Domů     7 nejničivějších explozí v dějinách vzniklých lidskou rukou: Kolik stály životů?
7 nejničivějších explozí v dějinách vzniklých lidskou rukou: Kolik stály životů?
30.11.2016

Pro vesmír jsou výbuchy a exploze něčím zcela běžným. Některé exploze mají vliv i na vzdálenost mnoha světelných let. I malé těleso, jakým je Země, moc dobře ví, co to jsou výbuchy.

A nejen kvůli své vlastní činnosti, ale i díky tomu, co na ní provádí člověk…

Osudová srážka v přístavu

Rok: 1917

Místo: Halifax, Kanada

Počet obětí: 1 635

Za největší nejadernou explozi v dějinách, kterou způsobil člověk, je pokládán tzv. Halifaxký výbuch. Jeho příčinou byla srážka dvou lodí v kanadském přístavu v Halifaxu; norské lodi Imo a francouzské lodi Mont Blanc.

Francouzské plavidlo mělo nosnost 3121 tun, měřilo 97,5 m a široké bylo 13,7 m.

Na palubě vezlo 223 tun benzenu, 56 tun střelné bavlny, 1602 tun tekuté kyseliny pikrové, 544 tun suché kyseliny pikrové a 227 tun TNT. Náklad měl v tehdejší době cenu asi 3 600 000 dolarů (dnes by to odpovídalo cca 65 000 000 dolarů).

Norové se plavili na lodi o hmotnosti 5 043 tun, o délce 131,5 m a šířce 13,8 m (v obou mírách dosahovala Imo zhruba poloviny Titaniku). Loď byla prázdná, neboť čekala na naložení dodávky uhlí pro Belgii.

Při srážce, asi v 8,45 hodin, došlo po nárazu k zapálení naloženého benzenu a kyseliny pikrové. Posádce, ani dalším přispěchavším lodím se nepodařilo oheň zvládnout ani loď odtáhnout z přístavu na volné moře. V 9,04 pak náklad explodoval.

Výbuch se rovnal přibližně síle 3000 tun TNT. Pro srovnání „hirošimská“ atomová puma (viz dále) „dosáhla“ na 15 000 tun.

Loď byla okamžitě zničena obrovskou ohnivou koulí, která se vzedmula do vzduchu do výše více než 1,6 kilometru a vytvořila obrovský hřibovitý oblak. Po celém Halifaxu pršely části horkého kovu a skleněných střepů, které zranily mnoho lidí.

Síla výbuchu taktéž vyvolala vlny tsunami, které smetly přístavní čtvrti. Kotva z lodi Mount Blanc, která vážila půl tuny, odletěla do vzdálenosti téměř čtyř kilometrů. Odhady počtu obětí se různí, pohybují se od tisíce do tří tisíc.

Dalších 9 000 osob bylo zraněno, většina z nich těžce. Výbuch a následné požáry zcela zničily 1 630 domů a 12 000 dalších poškodily, čímž zůstalo přibližně 6 000 lidí bez přístřeší a dalších 25 000 bez adekvátního bydlení. Přístav byl zcela zničen.

Jaderná apokalypsa

Rok: 1945

Místo: Hirošima, Japonsko

Počet obětí: 70 000 (dalších 200 000 zemřelo na následky ozáření)

Zatímco boje druhé světové války skončily 8. května 1945, v Pacifiku zuřivý konflikt probíhal dál. Američané se pomalu přibližovali k japonským ostrovům, ovšem vzhledem k tuhému odporu Japonců za cenu ohromných ztrát. A mělo být ještě hůř.

Plány invaze do samotného Japonska počítaly se ztrátou milionu amerických vojáků. Japonské ztráty by byly mnohonásobně vyšší… Spojené státy ovšem měly v ruce tajný trumf – atomovou bombu.

Po jejím úspěšném testu v červnu 1945 dospěla americká administrativa k rozhodnutí, že ji použije v boji. 6. srpna vzlétl z letecké základny Tinian v západním Pacifiku letoun B-29 pojmenovaný Enola Gay. Za řízením seděl plukovník Paul Tibbets.

Po šesti hodinách letu letka dorazila na místo určení. Ve čtvrt na devět ráno jaderná puma, pojmenovaná „Little Boy“ (Chlapeček), opustila palubu bombardéru a snášela se na padáku k zemi.

A třímetrový „chlapeček“ s průměrem 0,71 m a hmotnosti 4 tuny se pomalu připravoval ukázat svoji méně chlapečkovskou tvář… Zhruba 600 metrů nad městem došlo k explozi.

Následoval oslnivě bílý záblesk a město zasáhla tlaková a teplená vlna společně s ionizujícím zářením. Nad Hirošimou začal růst charakteristický jaderný hřib.

Teplota v epicentru výbuchu dosáhla 5000 °C, přičemž teplota na povrchu Slunce je o tisíc stupňů nižší. Na několik sotva měřitelných okamžiků se v centru výbuchu teplota vyšplhala dokonce až do nepředstavitelných desítek milionů stupňů Celsia.

Výbuch byl roven asi 15 kilotunám TNT. Zničeno bylo 70 % města a okamžitě zahynulo 30 % hirošimských obyvatel. O tři dny později Američané shodili druhou jadernou pumu na další japonské město Nagasaki. „Fat Man“ (Tlouštík) byl větší než chlapeček.

Měřil 3,25 m, v „pase“ se metr zastavil na 1,52 m v průměru a ručička váhy ukazovala na 4 500 kg.

Síla výbuchu byla ještě silnější – rovnala se 21 kilotunám TNT. Japonský císař Hirohito se však naštěstí postavil svým armádním velitelům odhodlaným bojovat do posledního muže i ženy a vyhlásil japonskou kapitulaci.

Nagasaki se tak stalo – a doufejme, že navždy – posledním městem, které se stalo obětí atomové bomby.

Car mezi bombami

Rok: 1961

Místo: Nová země, souostroví v Severním ledovém oceánu, SSSR

Počet obětí: 0

V šedesátých letech minulého století se svět potácel na pokraji sebezničení. Dvě jaderné velmoci USA a SSSR na sebe cenily zuby, naštěstí představitelé obou států neměli natolik změklý mozek, že by se odhodlali zmáčknout atomový knoflík.

Přesto jaderný arsenál obou zemí budil hrůzu. Děsivou noční můrou byla hlavně sovětská termonukleární bomba, kterou Rusové pojmenovali Ivan či Váňa. Západní tisk si pro ni našel označení Car. Byla to nejsilnější zbraň, jaká kdy byla v historii lidstva odpálena.

Ivan vážil 24,8 tuny, z čehož 800 kg připadalo na padákový systém. Na délku měřil 8 m a v průměru sahal až na hodnotu 2 metrů. Původně plánovaný třetí stupeň bomby, jímž měl být uran 238, byl nakonec nahrazen olověným pláštěm, který účinek výbuchu tlumil.

Ale i tak byla síla výbuchu děsivá – 57 megatun TNT. Pokud by zbraň skutečně obsahovala zmiňovaný uran, dosáhla by síla exploze až 100 megatun.

Aby mohla být tato puma vůbec přepravována, musel být upraven čtyřmotorový turbovrtulový bombardér Tupolev Tu-95. K odpálení došlo 30. 10. 1961, tedy krátce po berlínské krizi, jež vyústila v postavení berlínské zdi.

Bomba byla shozena z výšky 10,5 km a padákový systém ji zbrzdil na dostatečně dlouhou dobu, aby letoun dokázal odletět do bezpečné vzdálenosti. Výbuch nastal ve výšce 4 km nad povrchem a inicioval jej vestavěný tlakový senzor.

K reakci došlo během 39 nanosekund (nanosekunda = miliardtina sekundy) a výbuch byl natolik silný, že by bez problémů zcela zničil území o průměru 280 km (jako kdyby bylo z mapy vygumováno vše od Prahy až po Ostravu).

Ohnivá koule, která vznikla okamžitě po výbuchu, dosáhla průměru téměř 10 kilometrů a teplota v ní dosáhla několika miliónů stupňů Celsia. V oblasti testu bomby vznikl v zemi kráter a země se otřásla silou pěti a půl stupňů Richterovy stupnice.

To je již kvalifikováno jako střední zemětřesení. Ohnivá koule do sebe nasála značnou část postiženého povrchu a vypustila tlakovou vlnu, která již jako neškodná (přesto však měřitelná) třikrát oběhla celou planetu.

Tepelná vlna dokázala ještě ve vzdálenosti 100 kilometrů způsobit popáleniny třetího stupně a atomový hřib došplhal do výšky 60 kilometrů. Dosáhl tedy až do spodní části termosféry Země, do oblasti nad atmosférou a mezosférou.

Když sovětský vůdce Nikita Chruščov viděl filmové záběry z testu, prý několik dní nespal a později tempo jaderných závodů zpomalil. Na vývoji bomby se podílel i akademik Andrej Sacharov.

I na něj exploze hluboce zapůsobila, a začal proti jaderným zbraním tvrdě vystupovat. Později se z něj stal nejznámější sovětský disident.

Jedovatý mrak nad městem

Rok: 1984

Místo: Bhópál, Indie

Počet obětí: 20 000

Jedna z nejhorších průmyslových havárií se udála před 32 lety v indickém Bhópálu. Zatímco město, které má víc obyvatel než Praha, v noci z 2 na 3. prosince spokojeně spalo, v místní chemické továrně se schylovalo k hororu.

Vinou nedbalosti obsluhy vniklo velké množství vody do velkoobjemového kontejneru s metylisokyanátem. Jedná se o koncentrovaný insekticid, jenž i při krátkodobém působení dokáže vyvolat vážné popáleniny či poškodit plíce.

V důsledku toho vzrostla teplota i tlak v kontejneru, až do kritické meze, kdy exploze byla nevyhnutelná. Samotný výbuch sice nebyl nijak silný, ale nad spící město se jako temný netvor vznesl neviditelný zabiják.

Mrak tvořený 40 tunami kyanovodíku a metylisokyanátu. Poplašné zařízení nebylo v továrně v provozu, a smrtonosný mrak tak pomalu přikryl hustě obydlenou část města. Mrak neměl slitování a zasažení lidé prožívali peklo.

Smrtící chemický koktejl nenávratně poškozoval oční a plicní tkáně, řada lidí podlehla jeho ataku okamžitě. Toxické látky pronikaly do krevního řečiště, čímž pak poškodily další tělesné orgány.

První akutní příznaky zasažení se projevovaly zvracením, pocitem pálení očí, v nose a v krku.

V prvních třech dnech zahynulo 8 000 lidí, do dnešního dne pak na následky havárie zemřelo dalších 12 000. Půl miliónu dalších obyvatel si odneslo trvalé následky v podobě poškozených plic, pohybového aparátu, rozmnožovacího, imunitního systému nebo slepoty.

Americká společnost Union Carbide, které továrna patřila, dlouhá léta odmítala vyplatit obětem odškodné, jen někteří se nakonec dočkali jakési almužny, která činila zhruba 500 dolarů na osobu. A tovární komplex je dodnes zamořen jedovatými látkami.

Černobylská anabáze

Rok: 1986

Místo: Černobyl, SSSR

Počet obětí: 4 000 (plus další tisíce na následky ozáření)

Zcela jistě nejznámější průmyslovou havárií spojenou s explozí je černobylská tragédie.

K neštěstí došlo v jaderné elektrárně, která byla do provozu uvedena v roce 1977. V časných ranních hodinách 25. dubna 1986 zde bylo zahájeno plánované odstavení jednoho z reaktorů.

Jeho výkon byl postupně snižován, ovšem večer došlo chybou jednoho operátorů ke skokovému snížení výkonu.  Odstavení reaktoru předcházel test nouzového fungování turbíny.

Technici chtěli změřit, jestli bude elektrický generátor po rychlém uzavření přívodu páry do turbíny schopen při svém setrvačném doběhu ještě asi 40 vteřin, než se spustí nouzové generátory, napájet čerpadla havarijního chlazení.

Experiment byl zahájen v půl druhé ráno 26. dubna. Technici uzavřeli přívod páry a přitom odpojili havarijní systém, který by reaktor automaticky v případě nebezpečí odstavil.

Test měl probíhat při výkonu reaktoru sníženém z původních 980 MW elektrické energie na 700 MW. Jenže během krátké prodlevy na počátku experimentu došlo k prudkému, byť krátkodobému snížení výstupního výkonu až na pouhých 30 MW. Důsledky tohoto kroku na sebe nenechaly dlouho čekat.

Zvýšila se koncentrace xenonu 135, který by se normálně při vyšších hodnotách přeměňoval dále. Odborníci podobnému jevu říkají „xenonová otrava reaktoru“. Druhé riziko spočívalo v tzv. pádu do jódové jámy.

V tomto případě vznikne nadměrné množství izotopu jódu, který nedovolí obnovit činnost reaktoru, dokud nedojde k samovolnému rozpadu těchto izotopů.

Možná se obsluha zalekla následků, které by jí hrozily po neplánovaném odstavení reaktoru, a tak za porušení snad všech bezpečnostních pravidel se snažila udržet jej v chodu vysunováním regulačních tyčí.

Ovšem vzhledem k nižšímu průtoku chladící vody v reaktoru rostla teplota i tlak. 36 sekund po uzavření přívodu páry byl vydán povel k zasunutí regulačních tyčí.

Bylo však již pozdě, zasouvání tyčí bylo příliš pomalé a navíc dráha pro zasunutí tyčí byla horkem poškozená. Pouhé čtyři vteřiny po tomto povelu výrazně vzrostl výkon reaktoru až na 30 GW, což poškodilo palivové články.

Jejich kousky dopadly do chladící vody, která se tak proměnila v páru, která dokázala nadzvednout víko reaktoru, ačkoliv vážilo 1000 tun. Došlo k prvnímu výbuchu.

Z reaktoru začala unikat radioaktivita a dovnitř začal proudit vzduch a zároveň začal hořet grafit, který v reaktoru fungoval jako „moderátor“ reaktoru. Kov palivových trubek začal reagovat s vodou a vzniklý vodík způsobil po třech sekundách druhou explozi.

Požár v postiženém bloku elektrárny byl uhašen až po několika hodinách, přičemž hasiči byli vystaveni šíleným dávkám radioaktivity. Evakuace okolí byla zahájena až 36 hodin po neštěstí.

Během dne vítr zanesl radioaktivní částice nad Bělorusko, Finsko a Švédsko, druhý den se větry stočily a radioaktivita byla zaváta nad Československo, Polsko, Německo či Rakousko.

Českoslovenští občané ovšem nebyli oficiálně informováni o ničem, přestože hrozilo reálné nebezpečí z radioaktivního spadu. Až 28. dubna agentura TASS přiznává černobylskou katastrofu.

Grafit v reaktoru hořel ještě 30. dubna a radioaktivita přestala unikat 7. května. Do ovzduší bylo uvolněno množství radioaktivity odpovídající 400 hirošimským bombám.

Celkem u 134 účastníků záchranných prací byla diagnostikována akutní nemoc z ozáření (ARS), 28 z nich zemřelo během následujících měsíců po katastrofě. Řádově tisíce lidí zasažených po havárii posléze podlehlo leukémii či rakovině štítné žlázy.

Jen malá jiskra…

Rok: 1989

Místo: Ufa, SSSR

Počet obětí: 575

Čtvrtý červen roku 1989 se do ruských dějin zapsal tragickým písmem. V noci ve čtvrt na dvě místního času se nedaleko Ufy na dvojkolejné železniční trati setkaly dva vlaky.

Na tom by nebylo nic zvláštního ani nebezpečného, kdyby se poblíž kolejí nehromadil plyn, který unikal z kolem vedoucího plynovodu. Jiskra od vlaku bohužel našla svůj cíl a následná síla exploze byla srovnatelná s výbuchem atomové bomby nad Hirošimou.

Plyn z plynovodu unikal již nějakou dobu, na což upozorňovali i místní obyvatelé. Odpovědní pracovníci však nad tím mávli rukou a naopak v plynovodu ještě zvýšili tlak.

Následná detonace rozbíjela okna ještě ve vzdálenosti 10 kilometrů a požár zachvátil oblast o rozloze 84 fotbalových hřišť. Plameny byly viditelné 100 kilometrů od epicentra výbuchu.

Havárie byla o to tragičtější, že velkou část obětí tvořily děti, které mířily k Černému moři. V následném soudním procesu pak padly spíše směšné tresty, ten nejvyšší zněl dva roky vězení…

Zemětřesení? Nikoliv, průmyslová havárie!

Rok: 2001

Místo: Toulouse, Francie

Počet obětí: 30

To, že výbuch dokáže pořádně zatřást i samotnou zemí, je známou věcí. Francie není zvlášť aktivní oblastí, přesto zde v září 2001 seismologické stanice zaznamenaly zemětřesení o síle 3,4 stupňů Richterovy stupnice.

Nestála za tím však příroda, ale detonace ve fabrice vyrábějící umělá hnojiva ve městě Toulouse. K výbuchu došlo 21. září 2001, pouhých deset dní po útocích na New York a Washington.

Zpočátku se tedy zdálo, že jej mají na svědomí teroristé, ale vyšetřovatelé tuto verzi nepotvrdili. Každopádně, příčiny exploze jsou dodnes nejasné.

Detonace dvou tisíc tun dusičnanu amonného poničila na 30 000 domů a kromě třiceti obětí ještě stačila zranit další dva tisíce lidí. Tovární komplex byl zcela srovnán se zemí a rok po výbuchu byl definitivně uzavřen.

Foto: youtube, wikipedia, sudouest, NBC, Le Croix, ibtimes, reddit,
Související články
Zajímavosti
Kopřiva: Otravný plevel? Ne, úžasná rostlina!
Kopřivám se vyhýbáme z logických důvodů: nestojíme totiž o popálení. Zahrádkáři jim nemohou přijít na jméno, když se rozmůžou na zahrádce. A tak by se dalo pokračovat. Jenomže kopřivy mají co nabídnout. Využití nacházejí v kosmetice i farmacii a dokonce se uplatní také v kuchyni. Podle staré moudrosti má každé popálení kopřivou přinést odolnost vůči […]
Zajímavosti
4 Nejobávanější místa planety: sem vstoupí jen ti nejodvážnější!
Naše malá česká kotlina je v celosvětovém měřítku vlastně velmi příjemným a bezpečným místem pro život. Nemáme tu příliš lokalit, které by byly skutečně nebezpečné, či dokonce smrtící. Planeta Země nicméně takových míst nabízí spoustu. Na některé se vůbec nedostanete, jiné jsou sice přístupné, ale každý vám doporučí se jim vyhnout. Které lokality z celého světa lze […]
Zajímavosti
Smích střídá děs: Tři nejznámější klauni světa
Zatímco ráno obskakuje děti v nemocnici, tvoří zvířata z balonků a vypráví vtipy, večer jako by se po veselém chlapíkovi slehla zem. Obtloustlý muž svou oběť sváže, sundá kalhoty a znásilní. Druhý den si opět navlékne klaunské šaty a vyrazí bavit děti jako by se nechumelilo. Tulák, který dobyl svět Kdo: Emmett Kelly Zajímavost: Prorazí i v Hollywoodu […]
Zajímavosti
Boříme mýty: Eva a Adam nekousli do jablka!
Proč dnes nežijeme v ráji? Protože Adama a Eva okusili jablko ze zakázaného stromu. A jak to víme? Píše se o tom v Bibli…. Omyl, v Bibli se o žádném jablku nepíše! Dle knihy Genesis ochutnají „peri“, což je v hebrejštině obecně plod. Podle časté teorie šlo o fíky, a právě listy fíkovníku se poté […]
reklama
zajímavosti
Měsíc lidem skutečně prospívá…
Již římský císař Tiberius si údajně nechával stříhat vlasy jen v dorůstající fázi Měsíce. Předcházel tak prý vypadávání vlasů a urychloval jejich růst… Skutečně je náš souputník Měsíc pro život důležitý? Bohatší úroda Na základě „měsíční teorie“ je kupříkladu dřevo stromů kácených v zimě před úplňkem skutečně prokazatelně kvalitnější a výsev semen ve správné měsíční […]
Boříme mýty: Slunečnice se neotáčí za sluncem!
Pořád se to říká, všichni to známe…, ale pravda to rozhodně není! Jak tyto mylné představy vznikly a proč jim pořád tolik lidí věří? Bez čepice zaručeně prochladneme, moč dezinfikuje rány a po kávě hned poběžíme na záchod. Dětem nedávejte moc sladkostí, nebo se promění v divokou zvěř. Co z toho platí? Nic! Mýtus č. […]
Jak by měla vypadat kancelář budoucnosti?
Poslední globální kancelářská revoluce proběhla v sedmdesátých letech a zdá se, že nastává další. Je čas podívat se na nejnovější trendy, které se týkají práce mnoha kancelářských profesí. Těmi, které se věnují informačním technologiím počínaje, právníky, projektanty a redakcemi konče. Poslední globální kancelářská revoluce se sice rodí v Německu, ale do světa se jako novátorský koncept rozšíří […]
Překvapivá historie: Proč se chodilo na poutě?
Chtěli byste jít pěšky víc než tisíc kilometrů do slavného kostela? V některých dobách našich dějin bylo dlouhé putování na posvátná místa obvyklé. Proč se na ně lidé vydávali a co si od toho slibovali? V knihách, příbězích i pohádkách odedávna nacházíme zmínky o lidech, kteří v chatrném oděvu, s mošnou přes rameno a holí kamsi kráčejí. Jsou to poutníci. Přestože se v minulosti […]
reklama
záhady a tajemství
Co se skrývá za záhadnou smrtí muzikanta Miroslava Berky?
Jsou tři hodiny odpoledne. Lucerna je ještě zavřená pro veřejnost, jen v uklízečky vytírají v sále podlahu, brigádníci doplňují nápoje do ledničky a ve zkušebně sedí osazenstvo kapely Olympic. Jeden její člen chybí. „Tak ještě počkáme a uvidíme,“ prohlásí frontman Petr Janda (*1942). Ale když se nic nestane, odehrají zkoušku i bez kolegy.   Odešel, nedošel Tím, […]
Kdo odhalí tajemství „krále popu“?
Označován je za „krále popu“ a superstar 20. století. Ovšem najde se i skupina lidí, která v něm nevidí talentovaného umělce, ale někoho, kdo sexuálně obtěžoval malé děti. Ze zneužívání je dvakrát obviněn, ale soud jej v roce 2005 zprošťuje obvinění.   Zpěvákova složka prý čítá tisíce stránek. Dokumenty zahrnují soukromé zprávy vyšetřovatelů, přepisy telefonických hovorů a […]
Hrad Bítov, místo paranormálních jevů
Umístění stavby impozantního středověkého hradu Bítov nebylo velice pravděpodobně vůbec náhodné. Pod tímto malebným šlechtickým sídlem se prý totiž křižují dvě silné linie zemské energetické mřížky… Brána do jiné dimenze? Zdejší energie zde pak údajně způsobuje skutečně zvláštní úkazy… Jeden z nejsilnějších proudů místní energie se v minulosti měl snad nacházet ještě kdesi mimo vlastní […]
Michail Jefremov: Neřízená střela na čtyřech kolech
Když v roce 2007 získává prestižní cenu Zlatý lev na Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách ruský film režiséra Nikity Michalkova Dvanáct, je to mimo jiné i zásluhou výkonu jednoho z jeho aktérů, herce a zasloužilého umělce Michaila Jefremova (*1963). Ten má ovšem kromě toho na svém kontě desítky dalších filmů a televizních seriálů a patří […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Perlové týdny Halada prezentují raritní šperky
iluxus.cz
Perlové týdny Halada prezentují raritní šperky
Právě probíhající „Perlový týden“ překvapil fantastickým náhrdelníkem značky Mikimoto. Ten bude možné vidět až do neděle v pražském butiku v ulici Na Příkopě, následně se všemi ostatními šperky poputu
Uvařte si měkoučké karamely
panidomu.cz
Uvařte si měkoučké karamely
Nebudou se lepit na zuby a postup je velmi snadný díky jednoduchému fíglu. Nebudete potřebovat nic než běžný bílý cukr a trochu smetany. I tajná ingredience, která zaručí měkkost bonbonů, je běžná – jde o obyčejnou jedlou sodu. Tak pojďme na to! Do vyššího hrnce dejte 250 g bílého cukru a 50 ml vody. S
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Podmořský monument Jonaguni: Jde o pozůstatky bájného kontinentu Mu?
enigmaplus.cz
Podmořský monument Jonaguni: Jde o pozůstatky bájného kontinentu Mu?
Jonaguni je ostrov náležející do japonské prefektury Okinawa. Poblíž něj leží pod mořskou hladinou gigantické kamenné bloky, které připomínají obrovské terasy se schodišti vytesanými do kamene. Odhadu
Automatické mlýny: K chrámu moderní architektury patří 212 klíčů
historyplus.cz
Automatické mlýny: K chrámu moderní architektury patří 212 klíčů
Bývaly doby, kdy architekti dokázali i obyčejným funkčním továrnám vtisknout eleganci výstavných zámků. Pardubice jeden takový skvost mají, a dokonce si ho v posledních letech vycizelovaly k dokonalosti. Umění, které mele Na břehu řeky Chrudimky v Pardubicích stával mlýn už v roce 1586. Na počátku 20. století však mlynářské konkurenci v oblasti vládnou bratři Egon (1871–1932) a Karel (1879–1944) Winternitzovi,
Naše Galaxie je domovem myriád bludných světů
21stoleti.cz
Naše Galaxie je domovem myriád bludných světů
Země a jejích sedm sestřiček se od svého zrodu drží pomyslných máminých sukní. Možná se jejich orbity v minulosti měnily, možná pohltily některé ze svých sourozenců, ale z dálky Sluneční soustava půso
Pružné tělo v 50+? Je to snadné…
nejsemsama.cz
Pružné tělo v 50+? Je to snadné…
Bolí vás svaly a klouby, ládujete do sebe pilulky tišící bolest, a nic nezabírá? Chce to změnu… Vyčleňte si jen pár minut denně na protažení celého těla, a budete se cítit jako znovuzrozená. Protažení trapéz Tento cvik můžete provádět vsedě i vestoje, dodržet musíte jen zcela rovná záda. Jednou rukou přitáhněte hlavu k rameni, druhé rameno se
Tagliatelle s bazalkovým pestem
tisicereceptu.cz
Tagliatelle s bazalkovým pestem
Tagliatelle představují dlouhé široké nudle. Seženete je v každém supermarketu. A nejlépe chutnají právě s pestem. Ingredience 1 balení těstovin tagliatelle dvě hrsti čerstvé bazalky 6 lžic ol
Když může Prachař, koketuje i ona
nasehvezdy.cz
Když může Prachař, koketuje i ona
Herečka Sara Sandeva (26) ze seriálu Jedna rodina to s Jakubem Prachařem (40) zřejmě nemá jednoduché! Že by jí už docházela trpělivost? Ještě než se dali dohromady, říkalo se, že není krásné ženy, k
Musím zachránit manželství!
skutecnepribehy.cz
Musím zachránit manželství!
Krásně jsme si žili, v klidu a pohodě. Vůbec by mě nenapadlo, že se můj život najednou zvrátí do nejistoty a emocí. Můj manžel Petr je velmi šikovný zahradník. Proto se před pěti lety rozhodl, že si založí firmu, aby měl ještě nějaké peníze ke klasickému platu navíc. Jsme manželé už mnoho let. Zamilovali jsme
Tajný tunel pod brooklynskou synagogou: Kdo ho vybudoval a proč?
epochalnisvet.cz
Tajný tunel pod brooklynskou synagogou: Kdo ho vybudoval a proč?
Bizarní skandál na začátku tohoto roku otřásá židovskou komunitou v New Yorku. Pod historickou synagogou je objeven tajný podzemní tunel vedoucí do suterénu prázdného obytného domu. O jeho původu a účelu se hned po odhalení rozhoří divoké spekulace. Sloužil k obchodování s dětmi nebo k jiným nezákonným činnostem, jak tvrdí konspirační teoretikové?   V polovině
Zámek Červená Lhota: Jméno podle ďábelské legendy
epochanacestach.cz
Zámek Červená Lhota: Jméno podle ďábelské legendy
Pohádková krása zrcadlená ve vodní hladině! Vodní hrady a zámky zrcadlící se na hladině bývaly nedobytnými baštami i pohodlnými luxusními šlechtickými sídly a dnes jsou perlami české krajiny, za kterými putují statisíce turistů. A snad nejvýraznější mezi nimi je zámek Červená Lhota. Jméno podle ďábelské legendy Pro to, aby se jejich tvrz změnila ve vodní,