Domů     Mýty versus realita: Stal se opravdový hrabě d´Artagnan pravou rukou kardinála Mazarina?
Mýty versus realita: Stal se opravdový hrabě d´Artagnan pravou rukou kardinála Mazarina?

Francouzský spisovatel Alexandre Dumas starší (1802–1870) se ve svém románu Tři mušketýři inspiruje osobou Charlese de Batze-Castlemora, francouzského hraběte d´Artagnana (1611–1673). Skutečný život jeho hrdiny ale vypadal o poznání jinak.

„Jeho Eminence (kardinál) pana de Tréville požádala, zda by mu dal dva mušketýry, kteří by byli šlechtici a neměli nic než plášť a meč, neboť by mu tak byli za vše zavázáni,“ Dumas, jak se Charles dostal do blízkosti kardinála.

Velitel mušketýrů Jean Armand du Peyrer de Tréville (1598–1672) prý vybral d´Artagnana a Besmauxe.

Charlese mohl doporučit Julesi Mazarinovi (1602–1661) doporučit hrabě de Guiche, pod jehož velením v roce 1646 sloužil ve Flandrách. Nemohl to být Tréville, protože Mazarin ho nenáviděl.

 Gazette de France 30. června 1646 oznamuje, že „pan d´Artagnan, jeden ze šlechticů Jeho Eminence,“ přijel z Flander ke dvoru, aby pověděl o úspěchu královského vojska. Tehdy už je Mazarinovým důvěrníkem, jinak by se mu nedostalo cti mluvit s ním osobně.

D'Artagnanova socha v nizozemském Maastrichtském městském parku. Sander Spek/Creative Commons/Public domain
D’Artagnanova socha v nizozemském Maastrichtském městském parku. Sander Spek/Creative Commons/Public domain

Vojáky poštve proti sobě

Dostáváme se k mušketýrům po dvaceti letech. Děj se odehrává v období 1648–1649. Tehdy propuká povstání Fronda (1648–1653; ze slova fronde, praky, kterým davy nespokojenců střílely do kardinálových oken).

„D´Artagnan a Besmaux si stýskali, že po celý život sloužili Jeho Eminenci, aniž se jakkoli povznesli. … nejednou netušili, kde vzít měďák na večeři…,“ lituje je Courtilz. Ve skutečnosti Mazarin není nevděčník. Ví, že Charlesovi může svěřit důvěrné úkoly.

Ten stráví dobu Frondy, kdy Mazarinovi hoří v Paříži půda pod nohama a musí utéct, jako posel v koňském sedle.

Kardinálovi přináší zprávy a on na oplátku 23. dubna 1651 posílá ze svého exilu na zámku Brühl v Severním Porýní-Vestfálsku příteli list, v němž se zmiňuje:

„Královna ve mně před časem vzbudila naději, že obdržím poručnictví v gardách pro pana d´Artagnana…“ Na hodnost poručíka si ale Charles počká až do jara 1652. A vojáky naštve, když vyjde najevo, že je Mazarinovým člověkem. Raději se vrací zpátky ke kardinálovi.

Kardinál Mazarin žádal o mušketýry do svých služeb. FOTO: Pierre Louis Bouchart/Creative Commons/Public domain
Kardinál Mazarin žádal o mušketýry do svých služeb. FOTO: Pierre Louis Bouchart/Creative Commons/Public domain

Žárlivá manželka

Romány líčí d´Artagnana jako galantního milovníka. Jeho první láskou se stane královina komorná Constancie Bonacieuxová, podlehne i zákeřné intrikánce mylady de Winter. O jeho milostných pletkách ale neexistují věrohodné zprávy.

Víme ale, že se 3. dubna 1659 oženil s vdovou Charlottou-Annou de Chanlecy (1624–1683). Konzervátor francouzské Bibliothéque royale Eugéne d´Auriac (1815–1891) vypravuje o jejich manželství:

„Ke své ženě se vždy choval dobře, pozorně a s klidem…Taková mírnost se jí ale jevila jako lhostejnost… Klid zaměňovala za nezájem, z d´Artagnanovy nepřítomnosti se rodila nová žárlivost. Uchýlila se tedy k slzám, pak přišly na řadu hádky…“

Ludvík XIV. Pověřil hraběte choulostivým úkolem. FOTO: Hyacinthe Rigaud/Creative Commons/Public domain
Ludvík XIV. Pověřil hraběte choulostivým úkolem. FOTO: Hyacinthe Rigaud/Creative Commons/Public domain

Dlouhá cesta k povýšení

„Po celých deset let jsem vojínem Vašeho Veličenstva, ničím jiným, a povoláváte-li mě k sobě, neměním pána, jenom posádku,“ skládá d´ Artagnan hold Ludvíkovi XIV. „Ale změníte-li teď posádku, dostane se vám, věřte mi, povýšení, jehož jste hoden,“ odpovídá dojatě král.

Cesta hraběte k povýšením je klikatá. V roce 1653 si kupuje dvorský úřad správce královské voliéry. Brzy ho ale prodává, zadluží se a za 80 000 livrů (roční nájem domku v Paříži tehdy stál asi 540 livrů) si kupuje hodnost kapitána Francouzských gard.

K mušketýrům se vrací až 26. května 1658. Gazette de France tehdy uvádí, že „pan d´Artagnan, bývalý kapitán v pluku Francouzských gard, složil do jeho (králových) rukou slib věrnosti a obdržel hodnost poručíka v kompanii Mušketýrů.“

Nicholas Fouquet zpronevěřil státní peníze a bude zatčen. FOTO: Charles Le Brun/Creative Commons/Public domain
Nicholas Fouquet zpronevěřil státní peníze a bude zatčen. FOTO: Charles Le Brun/Creative Commons/Public domain

Žalářníkem pana ministra

Tři mušketýři ještě po deseti letech spadají do časů 1660–1673. „…část rozmluvy, tak bystře a inteligentně vedené ze strany Fouquetovy, vzbudila v králi větší vážnost k povaze tohoto muže a jeho schopnosti coby ministra,“ tvrdí Dumas.

Král ale nakonec ztratí ve Fouqueta důvěru a nechá ho zavřít, přestože on údajně odhalí spiknutí, které má panovníka svrhnout a usadit na trůn jeho bratra Filipa. Ludvík XIV. pověří d´Artagnana choulostivým úkolem:

zatknout ministra Nicholase Fouqueta (1615–1680), protože tenhle intrikán si plete státní kasu se svou vlastní.

Akce proběhne v Nantes 5. září 1661. Panovník Charlesovi nařídí, aby na Fouqueta ve vězení (nejprve v západofrancouzském Angers, později ve Vincennes jihovýchodně od Paříže a v Bastile) dohlížel.

Nevděčné úlohy žalářníka se zbaví až po vynesení rozsudku nad Nicholasem 13. prosince 1664.

Král lituje jeho smrti

V závěru románu umírá d´Artagnan v bojích u Maastrichtu. V okamžiku, kdy dostane od krále povýšení na maršála, nemine ho nepřátelská dělová koule. Ve skutečnosti se po boku mušketýrů, od 22. ledna 1667 jako jejich kapitánporučík, se účastní dalších bojů.

Osudným se mu stane obléhání Maastrichtu, když Ludvík XIV. chce obsadit Nizozemí. „Počet ran z mušket byl tak velký, že ani kroupy nedopadají natolik hustě…,“ informují dobové noviny Le Mercure galant. Jedna z kulek si to namíří d´Artagnanovi do krku.

Krále zpráva o jeho smrti 25. června 1673 zaskočí. Gazette de France přináší 1. července 1673 oznámení:

„Ludvík XIV., okamžitě informovaný o d´Artagnanově smrti, dal najevo, že jej zpráva citelně zasáhla, to skrze důvěru, kterou v něho Jeho Veličenstvo chovalo.“

Foto: Creative Commons, Úvodní fotografie: John Seb Barber/Creative Commons/CC BY 2.0
reklama
Související články
Záhady a tajemství
Záhady kolem krále Artuše: Kým vlastně byl, kde ležel bájný hrad Camelot a kde se vzala kouzelník Merlin?
„Zítra nás čeká boj,“ prohlašuje Artuš a přehlédne svoje rytíře. Usedá s nimi u kulatého stolu, kde nikdo nemůže být v čele. Kde se jejich legendární setkání mohla odehrávat? A jak to bylo se samtoným Artušem? Po téměř čtyřech staletích vlády Římanů nad Anglií zůstává na ostrovech spousta římských staveb včetně amfiteátrů. Jeden z nich se nachází […]
Záhady a tajemství
Posvátný oltář na hoře Ebal: Je dobývání Kanaánu Izraelity jenom mýtus?
„Až tedy přejdete Jordán, postavíte na hoře Ébalu ony kameny, jak vám dnes přikazuji, a obílíš je vápnem. Vybuduješ tam oltář Hospodinu, svému Bohu, oltář z kamenů, ale nebudeš je opracovávat železem,“ přikazuje Mojžíš (1394/1393–1274/1273 př. n. l.) vojevůdci Jozuovi (†1245 př. n. l.). Ten poslechne a skutečně oltář vybuduje a provádí na něm oběti Hospodinu. […]
Záhady a tajemství
Tajemný Ötzi: Z Itala kočovným zemědělcem?
Byl urostlý, svalnatý, měl dlouhé vlasy a tmavou pleť… I přestože se kvůli „zubu času“  poněkud scvrkl a i jeho kštice vzala za své, patří k nejatraktivnějším vědeckým artefaktům. Řeč je o nejslavnější evropské mumii, jejíž tělo odkryl ledovec v Ötztalských Alpách 19. září 1991. Ötzi, jak se ledovému muži dnes přezdívá, přitom nebyl žádným […]
Záhady a tajemství
Louis Le Prince: Vynálezce filmu zmizel beze stopy
Vynalezne film dlouho před Edisonem i bratry Lumiérovými. Dva dny předtím, než ho může představit světu, záhadně zmizí. Jak a proč dodnes zůstává záhadou. Francouzský vynálezce Louis Aimé Augustin Prince (1841-??) je sice označován za „skutečného otce kinematografie“, přesto je pro mnohé zcela neznámý. Jak je to možné? Fotí královnu K zachyceným obrázkům má blízko […]
reklama
historie
Premiér, který prosadil válku, skončil rukou atentátníka
Hrabě Karl von Stürgkh, politik z doby Rakouska-Uherska, působil nějaký čas v úřadu premiéra. Jeho konec ale nebyl zrovna nejšťastnější. Vrah si na něj počíhal při obědě. Karl von Stürgkh (1859–1916) pochází ze štýrské šlechtické rodiny, povýšené v roce 1721 do hraběcího stavu. V roce 1891 je zvolen do císařské rady. Později, v letech 1909–1911, působí jako ministr školství rakouské […]
Bylo tu, není tu: Jak nacisté zplundrovali Evropu?
Na nehybná nahá lidská těla dopadají sněhové vločky. Ledabyle zaparkovaný valník je plný vyhublých mrtvých. Až jejich fotografie obletí svět, mnoho lidí se stále bude zdráhat uvěřit, jaká zvěrstva byl s to nacistický režim spáchat. Krvavá mašinerie koncentračních táborů má pro třetí říši finanční bonusy – vždyť jen v Osvětimi si nakrade na 8 tun […]
Ve vzduchu je cítit konflikt. Čím Římané rozčilovali Germány?
Císař Octavianus Augustus má plnou hlavu plánů. V Germánii, kde Římané po přelomu letopočtu dosáhli řady vojenských úspěchů, by rád rozšířil svůj vliv. V nejlepším případě by pak z území na pravém břehu řeky Rýna udělal další říšskou provincii. Tím, kdo se o to má pokusit, se stává Publius Quintilius Varus (46 př. n. l.–9 n. l.), od […]
Masakr římských legií se odehrál v dolnosaském pohoří
„Vare, Vare, vrať mi mé legie,“ volá zoufale císař Octavianus Augustus, když do Říma dorazí zprávy o kruté porážce římských legií v Teutoburském lese roku 9 n. l. Bije přitom hlavou o zeď. „Roztrhl si roucho a hluboce truchlil. Po několik měsíců si neholil vlasy a nestříhal vousy,“ líčí císařův stav historik Suetonius. Krutý debakl přiměje […]
svět zločinu
Zabijáci sexuálních otrokyň: Manželé loví a vraždí dívky
Inteligentní a talentované Charlene Williamsové se změní život poté, co potká o deset let staršího Geralda Gallega. Vezme si ho za muže a dvojice spolu zažívá spoustu dobrodružství. To se nese v duchu těch nejodpornějších zločinů.  Ani jeden z jejích rodičů není žádný hlupák. Charlene Williamsová, později Gallegová, se narodí 10. října 1956 v kalifornském […]
Vrazi, kteří se stali inspirací pro filmové trháky
Krimi je jedním z nejoblíbenějších žánrů, které sledujeme na televizních obrazovkách. Kteří vrazi se stali pro filmaře těmi nejinspirativnějšími? Bruno Lüdke Počet obětí: údajně nejméně 51 Kde působil: Köpenick, Německo Čím se vyznačoval: Žádnou z vražd mu nedokázali. Jak skončil: Odsouzen k pokusům v nacistickém blázinci.   Silný kalibr i pro nacistické zabijáky Noc, ve které přišel ďábel […]
Nejslavnější česká bratrovražda. Ale kdy se stala?
Měla to být oslava, při které v Boleslavi zasednou za masivními stoly dva bratři: kníže Václav (asi 907–935/929) a Boleslav (asi 915–967/972), který si později získá přízvisko Ukrutný. Svátek svatých Kosmy a Damiána však naservíruje krvavou dohru. Nejznámější vraždu české historie.     Co o ní lze s jistotou říct? Téměř nic – snad kromě […]
Psychopat Manson: Založí sektu zabijáků
Potomek alkoholičky a kriminálnice Charles Manson (†83) se již jako třináctiletý vydá na cestu zločinu. Je zapleten do krádeží aut, loupežných přepadení, kuplířství i falšování šeků. Když jej v roce 1967 naposledy propouštějí z vězení, žádá, ať ho tam nechají. Kéž by ho vyslyšeli. Manson za mřížemi strávil podstatný kus svého dosavadního života, a tak […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Čočková pomazánka s mletou paprikou
tisicereceptu.cz
Čočková pomazánka s mletou paprikou
Nejlépe chutná na čerstvém chlebu, ale při oslavách do ní můžete namáčet na silnější proužky nakrájenou mrkev nebo řapíkatý celer. Suroviny 200 g žluté nebo červené čočky 200 ml vody 2 stroužk
České Lurdy: Docházelo v nich k zázračnému uzdravování?
epochalnisvet.cz
České Lurdy: Docházelo v nich k zázračnému uzdravování?
K potemnělému svatostánku se blíží další poutníci. Od úst jim přitom stoupají obláčky páry. V kalendáři je totiž 13. leden a venku mrzne, jako když praští. Ve čtyři hodiny ráno je přesto bazilika v se
Pardubický kraj: Tipy na výlety pro všechny!
epochanacestach.cz
Pardubický kraj: Tipy na výlety pro všechny!
Pokud by vás náhodou v tomto krásném kraji nezlákal hrad na Kunětické hoře (viz úvodní foto), máme tu pro vás řadu dalších tipů! Jako první tip na výlet je tento – zkuste navštívit nový židovský hřbitov v Pardubicích.  Je součástí Centrálního hřbitova, který naleznete v ulici K Židovskému hřbitovu. Ačkoli k založení došlo již roku 1883, je
Co si dal trilobit ke své poslední večeři?
21stoleti.cz
Co si dal trilobit ke své poslední večeři?
Paleontologové z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy s kolegy popsali v jednom z nejprestižnějších vědeckých časopisů trilobita starého 465 milionů let se zachovaným obsahem trávicí soustavy. Ta
Záhadné kubánské útoky opět v akci: Neznámá zbraň udeřila přímo v Bílém domě!
enigmaplus.cz
Záhadné kubánské útoky opět v akci: Neznámá zbraň udeřila přímo v Bílém domě!
Federální úřady vyšetřují nové případy tzv. havanského syndromu. Záhadné onemocnění způsobuje řadu závažných příznaků včetně poškození mozku. Má se za to, že jej způsobuje dosud neznámá zřejmě akustic
Horor na irském venkově: Ďábla odhalili, když hráli karty!
enigmaplus.cz
Horor na irském venkově: Ďábla odhalili, když hráli karty!
Říká se, že ten, kdo chce neznámého člověka správně odhadnout, podívá  se mu na boty. Jejich kvalita, čistota o každém mnohé napovídá. Zároveň si můžete i zkontrolovat, zda před vámi náhodou nestojí-n
Emirates slaví Mezinárodní den kávy
iluxus.cz
Emirates slaví Mezinárodní den kávy
Mezinárodnímu dni kávy, který připadá na 1. října věnuje velkou pozornost i společnost Emirates. Na palubách svých letadel i v saloncích Emirates vytvořila širokou nabídku kvalitních káv, jíž se každo
Orly bělohlavé zabíjí sinice, jejichž toxin by však mohl léčit lidi
21stoleti.cz
Orly bělohlavé zabíjí sinice, jejichž toxin by však mohl léčit lidi
Už v 90. letech 20. století docházelo ke zpočátku nepochopitelným úhynům orlů bělohlavých v blízkosti vodních nádrží na jihovýchodě Spojených států. Příčinou jejich smrti byla vakuolární myelinopatie,
4 talenty kakaa
panidomu.cz
4 talenty kakaa
Je běžně v regálech – balíček nepřichuceného kakaového prášku. Stejného, kterého si staří Aztékové a Mayové vysoce cenili pro jeho mimořádné účinky. Některé jsou spíš bájné, ale další už věda potvrdila. * Proti stárnutí Za stárnutí víc než plynutí času může klesající schopnost buněk bránit se poškození, které jim způsobují agresivní volné radikály. Ty jsou
Vyhlédla si snad za Forejta náhradu?
nasehvezdy.cz
Vyhlédla si snad za Forejta náhradu?
Rozchod na spadnutí. Alespoň tak se mluví o vztahu EVY BUREŠOVÉ (30) a PŘEMKA FOREJTA (36). Říká se, že je za tím její nevěra! Hvězda seriálu ZOO si podle všeho velmi přeje svatbu. Eva Burešová (30)
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
rezidenceonline.cz
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
Nádherný byt s desítkou rozmanitých luxusních pokojů představuje esenci dokonalého souznění orientální atmosféry se soudobou precizností, tak typickou pro nábytek a doplňky společnosti Covet House, je
Za všechno může sestřin manžel
skutecnepribehy.cz
Za všechno může sestřin manžel
I když nás od sebe se sestrou dělí dva roky, bylo to jako nic a spíš nás všichni brali za dvojčata. Když jsme se před pěti lety přestaly vídat, těžce jsem to nesla. Za náš rozkol může Alžbětin manžel Honza. Je to nepříjemný chlap, který se ke mně nikdy nechoval hezky. Po jeho poslední eskapádě, která nás