Domů     Ukrajinský mlýnek na maso: Smrt u Dněpru nalezne přes milion mužů
Ukrajinský mlýnek na maso: Smrt u Dněpru nalezne přes milion mužů
27.2.2020

Ukrajina zažije největší válečné běsnění v srpnu 1943. Tehdy se voda řeky Dněpru zbarví doruda, protože na obou jejích březích se vedou kruté boje. Frontová linie, kterou se řeka stane, je dlouhá 1700 kilometrů a pro další průběh války je zcela zásadní. Aby byla německá vojska zatlačena zpátky na západ, se zaplatí potoky krve.

Poté, co je dobojováno u Kurska, není nejmenších pochyb, že někdejší sláva a skvělé výsledky wehrmachtu jsou ty tam.

Snahy německého vůdce Adolfa Hitlera (1889–1945) držet významné pozice do poslední chvíle i za cenu ztrát na životech, se ukážou být velmi neuvážené. Tankové i motorizované jednotky jsou velice oslabené a nedokážou vzdorovat sovětskému náporu.

Postupně tak Německo přijde o města Orel a Bělgorod, nakonec je po dlouhých bojích osvobozen také Charkov. Fronta je tlačena stále více na západ. Pokud chce Hitler udržet hlavu nad vodou, nezbývá, než začít velmi rychle jednat. Přikáže budovat tzv.

Ostwall, obrannou linii vedoucí od Finského zálivu až k Azovskému moři. Je dlouhá přes 1700 kilometrů a tvoří ji řeka Dněpr. Je nezbytné držet Sověty na východním břehu, proto jsou sem vysíláni všichni muži, které je možné postrádat jinde.

Vzhledem k nedostatku času a prostředků však Němci nemohou vybudovat opevnění a jejich obrana je nesouvislá. Není proto divu, že budou velmi záhy Rudou armádou dočista rozprášeni.

Německý generál Lothar Rendulic
Německý generál Lothar Rendulic

Roztříštěná pozornost

Přestože mají Sověti velkou početní převahu, je jim jasné, že Němci mají lepší bojové podmínky.

Západní břehy jsou totiž výše, a tak by se jejich postup mohl snadno zastavit, pokud by se Hitlerovi podařilo vybudovat obranu, nebo alespoň ostřelovat jednotky SSSR dělostřelectvem.

Josif Vissarionovič Stalin (1878–1953) proto usoudí, že je nezbytné zabránit vzniku takového opevnění. Zároveň ale tuší, že linie je natolik dlouhá, že není možné plně se soustředit na všechna území podél řeky.

Rozhodne se proto, že pozornost soustředí především do významných regionů Nikopolu a úrodných stepí. Zároveň chce získat zpět Smolensk, toho času okupovaný Němci. 24. srpna 1943 zahájí Sovětský svaz ofenzivu.

Trvá dva týdny, než musí zoufalý Adolf Hitler souhlasit s ústupem svých vojsk. Stále se však nechce vzdát alespoň malé naděje na vítězství, a proto nařizuje svým jednotkám, aby při ústupu aplikovaly taktiku spálené země.

Němci dokonce celé kilometry území podminují, což je také důvod, proč během svého ústupu v některých oblastech násilně evakuují civilní obyvatelstvo. To je využíváno při opevňovacích pracích, nebo je odesíláno na nucené práce do třetí říše.

Bitva u Dněpru proběhla v té fázi války, kdy se válečná štěstěna od Němců naplno odvrátila.
Bitva u Dněpru proběhla v té fázi války, kdy se válečná štěstěna od Němců naplno odvrátila.

Postup se zpomaluje

30. října 1943 dojde k události, která donutí velení německých vojsk k přehodnocení rozložení sil v armádě. Při bojích u Melitopole totiž padne do zajetí přes 2000 příslušníků slovenské Zajišťovací divize, která se do té doby pohybuje spíše v čele.

Slováci, kteří se ubránili, jsou proto neprodleně staženi do týla vojska. Nyní je na německém polním maršálovi Erichu von Mansteinovi (1887–1975), aby se pokusil stále se zhoršující situaci když už ne vylepšit, tak alespoň stabilizovat.

Muži, který je dnes považován za jednoho z nejlepších německých stratégů druhé světové války, se skutečně podaří vojsko lépe zorganizovat a postup Sovětů výrazně zpomalit. Mimo jiné tím, že zničí jeden z mostů, který chtějí použít k přechodu Dněpru.

Na otevřené stepi však nemůže své pozice ubránit, a tak je zřejmé, že dříve, či později bude nucen zavelet k dalšímu ústupu. Zvláště poté, co Sovětský svaz dobude Donbas, oblast velmi bohatou na zásoby uhlí. Při těchto bojích jsou Němci postupně zatlačeni o 240 kilometrů zpět na západ.

Německý polní maršál Erich von Manstein
Německý polní maršál Erich von Manstein

Partyzáni přispívají k úspěchu Rudé armády

Situaci pro nacistické Německo výrazně zhoršuje skutečnost, že Rudou armádu vydatně podporují partyzáni a pomáhají vojsku nejen v bitevním poli, ale zároveň provádějí záškodnické akce v týle vlastní armády.

Především organizovaně poškozují cesty a komunikační kanály, které slouží nacistům. Jen do září 1943 odstraní z vlakových tratí přes 214 tisíc kolejnic.

Nacisté si plně uvědomují, jaké nebezpečí jim od partyzánů hrozí, takže proti nim pravidelně podnikají trestné výpravy. Není jim to však příliš platné. Po válce na jejich adresu německý generál Lothar Rendulic (1887–1971) poznamená:

„Bylo zřejmé, že partyzánské oddíly mají centralizované řízení, neboť při přípravě každého většího útoku německých nebo ruských vojsk a v jeho průběhu ihned aktivizovaly v příslušném prostoru svou činnost.

Jejich akce se pro armádu staly těžkým břemenem a značným nebezpečím.

Na žádném jiném válčišti neexistovala tak těsná součinnost mezi partyzány a pravidelnou armádou jako na ruském.“ Jeden z partyzánských vůdců, Sydir Kovpak (1887–1967), se svými oddíly nachodí po oblasti bojů přes 10 tisíc kilometrů.

Za tu dobu se jim podaří zničit 256 mostů, vykolejit 60 vojenských vlaků a zničit kolem stovky skladišť všeho druhu. Zlikvidují také dvě těžiště nafty a 50 tisíc tun této vzácné suroviny. Dále 50 středisek vedení, 500 aut a 20 tanků a dalších obrněných vozidel. Navíc zničí přes 200 kilometrů telefonních a telegrafních drátů.

K přechodu přes Dněpr sloužily primárně vory.
K přechodu přes Dněpr sloužily primárně vory.

Přechod Dněpru uspíšen

V první polovině října 1943 je velká část sovětských vojsk soustředěna na předmostích Dněpru. Bude nezbytné řeku překonat dřív, než se Němcům podaří zformovat se k obraně. Na budování mostů není čas, a tak armáda přistoupí k překračování vody okamžitě.

Těžkou techniku, jako například stovky tanků, převeze na vorech, lehké stroje a lidi na loďkách. Vojáků je však příliš mnoho, a tak mnozí musejí řeku přeplavat. Přidržují se sudů, kmenů stromů nebo batohů naplněných slámou.

Přesto se však řadě z nich riskantní operace stane osudnou. U některých předmostí se podaří zbudovat improvizované pontonové mosty, ty se však stanou terčem německých náletů.

Sověti na ně pochopitelně odpovědí, a tak se strhne obrovská letecká bitva, do které se zapojí kolem 2000 letounů. Němci se však nechtějí vzdát a podnikají další a další nájezdy na předmostí.

Sovětskému vojsku nezbude nic jiného, než do boje nasadit také desetitisíce kaťuší, jak se přezdívá raketometům.

Úspěch Sovětského svazu v tomto střetnutí spočívá především v tom, že se jim daří udržet vícero předmostí na různých místech, a Němci tak nedokážou odhadnout, ze kterého přijde útok příště.

Sověti drtí německou techniku v bojích u Poltavy.
Sověti drtí německou techniku v bojích u Poltavy.

Cesta je volná

Ve druhé polovině října je situace bojů na Dněpru taková, že Rudá armáda podnikne mohutný útok, při němž odřízne německá vojska, a Rudá armáda překročí řeku a rozhodne se osvobodit Krym.

Jde na to za pomoci lsti – na jednom z předmostí vystaví makety tanků a děl a vojáci systematicky dělají hluk, aby vzbudili dojem, že se zde chystají k útoku. Předem vybrané jednotky se mezitím přesouvají ke Kyjevu, na který bez varování udeří.

Útok, kterého se účastní i 1. československý armádní sbor, 6. listopadu 1943 Kyjev skutečně dobude. Následuje tažení skrze celou Ukrajinu, jejíž osvobození je pro ukončení války zásadní.

Rudé armádě umožní dostatečnou rychlost postupu směrem na západ i v následujícím období, takže může přijít osvobození dalších území. V bitvě o Dněpr obdrží nejvyšší vojenská vyznamenání 2438 vojáků a důstojníků. V žádné jiné bitvě se tolik ocenění již nikdy neudělí.

Foto: Shutterstock, Wikimedia. Autor textu: Alžběta Šemrová. Pro web upravil: Miroslav Horký
Související články
Historie
Slavný Bedřich Hrozný získal profesuru až na třetí pokus
V červnu 1905 se Bedřich Hrozný stává docentem a do světa velké vědy se uvede přednáškou O babylónském eposu o stvoření světa. Finančně mu to ale nic nepřinese. Bádáním ani přednáškovou činností se Bedřich Hrozný (1879‒1952) neuživí. Naštěstí stále pracuje jako univerzitní knihovník, a proto může požádat o ruku svoji vyvolenou Vlastu Procházkovou (1888‒1959), aniž […]
Historie
Starořecký běžec Koroibos vyzrál na boha
Slunce pálí a nebe je bez mráčku. Vyvolávač ve městě Olympii na západě Peloponéského poloostrova vyzývá závodníky, aby se dostavili na startovní čáru, vymezenou pruhem kamenných desek. Místní aristokrat jménem Koroibos z Elidy se mezi mládeží ze vznešených rodin rozhodně neztratí. Na své vypracované a sluncem osmahlé tělo může být pyšný. Stadion se závodní dráhou o […]
Historie
Starověké olympijské hry: Na přehlídku naháčů ženy nesměly
Davy lidí se tísní v řecké Olympii. Každý chce vidět svého favorita. Kohosi tam vykuřují – za chvíli bude dotyčný obětovat bohům, a tak musí projít touto očistou. Zeus, Hestia i další bohové dostanou, co jim náleží, aby sportovní slavnost nic nenarušilo. Přichází na řadu shromáždění v búleuterionu, řídícím domě her, jakési radnici. Závodníci tu […]
Historie
Proč Klement Gottwald zkazil slavnému vědci pohřeb?
„Tatínek byl sice velice přísný, než to vedlo nás jen k nejpřesnějšímu konání povinností za všech okolností,“ vzpomíná prvorozený Bedřich Hrozný na otce. Matku pak líčí jako ženu „neskonalé dobroty a nejúplnějšího porozumění pro mé snahy“. „Zapíšu se i na filozofii,“ rozhodne se maturant Bedřich Hrozný roku 1897 ve Vídni. Rychle ale zjistí, že stihnout […]
reklama
zajímavosti
Sakura: Strom japonské národní hrdosti
Když rozkvetou sakury, je to úchvatná podívaná. Pro mnoho měst, které je pěstují jako okrasné stromy, to často bývá vrchol turistické sezóny. Miliony lidí po celém světě se totiž vydává obdivovat nádherné pastelově zbarvené květy. Tato dřevina má jedinečnou historii a stejně fascinující současnost. Obvykle je máme spojeny s Japonskem, kde k nejznámějším místům se […]
Na Střeleckém ostrově se volila nová Miss Tourism World Czech Republic 2024!
Dne 27. června 2024 se konala v módním průmyslu očekávaná akce roku. Několik módních přehlídek spojených s finále soutěže Miss Tourism World 2024. Tato prestižní událost se uskutečnila v nádherném prostředí historického města Prahy – na Střeleckém ostrově. A přilákala hosty z různých koutů světa. To vše pod záštitou vlajkové lodi vydavatelství RF-HOBBY, čtrnáctideníku Epocha. […]
Vlasy v číslech: Naše kštice unese 2 slony!
Někdo je pěstuje, někdo je stříhá, v každém případě ale pořád rostou… Kam až by dorostly? Kdo má nejdelší a kdo jich má nejvíce? A jakými zajímavými vlastnosti se naši vlasy chlubí? 100 000 Tolik vlasů průměrně zdobí naše hlavy. Nejštědřejší byla příroda k blonďákům, kteří jich mají na hlavě okolo 150 000, naopak a […]
Zuzana Dřízhalová: Odmalička si představovala, že bude slavnou herečkou
Je to talent od dětských krůčků. Zpívá, vystupuje s Bambini di Praga a sní o herectví. Překvapivě ale málem končí jako odborník na chemii. Náhoda tomu chce, že se vydá na DAMU. Zákeřná choroba jí chce ale překazit plány. Dvakrát ji porazí a zakládá úspěšnou pacientskou organizaci. Třetí kolo boje je ale fatální.   Zuzana […]
zajímavosti
Se zbraní jistě a bezpečně
V dnešní době roste agrese na veřejnosti, ať už se bavíme o školách, nemocnicích, či dalších veřejných místech. Lidé čím dál častěji uvažují o pořízení zbrojního průkazu. Získat zbrojní pas ale nelze ze dne na den. Žádá si to znalost příslušných zákonů, trénink na střelnici, a hlavně složení střeleckých zkoušek. Je celkem pět skupin zbrojního […]
Člověk je stonásobně častější žhář než příroda
Požáry jsou jedním z největších nebezpečí, kterým lidstvo čelí, a to od nepaměti. Už ze stínů starověku vystupují plameny a kouř, které v roce 48 p. n. l. změnily v popel 600 000 papyrových svitků nenahraditelné moudrosti a historie v útrobách shořelé Alexandrijské knihovny. Vládcové s puncem tyrana se však nikdy nepoučí. A lid je nucen prožívat hrůzu ohnivého pekla […]
Z dějin vesmírného závodu: Proč nikdo nestál o obyčejnou tužku?
Tuto notoricky známou anekdotu slyšel už někdy každý: Američané měli v 60. letech utratit miliony dolarů za vývoj pera schopného psát ve vesmíru, zatímco Sověti použili tužku. Vesmírné pero skutečně existuje a větší částka na jeho vývoj opravdu padla. Konkrétně jeden milion dolarů do něj ale investoval soukromý výrobce – o obyčejnou tužku totiž nestáli Američané, […]
Mikroskopické částice ve vzduchu: Sní člověk skutečně platební kartu týdně?
Ekvivalent jedné platební karty, neboli pět gramů mikroplastických částic – tolik má podle opakovaně se objevujícího tvrzení člověk požít, případně vdechnout, každý týden. Jak se ale ukazuje, skutečnost je opět trochu zašmodrchanější. Zjistit, s čím se musejí vypořádat plíce průměrného Dána, si v roce 2019 dali za cíl výzkumníci z této skandinávské země. V rámci experimentu, publikovaného v časopise Nature, […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Pilaf s rajčaty
tisicereceptu.cz
Pilaf s rajčaty
Pilaf je pokrm z rýže, do něhož lze použít různé druhy masa i zeleniny. Skvěle chutná i s indiánskou rýží. Ingredience na 4 porce 400 g jasmínové rýže 2 cibule 2 konzervy loupaných rajčat oli
Tajemství kamenných bran v Saúdské Arábii: Šlo o vstupy do pekla?
enigmaplus.cz
Tajemství kamenných bran v Saúdské Arábii: Šlo o vstupy do pekla?
V posledních letech se ukazuje, že naše planeta stále ukrývá mnohá tajemství. Před časem například vyšlo najevo, že v poušti na území Saúdské Arábie leží stovky záhadných kamenných útvarů z dávné minu
Přemožené kočky decimují australskou faunu
21stoleti.cz
Přemožené kočky decimují australskou faunu
Pro řadu lidí je symbolem roztomilosti. Ale i to předoucí klubíčko pořád zůstává šelmou. A to takovou, že dokáže rozvrátit celé ekosystémy. Kočka domácí, domestikovaná forma kočky plavé, člověka dopr
Otec atomové bomby přitahoval ženy jako magnet
historyplus.cz
Otec atomové bomby přitahoval ženy jako magnet
Profesor americké literatury John Tatlock se už drahnou dobu marně snaží dozvonit na svoji dceru Jean. Renomovaná psychiatrička po dlouhá léta udržuje komplikovaný vztah se světově proslulým fyzikem Robertem Oppenheimerem. Protože trpí depresemi, vleze její otec záhy do bytu oknem. Bojí se, že by si Jean mohla sáhnout na život… Pouštní krajinu Nového Mexika ozáří
Jak na to: Nalíčené oči i k vodě
nejsemsama.cz
Jak na to: Nalíčené oči i k vodě
Velmi svůdné a času, horku a vodě odolávající líčení vykouzlíte pomocí konturovací tužky. Jdeme na to! Připravte si podklad. Na pohyblivé oční víčko naneste bázi pro oční stíny, můžete také použít trochu korektoru nebo béžový oční stín. Díky tomu se vytvořené líčení ani nehne. Použijte konturovací tužku Čím ostřejší tužka, tím lépe se s ní pracuje. Barvu si
Kdo postavil jávský chrám Borobudur?
epochalnisvet.cz
Kdo postavil jávský chrám Borobudur?
Byl vztyčen uprostřed džungle na ostrově Jáva, a to zhruba před 1200 lety. Kým, to dodnes zůstává záhadou. V době, kdy kamenný skvost Borobudur vznikl, zde totiž žila kultura, která i velké stavby pokrývala jen palmovými listy… Několik dlouhých staletí je Borobudur zcela zapomenutý a skrytý lidským očím. Chátrající kamenný kolos vyrve ze spárů bující
Uteče jí Jeřábek za mladší ženou?
nasehvezdy.cz
Uteče jí Jeřábek za mladší ženou?
Sblížící se padesátkou má herec Tomáš Jeřábek (49) ze seriálu Jedna rodina obavy, že už nikdy nesbalí žádnou mladou kočku. Že by to ještě na poslední chvíli zkusil? Toho se bojí hlavně jeho žena Ha
Benátská! S Impulsem oslaví svojí třetí dekádu třemi velkými S: Scooter, Suzi Quatro & Slade
epochanacestach.cz
Benátská! S Impulsem oslaví svojí třetí dekádu třemi velkými S: Scooter, Suzi Quatro & Slade
Poslední červencový víkend je pro milovníky hudby již neodmyslitelně spjatý s festivalem Benátská! s Impulsem. Ten se od svého vzniku, kdy měl pódium sestavené z lešení a aparaturu přivázanou ke stožárům veřejného osvětlení, etabloval mezi tuzemskou špičku. Letos slaví 30 let. Mezi gratulanty nebudou chybět ani zahraniční ikony Scooter, Suzi Quatro a Slade, kteří mají
Vždycky můžete začít milovat
skutecnepribehy.cz
Vždycky můžete začít milovat
Miluji milostné příběhy. Vždy mi připadaly vzrušující. Proč? Možná jsem sama žila nudný život. Do jisté doby. Je to vlastně smutné, když překročíte padesátku, máte pocit, že roky žijete vedle nesprávného muže a čekáte na rozuzlení, které se děje v telenovelách. Na dnešní poměry jsem se vdávala brzy. Podle zvyklostí za minulého režimu. Bylo mi 25 let,
Moderní obývací pokoj
rezidenceonline.cz
Moderní obývací pokoj
Text: Alena Müllerová Foto: Archiv firem
Nový Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+: více agility pro závodní tratě
iluxus.cz
Nový Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+: více agility pro závodní tratě
Společnost Mercedes-AMG představila na automobilové slavnosti Goodwood Festival of Speed nejnovější přírůstek do rodiny supersportovních vozů AMG GT – nový Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+. Novinka se z
Batikovaná trička jsou zase v módě. Jak si je vyrobit?
panidomu.cz
Batikovaná trička jsou zase v módě. Jak si je vyrobit?
Moderní vzor a ještě batikovaný. Jak si jej vyrobit? Triko nejprve vhodným způsobem poskládáte, sklady převážete provázkem, polijete textilními barvami a pak zafixujete. A to je celé. S příčným pruhem Pomůcky: provázek (gumičky), injekční stříkačka (nebo nosatá láhev), molitanový štětec, mikrotenový sáček, krejčovská křída barevná, zakrývací folie Pomocná chemie: krystalická soda, chlorový čistič, sirnatan sodný