Domů     Leželo ve Valech u Mikulčic hlavní město Velké Moravy?
Leželo ve Valech u Mikulčic hlavní město Velké Moravy?

Plameny stravují dřevěné trámoví. Obyvatelé vyděšeně zírají, jak v oblaku dýmu mizí jejich domov. Dnes přespí pod širým nebem, ale hradiště ve Valech u Mikulčic nezanikne. Vrhnou se do práce a brzy tu bude stát nové.

Karavana kupců dorazí k dřevěnému mostu přes řeku Moravu. Po krátkém uvítání následuje hostina, poté pozvání do baziliky, pýchy zdejšího hradiště ve Valech u Mikulčic.

V dalších dnech je obchodní zájmy zavedou do dnešního Starého Města u Uherského Hradiště, kde peníze doslova cinkají. Budou se chtít také pomodlit, protože vlídné přijetí i úspěšné uzavření obchodů si žádá vděk.

Klid k duchovnímu rozjímání najdou v dnešním Uherském Hradišti-Sadech. HISTORY revue vás provede nejvýznamnějšími městy Velkomoravské říše, kde vládla dynastie Mojmírovců (vládne od roku 833‒906/907).

Základy třetího mikulčického kostela – trojlodní baziliky. FOTO: Mercy z Wikimedia Commons/Creative Commons/CC BY-SA 3.0
Základy třetího mikulčického kostela – trojlodní baziliky. FOTO: Mercy z Wikimedia Commons/Creative Commons/CC BY-SA 3.0

Rodí se hrad

Stará pevnost chráněná slepými rameny řeky Moravy, vybudovaná asi v poslední třetině 7. století se o století později postupně mění na město s bohatým společenským i obchodním životem.

„Již hluboko v 8. století se výrazně vydělila centra na řece Moravě, hradiště v Mikulčicích, ve Starém Městě u Uherského Hradiště a také v Olomouci, která ovládala široké území Moravy,“ píše historik Dušan Třeštík (1933‒2007).

Ve Valech se rodí knížecí hrad, kolem kterého se rozkládají obytné budovy i řemeslnické dílny hrnčířů, kovářů i šperkařů.

Archeologické nálezy z mikulčického hradiště – gombíky. FOTO: Tyssil/Creative Commons/CC BY-SA 4.0
Archeologické nálezy z mikulčického hradiště – gombíky. FOTO: Tyssil/Creative Commons/CC BY-SA 4.0

Bohatí mají vlastní kostel

Duchovní stránka života ale není popelkou. Archeologické vykopávky odhalují základy 12 kostelů. Podle dnešních odhadů tu v 8. století žije asi 2000 lidí, tři stovky z nich obývají samotný hrad chráněný čelní kamennou zdí s dřevěnou hradbou.

Kolem knížecího sídla stojí několik zděných kostelů, obdiv ale budí hlavně trojlodní bazilika. Na délku měří 35 metrů, široká je zhruba 9 metrů. Pět hrobek v ní tvoří místa posledního odpočinku zdejší šlechty.

Zbytky barevných omítek i zlomky vitráží z oken svědčí o bohatství místních mecenášů. Menší kostely ale často mají svého vlastníka – ti nejbohatší si mohli dovolit mít vlastní svatostánek. Obchodní význam Valů podtrhuje hrob č.

480 u jižní zdi baziliky, ve kterém archeologové objevili zlatý solid, minci, kterou nechával razit byzantský císař Michal III. (840‒867).

Určitě ji tady zanechal někdo během mise soluňských bratří Konstantina (827‒869) a Metoděje (813‒885).

Velkomoravský kníže Rostislav pravděpodobně sídlil ve Valech u Mikulčic. FOTO: Neznámý autor/Creative Commons/Public domain
Velkomoravský kníže Rostislav pravděpodobně sídlil ve Valech u Mikulčic. FOTO: Neznámý autor/Creative Commons/Public domain

Války přinesou zkázu

Fuldské letopisy tvrdí, že jde o „staré město Rostislavovo,“ tedy sídlo knížete Rostislava (820‒870) a mnoho badatelů ho proto povyšuje na hlavní město Velké Moravy, bájný Veligrad.

„Je přece jen zřejmé, že vedoucí postavení centrálního hradu měly v 8. století Mikulčice,“ píše Třeštík. Zdejší hradiště se stává cílem vojenských nájezdů. Požár, který hradiště zasáhne, neznamená jeho konec.

„Bylo to spojováno s Karlovými válkami proti Avarům,“ píše o mohutném ohni archeolog Zdeněk Klanica (1938‒2014).

Má na mysli zkázu, kterou přinesou v roce 869 hradišti vojska východofranského krále Karla III. Tlustého (839‒888), která dorazí až na Moravu. Neodváží se pevnost dobývat, jenom plení okolí. I to svědčí o jejím významu.

Pravděpodobně právě zde se také odehrála rozhodující bitva knížete Svatopluka I. (†894) po jeho návratu z franského zajetí v letech 870/871. Čelil zde nově zvolenému knížeti Slavomírovi.

Jednoznačný důkaz, že Valy opravdu jsou ústředím velkomoravské politické moci, ale historikům dosud chybí.

Foto: Creative Commons, Úvodní fotografie: Jan Sapák/Creative Commons/CC BY-SA 4.0
reklama
Související články
Historie
Proč křesťané odmítali spalovat své mrtvé?
Smuteční průvod pomalým krokem za zpěvu smutečních písní míří na hřbitov. Tam už je připravena navršená hranice. Oblečeného nebožtíka na ni položí. Příbuzní zažehnou oheň. „Po spálení hranice a těla buď hned, nebo na druhý den sebrali pozůstalí popel s opálenými zbytky kostí, zbraní, šperků buď prostě na hromádku, nebo jej vsypali do popelnice, kterou […]
Historie
Češi štvali císaře písní Kde domov můj
Vládnutí své velké zemi František Josef I. chápe hlavně jako vyřizování spousty listin. Pevně věří, že právě tohle od něho očekávají jeho poddaní, kterých je celkem asi 50 milionů. Lidé se mu snaží projevovat loajalitu, a to platí dokonce i pro rebelantské Čechy. Například jen pár dní po nezdařeném atentátu na jeho osobu (proběhl 18. […]
Historie
Malárie a stavba Panamského průplavu
Jedna z nejvýznamnějších infekčních nemocí, která i dnes zabíjí až půl milionu lidí ročně, malárie ovlivnila i stavbu Panamského průplavu, jenž spojuje Atlantský a Tichý oceán. Jeho budování však neprobíhalo bez komplikací.   Kanál je dlouhý téměř 82 km, lodím jeho proplutí trvá 8 až 10 hodin. Jeho otevření významně zkrátilo lodní dopravu. Dříve musela loď […]
Historie
Čím pruský kancléř Otto von Bismarck rozzuřil Francouze?
Zklamání. I tak se dají popsat pocity Francouzů, když Rakousko prohraje v roce 1866 válku s Pruskem. Mnohem raději by byli, kdyby válečné štěstí stálo při Vídni. Pruské vítězství a rychlé uzavření míru mezi oběma zeměmi považují za vlastní selhání. Francouzský císař Napoleon III. (1808–1873) chtěl v tomto sporu hrát prostředníka. Počítal s tím, že si za tuto pomoc […]
reklama
záhady a tajemství
Kdo objevil Velikonoční ostrov?
Do všudypřítomného štěbetání ptáků v subtropickém pralese se prvně ozvou lidské hlasy. A tak, zatímco u nás vládne přemyslovský kníže Spytihněv I. (asi 875–915), začíná kolem roku 1200 daleko v Pacifiku pozvolná kolonizace ostrůvku o rozloze 163 km².   Připomíná ráj na zemi. Stabilní klima, teplota slabě nad 20 stupňů Celsia, o chlup méně srážek, […]
Záhadní jezuité v Čechách: Nelegální majetek se v Klementinu nenašel, ale provázela je špatná pověst
Muž v černém hábitu zaklepe na dveře malého zednického domku kousek od Vltavy. Když se z nitra ozve rozpačitá pobídka ke vstupu, vezme za kliku. Cizinec sáhne do kapsy, vytáhne z ní kovově lesklý peníz a přisune ho zedníkovi před oči. „Nechtěl bys další?“ zeptá se. Když zedník kývne, muž ho pobídne, aby si vzal své nástroje a […]
Tajemné megality: Dávné stavby sloužily k obřadům i věštění
Megalitických staveb zhotovených z hrubě opracovaných kamenů se po světě vyskytuje spousta. Jde o první částečně zachovalé budovy pocházející z období paleolitu (do 11 000 př. n. l.), neolitu (do 5200 př. n. l.), a starší doby bronzové (do 1550 př. n. l.). Za úplně nejstarší se považuje maltský, pocházející z období cca 6500 let př. n. l. […]
Mytologický zrod run: O jejich šíření se měl postarat Bůh Ódin
„Tu se mi dobře začalo dařit, magické jsem moudrosti nabyl, slovo za slovem hledalo slovo,“ popisuje Ódinův stav vytržení Starší Edda, sbírka severských mytologických a hrdinských písní, jejíž opis objevili roku 1645 v islandské vesnici Skálholt. Kdy a kde tyto písně vznikly, ale není jasné. Autorem některých veršů, zvaných Výroky Vysokého (Hávamál), je však údajně sám […]
reklama
záhady a tajemství
Jeskyně tajemné vědmy: Nejstarší turistická atrakce v Anglii
Pavel Beneš Předpověděla požár Londýna, auta i konec světa. Vypadala prý tak, jak si představujete klasickou čarodějnici a v Anglii je slavnější než Sybila. Kdo vlastně věštkyně známá jako Matka Shiptonová byla a co opravdu řekla, sice není známo, není to však překážkou k tomu, aby se nestala legendou. Kdejaký věštec se ohání jejím věštbami […]
Vážně to byl Hiram Bingham, kdo objevil Machu Picchu? A co Vilcabambu?
Zapomenuté, pohlcené pralesem po pádu slavné incké říše. Vážně o Machu Picchu nikdo nevěděl? Hiram Bingham zvědavě stoupá do prudkého svahu za 11letým kečuánským chlapcem Pablitem Alvarezem…   Místní o památce nad jejich hlavami celou dobu vědí, jen nemají důvod ani způsob, jak to vytrubovat do světa. Je 24. července 1911 a Hiram se stává […]
Tajemství Hitlerova obřího soukromého majetku: Neplatil daně
Velká část Hitlerova finančního úspěchu spočívá v tom, že si jako spolupracovníka vybral Hjalmara Schachta. Bankéř si vydobyl výbornou pověst už v roce 1923, kdy se podílel na nahrazení znehodnocené měny tzv. rentovou markou Němcům v té době chyběly zásoby zlata, proto byla měna kryta průmyslovým a zemědělským pozemkovým vlastnictvím. Hjalmar Schacht (1877‒1970) se poprvé setkává s Hitlerem […]
Kdy a kde se narodil Jiří z Poděbrad? Historikové tápou
Datum narození Jiřího z Poděbrad je pro historiky trochu záhadou. A to přesto Daniel Adam z Veleslavína v roce 1578 ve svém kalendáriu tvrdí, že se prý Jiříkův „křik novorozence ozval v 17 hodin a 24 minut“. Nezmiňuje ale, který den Jiří z Poděbrad (1420–1471) přišel na svět, ani kde tak přesný časový údaj vlastně našel… Zřejmě ho převzal […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Tajemná zeď Ahu Vinapu: Inspiruje se inckým stavitelstvím?
enigmaplus.cz
Tajemná zeď Ahu Vinapu: Inspiruje se inckým stavitelstvím?
Muži hromadí kameny a zeminu, se zadní částí si dají záležet a promění ji ve stabilní zeď. Ta je ve většině případů orientovaná k moři. Pak prostranství u zdi zarovnají a vydláždí plochými kameny nebo
VÁNOČNÍ JARMARK.
epochanacestach.cz
VÁNOČNÍ JARMARK.
Tradiční vánoční jarmark v Mnichově Hradišti s bohatou nabídkou vánočních dárků a pochutin ve stáncích se uskuteční 9. prosince na Masarykově náměstí. Můžete očekávat pestrý kulturní program místních škol, spolků a kapel na pódiu před budovou radnice. http://mnhradiste.cz
Obíhá Zemi mimozemský satelit?
epochalnisvet.cz
Obíhá Zemi mimozemský satelit?
Na oběžné dráze Země je v posledních letech dost rušno. Pohybuje se po ní totiž již několik tisíc satelitů. Podle záhadologů má být jedním z nich také Black Knight, tedy Černý rytíř. Na nebi byl údajn
Synův otec se náhle objevil
skutecnepribehy.cz
Synův otec se náhle objevil
Lhala jsem a nikdy nepřiznala, kdo je synův otec. Netušili to ani moji rodiče! Minulost mě doběhla a já stála před rozhodnutím, zda přiznat pravdu. Těhotenství jsem tajila až do sedmého měsíce. Bála jsem se tehdy, že mě můj přísný otec donutí jít na potrat. Možná že právě ta jeho přísnost mě přivedla do náručí o rok staršího
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
GOLDBERGH GO BIG OR GO HOME: nová kolekce snow couture
iluxus.cz
GOLDBERGH GO BIG OR GO HOME: nová kolekce snow couture
Lyžařský ráj David Sport představuje snow couture kolekci luxusní značky GOLDBERGH, kterou si díky jedinečnému stylu, špičkové kvalitě a dokonale funkčnímu zpracování oblíbila i řada módních osobností
Dočkají se psi medikamentů pro svou dlouhověkost?
21stoleti.cz
Dočkají se psi medikamentů pro svou dlouhověkost?
Sedm, deset, v lepších případě dvanáct nebo šestnáct let. Tak dlouho se zpravidla dožívají naši psí společníci. A nejen chovatelé, ale i vědci se ptají: Šla by tato doba prodloužit? Při vší úct
Skvělý jahodový tvarožník
tisicereceptu.cz
Skvělý jahodový tvarožník
Tvarožník je tuzemskou obdobou italského tiramisu. Ingredience 400 g jahod 120 g piškotů 350 g zakysané smetany 400 g plnotučného tvarohu 2 vanilkové cukry 3 lžíce moučkového cukru 2 lžíce
Žádost o ruku na spadnutí?
nasehvezdy.cz
Žádost o ruku na spadnutí?
Zamilovali se do sebe na první pohled, a čím déle spolu jsou, tím je jejich láska silnější. Herec ze seriálu Zlatá labuť Adam Vacula  (36) se netají tím, že je půvabná kuchařka Veronika Beskydiarová (
9 nejděsivějších jezer USA – Tady si zaplavete s přízraky a démony nejen na Halloween!
enigmaplus.cz
9 nejděsivějších jezer USA – Tady si zaplavete s přízraky a démony nejen na Halloween!
Kdo umí plavat, ten se zpravidla s radostí rozběhne do každé lákavě působící vodní plochy. Jenže někdy bývají zatraceně zrádné! O život vás může připraven nejen neznalost hloubky, ale možná i jevy či
Lukáš Langmajer: Někdy přemýšlím až moc…
panidomu.cz
Lukáš Langmajer: Někdy přemýšlím až moc…
Přemýšlivý čtyřicátník. Introvert. Mluví potichu, váží každé slovo. Miluje svou rodinu. Má rád rychlá auta. A má rád divadlo. „Měl jsem sen dělat kumšt a ten sen se mi plní…“ Lukáš Langmajer je Plzeňák. Vyrůstal jako nejmladší v rodině plzeňského muzikanta, sbormistra a operního a operetního zpěváka Jiřího Langmajera a jeho paní. Má o čtrnáct
Gejzírové pole na Islandu: Voda horká až 97 stupňů
21stoleti.cz
Gejzírové pole na Islandu: Voda horká až 97 stupňů
V krátkém létě zelené planiny, jinak zaledněná krajina, kde strom bývá vzácnější než vegan ve lví smečce, plná ostrých zlomů, připomínajících, že zdejší terén vznikl teprve nedávno. Takový je Island.