Skip to content

Zničilo Asyrskou říši sucho?

Asyřanům trvalo dlouho, než se stali historicky první uznávanou říší světa. Přes 1000 let ji její vládci sjednocovali a jejich vojevůdci rozšiřovali – o území dnešní Palestiny, Sýrie, a dokonce i Egypta.

Když dostali pod svou moc i Babylonskou říši, nechali se někteří asyrští panovníci dokonce pyšně korunovat na babylonské krále.

Jenže, jak známo, pýcha předchází pád. Kdo by tušil, že jeho spouštěčem bude trochu nezvyklá záliba místních panovníků násilím deportovat bouřící se obyvatelstvo dobytých území do metropole říše – Ninive.

Jen za doby vlády krále Sinacheriba (705–681 př. n. l.) tam bylo přesídleno přes 1 000 000 obyvatel porobených území. Během několika desítek let se rozloha Ninive zvýšila pětkrát.

Říše se rychle rozrůstala.

Králi, na polích se neurodilo vůbec nic!

Jenže i levnou pracovní sílu bylo potřeba něčím nasytit. Vtom přišly roky sucha. V roce 657 př. n. l. dostal velký asyrský král Aššurbanipal dopis. Kněz jménem Akkulanu v něm svému vládci s velkou úctou oznamoval, že říši zasáhlo katastrofální sucho.

Takové, že se přes veškerou snahu a modlitby nepodařilo z polí sklidit vůbec žádnou úrodu. A co hůř, nedá se spoléhat na to, že by se situace brzy zlepšila. Vždyť doba sucha tu odnepaměti trvala i desítky let.

Říši zasáhlo několikaleté období sucha.

Vypukla po smrti krále občanská válka?Zničil nedostatek vody pyšnou říši? Zdá se, že ano. Už v roce 652 př. n. l. se proti okupantům postavil hrdý Babylon. O rok později vypuklo povstání vyhladovělých dokonce i v srdci samotné říše, v Asýrii.

Začátek konce znamenala smrt krále Aššurbanipala v roce 631 př. n. l. To, že se ve stejnou dobu odmlčeli všichni tamní historici, ti současní přisuzují tomu, že se nekontrolovatelně velká říše propadla do politické nestability a zachvátila ji občanská válka.

Po smrti krále zřejmě vypukla občanská válka a říše se rozpadla.

Staří nepřátelé si vyřídili účtyPak už to s nejednotnými Asyřany šlo jen s kopce. Roku 626 př. n. l. se odtrhla Babylonie. V roce 620 př. n. l. vypuklo další suché období, provázené extrémní neúrodou.

V letech 614–609 si s Asyřany rozhodli vyřídit staré účty jejich protivníci. Spojená vojska Médů a Novobabyloňanů nakonec dobyla i metropoli Ninive. Asyrská říše roku 609 př. n. l. přestala existovat.

Foto: Shutterstock.com, Wikimedia commons
Právě v prodeji
Sdílej!
Komentáře
Další články z rubriky Impéria
Zobrazit více …