počátku 13. století ve Francii. Biskup Gérard de Rumigny, působící v severofrancouzském městě Cambrai, byl neúnavný v hledání svatých relikvií. Nashromáždil jich hned
Mezihvězdný poutník není ztracen: Komunikace s Voyagerem 1 obnovena
21stoleti.cz
Mezihvězdný poutník není ztracen: Komunikace s Voyagerem 1 obnovena
Ve své době patřily k technologické špičce, máloco ale stárne rychleji než technologie. Sonda Voyager 1, která dala nahlédnout za oponu Jupiteru a Saturnu, dojala svět „Bleděmodrou tečkou“ a stala se