Domů     Vrazi vlastních dětí: Kteří panovníci si potřísnili ruce krví svých potomků?
Vrazi vlastních dětí: Kteří panovníci si potřísnili ruce krví svých potomků?
27.10.2020

Vládli přísně a jejich krutost se často projevovala i ve vztahu k vlastním dětem. Kteří významní panovníci se uchýlili k tomu nejhoršímu vraždě vlastních potomků? Co je k tomu vedlo?

Herodes I. Veliký (zřejmě 73–4 př. n. l.)

Judea, malé království mezi Římskou a Parthskou říší, si uchovala svoji nezávislost na Římu. Když zde probíhal bratrovražedný boj o trůn, ucítil svoji příležitost Antipatros Idumejský (400–43 př. n. l.), jež se následně stal správcem Judeje.

Byl to skvělý a předvídavý diplomat, na trůn pomohl například i Kleopatře. Své syny nechal i obřezat, ač to mezi Idumejci, násilně požidovštěnými, nebylo zvykem. Měl však s nimi své plány.

Když byl otráven a jeho starší syn zabit, přešla správa území na jeho mladšího syna Heroda.

Po vraždě manželky se změnil v paranoidního tyrana

Když se k Jeruzalému přiblížili Parthové, unikl Herodes jisté smrti tím, že i s rodinou prchl do pevnosti Masada. Poté se vydal pro podporu do Říma, odkud se vrátil již jako král Judeje, Herodes I. Veliký.

Aby si upevnil své postavení, vzal si za ženu krásnou Mariammé z tradičního vládnoucího rodu Hasmoneovců, jež odvozovala svůj původ až od krále Davida. Zavrhl kvůli ní i svoji první ženu Dóris a prvorozeného syna Antipatera.

Mariammé mu povila další dva syny, Alexandera a Aristobula. Přesto na ni velice žárlil, a když se dozvěděl o její údajné nevěře, nechal ji popravit. Její smrt ho změnila v paranoidního tyrana. Následně měl i další manželky, žádnou už ale tolik nemiloval.

Ač byl krutým panovníkem a na rukou měl nevinnou krev, byl i schopným vládcem. Nechal například vystavět hradby kolem jeruzalémského Chrámu, z nichž se dodnes dochovala slavná Zeď nářků.
Ač byl krutým panovníkem a na rukou měl nevinnou krev, byl i schopným vládcem. Nechal například vystavět hradby kolem jeruzalémského Chrámu, z nichž se dodnes dochovala slavná Zeď nářků.

Ze strachu o život nechal zabít tři své syny

Ve stáří se jeho zdravotní stav začal zhoršovat, zřejmě trpěl selháváním srdce a ledvin. Na těle se mu proto tvořily boláky, do kterých mu mouchy nakladly vejce a lezli z nich červi. Za své nástupce chtěl určit dva syny, které mu porodila Mariammé.

Prvorozený syn Antipater jej ale přesvědčil, že bratři chtějí pomstít smrt matky a zavraždit ho. Herodes mu uvěřil a nechal poslední dva prince z rodu Davidova popravit. Za svého nástupce poté ustanovil Antipatera.

Ten byl ale příliš nedočkavý a vládu se pokusil převzít dříve, než jeho otec vydechl naposledy. To Heroda rozčílilo a nechal ho pár dní před svou smrtí také popravit. Vládu nad Judeou si pak rozdělili jeho další synové.

Konstantin I. Veliký (272337)

Jeden z nejvýznamnějších římských panovníků pozdní antiky. Císařem byl od roku 306, následně od roku 324 až do své smrti pak nezpochybnitelným vládcem celé Římské říše. Byl to právě on, kdo se zasloužil o její pokřesťanštění.

Když v roce 284 nastoupil na trůn císař Diocletianus (244–316), spustil jedno z největších pronásledování křesťanů v dějinách, se kterým Konstantin sice nesouhlasil, ale zřejmě se na něm podílel. Císař rovněž vytvořil nový systém vlády, tzv.

tetrarchii neboli čtyřvládí, nad Římskou říší, jež byla již tak rozlehlá, že ji nemohl řídit jediný člověk.

Konstantin vyvraždil téměř celou rodinu.
Konstantin vyvraždil téměř celou rodinu.

Jediný vládce celé Římské říše

V čele země tak stanuli dva augusti, Diokletianus a jeho přítel Maximianus (250–310), oba pak jmenovali své zástupce, caesary, kterými byli Constantius I. (250–306), otec Konstantina, a Galerius (250–311).

Po odchodu Diokletiana do ústraní se rozhořel vleklý boj o moc, ze kterého nakonec vyšel vítězně právě Konstantin. Byl to také on, kdo zastavil pronásledování křesťanů, když vydal roku 313 Edikt milánský.

V roce 324 se pak rozhodl přesunout sídlo z Říma do Konstantinopole (dnešního Istanbulu).

Konstantin nebyl příkladným křesťanem.
Konstantin nebyl příkladným křesťanem.

Nechal zabít tchána, švagry, manželku i syna

Konstantin rozhodně nebyl vzorem příkladného křesťana, ostatně pokřtít se nechal až těsně před smrtí. Jeho obrácení na víru tak bylo zřejmě spíše důsledkem politického pragmatismu než náboženského přesvědčení. Byl to chladně uvažující a podezřívavý člověk.

Bez výčitek nechal zabít svého tchána i dva švagry. Ani další rodinné vztahy nebyly ideální. Konstantinova druhá manželka Fausta, aby zajistila trůn pro své tři syny, falešně obvinila Crispa, císařova syna z prvního manželství, že se ji pokusil znásilnit.

Za to ho nechal Konstantin popravit. Když se ale dozvěděl pravdu, nechal Faustu zavřít do přetopené lázně, kde se udusila. Další z teorií říká, že nechal oba zabít poté, co je přistihl při nevěře.

Filip II. Španělský (15271598)

Byl jediným legitimním synem císaře Svaté říše římské, Karla V., jež se dožil dospělosti. Zároveň byl prvním oficiálním králem Španělska.

Díky sňatku s anglickou královnou Marii I. Tudorovnou (1516–1558), nevlastní sestrou Alžběty I., se stal i anglickým králem, spoluvládl s manželkou. Po její smrti se ucházel také o ruku Alžběty, ale nepochodil.

První Filipovou manželkou byla jeho sestřenice Marie Portugalská (1527–1545), se kterou měl stejné prarodiče. Z manželství vzešel syn Karel, po jehož porodu matka zemřela.

Pravděpodobně právě blízká příbuznost rodičů byla příčinou psychických i fyzických obtíží dědice španělského trůnu.

Filipovou první manželkou byla vlastní sestřenice.
Filipovou první manželkou byla vlastní sestřenice.

Následník neschopný vládnout

Karel Španělský (1545–1568), přezdívaný don Carlos, měl deformovaná záda, pravou polovinu těla méně vyvinutou než levou a k tomu kulhal.

Jeho duševní porucha spočívala v nepřiměřených návalech vzteku a násilí, jež v dětství projevoval vůči zvířatům, později i lidem. Týral koně a na sloužící útočil nožem či je vyhazoval z okna.

Když na něj při procházce Madridem někdo omylem vylil z okna vodu, nechal dům vypálit. Vzdělání dona Carlose nezajímalo, stěží se naučil číst a psát, chtěl však stanout v čele vojska a prosazovat svou moc.

Jeho otec ho sice roku 1560 uznal jako dědice trůnu, ale sám později pochopil, že vládnout Karel nikdy nebude schopen.

Karel se už narodil s postižením.
Karel se už narodil s postižením.

Šílenec, týrající lidi i zvířata, musí být odstraněn

Karlův psychický i fyzický stav se zhoršil roku 1562, když si zřejmě po pádu ze schodů poranil hlavu a trpěl občasnou ztrátou zraku. Lékaři mu museli odstranit část lebky, aby ho zachránili. Poté se stal mimořádně divokým a nepředvídatelným, navíc hodně pil.

Roku 1567 se pokusil utéct do Nizozemí, bylo mu v tom ale zabráněno. Od ledna 1568 ho nechal Filip, ač nerad, uvrhnout do domácího vězení. Proti tomu Karel protestoval hladovkami prokládanými obžerstvím, což podlomilo jeho již tak chatrné zdraví.

Není jisté, zda zemřel na důsledky poruchy příjmu potravy, kterou si při internaci vypěstoval, nebo byl na příkaz otce otráven. Zemřel dva týdny po svých 23. narozeninách.

Ivan IV. Hrozný (1530–1584)

První ruský car má přídomek „Groznyj“, což se do češtiny překládá jako hrozný, v ruštině to ale může znamenat i majestátní, silný či hrozivý. A Ivan IV. byl obojí.

Na jedné straně patřil mezi nejschopnější a nejvzdělanější ruské panovníky, na straně druhé však jeho mysl ovládala paranoia, postupně se u něj rozvinula i schizofrenie.

Trpěl přehnaným strachem o svoji osobu, kvůli čemuž proslul nesmírnou krutostí, kterou projevoval proti skutečným i domnělým nepřátelům. Později ji obrátil i vůči vlastní rodině.

Ivan měl odmala sklony k depresi.
Ivan měl odmala sklony k depresi.

Zmlátil těhotnou snachu a zabil vlastního syna

Nejkrutějšího činu se dopustil 16. listopadu 1581, kdy surově zbil svoji snachu Jelenu Šeremetěvovou, jež byla tou dobou ve vysokém stupni těhotenství. Dle Ivanova názoru chodila po paláci (pouze ve vlastních komnatách) nedostatečně oděná.

Mladá žena v důsledku carovy surovosti potratila. Když jí její manžel, Ivanův syn a dědic Ivan Ivanovič (1554–1581), přispěchal na pomoc, otec ho smrtelně zranil železnou holí. Poté se zhroutil a pronásledovaný výčitkami svědomí chodil po Kremlu a vyl jako vlk. Carevič upadl do bezvědomí a po čtyřech dnech zemřel.

Otrava matky, cesta k moci i láska

Ke špatnému psychickému stavu cara přispělo několik událostí. O otce přišel Ivan Hrozný ve věku pouhých tří let. Regentskou vládu vykonávala jeho matka Jelena Glinská, která byla později zřejmě otrávena. Ivan z toho podezíral bojary, nejvyšší ruskou šlechtu.

Rusko tou dobou upadlo do chaosu, ze kterého jej vysvobodil až Ivan, který se ve 13 letech fakticky chopil vlády.

O čtyři roky později byl roku 1547 korunován prvním ruským carem a oženil se se stejně starou Anastasii Romanovnou (1530–1560), kterou skutečně miloval.

Právě jí se zpočátku dařilo držet jeho špatné vlastnosti na uzdě, díky čemuž Rusko prošlo celou řadou pozitivních reforem.

Smrt manželky ho velmi zasáhla.
Smrt manželky ho velmi zasáhla.

Po smrti manželky se stal zlomeným krutým mužem

Po úspěšném dobytí dvou tatarských území nechal například Ivan IV. v Moskvě vystavět chrám Vasila Blaženého, pozoruhodné architektonické dílo. Navázal obchodní vztahy s Anglií, takže se do Ruska dostal knihtisk.

Po smrti milované manželky roku 1560, jež byla zřejmě otrávena, se ale carův psychický stav začal rapidně zhoršovat. Všude viděl jen zradu a spiknutí, mstil se celému světu.

Měl si dokonce nechat každý den přivést 500 až 1000 nebožáků, které pak pro svoje potěšení nechával mučit. Usiloval o prosazení samoděržaví, ruské formy absolutistické vlády, při níž je nejvyšší moc soustředěna do rukou cara, jehož vůle je zákonem.

Petr I. Veliký (1672–1725)

Narodil se jako pátý syn ruského cara Alexeje I. (1629–1676). S jeho nástupem na trůn se tak příliš nepočítalo. Jeho dva nejstarší bratři ale zemřeli ještě za vlády otce, po něm na trůn usedl třetí bratr, Fjodor.

Petr byl odeslán do Preobraženého poblíž Moskvy, kde vyrůstal. Churavý Fjodor ale zemřel po šesti letech vlády. Na trůn dosedl Petrův poslední bratr Ivan, který byl ale těžce nemocný, a proto vlády neschopný.

Petr se stal formálně jeho spoluvládcem, ve skutečnosti činil všechna rozhodnutí sám, ač zpočátku podléhal vlivu své matky.

S manželkou nebyl Petr šťastný.
S manželkou nebyl Petr šťastný.

Zapudil manželku a oženil se s dcerou sedláka

V roce 1689 se na její nátlak oženil s Jevdokijí Fjodorovnou Lopuchinovou, s níž měl syna Alexeje Petroviče (1690–1718). Manželství nebylo šťastné, a tak manželku brzy zapudil a poslal do kláštera.

Samostatným vládcem Ruska se stal roku 1696. Usiloval o řadu reforem, inspiroval se Evropou. Modernizace země se mu zdařila, díky němu vstoupilo Rusko mezi skutečné evropské velmoci.

Později se oženil se svojí milenkou Martou Skavronskou, prostou dívkou, se kterou měl už před svatbou dvě dcery. Manželka přijala jméno Kateřina I. Alexejevna a od roku 1724 spoluvládla se svým manželem. Porodila mu 11 dětí, ale dospělosti se dožily jen dvě nejstarší dcery.

Nezvedený Alexej se chtěl vzdát trůnu

Petrův syn Alexej byl sice inteligentní, ale líný a náladový chlapec, car mu navíc jako vychovatele určil svého oblíbence, knížete Alexandra Menšikova (1673–1727), který byl hrubián bez vzdělání a kulturního rozhledu.

Alexej neměl žádný zájem o politiku a vojenství, byl pasivní a přehnaně zbožný. Před otcovými příkazy se utíkal do nemoci. V roce 1711 se musel oženit, manželku však zanedbával.

Ta mu porodila dceru Natálii a syna Petra II. (jeho osobou vymřeli Romanovci po meči). Alexej si však místo toho raději užíval radovánek se svojí milenkou. Chtěl se vzdát trůnu a žít s ní v klidu na venkově.

Svého syna obvinil ze vzpoury proti němu.
Svého syna obvinil ze vzpoury proti němu.

Plánoval syn vzporu proti otci?

Když otec na syna naléhal, aby se věnoval politice, skrýval se v Evropě. Otec jej však vypátral a přesvědčil k návratu do vlasti. Při přijetí v Kremlu 14. února 1718 mu slíbil odpuštění, pokud se vzdá trůnu.

Poté, co Alexej souhlasil, dal ale mučit všechny, kteří synovi s útěkem pomohli. Krutému mučení v petropavlovské pevnosti v Petrohradě, který car založil, se nevyhnul ani Alexej. Docházelo k němu vždy za přítomnosti jeho otce.

Ten ho vinil z údajné vzpoury proti němu a z podpory staromilců, kteří chtěli vrátit Rusko do stavu před Petrovými reformami.

Začátkem července byl Alexej uznán vinným a odsouzen k trestu smrti, ale před jeho vykonáním dne 7. července zemřel, pravděpodobně na následky mučení.

Foto: Shutterstock.com, Wikimedia Commons
Související články
Historie
Slavný Bedřich Hrozný získal profesuru až na třetí pokus
V červnu 1905 se Bedřich Hrozný stává docentem a do světa velké vědy se uvede přednáškou O babylónském eposu o stvoření světa. Finančně mu to ale nic nepřinese. Bádáním ani přednáškovou činností se Bedřich Hrozný (1879‒1952) neuživí. Naštěstí stále pracuje jako univerzitní knihovník, a proto může požádat o ruku svoji vyvolenou Vlastu Procházkovou (1888‒1959), aniž […]
Historie
Starořecký běžec Koroibos vyzrál na boha
Slunce pálí a nebe je bez mráčku. Vyvolávač ve městě Olympii na západě Peloponéského poloostrova vyzývá závodníky, aby se dostavili na startovní čáru, vymezenou pruhem kamenných desek. Místní aristokrat jménem Koroibos z Elidy se mezi mládeží ze vznešených rodin rozhodně neztratí. Na své vypracované a sluncem osmahlé tělo může být pyšný. Stadion se závodní dráhou o […]
Historie
Starověké olympijské hry: Na přehlídku naháčů ženy nesměly
Davy lidí se tísní v řecké Olympii. Každý chce vidět svého favorita. Kohosi tam vykuřují – za chvíli bude dotyčný obětovat bohům, a tak musí projít touto očistou. Zeus, Hestia i další bohové dostanou, co jim náleží, aby sportovní slavnost nic nenarušilo. Přichází na řadu shromáždění v búleuterionu, řídícím domě her, jakési radnici. Závodníci tu […]
Historie
Proč Klement Gottwald zkazil slavnému vědci pohřeb?
„Tatínek byl sice velice přísný, než to vedlo nás jen k nejpřesnějšímu konání povinností za všech okolností,“ vzpomíná prvorozený Bedřich Hrozný na otce. Matku pak líčí jako ženu „neskonalé dobroty a nejúplnějšího porozumění pro mé snahy“. „Zapíšu se i na filozofii,“ rozhodne se maturant Bedřich Hrozný roku 1897 ve Vídni. Rychle ale zjistí, že stihnout […]
reklama
svět zločinu
Jiří Schmitzer: Alkoholový démon si vyžádá život chodce
„Že jsi porazil člověka, to se bohužel může stát, ale žes byl ožralej jak dobytek, to se nepromíjí,“ nemaže se vynikající herec Jiří Sovák (1920–2000) se svým synem Jiřím Schmitzerem krátce poté, co se o tragédii dozvídá. Napjaté vztahy v mládí To, že má i Jiří Sovák pomyslný díl viny na celém neštěstí, tuší jen […]
Sharon Tateová: Krásná herečka zavražděná Mansonovou rodinou
Svým půvabem okouzluje mladičká Sharon Tateová své okolí už od dětství. Roličky v reklamách a televizních seriálech na sebe nenechají dlouho čekat a ve druhé polovině 60. let už je Sharon hollywoodskou hvězdou. Tím spíš, že po jejím boku stojí jeden z tehdy nejvýznačnějších režisérů, Roman Polanski (*1933). Ticho nad Městem andělů Svatba obdivovaného režiséra a […]
Vraťte medaile. Máte pozitivní test!
Dobře znají ten pocit, když jim vestoje tleská celý stadion nebo když jim hostesky navlékají žlutý trikot. Jenže poznali i obrácenou tvář vrcholového sportu. Dny, kdy z titulních stran novin celého světa křičelo velkými titulky jejich jméno. A u něj ještě výraznější text: Dopingový hříšník… Sprintérská rivalita mu zničila život Dlouhá léta bojují o trůn nejrychlejšího […]
Jiří Kajínek: Muž v zeleném tílku, symbol kontroverze a mediální hvězda
Pravděpodobně jde o nejznámějšího českého vězně všech dob. Jiří Kajínek vstupuje do bran věznice Mírov jako ostřílený recidivista, vždyť už si prošel věznicemi v Českých Budějovicích i ve Valdicích. Na Mírově měl ovšem zůstat na doživotí. V roce 1998 je totiž odsouzen na doživotí za spáchání dvojnásobné nájemné vraždy a za pokus o spáchání vraždy. […]
svět zločinu
Swingový kmotr s božským hlasem
Geniální hudebník Frank Sinatra prožívá život, podobající se jízdě na horské dráze. Na ní nechybí setkání s mafií, divoká manželství, psychické problémy, únos syna nebo pobyt ve vězení za pletky s vdanou ženou. Hudební legenda, jež ovlivnila generace hudebníků napříč 20. stoletím. Tak si svět pamatuje synka sicilského hasiče, herce a zpěváka Franka Sinatru (1915–1998) […]
Obětí hackerského útoku se může stát kdokoliv
Ruská agrese na Ukrajině – kromě definitivního potvrzení významné úlohy dronů – zrodila i první oficiálně vyhlášenou a neskrývanou válku hackerů Západu proti Rusku. A samozřejmě i opačně. Kyberzločin ve všech jeho podobách se stává stále viditelnějším a citelnějším nebezpečím, ohrožujícím každého z nás. Satelity na oběžné dráze, propagandistické televizní kanály, železnice, banky, největší firmy i […]
Tvrdohlavá ochránkyně zvířat Joy Adamsonová ubodána na procházce
Zejména starší generace diváků si dodnes dobře pamatuje dojemný film Volání divočiny z roku 1966, příběh o osudech lvice Elsy natočený podle vzpomínek světově proslulé ochránkyně zvířat Joy Adamsonové. Naše země má alespoň malý podíl na její slávě, protože Joy se narodila jako Friederike Victoria Gessnerová v Opavě, kde žila až do svých dvanácti let, […]
Krvavý led: Nelítostná soupeřka, krasobruslařka Tonya Hardingová
Možná bychom mezi sportovci marně hledali elegantnější krásky než krasobruslařky. I tyto éterické bytosti ve slušivých blyštivých kostýmech ale prožívají extrémní životní situace. Ani jim se nevyhnou nenávist, žárlivost či sklon ke krutosti.   Z nového roku 1994 uběhlo sotva pár dní a atmosféra v americké krasobruslařské reprezentaci houstne. Za pár týdnů začíná olympiáda v […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Pilaf s rajčaty
tisicereceptu.cz
Pilaf s rajčaty
Pilaf je pokrm z rýže, do něhož lze použít různé druhy masa i zeleniny. Skvěle chutná i s indiánskou rýží. Ingredience na 4 porce 400 g jasmínové rýže 2 cibule 2 konzervy loupaných rajčat oli
Tajemství kamenných bran v Saúdské Arábii: Šlo o vstupy do pekla?
enigmaplus.cz
Tajemství kamenných bran v Saúdské Arábii: Šlo o vstupy do pekla?
V posledních letech se ukazuje, že naše planeta stále ukrývá mnohá tajemství. Před časem například vyšlo najevo, že v poušti na území Saúdské Arábie leží stovky záhadných kamenných útvarů z dávné minu
Přemožené kočky decimují australskou faunu
21stoleti.cz
Přemožené kočky decimují australskou faunu
Pro řadu lidí je symbolem roztomilosti. Ale i to předoucí klubíčko pořád zůstává šelmou. A to takovou, že dokáže rozvrátit celé ekosystémy. Kočka domácí, domestikovaná forma kočky plavé, člověka dopr
Otec atomové bomby přitahoval ženy jako magnet
historyplus.cz
Otec atomové bomby přitahoval ženy jako magnet
Profesor americké literatury John Tatlock se už drahnou dobu marně snaží dozvonit na svoji dceru Jean. Renomovaná psychiatrička po dlouhá léta udržuje komplikovaný vztah se světově proslulým fyzikem Robertem Oppenheimerem. Protože trpí depresemi, vleze její otec záhy do bytu oknem. Bojí se, že by si Jean mohla sáhnout na život… Pouštní krajinu Nového Mexika ozáří
Jak na to: Nalíčené oči i k vodě
nejsemsama.cz
Jak na to: Nalíčené oči i k vodě
Velmi svůdné a času, horku a vodě odolávající líčení vykouzlíte pomocí konturovací tužky. Jdeme na to! Připravte si podklad. Na pohyblivé oční víčko naneste bázi pro oční stíny, můžete také použít trochu korektoru nebo béžový oční stín. Díky tomu se vytvořené líčení ani nehne. Použijte konturovací tužku Čím ostřejší tužka, tím lépe se s ní pracuje. Barvu si
Kdo postavil jávský chrám Borobudur?
epochalnisvet.cz
Kdo postavil jávský chrám Borobudur?
Byl vztyčen uprostřed džungle na ostrově Jáva, a to zhruba před 1200 lety. Kým, to dodnes zůstává záhadou. V době, kdy kamenný skvost Borobudur vznikl, zde totiž žila kultura, která i velké stavby pokrývala jen palmovými listy… Několik dlouhých staletí je Borobudur zcela zapomenutý a skrytý lidským očím. Chátrající kamenný kolos vyrve ze spárů bující
Uteče jí Jeřábek za mladší ženou?
nasehvezdy.cz
Uteče jí Jeřábek za mladší ženou?
Sblížící se padesátkou má herec Tomáš Jeřábek (49) ze seriálu Jedna rodina obavy, že už nikdy nesbalí žádnou mladou kočku. Že by to ještě na poslední chvíli zkusil? Toho se bojí hlavně jeho žena Ha
Benátská! S Impulsem oslaví svojí třetí dekádu třemi velkými S: Scooter, Suzi Quatro & Slade
epochanacestach.cz
Benátská! S Impulsem oslaví svojí třetí dekádu třemi velkými S: Scooter, Suzi Quatro & Slade
Poslední červencový víkend je pro milovníky hudby již neodmyslitelně spjatý s festivalem Benátská! s Impulsem. Ten se od svého vzniku, kdy měl pódium sestavené z lešení a aparaturu přivázanou ke stožárům veřejného osvětlení, etabloval mezi tuzemskou špičku. Letos slaví 30 let. Mezi gratulanty nebudou chybět ani zahraniční ikony Scooter, Suzi Quatro a Slade, kteří mají
Vždycky můžete začít milovat
skutecnepribehy.cz
Vždycky můžete začít milovat
Miluji milostné příběhy. Vždy mi připadaly vzrušující. Proč? Možná jsem sama žila nudný život. Do jisté doby. Je to vlastně smutné, když překročíte padesátku, máte pocit, že roky žijete vedle nesprávného muže a čekáte na rozuzlení, které se děje v telenovelách. Na dnešní poměry jsem se vdávala brzy. Podle zvyklostí za minulého režimu. Bylo mi 25 let,
Moderní obývací pokoj
rezidenceonline.cz
Moderní obývací pokoj
Text: Alena Müllerová Foto: Archiv firem
Nový Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+: více agility pro závodní tratě
iluxus.cz
Nový Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+: více agility pro závodní tratě
Společnost Mercedes-AMG představila na automobilové slavnosti Goodwood Festival of Speed nejnovější přírůstek do rodiny supersportovních vozů AMG GT – nový Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+. Novinka se z
Batikovaná trička jsou zase v módě. Jak si je vyrobit?
panidomu.cz
Batikovaná trička jsou zase v módě. Jak si je vyrobit?
Moderní vzor a ještě batikovaný. Jak si jej vyrobit? Triko nejprve vhodným způsobem poskládáte, sklady převážete provázkem, polijete textilními barvami a pak zafixujete. A to je celé. S příčným pruhem Pomůcky: provázek (gumičky), injekční stříkačka (nebo nosatá láhev), molitanový štětec, mikrotenový sáček, krejčovská křída barevná, zakrývací folie Pomocná chemie: krystalická soda, chlorový čistič, sirnatan sodný