Skip to content

Tepelné čerpadlo – zdroj tepla budoucnosti, i v České republice

Tento článek je reklamním sdělením

I s ohledem na doporučení Evropské komise, které obsahují pokyny, jejichž cílem je pomoci členským státům unie s tím, aby všechny nové budovy od 1.1.2021 měly téměř nulovou spotřebu energie.

Co toto doporučení může znamenat v praxi, nám ukazuje Německo, kde již nyní více jak 1/3 novostaveb disponuje tepelným čerpadlem jako primárním zdrojem tepla. Na jihu Německa se přitom podíl tepelných čerpadel coby primárního zdroje tepla šplhá k 40 % (největší podíl mezi primárními zdroji tepla mají tepelná čerpadla v Sársku, 44,1 %). Pokud jde o konkrétní typy čerpadel, v Německu jasně vedou jednotky čerpající na vstupu vzduch, následované jednotkami využívající pro výrobu tepla vodu a geotermální teplo.

vzduch-voda
vzduch-voda

V České republice jsou tepelná čerpadla již nyní zdrojem tepla doporučovaným v rámci projektu STRATEGO (projekt spoluzaložený evropským Energetickým úřadem), a to zejména v oblastech, jež nejsou napojeny na rozvodné sítě tepláren.

Buďte prozíraví, vyberte si zdroj tepla se skvělým poměrem cena/výkon

Tepelné čerpadlo se vyplatí instalovat do novostavby již nyní. I v době nízkých cen fosilních paliv a elektrické energie se jedná o zdroj tepla s jedním z nejlepších poměrů cena/výkon, viz modelový příklad níže.

Modelový příklad nákladů spojených s jednotlivými zdroji tepla

Zdroj tepla Položka
Roční nákl. na vytápění Roční nákl. na ohřev vody Roční nákl. na pořízení a údržbu Ost. elektrická spotřeba Paušální platby Celkem
Hnědé uhlí 8 173 Kč 3 165 Kč 15 050 Kč 12 899 Kč – Kč 39 287 Kč
Černé uhlí 8 708 Kč 3 807 Kč 17 433 Kč – Kč 29 948 Kč
Koks 13 000 Kč 5 449 Kč 15 783 Kč 12 899 Kč – Kč 47 131 Kč
Dřevo 9 428 Kč 3 833 Kč 12 800 Kč 12 899 Kč – Kč 38 960 Kč
Dřevěné brikety 11 876 Kč 4 978 Kč 15 167 Kč 12 899 Kč – Kč 44 920 Kč
Zemní plyn 11 348 Kč 5 127 Kč 15 263 Kč 12 899 Kč 3 120,00 Kč 47 757 Kč
Elektřina – akumulace 18 551 Kč 7 395 Kč 11 000 Kč 7 633 Kč 5 520,00 Kč 50 099 Kč
Elektřina – přímotop 17 558 Kč 8 399 Kč 4 000 Kč 7 107 Kč 5 400,00 Kč 42 464 Kč
Tep. čerp. – vzduch/voda 6 477 Kč 2 026 Kč 25 417 Kč 7 079 Kč 5 400,00 Kč 46 399 Kč
Tep. čerp. – země/voda 5 701,00 Kč 1 931,00 Kč 21 417,00 Kč 7 079,00 Kč 5 400,00 Kč 41 528 Kč

Zdroj: TZB-info.cz

V době, kdy ceny fosilních paliv a elektrické energie opět porostou, vzroste i výhodnost tepelných čerpadle coby primárního zdroje tepla.

Základ je kvalitní čerpadlo a seriózní prodejce

Na trhu v České republice je k dispozici celá řada typů tepelných čerpadel (vzduch/vzduch, voda/voda, vzduch/voda apod.), přičemž každý typ má odlišné vlastnosti a hodí se pro odlišené případy. Konkrétně v Německu hojně používané čerpadlo vzduch/vzduch se příliš nehodí do nemovitostí v horských oblastech či nemovitostí s větším počtem menších místností. Při výběru tepelného čerpadla je tedy zásadní jednat se seriózním prodejcem, tedy firmou, jež má v portfoliu více druhů tepelných čerpadel, zároveň provádí i instalaci a následný servis tepelného čerpadla.

vzduch-vzduch
vzduch-vzduch

Pouze pak získáte tepelné čerpadlo, které za nízkou cenu vyrobí dostatečné množství tepla či teplé vody, kdykoliv to potřebujete.

Foto: tzb-info.cz
Tento článek je reklamním sdělením
Právě v prodeji
Sdílej!
Další články z rubriky Zajímavosti
Zobrazit více …