Domů     Nero: Vrah na císařském trůnu?
Nero: Vrah na císařském trůnu?
24.10.2019

Historie ho zná jako jednoho z nejkrutějších panovníků všech dob. Na druhou stranu se dokázal na trůně udržet celých 14 let, nevedl žádné krvavé dobyvačné války. Umění, literatura a filozofie za jeho éry vzkvétaly. Jak to tedy  bylo s císařem Neronem doopravdy?

Na samotném počátku jeho vlády náležela faktická moc ve státě Neronově matce Agrippině. Víme to z mincí, na kterých je zobrazen císař i jeho matka na jedné straně a jejich tváře jsou obráceny k sobě.

Ovšem Agrippina má na nich dominantnější pozici, její jméno a tituly jsou na lícní straně, a navíc v prvním pádu, kdežto Neronovo jméno je na rubu a ve třetím pádu – mince mu jsou tedy pouze věnovány.

Nero si začal toto své ponížení rychle uvědomovat a vzdoroval mu symbolicky hned na dalších mincích z roku 55 n. l.

Nejprve vládla jeho matka Agrippina.
Nejprve vládla jeho matka Agrippina.

Úspěšný vladař

Prvních pět let Neronovy vlády (54–59 n. l.) je hodnoceno mimořádně pozitivně – stejně jako například počáteční období vlády Caliguly (vládl 37–41 n. l.). Římský historik Aurelius Victor ze 4. století například píše:

„V průběhu pěti let byl tak výborný při zvelebování města, že pozdější císař Traianus často po zásluze říkával, že všichni císařové jsou vzdáleni tomuto Neronovu pětiletí.“ Podle kronikářů dokonce odmítl Nero kvůli svému mladému věku titul „Pater Patriae“ (Otec vlasti), který byl nedílnou součástí titulování císařů.

Nero si také nenechal ujít žádnou příležitost, aby dokázal svou štědrost a mírnost. Tíživější daně buď zrušil, nebo alespoň snížil. Také prostí Římané mohli být s jeho vládou spokojeni, protože dbal na plnění zásady „panem et circenses“ (chléb a hry).

Často pořádal hry mládeže, hry v cirku, divadelní představení a gladiátorské zápasy.

Na začátku vlády byl císař velice úspěšným panovníkem.
Na začátku vlády byl císař velice úspěšným panovníkem.

Hrozila císaři vzpoura?

Pro římské císaře bylo pořádání různých velkolepých zábav a oslav vždy ošemetné.

Na jedné straně chtěl panovník ukázat, že mu na lidu záleží, ovšem na straně druhé mohlo shromáždění většího počtu lidí na jednom místě pro císaře znamenat ohrožení – například nebezpečí vzpoury.

Nero ale patřil k těm vládcům, kteří se před lidem v paláci nezavíral. Držel se politiky zvané „Pax Romana“ (římský mír), která spočívala v zachování míru ve značné části Evropy pod dozorem římských vojsk. V kronikách se píše:

„Nikdy nepojal ani přání na rozšíření a zvětšení říše. Zamýšlel dokonce odvést vojsko z Británie a upustil od toho jenom proto, aby se nezdálo, že poškozuje otcovu (tj. Claudiovu) slávu.“

Nero nechtěl římskou říši rozšiřovat o další území.
Nero nechtěl římskou říši rozšiřovat o další území.

Proměna císaře v despotu

Po roce 59 n. l. se Neronova vláda změnila k nepoznání. Můžeme zde vidět určitou podobnost s vládou císaře Caliguly, v jeho případě je ale možno změnu v chování objasnit neurologickým postižením mozku po prodělaném zánětu mozkových blan.

V případě Nerona ale nemáme žádné zprávy o chorobě nebo nějaké konkrétní události, která by vedla k proměně císaře v despotu. Přece se tak ale stalo. Nero nebyl a nebude jediným vládcem, který se kdy nechal unést mocí a ztratil veškeré zábrany.

S tím může souviset i jeho náklonnost k východním (orientálním) despotickým vládám, kde měl panovník neomezenou moc a nemusel brát ohledy na žádné poradní sbory a úředníky tak, jak tomu bylo v Římě v dobách raného císařství.

Nerova vláda se z ničeho nic změnila a císař se stal despotickým tyranem.
Nerova vláda se z ničeho nic změnila a císař se stal despotickým tyranem.

Kdo ohrožuje moc císařovy matky

Pro Agrippinu byly první roky Neronovy vlády zlatým obdobím. Její syn byl papírově nejmocnějším mužem říše a ona, jelikož nad ním měla neskutečný vliv, nejmocnější ženou a vlastně i osobou vůbec. Našla však soupeře, se kterým nepočítala.

Další dva lidé s velkým vlivem na Nerona byli totiž Seneca, filozof zodpovědný ze jeho vzdělání, a Afranius Burrus, velitel pretoriánské gardy, elitní jednotky tvořící osobní stráž císaře.

Zvlášť Seneca nelibě nesl, jak moc matka synovi do všeho mluví, a začal její neomylnost a nepostradatelnost zpochybňovat.

Pravda je, že i Neronovi, čím dál tím víc zkušenějšímu vládci, začalo matčino poručnictví vadit, a to už byl jen krůček k averzi a krok k nenávisti.

Nejprve se fyzicky zbavil nevlastního bratra Britannica, v němž Agrippina nacházela stále větší zalíbení, pak obrátil pozornost přímo k ní.

Nerovi začalo matčino poručnictví vadit, proto ji zabil.
Nerovi začalo matčino poručnictví vadit, proto ji zabil.

Matka je zrádkyně a nepřítel Říma

V roce 59 došel Nero k přesvědčení, že matka chystá jeho pád. A proto ji nechal odstranit. První pokus zavraždit ji na lodi ještě nevyšel, ten druhý, provedený dvěma důstojníky na pevnině, už ano. Ulevilo se vlastně všem.

Senát, který ji nikdy nemiloval, prohlásil Agrippinu za nepřítele státu a zrádkyni, Seneca s Burrem mohli dále poklidně, už nikým nerušení, řídit stát. Nebylo to zas tak těžké.

Nerona v tu dobu daleko víc než státnické povinnosti zajímaly návštěvy hospod a nevěstinců. I když byl později v politice přece jen mnohem aktivnější, objevil v sobě především umělecké sklony.

A co je horší – uvěřil, že jsou výjimečné.  Považoval sám sebe za nejlepšího básníka, zpěváka, harfistu i tanečníka. Nejprve vystupoval jen v okruhu nejbližších, později i veřejně.

Miloval potlesk, a pokud někdo odešel z jeho představení předčasně, považoval to za zradu, kterou nemilosrdně trestal.

Nera zajímaly spíš návštěvy hospod a nevěstinců.
Nera zajímaly spíš návštěvy hospod a nevěstinců.

Porod a smrt v hledišti

Existují legendy, že ženy v obavách z císařova hněvu rodily v hledišti. Vypráví se o starcích, kteří během představení zemřeli. Muži zase předstírali smrt, aby je vynesli ven a oni nemuseli poslouchat krákorání zrzavého obtloustlého „umělce“.

Vytrvalý Nero přesvědčený o své genialitě totiž dokázal své publikum obšťastňovat třeba celý den a noc bez jediné přestávky. Období jeho vlády patřilo k nejklidnějším ve starověkém Římě.

Na jeho představení se museli přihlížející dívat dlouhé hodiny.
Na jeho představení se museli přihlížející dívat dlouhé hodiny.

Píseň pro hořící Řím

A nakonec ho vlastně přestali mít rádi všichni. Když v roce 64 n. l.

zachvátil Řím velký ničivý požár, který trval 6 dní a zničil čtvrtinu města, měl Nero údajně shlížet na město stravované plameny, v divadelnímu kostýmu hrát na kitharu a zpívat píseň o dobytí Troje.

Byl podezírán, že město zapálil úmyslně, aby jej mohl zbourat a přestavět k obrazu svému, tedy především si vybudovat Zlatý palác s jezerem a 30 metrů vysokou vlastní sochou.Po velkém požáru Říma už Neronovi nikdo neuvěřil, že bourání starých budov, které zbyly, je ve skutečnosti protipožárním opatřením.

Že budování velkolepého císařského paláce a nového Říma na spálených troskách nebylo záminkou ničivého ohně, ale jeho důsledkem. Zkrátka – Nero byl vinen. A to i přesto, že sám císař z požáru obvinil křesťany, kteří se, zřejmě po krutém mučení, k činu doznali.

Na 300 jich nechal upálit ve Vatikánských zahradách, další ukřižovat či předhodit dravým šelmám.

Podle některých informací měl Nero sám Řím zapálil.
Podle některých informací měl Nero sám Řím zapálil.

Zešílel Nero definitivně?

V Římě v té době vládla špatná nálada. Nejlíp se měli donašeči, patolízalové a všichni, kdo uměli tleskat. Neronovy paranoidní představy navíc v roce 65 posílil předem prozrazený pokus o atentát, po kterém následovaly popravy spiklenců.

Smrti neušel dokonce ani Seneca, který prý o připravované vraždě věděl. Stát se zadlužoval a Nero zřejmě definitivně zešílel. Jinak si nelze vysvětlit léto roku 66, kdy na zlatém voze, obklopen tisícovkou umělců, odjel na návštěvu do milovaného Řecka.

Proti Nerovi se začaly bouřit kvůli jeho politice.
Proti Nerovi se začaly bouřit kvůli jeho politice.

Jak zastavit vzbouřené legie

To už se ale blížil jeho konec. Proti Neronově daňové politice se začaly bouřit mnohé provincie, ovšem Nero neudělal vůbec nic. Pouze zcela vážně navrhl, že se pokusí zastavit vzbouřené legie zpěvem. Bylo jasné, že tenhle panovník už dál vládnout nemůže.

Počátkem června roku 68 prohlásil senát Nerona za veřejného nepřítele, což se rovnalo rozsudku smrti.

Nero ukončil svůj život sám.
Nero ukončil svůj život sám.

Poslední minuty velkého císaře

Večer 8. června usnul Nero v císařském paláci. Když se kolem půlnoci probudil, zjistil, že jeho garda, jediná a poslední záruka osobní bezpečnosti, zmizela. Byl sám. Jeden z bývalých otroků mu nabídl úkryt ve své vile zhruba šest kilometrů za městem.

V přestrojení, doprovázen hrstkou posledních nejvěrnějších, dorazil Nero na místo. Nařídil sluhům, aby mu vykopali hrob. Verzí jeho posledních okamžiků je víc. Ta nejčastěji tradovaná vypráví o tom, že stále dokola opakoval jediná slova:

„Jaký to umělec ve mně hyne!“ Pak se v dálce ozvala kopyta koní jeho pronásledovatelů. Nero si ke krku přiložil dýku. Čtrnáctiletá vláda Římu skončila během několika minut v kaluži krve.

Foto: Shutterstock.com, wikimedia.org
Související články
Historie
Theagenes získal rekord v počtu vítězství mezi starořeckými atlety
Klučinovi jménem Theagenes z Thasu, ostrova v Egejském moři, se líbí socha stojící na agoře v jeho rodišti. „Chci ji mít doma,“ rozhodne se a odnese si ji. Okamžitě ale vypukne pátrání, kam artefakt zmizel. Záhy se zjistí, že ho má Theagenes. Městská rada diskutuje, co s mladičkým zlodějem udělat. Většina radních by ho poslala na […]
Historie
Zápasníka Milona z Krotonu roztrhali hladoví vlci
Filozof a matematik Pythagoras (asi 570–495 př. n. l.) se mezi lety 540–530 př. n. l. usazuje v Krotonu v jihoitalské Kalábrii a shromažďuje tu okruh svých žáků. Patří mezi ně i atlet Milon z Krotonu. „Čerpal od Pythagora nejenom filozofická poučení, ale i vědecká zdůvodnění tréninkových zásad a zápasnických chvatů,“ uvádí sportovní novinář Václav […]
Historie
Nehoda, nebo sebevražda? Jak zemřel Miroslav Tyrš?
Polední slunce nemilostivě pálí. Rolník pohledem přejede zčásti zorané pole a vydá se osvěžit k řece. Ötztalská Acha je tu pořádně divoká. Ve středu proudu, zaklíněné o kameny, omílá voda znetvořené lidské tělo bez nohy.   Národní obrozenec, historik umění, univerzitní pedagog, jeden ze zakladatelů Sokola, člen poroty pro výběr sochařské výzdoby Národního divadla… Ten […]
Historie
Jiří z Poděbrad: Jediný král nepocházející z královské dynastie
Husitský král či král dvojího lidu. Tyto přezdívky si vyslouží jediný český král, který nepochází z panovnické dynastie, ale z domácí šlechty. Jiří z Kunštátu a Poděbrad, kališník, který se po celou dobu své vlády snaží o pokojné soužití kališnické většiny s katolickou menšinou. Proč se mu to nedaří? Zikmund Lucemburský (1368–1437) po sobě nezanechává žádného mužského potomka. […]
reklama
lifestyle
Jak snížit riziko při cestách do exotických destinací? Očkujte se!
Češi si k trávení své dovolené vybírají čím dál exotičtější země. Kromě obohacujícího zážitku si s sebou domů však mohou přivézt i nechtěný suvenýr – některou ze život ohrožujících nemocí, které se u nás nevyskytují, nebo zde již byly vymýceny. Jak tomu zabránit? Vedle úrazů, které jsou nejčastější zdravotní komplikací, postihující turisty na cestách, se jich velká […]
Hvězdná kariéra Whitney Houston: Cesta k slávě
Whitney Elizabeth Houston, jedna z největších pěveckých hvězd vůbec, si svým hlasem a talentem získala srdce milionů fanoušků po celém světě. Její cesta k vrcholu byla plná úspěchů, ocenění a rekordů. V tomto článku se podíváme na klíčové momenty její zářivé kariéry, která ji katapultovala mezi nesmrtelné legendy hudebního světa. Horká koupel plná bublinek je […]
„Úsměvné“ přešlapy slavných lidí z dob, kdy byli ještě mladí
Dnes jsou z nich nezpochybnitelné špičky ve svých oborech. Jsou vážení a uznávaní. Je až s podivem, že se tak nějak pozapomnělo na jejich hříchy z mladických let. A pozor, čistý štít nemá ani boháč a mecenáš v jedné osobě Bill Gates! Caron Butler – špičkový basketbalista Bývalý profesionální hráč americké NBA a současný trenér […]
Nezdravé jídlo: Zastavme trend doby!
Vaření je někdy věda, ale ne zas taková věda, abychom si nedávali pozor na nezdravé potraviny. Víte, co všechno vám může udělat takový populární Big Mac, pokud si ho budete dávat příliš často? A tušili jste, že na každých 100 000 obyvatel je 45 lidí s mrtvicí kvůli umělým sladidlům? Přepálený tuk může začít u […]
historie
Vzdorokrál Karel Albrecht s podporou Čechů usiloval o trůn
Jako „zimní král“ se do historie českých zemí zapisuje Fridrich Falcký. Málokdo však ví, že Čechy mají i svého druhého „zimního krále“. Je jím Karel Albrecht, který se nechává prohlásit českým vzdorokrálem Karlem III., ačkoliv trůn právoplatně patří Marii Terezii… Roku 1713 se Karel VI. (1685–1740), císař Svaté říše římské a král španělský, český a uherský, […]
Horská dráha: Už Kateřina Veliká zbožňuje klouzání!
Některé se řítí rychlostí přes 200 km/hod. Jiné sviští ve výšce 139 metrů. Občas se ocitnete hlavou dolů. Ruská carevna by zírala, kdyby viděla, co vzešlo z její kratochvíle. Horské dráhy patří k nevyhledávanějším atrakcím zábavních parků po celém světě. Protože kdo by si nechtěl užít adrenalinovou jízdu a zažít chvíle čisté euforie. Zábava pro […]
Sardinské nuragy: K čemu asi jsou?
Od 18. století př. n. l. do 2. století n. l. existuje na Sardinii takzvaná Nuragská kultura. Jméno dostane po nurazích, kamenných věžích ve tvaru komolého kužele. Zarážející je hlavně jejich počet. Na Sardinii jich je přes 6500! Kromě nuragů za sebou civilizace zanechá i náboženské komplexy s posvátnými nádržemi k uctívání kultu vody, sochy, ale […]
Slavný Bedřich Hrozný získal profesuru až na třetí pokus
V červnu 1905 se Bedřich Hrozný stává docentem a do světa velké vědy se uvede přednáškou O babylónském eposu o stvoření světa. Finančně mu to ale nic nepřinese. Bádáním ani přednáškovou činností se Bedřich Hrozný (1879‒1952) neuživí. Naštěstí stále pracuje jako univerzitní knihovník, a proto může požádat o ruku svoji vyvolenou Vlastu Procházkovou (1888‒1959), aniž […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Randová se strachuje o své blízké
nasehvezdy.cz
Randová se strachuje o své blízké
Hvězda seriálu Ulice je prostě smolařka v lásce. Ač Martina Randová (52) vypadá rok od roku stále lépe, toho pravého pořád ne a ne najít. Ještě před dvěma lety otevřeně říkala, že je přesvědčená o
Pozorování UFO nad Argentinou: Podobnost s Roswellem čistě náhodná?
epochalnisvet.cz
Pozorování UFO nad Argentinou: Podobnost s Roswellem čistě náhodná?
Záhada jednoho z nejzvučnějších případů UFO v Argentině, pokřtěného tiskem jako argentinský případ Roswell, dodnes přetrvává v paměti nejen argentinských ufologů. Podobnost s legendárním případem v Novém Mexiku z roku 1947 je skutečně až zarážející…   Je právě 17. srpna 1995 a Antonio Galvagno si za jasného dne se svou ženou dopřává oběd, když asi v
Splynutí organismů spustilo překotný rozvoj života na Zemi
21stoleti.cz
Splynutí organismů spustilo překotný rozvoj života na Zemi
Soužití dvou organismů, kdy jeden žije uvnitř těla druhého, se označuje jako endosymbióza. Pokud dojde k jejich splynutí, změní se jednodušší organismus v organelu druhého. Za celou historii naší plan
Hrad Svojanov: Působí zde snad dodnes jakési dávné prokletí?
enigmaplus.cz
Hrad Svojanov: Působí zde snad dodnes jakési dávné prokletí?
Hrad Svojanov patří mezi naše nejtajemnější hrady. Koluje o něm celá řada záhadných legend a pověstí. Pravděpodobně nejznámější z nich jsou pověsti o tragických osudech místních žen jménem Kateřina
Správná péče o vlasy se vyplatí
panidomu.cz
Správná péče o vlasy se vyplatí
Je dobré se k vlasům chovat tak, aby vám zanedbání později nevrátily. Pomůže tomu vhodný šampon a dobrá strava. Sice už je po zimě, ale naše vlasy kvůli mrazu a větru možná ztratily potřebnou hydrataci, lámou se a třepí. Jejich dlouhodobou kondici ovlivňuje i kouření, nedostatečný pitný režim a strava. Dejte vlasům hydrataci Začít můžete
Victorinox s damaškovým nožem pro 2024
iluxus.cz
Victorinox s damaškovým nožem pro 2024
Letošní limitovaná edice Damast je fascinujícím spojením nože Victorinox Farmer X, oblíbených střenek Alox v syté tmavě hnědé barvě a elegantní čepele Damasteel®. Jmenuje se Farmer X Alox Damast a je
Láska v duchu feng-šuej
nejsemsama.cz
Láska v duchu feng-šuej
Jste už dlouho sama a nedaří se vám potkat vhodného partnera? Zkuste to podle moudrého učení feng-šuej, které vám může pomoci nejen tipy, jak udělat domov kouzelnějším, ale také jak potkat pana Božského. Když to v dávných dobách nešlo jinak, lidé se uchylovali k milostné magii. A dělají to i dnes. Existují metody, jak přivábit
Krátil vůdce amerických nacistů daně?
historyplus.cz
Krátil vůdce amerických nacistů daně?
„Heil Hitler!“ ozývají se 20. února 1939 halasné výkřiky z davu shromážděného v newyorské hale Madison Square Garden. Paže účastníků švihají nahoru v nacistickém pozdravu. Na 22 000 Němců, naturalizovaných v USA, protestuje proti židovskému spiknutí…   Na shromáždění, konaném u příležitosti blížícího se výročí narození prvního amerického prezidenta George Washingtona (1732‒1799), se vedle sebe objevuje jeho
Matka mi pořád mluví do života
skutecnepribehy.cz
Matka mi pořád mluví do života
Asi nejsem jediná, koho to potkalo. Ale až příliš pozdě jsem zjistila, že mi moje matka řídí život a já tak žiju ten její, nikoliv svůj. Moje máma byla doma vždy generál a táta byl typický podpantoflák… Máma ho jen úkolovala a on ani neodporoval. Rozhodovala o všem Když jsem byla trošku starší, dali mě na výběrovou školu s rozšířenou
Turistická stezka Silesianka: Nejkrásnější pohled na Euroregion Silesia
epochanacestach.cz
Turistická stezka Silesianka: Nejkrásnější pohled na Euroregion Silesia
Který výhled na česko-polské pohraničí, označované jako Euroregion Silesia, je ten nejkrásnější? Na tuto otázku nemusíme odpovídat teoreticky, ale můžeme v praxi vyzkoušet turistickou stezku Silesianka. Nachází se nedaleko od hradu Štramberk v okrese Nový Jičín. Provede nás k celkem 34 vyhlídkovým objektům na obou stranách hranice – 23 na české straně, 11 na polské. Na trase jsou
Jídelna s vytříbeným vkusem
rezidenceonline.cz
Jídelna s vytříbeným vkusem
Místo pro stolování je velmi často součástí multifunkční společenské zóny, proto na ni svým stylem obvykle navazuje. Shoduje se zejména materiálově, výsledná kompozice mnohdy poslouží i jako přirozený prostorový předěl. Vybavení prostoru, souvisejícího s konzumací jídla, se odvíjí od dané dispozice a její velikosti, odpovídat by mělo rovněž počtu členů domácnosti. Odráží určitě i to,
Těstoviny s houbami, kuřetem a slaninou
tisicereceptu.cz
Těstoviny s houbami, kuřetem a slaninou
Houby a těstoviny k sobě pasují jako rajče a bazalka! Takhle je nejraději vaříme my. Ingredience na 4 porce 1 balení oblíbených těstovin 100 g čerstvých hub 1 šalotka 5 snítek tymiánu 300 ml