Domů     Masakr na Bali: Než ustoupit nepříteli, to raději hromadnou sebevraždu!
Masakr na Bali: Než ustoupit nepříteli, to raději hromadnou sebevraždu!
17.11.2016

Bíle oblečený rádža se obrátí na kněze a nenápadným pokynem mu naznačí, co má dělat. Svatý muž vezme dýku a vrazí mu ji do srdce. Nastává davové šílenství. Balijci vraždí každého kolem sebe a nakonec zabodnou dýky do své hrudi. Koho nezabijí oni, umírá po výstřelech z pušek holandských vojáků.

Holanďané už v 16. století obchodují s Jávou a Sumatrou a v roce 1590 přistanou i na ostrově Bali. Trvá ale ještě dlouhých 250 let, než se jejich velvyslanec Huskus Koopman (1799–1844) začne sjednávat smlouvy s balijskými králi.

Mazaně jim tehdy podstrčí i listinu, která obsahuje souhlas s tím, že balijská království spadnou pod holandskou správu. Panovníci to netuší a o to víc jsou pak překvapeni.

„Jak může nějaký kus papíru dávat někomu nároky na naši půdu?,“ kroutí nechápavě hlavou a protestují. „Když to nejde po dobrém, půjde to zlém,“ rozhodnou se Holanďané a půdu si chtějí vzít násilím. V roce 1846 se na ostrově vylodí 3500 jejich vojáků.

Balijci ve strachu raději slíbí Holanďanům poslušnost. Klid ale trvá jenom do chvíle, než holandští ozbrojenci opustí ostrov. Okamžitě poté začnou horečně shánět zbraně.

Když k balijskému pobřeží znovu přirazí holandské lodě, jejich posádky čeká nepříjemné překvapení v podobě 16 tisíc ozbrojených mužů, kteří si nechtějí nechat nic líbit. Vede je Gusti Ketut Jelantik (†1849), jemuž se povede Holanďany zahnat.

„Dokud budu žít, nebudu uznávat autoritu Holanďanů v této zemi,“ prohlašuje odvážně.

Poruší pravidla

Nepřátelé ostrovanů si ale z neúspěchu berou ponaučení, a když v roce 1849 znovu vezmou útokem balijskou pevninu, jejich armáda má už 7 tisíc mužů. Domorodci mají tentokrát smůlu. Umírá jich několik tisíc, zatímco holandské ztráty činí sotva 30 mužů.

13. července 1849 se zrodí dohoda o holandské suverenitě na ostrově.

Dochází i ke zrušení tawan karangu, práva Balijců vzít si svoji kořist, pokud nějaká cizí loď ztroskotá v jejich vodách.  Balijcům ale zůstávají rádžové, kteří mají právo vládnout na území jednotlivých království. Půlstoletí je na Bali klid.

Jenže domorodci opět neplní sjednané dohody, a tak holandská armáda 14. září 1906 znovu přistává u břehů ostrova. „Porušili jste pravidla.

Vyplenili jste naši loď,“ obviní Balijce, kteří se vrhli na plavidlo plující pod holandskou vlajkou, jež krátce předtím ztroskotalo u ostrova.

Raději smrt!

Vojáci proto zamíří o den později pod velením holandského generálmajora Bernarda Marinuse Rosta van Tonningena (1852–1927) do Badungu v jižní části ostrova.

Spolu s Tabananem a Klungklungem jde o jedno ze tří království, které bojuje proti holandské nadvládě. Domorodci statečně vyrážejí s kopími vstříc nepřátelům, ale proti dešti kulek z pušek nemají šanci. Vojsko se proto hladce dostává do vnitrozemí.

Jakmile dorazí 20. září 1906 do města Kesimanu, zjistí, že zdejší král už byl zabit místním knězem. Královský palác hoří a město je vylidněné. Šiky vojáků proto míří dál do Denpasaru. Jak se přibližují ke královskému paláci, upoutá je stoupající kouř.

Stále hlasitěji je slyšet bubnování. Zvuk se šíří z královského paláce. Když dorazí na dohled k budově, objeví se před nimi tichý průvod s rádžou na nosítkách.

Nesou ho čtyři muži, oblečený je do tradičních bílých pohřebních šatů (v těchto oblastech je pohřební barvou bílá). Má na sobě nákladné šperky a v rukou pevně tiskne dýku kris. Následuje ho bohatý doprovod: stráže, úředníci, ženy i děti.

Všichni jsou oblečení podobně. Chystají se spáchat tzv. puputan, masovou rituální sebevraždu. „Raději smrt než dát zemi cizincům,“ šeptá rádža.

Řádža si podřízne hrdlo

Jeho průvod se ocitá pouhých sto kroků od šiků holandských vojáků. Domorodci na vojsko útočí kopími a oštěpy. Odpovědí jsou jim výstřely z pušek. Rádža sestoupí z nosítek. Knězi podá dýku a gestem mu naznačí, že ji má vrazit do jeho hrudi. Muž nezaváhá.

Všichni to pochopí jako pokyn k vraždění. „Zbytek procesí začal zabíjet sebe i ostatní.

Ženy posměšně házely šperky a zlaté mince na vojáky.“ uvádí americký historik Willard A. Hanna.  „To je váš žold za to, že nás zabijete,“ křičí ženy na Holanďany.

Počty mrtvých v Badungu se liší, oficiálně se udává asi 450, neoficiálně až desetinásobek. Ovšem zabíjení ještě není konec. Holanďané zajmou rádžu z Tabananu, který si podřízne hrdlo, rádža z Klungklungu umírá ranou z holandské pušky.

Foto: wikimedia.org
Související články
Historie
Horská dráha: Už Kateřina Veliká zbožňuje klouzání!
Některé se řítí rychlostí přes 200 km/hod. Jiné sviští ve výšce 139 metrů. Občas se ocitnete hlavou dolů. Ruská carevna by zírala, kdyby viděla, co vzešlo z její kratochvíle. Horské dráhy patří k nevyhledávanějším atrakcím zábavních parků po celém světě. Protože kdo by si nechtěl užít adrenalinovou jízdu a zažít chvíle čisté euforie. Zábava pro […]
Historie
Sardinské nuragy: K čemu asi jsou?
Od 18. století př. n. l. do 2. století n. l. existuje na Sardinii takzvaná Nuragská kultura. Jméno dostane po nurazích, kamenných věžích ve tvaru komolého kužele. Zarážející je hlavně jejich počet. Na Sardinii jich je přes 6500! Kromě nuragů za sebou civilizace zanechá i náboženské komplexy s posvátnými nádržemi k uctívání kultu vody, sochy, ale […]
Historie
Slavný Bedřich Hrozný získal profesuru až na třetí pokus
V červnu 1905 se Bedřich Hrozný stává docentem a do světa velké vědy se uvede přednáškou O babylónském eposu o stvoření světa. Finančně mu to ale nic nepřinese. Bádáním ani přednáškovou činností se Bedřich Hrozný (1879‒1952) neuživí. Naštěstí stále pracuje jako univerzitní knihovník, a proto může požádat o ruku svoji vyvolenou Vlastu Procházkovou (1888‒1959), aniž […]
Historie
Starořecký běžec Koroibos vyzrál na boha
Slunce pálí a nebe je bez mráčku. Vyvolávač ve městě Olympii na západě Peloponéského poloostrova vyzývá závodníky, aby se dostavili na startovní čáru, vymezenou pruhem kamenných desek. Místní aristokrat jménem Koroibos z Elidy se mezi mládeží ze vznešených rodin rozhodně neztratí. Na své vypracované a sluncem osmahlé tělo může být pyšný. Stadion se závodní dráhou o […]
reklama
záhady a tajemství
Stál na Rhodosu rozkročený gigant? Ale kdeže…
Pyramidy v Gíze, visuté zahrady, Diova socha, Artemidin chrám, Mauzoleum v Halikarnassu a… Kolos Rhódský! Sedmička divů starověkého světa, z nichž se dochoval jediný: Pyramidy. A stejně jako u Semiramidiných zahrad, i u kolosu se dodnes spekuluje, zda vůbec existoval.   Líčen je ale tak často a v mnohých detailech, že by bylo s podivem, […]
Tajemství Mallorcy a Menorcy: Mají starověký telegraf?
Doba bronzová a železná je v plném proudu a na dnes turisticky oblíbených ostrovech Mallorca a Menorca drží otěže moci společnost, kterou dnes nazýváme Talajotickou kulturou.   Zhruba mezi 1. a 2. tisíciletím před Kristem se pustí do budování talajotů, megalitických památek, o jejichž účelu se dnes můžeme jen dohadovat. Předcházejí jim takzvané tumuly, které […]
Skutečně skrývají ruiny polského hradu ďáblem střežený poklad?
Starobylý polský hrad Liwa prý ukrývá poklad, který se kdysi dávno vydal Jasiek, chlapec z Liwy, do této zříceniny hledat. Cennosti údajně v kobkách hradu skryla královna Bona, když v roce 1556 opouštěla Polsko. Jak známo, zemřela pak v Itálii na otravu. Poklad existuje! Lidé raději nechávali její poklady na pokoji, neboť se obávali ďábelských […]
Zuzana Dřízhalová: Odmalička si představovala, že bude slavnou herečkou
Je to talent od dětských krůčků. Zpívá, vystupuje s Bambini di Praga a sní o herectví. Překvapivě ale málem končí jako odborník na chemii. Náhoda tomu chce, že se vydá na DAMU. Zákeřná choroba jí chce ale překazit plány. Dvakrát ji porazí a zakládá úspěšnou pacientskou organizaci. Třetí kolo boje je ale fatální.   Zuzana […]
historie
Starověké olympijské hry: Na přehlídku naháčů ženy nesměly
Davy lidí se tísní v řecké Olympii. Každý chce vidět svého favorita. Kohosi tam vykuřují – za chvíli bude dotyčný obětovat bohům, a tak musí projít touto očistou. Zeus, Hestia i další bohové dostanou, co jim náleží, aby sportovní slavnost nic nenarušilo. Přichází na řadu shromáždění v búleuterionu, řídícím domě her, jakési radnici. Závodníci tu […]
Proč Klement Gottwald zkazil slavnému vědci pohřeb?
„Tatínek byl sice velice přísný, než to vedlo nás jen k nejpřesnějšímu konání povinností za všech okolností,“ vzpomíná prvorozený Bedřich Hrozný na otce. Matku pak líčí jako ženu „neskonalé dobroty a nejúplnějšího porozumění pro mé snahy“. „Zapíšu se i na filozofii,“ rozhodne se maturant Bedřich Hrozný roku 1897 ve Vídni. Rychle ale zjistí, že stihnout […]
Josef II. a Leopold II.: Bratři odlišní ve vládnutí spojení bratrskou láskou
Leopold II. v roce 1790 jen nerad opouští prosluněné Toskánsko. Zvykl si tady, stará se tu o otcovo dílo, porozuměním a cílenými reformami zlepšuje místním život a ti ho za to milují a obdivují. V Říši, a hlavně v Uhrách je to jiné a vladař bude muset sáhnout k mnoha kompromisům, aby krizi posledních několika měsíců […]
Swingový kmotr s božským hlasem
Geniální hudebník Frank Sinatra prožívá život, podobající se jízdě na horské dráze. Na ní nechybí setkání s mafií, divoká manželství, psychické problémy, únos syna nebo pobyt ve vězení za pletky s vdanou ženou. Hudební legenda, jež ovlivnila generace hudebníků napříč 20. stoletím. Tak si svět pamatuje synka sicilského hasiče, herce a zpěváka Franka Sinatru (1915–1998) […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Pilaf s rajčaty
tisicereceptu.cz
Pilaf s rajčaty
Pilaf je pokrm z rýže, do něhož lze použít různé druhy masa i zeleniny. Skvěle chutná i s indiánskou rýží. Ingredience na 4 porce 400 g jasmínové rýže 2 cibule 2 konzervy loupaných rajčat oli
Tajemství kamenných bran v Saúdské Arábii: Šlo o vstupy do pekla?
enigmaplus.cz
Tajemství kamenných bran v Saúdské Arábii: Šlo o vstupy do pekla?
V posledních letech se ukazuje, že naše planeta stále ukrývá mnohá tajemství. Před časem například vyšlo najevo, že v poušti na území Saúdské Arábie leží stovky záhadných kamenných útvarů z dávné minu
Přemožené kočky decimují australskou faunu
21stoleti.cz
Přemožené kočky decimují australskou faunu
Pro řadu lidí je symbolem roztomilosti. Ale i to předoucí klubíčko pořád zůstává šelmou. A to takovou, že dokáže rozvrátit celé ekosystémy. Kočka domácí, domestikovaná forma kočky plavé, člověka dopr
Otec atomové bomby přitahoval ženy jako magnet
historyplus.cz
Otec atomové bomby přitahoval ženy jako magnet
Profesor americké literatury John Tatlock se už drahnou dobu marně snaží dozvonit na svoji dceru Jean. Renomovaná psychiatrička po dlouhá léta udržuje komplikovaný vztah se světově proslulým fyzikem Robertem Oppenheimerem. Protože trpí depresemi, vleze její otec záhy do bytu oknem. Bojí se, že by si Jean mohla sáhnout na život… Pouštní krajinu Nového Mexika ozáří
Jak na to: Nalíčené oči i k vodě
nejsemsama.cz
Jak na to: Nalíčené oči i k vodě
Velmi svůdné a času, horku a vodě odolávající líčení vykouzlíte pomocí konturovací tužky. Jdeme na to! Připravte si podklad. Na pohyblivé oční víčko naneste bázi pro oční stíny, můžete také použít trochu korektoru nebo béžový oční stín. Díky tomu se vytvořené líčení ani nehne. Použijte konturovací tužku Čím ostřejší tužka, tím lépe se s ní pracuje. Barvu si
Kdo postavil jávský chrám Borobudur?
epochalnisvet.cz
Kdo postavil jávský chrám Borobudur?
Byl vztyčen uprostřed džungle na ostrově Jáva, a to zhruba před 1200 lety. Kým, to dodnes zůstává záhadou. V době, kdy kamenný skvost Borobudur vznikl, zde totiž žila kultura, která i velké stavby pokrývala jen palmovými listy… Několik dlouhých staletí je Borobudur zcela zapomenutý a skrytý lidským očím. Chátrající kamenný kolos vyrve ze spárů bující
Uteče jí Jeřábek za mladší ženou?
nasehvezdy.cz
Uteče jí Jeřábek za mladší ženou?
Sblížící se padesátkou má herec Tomáš Jeřábek (49) ze seriálu Jedna rodina obavy, že už nikdy nesbalí žádnou mladou kočku. Že by to ještě na poslední chvíli zkusil? Toho se bojí hlavně jeho žena Ha
Benátská! S Impulsem oslaví svojí třetí dekádu třemi velkými S: Scooter, Suzi Quatro & Slade
epochanacestach.cz
Benátská! S Impulsem oslaví svojí třetí dekádu třemi velkými S: Scooter, Suzi Quatro & Slade
Poslední červencový víkend je pro milovníky hudby již neodmyslitelně spjatý s festivalem Benátská! s Impulsem. Ten se od svého vzniku, kdy měl pódium sestavené z lešení a aparaturu přivázanou ke stožárům veřejného osvětlení, etabloval mezi tuzemskou špičku. Letos slaví 30 let. Mezi gratulanty nebudou chybět ani zahraniční ikony Scooter, Suzi Quatro a Slade, kteří mají
Vždycky můžete začít milovat
skutecnepribehy.cz
Vždycky můžete začít milovat
Miluji milostné příběhy. Vždy mi připadaly vzrušující. Proč? Možná jsem sama žila nudný život. Do jisté doby. Je to vlastně smutné, když překročíte padesátku, máte pocit, že roky žijete vedle nesprávného muže a čekáte na rozuzlení, které se děje v telenovelách. Na dnešní poměry jsem se vdávala brzy. Podle zvyklostí za minulého režimu. Bylo mi 25 let,
Moderní obývací pokoj
rezidenceonline.cz
Moderní obývací pokoj
Text: Alena Müllerová Foto: Archiv firem
Nový Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+: více agility pro závodní tratě
iluxus.cz
Nový Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+: více agility pro závodní tratě
Společnost Mercedes-AMG představila na automobilové slavnosti Goodwood Festival of Speed nejnovější přírůstek do rodiny supersportovních vozů AMG GT – nový Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+. Novinka se z
Batikovaná trička jsou zase v módě. Jak si je vyrobit?
panidomu.cz
Batikovaná trička jsou zase v módě. Jak si je vyrobit?
Moderní vzor a ještě batikovaný. Jak si jej vyrobit? Triko nejprve vhodným způsobem poskládáte, sklady převážete provázkem, polijete textilními barvami a pak zafixujete. A to je celé. S příčným pruhem Pomůcky: provázek (gumičky), injekční stříkačka (nebo nosatá láhev), molitanový štětec, mikrotenový sáček, krejčovská křída barevná, zakrývací folie Pomocná chemie: krystalická soda, chlorový čistič, sirnatan sodný