Skip to content

Vysají vám krev a zachrání život!

Mozek je orgán nejvíce náchylný na nedokrvení. Jestliže není řádně okysličován, jeho buňky postupně odumírají. V závislosti na tom, jak dlouho tento stav trvá, mohou být pro pacienta následky od lehkých až fatální. Jak je možné nahradit nefunkční plíce?

Díky výdobytkům moderní medicíny lze i tento nepříznivý stav překonat a krev nadále okysličovat. Alespoň krátkodobě než je jejich činnost znovu obnovena. Řeč je o mimotělním oběhu, konkrétně o  extrakorporální membránové oxygenaci (ECMO).

1
Metoda ECMO se často používá v léčbě respiračního a oběhového selhání u novorozenců.

Pomocí metody ECMO lze na přechodnou dobu nahradit cirkulační funkci srdce i okysličovací funkci plic. „ECMO je v podstatě způsob, jak okysličovat krev bez použití plic. Krev odčerpaná z těla pacienta je prohnána přes membránu, kde je vystavena působení kyslíku a poté je napumpována zpátky,“ vysvětluje profesor Neal D. Kon z Baptistického lékařského centra Wake Forrest v Severní Karolíně.

2
Schéma zapojení ECMO. Neokysličená krev je z těla odváděna kanylou, která je zpravidla zavedena přes stehenní žílu do dolní duté žíly. Okysličená se vrací zpět kanylou do vnitřní hrdelní žíly.

Počátek ECMO lze datovat do 50. let minulého století. Průkopníkem této metody se stal doktor John Gibbon (1903-1973), který je považován za vynálezce mimotělního oběhu. Jako první sestavil přístroj kombinující funkci srdce a plic. Ironií osudu je, že zemřel na infarkt. Na jeho výzkum navázali jeho následovníci. Velké zásluhy na tomto poli má hrudní chirurg Robert Barlett (*1939), který jako první úspěšně použil mimotělní oběh u novorozence s těžkými respiračními problémy. Sestry toto dítě pojmenovaly Esperanza, což ve španělštině znamená „Naděje“.

UMH PR, Juliet Fuller
Doktor Robert Bartlett je jedním z průkopníků této metody.

A naděje díky tomu plyne mnoho dalším. Pacienti v kómatu tvoří jen malý zlomek z těch, komu může tato metoda pomoci. ECMO lze aplikovat při syndromu akutní respirační tísně (ARDS), chřipce H1N1, plicní embolii. Je také užitečná pro ty, kteří čekají na transplantaci. Často se využívá u novorozenců s nedostatečně vyvinutými plícemi. ECMO není sama o sobě léčebnou metodou. Jejím přínosem je získání času pro vyřešení původního zdravotního problému. Například pro kardiochirurgický zákrok a následné zotavování.

Foto: wikipedie
Právě v prodeji
Sdílej!
Komentáře
Další články z rubriky Technologie
Zobrazit více …