Domů     Co nám dal starověký Egypt? Jaké vynálezy používáme i dnes?
Co nám dal starověký Egypt? Jaké vynálezy používáme i dnes?

Co bychom si počali bez obyvatel starověkého Egypta? Vymysleli snad všechny vychytávky, bez nichž si náš život nedokážeme představit. Zubní pastu i cukrářské laskominky, vodní i sluneční hodiny. Které z jejich vynálezů využíváte právě vy?

Bez make-upu na ulici nelez!

Staří Egypťané věřili tomu, že stejně, jak vypadá tělo během života, bude vypadat i po smrti.

A protože líčení všeho druhu používali nejenom faraoni, ale hlavně mistři umělci, kteří malovali nalíčené i bohy, stal se dokonalý make-up součástí života každého Egypťana. Vždyť oči, zvýrazněné zelenými či černými líčidly, měly připomínat právě pohled bohů.

Makeup se stal součástí každodenního života Egypťanů.
Makeup se stal součástí každodenního života Egypťanů.

Muži i ženy se malovali stejně

Současně bylo líčení demonstrací bohatství. Opravdu kvalitní vonné oleje, krémy, rtěnky a stíny si mohli dovolit jen ti nejmovitější. Střední vrstva si musela vystačit s podomácku vyrobenými napodobeninami a bez make-upu se odvážila vyjít na ulici pouze lůza.

Líčení nebylo na rozdíl od současnosti především záležitostí něžného pohlaví. Muži se malovali úplně stejně jako ženy.

Všichni chtěli vypadat jako Re

V každé egyptské domácnosti jste našli směs zvanou kohl. Prapůvodní stíny kolem očí měly bohaté uplatnění. Věřilo se, že výrazné černé zbarvení kolem očí odrazuje mouchy a další otravný hmyz. Pomocí kohlu si své oči zdobí jistě i bůh Slunce Re.

A už dědové tvrdili, že takto výrazně nalíčené oči brání zlu, aby se dostalo do lidské duše.  Určitě není náhodou, že z původního složení kohlu vycházejí i dnešní kosmetické firmy.

Typické bylo černé zbarvení očí.
Typické bylo černé zbarvení očí.

Cože, vy nemáte paruku?

Člověk, který měl na hlavě své vlastní vousy a vlasy, vypadal ve starověkém Egyptě více než podezřele. Starousedlíci, ženy i muži, si totiž své hlavy vyholovali.

Za prvé kvůli tomu, že jim bylo pod bohatým porostem horko, a pak tu byli bohové, kteří byli vyobrazováni bez vlasů. Protože však s holými hlavami nevypadali staří Egypťané dostatečně sexy, pořizovali si drahé paruky. Výjimku tvořili jen kněží a chudí dělníci.

Paruky nenosili jen kněží a dělníci.
Paruky nenosili jen kněží a dělníci.

Při holení zákazníci klečeli

Lazebníci měli napilno. Své řemeslo provozovali v domech svých zákazníků a bylo to tenkrát docela zajímavé pokoukání. Klienti a klientky totiž při holení klečeli.

Mistři kadeřníci nejdříve jejich kštici (v případě mužů i vousy) zvlhčili mastí, teprve potom vzali do ruky dokonale nabroušenou břitvu s bronzovou čepelí.

Dnešní vody po holení sice tehdy ještě neexistovaly, přesto měli Egypťané své vlastní prostředky na zklidnění holením podrážděné kůže. Tehdejší vodu po holení vyráběli z oleje a hořkých mandlí.

Na denní nošení měli „čepici“

Uctívanou profesí tehdy byli vlásenkáři. Paruky z lidských vlasů (jen výjimečně z vlny) šly na odbyt dlouhá staletí. Krátké paruky, ne nepodobné obyčejné čepici, byly určeny k dennímu nošení.

Luxusnější polodlouhé či dlouhé paruky si Egypťané nasazovali na hlavy jen při výjimečných příležitostech.

Vlásenkáři neměli nouzi o práci.
Vlásenkáři neměli nouzi o práci.

Osvěžte si dech větrovými bonbony!

První cukráři světa se objevili v Egyptě zhruba v roce 3400 př. n. l. Za cukráře bychom je, pravda, asi označovat neměli. Základem tehdejších laskominek totiž byl med od divokých a později domácích včel. Cukr jako takový Egypťané ještě neznali.

Cukráři však znamenali záchranu pro všechny majitele zkaženého dechu, což byla v zemi u Nilu většina populace. Speciální větrové cucací bonbony vznikly vařením různých bylinek, koření, kadidla, myrhy a skořice.

Poté, co do vzniklé směsi přidali med, vznikly pastilky podobné dnešním bonbonům.

Bonbony se vyráběly z bylinek.
Bonbony se vyráběly z bylinek.

Zloději měli smůlu

Přemýšleli jste někdy při zamykání bezpečnostních dveří nad tím, která civilizace jako první objevila zámek na dveřích? Odpověď je jednoduchá: Egypťané.

Dokonce si mohli vybrat ze dvou stejně spolehlivých typů – dřevěného a kovového, a to pravděpodobně už na přelomu 12. a 13. století před naším letopočtem.

O nejstarších klíčích, které byly objeveny, historici dokonce tvrdí, že sloužily svému účelu už kolem roku 3000 př. n. l.

Zámek byl jen zvenčí

Dřevěné zámky byly v módě zejména za vlády faraona Ramesse II. (vládl v letech 1279–1213). Jsou známy pod názvem balanové zámky. Dřevěné zavírací špalíčky totiž nápadně připomínaly korýše balanus balanomorpha, tzv. mořské žaludy.

Zajímavostí bylo, že zámky byly umístěny na dveřích jen zvenčí, na závoře. Dřevěný klíč se zasunul do závory, jeho zvednutím se vysunuly zavírací špalíčky. Pán domu pak závoru vytáhl společně s klíčem.

Zámky měli Egypťané jen zvenčí.
Zámky měli Egypťané jen zvenčí.

Kovové klíče museli nosit na ramenou

Archeologové zjistili, že kovové závory a bronzové klíče byly používány již okolo roku 1400 př. n. l. Tehdy by si málokdo vsadil na to, že jednou budou na našich dveřích právě kovové zámky.

Vždyť klíče byly tak velké a těžké, že je i silní chlapi museli občas nosit na rameni. Později si Egypťané dávali o něco lehčí klíče na popruhy a řetězy.

Už sis vyčistil zuby?

Lidé, kteří si čistí chrup, jsou k vidění na zhruba 5000 let starých malbách. Asi vás v této souvislosti neudiví, že nejstarší recept na zubní pastu, jenž je uložen v Národním muzeu ve Vídni, pochází ze 4. století př. n. l. právě z Egypta.

Na papyru, na němž je receptura napsána, je uvedena i informace, že se jedná o cestu, jak si zachovat bílé a zdravé zuby.

Kvalitu výsledného prášku, z něhož při použití slin vzniklo cosi podobného našim pastám, nedávno složili hold i účastníci jednoho ze zubařských koncilií ve Vídni.

Vědci konstatovali, že egyptská pasta byla mnohem chutnější a účinnější než ta, kterou používali naši předkové ještě v 19. století.
Vědci konstatovali, že egyptská pasta byla mnohem chutnější a účinnější než ta, kterou používali naši předkové ještě v 19. století.

Pod taktovkou boha Thovta

V jednom Egypťané první nebyli, předběhli je Sumerové. První znaky, z nichž se vyvíjelo klínové písmo, se objevily kolem roku 3300 př. n. l. ve městě Uruku v Dolní Mezopotámii. Egyptské hieroglyfy se objevily až o dvě století později.

Legendy praví, že jejich stvořitelem byl patron všech písařů, bůh Tovt. I díky tomu přijali Egypťané novinku za svou, když se jedná o boží vůli. Na druhou stranu, těžkou hlavu si s tím nedělali. Obyčejný lid tu nebyl proto, aby uměl psát.

Od toho byli vyškolení písaři. O čtení hieroglyfů se zase stejnou měrou postarali kněží a faraonové. Součástí slavnostních náboženských rituálů bylo vystoupení faraona, který recitoval posvátné texty ze starých papyrů.

Velmi zajímavé je i hieroglyfické písmo.
Velmi zajímavé je i hieroglyfické písmo.

Když má monopol král

Byly doby, když v močálovitých oblastech nilské delty rostl zvláštní les. Tvořily ho 5–6 metrů vysoké rostliny zvané šáchor, nebo papyrus. U takového lesa vznikly celé vesničky lidí, kterým se říkalo trhači papyru. Nebylo to bezpečné živobytí.

V mělké vodě mezi vysokými rostlinami jim totiž mnohdy zkřížili cestu místní predátoři. Zubatí krokodýli i právě probuzení, a tudíž značně nevrlí hroši. Sem tam do papyrového lesa zabloudila i nebezpečná kobra.

Papyrus předcházel pergamenu a papíru.
Papyrus předcházel pergamenu a papíru.

Z papyru se dělaly i sandály a malé čluny

Dnes bychom řekli, že tito odvážní muži pracovali ve státních službách. Slovo „papuro“ totiž v kopštině znamenalo „patřící králi“. A papyrus, případně papyrové listy, nepřišly ke svému názvu náhodou.

Egyptští faraoni měli skutečně monopol na výrobu předchůdce pergamenu a papíru. A nejen to. Papyrus vypěstovaný v úrodné nilské deltě byl využíván i při výrobě sandálů. suknic, a dokonce i bytelných košů.

Jako materiál si ho oblíbili výrobci plachet, lanoví a malých člunů, které byly základním dopravním prostředkem v močálové říši. To vše přinášelo velmi zajímavý zisk do královské pokladny.

Kladiva do ruky a klepeme!

Tajemství tvorby papyrových svitků se v rodinách dědilo z generace na generaci. Většinou se však dodržoval následující pracovní postup. Stonek papyru rozřezali dělníci tak, aby jeho výška odpovídala té, kterou požadoval zákazník.

Pak rozdělili dřeň na tenké plátky, které následně ještě rozklepávali kladivy. Průsvitné plátky papyru pak byly ve dvou vrstvách položeny tak, aby se překrývaly v pravém úhlu. Takto získaný list byl zvlhčen a lisován. Po vysušení následovala poslední fáze. Archy byly slepovány do svitků, jejichž délka dosahovala mnohdy až 40 metrů.

Papyrus se používal i na výrobu bot.
Papyrus se používal i na výrobu bot.

Proč se zachovaly jen v Egyptě?

A písaři mohli začít psát. Jelikož se jednalo o velmi drahou proceduru, s papyrovými listy se v Egyptě zbytečně neplýtvalo. Byly určeny především pro potřeby archivářů, zapisovaly se na ně důležité účetní údaje.

Písaři na ně navíc zaznamenávali významnější náboženské, vědecké a literární texty. Přesto mnohé badatele-začátečníky možná udiví, že se jich zachovalo poměrně málo. Důvod je naprosto jednoduchý.

Kvůli své struktuře vydrží po staletí jenom tam, kde vládne suché podnebí, jako například v Egyptě. Jinde se papyrus poměrně rychle rozpadá.

Zapřahejte voly!

Bylo by rozhodně škoda, kdybychom v přehledu egyptských vynálezů nezabrousili do zemědělství. Námi zmiňovaní voli se tam zapřahali do unikátního vynálezu zdejších rolníků, kterým byl pluh.

Voli pomáhali hlavně v zemědělství.
Voli pomáhali hlavně v zemědělství.

Nové typy táhly muly

Délku zemědělského roku nemilosrdně určovaly životodárné záplavy Nilu. Sezona začínala obvykle v listopadu, kdy většina obyvatelstva zahodila vše, co měla v ruce, a vrhla se na obdělávání polí.

Protože nikdo nevěděl, jak dlouho bude úrodné období trvat, bylo nutné nasadit ty nejlepší zemědělské nástroje. Chudší obyvatelstvo si při kypření půdy muselo vystačit s motyčkami.

Ti movitější si mohli dovolit právě pluh tažený voly, u pozdějších modelů voly vystřídaly muly.

Nakonec vyrazilo do akce domácí zvířectvo

Neměl-li sedlák dostatek tažných zvířat, musel zapřáhnout sám sebe, případně fyzicky silnější členy rodiny. Ti méně svalnatější, především ženy a děti, si pak došli do sýpek pro zásobu osiva, kterou si odnesli ve vacích z papyru, kůže nebo plátna.

Osivo pak rozhazovali po čerstvě rozoraném poli. Nejméně vědecky pak vypadala poslední fáze. To bylo na právě oseté pole vysláno místní zvířectvo, aby budoucí úrodu zašlapalo do úrodné země.

Egypťané někdy zapřahali i silnější členy rodiny.
Egypťané někdy zapřahali i silnější členy rodiny.

A jdou vám ty hodiny správně?

Měření času bylo v Egyptě poměrně složité. Rok tam byl rozdělen do 365 dnů, 12 měsíců po 30 dnech. Zbytek tvořilo pět tzv. epagomenálních dnů. Den byl rozdělen na dvě poloviny po 12 hodinách. A tady byl problém.

Těch 12 hodin odpovídalo skutečné době, kdy bylo světlo, či tma, a tak se čas vlastně neustále měnil.

Egypťané vynalezli i vodní hodiny.
Egypťané vynalezli i vodní hodiny.

V hlavní roli voda

První vodní hodiny se v Egyptě objevily patrně během vlády faraona Amenhotepa III. (1390–1353 př. n. l.). Měly podobu kamenné kuželovité nádoby o výšce 35 cm a průměru 49 cm. Uvnitř byla viditelná vyrytá dvanáctidílná stupnice.

Ta odpovídala délce hodin během jednotlivých měsíců v roce. Původně bylo do hodin navrtáno několik otvorů, nakonec zbyl jeden jediný. A jen tak mimochodem. Hodiny měly odchylku pět až deset minut.

Hlavně, ať je hezky!

Tento povzdech posílali k oblakům všichni majitelé slunečních hodin, jimiž se údajně měřil čas už v době Staré říše (2700–2160 př. n. l.). Měly podobu pravítka zalomeného do pravého úhlu, které leželo na desce.

V historických pramenech je uvedeno, že se sluneční hodiny postupně zdokonalovaly. V 1. století před naším letopočtem jejich tvůrci zaručovali odchylku maximálně několika minut.

Čas byl pro staré Egypťany velmi důležitý.
Čas byl pro staré Egypťany velmi důležitý.

V noci měřily čas hvězdy

Unikátní hvězdné hodiny připomínaly spíše složité přístroje mistrů věd astrologických.

Fungovaly totiž na základě pohybu hvězd na noční obloze a doplňovaly tak v té době nefunkční sluneční hodiny. O tom, jak vypadaly, nám nechali svědectví ti, kteří svými malbami zdobili stropy hrobek faraonů 20. dynastie (1188–1078 př. n. l.).

Autor textu: Marek Vejvoda, na web vložila Jana Dvořáková

Foto: Shutterstock.com, Wikimedia Commons
Související články
Historie
Horská dráha: Už Kateřina Veliká zbožňuje klouzání!
Některé se řítí rychlostí přes 200 km/hod. Jiné sviští ve výšce 139 metrů. Občas se ocitnete hlavou dolů. Ruská carevna by zírala, kdyby viděla, co vzešlo z její kratochvíle. Horské dráhy patří k nevyhledávanějším atrakcím zábavních parků po celém světě. Protože kdo by si nechtěl užít adrenalinovou jízdu a zažít chvíle čisté euforie. Zábava pro […]
Historie
Sardinské nuragy: K čemu asi jsou?
Od 18. století př. n. l. do 2. století n. l. existuje na Sardinii takzvaná Nuragská kultura. Jméno dostane po nurazích, kamenných věžích ve tvaru komolého kužele. Zarážející je hlavně jejich počet. Na Sardinii jich je přes 6500! Kromě nuragů za sebou civilizace zanechá i náboženské komplexy s posvátnými nádržemi k uctívání kultu vody, sochy, ale […]
Historie
Slavný Bedřich Hrozný získal profesuru až na třetí pokus
V červnu 1905 se Bedřich Hrozný stává docentem a do světa velké vědy se uvede přednáškou O babylónském eposu o stvoření světa. Finančně mu to ale nic nepřinese. Bádáním ani přednáškovou činností se Bedřich Hrozný (1879‒1952) neuživí. Naštěstí stále pracuje jako univerzitní knihovník, a proto může požádat o ruku svoji vyvolenou Vlastu Procházkovou (1888‒1959), aniž […]
Historie
Starořecký běžec Koroibos vyzrál na boha
Slunce pálí a nebe je bez mráčku. Vyvolávač ve městě Olympii na západě Peloponéského poloostrova vyzývá závodníky, aby se dostavili na startovní čáru, vymezenou pruhem kamenných desek. Místní aristokrat jménem Koroibos z Elidy se mezi mládeží ze vznešených rodin rozhodně neztratí. Na své vypracované a sluncem osmahlé tělo může být pyšný. Stadion se závodní dráhou o […]
reklama
lifestyle
Jak se vyhnout úrazům při sportování?
Ročně si Češi přivodí téměř dva miliony úrazů, každý pátý se přitom stane při sportu. Zejména v letních měsících se ordinace lékařů plní lidmi, kteří si přivodili zranění při typicky letních sportech, jakými jsou cyklistika, in-line bruslení a běh, u dětí pak ještě skákání na trampolíně. Jak jim předejít? Podle Českého statistického úřadu se sportu pravidelně […]
Courtney Love: Život napěchovaný drogami a alkoholem
Výrazné rudé rty, blond vlasy, hubená rozevlátá postava. Nepřehlédnutelná rockerka Courtney Love si v průběhu svého života vyslouží pověst „nejkontroverznější ženy historie rockové hudby“, aspoň podle magazínu Rolling Stone. Za co si toto označení vysloužila? Z problémové muzikantky, pocházející ze svobodného prostředí hippies, se do dnešních dní vyvinula potížemi ošlehaná osobnost, které dal život nejednu […]
Civilizační choroby útočí, braňte se!
Moderní styl života s sebou nese pohodlí, ovšem také strašáky v podobě civilizačních nemocí. Nadbytek jídla, všudypřítomný stres, nedostatek pohybu a znečištěné životní prostředí s sebou přinášejí takzvané nemoci z nadbytku, které mají na svědomí více než 70 % ročních světových úmrtí. Které civilizační nemoci vás ohrožují a jak se jim bránit? Podle zprávy Světové zdravotnické organizace stojí civilizační […]
Tragédie kolem Aaliyah Dany Haughtonové
V srpnu 2001 skončila rychlá a slibná kariéra R&B hvězdy Aaliyah tragickou leteckou nehodou. S ní zahynuli i další lidé, kteří jí byli nejbližší. Jak se události vyvíjely od posledního natáčení na Bahamách až po fatální chvíli, která změnila životy mnoha. Narodila se v Brooklynu a o pozdvižení se postarala hned poté, co spatřila světlo světa. […]
svět zločinu
Jiří Schmitzer: Alkoholový démon si vyžádá život chodce
„Že jsi porazil člověka, to se bohužel může stát, ale žes byl ožralej jak dobytek, to se nepromíjí,“ nemaže se vynikající herec Jiří Sovák (1920–2000) se svým synem Jiřím Schmitzerem krátce poté, co se o tragédii dozvídá. Napjaté vztahy v mládí To, že má i Jiří Sovák pomyslný díl viny na celém neštěstí, tuší jen […]
Sharon Tateová: Krásná herečka zavražděná Mansonovou rodinou
Svým půvabem okouzluje mladičká Sharon Tateová své okolí už od dětství. Roličky v reklamách a televizních seriálech na sebe nenechají dlouho čekat a ve druhé polovině 60. let už je Sharon hollywoodskou hvězdou. Tím spíš, že po jejím boku stojí jeden z tehdy nejvýznačnějších režisérů, Roman Polanski (*1933). Ticho nad Městem andělů Svatba obdivovaného režiséra a […]
Vraťte medaile. Máte pozitivní test!
Dobře znají ten pocit, když jim vestoje tleská celý stadion nebo když jim hostesky navlékají žlutý trikot. Jenže poznali i obrácenou tvář vrcholového sportu. Dny, kdy z titulních stran novin celého světa křičelo velkými titulky jejich jméno. A u něj ještě výraznější text: Dopingový hříšník… Sprintérská rivalita mu zničila život Dlouhá léta bojují o trůn nejrychlejšího […]
Jiří Kajínek: Muž v zeleném tílku, symbol kontroverze a mediální hvězda
Pravděpodobně jde o nejznámějšího českého vězně všech dob. Jiří Kajínek vstupuje do bran věznice Mírov jako ostřílený recidivista, vždyť už si prošel věznicemi v Českých Budějovicích i ve Valdicích. Na Mírově měl ovšem zůstat na doživotí. V roce 1998 je totiž odsouzen na doživotí za spáchání dvojnásobné nájemné vraždy a za pokus o spáchání vraždy. […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Pilaf s rajčaty
tisicereceptu.cz
Pilaf s rajčaty
Pilaf je pokrm z rýže, do něhož lze použít různé druhy masa i zeleniny. Skvěle chutná i s indiánskou rýží. Ingredience na 4 porce 400 g jasmínové rýže 2 cibule 2 konzervy loupaných rajčat oli
Tajemství kamenných bran v Saúdské Arábii: Šlo o vstupy do pekla?
enigmaplus.cz
Tajemství kamenných bran v Saúdské Arábii: Šlo o vstupy do pekla?
V posledních letech se ukazuje, že naše planeta stále ukrývá mnohá tajemství. Před časem například vyšlo najevo, že v poušti na území Saúdské Arábie leží stovky záhadných kamenných útvarů z dávné minu
Přemožené kočky decimují australskou faunu
21stoleti.cz
Přemožené kočky decimují australskou faunu
Pro řadu lidí je symbolem roztomilosti. Ale i to předoucí klubíčko pořád zůstává šelmou. A to takovou, že dokáže rozvrátit celé ekosystémy. Kočka domácí, domestikovaná forma kočky plavé, člověka dopr
Otec atomové bomby přitahoval ženy jako magnet
historyplus.cz
Otec atomové bomby přitahoval ženy jako magnet
Profesor americké literatury John Tatlock se už drahnou dobu marně snaží dozvonit na svoji dceru Jean. Renomovaná psychiatrička po dlouhá léta udržuje komplikovaný vztah se světově proslulým fyzikem Robertem Oppenheimerem. Protože trpí depresemi, vleze její otec záhy do bytu oknem. Bojí se, že by si Jean mohla sáhnout na život… Pouštní krajinu Nového Mexika ozáří
Jak na to: Nalíčené oči i k vodě
nejsemsama.cz
Jak na to: Nalíčené oči i k vodě
Velmi svůdné a času, horku a vodě odolávající líčení vykouzlíte pomocí konturovací tužky. Jdeme na to! Připravte si podklad. Na pohyblivé oční víčko naneste bázi pro oční stíny, můžete také použít trochu korektoru nebo béžový oční stín. Díky tomu se vytvořené líčení ani nehne. Použijte konturovací tužku Čím ostřejší tužka, tím lépe se s ní pracuje. Barvu si
Kdo postavil jávský chrám Borobudur?
epochalnisvet.cz
Kdo postavil jávský chrám Borobudur?
Byl vztyčen uprostřed džungle na ostrově Jáva, a to zhruba před 1200 lety. Kým, to dodnes zůstává záhadou. V době, kdy kamenný skvost Borobudur vznikl, zde totiž žila kultura, která i velké stavby pokrývala jen palmovými listy… Několik dlouhých staletí je Borobudur zcela zapomenutý a skrytý lidským očím. Chátrající kamenný kolos vyrve ze spárů bující
Uteče jí Jeřábek za mladší ženou?
nasehvezdy.cz
Uteče jí Jeřábek za mladší ženou?
Sblížící se padesátkou má herec Tomáš Jeřábek (49) ze seriálu Jedna rodina obavy, že už nikdy nesbalí žádnou mladou kočku. Že by to ještě na poslední chvíli zkusil? Toho se bojí hlavně jeho žena Ha
Benátská! S Impulsem oslaví svojí třetí dekádu třemi velkými S: Scooter, Suzi Quatro & Slade
epochanacestach.cz
Benátská! S Impulsem oslaví svojí třetí dekádu třemi velkými S: Scooter, Suzi Quatro & Slade
Poslední červencový víkend je pro milovníky hudby již neodmyslitelně spjatý s festivalem Benátská! s Impulsem. Ten se od svého vzniku, kdy měl pódium sestavené z lešení a aparaturu přivázanou ke stožárům veřejného osvětlení, etabloval mezi tuzemskou špičku. Letos slaví 30 let. Mezi gratulanty nebudou chybět ani zahraniční ikony Scooter, Suzi Quatro a Slade, kteří mají
Vždycky můžete začít milovat
skutecnepribehy.cz
Vždycky můžete začít milovat
Miluji milostné příběhy. Vždy mi připadaly vzrušující. Proč? Možná jsem sama žila nudný život. Do jisté doby. Je to vlastně smutné, když překročíte padesátku, máte pocit, že roky žijete vedle nesprávného muže a čekáte na rozuzlení, které se děje v telenovelách. Na dnešní poměry jsem se vdávala brzy. Podle zvyklostí za minulého režimu. Bylo mi 25 let,
Moderní obývací pokoj
rezidenceonline.cz
Moderní obývací pokoj
Text: Alena Müllerová Foto: Archiv firem
Nový Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+: více agility pro závodní tratě
iluxus.cz
Nový Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+: více agility pro závodní tratě
Společnost Mercedes-AMG představila na automobilové slavnosti Goodwood Festival of Speed nejnovější přírůstek do rodiny supersportovních vozů AMG GT – nový Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+. Novinka se z
Batikovaná trička jsou zase v módě. Jak si je vyrobit?
panidomu.cz
Batikovaná trička jsou zase v módě. Jak si je vyrobit?
Moderní vzor a ještě batikovaný. Jak si jej vyrobit? Triko nejprve vhodným způsobem poskládáte, sklady převážete provázkem, polijete textilními barvami a pak zafixujete. A to je celé. S příčným pruhem Pomůcky: provázek (gumičky), injekční stříkačka (nebo nosatá láhev), molitanový štětec, mikrotenový sáček, krejčovská křída barevná, zakrývací folie Pomocná chemie: krystalická soda, chlorový čistič, sirnatan sodný