Domů     Zákeřný Alzheimer: Mění lidi v zoufalé trosky! Čeká to i vás?
Zákeřný Alzheimer: Mění lidi v zoufalé trosky! Čeká to i vás?
18.7.2020

Nemůžete si vzpomenout, jak se sází růže či peče váš oblíbený koláč? Našli jste ovladač od televize v troubě nebo mobil v lednici? Možná máte jen přetížený mozek v důsledku stresu, ale dějí-li se vám podobné věci častěji, zpozorněte. Mohlo by jít o signály „alzheimera“!

Alzheimerova choroba je onemocnění mozku, které se projevuje ztrátou nervových buněk v některých jeho částech, což vede k demenci. Tedy ke ztrátě tzv. kognitivních funkcí, jež nám umožňují vnímat svět kolem nás, reagovat, jednat a zvládat různé úkoly.

Kromě paměti mezi ně patří rovněž schopnost koncentrace, pozornost, řečové funkce, rychlost myšlení a pochopení informací.

Onemocnění poprvé popsal v roce 1906 německý lékař Alois Alzheimer.
Onemocnění poprvé popsal v roce 1906 německý lékař Alois Alzheimer.

Před šedesátkou, nebo po šedesátce?

Příčiny vzniku nemoci jsou komplikované a zřejmě značně proměnlivé. Rozlišují se dvě formy choroby. Tzv. familiární Alzheimerova choroba se projevuje dříve, tedy před 60. rokem života, a na jejím vypuknutí se významně podílejí genetické příčiny.

Mnohem častější (85–90 % všech případů) je ovšem tzv. sporadická Alzheimerova choroba, jež se objevuje mezi 60. a 70. rokem života.

Ta je obvykle způsobena vrozenými mutacemi některých důležitých genů, v jejichž důsledku vznikají v mozku proteinové amyloidní plaky, které poškozují nervové buňky a spoje.

Tři stadia Alzheimera

To se projeví demencí, která postupuje u každého postiženého jinou rychlostí. V raném stadiu dochází k poruchám paměti, časové dezorientaci, rozvoji úzkostí či depresí.

Ve středním stadiu se prohlubují poruchy osobnosti, postižený přestává být schopen vykonávat běžné aktivity, má problémy s komunikací a je zmatený.

V posledním stadiu se rozvinou poruchy přijmu potravy a vyměšování, nemocný nerozpoznává své blízké, je plně odkázaný na péči jiných, dojde u něj k rozkladu osobnosti.

U každého člověka se projevuje nemoc jinak.
U každého člověka se projevuje nemoc jinak.

Mírně poruchová paměť, nebo už demence?

Problémem je, že první stadium nemoci je velmi mírné a nenápadné. Většina lidí navíc bere zapomínání jako běžnou součást stárnutí, a nevěnuje tak jeho rozvoji u svých blízkých či u sebe takovou pozornost, jakou aby si zasloužilo.

Snadno také dojde k záměně prvního stadia „alzheimera“ s mírnou kognitivní poruchou, která postihuje zhruba 1/5 lidí starších 65 let.

Takový člověk má o něco větší potíže s pamětí, než odpovídá jeho věku, ty mu ale nijak zásadně nebrání v každodenních aktivitách.

Ženy v ohrožení

Odhaduje se, že do konce letošního roku bude v ČR žít 183 000 lidí s „alzheimerem“, do roku 2050 by to mohlo být až 383 000 lidí. Počty nemocných se každým rokem zvyšují, svůj podíl na tom zřejmě má stárnutí populace.

Jen asi 10 % nemocných je totiž mladších 65 let. Choroba více postihuje ženy než muže, 2/3 postižených jsou právě ony, což pravděpodobně souvisí s tím, že vyššího věku se ženy dožívají častěji než muži.

Více ohrožené jsou ženy než muži.
Více ohrožené jsou ženy než muži.

Nemoc chytrých

Alzheimer postihuje hlavně lidi s vyšším vzděláním. Zatímco v rozvinutých zemích je nemoc na vzestupu a hrozí její přeměnu v epidemii, v rozvojových zemích jí trpí podstatně méně osob.

Z toho odborníci usuzují, že se na propuknutí choroby podílí vedle genů také stres, přepracování a nedostatečná regenerace mozku.

Léčba „alzheimera“ v současné době neexistuje, včasná diagnóza a podávání léčiv pouze zpomalují postup choroby, která mění chytré a zábavné lidi v trosky, závislé na péči okolí.

Nepříliš nadějné vyhlídky

Po diagnóze je střední délka dožití 6 let, jen necelá 3 % pacientů žijí po stanovení diagnózy déle než 14 let.

Nemoci podlehne 68 % diagnostikovaných pacientů, přičemž příčinou jejich smrti nejsou zpravidla přímé dopady neurodegenerace mozku, ale spíše nepřímé dopady nemoci, jako nižší odolnost vůči infekcím (např. zápalu plic), krevní sraženiny v důsledku dlouhého pobytu na lůžku nebo potíže s příjmem potravy.

Nemoci podlehne více než polovina osob.
Nemoci podlehne více než polovina osob.

Vyčerpaná pečující osoba

Péče o takto postiženého příbuzného je nesmírně vyčerpávající, a to jak po fyzické, tak po psychické stránce.

Jak nemoc postupuje, dochází u člověka trpícího „alzheimerem“ k významné ztrátě soběstačnosti – nejprve ve složitějších činnostech, jako je vaření či řízení automobilu, postupně i při jednoduchých úkonech, jako je konzumace jídla či osobní hygiena.

To vše je doprovázeno neschopností rozpoznat pečující osobu, ztrátou řeči, bludy, halucinacemi a celkovým rozkladem osobnosti nemocného. V důsledku takové zátěže nezřídka onemocní i pečující osoba.

Není proto ostudou umístit „alzheimerem“ postiženého příbuzného do odborného zařízení.

Drahá péče se smutným koncem

Léčba, ač nevede k uzdravení, je navíc finančně nákladná. Hana Kadečková, tisková mluvčí Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR, uvádí, že náklady na léčbu jednoho pacienta trpícího Alzheimerovou chorobou dosahují 43 000 korun ročně.

Ve světě se s nemocí potýká asi 44 milionů lidí, přičemž jen v USA je to 5,8 milionu lidí. Tamní náklady na léčbu dosáhly v roce 2018 téměř 227 miliard dolarů. To je více než náklady na zdravotní péči, související s kouřením nebo s cukrovkou.

Léčba choroby je velice nákladná.
Léčba choroby je velice nákladná.

Hledání léku na „alzheimera“

S rostoucím počtem nakažených se zvyšuje také počet odborníků, kteří se snaží přijít na to, jak se zákeřnou nemocí zatočit. Klíčovou roli při jejím propuknutí sehrávají dva proteiny, které jsou za degeneraci nervových buněk zodpovědné.

Jde o amyloid beta, jež tvoří plaky, a proteiny tau, které tvoří vlákna. Americkým vědcům a lékařům se podařilo po mnohaletém úsilí vyvinout speciální DNA vakcínu, která dokáže úspěšně omezovat hromadění obou nebezpečných proteinů.

Trpí primitivní kmeny demencí?

Vakcína svým působením stimuluje imunitní systém, který pak sám zasáhne proti toxickým proteinům. Testy očkovací látky již úspěšně proběhly u myší, nyní probíhá testování na lidech.

Kvůli pomalé progresi nemoci budeme ale to, zda je vakcína funkční, zřejmé nejdříve za 10 let. Jinou cestou se vydal americký antropolog Benjamin Trumble. Zkoumal kmen Tsimanů v bolivijské džungli.

Chtěl zjistit, zda je „alzheimer“ onemocněním, kterým lidé trpěli už v pravěku, nebo k jeho rozvoji přispěla industrializace.

Máte gen, který způsobí rozvoj „alzheimera“?

Tsimané mají vysokou kojeneckou úmrtnost, nicméně pokud členové kmene dosáhnou dospělosti, jejich průměrná délka života je srovnatelná s tou naší. Na rozdíl od moderních lidí však mají mnohem zdravější cévy, což je chrání před infarktem.

V populaci se tak nacházejí i lidé starší 90 let, vhodní ke zkoumání, zda u nich došlo k rozvoji demence.

Trumble u nich hledal přítomnost genu označovaného jako apolipoprotein E4 neboli ApoE4, který zvyšuje pravděpodobnost, že u člověka propukne v pozdním věku Alzheimerova choroba.

Za Alzheimerovou chorobou může stát i gen ApoE4.
Za Alzheimerovou chorobou může stát i gen ApoE4.

Hodný i zlý gen ApoE4

Pokud od jednoho z rodičů zdědíte jednoduchou variantu tohoto genu, riziko propuknutí „alzheimera“ se u vás zvýší 3x. Jestliže gen zdědíte od obou rodičů, pravděpodobnost onemocnění se u vás zvýší zhruba 10x.

Ovšem Tsimané dosahovali dobrých výsledků v testech kognitivních funkcí, i když gen ApoE4 měli. Dr. Trumble zpočátku neuměl tento rozpor vysvětlit, dokud se nenakazil parazity. Až 70 % Tsimanů jimi totiž také trpí, stejně jako naši předkové.

Parazity proti ztrátě kognitivních funkcí

Když si dal věci do souvislosti, zjistil, že ti členové kmene, kteří nesli alespoň jeden gen ApoE4 a byli nakaženi parazity, si dokázali udržet své kognitivní schopnosti.

Ti, kteří parazity netrpěli, ale nesli příslušný gen, zaznamenali úbytek svých rozpoznávacích funkcí, stejně jako moderní lidé.

Zdá se tak, že gen, který nyní způsobuje náchylnost lidstva k „alzheimeru“, měl v minulosti chránit náš mozek před patologickými parazity a infekcemi. Přinese lidstvu naději lék, který bude nákazu parazity napodobovat?

Foto: Shutterstock.com, Wikimedia Commons
Související články
Zajímavosti
Jak Austrálie prohrála válku s ptáky emu
Ve 30. letech minulého století vytáhla australská armáda proti nečekanému nepříteli. Tím byli ptáci emu, kteří spásali farmářům obilí. Výsledek? Emuové vyhráli a pověst vlády utrpěla zdrcující porážku. Jak se kuriózní příběh odehrál? Skupina tří vojáků pod velením majora Mereditha, jeden dokumentarista, dva lehké kulomety Lewis, deset tisíc nábojů a několik nákladních aut. Tuto sílu vyslal […]
Zajímavosti
Čokoládové vrchy: Může za filipínské kopečky legendární obr?
Krátce po osmé hodině ranní se začne země nebezpečně chvět. Intenzita sílí a jde o život. Zemětřesení sice trvá jen několik desítek vteřin, mrtví se však počítají na stovky. Škody objevují také ochránci nedalekého parku. K zemi se poroučí jeden z vápencových kopců. Provincie Bohol se řadí mezi desátý největší ostrov Filipín. Zapomenutý kraj se pyšní nádhernou […]
Zajímavosti
Zázračné helium: Proč nám mění hlas?
Zatmění Slunce roku 1868. Událost, kterou si nemůže žádný hvězdář nechat ujít. Francouzský astronom Pierre Janssen (1824–1907) není výjimkou. Jako první si všimne žluté spektrální linie. Neznámý prvek dostane jméno po bohu Slunce, Héliovi. Potrvá ještě 27 let, než skotský chemik William Ramsay (1852–1916) izoluje plynné helium na Zemi. Dost by se podivil, jak se […]
Zajímavosti
10 pivních podivuhodností, které (možná) nevíte
Říká se, že vláda, která zlevní pivo, nemůže padnout. Politiku ale dnes nechme ležet ladem. Padat budou jen rekordy, a to ty s pořádnou bílou pěnou.   Nejsilnější pivo? V Brewmeister Armageddon (65%)! O titul nejsilnějšího piva se vede skutečná přetahovací bitva, vyšperkovaná navíc velice originálními názvy finálního výrobku. Jen tak pro zajímavost je mezi […]
reklama
historie
Japonští vojáci znásilňovali Číňanky i desetkrát za den
Japonsko chce hrát v Asii hlavní roli vadí mu Čína. Ve 20. letech 20. století Japonci posilují svůj vliv v kontinentální Asii prostřednictvím čínského generála Čang Cuo-linga, který ovládá Mandžusko na severovýchodě dnešní Číny. Dodávají mu zbraně. Jenže Čang si v roce 1928 vykoleduje porážku od oficiálního čínského vládce, generála Čankajška (1887–1975). Že by Japonci po […]
Synové hor Hanč a Vrbata: Tragédie v ledovém pekle
Lyžařský závod v roce 1913 zaplatí životy dva výborní sportovci a sokolové, Hanč a Vrbata. Zatímco jeden možná přeceňuje síly, nebo jenom přeslechne volání po přerušení závodu kvůli nepřízni počasí, druhý se ho snaží zachránit. Kvůli mlze a chybějícímu oblečení ale nakonec zahynou oba.   Bohumil Hanč je sportovec, lyžař a běžec na lyžích. V […]
Volant patří první dámě Haně Benešové
„Řídit budu já,“ prohlásí sebevědomě emancipovaná první dáma Hana Benešová a její manžel Edvard Beneš poslušně usedne na místo spolujezdce. Nezávislá žena Hana Benešová (1885–1974), která je ale zároveň pro svého muže prezidenta Edvarda Beneše (1884–1948) obrovskou oporou, si řidičský průkaz sice udělala až ve svých 50 letech, ale autům zcela propadá. V roce 1937 […]
Hagia Sofia: Byzantský klenot i důvod ke sporům
Rozměry symbolu Istanbulu s nepřehlédnutelnou kopulí by byly impozantní i pro jakoukoliv moderní stavbu. Ty však obsahují ocelové prvky, které ikonická Hagia Sophia rozhodně nemá. Co však má, jsou pohnuté osudy: byl to křesťanský chrám, mešita, muzeum a nově je opět mešitou. A to budí vášně! Hagia Sofia, tedy Chrám Boží moudrosti, okrašluje turecký Istanbul […]
svět zločinu
Woody Allen: Stín obvinění ze zneužití v životě slavného režiséra
Woody Allen, uznávaný hollywoodský režisér a scenárista, čelí vážným obviněním z obtěžování a zneužití své adoptivní dcery Dylan. Přestože byl v roce 1993 zproštěn obvinění po vyšetřování, která nenašla dostatek důkazů pro trestní stíhání, v průběhu let se kauza znovu a znovu otevírala. Allenova dřívější aféra se Soon-Yi, také adoptivní dcerou jeho bývalé partnerky Mii […]
Robert Downey Jr.: Rok a půl v base a hollywoodský splněný sen
Příběh Roberta Downeyho Jr. je dokonalým příkladem toho, jak se z temnoty může vzejít k světlu. Jeho boj s drogovou závislostí nebyl snadný, ale nakonec se stal jednou z největších hvězd Hollywoodu. Robert Downey Jr. je dnes známým jménem v Hollywoodu, ale jeho cesta k úspěchu byla plná peripetií a bojů s drogovou závislostí. Přestože […]
Bill Cosby: Propuštění z vězení po procesních chybách
Bill Cosby, někdejší hvězda americké televize, byl v červenci 2021 propuštěn z vězení kvůli procesním chybám, které vedly k jeho odsouzení v roce 2018 za sexuální napadení. Tento krok vyvolal šok mezi více než šedesáti ženami, které ho obvinily ze sexuálního obtěžování. Přestože byl Cosby odsouzen za zdrogování a znásilnění Andrey Constandové, verdikt byl zrušen, […]
Harvey Weinstein: hlavní poražený kauzy MeToo se odmítá vzdát
Harvey Weinstein, někdejší mocný filmový producent, se snaží zvrátit své odsouzení za znásilnění a sexuální obtěžování. Jeho šance na očištění jsou však mizivé. Skandál, který začal v roce 2017, odhalil dekády zneužívání moci, kdy Weinstein nutil herečky k sexuálním službám výměnou za kariérní příležitosti. Navzdory pokusům vše zamést pod koberec a dohodám s oběťmi byl […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Rudá planeta osmažená sluneční bouří
21stoleti.cz
Rudá planeta osmažená sluneční bouří
Není to tak dávno, co rozsáhlé sluneční bouře významně narušily pozemskou magnetosféru, čehož důsledkem byla polární záře viditelná i v našich zeměpisných šířkách. Několik dní po světelné show na Zemi
Ovocný dort s marcipánem
tisicereceptu.cz
Ovocný dort s marcipánem
V Británii se s oblibou podává ovocný dort simnel. Ingredience 400 g rozinek 50 g kandovaných třešní 80 g kandované kůry z citronu a pomeranče 230 g hladké mouky 1 lžíce prášku do pečiva šp
Byla chyba, že jsem nerozuměla řeči květin
skutecnepribehy.cz
Byla chyba, že jsem nerozuměla řeči květin
Ten kluk byl tak nesmělý! Snažil se ke mně hovořit květinami, já ho ale nepochopila. Pozdě mi došlo, co chtěl říct. Jako mladá jsem měla kolem sebe nápadníků hodně, já si ale nevybrala dobře. Zvítězil Jarda. S ním jsem si pořídila děti a trpce toho litovala. Byl to opilec. Jak čas šel, čím dál víc jsem myslela
Španělsko: Království tapas
epochanacestach.cz
Španělsko: Království tapas
Španělské kuchyni vévodí olivový olej, česnek, čerstvá zelenina, ovoce, ryby a mořské plody, ale také hovězí či vepřové maso. Studené kuchyni vévodí tapas. Pro cestovatele jsou skvělou příležitostí jak ochutnat co nejvíce specialit během jednoho večera. A jak se dělají? Zavřete oči a promítněte si všechny oblíbené dobroty. A teď zmenšete velikost porce na malý
Uvalil papež klatbu na Přemyslovce?
historyplus.cz
Uvalil papež klatbu na Přemyslovce?
Jeho volba nebyla jednomyslná. Vladislav II. ví, že si vládu nad knížectvím bude muset upevnit. Nejdříve zakročí proti moravským příbuzným. Vladislava Olomouckého, svého nejvážnějšího soka v boji o moc, zbavuje vlády nad jeho údělem. Konrád Znojemský a Vratislav Brněnský pak uznají jeho svrchovanost. Ovšem jen dočasně… Ve snaze posílit svou moc se v prvních měsících
Co Preisse budí ze spaní?
nasehvezdy.cz
Co Preisse budí ze spaní?
Herec Viktor Preiss (77) se nedávno svěřil, že má problémy se spánkem. Dodnes ho prý děsí traumata z minulosti, kvůli kterým se mu nedaří usínat! Pronásledují ho věci, které už dávno prožil, přesto
Zabijáci z říše rostlin: Ya-te-veo
enigmaplus.cz
Zabijáci z říše rostlin: Ya-te-veo
Rozleptané torzo lidského těla, tlející kozí zdechlina nebo rozdrcená dětská lebka Při prvním pohledu si nejspíš každý řekne, že jde o výsledek běsnění šíleného vraha nebo krví posedlého maniaka. P
Historický klenot dánské šlechtičny
rezidenceonline.cz
Historický klenot dánské šlechtičny
Dlouholetým domovem princezny Margaret byla romantická vila, respektive pevnost na Côte d’Azur s výhledem na francouzskou Riviéru, jednu z nejluxusnějších pobřežních oblastí Evropy, a na panorama Provensálských Alp na obzoru. Vila La Carriere, klenot středomořské architektury, patřila Margaret Dánské, sestřenici zesnulé královny Alžběty II., a jejímu choti, princi Renému Bourbon-Parmskému. Princezna tady pobývala po většinu
Králův domeček: Fridrich II. manželku do Sanssouci nepouštěl
epochalnisvet.cz
Králův domeček: Fridrich II. manželku do Sanssouci nepouštěl
Fridrich II. zuřivě čmárá cosi na papír a von Knobelsdorff je bledý jako stěna. „Výsosti, to je prevence proti vlhkosti!“ osmělí se namítnout. „Žádné patro, žádné schody,“ rozčílí se král. Uznávaný architekt dostane výpověď.   S rokem 1740 a smrtí svého despotického otce se Fridrich II. (1712–1786) stává pruským králem, a hlavně svým pánem. Dává
Miss Tourism World Czech Republic 2024: Večer spojující krásu, podnikání a charitu se blíží
iluxus.cz
Miss Tourism World Czech Republic 2024: Večer spojující krásu, podnikání a charitu se blíží
Agentura Black&White Productions ve spolupráci s Restaurantem Střelecký ostrov pořádá dne 27. června 2024 jedinečnou událost – Miss Tourism World Czech Republic 2024. Tato prestižní akce slibuje n
Klid a zuby v teple…
nejsemsama.cz
Klid a zuby v teple…
Nemůžete si vychutnat studený nebo horký drink, zmrzlinu nebo kyselou okurku bez nepříjemného trnutí či bolesti? Pak máte citlivé zuby. Citlivost zubů trápí spoustu lidí, a to i když o svůj chrup dobře pečují. Mezi příčiny patří opotřebení zubní skloviny, ustupování dásní a odhalení zubních krčků, nešetrné bělení, někdy i neléčený kaz. Na co zub reaguje? Asi nejběžnější je citlivost
Bytové doplňky ve zvířecím kožichu
panidomu.cz
Bytové doplňky ve zvířecím kožichu
Motivy zvířat v interiéru nemusejí být kýčovité, stačí zvolit správný vzor a materiál a z domova vykouzlíte místo s nádechem exotiky. Mezi zvířecími vzory si vyberte jen jednoho favorita, který se vám opravdu líbí. Velmi efektní bývá například motiv leoparda nebo zebry. Pravidlem však bývá nekombinovat jej s dalšími zvířecími vzory a hledat vkusné kousky.