Domů     Mohlo Tróju ve skutečnosti zničit zemětřesení?
Mohlo Tróju ve skutečnosti zničit zemětřesení?

Při vykopávkách v Hisarliku-Tróji postupně archeologové objevili devět vrstev, pocházejících z různých období vývoje města. První a nejstarší vrstva je z doby zhruba kolem roku 3000 př. n. l. To ale není to, co hledají.

I druhá vrstva pochází z příliš dávného období (asi 2600–2250 př. n. l.), aby byla sídlem, které Řekové obléhali. Archeologové se postupně shodnou, že nejpravděpodobnějším kandidátem na „Homérovo město“ je sedmá vrstva přibližně z let 1300–1190 př. n. l.

Město podlehlo útoku pravděpodobně v letech 1250–1200 př. n. l. Nejspíš tu ale proběhlo válek více. Výzkumy v Tróji probíhají dodnes. V roce 2008 archeologové například zjistili, že město má větší rozlohu, než se dosud předpokládalo.

Trójské hradby. FOTO: CherryX per Wikimedia Commons/Creative Commons/CC BY-SA 3.0
Trójské hradby. FOTO: CherryX per Wikimedia Commons/Creative Commons/CC BY-SA 3.0

Důležitý obchodní artikl

Hisarlik byl ve 13. století př. n. l. zřejmě významným obchodním centrem.

„Důležitým obchodním artiklem pro Tróju mohli být rovněž koně – v každém případě je toto město v některých antických textech synonymem pro obchod s koňmi,“ říká přesvědčivě německý archeolog Eberhard Zangger (* 1958).

Zprávy o chovu koní v Tróji máme i přímo ze starověku. Řecký básník Quintus ze Smyrny uvádí, že na trojské pláni se nacházela dostihová dráha. Mytickému trojskému králi Láomedontovi zase vyčítali podvod při obchodu s koňmi.

Z tabulek psaných mykénským lineárním písmem B pak vyplývá, že koně jsou také majetkem trojského královského paláce. Koně jsou zkrátka v tomto městě všude, kam se člověk podívá. Nebyl tedy příběh o lsti jenom jakýmsi symbolem…?

Mapa naleziště v Hissarliku. FOTO: Bibi Saint-Pol (French original); Sachse (Danish translation)/Creative Commons/Public domain
Mapa naleziště v Hissarliku. FOTO: Bibi Saint-Pol (French original); Sachse (Danish translation)/Creative Commons/Public domain

Stroj jménem Kůň

Naopak. Trojský kůň mohl skutečně existovat! I když v trochu jiném významu, než jaký mu přiřkl Homér. Lidé tehdy byli schopni vyrobit důmyslné obléhací stroje. Nejspíš i takové, které se podobaly koni.

Už vojska panovníka staroasyrské říše Šamši Adada I., vládnoucího v 19. století př. n. l., totiž při obléhání měst používala dřevěná beranidla (v nejjednodušší podobě kmen stromu, kterým proráželi městské brány).

Existovala však i mnohem složitější zařízení spojená s obléhacími věžemi. Použití této techniky se brzy rozšířilo do Mykén a ve 13. století př. n. l. už nešlo o nic neobvyklého. A co je zajímavé, starověcí Asyřané dávali svým válečným strojům jména zvířat!

Průřez vykopávkami. FOTO: User:Bibi Saint-Pol/Creative Commons/Public domain
Průřez vykopávkami. FOTO: User:Bibi Saint-Pol/Creative Commons/Public domain

Rozhodla příroda

Odpověď na otázku, zda byl slavný podvod s Trojským koněm realitou nebo jen výplodem básnické fantazie, dodnes stoprocentně neznáme.

Vzhledem k tomu, že Trója byla symbolem obchodu s koňmi, není podle Eberharda Zanggera vyloučeno, že mohlo jít i o tajné znamení nebo znak na městské bráně. Koně byli v Tróji zkrátka jako doma!

Existuje ale i jiné vysvětlení pro dobytí dávného města, které nemá s koňmi vůbec nic společného. Městské hradby totiž mohlo zničit zemětřesení, po němž dobyvatelé snáze pronikli do Tróje. Vždyť už ve 13. století př. n. l. byla tato oblast tektonicky činná…

S trojským koněm to ve skutečnosti asi bylo trochu jinak. FOTO: Jorge Láscar from Australia/Creative Commons/CC BY 2.0
S trojským koněm to ve skutečnosti asi bylo trochu jinak. FOTO: Jorge Láscar from Australia/Creative Commons/CC BY 2.0

Egypťané byli první

Homér si ve svém vyprávění o Trojském koni mohl vzít příklad ze starší legendy z doby egyptského faraona Thutmose III., který vládl přibližně v letech 1479–1425 př. n. l. Papyrové svitky z období kolem roku 1470 př. n. l.

totiž líčí, jak Egypťané obléhali město Joppa (dnešní Jaffa v Izraeli). Vojevůdce Džehuti tehdy vymýšlí léčku: „Stáhneme se a budeme předstírat porážku,“ přikáže vojákům.

Před branami města ale zanechávají spoustu zbytečností, které by jim při cestě překážely. Jsou tu i velké koše. Když je objeví obyvatelé Joppy, považují je za válečnou kořist. „Odneseme si je do města,“ jásají. Radovánkám nad vítězstvím už nic nebrání.

Jenže v noci z košů vylezou egyptští vojáci a město má své dny spočítané. Odtud není k Trojskému koni daleko…

Foto: Creative Commons, Úvodní fotografie: CherryX per Wikimedia Commons/Creative Commons/CC BY-SA 3.0
reklama
Související články
Záhady a tajemství
Posvátný oltář na hoře Ebal: Je dobývání Kanaánu Izraelity jenom mýtus?
„Až tedy přejdete Jordán, postavíte na hoře Ébalu ony kameny, jak vám dnes přikazuji, a obílíš je vápnem. Vybuduješ tam oltář Hospodinu, svému Bohu, oltář z kamenů, ale nebudeš je opracovávat železem,“ přikazuje Mojžíš (1394/1393–1274/1273 př. n. l.) vojevůdci Jozuovi (†1245 př. n. l.). Ten poslechne a skutečně oltář vybuduje a provádí na něm oběti Hospodinu. […]
Záhady a tajemství
Tajemný Ötzi: Z Itala kočovným zemědělcem?
Byl urostlý, svalnatý, měl dlouhé vlasy a tmavou pleť… I přestože se kvůli „zubu času“  poněkud scvrkl a i jeho kštice vzala za své, patří k nejatraktivnějším vědeckým artefaktům. Řeč je o nejslavnější evropské mumii, jejíž tělo odkryl ledovec v Ötztalských Alpách 19. září 1991. Ötzi, jak se ledovému muži dnes přezdívá, přitom nebyl žádným […]
Záhady a tajemství
Louis Le Prince: Vynálezce filmu zmizel beze stopy
Vynalezne film dlouho před Edisonem i bratry Lumiérovými. Dva dny předtím, než ho může představit světu, záhadně zmizí. Jak a proč dodnes zůstává záhadou. Francouzský vynálezce Louis Aimé Augustin Prince (1841-??) je sice označován za „skutečného otce kinematografie“, přesto je pro mnohé zcela neznámý. Jak je to možné? Fotí královnu K zachyceným obrázkům má blízko […]
Záhady a tajemství
Záhady Velikonočního ostrova: Umíme hýbat sochami, víme, jak dostaly čepice, ale co písmo?
Velikonoční ostrov je stále plný záhad, a proto se téměř nepřetržitě ocitá v ohnisku zájmu vědců. Ti se snaží odpovědět na spoustu otázek. Některé už se jim povedlo odhalit, jiné na svoje rozluštění dosud trpělivě čekají. Kdo byli dávní stavitelé majestátních soch? Tento oříšek rozlouskl současný švédský genetik Pontus Skoglund, když zkoumal DNA potomků původních ostrovanů […]
reklama
zajímavosti
Mravenci: Skrytí vládci světa
Na světě žije odhadem 14 000 druhů mravenců, přičemž jejichž celkový počet se počítá na triliony. Tento všudypřítomný hmyz se rozšířil po všech kontinentech s výjimkou zamrzlé Antarktidy, což představuje neuvěřitelný evoluční úspěch. Čím to, že zrovna mravenci jsou natolik úspěšní?   Německý výzkumný tým z univerzity ve Würzburgu odhadl, že celkový počet mravenců překračuje […]
Rozšíření kávy: Vojáci vyráběli mlýnky z munice
Město Mokha (v dnešním Jemenu) na břehu Rudého moře se v 16. století stává centrem obchodu s kávou. Zdejší vládci ale touží mít v pěstování kávovníku světový monopol, a proto zakazují vývoz sazenic. Teprve roku 1618 se jednomu holandskému obchodníkovi podaří propašovat několik keřů kávovníku ze země. Benátčané se o omamném nápoji údajně doslechli poprvé […]
Zápas století: Šachy, které rozhodují o politice
Na první pohled jsou to jen dva muži, sedící nad 64 černobílými čtvercovými poli. Jenže v sázce je mnohem víc. Nejde jen o to, kdo bude nejlepší šachista světa. Je to souboj mezi demokracií a komunismem. Mezi Spojenými státy americkými a Sovětským svazem. S trochou nadsázky jde o nejslavnější bitvu studené války. Proti sobě se […]
Boříme mýty o antikoncepci: Zabrání citron či kojení početí?
Je kolébkou medicíny civilizace Řecka a Říma ve 4. století před naším letopočtem? Zčásti. Teprve v druhé polovině 19. století se ukáže, jak vyspělá je medicína ve Starém Egyptě.   Německý egyptolog Georg Ebers (1837–1898) kupuje roku 1873 papyrus, který ponese jeho jméno. A hlavně – až jej přeloží, zboří zažité představy o egyptské kultuře. […]
věda a technika
Krabi: Vrcholný majstrštyk evoluce?
Krabi, živoucí fosilie, které byly svědky vlády dinosaurů, jsou součástí skupiny vyšších korýšů zvané desetinožci, existujících od éry pozdního devonu. Nejstarší doložený krab, Eoprosopon klugi, žil na Zemi už před 185 miliony lety. A jak se zdá, evoluce je jimi přímo posedlá. Falešná identita Krabi poustevníčci se na první pohled od ostatních krabů příliš neliší. Za […]
K rezistenci antibiotik přispívá i znečištěné ovzduší
Průmysl, výroba energie z fosilních paliv, automobilová či letecká doprava. To vše stojí za znečištěním ovzduší, které má na lidské zdraví neblahý vliv. A za špinavým ovzduším stojí i jiný fenomén, který může být pro leckoho překvapivý. Zplodiny v atmosféře přispívají i k odolnosti baktérií vůči antibiotikům.   Analýza britských a čínských badatelů, která využila […]
Slavná busta Nefertiti: Seznam nálezů usvědčil Borchardta z podvodu
Německý archeolog Ludwig Borchardt bere do ruky ušpiněný vápencový předmět. Chvíli přemýšlí. Potom dílko strčí do krabice se štukovými nálezy. V hlavě se mu rodí plán, jak si s ním trochu pohrát. Když se řekne Nefertiti (14. století př. n. l.), každý si vybaví slavnou bustu s vysokým modrým kloboukem znázorňující egyptskou královnu z doby 18. dynastie […]
Opioidová krize v USA
Spojené státy americké se od 90. let minulého století potýkají s rozsáhlou opioidovou krizí, aktuálně probíhá už její čtvrtá vlna. Podle odborníků souvisí tato krize se strukturou amerického zdravotnického systému, ve kterém je předepisování léků upřednostňováno před dražšími terapiemi.   Profesorka Judith Feinbergová z West Virginia University k tomu podotýká: „Většina pojištění, zvláště pro chudé lidi, nezaplatí v USA […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Neštovice s námi ještě neskončily
21stoleti.cz
Neštovice s námi ještě neskončily
Že jsou vymýcené? To je relativní už jen s ohledem na tající věčně zmrzlou půdu, která může vydat kdejaké překvapení. Pravé neštovice navíc mají několik blízkých příbuzných a loňský poplach kolem těch
Záhadné zmizení Karlie Gusé
enigmaplus.cz
Záhadné zmizení Karlie Gusé
Šestnáctiletá Američanka Karlie Gusé se ztratila již před více než třemi lety. Pátrání nepřineslo téměř žádné výsledky a okolnosti jejího zmizení tak dodnes zůstávají záhadou. Co se stalo na party, kt
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
rezidenceonline.cz
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
Nádherný byt s desítkou rozmanitých luxusních pokojů představuje esenci dokonalého souznění orientální atmosféry se soudobou precizností, tak typickou pro nábytek a doplňky společnosti Covet House, je
Brit Dental Stick: zdraví i mlsání pro domácí mazlíčky v jednom
iluxus.cz
Brit Dental Stick: zdraví i mlsání pro domácí mazlíčky v jednom
Každodenní užití tyčinek Brit Dental Stick podporuje zdraví psích zubů, a to díky mechanickému čištění a působení známých bylin. Pomáhá také odstraňovat zubní plak, čímž působí preventivně proti tvorb
Pyramidy v Gíze: Záhadné větrací šachty jsou „výtahy ke hvězdám“
enigmaplus.cz
Pyramidy v Gíze: Záhadné větrací šachty jsou „výtahy ke hvězdám“
V egyptské archeologické lokalitě Gíza se nacházejí tři hlavní pyramidy – Cheopsova, Rachefova a Menkaureova. Jedná se o skutečné divy lidské civilizace. Ačkoli se o ně vědci a badatelé zajímají již c
Byl v Polsku odkryt masový hrob upírů?
epochalnisvet.cz
Byl v Polsku odkryt masový hrob upírů?
Ostatky 450 osob nesoucí znaky protiupírských zásahů byly před nedávnem odkryty v obci Luzino na severu Polska. Mrtví jsou pohřbeni s useknutou hlavou položenou mezi nohama a zatěžkaní kameny, aby nem
Mají pro sebe slabost
nasehvezdy.cz
Mají pro sebe slabost
Pohledný herec ze seriálu Eliška a Damián Robert Urban (37) je evidentně zamilovaný do své krásné kolegyně Emmy Smetany (35). Začalo to tím, že o ní řekl, že je „jedna z jeho nej“, a díval se na ni
JOSEFÍNSKÉ SLAVNOSTI 2023
epochanacestach.cz
JOSEFÍNSKÉ SLAVNOSTI 2023
S podtitulem pocta Marii Terezii a pevnosti samotné připomíná akce založení pevnosti Terezín 10. října 1780. Již tradičně jsou situovány především do období 18. století. Jejich cílem je připomenout jedinečnou terezínskou pevnost a události, která předcházeli její výstavbě. Jde o jedny z největších slavností zaměřených na toto období v Evropě. Každoročně je navštěvují z Čech,
Artemis II: Přepíše „bohyně“ historii lidstva?
21stoleti.cz
Artemis II: Přepíše „bohyně“ historii lidstva?
Dostat člověka na Měsíc, to je oč tu běží… A dlouho připravovaná mise Artemis II. má NASA tento sen znovu splnit. To ale není to jediné, čím se program hodlá zapsat do dějin. Od chvíle kdy noha Nei
Čočková pomazánka s mletou paprikou
tisicereceptu.cz
Čočková pomazánka s mletou paprikou
Nejlépe chutná na čerstvém chlebu, ale při oslavách do ní můžete namáčet na silnější proužky nakrájenou mrkev nebo řapíkatý celer. Suroviny 200 g žluté nebo červené čočky 200 ml vody 2 stroužk
Víte, jak jste staří?
panidomu.cz
Víte, jak jste staří?
Možná nevěřícně kroutíte hlavou. Každý přece ví, jak starý je. Omyl. Biologický věk se – podle odborníků – může značně lišit od data v rodném listě. Proč někdo stárne, jak se zdá, rychleji a někoho máte touhu zeptat se, kde koupil elixír mládí? To je právě otázka biologického věku. Věku, který dokáže určit skutečné stáří
Co předpověděla drsná věštba?
skutecnepribehy.cz
Co předpověděla drsná věštba?
Na magii jsem nikdy moc nevěřila, jednou mě za jistým šamanem vzala kamarádka. Kdyby tenkrát tušila, co karty prozradí o nás dvou! S Danielou jsme se poznaly, když mně bylo 23 let, jí o dva roky méně. Byly jsme nejmladší kolegyně, což nás spojilo dohromady. Kdybych měla vypsat nějaké rozdíly, tak bych řekla, že já jsem