Domů     Jak skončilo nejgigantičtější loďstvo středověku?
Jak skončilo nejgigantičtější loďstvo středověku?
8.9.2022

Na přelomu 14. a 15. století má Čína disponovat loďstvem, jaké svět neviděl. Na palubu jednoho korábu se mají vejít stovky námořníků, respekt vzbuzují jeho úctyhodné rozměry. Proč ale Číňané s takovou silou neovládli moře a oceány? Kam se plavidla poděla? Mnozí badatelé se dokonce domnívají, že existovat ani nemohla.

Ještě koncem 13. století je obrovská říše středu ovládána Mongoly, už tehdy ale Čína vyniká systematickým budováním silného loďstva a patřičně to dává najevo při mongolské invazi do hrdého Japonska.

Obrovská flotila ale i díky „božímu větru“, kamikadze, zcela selže. Číňané se ale nevzdávají a pouštějí se do stavby gigantických lodí, které opanují nejen vody pobřežní Číny…

Muslim do námořnictva

To už se nacházíme ve 14. století v době panování slavné dynastie Ming. Zajímat nás bude jistý Čeng Che (1371–1433), jež se díky svým rodičům modlí k Alláhovi, což v tehdejší Číně budí mnohá podezření.

Přesto mu právě netypická víra otevře dveře k největšímu dobrodružství jeho života, tedy k velení proslulého „Zlatého loďstva“. Evropocentrické vnímání naší civilizace zavinilo, že se o jeho velkolepé cestě dozvídáme více informací až v současnosti.

Admirál Čeng Che FOTO: jonjanergo / Creative Commons / CC BY 2.0
Admirál Čeng Che FOTO: jonjanergo / Creative Commons / CC BY 2.0

Záznamy mluví jasně

Jeden z nejspolehlivějších historických pramenů staré Číny, Ming Shilu, jež popisuje jednotlivé etapy vlády dynastie Ming, hovoří o četném budování úctyhodně velkých plavidel v čínské říši.

Spis obsahuje 24 zmínek o jejich konstrukci mezi lety 1403 a 1419, tedy z počátku 15. století. Zmínka ze 4. září 1403 hovoří o „objednávce 200 dopravních lodí“ ze strany metropole Nankingu.

V roce 1407 se můžeme dočíst o „objednávce 249 plavidel pro vyslanectví do četných zemí Západního oceánu“.  Lze se domnívat, že šlo o čínský výraz pro vody dnešního Indického oceánu.

Záznamy z roku 1408 už hovoří konkrétně o „zlatých lodích“, které by měly převážet drahé kamení a vzácné zboží.

Evropané jako slabá konkurence

Další čínské zdroje hovoří o tom, že jedna taková zlatá loď dokáže přepravit až 300 námořníků (dle některých propočtů ale dokonce i pětkrát více)! Disponovat má také rozsáhlými prostory pro obchodníky a rozměrnými kajutami.

I díky tomu se po roce 1400 Čína chlubí největší námořní flotilou světa, čítající údajně až 3500 lodí, což je vskutku ohromné číslo i ve srovnání s dnešními flotilami největších velmocí planety.

Největší lodě čínské flotily měly dosahovat délky až 140 metrů, a byly tak i pětkrát větší než běžné evropské lodě téže doby. Otázka je nabíledni: Skutečně na přelomu 14. a 15. století brázdily vody tak kolosální koráby?

Tak velká být nemohla!

Vědecká obec je totiž k existenci tak velkých plavidel poměrně skeptická. Badatelé se domnívají, že jejich funkčnost je z technického hlediska minimálně pochybná, a tipují, že lodě mohly být dlouhé maximálně 63 metrů a široké jen asi 8 metrů.

Pokud by prý snad měly být větší, mělo jít o pouhou ukázku imperiální moci čínského císaře na řece Jang-c´-ťiang. O přílišné velikosti lodí má pochybnosti také profesor dějin na Šanghajské univerzitě Xin Yuan´ou.

Pokud by byly údaje z čínských historických pramenů pravdivé, největší koráby by vážily až 20 000 tun. S použitím moderní technologie lze přitom ze dřeva vyrobit loď o maximální hmotnosti 10 000 tun. Až moderní lodě ze železa prý mohly překročit takovou váhu.

Pokud by navíc loď byla dlouhá 140 metrů, musela by disponovat až stometrovými stožáry! Důkazy o tom, že by tak velké stožáry Číňané uměli vyrobit, přitom chybí. Devítistěžňové koráby by prý nezvládly silný vítr a ony dlouhé stožáry by se zlomily.

Čengovo loďstvo zobrazuje čínský dřevotisk ze 17. století. FOTO: Neznámý autor / Creative Commons / volné dílo
Čengovo loďstvo zobrazuje čínský dřevotisk ze 17. století. FOTO: Neznámý autor / Creative Commons / volné dílo

Kormidlo jako důkaz

Ve prospěch existence gigantických korábů hovoří nález z roku 1962. V suchých docích loděnice v Nankingu je objevena kormidlová tyč, označující kormidlo o ploše až 452 čtverečních stop. Takové rozměry by přitom mohly odpovídat lodi o délce až 160 metrů!

Příznivci této teorie ale počítají pouze s úvahou, že délka lodi se odvozuje od rozměru kormidelní tyče, což mnozí další badatelé zpochybňují. Zásadní by pro potvrzení existence plavidel byl jejich nález, třeba i na dně moře.

Žádný takový ale k dispozici nemáme. Jak je to možné? Vrátit se musíme do doby zmíněného Čeng chea.

Kariéra strmě stoupá

Čeng Che je navíc také eunuch, jenž získá vzdělání na pekingském dvoře. V rámci občanské války se vzdělaný Čeng dává na správnou stranu a vyznamená se také jako zdatný vojenský velitel.

V roce 1402 se proto vyšvihne do pozice vrchního stavitele v Nankingu a v císařských mauzoleích, odpovědnost nese také za dodávky stavebního materiálu pro potřeby císařského dvora. Krátce nato už řídí budování loďstva, zamýšleného pro boj s japonskými piráty. Následuje jmenování do funkce admirála loďstva.

Občas i zaútočí

Zlatý věk čínského námořnictva rychle začíná, ale překvapivě stejně tak rychle končí. Avšak nepředbíhejme. Od roku 1405 je Čeng vysílán na pravidelné zámořské mise. Má šířit slávu mingské moci.

V rámci sedmi velkých výprav navštíví přes 56 zemí a metropolí tehdejšího světa. Křížem krážem prozkoumá Indický oceán a dostane se ke břehům východní Afriky dávno před Evropany. Vědět o sobě dá také na severu v Arábii.

Plavby, ačkoli jejich hlavní náplní jsou diplomatický úkoly, nejsou vždy mírumilovné. V roce 1411 se Čeng vydá na Cejlon se 3000 muži, aby získal vzácné buddhistické relikvie. Mise se zdaří. K úspěšnému vojenskému zásahu dochází také na ostrově Sumatra.

Největším čínským plavidlům se přezdívalo lodě pokladů a svou velikostí převyšovala evropskou konkurenci. FOTO: Mike Peel / Creative Commons / CC BY-SA 4.0
Největším čínským plavidlům se přezdívalo lodě pokladů a svou velikostí převyšovala evropskou konkurenci. FOTO: Mike Peel / Creative Commons / CC BY-SA 4.0

Inspirace pro román

Jako muslimský věřící si Čeng nejvíce užívá výpravy směřované na Blízký východ, jedné z posledních, která se uskuteční v roce 1434, se už ale neúčastní. Výprava se přitom dostane do Mekky a opět i na Sumatru a Jávu.

Ačkoli nemáme hmatatelné důkazy o velikosti korábů, které se výprav účastnily, máme alespoň písemné důkazy v podobě zápisků z cest Čengových kolegů.

Na motivy Čengových cest vznikne dokonce román Plavby Čeng Chea do Západního oceánu, ve kterém je ale výprava eunucha značně zidealizovaná a nabývá na fantastičnosti. Někteří současní autoři se dokonce domnívají, že koráby doputovaly až do Ameriky.

Pod rouškou tajemství

Záhadu můžeme vidět v okolnostech admirálovy smrti. Není totiž jasné, zda zemřel při své poslední, sedmé výpravě v roce 1433, nebo zda umírá v poklidu v roce 1435. Dodnes také není jasné, kde přesně je pohřben.

Největším tajemstvím je ale obestřen zlom, který v Číně nastává okolo roku 1470. Záznamy o výpravách Čenga jsou nenávratně spáleny. V roce 1525 jsou pak všechny gigantické koráby zničeny. Nikdo neví, proč se tak stalo.

Mezi možná vysvětlení patří třeba to o finanční nákladnosti udržování loďstva nebo to o potřebě účinnější pozemské obrany před Mongoly.

Významný ekonom Angus Deaton (*1945) pak přichází s teorií, že vládnoucí elita se natolik bála vzestupu vrstvy obchodníků, jimž se hromadil majetek raketovým tempem, že lodě radši přikázala spálit.

Konec velmoci

Ať jsou důvody zániku loďstva a stopky rozmáhajícímu se zahraničnímu obchodu jakékoli, Čína si tím podepisuje ortel. Evropa ji předbíhá a na pomyslný vrchol se dostává i s pomocí průmyslové revoluce.

Z východní velmoci se stává druhořadá mocnost, která svou velikost získává zpět až o několik staletí později.

Foto: Kosov Vladimir / Creative Commons / CC BY-SA 4.0, jonjanergo / Creative Commons / CC BY 2.0, Neznámý autor / Creative Commons / volné dílo, Mike Peel / Creative Commons / CC BY-SA 4.0
reklama
Související články
Věda a technika
Zachraňte svá záda! Proč nejčastěji bolí?
Bolesti zad patří mezi nejrozšířenější civilizační choroby, které trápí hlavně obyvatele vyspělých zemí. Během života potrápí bolavá záda zhruba 80 % lidí, asi u 10 % z nich přejdou bolesti do chronického stadia. Postihují zejména oblast krční, hrudní nebo bederní páteře. Jak se bránit? Páteř tvoří důležitou oporu lidského těla, drží hlavu i celý trup a […]
Věda a technika
Chorobné odéry: Dokážeme vyčenichat nemoci?
Čich je považován za „popelku“ mezi lidskými smysly. Americký průzkum provedený v roce 2011 zjistil, že přibližně polovina respondentů ve věku 16–30 let by se raději vzdala čichu než svého chytrého telefonu. Čich je úzce spojen s našimi emocemi a vzpomínkami, pomáhá ale také odhalovat potenciální hrozby, jako jsou zkažené potraviny, toxické látky – nebo nemoci. […]
Věda a technika
Pátrání po původu cystické fibrózy
Cystická fibróza je závažné a nevyléčitelné dědičné onemocnění, které postihuje zejména dýchací a trávicí systém. Tato choroba, o které se hovoří jako o nemoci slaných dětí kvůli až pětkrát slanějšímu potu, je nejběžnějším genetickým onemocněním mezi bělochy. A vědci se snaží přijít na to, proč.   Cystická fibróza (CF) je geneticky podmíněné, tedy vrozené onemocnění, […]
Věda a technika
Na lesní požáry s moderními technologiemi
Způsob boje s ohněm se dlouhou dobu příliš neměnil. 21. století je však dobou nástupu nových technologií, což do určité míry mění i práci hasičů.   Klimatická změna probíhá, planeta se otepluje a lze očekávat, že lesní požáry budou v dalších desetiletích stále palčivějším problémem, se kterým se budeme muset vypořádávat. Ostatně jen ve Spojených státech způsobí […]
reklama
lifestyle
Janis Joplin: Heroin přivede soulovou královnu do hrobu
Na hudební scéně 60. let, které dominovali téměř výhradně jen muži, působí Janis Joplin (1943–1970) jako vzácný úkaz. Svým syrovým, elektrizujícím zpěvem se během krátké kariéry dostane pod kůži tolika fanouškům, že dodnes zůstává jednou z nejvlivnějších zpěvaček v historii. Bohužel i tato hvězda podlehne v pouhých sedmadvaceti letech démonům alkoholu a drog. Útěchu hledá v alkoholu Rodačka […]
10 Nejpodivnějších zvyků ze všech koutů planety
Každá kultura na světě má své zvláštnosti. Obyvatelé všech zemí si vytvořili své zvyky a obyčeje, a ty naše jim mohou připadat podivné, stejně tak jako nám se budou zdát zvláštní ty jejich. A právě desítku těch (pro nás) nejpodivnějších vám představíme.   Svou kulturu obvykle bereme jako samozřejmost, normu, podle které očekáváme, že se […]
Co se stane s vaším tělem, když přestanete kouřit?
Kouření škodí zdraví, to je fakt. Jenže zbavit se závislosti není snadné. Když se to ale někomu přeci jen podaří, jeho tělo se mu za to odvděčí. Některé zdravotní benefity se projeví téměř okamžitě, jiné až po letech, ale rozhodně stojí za to.     „První změnou, ke které může dojít už během několika hodin […]
Bylinky pro zdraví: Hřejivá a léčivá síla pro zimní dny
Káva, nebo čaj? Věčné dilema. Jsou tací, kteří si bez tmavého voňavého moku nedokážou představit ráno, jiní dávají naopak přednost bylinkám. A dělají dobře. Ze zdravotního hlediska může totiž čajům konkurovat jen málokterý nápoj. Ne nadarmo se veškeré neduhy už odedávna léčily pomocí bylinek… Historie čaje je skutečně dlouhá a poutavá. Věrohodné prameny a dokumenty, […]
reklama
svět zločinu
Šli si pro lup v desítkách milionů. Odnesli si ale zlato v hodnotě přes 2,5 miliardy korun…
I zločinci potřebují mít ke své práci štěstí. V nenápadném transportním sejfu, v němž zlato čeká pár hodin, než ho přeloží na jiné letadlo, tak místo milionů najdou zlatý kov za miliardy. Jako pachatelé slavné loupeže z Brinks-Mat. Je sobota, 26. listopadu 1983. Do opevněného skladiště Brinks-Mat, které leží v blízkosti slavného londýnského letiště Heathrow, se snaží dostat skupina […]
Falšování vín: Příliš drahý přípitek
Laurent Ponsot nevěří svým uším. Na aukci se nabízí víno jeho rodinné společnosti z roku 1945 a 1959, když ještě firma ani neexistovala. Zařídí, aby bylo toto falešné zboží odstraněno z katalogu, a uvědomí úřady. Ještě netuší, že jejich prodejce je protřelý podfukář a že právě napomáhá k jeho dopadení a potrestání. Rudy Kurniawan přichází na […]
Loupež v brazilské centrální bance: Dokonalý plán pilných zahradníků
Jak rychle se dá nenápadně vyloupit banka, aby to vydalo kořist v hodnotě 70 milionů dolarů? Ti, kdo slyšeli o případu Centrální banky v brazilském městě Fortaleza, by možná odpověděli, že se to dá zvládnout za víkend. Práce na téhle loupeži bylo ale daleko víc. Fortaleza je třímilionové město na severovýchodním brazilském pobřeží, jedno ze sta největších […]
Útočící galerista Brit Eric Hebborn
Když si britský chlapec Eric Hebborn v osmi letech hraje s ohněm a zapálí školu, většina lidí předpokládá, že zraje pro kriminál. Erikovi učitelé si ale všimnou, že výborně kreslí a maluje, a podporují ho v této činnosti. Malý grázlík to nakonec dotáhne až na Královskou akademii umění a poté se stane pomocníkem restaurátora obrazů George Aczela. Jako […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Přesnější a úspornější ložiska využijí divadelní točny i špičkové teleskopy
21stoleti.cz
Přesnější a úspornější ložiska využijí divadelní točny i špičkové teleskopy
První ložiska, tedy součásti, které snižují tření, lidstvo využívalo už v antice. A vývoj stále pokračuje. Na moderních hydrostatických ložiscích pracují odborníci na tribologii z Fakulty strojního in
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Kdo se chce na ní přiživit?
nasehvezdy.cz
Kdo se chce na ní přiživit?
Má to těžké, problémy s manželem a teď ještě zprávy, že ji chce nahradit mladší blondýna. Dáda Patrasová (67) však tvrdí, že o ničem neví. Nová Dáda! Tak zněla tisková zpráva, kterou nedávno rozesíla
Kdy se velryby přesunuly do moře a ztratily nohy?
epochalnisvet.cz
Kdy se velryby přesunuly do moře a ztratily nohy?
Historie velryb je jedním z největších záhad evoluce. Jak tito savci, kteří dýchají plícemi, přišli o nohy a vrátili se do moře? Na tuto otázku se pokusí odpovědět dokument Tajemné údolí velryb v Egyp
Co ve skutečnosti stojí za katastrofálními požáry v Kalifornii?
enigmaplus.cz
Co ve skutečnosti stojí za katastrofálními požáry v Kalifornii?
4. prosince 2017 zažehne jiskra poblíž města Santa Paula v Kalifornii požár, který tu svým rozsahem nemá obdoby. Trvá až do 12. ledna 2018, bojuje s ním 8500 hasičů. Zničí 280 000 akrů půdy a domo
Plánujete altán?
panidomu.cz
Plánujete altán?
Počasí brzy začne lákat k posezení na zahradě. Chcete být pěkně pod střechou a přitom na čerstvém vzduchu, i když prší? Nebo si udělat posezení i s místem na vaření? To všechno vám může altán poskytnout. Jen si musíte promyslet několik věcí, bez kterých se při stavbě určitě neobejdete. Kde bude? Místo pro budoucí altán
Ztráta velkého přátelství
skutecnepribehy.cz
Ztráta velkého přátelství
Byly jsme velké kamarádky už od první třídy. Bohužel pak se stalo něco, co nás rozdělilo. Mohu za to já. Chtěla bych to napravit. Ale jak? S Hankou jsme se poznaly na základní škole, když se přistěhovala v polovině roku. Třída měla už své skupinky kamarádů a ona byla osamělá. Bylo mi to líto a nějak víc jsem se
Masové koule s pikantní omáčkou
tisicereceptu.cz
Masové koule s pikantní omáčkou
Koule jednoduše napíchněte na párátko a servírujte s pálivou červenou omáčkou. Ingredience 500 g hovězího mletého masa 2 větší cibule 200 ml ostrého kečupu 4 stroužky česneku 2 nakládané kap
Legenda v novém kabátě: Prim Orlík 2024
iluxus.cz
Legenda v novém kabátě: Prim Orlík 2024
Rok 2024 se ponese v duchu hodinářských legend. Po vyprodané exkluzivní zlaté edici SPARTAK RESPEKT LE, přichází novoměstský výrobce hodinek s další novinkou. Ikonický PRIM ORLÍK se každé dva roky pře
Kdy se velryby přesunuly do moře a ztratily nohy?
21stoleti.cz
Kdy se velryby přesunuly do moře a ztratily nohy?
Historie velryb je jedním z největších záhad evoluce. Jak tito savci, kteří dýchají plícemi, přišli o nohy a vrátili se do moře? Na tuto otázku se pokusí odpovědět dokument Tajemné údolí velryb v Egyp
Skandální odhalení: Napsala Bachova slavná díla jeho manželka?
enigmaplus.cz
Skandální odhalení: Napsala Bachova slavná díla jeho manželka?
Německý hudební skladatel Johann Sebastian Bach prý nebyl až takový génius, jak se dodnes věří. Jeho proslulá díla za něj totiž údajně napsala jeho druhá žena Anna Magdalena! Přijdou vám podobná prohl
Kraj Vysočina: Hvězdné území hejkala a Karafiátových broučků
epochanacestach.cz
Kraj Vysočina: Hvězdné území hejkala a Karafiátových broučků
Zvlněné kopce Českomoravské vrchoviny okouzlují v každém ročním období malebnou přírodou, čistými studánkami a množstvím historicky významných míst. Města Třebíč, Telč a Žďár nad Sázavou se dokonce pyšní zápisem na Seznamu světového dědictví UNESCO. Není divu, že kopcovitá Vysočina už po staletí inspiruje skladatele, malíře i spisovatele k vytvoření jejich nejznámějších děl. Ať už to byla poetická